Інформ вісн.; вип. 4 (24) 2007 / Держ б-ка України для юнацтва; [редкол.: Г. Саприкін (голов ред.) та ін.]. К. [б в.] 2007. 74 с icon

Інформ вісн.; вип. 4 (24) 2007 / Держ б-ка України для юнацтва; [редкол.: Г. Саприкін (голов ред.) та ін.]. К. [б в.] 2007. 74 с


1 чел. помогло.
Схожі
Інформ вісн.; вип. 3 (27) 2008 / Держ б-ка України для юнацтва; [редкол.: Г. Саприкін (голов ред...
Інформ вісн.; вип. 2 (26) 2008 / Держ б-ка України для юнацтва; [редкол.: Г. Саприкін (голов ред...
Інформ вісн. Вип. 4 (28) 2008 / [редкол.: Г. Саприкін (голов ред.), Т. Сопова (відп ред.), С...
Урок толерантності...
«Держ б-ка України для юнацтва». – К. [б в.], 2010. – 85 с. Редакційна колегія: Г...
«Держ б-ка України для юнацтва». – К. [б в.], 2011. – 76 с. Редакційна колегія: Г...
«Держ б-ка України для юнацтва». – К. [б в.], 2009. – 89 с. Редакційна колегія: Г...
«Держ б-ка України для юнацтва». – К. [б в.] 2009. – 79 с. Редакційна колегія: Г...
Книга та читання як чинники професійної підготовки молодого спеціаліста...
Інформ вісн. Вип. 4 (40) 2011 / [редкол. Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова (відп ред.), С...
Конспект лекций для студ экон спец. / [cост. Н. П. Чернышева]...
Дз «Державна бібліотека України для юнацтва»...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4
скачать
Інформаційний вісник


4 (24) 2007


Київ 2007

ББК 78.37

Б59


Бібліосвіт : інформ. вісн.; вип. 4 (24) 2007 / Держ. б-ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.) та ін.]. – К. : [б. в.] 2007. – 74 с.


Редакційна колегія: Г. Саприкін (голова редкол.), Т. Сопова

(відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко


Редактори: С. Чачко, В. Кучерява


©Державна бібліотека України для юнацтва, 2007

ЗМІСТ


Бібліотеки – юнацтву:

сьогодення і майбутнє
Прийма К.

Робота Ківерцівської ЦБС з юними читачами

4
Формування національної гідності
Лобастова І.

Національне виховання молоді – вимога часу

12
Методичні поради
Воробель С.

Інтерактивні технології в роботі бібліотеки

20
З досвіду роботи
Шквиря С.

Роль бібліотеки у процесі соціальної адаптації молоді: працевлаштування, здобуття освіти, організація дозвілля


27

Кулакова Н.

Співпраця бібліотек Корсунщини з державними та громадськими установами

33

Статут Державного закладу

«Державна бібліотека України для юнацтва»

40
Юридична консультація

54

Сценарій
Поправка С.

З когорти вождів: історичний портрет

Симона Петлюри

58

^ Бібліотеки – юнацтву: сьогодення і майбутнє


Робота Ківерцівської ЦБС з юними

читачами


К. Прийма, завідувач відділу методико-соціологічної роботи

Ківерцівської ЦБС Волинської області


Ківерцівська ЦБС створена 1979 р. З того часу вона суттєво збагатила та урізноманітнила свої документні ресурси, удосконалила інформаційні, просвітницько-дозвіллєві функції, стала важливою громадською установою регіону. Крім того, вона прагне плекати і примножувати духовну та історичну спадщину Ківерцівщини.

З 2002 року Ківерцівську бібліотечну систему очолює спеціаліст з 27-річним стажем, депутат районної ради, голова район-ного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Г. Шевченка Любов Іллівна Михальчук. Її команда вірних своїй справі фахівців з ЦРБ та 50 філій знає, як зробити ЦБС привабливою і корисною для різних груп користувачів.

Зосередимося на роботі центральної районної бібліотеки з юними читачами, яких налічується 1926. У більшості це учні шкіл, студенти ВНЗ і технікумів, що існують у райцентрі. Серед них: медичний коледж, філія Луцького інституту розвитку людини «Україна», школа-гімназія, три загальноосвітні школи та експериментальна школа № 5, наукове керівництво якою здійснює член-кореспондент АПН України М. П. Гузик.

У бібліотеці зберігається близько 36 тис. прим. різних видів документів. Щорічно її фонд поповнюється книгами, 35 – 40 назвами періодичних видань, цифровими носіями інформації.

Більшість запитів юних користувачів пов’язана з навчанням. Тому бібліотека намагається комплектувати фонд з урахуванням потреб відповідних освітніх програм та завдань, задля інформаційної підтримки соціокультурних потреб молоді. До її послуг чимало довідників, енциклопедій, словників, електронні бази даних тощо.

До уваги користувачів абетковий, систематичний каталоги, краєзнавча та систематична картотеки, тематичні картотеки сценаріїв, віршів, картотека документів на електронних носіях.

Одним із пріоритетних напрямів інформаційного обслуговування для районної бібліотеки є висвітлення діяльності місцевих органів влади і управління, пропаганда краєзнавчої літератури та сприяння навчально-виховному процесу у навчальних закладах. Зокрема, інформування за допомогою відповідних інформаційних зон та інших наочних форм здійснюється на теми: «Влада інформує» (із представленням документів органів місцевого самоврядування), «Район на сторінках преси». Серед інших постійно діючих наочних форм популяризації документів – книжкові виставки «Увага: нові книги!» та «На допомогу вчителю».

Для широкого загалу користувачів регулярно видаються: поточні бібліографічні покажчики «Нові надходження до фондів Ківерцівської РЦБС», «Червона книга Ківерцівщини: флора», вебліографічний список «Абітурієнту». Усі вони обов’язково надсилаються до райдержадміністрації, міської ради, районного відділу освіти, шкіл райцентру та бібліотек системи.

Чотирнадцять абонентів за системою ВРІ отримують списки джерел за темами: «Економіка. Економічні науки», «Основи маркетингу», «Менеджмент», «Методика викладання української мови і літератури», «Історія України», «Література рідного краю», «Держава і право», «Ландшафтний дизайн», «Методика викладання всесвітньої літератури в школі» тощо.

На допомогу поглибленому вивченню предметів у різних загальноосвітніх навчальних закладах району готуються бібліографічні покажчики-дайджести «Зелена книга України», «ЕОМ в медицині» (в електронному вигляді). Є читачі, які побажали, щоб для них складалися індивідуальні рекомендаційні бібліографічні списки літератури з питань радіотехніки, фітолікування, кулінарії, бджільництва, столярної справи.

З придбанням комп’ютерної техніки та підключенням до мережі Інтернет значно розширився і покращився репертуар послуг для користувачів, з’явилася можливість надати вільний доступ до світових інформаційних ресурсів, створювати власні інформаційні електронні продукти.

Так, для задоволення потреб різних категорій населення та певних професійних товариств у всесвітньому кіберпросторі накопичуються електронні ресурси високоякісної інформації, збирається окремий документний фонд мультимедійних видань (нараховується вже близько 1,5 тис. одиниць обсягом 47,3 мБ). ДБА бібліотеки також поповнився відповідною картотекою. Все це підсилило авторитет та покращило імідж бібліотеки.

Своє призначення бібліотека вбачає й в активній масово-просвітницькій роботі, спрямованій на підвищення інтелектуального і духовного рівня користувачів, виховання в них почуття патріотизму, гордості за свою державу і край, морально-правової культури та профілактику антисоціальної поведінки, пропаганду переваг здорового способу життя.

Бібліотека стала місцем для зустрічей і спілкування молоді, проведення змістовного вільного часу. Її соціокультурна і просвітницька діяльність представлена широким розмаїттям форм: диспутами, тематичними вечорами, презентаціями книг, заочними подорожами, конкурсами, годинами цікавих повідомлень тощо. Їх мета – поповнення знань, організація діалогу між учасниками.

Щорічно в бібліотеці проводиться 10 – 12 масових заходів з молоддю, основною метою яких є сприяння засвоєнню навчальних програм, формування потягу до знань, задоволення дозвіллєвих потреб. Серед них: літературні години за творчістю Ліни Костенко «Вибрала долю собі сама», Василя Стуса «Сховатись од долі не судилося», Івана Карпенка-Карого «І пам’ять згадкою черкне», вікторина до 135-річчя від дня народження Лесі Українки «Високе світло імені і слова» тощо.

Бібліотека плідно розкриває тему історичного розвитку нашої країни. Це дає можливість по-новому оцінити і переосмислити події та факти, особливо в сфері історії, духовності та національної культури. У цьому сенсі важливе місце приділяється становленню громадянської свідомості юнацтва, прищепленню поваги до державної символіки під час пізнавальних заходів, приурочених до Днів незалежності, соборності, Конституції. Тут не можна не згадати про такі масові заходи, як літературно-історичні портрети, години, усні журнали «Приречена на безсмертя», «Символіка України», «Волі народної сини», «Видатний історик – М. Грушевський» тощо.

Виховання почуття любові до рідної мови та літератури також одна з важливих складових формування патріотизму і духовного розвитку особистості.

Стало доброю традицією проведення літературно-музичних вечорів, композицій, присвячених відзначенню Свята рідної мови, Дня української писемності, на теми: «Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п’янить», «Минуще все, лиш слово не мине».

Важливе місце у формуванні національної свідомості молоді займає також краєзнавча робота. Організуються краєзнавчі куточки, виставки «Волинь – земля батьків священна», «Золоті зерна народної творчості», що висвітлюють розвиток краю від найдавніших часів до наших днів, його традиції та надбання. Важливою складовою є проведення презентацій та прем’єр книг місцевих авторів, відомих людей (зокрема, М. Богуша та Г. Павленка «Ківерцівщина: крізь долі і віки», З. Євницького «Нариси історичних подій Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. на території Ківерцівського району), краєзнавчої години «Академік Михайло Кравчук. Життя і дорога в безсмертя». Надовго залишаться в пам’яті молоді зустрічі з відомим земляком, прозаїком, публіцистом, кореспондентом газети «Волинь» П. Боярчуком. Частими гостями бібліотеки є поети, письменники волинського краю В. Гей, І. Чернецький, Т. Яков’юк.

Бібліотеки прагнуть зробити свій внесок у формування творчих особистостей, розвиток їх інтелектуального потенціалу. Талановитих юнаків та дівчат з різних шкіл райцентру, які роблять перші спроби пера, об’єднали зустрічі з журналісткою, членом Національної Спілки письменників України Н. Гуменюк. Вони виносять на її суд та на суд слухачів перші свої вірші, оповідання нариси.

Доброю традицією стало запрошення до старшокласників місцевих авторів. Перед ними виступили директор школи с. Дубище М. Гаврилюк (який презентував книги, що вийшли останніми роками з друку: «На нивках», «Село над Путилівкою», «Поліський букет», «Симфонія лілей») та журналіст С. Гупало, автор книги «Привід замку Радзивілів».

З 2006 р. започатковано роботу над проектом «Таланти землі Ківерцівської», над яким працює бібліограф ЦРБ І. Одарчук. Вона збирає дані про відомих людей, майстрів, умільців району, які розміщує в спеціальній папці з короткою інформацією про земляків, фотографіями виробів, подає бібліографічні посилання. Користувачі мають можливість ознайомитися з чарівним світом народної творчості, яка не втрачає цінність протягом багатьох років. Основна мета проекту – зберігати і пропагувати славні традиції свого краю. Споконвіку талановиті люди Ківерцівщини творять самобутнє народне мистецтво, яке втілює їх прагнення і мрії, сприйняття ними світу. Збагачують літопис мистецького життя майстри різьби по дереву Ю. Писарук, декоративного розпису Л. Мельник, живопису Л. Луцюк, В. Ковальчук, гончарства і лозоплетіння М. Гейло (Марчук), вишивки А. Мисковець, Л. Литвина та інші. Їхніми роботами збагачуються краєзнавчі виставки як у ЦРБ, так і в бібліотеках-філіях системи.

Підвищення рівня правосвідомості молоді, вироблення активної громадянської позиції також знаходиться у полі зору бібліотекарів ЦРБ. Спільно з працівниками правоохоронних органів бібліотечні працівники проводять роботу, під час якої використовуються різноманітні форми і методи впливу на молодь. Юнацтво вчиться правовій культурі, юридичному розв’язанню болючих життєвих проблем тощо. Бібліотекарі надають інформацію щодо нормативних актів, що регулюють права молоді; у цій інформації можна знайти відповіді на питання, які цікавлять молодих людей.

Формуванню позитивних життєвих цінностей, розумінню законів, необхідності їх дотримання сприяють уроки правознавства «Злочин і кара», «Право і закон у твоєму житті» за участю спеціалістів управління юстиції.

Ведеться цілеспрямована профорієнтаційна діяльність. Бібліотека пропонує інформацію про різні професії, реальні потреби району в кадрах на ринку праці. При цьому пропагуються спеціальні матеріали, які надають служби центру зайнятості, а також супутня інформаційна підтримка за допомогою Інтернет. Бібліотекарі допомагають підліткам відповісти на важливі для них запитання: «Як знайти своє місце в житті?», «Ким бути?», «Як правильно обрати професію?».

Традиційно кожного року організовуються книжкові полиці та інформаційні стенди «Ринок праці», «Абітурієнту», «Куди піти вчитися», на яких представлені довідники, рекламні буклети, брошури, посібники, газетні публікації.

«Ким би ви не стали – робітником чи керівником, ученим чи продавцем, артистом чи фермером – намагайтеся здобувати авторитет спеціаліста високої кваліфікації», – ці слова є лейтмотивом уроку профорієнтації для учнів 9-х класів ЗОШ № 3. На цей захід було запрошено спеціаліста з профорієнтації та профнавчання служби зайнятості Н. Сидорук, культорганізаторів ЦДЮТ О. Поліщук і О. Рубашну, лікаря відділення екстреної медичної допомоги та медичних катастроф У. Логвинову.

Чимало зусиль докладають працівники книгозбірні для пропаганди в молодіжному середовищі літератури, спрямованої на популяризацію здорового способу життя, попередження і подолання наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу. Ці заходи носять інформаційний, пізнавальний та дискусійний характер, під час їх проведення діти мають можливість висловити свою думку, поставити запитання і отримати відповіді на них. Ось лише деякі з них: зустріч студентів медколеджу з лікарем-наркологом «Маскарад навколо тютюну», гра-тренінг для школярів про шкідливі звички «Не будьте собі ворогом».

Стало доброю традицією до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом запрошувати до бібліотеки для спілкування з учнями лікаря-інфекціоніста Н. Крищук. У своїх виступах вона приділяє особливу увагу питанням профілактики та запобігання цієї страшної хвороби, оскільки щоденно стикається з нею. Тематика таких зустрічей: «Твоє здоров’я у твоїх руках», «Тенета небезпеки», «СНІД: знати, щоб боротися».

Особливим змістом наповнена робота літературно-мистецького клубу «Осоння», який діє при ЦРБ з 1994 р. До ради клубу входять заступник головного редактора районної газети «Вільним шляхом» М. Хітько, заступники директора з навчально-виховної роботи місцевих шкіл та бібліотекар відділу обслуговування ЦРБ Н. Кушнір. Чудова, затишна атмосфера клубу створюється зусиллями його керівника – завідувача відділу обслуговування І. Пошви, яка намагається змістовно урізноманітнити засідання, запросити на зустрічі цікавих людей райцентру, з якими в неї склалися добрі творчі стосунки.

У рамках клубу проходять засідання за круглим столом, які об’єднують творчо обдарованих та ініціативних читачів ЦРБ, людей різних професій і уподобань. Велику підтримку і розуміння бібліотекарі знаходять у вчителів, класних керівників Л. Власюк, Т. Романюк, Ж. Гарбарчук.

Активними друзями і партнерами бібліотеки є: районна лікарня, центр дитячо-юнацької творчості, центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, відділ у справах неповнолітніх при райдержадміністрації, центр зайнятості, відділ освіти, управління юстиції тощо. Разом з ними ми будуємо простір для творчості, яка, сподіваємося, сприятиме вихованню.

Ці якісно нові партнерські стосунки зумовлюють зростання громадської значимості бібліотеки, покращують її імідж. Таким чином, в організації бібліотечного обслуговування впроваджується маркетинговий підхід, що передбачає вивчення інформаційних запитів і потреб молоді. Ксерокс, лазерний принтер дають можливість розвивати нові види послуг населенню, удосконалювати та полегшувати бібліотечні процеси та урізноманітнювати платні послуги.

Минулого року бібліотеками району було надано платних послуг на суму близько 20 тис. грн. Отримані кошти використовуються бібліотекою здебільшого на модернізацію матеріально-технічної бази та придбання потрібних документів. Останнє здійснюється за допомогою вивчення читацьких інтересів і запитів. Серед молоді було розповсюджено анкети: «Преса в твоєму житті», «Краща книга року», «Запропонуй своє медіа», що дали можливість раціонально використати на поповнення документного фонду кошти бюджету, а також від платних послуг населенню.

Бібліотека активно опікується проблемами людей з обмеженими фізичними можливостями. Залучити їх до бібліотеки, допомогти повірити у власні сили – дуже важливі завдання. Для цієї категорії користувачів передбачені певні пільги в обслуговуванні. Згідно з рішенням райради, всім дітям-інвалідам, сиротам, позбавленим батьківського піклування, послуги надаються безкоштовно. Значна увага приділяється індивідуальній роботі з представниками цієї категорії, проводяться бесіди, зустрічі з ними, впроваджуються різноманітні форми організації їх дозвілля.

На сьогодні книгозбірню відвідує дев’ять таких дітей. Для них масовий захід – це можливість спілкування, пошук споріднених душ та друзів.

Особливо хотілося б зупинитися на зустрічах молоді міста в районній бібліотеці з Любов’ю Мельник – людиною непростої долі і надзвичайної душі, яка вражає своїми мріями, неординарністю життєвих поглядів, енергією. Ця дивовижна жінка, художниця, майстер петриківського розпису, не втрачає віри й надії на покращання людських стосунків, активно бореться за нього. Вона зуміла згуртувати навколо себе обдарованих підлітків. До організації таких заходів також долучаються Олександр Климович – заступник керуючого справами обласної ради, Олександр Павлюк – голова районного осередку об’єднання «Союз інвалідів України».

У Міжнародний день інвалідів бібліотека проводить серед громадян благодійні акції, залучаючи до них також структури районної ради, меценатів, соціальні установи, громадські організації.

Районна бібліотека заявляє про себе як про дієвий методичний центр для бібліотек централізованої системи. На базі ЦРБ проводяться виїзні обласні семінари. Висновки відповідних експрес-досліджень діяльності бібліотек системи дозволяють визначати пріоритети їх роботи з юнацтвом. Ця тематика щорічно обговорюється під час семінарських навчань тощо. З минулого року започатковано роботу зональних виїзних творчих лабораторій на базі філій. Став звичним щоквартальний та щорічний моніторинг виконання кількісних показників обслуговування користувачів в бібліотеках.

Завдяки тісній творчій співпраці з районним відділом освіти працівники книгозбірні беруть участь у серпневих конференціях, засіданнях методоб’єднань педагогів райцентру, на яких обговорюється співпраця освітянської та бібліотечної галузей і, зокрема, використання інформаційних можливостей бібліотеки для допомоги педагогам та учням в навчально-виховному процесі.

Таким чином, ЦРБ стала важливою соціокультурною складовою в структурі установ регіону. Однією з головних її функцій є сприяння розкриттю та розвитку здібностей юних користувачів. З цією метою бібліотека намагається створювати якнайкращі умови обслуговування, впроваджувати інноваційні технології.

^ Формування національної гідності


Національне виховання молоді – вимога часу


І. Лобастова, завідувач Йосипівської сільської бібліотеки-філії Ульянівської ЦБС Кіровоградської області


^ Великим є мистецтво прищеплювати людям прекрасні ідеї, що вчать жертвувати всім заради роду людського

Стендаль


Кардинальні зміни, які відбуваються в Україні вимагають, нових форм і механізмів управління державою, економікою, суспільством, а відтак, обумовлюють істотні зміни обставин функціонування закладів науки, освіти, культури.

Бібліотеки як складова частина суспільства не можуть стояти осторонь тих процесів, які нині відбуваються в Україні. Сучасна бібліотека як інформаційне джерело культури потребує активних пошуків нових підходів і позицій, розуміння бібліотечними працівниками реальних можливостей оновлення «бібліосфери».

Зміни у суспільстві вимагають від бібліотекарів постійного вдосконалення інформаційного обслуговування в інтересах користувачів, якомога повнішого задоволення їх запитів і потреб. Дуже багато питань мають вирішити сьогодні працівники бібліотек: як зробити бібліотеку центром спілкування користувачів різного віку, професій, інтересів, організації їх всебічної самоосвіти? Як перетворити бібліотеку на місце цікавого, змістовного дозвілля?

Престиж, привабливість, важливість і потрібність бібліотеки безпосередньо залежать від переліку та якості її послуг, комфортності користування ними. Бібліотека і її послуги повинні бути доступними і зручними для всіх категорій відвідувачів.

Йосипівська сільська бібліотека-філія Ульянівської ЦБС існує з 1946 р. Її фонд сьогодні становить близько 10 тисяч примірників книг, періодичних видань тощо. Сільська бібліотека постійно відшуковує можливість якомога ефективніше забезпечувати інформацією своїх відвідувачів.

Щорічно книгозбірня обслуговує 600 користувачів, з них: 160 дітей віком до 15 років і 65 молодих користувачів. Саме цим категоріям відвідувачів бібліотека приділяє чи не найбільшу увагу у своїй діяльності, адже перехід від дитинства до юності, перехід до дорослого, самостійного життя – це справжній іспит. І допомагають складати його родина, школа і, безумовно, книга і бібліотека.

У роботі з молоддю бібліотекою відпрацьовано стиль спілкування, який визначає ставлення до користувача. Узагальнюючи цей процес, можна сформулювати такі принципи:

– спілкування молоді з бібліотекарем можливе лише у разі довіри до нього;

– молодь вільна вибирати між мовчанням і діалогом з бібліотекарем;

– молодь має право на самостійне відкриття ролі книги в пізнані науки, культури, історії, самих себе, у самовираженні;

– молодь може, відчувши зацікавлення нею з боку бібліотеки, відповісти на нього взаємністю.

Категорія користувачів у віці від 15 до 21 року у бібліотеці виділена в окрему групу: це учнівська молодь, студенти, працююча молодь.

Сьогодення ставить перед бібліотекою важливе і невідкладне завдання – виховувати свідомого громадянина, патріота рідної землі, який би володів високою культурою, був би духовно і фізично досконалим, готовим до гідного життя у громадянському суспільстві.

Давно вже настав час рішучого повороту до використання культури як важливої функції національної самокорекції у процесі формування гуманістичної особистості, орієнтування її на мислення та діяльність у площині громадянського самовизначення.

Національне виховання молоді – це її своєрідне «кодування», яке визначає поведінку, спосіб життя, життєдіяльність особистості й суспільства в цілому.

Глибока людяність, милосердя, внутрішня зорієнтованість на співпрацю – саме ці риси становлять основу духовності українського народу, є домінантою української національної ідеї. А оскільки духовний потенціал нації є передумовою і головним рушієм соціально-економічного оздоровлення суспільства, саме на його основі формується система духовного світу молоді сьогодні і в майбутньому.

Відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян», діяльність бібліотеки повинна зосереджуватися на утвердженні у молоді історично притаманних українському народові високих моральних якостей, забезпеченні духовно-морального розвитку, вихованні високої політичної культури та трудової моралі, запобіганні негативному впливу на свідомість молоді інформації, яка містить елементи жорстокості, насильства; формуванні соціально активної, здорової та духовно багатої особистості.

Комплексна програма «Національне виховання молоді», розроблена бібліотекою, є одним із проектів, у межах якого формуються нові підходи до змісту та методів бібліотечного обслуговування юнацтва.

Актуальність розробки та впровадження у роботу бібліотеки цієї програми визначена життєвою необхідністю. Реалізація основних завдань і принципів національного виховання у бібліотечному обслуговуванні юнацтва здійснюється у ряді пріоритетних напрямів: патріотичному, правовому, моральному, художньо-етичному, трудовому та екологічному. Усі ці напрями діяльності бібліотеки тісно взаємопов’язані, доповнюють один одний, хоча мають і самостійне значення. Їх сукупність утворює цілісну систему бібліотечної роботи.

Масштабність бібліотечної діяльності у значній мірі забезпечується ще й міцними зв’язками бібліотеки із загальноосвітньою школою, її педколективом, соціальною службою села, відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Ульянівської райдержадміністрації, місцевою ветеранською організацією, сільським краєзнавчим музеєм, виконкомом Йосипівської сільської ради.

Йосипівська бібліотека постійно знаходить нові, дедалі ефективніші форми роботи, які безпосередньо залучають користувачів, активізують їхнє сприйняття, створюють умови для невимушеного спілкування

Найбільш поширеними і ефективними формами роботи з молоддю є конкурси, турніри, вікторини, діалоги, ігри, круглі столи, літературні подорожі, дискусії тощо.

Значну роботу проведено бібліотекою до Дня перемоги над фашистськими загарбниками. Молоде покоління села під час проведення тижня пам’яті «Війні немає забуття» мало змогу більше довідатися про події 1941 – 1945 рр. Заходи, здійснені бібліотекою у тісній співпраці з виконкомом сільської ради, соціальною службою та ветеранською організацією, залишили слід у серцях і пам’яті юнаків та дівчат. Проведено урок мужності «У вдячній пам’яті нащадків», меморіальну годину «Не згасне пам’ять у віках», вечір-спогад «Про подвиг розкажи онукам, сивочолий солдате війни». Зокрема, молодь почула спогади про страшні роки війни голови ветеранської організації села М. Умріхіна. Про тяжку долю вдів загиблих солдатів Н. Победінської та М. Русавської розповіла вчителька Г. Мельник. Зі сльозами на очах пригадували роки неволі на чужині колишні «остарбайтери» С. Яковенко, Н. і М. Філіпчуки, на завершення своїх спогадів заспівавши пісню, яку написали в неволі.

У рамках обласної акції «Нащадки пам’ять бережуть» до Дня перемоги у Великій Вітчизняній війні Йосипівська сільська бібліотека була визначена переможницею серед бібліотек Ульянівського району.

Не менш значущою для пропаганди серед молоді ми вважаємо тему афганської війни, особливо з урахуванням того, що наше село має свого героя. У бою, біля міста Кандагар, загинув С. Мимрук. Посмертно його нагороджено орденом Червоного Прапора. У бібліотеці створено стенд, присвячений загиблому односельчанину, «Орден, здобутий у бою».

«У пам’ять згадкою полине» – під такою назвою проходив у бібліотеці вечір-діалог з учасниками бойових дій в Афганістані. Від воїнів-інтернаціоналістів Сергія Недбайлюка, Петра Дячка, Володимира Ясінського, Ігоря Кацана присутні дізналися про передумови афганської війни, почули розповіді «афганців» про правдиві події. Мати загиблого воїна-інтернаціоналіста, Л. Мимрук, поділилася спогадами про сина, зачитала його листи з армії. Другою частиною вечора стала презентація книги «Когда поют солдаты». Під час заходу звучали також пісні самодіяльних армійських поетів.

Тема патріотизму, любові до своєї Батьківщини, до свого краю тісно переплітається з його історією, минулим і сучасним, традиціями і звичаями. Працюючи у рамках регіональної програми розвитку краєзнавства «Пізнай свій край, а в ньому себе», наша бібліотека популяризує знання про рідний край, залучає молодь до вивчення та збереження історико-культурної спадщини. У бібліотеці оформлено альбоми «Мого села історія жива», «Розповідають учасники Великої Вітчизняної війни», «Тільки в праці життя і краса», створено папки «Інформує місцева влада», «Край у мистецтві», «Ми всі козацького роду». Популяризуються краєзнавчі матеріали і шляхом оформлення серії книжково-ілюстративних виставок «Степова перлина України – Кіровоградщина моя», зокрема: «Кіровоградщина історична», «Стежками рідного краю», «Кіровоградщина літературна». Бібліотекою підготовлено рекомендаційний бібліографічний посібник «Літературна слава степового краю». Емоційний заряд отримують відвідувачі від перегляду виставки робіт місцевої вишивальниці Л. Гаврилюк. Виконані нею орнаменти на рушниках, серветках, скатертинах зачаровують присутніх.

Закріплюючи серед молоді знання про малу Батьківщину, бібліотека провела: вікторину «Люби й вивчай свій рідний край», інтелектуальну гру «Краєзнавчими маршрутами Кіровоградщини», уроки народознавства та краєзнавства «Легенда прадавніх криниць», «Українська народна пісня – перлина української душі», «Рушник, що вміє розмовляти», турнір ерудитів «До коріння свого повертаюсь», історико-літературну експедицію «Заселення краю в легендах і переказах», літературні мозаїки «Письменники Кіровоградщини – ювіляри», «Письменники Приінгулля – лауреати», «Їхні імена прославили Ульянівщину». У бібліотеці відбулася презентація двотомника наших видатних земляків з Олександрівщини Б. Кузика та В. Білошапки «Кіровоградщина: історія і сучасність».

Велику увагу під час роботи з молоддю бібліотека приділяє популяризації заходів з вивчення рідної мови. Адже мова – це наш великий скарб. Через мову ми пізнаємо рідний народ, його культуру, історію, оскільки мова і мислення нероздільні. Саме до Дня української писемності і мови бібліотека разом з учителями-філологами місцевої школи підготувала свято рідної мови «Коли мова наша рідна буде процвітати, лише тоді усміхнеться Україна-мати». У рамках свята відбулася презентація книжкової виставки «Культура і нація». Цікаво проходила філологічна інтелектуальна гра «Щасливий випадок» між командами 10-го класу «Дивосвіт» та 11 класу «Мова калинова», яка складалася з п’яти геймів.

Не менш цікаво пройшов серед учнівської молоді і філологічний КВК «Як знайти? Де відшукати?», присвячений рідній мові. Метою проведення цього заходу була перевірка вміння старшокласників користуватися довідковим фондом бібліотеки. Для пошуку відповідей на поставлені завдання учасникам доводилося звертатися до різноманітних словників (термінів, іншомовних слів, орфографічного, етимологічного, крилатих висловів). При підведенні підсумків кращою виявилася Світлана Румик.

Велику увагу Йосипівська сільська бібліотека приділяє вихованню молодого покоління на засадах духовності та гуманізму. У цьому напрямку бібліотека тісно співпрацює з центром соціальних служб, а також відділом сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації. Зокрема, бібліотека підготувала цикл заходів «Здорова молодь – міцна держава». Старшокласники брали активну участь у круглому столі «Здоровий спосіб життя. Ви за чи проти?». Учасники заходу обговорювали, що таке здоровий спосіб життя, що таке синдром набутого імунодефіциту і які його основні причини, що потрібно молодій людині, щоб шкідливі звички ніколи не стали нормою життя. Після круглого столу учнівській молоді було запропоновано ситуаційно-сюжетну гру «Діалоги не про кохання», після якої відбулося міні ток-шоу «Я так думаю». Наприкінці Дня здоров’я, на який перетворився обговорюваний цикл заходів, бібліотекар презентувала присутнім документи з виставки-диспуту «Вибираємо життя».

Бібліотека поставила собі за мету проводити заходи з цієї тематики не у формі лекційних бесід, а лише за активної участі самої молоді. Адже саме відверті розмови, диспути, психологічні практикуми – «Чи варто вішати над собою сокиру?» (про шкідливість вживання алкоголю та тютюнопаління), «Зловісний “кайф”. А наслідки?» (про проблеми наркоманії), «Що треба знати про ВІЛ та СНІД», «Поговоримо про інтимне» – виявилися найбільш ефективними засобами прищеплення юним користувачам відповідних знань, умінь і навичок. Ще одним, не менш важливим, напрямом роботи бібліотеки з молоддю є формування правової культури молодих користувачів, адже вступаючи у доросле життя, в умовах радикальних змін у державі, юнаки і дівчата мають суворо дотримуватися правових норм, знати законодавчу базу, загалом – бути законослухняними громадянами України. Тут бібліотека співпрацює з учителем-правознавцем, психологом, комісією у справах неповнолітніх при виконкомі сільської ради, працівниками органів внутрішніх справ.

«Щоб не переступити межу» – так називалися проведені бібліотекою ситуаційні дискусійні розмови для юнацтва. Після вступного слова бібліотекаря присутнім пропонувалося обговорити, а потім ситуативно «розібрати» одну з публікацій про кримінальні злочини, скоєні неповнолітніми. Після обговорення статті учасникам розмови було запропоновано висловитися, уявивши себе потерпілими, обвинуваченими, свідками. Після закінчення розмови молодь мала змогу поспілкуватися із запрошеним юристом.

У формі молодіжних дебатів проходила у бібліотеці «правова трибуна» під назвою «Людина і громадянин: твої права, свободи і обов’язки (чи живемо ми за Конституцією України?)». Перед заходом, у процесі індивідуальних бесід, бібліотекар намагалася виявити молодих користувачів з різними поглядами на сучасне політичне життя, на законотворчість і виконання громадянами законів України. У вступному слові вона знайомила присутніх з метою проведення заходу. Потім слово було надано сільському голові. Другою частиною заходу стало обговорення винесених запитань: «Чи справді усі люди в Україні є вільними і рівними у своїх правах?» (ст. 21 Конституції України); «Як в Україні виконується стаття 34 Основного Закону?»; «Чи виконується сьогодні ст. 43 про права на працю, ст. 46 про соціальний захист населення, ст. 49 про охорону здоров’я?»; «Чи потрібно змінювати Конституцію України як основний закон життя її громадян?» Різні погляди учасників заходу, їх дебати дали змогу провести його цікаво і змістовно.

Усний журнал «Закон і право», підготовлений для учнівської молоді, мав на меті розкрити значення законів для суспільства, розповісти про відповідальність неповнолітніх за правопорушення.

«Закон про мене, мені про закон» – під такою назвою пройшов у бібліотеці юридичний брейн-ринг. Запитання стосувалися різних галузей права: здобуття освіти, працевлаштування молоді, відкриття власної справи, адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Проблеми сексуального рабства, торгівлі людьми, насилля розкривалися у ході проведення для молоді уроків моралі та заходу під назвою «Конверт дружніх порад».

Протягом п’яти років у бібліотеці працює юнацький клуб «Майдан», створений для того, щоб допомогти молоді у засвоєнні навиків спілкування між собою та з іншими людьми, вирішенні тих питань і проблем, які її хвилюють, на які вона намагається відшукати відповіді в умовах сьогодення. Девіз клубу – «Давайте вчитись спілкуватись, давайте вчитися дружить!». Засідання проходять у невимушеній обстановці, часто за чашкою чаю.

Теми засідань та їх форми різноманітні: дискусійна розмова «Чи легко виходити з дитинства?», година спілкування «Світ і людство», молодіжні дебати «Чи потрібні закони для кохання?», психологічний практикум «Контроль і самоконтроль – з чого все починається?», ситуаційна гра «Перші кроки у світ бізнесу», тестування «Вивчай свій характер», круглий стіл «Як стати дорослим і щасливим?», творчі дебюти обдарованої молоді «Перші проби пера та пензля».

З метою вивчення інтересів, запитів і потреб користувачів бібліотека систематично проводить опитування та анкетування молоді і за наслідками цих аналізів має можливість удосконалювати свою роботу з обслуговування даної групи користувачів. Так, бібліотекою-філією проводилися анкетування серед молоді на теми: «Книги і бібліотека в житті молодої людини», «Книжкові виставки, що відповідають вашим потребам», «Вивчення запитів користувачів на українську книгу», «Краєзнавча робота з молоддю у бібліотеці», «Ваше ставлення до наркотиків», «За здоровий спосіб життя», анонімне анкетування «Відверто про тебе».

Громадянин України формується з дитинства, удосконалюється в юності, утверджується у зрілості, формується на позитивному прикладі родини, школи, колективу, суспільства. Сьогодні до бібліотеки приходять читачі з новим світосприйняттям, сучасними потребами, різноманітними літературними уподобаннями, і тому бібліотечним закладам необхідно стати популяризаторами знань і осередками творчості.

^ Методичні поради


Інтерактивні технології в роботі

бібліотеки


С. Воробель, завідувач науково-методичного відділу

Тернопільської ОМБ


Інтерактивні форми є різновидом активних методів інформаційно-бібліотечної роботи з молоддю, але разом з тим вони виділяються в окремий різновид бібліотечних практик, оскільки вимагають високого рівня як професійної підготовки працівника, так і відповідальності за результати впровадження цих форм у діяльність бібліотеки. Найважливішою проблемою їх застосування є рівень професійної та загальної інформаційної культури бібліотекаря.

Окрім того, інтерактивні технології потребують певних змін в організації роботи працівника. Потрібно створити план поступового впровадження інтерактивних технологій. Краще старанно підготувати декілька занять, ніж часто проводити нашвидкоруч підготовлені «ігри». Можна провести організаційне заняття, розробивши спільними зусиллями правила проведення заходів. Використання інтерактивних методів роботи з молоддю – це лише засіб для створення комфортного середовища, такої атмосфери, яка б найкраще сприяла співпраці, порозумінню між молодим користувачем і бібліотекарем.

Деяким бібліотекарям буває складно розкрити себе перед користувачами, висловити своє особисте ставлення до матеріалу, вони соромляться виявити некомпетентність у конкретних питаннях. Безумовно, не всі «створені» для інтерактивних форм роботи з молоддю, проте саме використання цих форм дає можливість для фахового зростання, для зміни себе, для навчання разом з користувачами.

Зробити перший крок допоможе новий підхід до роботи, відповідно до якого бібліотекар відверто може визнати себе «не фахівцем» і отримати «право» не знати відповіді на ті чи інші запитання (до того ж багато запитань будь-якого тематичного спрямування не мають однозначної або єдино правильної відповіді). З іншого боку, після кількох старанно підготовлених занять бібліотекар зможе відчути, як змінилося ставлення користувачів до нього, а також сама атмосфера – і це стане додатковим стимулом активізації заходів інтерактивного спрямування.


^ Основні характеристики та методичні особливості організації тренінгів. Серед усіх інтерактивних форм роботи з молодим користувачем тренінги розвиваються найбільш динамічно. Ефективністю, конфіденційністю, внутрішньою відкритістю, психологічною атмосферою, індивідуальною й груповою рефлексією та іншим тренінг приваблює всіх його учасників і зацікавлює тих, хто ще не брав у ньому участі.

Уже півстоліття, спочатку в Америці, потім у Європі, а тепер, нарешті, на наших пострадянських теренах, бурхливо розвивається тренінговий рух. Завдань, що їх доводиться вирішувати, теж дуже багато. Це можуть бути тренінги психотерапевтичні, тренінги, спрямовані на зростання, самопізнання, пошук сенсу життя, розвиток творчих здібностей, усунення комунікативних проблем.

Приблизно за місяць до проведення тренінгу варто підготувати проект заняття, в якому чітко вказати: тему, сценарій проведення тренінгу, докладний план бесіди, тези лекції, перелік прикладів і ситуацій, що можуть бути використані в тренінгу, зміст практичної частини, роздавальний матеріал, методику проведення занять, методику використання наочності.

Успіх тренінгу залежить від реалізації принципу щирості й відкритості. Головне під час тренінгу – не обманювати. Інший важливий принцип – конфіденційність усього, що відбувається, без якої неможливо створити атмосферу психологічної безпеки й саморозкриття. Подробиці проведення заходу не виносяться за межі бібліотеки. Учасники не бояться, що зміст їхнього спілкування може стати загальновідомим.

Враховуючи вікові особливості молодіжної аудиторії, ми визначили: найбільш оптимальний час проведення тренінгу (40 – 60 хв.) та чисельність групи (звичайно від 7 до 15 осіб). Загалом, у структурі тренінгу виділяються: вступна частина – привітання і обґрунтування теми (Для чого і кого? Чому? Навіщо?), – котра продовжується до 10 хв.; основна частина – анкетування, тестування, круглий стіл, диспут, рольова гра, – що займає 30 – 40 хв., і заключна частина, тривалість якої не перевищує 3 – 5 хв.

Результативність тренінгу багато в чому залежить від того, наскільки ретельно і продумано ведеться підготовка до нього, від розмаїтості форм його проведення. У зв’язку з цим усі питання, розглянуті разом з користувачами, доцільно винести на засідання творчої групи, що складається з медичного працівника, педагога, психолога тощо.

Важливим етапом підготовки до тренінгу є з’ясування в тактовній формі (за допомогою бесід, анкетування, тестування тощо) стилю життя молодого користувача, його взаємин з оточуючими людьми, з однолітками (чим живе його сім’я, які її соціальні установки, система моральних, духовних цінностей тощо).

Аналіз проведення тренінгів показує, що в системі «бібліотекармолодий користувач» стосунки повинні будуватися відповідно до вимог професійної етики, на підвалинах взаємної довіри й доброзичливості. У спільній роботі потрібно спиратися на все те позитивне, що є в людині, і вміти показати їй шляхи розвитку.

Тренінг суттєво відрізняється від традиційних форм роботи бібліотекаря з молодим користувачем, оскільки зорієнтований перш за все на запитання та пошук. На відміну від традиційних, тренінгові форми мають на меті використання всього потенціалу людини: її компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійності, здатності до прийняття рішень, взаємодії тощо.

Важливо розуміти, що тренінг – це водночас цікавий процес пізнання себе та інших, спілкування, ефективна форма опанування знань, інструмент для формування умінь та навичок, форма розширення досвіду.


^ Форми проведення тренінгу. На сьогодні накопичено багато різних конкретних вправ, прийомів, процедур, технік проведення тренінгів, які успішно використовуються у груповій роботі.

До базових методів соціально-психологічного тренінгу належать групова дискусія і рольова гра в різних модифікаціях і поєднаннях.


^ Групова дискусія. Груповою дискусією (від лат. discussio – обговорення) називається така публічна суперечка, метою якої є з’ясування й зіставлення різних точок зору, визначення істинної думки, знаходження правильного вирішення проблеми. Дискусія вважається ефективним засобом переконання, оскільки її учасники самі приходять до того чи іншого висновку.

Ця форма спілкування дозволяє зіставити протилежні позиції, побачити проблему з різних боків, взаємно уточнити позиції, що зменшує опір сприйняттю нової інформації, а також використанню групової рефлексії шляхом аналізу індивідуальних переживань, які підсилюють згуртованість групи й одночасно полегшують саморозкриття учасників.

Існують наступні різновиди групових дискусій:

1. Біографічні, де група аналізує труднощі особистого або професійного життя окремого учасника, на якого спрямовані інтеракції. Решта учасників висловлює свою думку про його проблеми та свої почуття, реагує на його поведінку, тобто забезпечує зворотний зв’язок.

2.
Скачати 0.96 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/4
Дата конвертації28.09.2011
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх