Магістерська програма „ Менеджмент в галузі виробництва та переробки продукції свинарства” (назва) icon

Магістерська програма „ Менеджмент в галузі виробництва та переробки продукції свинарства” (назва)


Схожі
Міністерство аграрної політики україни полтавська державна аграрна академія факультет технології...
Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва” студента (ки) курсу групи (прізвище...
Магістерська програма „Енергоінжиніринг в апк” Виробниче спрямування...
Магістерська програма „Адміністративний менеджмент та маркетинг в системі антикризового...
О та риболовля бібліографічний покажчик літератури за 1856-1945 роки, 382 назви Укладач З. І...
Магістерська програма: „ Адміністративний менеджмент І маркетинг в системі антикризового...
Програма вступного іспиту до аспірантури із спеціальності 06. 02. 04...
Курс лекцій з дисципліни: „Конярство ” Спеціальність: „Технологія виробництва І переробки...
І. Б. Андренко Програма І робоча програма...
Робоча навчальна програма «Машини та обладнання для зберігання І переробки сільськогосподарської...
Інформація про виставкові заходи Національного комплексу “Експоцентр України”...
Критерії діяльності...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
скачать

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА


05.02.02МР. 1622 ”С” 2009. 10. 16. 25 ПЗ


ПЛЮШКО ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧА


2009 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Допускається до захисту В.о. завідувача кафедри світового сільського господарства та ЗЕД

к.е.н., доц. ______________Л.В.Діброва

_____________ 2009 р.

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА


на тему: „ Управління інноваційною стратегією розвитку підприємства ”


Спеціальність 8.000007 - “Адміністративний менеджмент"

(шифр і назва)

Магістерська програма „Менеджмент в галузі виробництва та переробки продукції свинарства”

(назва)

Спеціалізація Управлінська_________________

(виробнича, дослідницька, управлінська)


Виконав ____________________________ В.В. Плюшко

(Підпис)


Науковий керівник__________________________ С.В.Кузьменко, к. е. н.

(Підпис)


КИЇВ - 2009


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ
^

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Затверджую

В.о. завідувача кафедри світового

сільського господарства та ЗЕД

к.е.н., доц. ______________Л.В. Діброва

____ _____________ 2008 р.

^

З А В Д А Н Н Я


до виконання магістерської роботи

студентові Плюшку Вадиму Володимировичу


Спеціальність 8.000007 – “Адміністративний менеджмент”

(шифр і назва)

Програма „Менеджмент в галузі виробництва та переробки продукції свинарства”

(назва)

Спеціалізація _________Управлінська____________________

(виробнича, дослідницька, управлінська)

Тема магістерської роботи: „ Управління інноваційною стратегією розвитку підприємства ”

Затверджена наказом ректора НУБіП України від 16.10.2009 р. №1622 „С”

Термін подання завершеної роботи на кафедру ___2009.11.16__________.

(рік, місяць, число)

Вихідні дані до роботи: законодавчі акти, навчальна та наукова література, офіційні статистичні матеріали, звіти та оперативні матеріали Міністерства України, дані міжнародної статистики та публікації наукових установ.


Перелік питань, що підлягають дослідженню:

1. Теоретичні аспекти управління нововведеннями на підприємстві

2. Стан системи управління нововведеннями на підприємстві

3. Удосконалення управління нововведеннями на підприємстві


Керівник магістерської роботи _________________ С.В. Кузьменко, к. е. н.,

(Підпис)

Завдання прийняв до виконання ___________________ В.В. Плюшко


(Підпис)

Дата отримання завдання: „_16_12_ 2008 р.


РЕФЕРАТ

Тема: „Управління інноваційною стратегією розвитку підприємства!“ Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, який складається із 43 джерел та додатків. Основний зміст викладено на 116 сторінках друкованого тексту, містить 8 таблиць та малюнків.

Метою проекту є визначення шляхів ефективного використання внутрішнього та зовнішнього організаційного потенціалу і на основі цього удосконалення управління інноваційними змінами в базовому підприємстві.

Об’єктом дослідження обрано ЗАТ „Гадяцький м`ясокомбінат” м. Гадяч, Полтавської області.

Предметом дослідження є інноваційна діяльність м’ясокомбінату.

Зміст роботи включає аналіз поточних проблем галузі та обгрунтування шляхів їх вирішення, вибору найбільш ефективних засобів і методів покращення господарської діяльності Гадяцького м’ясокомбінату.

Основна задача роботи полягає в тому, щоб розкрити зміст перетворень в підприємстві і здійснити спробу удосконалення технології виробництва базового підприємства.

В процесі виконання дослідження використовуватимуться такі методи аналізу як статистичний, аналітичний та розрахунковий.


КЛЮЧОВІ СЛОВА

УПРАВЛІННЯ НОВОВВЕДЕННЯМИ, СТРАТЕГІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ, ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ


КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

УПРАВЛЕНИЕ НОВОВВЕДЕНИЯМИ, СТРАТЕГИЯ УЛУЧШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ


KEYWORDS

MANAGEMENT OF INNOVATIONS, STRATEGY OF MANAGEMENT IMPROVEMENT, INNOVATION MANAGEMENT, COST EFFICIENCY, MANAGEMENT EFFICINCY

Зміст

З А В Д А Н Н Я 4

ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1 10

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ НОВОВВЕДЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 10

1.1. Інноваційний процес як об’єкт інноваційного менеджменту 10

1.2.Організаційно-правові засади інноваційного менеджменту 19

1.3.Основні напрямки науково-технічного прогресу та управління нововведеннями в м’ясопереробній галузі 27

РОЗДІЛ 2 35

СТАН СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НОВОВВЕДЕНЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 35

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 35

Постачальники 37

Роки 37

Всього по області 37

за 2008 р. 37

Роки 40

Показники 46

Роки 46

В сер. 46

по області 46

за 2008 р. 46

2008 р. у 46

% до сер. 46

по області 46

2.2. Стан впровадження науково-технічних розробок у виробництво 50

2.3. Ефективність діяльності підприємства та роль інновацій 61

РОЗДІЛ 3 70

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ НОВОВВЕДЕННЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 70

3.1. Удосконалення техніко-технологічної бази виробництва 70

3.2. Стимулювання інноваційної активності 82

3.3. Економічна ефективність управління нововведеннями 89

ВИСНОВКИ 99

3. Одним з перспективних напрямків науково-технічного прогресу та управління нововведеннями в м’ясопереробній галузі є комплексна механізація, електрифікація і автоматизація виробництва. Вона являє собою заміну ручної праці механізмами як на основних так і на допоміжних операціях, перехід від часткової механізації і автоматизації технологічних і транспортних операцій до автоматизації виробництва окремих цехів і підприємства в цілому. 100

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 102

Додатки 110

Додаток Б 113

Структура управління ЗАТ „Гадяцький м’ясокомбінат “ 113

Показники 115

Роки 115

В сер. по області за 2008 р. 115
Скачати 1.31 Mb.
залишити коментар
Сторінка1/15
Дата конвертації28.09.2011
Розмір1.31 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх