Тема: «Лексикологія» icon

Тема: «Лексикологія»


3 чел. помогло.
Схожі
Обоча навчальна програма для студентів спеціальності 03. 03. 03...
Вимоги до знань та вмінь студентів з навчальної дисципліни Основна мета...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності Реклама та зв’язки з громадськістю...
1: «Фонетична та фонологічна системи сучасної української літературної мови»...
Програма вступного іспиту до магістеріуму з англійської мови...
Тематичний план спецкурсу 5 програма спецкурсу 6 Тема Поняття злочину та його ознаки 6 Тема...
Романтизм як провідний напрям світової літератури першої половини ХІХ ст...
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч...
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч...
Конспект лекцій зміст курсу Тема Вступ до предмету “Економічна історія” 1 Тема Господарські...
«Особистісно зорієнтований підхід до навчання іноземної мови»...
Тема дисципліни...Загрузка...
скачать

Практична робота


ЗВИЧАЇ НАШОГО НАРОДУ

Тема: «Лексикологія».

Мета: повторити та поглибити знання з розділу «Лексикологія»;

навчитись розрізняти слова за походженням, доречно вжи-

вати терміни, запозичені, професійні слова; розглянути

неологізми та застарілі слова; розвивати уміння знаходити

стилістично забарвлені слова в тексті, виправляти мов-

леннєві помилки, розвивати творчі нахили; виховувати

повагу до звичаїв нашого народу.

Обладнання: підручник, словник синонімів та антонімів, фразеологіч-

ний словник.

^ Хід роботи

1. Прочитайте текст.

В усіх народів світу існує таке повір'я. Той, хто забуває звичаї своїх

батьків, карається людьми і Богом. Він блукає по світові, як блудний син.

Він ніде не може знайти собі притулку та пристановища.

У нашого, українського народу також є повір'я. Від батьків, які не

дотримуються звичаїв, родяться діти, що стають вовкулаками (О. Во-

ропай).

З'ясуйте лексичні значення виділених слів.

Чи всі слова в тексті є загальновживаними?

Доберіть синоніми до слів: знайти, повір'я, блукає.

Чи є в поданому тексті фразеологізми?

^ 2. Прочитай уважно.

Як називаються виділені слова?

Верства - шар;

бурнус - пальто;

рискаль - лопата;

вертеп - печера;

заборзо - швидко.

Спробуй продовжити ряд власними прикладами.

Склади з цими словами 2 простих речення.

^ 3. Прочитайте виразно текст. Чи містить він професійні слова, терміни?

Першого серпня святкували день святої Мокрини. За народним уяв-

ленням, це останній день літа. Існує приповідка: «Свята Мокрина осінь

приносить».

Колись господарі в цей день примічали погоду (О. Воропай).

Чи знаєте ви примітки, народні звичаї? Розкажіть про них у 10-12 ре-

ченнях або у віршованій формі, використовуючи синоніми, антоніми,

терміни, загальновживані слова, неологізми.

^ 4. Що ви знаєте про запозичені слова? Користуючись словником іншо-

мовних слів, з'ясуйте, з якої мови прийшли до нас подані слова, що вони

означають. Запишіть їх за зразком.

Зразок. Блік - відблиск світла (німецьке).

Діалект, блеф, вернісаж, газон, дубль, дюшес, експресія.

^ 5. Поясніть значення фразеологічних зворотів та складіть з ними речення.

З легкої руки, злий на язик, не велика цяця, пасти задніх, п'яте коле-

со до воза.

^ 6. Знайдіть матеріали про свята Покрови Пресвятої Богородиці чи Пре-

ображення Господнього (або Спаса).

З'ясуйте незрозумілі вам слова в тексті за тлумачним словником.

Доберіть синоніми. Складіть з цими словами власні речення.

^ 7. Кросворд «Фразеологізми».
Запишіть у клітинки професії, яким відповідають наведені нижче

фразеологізми.

1. Знімати стружку.

2. Передавати естафету.

3. Розплутувати вузол.

4. Козацькому роду нема переводу.

5. Без мила голити.

6. Віддати кінці.

7. Закласти фундамент.

8. Міцного гарту.

9. Зняти полуду з очей.

10. Підсолити пілюлю.

11. З іншої опери.

12. Стріляна птиця.

13. Грати роль.

Складіть власний кросворд «Фразеологізми», завдання якою стано-

вили б фразеологізми, а відповіді - синоніми до цих фразеологізмів.

Наприклад, завдання 1: кури ... не клюють (відповідь: багато). Це слово

записується у клітинки.

^ 8. Творчі висновки до практичної роботи за темою «Лексикологія».

_______________________________________________________


ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ (6кл)

Тема: «Лексикологія. Фразеологія».

Рівень 1 (репродуктивний рівень, 6 балів)

^ 1. Укажіть правильні твердження.

а) Предметом вивчення лексикології є слова та словосполучення.

б) Про лексичне значення слова можна довідатися з орфографічно-

го словника.

в) Фразеологія - це розділ мовознавчої науки, що вивчає значення

і вживання стійких сполучень слів.

^ 2. Укажіть ряди загальновживаних слів:

а) річка, струмок, ставок; б) поле, трава, вруно;

в) санки, возик, ґринджоли; г) гора, горб, узвишшя;

д) картопля, капуста, огірок; е) чебрець, барвінок, волошка.

^ 3. Укажіть професійні слова:

а) палуба; б) асфальт;

в) автобус; г) шхуна;

д) педрада; е)стеля.

4. Укажіть слова-терміни:

а) картридж; б) літак;

в) мультимедіа; г) інфаркт;

д) сюжет; е) енергія.

^ 5. Укажіть синонімічні ряди, до складу яких входять діалектні слова:

а) ґазда, господар; б) шлях, гостинець;

в) вуйко, дядько; г) ринок, базар;

д) працювати, трудитися; е) коц, ковдра.

^ 6. Укажіть запозичені слова:

а) цирк; б) планета;

в) музей; г) чемний;

д) хмара; е) сцена.

7. Укажіть синонімічні ряди, до складу яких входять запозичені слова:

а) доказ, аргумент; б) найбільший, максимальний;

в) генеральний, головний; г) малюнок, ілюстрація;

д) симптом, ознака; е) ліквідувати, знищити.

^ 8. Укажіть застарілі слова, які в сучасному вжитку замінені іншими:

а) шкло, б) очіпок,

в) хорунжий, г) воліти,

д) осавул, е) уста.


^ 9. Укажіть нейтральні слова:

а) зеленесенький; в) озорити;

б) возвеличувати; г)дерево;

е) волоцюга д)дивитися;

10. Укажіть стилістично забарвлені слова:

а) срібнокрилий; б) шкандибати;

в) роботяга; г) фарбувати;

д) оспівати; е) простий.

^ 11. Укажіть синонімічні ряди:

а) до душі припадати - подобатись;

б) кіт наплакав - мало;

в) перетирати кісточки - судити;

г) березової каші дати - покарати;

д) ні за цапову душу - даремно;

е) з відкритою душею - щиро.

^ 12. Укажіть речення, в яких фразеологізми виступають у ролі предмета.

а) Цей непосидючий хлопчик - справжня кара єгипетська.

б) Бабине літо - це чудова пора ранньої осені.

в) Дивиться вовк на лисицю, мов баран на нові ворота.

г) Ці драконівські закони багатьом людям зіпсували життя

Рівень II (рівень уміння, 7-9 балів)

^ 1. Дайте визначення понять: лексика, лексикологія.

2. Прочитайте виразно подані речення.

1) Народ мій завжди буде! (В. Симоненко}.

2) Задрімали човни на притихлому березі.

3) Я йшов заборзо (швидко).

4) На весілля прилагодила все файно (добре).

5) Простора майстерня нагадувала велику музейну кімнату.

6) Впали останні покоси (/. Цюпа).

7) Кінець першої чверті приніс свої радості і свої болі (Ю. Збанацький).

8) Змалку любив все про тварин, тому в школі зоологію складав зав-

жди на п'ять.

9) Іронія долі... Без неї ніяк.

10) Австралійці ступили на материк... (Д. Білоус).

11) Отамани збиралися на раду.

12) Я даю вам уроки та устави, які ви мусите виконувати (В. Сліпачук).

13) Для цього скрізь будуть мої тіуни і посадники (В. Сліпачук).

14) Сил додадуть і озимим, і ярим дні синьозорі, теплінню повиті

(П. Сингаївський). .

15) Одвересніло. Сніг. Морози (М. Ільницький).

Заповніть таблицю прикладами, користуючись словами з поданих

речень.
^

Групи слів


Приклади

нейтральні
загальновживані
професійні
слова-терміни
діалектні
запозичені
застарілі
стилістично забарвлені

Доберіть по 2-3 власних приклади до кожної групи слів.

^ 3. Укажіть речення, в яких ужито фразеологізми.

а) Бабуся розмотала яскравий клубок.

б) Я б подружив з цими хлопцями, якби вони не відвертали від мене ніс.

в) Він довго не міг до кінця зрозуміти, як користуватися комп'ютером, але зрештою розмотав цей клубок.

г) Після прибирання дівчинка винесла сміття з хати.

Складіть власне речення, де у ролі підмета чи присудка буде один

поданих фразеологізмів:

а) складати голови; б) біла ворона;

в) пасти задніх; г) піймати облизня.

^ 4. Поставте правильно наголос у поданих словах. Вставте, де треба,потрібні літери, розкрийте дужки.

Українс...кий, чарівний, ц...огоріч...ний, (уз)береж...я, (що)ночі, бе...пер...станку, з...ря, чов...н, к...л...с...я, (що)веч...ра, к...зац...кий, молдавс...кий.

З виділеними словами складіть твір-мініатюру (6-7 речень) на тему

«Поле». Застосуйте, по можливості, загальновживані, професійні,запозичені, застарілі слова та фразеологізми (підкресліть застосоване в творі однією рискою).

^ 5. Додайте потрібне слово, щоб утворився синонімічний ряд:

1) нюхати порох; 2) кривити душею;

3) брати за душу; 4) байдики бити;

5) пекти раків.

^ Рівень III (рівень трансформації, 10-12 балів)

Створіть твір на одну з тем:

1) «Що краще - праця чи дозвілля?»

2) «У чому я бачу красу природи?»

3) «Як жити в єдності з природою?»

4) «Що єднає мене з моїми пращурами?»

Завдання. У творі слід використати:

1) якомога більше загальновживаних, професійних, термінологічних,

діалектних, запозичених, застарілих, нейтральних, стилістично забарв-

лених слів та фразеологізмів (їх підкреслити);

2) синоніми, антоніми;

3) створіть власні 2-3 неологізми;

4) поставити наголоси у словах першого та останнього речення вашого твору.

----------------------------------------------------------------------------------------

Тематичне оцінювання (10кл)

Лексикологія. Фразеологія.

Складні випадки словосполучення.

Стилістичні засоби лексикології та фразеології

Варіант А

І. У якому випадку значення поданого фразеологізму визначено неправильно?

1. П'ятами накивати - втекти.

2. Хома невіруючий - той, хто не хоче повірити очевидним фактам.

3. Блудний син - людина, яка не має рідні.

4. Бути на сьомому небі - бути щасливим.

5. Рукою подати - близько.

1 бал

II. Серед поданих визначень мовозначних термінів виберіть те, яке

є помилковим.

1. Професіоналізми - це слова або звороти, властиві мовленню людей певної професії. Вони позначають назви понять певної галузі виробництва, роду занять тощо.

2. Омографи - це слова, які пишуться однаково, але розрізняються не тільки за значенням, а й наголосом.

3. Лексикологія - це розділ мовознавства, який вивчає лексичне значення загальновживаних слів.

4. Антонімами називаються слова, які протилежні за значенням.

III. Визначте, який рід слів не є синонімічним (якщо такий є).

1. Вправний, умілий, зугарний, ладний, майстерний.

2. Гульвіса, ледацюга, лінивець, гультяй, нероба.

3. Промовистий, багатомовний, значущий, виразний, погамований.

4. Усі ряди синонімічні.

1 бал

IV. Знайдіть групу слів, у якій кожному іншомовному слову правильно підібрано український відповідник.

1. Горизонт - обрій, авантюрист - пройдисвіт, колізія - зіткнення.

2. Абзац - відступ, генеза - походження, вертикальний - прямовисний, дебати - сварка.

3. Пріоритетний - вірогідний, експлуатація - визиск, адаптувати -пристосувати.

1 бал

V. Який із розділів ономастики досліджує власні географічні назви?

1. Етноніміка.

2. Топоніміка.

3. Антропоніміка.

4. Жоден із перерахованих.

0,5 бала

VI. Про який вид словників іде мова: у цих словниках засовується

походження слів, їхні найдавніші корені, а також розвиток значень слів,

зміни в їх будові.

1. Етимологічні. 2. Тлумачні.

3. Термінологічні. 4. Діалектні.

0,5 бала

VII. У якому рядку немає помилок у слововживанні?

1. Музичні новини, збити з пантелику, приймати участь.

2. Моя власна думка, бісики пускати, товариська компанія.

3. Як корова язиком злизала, передплата на газети, порядок денний.

4. Як муха в колесі, народитися під щасливою зіркою, переводити текст.

1 бал

VIII. Відредагувати подані речення.

1. По відношенню до усього сказаного я хочу сказати, що не треба

вмішуватися в особові справи кожного з нас.

2. Висловлюючи своє відношення до подій у країні, він наголосив на

тому, що вже давно час приймати міри по налагодженню усіх галузей

виробництва.

3 бали

IX. Замініть подані фразеологізми словами-синонімами чи синоні-

мічними словосполученнями.

Крокодилові сльози, зірвати маску, сходити зі сцени, брати ноги на

плечі, як кіт наплакав, танцювати під чиюсь дудку, кров з молоком, на-

гріти руки, нитка Аріадни, у чорта на куличках.

З бали

^

Додаткові завдання


1. Доберіть до виділених слів синоніми.

То там, то сям проглядає крізь порошу трава з примерзлими до землі

зеленими чубчиками, стримлять низенькі пеньки з жовтуватою, немов старий мед, смілкою на зрізах. Тихо навкруги й затишно. Тільки часом шелесне по гіллі вальок снігу, струшений вітром із верховіття.

2. Яке із поданих лексичних значень слова «джерело» є переносним?

А) Писемна пам'ятка, оригінал, на основі якої будується наукове дослідження.

Б) Потік підземної води або іншої рідини, що витікає із землі.

В) Першопричина, початок чогось.


Варіант Б

І. У якому випадку значення поданого фразеологізму визначено неправильно?

1. Народитися в сорочці - бути щасливим.

2. Ієрихонська труба - потужний, оглушливий звук, гучний голос.

3. Кирпу гнути - перебільшувати.

4. Сізіфова праця - марна робота.

5. Як зірок на небі - багато.

1 бал

II. Серед поданих визначень мовознавчих термінів виберіть те, яке

6 помилковим.

1. Слово - це смислова одиниця, яка вільно відтворюється в мовленні

для побудови висловлення.

2. Фразеологія - це розділ мовознавства, який вивчає лексичне значення фраз та виразів.

3. Терміном називається слово або сполучення слів, що означає чітко

окреслене соціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя.

4. Омоніми - це слова, які звучать і пишуться однаково, але мають

різне лексичне значення.

1 бал

III. Визначте, який ряд слів не є синонімічним (якщо такий є).

1. Гарний, красивий, чарівний, як намальований, чудовий.

2. Жалюгідний, злиденний, миршавий, нікчемний.

3. Йти, просуватися, ступати, п'ятами накивати.

4. Усі ряди синонімічні.

1 бал

IV. Знайдіть групу слів, у якій всі пари записаних слів є антонімічними.

1.День - ніч, дати перцю - лити воду на млин, весна - літо, далеко -

близько, під - над.

2.Черствий - свіжий, світлий - кислий, горизонт - обрій, від - до.

сухий - м'який, багато - мало.

3.Кров з молоком - як з хреста знятий, там - тут, світлий - темний,

здоровий - хворий, сухий - емоційний.

4.Перемога - поразка, чисто - авгієві стайні, усі - ніхто, білий - тем-

ний, брехня - правда, щастя - горе.

1 бал

V. Із якої мови запозичено подані слова: політика, дебати, трюмо,

абажур, одеколон, романс, афіша?

1.3 англійської мови.

2. З французької мови.

3. З італійської мови.

4. Частина слів запозичена з французької мови, а частина - з італійської.

0,5 бала

VI. Про який вид словників іде мова?

Ці словники подають нормативне (загальноприйняте) написання слів.

Слова в них розміщуються за алфавітом і з позначенням наголосів. Уразі

потреби подаються складніші граматичні форми.

1. Орфографічні.

2. Орфоепічні.

3. Етимологічні.

4. Тлумачні.

0,5 бала

VII. У якому рядку немає помилок у слововживанні?

1. Як Марко з конопель, допікати до живих печінок, стосовно сказаного.

2. Каламутити воду, приймати рішення, витяг з протоколу, виборча

кампанія.

3. Місцевий абориген, скрутити в баранячий ріг, моя автобіографія.

4. Накрити мокрим рядном, початкуючі поети, поїхав на рибалку.

1 бал

VIII. Відредагуйте речення.

1. Завод, виробляючий раніше воєнну техніку, поступово перепрофі-

льовується на виготовлення товарів широкого вжитку.

2. Цей поет виявляється одним із найбільш відоміших постатей у те-

перішньому літературному процесі.

З бали

IX. До поданих фразеологізмів підберіть слова-синоніми чи си-

нонімічні словосполучення.

Стригти під один гребінець, дати драла, заварити кашу, правити те-

ревені, робити з мухи слона, попасти пальцем у небо, сушити голову, ву-

сом не повести, гордіїв вузол, авгієві стайні, згущувати фарби.

З бали

Додаткові завдання

1. Доберіть до виділених слів синоніми.

Хірург працював із надзвичайним натхненням і любов'ю. Ніколи ще

не хотілось так палко врятувати життя людини, як зараз. Іван лежав перед

ним у глибокій нестямі, але його могутня воля до життя передалась лікареві і сповнила його вщерть (О. Довженко).

2. Яке з поданих лексичних значень слова «глухий» є переносним?

а) позбавлений слуху;

б) який нечуйно ставиться до людей;

в) віддалений від культурних центрів, відсталий.

3. У зв'язному тексті (5-6 речень) розкрийте значення одного з поданих фразеологізмів.

Піймати облизня, народитися в сорочці, хоч греблю гати, тримати

камінь за пазухою.


Урок № 36

Тема.

Мета:

Тип уроку:

Обладнання:
^

Власне українські слова. Складні випадки слововжи-


вання.

закріпити й поглибити знання школярів про власне

українські слова; закріплювати вміння роботи зі слов-

никами; спрямувати учнів на введення слів цієї гру-

пи до їх активного словника; розвивати в школярів

мовне чуття, а також вміння правильного та майстер-

ного вибору з-поміж синонімів найбільш точного,

стилістично доречного слова відповідно до ситуації

спілкування; удосконалювати логічне та образне мис-

лення, виховувати культуру мовлення; прищеплюва-

ти несприйняття мовного суржику як однієї з яскра-

вих ознак комплексу малоросійства.

урок закріплення знань і навичок.

підручник.

^

^ ХІД УРОКУ


Повідомлення теми і мети уроку.

Відтворення теоретичних відомостей.

II.

^

Прочитати.

Дати відповідь на питання: які слова є власне українськими? Наве-

діть приклади таких слів. Пояснити, чому відродження власне української

лексики є важливим.

Однією з граней самобутності і краси будь-якої мови є її лек-

сична неповторність. Власне українська лексика якраз і відображає

національні особливості рідної мови. Саме цю лексику упродовж

століть підступно намагалися знівечити, затушувати, замовчати, від-

суваючи її на задній план, облудно чіпляючи до слів ярлик застарі-

лості, вилучаючи їх зі словників і повсякденного вжитку. Тому

відродження рідної мови шляхом широкого використання у мов-

ленні такої лексики - важливе завдання сучасності.

журналу)

^ Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 34, власне україн-

ська лексика).


Самостійна робота

^ З'ясувати походження та пояснити значення поданих слів,

при потребі звернувшись до словника.

Ввести слова до самостійно складених речень.

Громада, досконалість, хист, зворушливий, чепурний, печеня,

хурделиця, питомий, зухвалий, негаразди, навмисне, знестяму, ли-

бонь, навпростець.

Словник.

Громада - група людей, об'єднаних спільністю проживання,

становища, інтересів. Досконалий - такий, що має потрібний сту-

пінь довершеності, визначається повнотою позитивних якостей.

^ Хист - уміння що-небудь робити, здібності. Зворушливий - та-

кий, що викликає зворушення, глибоке почуття хвилювання. Че-

пурний - такий, що відзначається чистотою, стежить за чистотою

житла, за власним виглядом. Печеня - м'ясна страва - запечене

зо смажене м'ясо. Хурделиця - заметіль, сильний вітер зі снігом.

Їитомий - такий, що означає кількість, роль, значення або місце

огось або чогось. Зухвалий - такий, що не виявляє належної по-

аги, пошани до когось або чогось. Негаразди - обставини, що

їкладаються несприятливо, погано, не так, як потрібно. Навмис-

не - з певним наміром, заздалегідь визначеною метою. Знестя-

му - не тямлячи нічого, у стані розгубленості. Либонь - означає

(еяку непевність, сумнів у вірогідності висловлюваного. Навпрос-

тець - найкоротшим шляхом, по прямій лінії.

Пояснювальний диктант.

Власне українські слова підкреслити.

Коли ти плекаєш слово, йде воно, як злотонить; калиново й барвінково рідна мова пломенить. (Д. Білоус.) А човен плив. Гойдались тихо плеса і навіть не торкалися весла. І десь був принц, і десь була принцеса, і казка наче правдою була. (Б. Демків.) Всі небеса усійте, зорі! Тії не повторить яси! (М. Самійленко.) Крізь пилюку, по баг-

нюці, в холод і завію прийде чистою до тебе біла моя мрія. (В. Симоненко.) Аж сліпну - ранок так ясниться й роїться карими жучками, де я прополюю суницю навсидьки голими пучками. (М. Самійленко.) Життя - урок... Неначе мимохіть суть істин пізнаєм... (Л. Скирда.) Вийшла нісенітниця, цілковита плутанина: на початку абзаца

йшов один текст, а далі - зовсім інший. (З журналу.)

Словник. ^

Плекати - дбайливо піклуватися, дбати, вирощувати. Плесо - спокійна широка поверхня води (річки, ставу). Яса - світло,сяйво.

^- Відповідно до поданих значень дібрати власне українські

слова. Записати їх.

Два-три дібраних слова увести до самостійно складених речень (усно).

1. Великий перелітний птах із довгим прямим дзьобом та дов-

гими ногами. 2. Трав'яниста багаторічна рослина, яка цвіте білими

квіточками і дає соковиті їстівні плоди; рожево-червона кисло-со-

лодка ягода цієї рослини. 3. Незатінене місце, що освітлюється та

обігрівається сонцем. 4. Великий ящик з кришкою і замком для

зберігання одягу, коштовностей. 5. Простір, який постає перед очи-

ма на відкритій відстані; горизонт, видноколо. 6. Запальна наполег-

ливість, енергійність, жадоба діяльності, будь-якої дії. 7. Виклика-

ти тривогу, хвилювання, непокоїти. 8. До самого верху, по вінця.

9. Виводити з терпіння, з рівноваги, досаджаючи словами, діями.

10. Тихий, спокійний, погожий, ясний.

Для довідок. -^

1. Лелека. 2. Полуниця. 3. Осоння. 4. Скриня. 5. Обрій. 6. За-

взяття. 7. Бентежити. 8. Вщерть. 9. Дошкуляти. 10. Погідний.

••• Прочитати.

Вказати іншомовні слова. З'ясувати їх значення, при потребі звернув-

шись до словника. Коли використання іншомовних слів є доречним, коли -

небажаним?

А хтось поправить скельця вказівним: «Патерналізм... автра-

кія...» І де там хоч подумки угнатися за ним? «Я вчора мав розмову

з Президентом...» (77. Вольвач.) Кого винить? Корупцію? Систему?

Чи проклинати гени, радіацію? Чи зважувать свої житейські теми?

^ Чи нарікать на смирну нашу націю? (77. Малєєв.)

Словник.

Патерналізм - політика великих держав, спрямована на по-

неволення економічно слаборозвинутих країн під виглядом «піклу-

вання про слабкі народи», одна з форм неоколоніалізму. ^ Автра-

кія - політика господарського відособлення, створення замкнутого

самодостатнього господарства в межах окремої країни або групи

країн. Корупція - підкупність, продажність державних, політич-

них і громадських діячів, урядовців, службовців державного апара-

^. Ген - одиниця спадкової речовини," за допомогою якої ознаки

^властивості батьків передаються нащадкам.

Прочитати (прослухати).

Вказати слова, що є ненормативними. Дати визначення поняттю «лек-

Ьчна норма». Що таке суржик? Наведіть приклади вживання суржику зі

Шкільного життя.

Снують суцільні «согражданє», «женщіни» і «мужчіни».

,.І маю я тільки згарище з присмаком батьківщини. (77. Вольвач.)

їе вірю тим, хто з легкістю заявляє: «Я так уважаю вашу мову, что

[е могу ее коверкать. Мне по-русски как-то легче». А за цими кри-

Іюдухами й наші Мотрі кидають замакітрено: «По-руському какось

яо льогшей». (Л. Кореневич.) Грузин, який забув грузинську,- не

зузин. Киргиз без киргизької - манкурт. Тільки той естонець,

го спілкується естонською. А українець, який не забув рідної

ови,- український буржуазний націоналіст. Промовець промов-

'я, мов немовля: «Мінє по-руську какось льогше, бо потому шо

юобче!». На Хрещатику, правда, чули двох українців. Вони з Кана-

Ци приїхали. (А. Крижанівський.) «Чий же тепер час?» - до людей

укаю, а вони думають, що я «врем'я спрашиваю». (В. Слапчук.)

Їащадки Петра Калнишевського, ми «панімаєм толька па-рускі»

маримо проміняти биті степові шляхи на шампунний заморський

.сфальт. За що ця карма, Господи, невже ж нам, українцям, бути

["авічно хохлами? (Л. Степовичка.)

[лядовідок.

Мовна норма - той мовний варіант у сфері вимови, слово-

живання, словозміни, який закріплений практикою і рекомендо-

аний до вживання як обов'язковий. ^ Лексична норма - норма

живання слова у властивому йому значенні і норма сполучуванос-

1 слова з іншими словами в реченні. Суржик - 1. Суміш зерна

["шениці й жита, жита й ячменю, ячменю й вівса і т. ін.: борошно

.такої суміші. 2. перен. Елементи двох або кількох мов, об'єднаних

цтучно, без додержання норм літературної мови.

Переписати, вибираючи з дужок доречне слово.

Свій вибір обґрунтувати.


Наш клас (знаходиться, перебуває, міститься) на третьому по-

версі. Як же нам (повезло, пощастило)! На кінець чверті було за-

плановано кілька (міроприємств, заходів). На час своєї відсутності

староста класу призначив своїм (заступником, замісником) Ігоря

Петренка. Я (рахую, вважаю), що він повівся неетично. Учнівські

збори були (численні, чисельні). Кожен хотів висловити своє (став-

лення, відношення, почуття) до обговорюваного питання. У підруч-

нику (попадаються, трапляються, зустрічаються) невдалі приклади.

Формулюючи правило, не слід забувати про (виключення, винятки).

Двічі по два (рівняється, дорівнюється, дорівнює) чотирьом.

^ Для довідок.

Міститься. Пощастило. Заходів. Замісником. Вважаю. Числен-

ні. Ставлення. Трапляються. Винятки. Дорівнює.

Самостійна робота.

З-поміж двох висловів вибрати нормативний. Вибране словосполу-

чення записати.


Громадянські права, громадські права; передплата на журнал,

підписка на журнал; пам'ятник архітектури і мистецтва, пам'ятка

архітектури і мистецтва; акварельні барви, акварельні фарби; втратити свідомість, знепритомніти; замовити каву, заказати каву; нехтувати звичаї, нехтувати звичаями.

^ Для довідок.

Громадянські права, передплата на журнал, пам'ятка архітек-

тури і мистецтва, акварельні фарби, знепритомніти, замовити каву,

нехтувати звичаї і нехтувати звичаями (нормативними є обидва

вислови).

4- Прочитати уривок з фейлетону.

Чи можна вважати літературним прийомом використання суржику?

Назвати відомих вам письменників та артистів, які послуговувались цим

прийомом. Чи завжди використання суржику на сцені є доречним? Наве-

діть приклади.

У нашій столиці спіймали одного підозрілого, який Кієв чомусь

називав дивно і підозріло - Київ. І взагалі, говорив какімось не

такім язиком, як усі в століце. Його й схопили бдітельні активісти

«Комітету спасєнія Родіни» - прямо на вулиці, як він рота роз-

крив. Доставили куди треба. Там перевірили. Затриманий і справді

говорив нєздєшнім, нєінтернаціональним язиком братства народів.

Запросили язиковєдов із північної столиці сусідньої держави,

які будь-кому язика розв'яжуть. Тобто визначать його шкідливість.

Случай, як сказав один з тих язиковєдов, тяжолий. Хохол! Натураль-

ний?

Газети другодні з жахом повідомили, ще в Кієве викрили типа,

«зараженного вирусом зоологического национализма», який впер-

то «балакав» на «своей мове».

^

Скільки раніше виловили націоналістів, нелімітований відстріл

їх дозволили, труїли їх, як колорадських жуків, а за півстоліття

гак усіх і не виловили!

(Репортаж із майбутнього підготував

Вільний диктант.

Кому потрібен суржик? А нікому. Ні українцю, ні росіянину, ні греку чи болгарину, які проживають в Україні. Хіба що прихильникам Вєрки Сердючки, які чужої мови не навчились і на свою не спромоглись.

Кожного з нас суржик має ображати як людину, як громадянина, як українця. Невже у своїй державі на ім'я Україна ми не можемо бути таки українцями, а не суржиковими хохлами, не Вєрками Сердючками, не Довгоносиками, не Кроликами, які будь-яке зілля стравлять?

Будьмо ж мудрими! Бо вийшовши з віків рабської покори бідаком з бідаків, наш народ зберіг свій єдиний скарб - мову.

(За Л. Кореневичем)

8) Чи можливе вживання фразеологізмів у висловлюваннях

наукового стилю? Офіційно-ділового?

9) Які особливості фразеології слід враховувати у процесі пе-

рекладу текстів з однієї мови на іншу? Наведіть приклади

фразеологізмів-відповідників в українській та російській

мовах. .

Дібрати українські відповідники до російських фразеологізмів.

Во всю Ивановскую. Ворона в павлиньих перьях. Гусь лапча-

тьій. Губа не дура. В подметки не годится. Голодной куме хлеб на

уме. Строить глазки. Легок на помине. Мели, Емеля, твоя неделя.

^ Для довідок.

На всі заставки (щосили, щодуху, на весь окіл, на всю вули-

цю). Убрався в жупан і дума, що пан (красне пір'я на одудові, але

сам смердить; пані на всі сани, тільки хвіст волочиться). Хитродум

(хитромудрий). Губа не з лопуцька (ласий на чужі ковбаси). Не

годен і в слід ступити (не варт і нігтя). Голодній курці просо на

думці (голодній Гапці хліб на гадці). Бісики пускати. Про вовка

помовка. Мели, Іване, доки вітру стане (говорив Мирон рябої коби-

ли сон). *

^ V. Вправи на застосування систематизуючих правил.

Диктант з коментуванням.

Вказати іншомовні слова, з'ясувати їх стилістичну роль.


Національність не потрібна баранам, їм все одно - де їх заріжуть. Чи їх

везуть в Афган, чи у В'єтнам, чи шкуру на манто деруть в Парижі. Всі

барани - інтернаціоналісти: шашлик із них, де хочеш, можеш їсти. (О. Білаш.) Волаю у горі я і вкотре запитую: чому замість обіцяних прав і свобод я

отримав ідентифікаційний код? Обираєм пастирів зі святими мандатами,

а відтак голодуємо, набиваючи шлунок і душу нітратами... (Н. Колєв-Босія,

переклад з болг.) Я не люблю дебелих, пишнотілих, фламандським

пензлем створених мадонн... Де грань, що відділяє від тварини достиглу

їхню, огрядну красу, в якій немає думки? Я не знаю...І лиш в одній, у Сікстинській мадонні, в живій гармонії її душі і серця, в її очах, розумних і тривожних, я бачу образ Матері-Людини. (Л. Волошина.) Я знаю: ми тугі бібліофаги і мудрість наша - шафа книжкова. (М. Зеров.) Раз поїхав був

Мусій у поле орать, а за ними услід мерщій два інструктора... Вже б Мусієві

орать - час не жде, весна ж! Тільки як до тями взять мудрий інструктаж? (М. Яровий.)

^ VI.

Пояснювальний диктант.

З-поміж виділених у реченнях слів назвати застарілі слова і неологіз-

ми, з'ясувати їх стилістичну роль.


Йду повз лани поорані: Хоружівко, агов! В твоїм прадавнім

корені величчя хоругов. (Д. Білоус.) Раби вчорашні знов не годні

почуть душею волі глас. (В. Забаштанський.) Моя стражденна Украї-

но, прекрасний, роботящий край, підводсь з колін! На прю ставай!

(/. ^ Цюпа.) Хвалю я ворога, що забороло піднявши, ставить чоло

проти чола. (Ю. Клен.) І сніг рипить... То знов і знов несуть волхви

свої сакви. (І. Жиленко.) Згадаймо: річка ще не скресла, а ми босо-

ніж - у лікнеп... (М. Подолян.) Здається, в романі «Диво» я впер-

ше вжив слово «пильнованім. Коли згадати царську охранку та го-

резвісні радянські «органи», можна зрозуміти глибинний сенс цього

неологізму. (П. Загребельний.) Здибилася воля у незгоді, зрекетіла

злидням завдяки. Бузина буяє на городі, і дуріють в Києві дядьки.

(В. Забаштанський.) Під осінь синя, підосінена, підсинена під синь

небес, Вкраїно, ти розукраїнена, розкрадено твій край увесь.

(О. ^ Орач.) Стоїть діва-краса Україна у віночку аесовім, просить у Бога

роси. (Р. Лиша.) Вірю яснозорно - за рікою дзвони. (П. Тичина.)

Вибірковий диктант.

Виписати неологізми. Прокоментувати стилістичну роль авторських

неологізмів у художніх текстах.


Як багато зробив Павло Тичина для розвитку рідної мови і як

у творенні нового залишався близьким її духові, навіть у тому чу

довому яблуневоцвітно\ А що вже говорити про слова, утворені бс.і

суфіксів і префіксів: бездорож, бризь, витрим, гучінь, квіть, течі'

та ін. Звичайно, частина цих слів звучить тільки в контексті, ал<

звучить незамінне.

Улюбленими для Павла Тичини є різного типу складні слов.і

Що таке опукло-бадьорий? Незрозуміле. Але як добре пливти ги

опукло-бадьорими вітрилами! Інші слова ніби й простіші, однак тс

створюють неповторні образи: блакитнолісся не замінити на бл.і

китні ліси, а бистрокрилля взагалі нічим замінити. Неологізми Ти

чини йдуть цілком природно від Тараса Шевченка: згадаймо хоч

б його «лани широкополі».

Збагатили літературну мову також неологізми-дієслова, утво

рені від іменників: акордитись, брунчати, глибитися, дипломати

ти, збутонити і багато інших.

(З журналу )

-Ф- Прочитати текст.

Витлумачити значення іншомовних слів. Чи можна вважати їх и«о

логізмами?

154

На відкритість сучасного українського суспільства, розвиток

ркономічних і культурних зв'язків України із західним світом ЗМІ

ЯІДреагували масовим запозиченням чужих слів: орт-салон, відео-

Нліп', діджей, ексклюзив, іміджмейкер, моніторинг, прес-реліз, рімейк,

Сервер, спікер, слайзер, топ-модель, факс, хек-трик, хіт та ін.

(З журналу)

^ Прочитати висловлювання.

З'ясувати його стиль, свою думку обґрунтувати. Пояснити термін нор-

ма літературної мови. Самостійно навести аналогічні поданим приклади

пжсичних паралелей.

Поповнення української мови новотворами, запозиченнями,

•лементами розмовного, професійного, діалектного мовлення актуа-

іізує питання про функціонування літературної норми. Виникають

к'ксичні паралелі як перехідні ланки до нової норми або синоніми:

Оискетбол - кошиківка; винятковий - ексклюзивний; бачення -

Іізія; гімнастика - рухавка; журнал - часопис; результат -

ислід; фотографія - світлина та ін.

(З журналу)

Бесіда.

1) Які слова належать до загальновживаної лексики? Наве-

діть приклади.

2) Яка лексика обмежена у вживанні?

3) Дати визначення професійних слів, діалектизмів. Наведіть

їх приклади.

4) 3 якою метою професійні слова вживаються у спілкуванні

фахівців?

5) 3 якою метою професійні слова вживаються в художніх тво-

рах?

6) 3 якою метою в художніх творах вживають діалектизми?

7) Наведіть приклади художніх творів, у мові яких щедро ви-

користано діалектні слова.


Попереджувальний диктант.

Професійні та діалектні слова підкреслити. Назвати запозичені слова

з'ясувати їх стилістичну роль у поданих реченнях.


Ну, а пальці чаклують. У тому для них сконцентровано зараз

проблеми, це - проблема врожайності зернових, цілий космос під-

земний - коренева система. (М. Стрельбицький.) Чіпляємося за

прогрес комп'ютерами і АЕС, концернами і концентратами, модер-

нами і автоматами, надзвуковими ракетами і відеопорнокасетами.

(Н. Гуменюк.) Вузькоспеціальна лексика перестала бути секретом

спеціалістів, спустилася до звичайних мовців: аудит, бартер, бро-

кер, дистриб'ютор, дилер, інвестиція, інфляція, субсидія, селенг,

транш. (З журналу.) Значно легше було перейти океан, ніж тепер

у чеканні стояти на рейді. (В. Березінський.) Ми прикипіли до фальш-

бортів, грудьми вдавилися в метал. (-Г. ^ Книш.) Як небо прихилить

людині фотонами нових зірок? (3. Гончарук.)


Голосно й надривно, як тронка, плакала в руках похоронка.

(Б. Мозолевський.) Ой, три роки, як мандрую та в чужий далекий

світ,-- ні флояри я не чую, ні заплаканих трембіт. (Б. Кобилян-

ський.) Линула зоря на круті плаї, як метелика, я впіймав її. (Д. Пав

личко.) Ярило срібні допиває роси. Пора вставать, баглаювати до-

сить! (Ю. Ряст.)Червоним глечиком вивірка застигла на ліщині.

(М. Стельмах.)

-^ Бесіда.

1) Які слова називаються багатозначними? Наведіть приклади

багатозначних та однозначних слів.

2) Які слова називаються омонімами?

3) У чому полягає відмінність між омонімічністю і багатознач

ністю? Наведіть приклади.

4) Які слова називаються синонімами? Наведіть приклади.

5) Як використовуються синоніми у різних стилях мовленнл?

6) Які слова називаються антонімами? Наведіть приклади.

7) Яка роль антонімів у мовленні?

^ Прочитати (прослухати).

Вказати омоніми, з'ясувати їх стилістичну роль. Розповісти про оме

фони та омоформи, вказати їх у реченнях. Що називається омографами'.'

Наведіть приклади.

Грінченко й Даль ведуть у даль чудову, о словників жага, її і

ків снага! (С. Литвин.) Спів кладеться на звичайні ноти. Вся в абс і

ці викладена суть. Дипломати теж складають ноти, чабани своїх

овець пасуть. (М. Доленго.) І лейтенанти Шмідти, і капітани Грпн-

ти, і їх нещасні діти, ошукані на гранти. (Г. Гарченко.) Нехай мине

мене омана... (М. Братан.) Я б вклонився за оди одуду, та не чути

його ніде. Добрий одуде, гарний одуде, де складаєш ти оду, де?

(В. Юхимович.) Жупан у дуба-нелиня аж до нового не линя! (В. Соки

156

лов.) Як упала, як упала золота зоря у воду, я купала, я купала білі

ісоси, білу вроду. (П. Карась.) Чи насправді, а чи сон це: жовті

верби, жовте сонце. (А. Камінчук.) Казав Наум - бери на ум. (Нар.

творч.)

Швидко мчиться коней пара, аж пашить над ними пара. У па-

лаці грали в шахи мудрий шах і шахів брат; для суперника омріяв

кожен з них і шах, і мат. У залі на троні куняє султан, чалма

її нього гарна і пишний султан. Швидким галопом і прудкою риссю

дресирувальник в клітку мчав за риссю. Щоб з зайвою вагою ви-

правити стан, на масажер стягнися - стрункішим буде стан! В ма-

некенниці-шотландки куца сукня із шотландки. У озері вертлява

плітка про щуку розпустила плітку.

^ П.ЛЯ ДОВІДОК.

Омофони - слова, що однаково звучать, але по-різному пи-

нуться: мене - мине, греби - гриби, Роман - роман. Омофор-

лп/ - слова або форми одного слова, що збігаються в окремих гра-

матичних формах: мати (іменник) -• мати (дієслово), три

^

числівник) - три (дієслово). Омографи - слова або форми одно-

го слова, що однаково пишуться, але по-різному вимовляються: до-

їога - дорога, озера - озера.

Словник.

Грант - одноразова грошова допомога, яка надається вчено-

му або науковому колективу для виконання досліджень з визначе-

їої проблеми.


Самостійно скласти каламбури, використавши подані омоніми.

Лебідка (самка лебедя) - лебідка (пристрій для підіймання

і переміщення вантажів);

циганка (жінка циганської народності) -циганка (зимовий сорт яблук) - циганка (велика голка);

чайка(морський водоплавний птах) - чайка (бойовий човен запорозьких

Козаків).

Словник.

Каламбур - дотепна гра слів, побудована на використанні різних за значенням, але однакових чи схожих за звучанням слів або різних значень одного слова.

Пояснювальний диктант. \/

Пояснити стилістичну роль синонімів та антонімів.

Прилине передзйм'я неминуче. Та до людей ідуть у час такий

не сивий розпач, сум і безнадія, шукають очі й серце залюбки весе-

лих барв, котрі іще зігріють... (С. Охріменко.) Ой бродили злидні

і потала у супрязі з горем та бідою... (С. Реп'ях.) Так хочеться у ти-

хій тишині назавжди загубитися, навіки... (В. Чуйко.) Бач, яка не-

года, клята завірюха лізе тобі в очі, затуляє вуха. Заметіль ще дуж-

че в полі за горою сіє-посіває білою крупою. (Б. Іванович.) Бідний

тоді їсть курку, як сам хворий або курка слаба. (Нар. творч.)

Усе життя куєм для себе ґрати і для божків майструєм олтарі.

А всі ж помрем - і бідні, і багаті, лихі і добрі, лагідні і злі. (Г. ^ Яко-

венко.) Своя в тирана і раба за існування боротьба. Вона руйнує,

а не творить, тому і є Голгофи-гори... (П. Харченко.) В минуле ми

вертаємося в згадці, п'ємо його гірко-солодкий мед. Стою, немов на

перегнутій кладці: назад вже пізно й боязко вперед. (О. Підсуха.)

На білому - чорне. На чорному - біле. Це - графіка грудня.

Степи спорожнілі... Як легко забути! Як тяжко згадати! Чорніло

півстріхи, біліло півхати. (О. Абліцов.) Рак певен, що на світі все не

так іде, бо сам назад, а не вперед іде. (Л. Дмитерко.) Чи голодним

нині буть на волі, чи буть ситим завтра на цепу? З потолоччя рабст-

во не зника. ...І стаю на задні ^- для стрибка! (В. Забаштанський.)

Воює церква з атеїзмом, невігластво - з наукою. А комунізм з ка-

піталізмом, як верховодка з щукою. Воює правда із брехнею, а вар-

варство з культурою. Не миряться і сталь з бронею, як майстер із

халтурою. (О. ^ Білаш.) Мов тінь, услід за цвітом ходить тління, за

світлом - тьма, за звуком - німота. (Н. Тихий.) Ніч - цвітеї

І день - не в'яне! (Ю. Ілліна.)

Урок № 43

Тема. Лексикологія і фразеологія. Тематичне тестування.

Мета: закріпити знання учнів з лексикології та фразеоло-

гії, з'ясувати рівень здобутих з цих розділів знань;

розвивати мислення та мовлення, збагачувати та уточ-

нювати словниковий запас учнів.

Тип уроку: комбінований (урок закріплення знань та умінь; пе-

ревірка й облік якості знань)."

Обладнання: підручник, тести.

^ ХІД УРОКУ

II.

,\

Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Відтворення теоретичних відомостей.

Бесіда.

1) Що є предметом вивчення лексикології?

2) Що називають лексичним значенням слова? Наведіть при-

клади.

3) Які слова називаються багатозначними? Наведіть приклади.

4) Що таке пряме й переносне значення слова? Проілюструйте

відповідь прикладами.

5) Які слова називаються омонімами?

6) Чим омоніми відрізняються від багатозначних елів?

7) Які слова називаються синонімами? Антонімами?

8) Яка лексика обмежена у вживанні?

9) Які слова називаються діалектними? Які - професійними?

Наведіть приклади.

10) У чому полягає різниця між архаїзмами та історизмами?

11) Які слова називаються авторськими неологізмами?

12) Які ще бувають неологізми? Наведіть приклади.

13) Що вивчає фразеологія?

14) Що таке фразеологізми? Наведіть приклади.

^ III. Виконання вправ на закріплення вивченого.

^ Диктант з коментуванням.

Підкреслити в реченнях синоніми.

*»,

Блакитна зірка сходить із орбіти, а пам'ять крутить швидкіс-

не кіно: віками людство вчилось говорити -"до чого ж добалака-

лось воно? (В. Сироватко.) 1 дивно так в мені усе мовчить, як може

німувати лиш каміння. (Л. Весела.) Я тут живу, чи то пак живо-

тію - встряю то в спірки, то в якусь затію... (М. Самійленко.)


Вибірковий диктант.

Виписати антонімічні пари.


Життя - воно тому й життя, що вміє все: і страждати, і радіти... (О. Гончар.)

Життя вирує. Щастя буде, хоч більше горя... Та

дарма: я всім вітрам відкрию груди і знову стану до керма. (М. Чер

ниченко.) Люди разом з епохами приходять і відходять, а Земля

зостається. Земля живе... (О. Логвиненко.) Освячували корогви й зна-

мена, вели на віче велелюдний здвиг. І та пора, повік благословен-

на, об'єднувала мертвих і живих. (Р. Лубківський.) Уста заніміли,

а ти говори! (В. Мельник.)

Сльотавість смеркання. Свіжість світання. {Я. Ярош.) І де най-

неймовірніша з реалій, що не залишить ні добро, ні зло? Серед

зірок ми все братів шукали, неначе поміж нас їх не було... (В. Си-їоватко.) Справа генія мала - творити велике. (О. Перлюк.) Бува-

гь же такі дебіли - не зна, де чорне, а де біле! (М. ^ Лукаш.)

Попереджувальний диктант.

Вказати в реченнях фразеологізми, пояснити значення кожного.

Та є ще, є імперські козаки... Сказав Пилат: «Я тільки руки

її мию. І - з Богом! Є ще цвяхи й молотки!» А український Гамлет

і омілетики знов посипає попелом главу. Засяду за літописом... А все-

гпки і я в комп'ютерленді доживу. (Д. Кремінь.) В кожного в серці

•поя Україна, спомини теплі й гіркі. Час настає, щоб збирати ка-

уііння - Богу облишмо кістки! (В. Мельник.) Від своєї ганьби від-

гікаймось, і караймось, і мучмось, і каймось у великих провинах

••іюїх! Я запізно горю та покуту донесу до Всевишнього суду - за

Ідеї кривавого крою, за духовну чорнобильську Трою винен я, але

синен і ти в усіх бідах, крути не крути. (А. Бортняк.)

І така ненависть-любов, що аж лізу із шкіри, щоб заспокоїти

(ров - залатати в кишенях діри. (В. Рябий.) Для того народ і затя-

гує тугіше паски, аби мафія не схудла. Якщо всі дороги ведуть до

Риму, то як наші гроші опинилися у швейцарських банках? У сту-

пі воду ми вже не товчемо - ми ллємо ЇЇ з трибун. Світло в кінці

рупелю може виявитися вогнищем інквізиції... (О. Перлюк.) Як хо-

ігться отак, завмерши, чекати від судьби дарунка! (О. Логвиненко.)

Ги краще зараз подивись вперед, ще поки тчеться часу покривало,

|ищб доля, по вершках зібравши мед, над ночвами розбитими не

іа. (В. Герман.)

І і і о в н й к .

Гомілетика


наука про складання і виголошення церков-її і їх проповідей.


(V. Повідомлення способів перевірки здобутих знань та сфор-

мованих умінь і навичок (інструктаж до тестування).

|у. Проведення тематичного тестування.

1. Лексикологія вивчає:

а) словосполучення і речення;

б) слова як частини мови;

в) слова, їх значення, походження, вживання;

г) правила вимови слів.

Пояснити лексичне значення будь-якого слова (письмово).

2. Власне українські слова - це:

а) слова, що ведуть початок з індоєвропейської мовної спіль-

ності;

б) слова, що виникли в спільнослов'янський період;

в) слова, що походять із східнослов'янської лексики;

г) слова, властиві лише українській мові. ^

Дібрати та записати приклад власне українського слова (напр.:

мрія, осторонь, смуга, віхола) або: власне українське слово ввести

до самостійно складеного речення (напр.: Ми повинні плекати в

собі не тільки любов до рідної нації, а й усвідомлення її вартості,

що зветься національними гордощами. (Григор'єв-Наш.) За світан-

ками та лелеками бачу днів своїх пізню ясу. (А. Камінчук.)

3. За значенням слова поділяються на такі групи:

а) слова, що походять з індоєвропейської спільності, схід-

но-слов'янська лексика, власне українські слова;

б) активна лексика та пасивна лексика (застарілі слова, неологізми);

в) синоніми, антоніми, омоніми;

. г) загальновживанії-слова, діалектизми, професіоналізми.

Дібрати (пригадати) та записати речення з антонімами (напр.:

^ Передалася радість журбі, скресла печаль полинова. (О. Матійко.)

Уверх і вниз на гойдалці життя. (О. Омельченко.) З талантом є,

а більше - без таланту, були великі - і були малі. І їде Дон-

Кіхот на Росінанті, за ним тюпачить Санчо на ослі. (Є. Гуцало.)

Бог такий, як ми, українці, весь як є - з голови до ніг: чужакам

віу, дарує гостинці, а своїм своє пристибіг. (Р. Лубківський.)

4. Фразеологізми - це:

а) стійкі сполучення слів; ^

б) слова, які використовуються групами людей, об'єднаних

однією професією;

в) слова, які вийшли з активного, повсякденного вжитку;

г) слова, якими користуються жителі певної місцевості.

Навести приклад фразеологізму, витлумачити його значення

(напр.: вхопити шилом патоки - зазнати невдачі) або: скласти

(пригадати) речення, що включає фразеологізм, витлумачити зна-

чення фразеологізму (напр.: Іду на ви. щоб здатися без бою. Прийму

від Вас єгипетський полон. (В. Герман.) Іду на ви - попередження

про наступ, виклик на поєдинок. Єгипетський полон

тяжке рабст

(Р. Лубківський.) Перти плуга - тяжко працювати). -

^ 170

во, неволя. Буденність все підрубує під корінь, і мозок видає: тетепіо

топ! (В. Герман.) Підрубати під корінь - повністю знищити.

Метепіо тогі (лат.) - пам'ятай про смерть. Проблеми вирішуємо

швидко, зате потім довго чухаємо потилиці (О. Перлюк.) Чухати

потилицю - дивуватися. Де ж лицарі сьогоденні? Ось - віслюки

тружденні, що слава їм, що наруга: пруть плуга. Вічного плуга!

5. Неологізмами іншомовного походження є такі слова:

а) субсидія, дистриб'ютор, бартер, індексація; ^

б) світлина, слухавка, часопис, потяг;

в) тіньовик, кравчукізм, кучмісти, удовенківці;

г) кошовий, січа, глаголити, баяти, дзиґарі.

Дібрати неологізм, увести його до самостійно складеного ре-

чення (напр.: ^ Граніти срібно обсипа Дніпро, а на екранах - шоу,

секс-муфло. Куди ж веде синтетика життя? Які чорти хапають

юну душу? (С. Бурлаков.) А я розважую на грами своє життя. Не

жду утіх - я тут, не в телемелодрамі. ..А очі склять блискучі

іномарки на цвинтарі, де тліють недогарки. (Л. Коваль.) Хто вас

тепер слухатиме, коли всі слухають свої мобільники? (О. Перлюк.)

або дібрати застаріле слово та ввести його до самостійно складеного

речення (напр.: Душа - це корогва, для неї треба вітру, розпрос-

тореності... (її. Поклад.) Зітхають свічада, твою видивляючй постать. (Л. Весела.)

6. Діалектизмами є такі слова:

а) імпічмент, кліпмейкер, діджей, рімейк;

б) плай, леґінь, кріс, дараба, бараболя; ^

в) круто, прикол, навар, прикид;

г) красивий, вродливий, гарний, показний.

Навести приклад діалектизму, дібрати до нього відповідник

з літературної мови (напр.: стрий - дядько; жовняр - солдат, ту-

пиця - сокира, ожіг - кочерга) або: ввести діалектизм до само-

стійно складеного речення (напр.: Ти під Говерлою збираєш тирли-

чі. Ватри туристські світяться вночі. Підземні сталактити, кварц

і карсти. А що візьмеш із батькової тайстрц? (П. Мідянка.) Золо-

тозубі мольфари понапихали свої бесаги... (В. Вовк.)

VI. Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як виконан-

ня тестових завдань завершено

VII. Підведення підсумків уроку.
Скачати 454.77 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації28.09.2011
Розмір454.77 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  1
отлично
  4
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх