Програма з української мови icon

Програма з української мови


5 чел. помогло.
Схожі
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх дисциплін Київ 2008 програма з української...
Програм а з української мови д ля вступників до аспірантури на 2009 рік передмова...
Програм а з української мови д ля вступників до аспірантури на 2009 рік передмова...
Програма співбесіди з української мови та літератури для вступників спеціальності 010103...
Програма української мови Передшкілля 12 кляса Електронний посібник з української мови для...
Програма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка...
Програма з української мови для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи...
План Вступ Постать Б...
Програма співбесіди з української мови та літератури для абітурієнтів (на базі повної загальної...
План Основні етапи розвитку української мови Час утисків української мови Відродження...
Мацько Л.І.,Семеног О. М...
Мацько Л.І.,Семеног О. М...Загрузка...
страницы: 1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
повернутися в початок
скачать

^ УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА
У лещатах радянської ідеології. Історичні твори З. Тулуб, П. Загребельного, Р. Іваничука, Ю. Мушкетика, І. Білика та ін.

Розуміти складні історичні умови розвитку жанру історичної романістики в радянський час. Називати найвідоміші взірці української історичної прози ХХ ст.^ П. Загребельний. “Диво” (скорочено)
Коротко про письменника. Загальна характеристика його історичної прози. Історична основа й художній вимисел у романі “Диво”. Образ Софії Київської як історичної пам’ятки та художнього символу. Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець).
ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення).

Мати уявлення про митця і його творчу спадщину. Самостійно прочитати роман, знати його зміст. Характеризувати особливості його композиції, вміти відділити історичну достовірність і художній вимисел. Шліфувати навички аналізу образів-персонажів, визначати ідейний зміст творів. Вміти розглядати порушені проблеми крізь призму образів-персонажів. Удосконалювати вміння обґрунтовувати власну думку прикладами з художнього тексту.
^ Розвиток уміння бачити крізь наскрізні проблеми твору власні проблеми. Формування інтересу до національної історичної романістики.
4

^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
Активізація українського творчого процесу за кордоном. Об’єднання письменників “Слово”. “Нью-йоркська група” (Б. Рубчак, Б. Бойчук, Ю. Тарнавський, Е. Андієвська, О. Зуєвський, П. Килина, Р. Бабовал) як своєрідний творчий рух нової генерації за “чисте” українське мистецтво, звільнене від будь-якої заангажованості, ідеологічного пафосу.

Мати уявлення про українську літературу другої половини ХХ ст., що розвивалася за кордоном. Вміти розповісти (усно чи письмово) про це, використавши допоміжний матеріал.^ Василь Барка (Очерет). “Жовтий князь” (скорочено)
“Труди і дні поета”. Елітарність і філософічність лірики В. Барки (зб. “Апостоли”, “Білий світ”, “Океан”). Історія написання роману “Жовтий князь”, його історична основа. Основні ідейно-тематичні лінії: реалістичне змалювання трагедії голодомору, психічний стан людини під час голоду, метафізичне (духовне) пояснення апокаліптичних процесів у тоталітарному суспільстві. Образи-символи на означення добра і зла. Українська людина в межовій ситуації випробування морально-етичних цінностей (батьки і діти, історична пам’ять, національна і людська гідність). Гуманістична ідея твору, всеперемагаючий оптимізм Барки (чаша, образ Андрійка).

Мати уявлення про В. Барку як поета, його творчу спадщину. Переказувати найцікавіші епізоди з його біографії — вчитися виділяти найголовніше. Розповідати про історію створення роману “Жовтий князь”. Вчитися характеризувати українську ментальність (на основі трагічної історії родини Катранників). Виділяти трагічне й оптимістичне у творі. Пояснювати образи-символи, роль кольорової гами. Висловлювати власні враження від прочитаного, робити власні висновки.
Усвідомлення всеперемагаючого оптимізму українців, вміння зберегти людську гідність, честь, високу духовність за будь-яких обставин.

К. Гамсун, “Голод”.

15

^ СУЧАСНА “МОЛОДА” УКРАЇНСЬКА ЛIТЕРАТУРА
Історико-культурна картина літератури кінця ХХ — початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). З’ява нового літературного покоління. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси. Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, “Нова дегенерація”, “Пропала грамота”, “ЛуГоСад” та ін.). Утворення АУП (Асоціації українських письменників). Лiтература елiтарна і масова. Сучасні часописи та альманахи.
ТЛ: постмодернізм.

Мати уявлення про розмаїтий сучасний літературний процес. Розуміти і вміти пояснити вияв постмодернізму в українській художній літературі 90-х років. Запам’ятати її найвідоміших представників. Засвоїти значення поняття постмодернізму.
Розвиток уміння бачити й розуміти особливості свідомості сучасної людини. Формування сучасного погляду на світ, людину в ньому.

Й. Бродський, У. Еко, П. Зюскінд, Дж. Фаулз, М. Кундера, М. Павич та ін. (зарубіжна література).
^ СУЧАСНА ПОЕЗІЯ
Поліфонічність ліричних голосів, присутність різних стильових тенденцій (Л. Талалай, П. Мовчан, Б. Нечерда, В. Герасим’юк, І. Іов, І. Малкович, В. Махно, О. Лишега, Н. Дзюбенко, А. Мойсієнко, І. Андрусяк та ін.). Постмодерністський калейдоскоп сучасного світу: гра зі словом, образом, “чужим” текстом тощо, стильовий і тематичний еклектизм, наскрізна іронічність.
Ігор Римарук. “Різдво”, “Зірка”, “Обнови”
Болісні роздуми про місце людини у складному сучасному світі, про важливість збереження вічних цінностей, себе в час апокаліпсису.
^ Група Бу-Ба-Бу
Юрій Андрухович. “Пісня мандрівного спудея”, “Казкар”, “Астролог”, “Балада повернення”

Віктор Неборак. “Сад”, “Генезис літаючої голови”, “Гра”
Олександр Ірванець. “До французького шансоньє”
, “Тінь великого класика”
Епатажність, карнавальна рефлексія як своєрідний захист художньої свідомості від суспільних катаклізмів переходової доби. Підсвідоме відбиття цієї доби.
^ Василь Слапчук. “Місто”, “Село”, “Тлумачення поезії”
“Багата уява, чутлива совість і висока духовність” поета. Поетичні медитації як вияв індивідуального модерного погляду на “вічний” (традиційний) світ.
Сергій Жадан. “Музика, очерет...”, “На цьому майдані...”, “Тут, певно, колись було море...”
Образне осмислення стоїчних, духовно наповнених відчуттів сучасної людини на тлі вихолощеного буття.
ТЛ: верлібр, білий вірш.

Вчитися орієнтуватися в калейдоскопі сучасної поезії. Називати найвідоміших поетів, що репрезентують українську поезію останнього часу.
Розвивати навички аналізу сучасного ліричного тексту (на прикладах запропонованих поезій). Шліфувати вміння характеризувати ідейно-стильові особливості поезій, висловлювати власні роздуми стосовно розглянутих текстів. Користуватися допоміжною критичною літературою. Навчитися готувати реферати, інформаційні повідомлення, доповіді про поетів-сучасників, виголошувати їх.
^ Вивчити напам’ять: 3 поезії (на вибір).
Розвиток уміння проводити аналогії з власним поглядом на сучасний світ і місце в ньому людини. Формування естетичного смаку. Розвиток асоціативного мислення. Усвідомлення світоглядних цінностей.^ СУЧАСНА ПРОЗА
Її пошуковість, експериментаторство. Сучасний світ, людина у міфовізіях, відчуттях, рефлексіях, в ігровому полі авторської уяви, іронії, гротеску. Поєднання різних стильових тенденцій, конкретики сучасного життя з універсальністю часопростору (проза Ю. Андруховича, О. Ульяненка, В. Медведя, Є. Пашковського, Ю. Іздрика, В. Діброви, Є. Кононенко, С. Процюка, Ю. Гудзя та ін.)
^ Галина Пагутяк. “Ранок без вечора”, “Потрапити в сад”, “Душа метелика”
Узагальнююча візія сучасного світу в новелах письменниці. Впевнений наголос на духовності, внутрішніх гуманних потенціях людини.
Витончена, прихована гра уяви, фантазії зі звичними, буденними епізодами як модерністичне розгортання наскрізної метафори. Притчевість, філософічність новелістики письменниці.

^ Оксана Забужко. “Казка про калинову сопілку”
Вічні філософські категорії життя і смерті, добра і зла, любові й ненависті крізь призму оновленого міфу про двох сестер, втіленому в українській народній казці “Про вбиту сестру і калинову сопілку”.
^ Тарас Прохасько. “Від чуття при сутності” (фрагмент)
Відчуття життя, буттєвої присутності як об’єкт художнього відтворення. Філософія часу, миті, вічності. Ідея самотності як блага існування особистості.

Знати про найвагоміші здобутки сучасної української прози. Шліфувати вміння аналізувати епічні твори (на прикладах розгляду сучасних прозових взірців), акцентуючи увагу на стилі оповіді, поєднанні різних стильових тенденцій, використанні художніх засобів творення образу тощо. Вміти розрізняти і пояснювати прихований зміст, підтекст, узагальнюючі ідеї у творі. Висловлювати власні судження з приводу порушених проблем, зокрема тих, що стосуються духовності, протистоянь добра і зла в житті та в душі людини. Вміти скласти власну характеристику тому чи тому сучасному письменнику. Писати письмові роботи (твори-роздуми, твори-рецензії).
^ Розвиток духовних потенцій сучасної особистості, її вміння вистояти й самоутверджуватися в сучасному світі. Розвиток самостійності мислення, вміння аргументовано доводити власні судження.
2

^ ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з творами письменників-земляків (сучасників).

Знати сучасних письменників, що проживають у рідному краї. Прочитати їхні найпоказовіші твори. Висловити власні судження про них.
^ Виховання допитливості, шанобливого ставлення до людей-творців.
1

УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального року. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу).

Провести дискусію довкола питань розвитку сучасної української літератури та її перспектив. Висловлювати власні міркування про вивчені твори.
Закріплення вміння виділяти явища одиничні, конкретні серед загальних.Скачати 3.71 Mb.
залишити коментар
Сторінка44/44
Дата конвертації28.09.2011
Розмір3.71 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
плохо
  4
не очень плохо
  2
отлично
  5
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх