«Скрипка Ротшильда. Урок 2 Причини деградації Сруджа та його переродження за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі» icon

«Скрипка Ротшильда. Урок 2 Причини деградації Сруджа та його переродження за повістю Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі»


4 чел. помогло.
Схожі
Реферат на тему: Французький, англійський, німецький народно-героїчний епос. “Пісня про Роланда”...
Конкурс плакатів «Майбутнє в наших руках». Пісня Т. Петренка «Боже, Україну збережи»...
Голод 1946-1947 р р., його причини, масштаби та наслідки. Мета...
Тигролови Роман "Тигролови"...
Адреса редакційної колегії...
«Пісня про Роланда»...
С. О. Філоненко тип мислячої жінки в українській жіночій прозі...
„специфікація та виокремлення особливостей художнього способу в творчості ч. Діккенса”...
Іл Історія виникнення етикету...
Конспекту тематичного уроку...
Причини І початок Другої світової війни. Події 1939-1941 рр...
УрокуЗагрузка...
страницы: 1   2   3   4
повернутися в початок
скачать
Тема уроку: Байка як жанр літератури та її особливості.

Езоп легендарний поет, засновник жанру байки.


Мета літературної

освіти:

 • увести шестикласників у світ байки;

 • зазирнути в історію людської думки;

 • історію виникнення байки;

 • ознайомити учнів з жанровими особливостями байки,

 • характерними ознаками;

 • ознайомити учнів з легендарним байкарем, засновником жанру байки ,визначити особливості змісту та побудови його байок;

 • засвоїти значення понять байка. мораль алегорія, персоніфікація;

 • розвивати усне мовлення. творчу уяву і образне мислення;

 • прищеплювати інтерес до літератури різних народів;

 • виховувати моральні і духовні якості учнів;

 • виховувати дружні почуття до людей.Тип уроку: вивчення нового матеріалу, урок-дослідження.


^ Теоретико - літературні поняття:

байка, алегорія, мораль, персоніфікація.


Наочні засоби навчання: виставка книг «Байка у світовій л-рі»;

ілюстрації до байок, ОЛС «Байка»


^ Випереджальне домашнє завдання:

Записати значення понять байка,

мораль, алегорія. персоніфікація.

Робота в групах:

1-група: Історія жанру;

2-група: Структура байки

3-група: Характерні особливості байки

4-група: Езоп – легендарний поет,

засновник жанру байки.


Епіграф: Цей жанр зрозумілий кожному:

Його читають і слуги, і діти.

Крилов І.А.

Сократ і Бабрій, Федр і Лафонтен

Сковорода, Крилов – всім вистачило тем,

Всім шлях премудрий розкривався,

Хто до Езопа добувався,

Хто позичав сюжетів та ідей,

Щоб байкою збагачувать людей.

М. Годованець.

Зміст уроку.

1.Організаційний момент – звернення вчителя.

2.Оголошення теми, мети уроку.

^ 3.Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу:

1) Вступне слово вчителя з елементами бесіди;

2) Робота дослідницьких груп:

1-група: Історія виникнення байки;

2-група: Структура байки;

3-група: Характерні ознаки байки;

4-група: Повідомлення про життєвий і творчий шлях Езопа.


^ 4.Бесіда порада «Як читати байку».

5.Виразне читання та аналіз байки Езопа «Вовк та ягня».

6.Робота з епіграфами уроку.

7.Проблемна ситуація. Робота в парах.

Читання та обговорення. Моя точка зору.

Чи згодні ви що «Цей жанр зрозумілий кожному…».

8.Інтерактивна вправа «Відкритий мікрофон»:

Байки виховують в людях такі якості…..

^ 9.Закріплення нового матеріалу.

10.Виставлення та мотивація оцінок.

11.Домашнє завдання.


І.Організаційний момент

ІІ. Вступне слово вчителя.

Минають століття, приходять нові покоління, а байка стоїть на сторожі загальнолюдських ідеалів – добра, справедливості. честі. Засуджує людські вади. які заважають жити суспільству. В нашому сучасному житті ще зустрічаються грубість, тупість. підступність, лукавство, несправедливість, жорстокість, неробство і дармоїдство.

^ Ось чому найвидатніші байкарі всіх часів, від Езопа до Глібова, вірячи в людину та її високе призначення на землі, звернулись до жанру байки.


Тема сьогоднішнього уроку: Байка як жанр літератури та її особливості. Езоп легендарний поет, та засновник жанру байки.


^ Ми повинні з вами зазирнути в історичне минуле, ознайомитися з особливостями байки, та зрозуміти значення цього літературного жанру.

Сьогодні на уроці працюють чотири дослідницьких групи. які з’ясовували роль байки у світовій літературі.

ІІІ. Словникова робота.

Дайте визначення поняття байка, алегорія, мораль, персоніфікація.

^ Байка – від давньоруської баять, баити – говорити, розповідати,

невеликий за обсягом твір, алегоричного, повчального, гумористичного та сатиричного характеру.

«Літературознавчий словник-довідник» подає таке визначення байки – це «коротке, переважно віршоване, алегоричне оповідання, в якому закладено дидактичний зміст; один з різновидів ліро-епічного жанру»


ІУ. Робота дослідницьких груп.

1-група. Історія виникнення жанру.


1-учень : Байка – один із найдавніших літературних жанрів.

На думку більшості дослідників байка як і міф, була однією з перших форм художнього мислення. За допомогою байки люди шукали відповіді на запитання, які ставило перед ними життя.

Історично байка виникла з фольклорних джерел - прислів’їв, казок. Первісно це була байка-притча, яка носила здебільшого моралізаторський, дидактичний характер.


2-учень. Із міфів байка вичленила світорозуміння і світобачення, додавши у свій зміст раціональність і моральність.

Своїм корінням байка сягає до казки. Найпершими виникли казки про тварин, які стали першоджерелом існування народної байки. неабиякий вплив на розвиток байки, її тематику мали соціально-побутові казки, що відображали уявлення людей про залежність нашого життя від Долі, Щастя, Злиднів, Біди, Горя, тощо і несли в собі дидактичне начало.^ 2-дослідницька група досліджувала «Структуру байки».


Учень : Байка має свою структуру.

Складається вона з оповідної частини та висновку – повчання.

(запис у зошитах)
^ Діють: звірі, птахи, рослини, люди.

У вчинках персонажів байки висміюються

людські вади.


3-група досліджувала характерні ознаки байки.

1-учень: Байка за своїм обсягом завжди лаконічна. Неодмінною умовою байки є те, що вона містить у собі дію, тобто низку змін.


2-учень Події, про які йдеться у байці важливі не самі по собі, вони пояснюють певну думку, певне моральне положення і тому мають алегоричний характер.

^ Запитання до класу: що називається алегорією ?

(Алегорія – це втілення будь – яких якостей людини або явища, ідеї в образі предмета чи тварини).

^ Дайте визначення поняття персоніфікація.

(Персоніфікація (уособлення) перенесення властивостей людини на рослини тварини, предмети).

Байка має повчальність. Повчальність байки розкривається через її алегоричність. У байці відсутні метафори, її мова проста, невигадлива.


4-дослідницька група досліджувала характерні ознаки байки.

^ Учень за допомогою ОЛС розкриває питання:

Характерні ознаки байки.5- дослідницька група.

Коротке повідомлення про Езопа.


1 – учень.

Езоп – легендарний засновник байки.

Відомості про життя Езопа в працях Геродота.

Достеменно, чи і насправді, Його ім’я вперше згадується в працях давньогрецького історика Геродота . Геродот згадує його як історичну особу і досить відому постать, повідомляє про те, що Езоп жив на острові Самосі в першій третині УІ ст. до н. е. і був рабом у якогось Уадмона.


^ 2 – учень Життєпис байкаря.

Про Езопа було складено багато легенд, на їх основі і був складений «життєпис» байкаря. Легенди розповідають, що був він від народження горбатим, але дуже розумним. Езоп завжди виявлявся мудрішим і винахідливішим за свого пана, за багатьох мудреців.


^ 3 – учень Збірка байок, яку приписують Езопу.

Його прозові байки спочатку поширювалися в усному мовленні, згодом їх почали збирати в рукописні книги. Езопу приписують збірку, яка вміщує 426 байок написаних прозою. В ній поряд із добре відомими сюжетами, трапляються й анекдоти, до найрізноманітніших епох. Серед найвідоміших байок «Вовк і Ягня». «Жаба і Віл»,

«Лисиця й виноград».


4 – учень. Художні особливості байок Езопа.

Байки Езопа вирізняються надзвичайною лаконічністю, чітко висловленою мораллю.

В своїх творах Езоп вдавався до алегорії, зашифровував думку, не висловлюючи її прямо. Звідси походить вислів «езопова мова» до цього художнього засобу звертаються тоді, коли не можна сказати про щось прямо.

^ 5 – учень. Легенда про смерть Езопа. Одна з легенд про Езопа розповідає, що його скинули зі скелі дельфійські жреці, яким він дорікав за користолюбство і пихатість.


Вчитель : Твори Езопа.

^ Значне місце у творах Езопа займає соціальна тема, викриття нерівності між бідними і багатими.

«Осел і лев’яча шкура», «Дрізд».

Багато байок Езопа присвячено практичній діяльності людини – джерелом добробуту людини він вважав працю

«Хлібороб і його діти»


^ Тема дружби : «Орел і лисиця».

Роздуми над долею людини та її вчинками «Лисиця і кури», «Орач і Вовк».


У.Аналіз байки «Вовк та Ягня».

УІ. Бесіда порада «Як читати байку».(читає підготовлений учень).

Як читати баку.

^ 1.Для розповідної частини байки характерна оповідна манера виконання.

2. Передаючи діалог персонажів читець намагається перевтілитись у того героя, чию репліку він вимовляє.

^ 3. Перед тим, як прочитати мораль байки, слід витримати тривалу паузу.

Бесіда за запитаннями:

 • Про що йдеться в байці ?

( трагічна доля Ягняти, якого з’їв Вовк)

 • Назвіть головних героїв ? (Вовк, Ягня)

 • Де відбуваються події ? (на річці)

 • Чи хотілося вовкові пити воду з річки? (Ні)

 • Чому він став прискіпуватися до Ягняти, а не до іншого звіра?

 • Які аргументи приводить Вовк для свого нападу?

 • Чому ягняті не вдається захиститися ?

 • Виділіть складові частини байки.

 • Яка мораль байки?

 • Чи доводилось вам у житті зустрічатися з подібними кривдниками?

 • Як потрібно захищатися від них?

 • Складіть порівняльну характеристику персонажів Вовка та Ягняти.Вовк

Ягня

^ 1.Робота з епіграфом уроку.

- Чи згодні ви що «Цей жанр зрозумілий кожному…».


Інтерактивна вправа «Відкритий мікрофон»:

Продовжити речення «Байки виховують в людях такі якості, як….».


Закріплення нового матеріалу.

Літературний диктант.

^ 1.Кого вважають засновником жанру байки у світовій літературі?

2.Хто з байкарів був рабом?

3.Як називають автора баки?

4.Частина байки, в якій розповідається про події?

5.Частина байки, в якій міститься повчання?

^ 6.Езоп писав байки віршами чи прозою?

7.Який основний літературний прийом використовується в байці?

8.З яких двох частин складається байка?

9.Яких українських байкарів ви знаєте?

10.Найвідоміший французький байкар?


Виставлення та мотивація оцінок.


Домашнє завдання. Виразно читати байку Лафонтена

«Зачумлені звірі».

ІЗ підготувати повідомлення про

життя і творчість Лафонтена.

Намалювати ілюстрації до байок.

Тема урока: Глагол как часть речи. Значение глагола. Неопределённая форма глагола.


Цель урока: Познакомить учащихся с глаголом как с частью речи ;

обучать распознаванию неопределённой формы глагола;

правильному произношению;

воспитывать культуру речи; продолжать учиться

работать с текстом.


Оборудование урока: раздаточный материал, учебники


Содержание урока

 1. Актуализация опорных знаний (с опорой на украинский язык)

 2. Учитель читает отрывок из стихотворения.^ Что без меня предметы?

Лишь названия.

Но я приду – всё в действие придёт,

Летит ракета, люди строят здания,

И рожь в полях растёт.

(В. Кондрашёв)


Беседа.

 1. О какой части речи говорится в стихотворении?

 2. Почему?ІІ. Объявление темы и цели урока.


Слово учителя.

«Глаголы – самая огнепышущая, самая живая часть речи. В глаголе струится самая алая. Самая свежая артериальная кровь языка. И назначение глагола – выражать само действие» ( А. Югов )


- Какой же словесный портрет глагола?

Послушайте грамматическую сказку.


Грамматическая сказка

Жил – был глагол. Он очень не любил ленивых, и сам трудился целый день: бегал, летал, скакал, мастерил, варил.

^ Там что – то выкопает, там построит, там склеит, там пришьёт, и всё волнуется: успею ли помочь, добегу ли вовремя, смогу ли все трудности преодолеть.


- А как вы думаете? Успеет ли? Сможет? Добежит?


Да портрет глагола нарисовать трудно. Он ведь постоянно меняется. Он больше похож на волшебника, на волшебную палочку, с помощью которой легко изменить всё, что угодно.


^ А как вы думаете?

( Ученики называют предметы на которые, по их мнению, похож глагол. Золушку, ветер, на листки с дерева познания).


Учитель: Глагол – это целая страна.


Это часть речи, которая в украинском языке называется дієсловом, в русском - глагол. Глагол отвечает на вопросы что делать? Что сделать? И обозначает действие предмета.


^ Задание 1 Спишите предложения. Найдите глаголы. Поставьте вопросы. Допишите окончания глаголов.


Скоро закуку_ кукушка. Лес оде__ зелёный весенний наряд.

Прилет__ ласточки.


ІІІ. Объяснение нового материала.

Каждый глагол имеет начальную форму. Которая называется неопределённой. Глагол в неопределённой форме отвечает на вопрос

Что делать? Что сделать?

^ Глаголы в неопределённой форме имеют окончания - ть; - ти; - чь;


Задание 2

Устно образуйте от данных глаголов неопределённую форму глагола.

^ Теку, видел, сеял, берегу, услышал, напеку.


Задание 3

Работа с текстом

Сейчас у нас интересная работа. Мы будем работать с текстом. Внимательно послушайте текст и спрогнозируйте его окончание. Вы будете слушать текст, который написал выдающийся педагог, наш земляк – Василий Александрович Сухомлинский.

( Учитель читает текст)

Поющее пёрышко

Есть удивительная птица Стрепет. Она поет… крылом. Есть у неё в крыле особое поющее пёрышко. Во время полёта, когда Стрепету захочется петь, он расправляет крыло так, что поющее пёрышко выдвигается и настраивается на пение. Раздаётся тонкий свист. Он похож и на звучание тонкой струны, когда по ней водят смычком, и на песню ветра в тонком стебле камыша.

^ Но вот однажды случилась беда. Потерял Стрепет поющее пёрышко. Выпало и упало оно на землю… захотелось стрепету петь, а пёрышка поющего нет.

Маленький мальчик Серёжа нашёл поющее пёрышко Стрепета. Поднял его, побежал – и пёрышко запело.

^ Услышал Стрепет пение своего собственного пёрышка, прилетел к мальчику и просит:

- Мальчик, отдай моё поющее пёрышко. Не могу я жить без песни.

Отдал Серёжа Стрепету поющее пёрышко.

Много лет прожил на свете человек, выросший из маленького мальчика Серёжи. Много раз, вспоминая Стрепета, он думал: у каждого человека есть своё поющее пёрышко. Несчастен тот, у кого поющего пёрышка нет.

^ В. А. Сухомлинский.

- О чём текст?

- Опишите удивительную птицу Стрепет, используя свои рисунки.

- Найдите глаголы.

- Поставьте глаголы в неопределённой форме.

- Какова основная мысль текста?


Задание 4

Игра – ярмарка

( учащиеся получают карточки – задания)

Рассмотрите рисунки. Подберите глаголы в неопределённой форме.

^ Запишите словосочетание. Выделите в словосочетании главное слово.

- Слово какой части речи является главным?

- Как вы определили глагол?

- Дайте определение глагола.


Работа с учебником страница 220


Задание 5 Выполнение упражнения 483

Перевод с украинского языка на русский.


Задание 6 Письмо по памяти


Уж верба вся пушистая

Раскинулась кругом,

Опять весна душистая

Повеяла крылом.

( А. Фет )

Найдите глаголы и подчеркните.


Каким членом предложения является глагол?

( Сказуемым, главным членом предложении)


^ Задание 7 Редактирование текста


В весенние утро в зелене деревьев гудят тяжёлыи неуклюжии жуки, порхать яркии бабочки.


Задание 8 Культура речи


Поставить ударения в словах.

Баловаться, кухонный, шелковица, пиала. Чардаш, торты.


Задание 9 Запись под диктовку


Лишь у Васьки, синим чертополохом, цвела радость.

( М. Шолохов )

 1. Прочтите предложение. Какое душевное состояние героя?

 2. Найдите глагол.

 3. Почему «цвела радость»?

 4. Объясните значение слова «чертополох (колючая, сорная трава)

 5. Найдите слова в переносном значении ( синим чертополохом)

 6. Почему Шолохов использует слова синий?

 7. Помогает ли это портрету Васьки?

 8. Какие у него глаза?


Рефлексия

Вы сегодня много узнали о глаголе. Каждый воспринял новую информацию по – своему.


- Что вы узнали?


Дома вы будете учить глагол, но не так, как это делал один ученик.

Послушайте.

«Я учу глаголы»

Я пришёл из школы,

Я учу глаголы.

Мне их выучить – пустяк!

У меня свой метод!

Применяется он так,

Новый метод этот:

«кричать» - кричу,

«вертеть» - верчу,

«двигать» - двигаю,

«прыгать» - прыгаю.

Я и прыгал! Я и двигал!

Я и топал! Я и пел!

Пел, пока у нас в прихожей

Вдруг звонок не зазвенел!

Открываю: наш сосед

Он живёт под нами

Не причёсан, не одет-

В тапках и пижаме.

Он кричит:

- прошу прощенья!

Это что – землетрясенье?

Или, может быть слоны

Надо мной поселены?!

- Уважаемый сосед,

Никого в квартире нет.

Я пришёл из школы

И учу глаголы…


Выставление и мотивация оценок


Домашнее задание: Упражнение 489, Занятие 43, теория А,Б.


 • Доповіді:

 1. Використання мультимедійних технологій на уроках зарубіжної літератури.

 2. Формування читацької компетентності школярів та їх відображення у сучасному змісті шкільної літературної освіти.

 3. Інноваційні педагогічні технології в процесі поглибленого вивчення літератури: «за» і «проти».

 4. Сучасні технології формування педагогічної творчості як складової професійної компетентності вчителя – словесника в системі методичної роботи із зарубіжної літератури. 1. М.Булгаков «Майстер і Маргарита». Картки для аналізу тексту.

 2. ОЛС з теми «Билини».

 3. Тестові завдання відкритої та закритої форми для 5-11 класів.

 4. Дидактичні матеріали 5 клас

 5. Дидактичні матеріали з теми «Пригоди і фантастика» 7 клас.

 6. Роздатковий матеріал з теми М.В.Гоголь «Тарас Бульба».

 7. Літературні диктанти 8 клас.

 8. Літературні диктанти 9 клас.

 9. Літературна диктанти 10-11 класи.

 10. Схеми і таблиці виготовлені вчителем та учнями.Дидактичні матеріали

5 клас^ 1. Поясніть значення прислів’їв.


Скарб — не друг, зате друг — скарб. Добрі слова лікують, погані вбивають.


2. Поясніть значення прислів’їв.


Розмова без приказки — як м’ясо без солі. Маєш честь — ти людина, а без честі — тварина.


^ 3. Поясніть значення прислів’їв.


Дим рідної країни ясніший від вогню чужини.


Не вір, що за морем на виноградній лозі сосиски ростуть.


^ 4. Визначте тему таких прислів’їв та приказок.


У горі та недузі пізнаєш, хто твої друзі.


Жити як кішка з собакою.


5. Визначте тему таких прислів’їв та приказок.


Не роби іншим того, чого не хочеш, щоб тобі робили.


Бути на сьомому небі.


^ 6. Визначте тему таких прислів’їв та приказок.


Світ освітлюється сонцем, а людина — знаннями.


Навчання — світло.


7. Визначте тему таких прислів’їв та приказок.


Чужими руками діставати каштани з вогню.


Працювати з вогником.


^ 8. Доберіть відповідні прислів’я народів світу.


Язик до Києва доведе.


9. Доберіть відповідні прислів’я народів світу.


Не знаючи броду, не лізь у воду.


^ 10. Доберіть відповідні прислів’я народів світу.


Однією рукою двох жаб не впіймаєш.


11. Наведіть схожі українське та російське прислів’я.


Ситий голодного не розуміє.


Гусь свинье не товарищ.


^ 12. Доберіть відповідну частину до початку прислів’їв

Перлина має...
...від сміху молодієш (китайське)


Хто послухається мудрого слова,...

...приходить щастя (японське)


Від гніву старієш,...

...Києва доведе (українське)


Язик до...

...непоказну оболонку (японське)


У дім, де сміються,...

...тому воно багато років буде приносити користь (індійське)


^ 13. Доберіть відповідну частину до початку прислів’я.

Мети досягає той,...

...двом князям не служить (японське)


Справжню дружбу...

...хто не знає втоми (іспанське)


Вірний самурай...

...і за тисячу скакунів не виміняєш (китайське)


Краще погоріти,...

...а десять візьме (перське)


Одну айву віддасть,...

...ніж на чужині жити (арабське)


^ 14. Доберіть відповідну частину до початку прислів’їв.

Від язикатого тікай,...

...дійдеш до міста (грецьке)


Питаючи,...

...яке дає тобі затінок (арабське)


Не рубай дерева,...

...позичивши ще пару ніг (перське)


У своїй хаті...

...усі вади (іспанське)


Від лінощів...

...і сміття золоте (китайське)


^ 15. Доберіть відповідну частину до початку прислів’їв.

Яка кісточка,...

яке дає тобі затінок (арабське)


Поволі — дійдеш,...

з гребінцями не ходять (китайське)


Не рубай дерева,...

працювати треба (польське)


Хіба не падає з неба — ...

бігом — упадеш (народів Африки)


До буддійського монастиря..

таке й манго (індійське)


^ 16. Доберіть відповідну частину до початку прислів’їв.

Зневажиш сам себе — ...

...а голуба літати (німецьке)


У своїй хаті і...

...в злиднях, вечеряє в ганьбі (англійське)


Удвох можна йти...

...сміття золоте (китайське)


Пиха снідає в достатку, обідає...

...і на Геракла (грецьке)


Не вчи рибу плавати,...

...зневажить і світ тебе (китайське)


^ 17. Доберіть відповідні прислів’я народів світу.


Боїшся шелесту — не ходи в ліс.


18. Доберіть відповідні прислів’я народів світу.


Яке зерно, такий хліб.


19. Доберіть відповідні прислів’я народів світу.


Сім разів поверни язиком, перш ніж слово сказати.


^ 20. Відновіть прислів’я.


Усе на світі можна придбати, тільки не…


Хто бачив змію, боїться й…


Краще погоріти, ніж на… жити.


Язик один, а вух двоє — тому…, слухай двічі.


^ 21. Відновіть прислів’я.


Справжню… і за тисячу скакунів не виміняєш.


Вірний самурай двом князям…


На Афіну покладайся, та… не цурайся.


досяга той, хто втоми не знає.


^ 22. Відновіть прислів’я.


Мій дім — моя…


Скрізь добре, а … найкраще.


Краще бути бідному, та в шані, ніж…, та в ганьбі.


Хліб не пада з неба — … треба.


^ 23. Доберіть прислів’я та приказки до теми «Людина та її праця».


24. Доберіть прислів’я та приказки до теми «Дружба в житті людини».


25. Встановіть відповідність між приказками, розміщеними ліворуч та праворуч.

Говорить гарно


^ Говорить щось не серйозне


Говорить упевнено


Говорить швидко

Говорить, як горохом сипле.


Говорить, як по писаному.


Говорить, як шовком шиє.


З пустого в порожнє переливає


^ 26. Доберіть прислів’я та приказки до теми «Добро і краса».


27. Доберіть прислів’я та приказки до теми «Правдивість і благородство».


28. Доберіть прислів’я та приказки до теми «Любов до рідних і Батьківщини».


^ 29. Напишіть оповідання за прислів’ям «Вірний приятель — то найбільший скарб».


30. Напишіть оповідання за прислів’ям «Що посієш, те й пожнеш».


^ 1. Визначте, до якого різновиду належать такі казки.


«Лисиця і журавель»


«Морозко»


«Як солдат із сокири кашу варив».


«Василиса Прекрасна»


«Бременські музиканти»


^ 2. Визначте, до якого різновиду належать такі казки.


«Вовк і семеро козенят»


«Пані Метелиця»


«Казка про Синдбада-мореплавця»


«Дружина-суперечниця»


«Вовк і лисиця»


^ 3. Доведіть, що казка «Пані Метелиця» є чарівною.


4. Доведіть, що казка «Бременські музиканти» є казкою про тварин.


5. Доведіть, що казка «Як солдат із сокири кашу варив» є побутовою.


^ 6. Наведіть приклади традиційного початку (зачину) та закінчення (кінцівки) з відомих вам казок.


7. Назвіть чарівні предмети, які зустрічаються в казках.


8. Назвіть фантастичних героїв казок.


^ 9. Наведіть приклади використання трикратних повторів у відомих вам казках.


10. Відновіть план до казки «Фарбований Шакал»


1) Шакал Чандарова у місті.


2) …


3) …


4) «Справедлива» роздача посад.


5) …


^ 11. Визначте головні риси вдачі Шакала у казці «Фарбований Шакал».


12. Чим подібні казки І. Франка «Фарбований Лис» і «Фарбований Шакал»?


13. Складіть казку про твою улюблену тварину.


^ 14. Уявіть, що вам необхідно оформити книгу казок про тварин. Спробуйте намалювати обкладинку до книги.


15. Знайдіть змістові помилки у наведених фразах казки «Пані Метелиця».


^ 1) Були в однієї вдови дві дочки, була в неї й пасербиця.


2) Кожного ранку повинна була пасербиця сідати у садку і прясти пряжу.


3) Мачуха розсердилась на дівчину, що вона випустила веретено, та наказала напрясти їй вдвічі більше.


4) Бідна дівчина з горя пішла світ за очі.


^ 5) Пасербиця спочатку побачила яблуню, яка попросила обтрусити з неї яблука, і допомогла їй, а потім витягнула з печі паляниці.


6) Метелиці сподобалася лінива дівчина, і вона вирішила її винагородити.


^ 16. Розподіліть риси характеру пасербиці та рідної дочки.


Пасербиця

Рідна дочкаПрацелюбність, хитрість, лінькуватість, старанність, вдячність, бездушність, нахабність, чуйність.


^ 17. Відгадай героя за уривком казки.


Дівчина була гарна, взірцева і робила все, що їй наказувала стара. Перину та подушки вона так сильно збивала, що пір’я, немов лапатий сніг, летіло в усі боки.


Новоспечений «цар» подарував левові посаду головного радника, тигра зробив керуючим палацом, пантері довірив охорону царської скарбниці, а вовка призначив палацовим сторожем.


Після обіду Лис дрімав, спокійнісінько лежачи під кущиками в холодку.


^ 18. Відновіть план до казки «Роман про Ренара».


1) Лис спостерігає за Круком.


2) ...


3) ...


4) Порятунок «недбалого» птаха.


^ 19. Порівняйте зовнішність пасербиці та рідної дочки, їхні вчинки та риси характеру у казці «Пані Метелиця».


20. Назвіть ознаки реального та фантастичного у казці «Пані Метелиця».


^ 21. Знайдіть у тексті казки «Пані Метелиця» приклади працьовитості головної героїні та ледачості рідної доньки вдови.


22. Доведіть на прикладі «Пані Метелиця», що головний конфлікт народної казки полягає в боротьбі добра зі злом.


^ 23. Поміркуйте: чому, за словами І. Франка, казка про тварин «однією бровою підморгує на людей»?


24. Визначте особливості казкових творів, використовуючи знання, отримані на уроках зарубіжної літератури.


^ 25. Поміркуйте: чи відрізняється казка від інших літературних творів?


26. Назвіть вам відомі народні казки й визначте, якому народові вони належать.


^ 27. Наведіть приклади відомих вам народних казок з «мандрівним сюжетом». Що їх об’єднує?

1. Наведіть приклади народних казок, у яких героями є персонажі вступу до поеми Пушкіна «Руслан і Людмила».


^ 2. Які казки називають народними, а які — літературними?


3. Назвіть декілька відомих вам літературних казок та їх авторів.


4. Встановіть відповідність між казковими героями та уславленими казкарями.

^ Шарль Перро


Ганс Крістіан Андерсен


Олександр Пушкін


Вільгельм Гауф


Льюїс Керрол


Астрід Ліндгрен


Олександр Мілн


Сельма Лагерлеф

Карлсон


Карлик Ніс


Русалонька


Аліса


Нільс


Кіт у чоботях


Червона Шапочка


Вінні Пух


Пеппі Довгапанчоха


Руслан і Людмила


Каліф лелека


^ 5. Знайдіть змістові помилки у наведеному уривку вступу до поеми «Руслан і Людмила»:
Там лес и поле видений волны;


Там о заре прихлынут полны


На берег песчаный и крутой,


И сорок витязей ужасных


Чередой из вод уходят ясных,


И с ними дядька их родной…


^ 6. Уявіть, що вам необхідно оформити обкладинку вступу до поеми О. Пушкіна «Руслан і Людмила». Які літературні образи будуть вами використані? Спробуйте їх намалювати.


^ 7. Дайте відповідь на питання до вступу поеми О. Пушкіна «Руслан і Людмила».


1) «Транспортний засіб» Баби Яги.


2) Де тужить царівна?


3) Кількість вояків, які вийшли з морських хвиль.


4) Повелителька бурого вовка.


5) Вояк на чолі з морським дозорцем.


6) Країна, запахом якої просякнуті казки Пушкіна.


7) Той, хто полонив грізного царя.


^ 8) Те, що втримує вченого кота біля дуба.


9) Цар, який чахне над златом.


10) Бліда казкова істота, що полюбляє спати у гіллі.

^ 8. Сформулюйте головну думку (ідею) казки Шарля Перро «Попелюшка».9. Які були черевички дівчини в казці Шарля Перро насправді? Чому в різних народів існують схожі сюжети про цю героїню?


^ 10. Відновіть план до казки Шарля Перро «Попелюшка».


1) Становище Попелюшки в сім’ї.


2) ...


3) Допомога Попелюшці хрещеної матері — чарівниці.


4) ...


5) Попелюшка на балу.


6) ...


7) Друга поїздка дівчини на бал. Втрата соболевого черевичка.


8) ...


9) Щасливий фінал казки.


^ 11. Доберіть цитати з тексту казки «Попелюшка», що характеризують мачуху та дочок.


12. Доберіть цитати з тексту казки «Попелюшка», що характеризують Попелюшку.


13. Опишіть почуття дівчини в казці «Попелюшка» від першої особи в епізоді: «Аж ось щаслива мить настала. Сестри з матір’ю в карету сіли й поїхали на бал. Попелюшка довго стояла під брамою й сумно дивилася їм услід».


^ 14. Скільки перетворень відбувається у казці? Підтвердьте словами з тексту («Попелюшка»).


15. Відновіть план характеристики головної героїні казки Шарля Перро «Попелюшка».


І. Нелегка доля Попелюшки.


ІІ. Риси характеру головної героїні.


1. _____


2. _____


3. _____


4. _____


5. _____


ІІІ. Ставлення до Попелюшки автора та героїв твору.


^ 16. Здогадайтеся про героя за його вбранням: «Сукня з червоного оксамиту», «оздоби, які… привезли з Англії».


«Буденна сукня», «накидка, гаптована золотими квітами, й діамантове намисто».


«Розкішна сукня, гаптована золотом, сріблом і самоцвітами».


^ 17. До якої групи казок можна віднести «Попелюшку» Шарля Перро? Відповідь аргументуйте.


18. Напишіть твір-мініатюру «Що, на місці Шарля Перро, я змінив би в казці «Попелюшка, або Соболевий черевичок»?


^ 19. Напишіть твір-мініатюру «Який вигляд мала б історія про Попелюшку, якби трапилась у наші дні?»


20. Визначте головних і другорядних персонажів казки Шарля Перро «Попелюшка, або Соболевий черевичок».


^ 21. За описом казкової ситуації упізнайте казку.


1) Принцеса відмовилась прийняти від принца в дарунок живого солов’я і прекрасну троянду, бо вони були не штучні, а справжні.


2) Принцеса, яка відчула горошину, покладену на її ліжко під двадцять перин і матраців.


^ 3) Качки, кіт, курка зневажають героя тільки за те, що він не такий, як усі інші.


4) Ластівка і крихітна дівчина допомагають одне одному в біді, рятують у важкі хвилини життя.


^ 5) Горошина проростає, зеленіє і цвіте на підвіконні у бідної вдовиробітниці, надаючи їй сил перебороти хворобу.

^ 22. Що в казці Г. К. Андерсена здалося фантастичним, а що — реальним? Де проходить межа між реальністю і фантастикою?


23. Визначте роль зачину у казці Андерсена «Снігова Королева». Яку роль відіграє перша казка в композиції?


^ 24. Порівняйте початок казки Андерсена «Снігова Королева» з народними казками.


25. За допомогою якого літературного прийому Г. К. Андерсен протиставляє сили добра силам зла, зокрема ангелів — помічникам троля? Дайте визначення цього прийому.


^ 26. Продовжте ряд прикладів використання антитези у казці «Снігова Королева» Г. К. Андерсена.


Гаряче серце Герди — крижане серце Кая. ___________________________________


^ 27. Упізнайте героя казки Г. К. Андерсена «Снігова Королева» за реплікою:


Я посаджу її на теплу піч, і вона розтане!


Подивись, як майстерно зроблено.


Ну, більше тебе не цілуватиму, щоб, бува, не зацілувати на смерть.


Ну, ходімо, розкажи мені, хто ти така і як сюди дісталась!


^ 28. Упізнайте героя казки Г. К. Андерсена «Снігова Королева» за реплікою:


Куди це ти бредеш по світу сама-самісінька?


Вони з’явилися, щоб перенести думки королевича й королеви на полювання.


Яка пухкенька! Яка пишненька! Горішками відгодована!


Не руште її! Вона буде гратися зі мною.


^ 29. Визначте характер маленької розбійниці у казці Г. К. Андерсена «Снігова Королева». У яких вчинках цієї героїні розкривається її характеристика?


30. Напишіть твір-мініатюру «Чим приваблює, а чим водночас відштовхує образ маленької розбійниці у казці Г. К. Андерсена “Снігова Королева”»?


^ 31. Напишіть твір-мініатюру «Чи можна назвати справжньою красою ту, що не має ані «лагідності, ані тепла»?»


32. Намалюйте детальну картину подорожі Герди у казці Г. К. Андерсена «Снігова Королева».


^ 33. Визначте, які герої у казці Г. К. Андерсена уособлюють добро, а які — зло.


34. Чим кінцівка казки Г. К. Андерсена «Снігова Королева» відрізняється від народних казок?


^ 35. Чому різні люди, яких зустрічала Герда на своєму шляху, допомагають їй?


36. Наведіть приклади приказок і прислів’їв, що відповідають головній думці казки Г. К. Андерсена «Снігова Королева».


37. Заповніть таблицю.

Що трапилось з Гердою?

Хто і яким чином їй заважав?

Хто і яким чином допоміг їй?

^ 38. Яких людей можна назвати дюймовочкою, сніговою королевою, принцесою на горошині, олов’яним солдатиком? Які риси героїв андерсенівських казок дозволяють це зробити?


^ 39. У яких казках Андерсена у ролі героїв виступають не тільки люди й чарівники, а також птахи й тварини, комахи і рослини? Пригадайте, які це герої:


Тварини: _____


Птахи: _____


Комахи: _____


Рослини: _____


Зробіть висновок про те, які з цих героїв зустрічаються у цих творах частіше за інших.


^ 40. Напишіть казку, героями якої були б звичайні рослини і тварини. Про що думають вони і про що забувають або не здогадуються люди?


41. Створіть казку про неживі предмети, наприклад, годинник, книги, тощо. Уявіть, про що розмовляють уночі меблі та речі твоєї класної кімнати.


^ 42. Напишіть твір-мініатюру «Що протистоїть могутності Снігової Королеви у казці Г. К. Андерсена?»

^ 43. Доведіть, що казка С. Маршака «Дванадцять Місяців» є драматичним твором (вкажіть ознаки драматичного твору).


44. Між якими персонажами казки С. Маршака «Дванадцять Місяців» відбувається діалог? Напишіть приклади.


^ 45. До якого типу казок належить п’єса-казка С. Маршака «Дванадцять Місяців»? Відповідь обґрунтуйте.


46. Заповніть таблицю.

Герої твору

Ролі характеру

Цитати з тексту


ПасербицяСолдатМісяці^ 47. Заповніть таблицю.

Герої твору

Риси характеру

Цитати з тексту


Принцеса Мачуха Дочка48. Упізнайте героя казки С. Маршака «Дванадцять Місяців» за реплікою:


Всі мене слухають, навіть мій учитель.


Ні, цілком круглим його назвати не можна. Певніш, воно овальне, або ще правильніше, еліпсоподібне.


^ У присутності моєї королеви я нічого не бачу.


Це чудовий новорічний жарт її величності.


• …які ж проліски у королівській теплиці?.. пролісок — квітка дика, можна сказати, бур’ян.

^ 49. Порівняйте Пасербицю з народної казки «Пані Метелиця» з Пасербицею С. Маршака «Дванадцять Місяців». Що спільного в долі цих персонажів?


50. Що об’єднує п’єсу С. Маршака «Дванадцять Місяців» з народними казками?


^ 1. Запишіть героїв твору Дж. Р. Кіплінга «Мауглі» у дві колонки:

Друзі Мауглі

Вороги Мауглі

2. Відновіть план характеристики Мауглі:


1) Хто він?


2) Опис зовнішності.


3) ...


4) Ставлення Мауглі до мешканців джунглів.


5) ...


6) Ставлення людей до Мауглі.


7) ...


8) Моє ставлення до Мауглі.


^ 3. Складіть цитатний план-характеристики Багіри.


4. За описами упізнайте героя казки Дж. Р. Кіплінга «Мауглі»


До отруйних гадюк він ставився навіть з презирством і вважав їх за боягузів, але мав страшну силу.


^ Краї його піднятих крил були осяяні призахідним сонцем.


Чорна, мов смола, і страшна, мов пекло.


Він тільки й знає, що нишпорить скрізь, робить різні капості, розносить плітки та їсть ганчір’я й обрізки шкіри на смітниках.


Очі в неї спалахнули, мов дві зелені зірки в пітьмі. Вона сміливо глянула в розлючені очі Шер-Хана.


^ 5. Заповніть таблицю.

Звірі — герої повісті

Вчинки та риси характеру


Багіра


Балу


Шер-Хан


...


^ 6. Складіть інтерв’ю з Мауглі (6–7 реплік):


___________________________________


7. Складіть сенкан до образу будь-якого звіра повісті-казки Дж. Р. Кіплінга «Мауглі» за схемою:


Іменник (поема)


^ Прикметник 1 Прикметник 2


Дієслово 1 Дієслово 2 Дієслово 3


Авторське ставлення (вислів з чотирьох слів)


Синонім до теми


^ 8. За аналогією побудуйте асоціативний ряд від слова «Каа» (на матеріалі розділу «Руді собаки»).


Наприклад: Кобра — сичання, удар, отрута, жалить, жах, смерть, клобук, очкова мітка, укус…


^ 9. На основі власних почуттів доберіть асоціативний ряд від словосполучення «руді собаки».


10. Назвіть якомога більше законів і звичаїв мешканців Джунглів.


^ 11. Напишіть твір-мініатюру «Чому Мауглі — улюблений літературний герой багатьох дітей?»


12. Складіть порівняльну характеристику Мауглі та Шер-Хана.

Мауглі

Шер-Хан
^ 13. Як ви розумієте слова Багіри: «Людина, врешті-решт, повертається до Людини»?


14. Чому слово «Людина» в повісті часто пишеться з великої літери?


15. Що допомогло Мауглі із Жабеняти перетворитися на Володаря Джунглів?


^ 16. Визначте, чим відрізняється поезія від прози. Які поетичні жанри ти знаєш?


17. Знайдіть у вірші Алкмана «Сплять усі верховини гірські…» слова, за допомогою яких поет створює образ природи. Як вони називаються?


^ 18. Опишіть власні почуття від спостереження картини природи.


19. Як пейзаж у вірші Г. В. Ґете «Ніч після мандрівки» пов’язаний з настроєм людини?


^ 20. Знайдіть епітети у рядках вірша М. Лермонтова. Витягніть їх разом з іменниками, до яких вони відносяться.


Горные вершины


Спят во тьме ночной.


Тихие долины


Полны свежей мглой.


^ 21. Наведіть приклади епітетів з відомих вам віршів про природу.


22. Знайдіть тропи у вірші Ф. Тютчева «Я знаю в праосені пору…» Поясніть їх значення.


^ 23. Як ти розумієш словосполучення «повітря чисте», «блакить прозора й тепла» у вірші Ф. Тютчева «Я знаю в праосені пору…»? Який художній засіб використовує поет?


^ 24. Випишіть один тривірш (хоку) Мацуо Басьо, який вам найбільше сподобався. Які жанрові ознаки хоку ви можете вказати?


25. Доберіть з поданих «сезонних» слів Мацуо Басьо лише ті, що свідчать про конкретну пору року: жабка, розквітала сакура, плакуча верба, роса, іній, холод, журавель, крук, соловей, сніг, квіти каштана, вишневий цвіт, розквітла слива, трава, місяць.


^ 26. Порівняйте зображення природи у віршах європейських поетів і Мацуо Басьо. Чим вони відрізняються? Чому?


27. Спробуйте створити своє хоку або пейзажну замальовку.


Світ дитинства й моральні цінності в літературі
^ 1. Як ви розумієте назву вірша Роберта Бернса «Чесна бідність»? Сформулюйте його головну думку (ідею).


2. Доберіть з поетичного тексту Р. Бернса антонімічну пару до слів:


Звання просте —


Черстві шматки —


Вдягаємось убого —


Як чорт —


Король зведе —


^ 3. Знайдіть антитезу в тексті вірша Роберта Бернса «Чесна бідність».


4. Випишіть ті рядки тексту Роберта Бернса «Чесна бідність», де стверджується головна думка вірша.


^ 5. Чи погоджуєтесь ви з думкою Роберта Бернса: «Звання — лише карб, людина — скарб...»?


6. Напишіть твір-мініатюру «Які цінності в житті людини вищі за гроші й звання?»


^ 7. Доберіть народне прислів’я, приказки про високі моральні якості.


8. Випишіть лише ті ознаки, що характеризують повість як жанр літератури: віршована форма, великий обсяг, епізод з життя героя, значна кількість персонажів, рима, ремарки, історія життя героя, конкретний автор.


^ 9. Визначте правильну послідовність подій у повісті М. Твена «Пригоди Тома Сойєра».


Зловісна сцена на кладовищі.


Утікачі на острові.


Покарання Тома тіткою Поллі.


Знайомство Тома з Беккі Тетчер.


Отримання Томом нагороди у недільній школі.


^ 10. Складіть таблицю: «Головні й другорядні персонажі повісті М. Твена».


11. За описом впізнайте героя повісті М. Твена «Пригоди Тома Сойєра».


Незабаром у кінці вулиці показався… — той саме хлопець, чийого кепкування він боявся над усе. …посувався вперед таким собі веселеньким підтюпцем-вистрибцем, і це свідчило, що душа його сповнена радості й добрих сподівань.


^ Одним з хлоп’ячих військ командував Том, другим — його приятель… Ці великі полководці не принижувались до того, щоб битись особисто.


Невдовзі Том зустрів юного відщепенця…, сина відомого в містечку пияка.


То був слухняний хлопчик, який не любив пустощів і нікому не завдавав клопоту.


^ 12. Складіть цитатний план до характеристики Тома Сойєра.


13. Випишіть лише ті ознаки, що наявні в повісті М. Твена «Пригоди Тома Сойєра»: епіграф, розділи, діалог, ремарки, заключне слово автора, перелік дійових осіб, пейзажі, дія, монолог, інтер’єр (опис приміщення).


^ 14. Продовжте за даним початком характеристику Тома: веселий, бешкетник, забіяка…


15. Зіставте образи Тома і Гека за сімейним станом, за матеріальними умовами, у яких вони зростали.


^ 16. Зіставте образи Тома і Гека за спільними та відмінними рисами характеру.


17. Зіставте образи Тома і Гека за ставленням до них дорослих мешканців містечка та дітей.


18. Зі словосполученнями з тексту повісті М. Твена «дати чосу» (швидко втекти), «нашорошити вуха» (уважно прислуховуватись), «стояти ні в сих, ні в тих» (розгубитися), «збагнути, звідки вітер дме» (зрозуміти, у чому справа) складіть речення так, щоб вони характеризували Гека в різних ситуаціях.


^ 19. Складіть невелике інтерв’ю (6–7 реплік) із Томом Сойєром.


20. Складіть невелике інтерв’ю (6–7 реплік) із Беккі Тетчер.


21. Складіть невелике інтерв’ю (6–7 реплік) із Геком Фінном.


^ 22. Наведіть приклади використання антитези в повісті М. Твена «Пригоди Тома Сойєра».


23. Доведіть, що М. Твена «Пригоди Тома Сойєра» є повістю. Вкажіть її жанрові ознаки.


Розділ ІУ 1. Інформація про відкриті урокиРік

дата

Прізвище вчителя

Предмет

Тема уроку

2007
Дульдієр Т.В.

Зарубіжна л-ра

10-А клас

6-Б клас

1. “Про що співала скрипка” (за оповіданням А.П.Чехова).

Причини деградації Сруджа в повісті Ч.Діккенса

2008

17.11.

Дульдієр Т.В.

Російська мова

5-В клас

11-А клас

Глагол как часть речи

Урок – презентація:

«Мой волшебный серебряный век»

2009

30.04.
7-Б клас

УВЧ по рассказу Л.Петрушевской

«Котёнок Господа Бога»
 1. Інформація про участь у шкільних заходах ( шкільне МО, педагогічні ради, семінари).
Рік

дата

Прізвище вчителя

^ Форма участі

2007

Вересень-грудень

Дульдієр Т.В.

Участь у конкурсі учитель року

2008

Вересень

17 листопада
Участь у конференції до 90-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського.

Робота в творчій групі.

Участь у районному МО

Семінар: використання мультимедійних технологій на уроках зарубіжної літератури ”.

2009

2010

Березень

06.05.
Участь у конкурсі на краще методичне об’єднання (перше місце)

Участь у районному МО

Науково-практичний семінар^ Друковані матеріали


В збірнику надрукований урок позакласного читання в 10 класі.

Тема уроку: Тема гіркої самотності в новелі

Гі де Мопасана “Пеший сніг”.
Методичні посібники з досвіду роботи
http://duldier.blogspot.com/ адреса веб-сторінки 1. Інформація про відвідані позашкільні заходи (засідання РМО, конференції, творчі групи).Рік

Тип заходу

^ Місце проведення

Тема заходу

2008

2009

РМО семінар

Вільшанська ЗОШ

Використання мультмедійних технологій на уроках зарубіжної літератури.

Науково практичний семінар : “

2008

Обласний семінар

Кіровоградський ІПДО

Семінар голів РМО

2008

2009

Конференція

Круглий стіл присвячений

200 річчю від дня народження М.В.Гоголя

Вільшанська ЗОШ

Вільшанська ЗОШ

Кафедра вчителів зарубіжної літератури

“Серце віддаю дітям”

“Мій Гоголь”У розділ

Учбово-матеріальна база

 • Мультимедійні посібники;

 • Зошити завдань і вправ з предмету

 • Дидактичні матеріали;

 • Фахові журнали і газети

 • Аудіо та відеозаписи;

 • Таблиці та схеми;

 • Творчі роботи учнів;

 • Реферати. Доповіді;

 • Власні методичні посібники;Вільшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Вільшанського району

Кіровоградської області
^ ЗОШИТ САМООСВІТИ

вчителя зарубіжної літератури

Вільшанської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

Дульдієр Тетяни Володимирівни


Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжня освіта – це тільки самоосвіта…

^ Д. Писарєв


2009 - 2010н.р.

І. Вступ


Основною метою підвищення науково-теоретичної підготовки та вдосконалення педагогічної майстерності шляхом самоосвітньої роботи, спрямованої на реалізацію загальношкільної проблеми:


Скачати 0.82 Mb.
залишити коментар
Сторінка3/4
Дата конвертації28.09.2011
Розмір0.82 Mb.
ТипУрок, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4
плохо
  1
отлично
  4
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх