Урок аналізу байок з елементами мультимедійної презентації icon

Урок аналізу байок з елементами мультимедійної презентації


6 чел. помогло.
Схожі
Урок Тема. Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення...
Мистецтво презентації...
План Вступ. Методологічні принципи аналізу банківської діяльності...
Лекція 1 2 Тема: Методологія І методика аналізу художнього твору...
Урок проводиться в кабінеті біології з використанням мультимедійного проектору...
План вступ 4 розділ що таке аналіз політики 10 § Визначення термінів “державна політика” та...
Методика аналізу фінансового стану підприємства...
Інструментальні методи аналізу...
Розробити рекомендації. Рекомендована література та інші матеріали...
Фінансовий аудит...
Курсова по фінансову аналізу...
1. Наукові основи економічного аналізу...Загрузка...
скачать


Тема. Повчальне слово байки. Аналіз байок Езопа, Федра, да Вінчі, Лафонтена, Сковороди.

Мета: повторити і закріпити вивчене на попередніх уроках про байку як жанр літератури, познайомити з байкарями різних країн,проаналізувати байки Езопа, Федра, Сковороди, Лафонтена, притчу Леонардо да Вінчі, визначити особливості змісту та побудови їхніх творів, з’ясувати в чому полягає повчальний зміст цих байок, чого вони вчать; розвивати навички виразного читання, аналізу байок, монологічне мовлення; на прикладі байок виховувати такі моральні цінності, як чесність справедливість, волелюбність, вміння відстоювати власну думку.

^ Тип уроку: комбінований

Форма проведення: урок аналізу байок з елементами мультимедійної презентації

Види роботи: бесіда, дослідницька робота в групах, створення міні-проектів, вирішення

проблемних питань.

^ Методи навчання: креативні («асоціативне гроно»), критичне мислення («сенкан», «кубування», «діаманта», міні-проекти «Повчальне слово байкарів світу».

Обладнання: проектор, ноутбук, тексти байок Езопа, Федра, да Вінчі, Лафонтена, Сковороди; портрети байкарів, «Мона Ліза» Л. да Вінчі, дитячі ілюстрації до байок; у кожного учня – таблиця аналізу байок, пам’ятки

Епіграф. В Езопа вчіться, добрі люди!

Для того байка коле пір ребро,

щоб виправлять людські заблуди

І похвалять красу й добро.

Хоч розповідь коротка й жартівлива,

Мета її ясна й правдива.

Федр

^ Хід уроку


І. Розминка.

Розповідь учителя казки про байку.

На одній літературній планеті панували король Епос та королеви Лірика та Драма. Кожен з них мав своє царство і своїх підданих, яких називали коротко - жанрами. У кожному царстві були свої жанри. У Епоса - міф, казка, легенда, роман, оповідання; у Лірики - елегії, оди, поезії, пісні; у Драми - комедія, трагедія. З кожним роком підданих ставало все більше, але жили всі дружньо, приходили один до одного в гості. Земляни теж любили навідуватися на літературну планету. Багато людей закохувалися у різні жанри, навіть у декілька відразу. Та ось одного разу Епос і Лірика посварилися. Людям подобалися обидва королівства: і Епос з його тонкою, вишуканою прозою, і Лірика з її мелодійністю та витонченими римами. Тому вони захотіли об’єднати їх. Та де там! І Епос і Лірика хотіли бути єдиними володарями у своїх королівствах. Вже навіть починалися сутички. Тому люди відправили на літературну планету мудреця, який повинен був примирити Епос і Лірику. Він запропонував просте рішення – одружити Епос і Лірику. І це сподобалося всім. Коли Епос і Лірика вступили на рушничок щастя, на літературній планеті з’явився новий королівський рід - Ліро-епічний. Люди принесли їм багато подарунків: гумор, сатиру, повчальність, алегорію, лаконічність. Так одним з перших жанрів стала - байка А легендарного мудреця, звичайно, звали - Езоп.

ІІ. Обґрунтування навчання. Повідомлення теми, мети, епіграфу уроку

1.Слово вчителя. Сьогодні ми повторимо і закріпимо вивчене на попередніх уроках про байку як жанр літератури і познайомимося з байкарями різних країн. Ми звернемося до байок Езопа, Федра, Сковороди, Лафонтена, познайомимося з притчами Леонардо да Вінчі, визначимо особливості змісту та побудови їхніх творів, з’ясуємо в чому полягає повчальний зміст цих байок, чого вони нас вчать.(показую таблицю) Ми повинні дати відповіді на складні запитання: Якими ж нас хоче бачити байка? Що і кого висміюють байкарі? А кого і що прославляли автори байок?

^ 2.Робота з епіграфом: Епіграфом до нашого уроку є рядки римського поета Федра. Він вбачав у байці велику силу. Він підкреслював, що, переповідаючи грецькі байки латиною, зберігає в них «езопів дух».

^ 3.Бесіда за епіграфом:

- До чого закликає. Федр своїх читачів?

- Як зрозуміти слова поета «байка коле під ребро»?

- Яку мету вбачає в байці Федр? виправлять людські заблуди і похвалять красоту й добро».

- Що говорить Федр про жанрові особливості байки?

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Гра “Виправ помилку”

 • Байка виникла недавно, у 20 ст.( Байка виникла з фольклорних джерел – казок, прислів’їв. )

 • Байка – це фантастичний боєвик (Байка – алегоричне оповідання сатиричного і повчального змісту )

 • У байці багато метафор, епітетів, мова надто вичурна (У байці відсутні метафори, її мова проста, невигадлива, наближена до розмовної.

 • Байка - велике оповідання, складається з 4 томів (Байка – невелике, частіше віршоване оповідання)

 • Байка вас нічому не навчить, в ній немає моралі (Мораль, сила (повчальний висновок) – головна думка байки

 • Алегорія – це художнє означення предмета або явища, яке підсилює емоційність мови (перенесення рис характеру людей на образи тварин птахів, риб)

 • У байці немає ніяких натяків, мова конкретна, пряма (Езопова мова – це мова, сповнена натяків, недомовок, в якій думка автора має замасковану форму. )

 • Сатира – це схвалення всього, що ми бачимо (висміює негативні явища, людські вади)

 • Іронія – це різке перебільшення якихось рис характеру (висміювання, насмішка)

 1. Cтруктурa байки. (учень, коментуючи, розкладає заготовлені картинки та терміни) Байка складається в основному з двох частин:

1.Оповідної та моралі (мораль не завжди міститься

наприкінці, може бути також і на початку).

2. Героями байок є звірі, птахи, рослини, люди.

3.Обов'язковими для байки є алегорія, іронія,

сатира.

 1. Методична стратегія “Гронування”- прийом для

розвитку асоціативного нелінійного мислення, в якому

розкривається гіперзв`язок слів у асоціативних гронах.

Складання грону “Байка” – якою ми її бачимо?

( лаконічна, пізнавальна, динамічна, мудра, повчальна,

проста, жартівлива, сучасна)


 1. Гронування «Байка»
 1. Словникова робота
^
Оптимізм віра у краще майбутнє, життєрадісність

Песимізм – сповнений смутку, безнадії, зневірений у чомусь

Притча невелике оповідання, що в алегоричній формі містить моральне чи релігійне повчання. У світову літературу вона ввійшла з Євангелія.

Гуманізм людяність, увага і любов до людини, готовність їй допомогти

Милосердя – добре, співчутливе ставлення до кого-небудь

 1. Робота над пам`яткою «Особливості виразного читання байок»

1. Байки виконуються з відповідною розповідною інтонацією.

2. Виразно читаючи байку, ви не «виконуєте роль» кожного з її персонажів, а лише інтонаційно підкреслюєте основні риси їхніх характерів. Виконавець — свідок описуваних подій, а не їхній учасник.

1. Для байки характерні інтонації розмовно-побутового мовлення.

2. Мораль байки — відома істина, а не відкриття. Тому виконавець не проголошує її, а ніби нагадує про її існування слухачам.
^
ІV.Осмислення змісту

Об’єднання учнів у групи.

І група «Повчальне слово байки Езопа «Хліборобові діти»

ІІ група «Повчальне слово байки Федра “Вівця, Пес та Вовк”»

ІІІ група «Повчальне слово байки-притчі да Вінчі “Лев та Ягня”»

ІV група «Повчальне слово байки Жана де Лафонтена “Вовк і Собака”»

V група «Повчальне слово байки Григорія Сковороди “Ворон і Чиж”»

Завдання для груп

І група «Повчальне слово байки Езопа «Хліборобові діти»

 1. Розповісти цікаві легенди про Езопа

 2. Виразно прочитати байку “Хліборобові діти ”

 3. Скласти сенкан до образу Хлібороба

 4. Скласти міні-проект «Повчальне слово байки Езопа» за планом:

- особливості форми байки;

- мораль байки;

- що засуджується у байці?

- чого вчить байка?

ІІ група «Повчальне слово байки Федра “Вівця, Пес та Вовк”»

 1. Підготувати розповідь про Федра

 2. Виразно прочитати байку “Вівця, Пес та Вовк”

 3. Скласти діаманту до образів Вовка та Вівці

 4. Скласти міні-проект «Повчальне слово байки Федра» за планом:

- особливості форми байки;

- мораль байки;

- що засуджується у байці?

- чого вчить байка?

ІІІ група «Повчальне слово байки-притчі да Вінчі “Лев та Ягня”»

 1. Підготувати розповідь про Леонардо да Вінчі.

 2. Виразно прочитати байку-притчу “Лев та Ягня”

 3. Скласти кубування до байки

 4. Скласти міні-проект «Повчальне слово байки-притчі да Вінчі» за планом:

- особливості форми байки;

- мораль байки;

- що засуджується у байці?

- чого вчить байка?

ІV група «Повчальне слово байки Жана де Лафонтена “Вовк і Собака”»

 1. Підготувати повідомлення про Жана де Лафонтена

 2. Виразно прочитати байку “Вовк і Собака”

 3. Скласти порівняльну таблицю до образів Вовка та Собаки

 4. Скласти міні-проект «Повчальне слово байки “Вовк і Собака”» за планом:

- особливості форми байки;

- мораль байки;

- що засуджується у байці?

- чого вчить байка?

V група «Повчальне слово байки Григорія Сковороди “Ворон і Чиж”»

 1. Підготувати повідомлення про Гр.Сковороду

 2. Прочитати байку “Ворон і Чиж” по ролям

 3. Скласти міні-проект «Повчальне слово байки “Ворон і Чиж”» за планом:

- особливості форми байки;

- мораль байки;

- що засуджується у байці?

- чого вчить байка?

^ Презентація роботи груп

І група «Повчальне слово байки Езопа «Хліборобові діти»
Сенкан до образу Хлібороба


1. Хлібороб;

2. Досвідчений,

впевнений

3. Вмовляє, діє, переконує.

4. Сила батьківської любові до дітей.

5. Мудрість
ІІ група «Повчальне слово байки Федра “Вівця, Пес та Вовк”»ІІІ група «Повчальне слово байки-притчі да Вінчі “Лев та Ягня”»


ІV група «Повчальне слово байки Жана де Лафонтена “Вовк і Собака”»^ V група «Повчальне слово байки Григорія Сковороди “Ворон і Чиж”»
^ V. Рефлексія.

1. Слово вчителя. Ми з вами, проаналізувавши байки, можемо довести правдивість слів Федра : В Езопа вчіться, добрі люди!

Для того байка коле під ребро,

щоб виправлять людські заблуди

І похвалять красу й добро.

Хоч розповідь коротка й жартівлива,

Мета її ясна й правдива.

Дійсно байка коле під ребро, виправляє людські заблуди, похваляє красу й добро. Ви яскраво проявили ваші теоретичні і практичні знання, розкрили таємниці секретної таблиці, і це нам дає можливість сприймати байку, як старшого товариша, якого дуже поважаєш, цінуєш, до думки якого прислухаєшся.

2. Підсумкова бесіда

- Тож якими нас хоче бачити наш товариш-байка? «Байка хоче, щоб усі люди були добрими, чесними, справедливими, працьовитими і мужніми».

- Байка цінує яких людей? Мужніх, сміливих і незламних, здатних боротись за волю, відстоювати свої права. Вона завжди була на боці знедолених, безправних, бідних і чесних, оспівує людину-трудівника, патріота, творця.

- Що засуджують байкарі ? У байках гостро засуджуються такі людські вади, як грубість і тупість, пихатість і лицемірство, жорстокість і неуцтво, підступність і лукавство, несправедливість і заздрість, скупість і дармоїдство, неробство і гультяй­ство.

- Що нагадують моралі байок? (Моралі байок можна порівняти з основ­ними християнськими законами)

- З якими байками можна співставити ці біблійні слова?

а) «Шануй батька і матір твоїх, то добре тобі буде і довго проживеш на землі; не величайтеся, наслідуйте слухняних».

Посл.ап.Павла до Римлян 12.16

(Езоп «Хліборобові діти»)

б) «Не свідчи неправдиво проти ближнього твого, “Якою мірою міряєте, такою відміряють і вам” .

Марк 4.24 (Федр «Вівця, Пес та Вовк».)

в) “Любіть своїх ворогів, робіть добро тим, хто ненавидить вас” . Лука 6.27

Люби ближнього, як самого себе”. Матвій 19.19

(Леонардо да Вінчі “Лев та Ягня”)

г) “Чим серце наповнене, те говорять уста” Матвій 12.34

(Сковорода ”Ворон і Чиж”)

3. Чи актуальна байка у наш час? Дати відповідь на питання методом «Прес»

4. Підсумкове слово вчителя. Езоп, Федр, Лафонтен,Леонардо Да Вінчі, Сковорода, Крилов, Глібов, Гребінка багато інших байкарів, Святе Письмо вірили в людину, в її високе призначення на землі, в перемогу добра над злом, мріяли бачити людство кращим, досконалішим.

Розквіт байки завжди спостерігаємо в ті історичні епо­хи, коли суспільство стурбоване вихованням громадянсь­ких почуттів, громадянської моралі. Мабуть і зараз варто звертатися частіше до моральних настанов байки, адже вона здатна виховати справжню Людину, гідного громадянина, для якого добро і честь не тільки високі слова, але й є основою її вчинків.

^ VI. Домашнє завдання: скласти власну байку; підготувати інсценівку байки

Література

Мележик В.О. Книга для вчителя. Зарубіжна література.6 клас. - К:Грамота.- С.70-102

Півнюк Н., Чепурко О., Гребницька Н. Зарубіжна література. 6 клас.-К:Освіта, 2006.- С.40-64

Сутула О., Тригуб І. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури. 6 клас. // Всесвітня література у середніх навчальних закладах України. – 2006. - № 7. – С. 47-54

Турок А.В. Книга для вчителя. Зарубіжна література.6 клас. - К:Грамота.- С.50-69

Холодна Ю. Книга для вчителя. 6 клас. – Тернопіль: Мандрівець. – 2009. – С. 109 - 184

Хорошилова Ф. Усі уроки зарубіжної літератури. 6 клас. Харків: Основа - 2007.-С.78-96

Чередник Л. Вивчення зарубіжної літератури. 6 клас. - Харків: Ранок.-2007.-С.61-74


Скачати 116.76 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації28.09.2011
Розмір116.76 Kb.
ТипУрок, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

не очень плохо
  1
средне
  3
отлично
  17
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх