План-конспект проведення занять із функціональної підготовки в учбових групах при начальнику 3-здпо І його заступнику Тема icon

План-конспект проведення занять із функціональної підготовки в учбових групах при начальнику 3-здпо І його заступнику Тема


Схожі
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки в учбових групах підрозділів 3-здпо тема...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками учбових груп підрозділів...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками учбових груп підрозділів...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками учбових груп підрозділів...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками учбових груп підрозділів...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками учбових груп підрозділів...
План-конспект для проведення занять із тактичної підготовки з учбовими групами підрозділів...
Календарний план основних заходів з підготовки до проведення досліджень...
Тема. Методика проведення класних, позакласних та позаурочних занять з математики...
Методичні рекомендації для викладачів до проведення практичних занять в студентів Ікурсу...
Правила проведення “мозкового штурму” (плакат) розподіл ролей в малих групах (пам’ятка плакат)...
Методичні рекомендації щодо підготовки, проведення...Загрузка...
скачать
Затверджую:

Начальник 3-ЗДПО

полковник служби цивільного захисту

_____________В.В.Троян

“___” _________ 2009 року


План-конспект


проведення занять із функціональної підготовки

в учбових групах при начальнику 3-ЗДПО і його заступнику


Тема: Система управління охороною праці в підрозділах 3-ЗДПО.


Навчальна мета: ознайомити співробітників учбових груп з системою управління охороною праці в підрозділах 3-ЗДПО.


Метод проведення: лекція.


Час: 1 година.


^ Місце проведення: учбовий клас 26-СДПЧ.


Навчально-матеріальне забезпечення: посібник, схема структури 3-ЗДПО

Література:

Закон України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року, «Типове Положення про службу охорони праці», затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці №255 від 15.11.2004 року, наказ №15 від 26.01.2005 року затверджений Державним Комітетом України з нагляду за охороною праці, зареєстровано в МЮУ № 231/10511 від 15.02.2005 року «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказ МНС України №312 від 07.05.2007 року «Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України», наказ МНС України № 126 від 19.10.2004 року який затверджує «Правила пожежної безпеки в Україні», наказ ГУ МНС України в Запорізькій області №156 від 10.04.06 року «Положення про розробку інструкцій з охорони праці та Переліку інструкцій з охорони праці, що діють в ГУ МНС України в Запорізькій області», Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року №1112 (1112-2004-п) «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року №270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказ МНС України від 18.08.2006 року №540 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.10.2006 року за №1106/12980 «Інструкція про розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи», наказ ГУ МНС України в Запорізькій області №175 від 22.04.2005 року «Про затвердження «Положення про проведення в підрозділах ГУ МНС України в Запорізькій області Дня охорони праці»».

^

Порядок проведення занять

 1. Організаційний момент – 5 хв.;

 • перевірка присутніх;

 • оголошення теми і мети заняття, питань, які вивчатимуться.

 1. Контроль знань – 5 хв.;

 2. Викладення матеріалу теми – 25 хв.


Питання, які вивчатимуться:


 1. Основні напрямки щодо реалізації завдань та функцій СУОП в 3-ЗДПО.

 2. Служба з охорони праці 3-ЗДПО.

 3. Особа відповідальна за організацію роботи з питань охорони праці.

 4. Організація проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО.

 5. Організація проведення інструктажів з особовим складом підрозділів 3-ЗДПО направлених на забезпечення безпечних умов праці та запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності.

 6. Організація розробки інструкцій з охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО.

 7. Організація розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками підрозділів 3-ЗДПО.

 8. Комісія з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров’я особового складу 3-ЗДПО.

 9. День охорони праці в 3-ЗДПО.

 10. Адміністративно-громадський контроль в підрозділах 3-ЗДПО.Питання та його короткий зміст

Методичні вказівки

  1. Основні напрямки щодо реалізації завдань та функцій СУОП в 3-ЗДПО


Робота з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО організовується відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року № 2694-ХІІ та наказу МНС України №312 від 07.05.2007 року «Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України». Вимоги цих Правил є обов’язковими для виконання всіма категоріями працівників МНС України, а також працівниками інших відомств, установ та організацій, що виконують певні види робіт на об’єктах МНС України. З метою належної організації роботи з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО розроблені та функціонують:

 • Про запровадження системи управління охороною праці (СУОП) в підрозділах 3-ЗДПО;

 • Про створення служби з охорони праці 3-ЗДПО; Положення про службу з охорони праці 3-ЗДПО.

 • Про призначення особи відповідальної за організацію роботи з питань охорони праці 3-ЗДПО; Посадова Інструкція особи відповідальної за організацію роботи з питань охорони праці 3-ЗДПО.

 • Про організацію проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО; Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО; Положення про постійну діючу Комісію 3-ЗДПО з перевірки знань з питань охорони праці.

 • Про організацію проведення інструктажів з особовим складом підрозділів 3-ЗДПО направлених на забезпечення безпечних умов праці та запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності; Положення про проведення інструктажів з особовим складом підрозділів 3-ЗДПО направлених на забезпечення безпечних умов праці та запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності працівників та співробітників 3-ЗДПО.

 • Про організацію розробки інструкцій з охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО; Положення про розробку інструкцій з охорони праці, що діють в 3-ЗДПО.

 • Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками підрозділів 3-ЗДПО.

 • Про склад комісії з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров’я особового складу 3-ЗДПО;Положення про Комісію з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров’я особового складу 3-ЗДПО.

 • Про організацію проведення в підрозділах Дня охорони праці; Положення про проведення в підрозділах 3-ЗДПО «Дня охорони праці».

 • Про організацію проведення адміністративно-громадського контролю в підрозділах 3-ЗДПО.^

Підкреслене дати під запис.

  1. Служба з охорони праці 3-ЗДПО


Служба з охорони праці (далі-Служба) в 3-ЗДПО створена відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року та наказу № 255 від 15.11.2004 р «Про затвердження Типового Положення про службу охорони праці» зареєстрованого в МЮУ 1 грудня 2004 року за № 1526/10125, для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці та в побуті в період проходження служби та при виконанні службових обов’язків.

В 3-ЗДПО створена одна служба з охорони праці, функції якої виконує інженер з охорони праці 3-ЗДПО, який керується законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором, актами з охорони праці, що діють в 3-ЗДПО, а також «Положенням про службу з охорони праці 3-ЗДПО».

Служба з охорони праці підпорядковується начальнику 3-ЗДПО.

Служба взаємодіє з ГУ МНС України, вищестоящими державними і громадськими організаціями, та іншими органами, діяльність яких пов'язана з питаннями охорони праці.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації 3-ЗДПО.

Служба опрацьовує систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку апарату і структурних підрозділів 3-ЗДПО. Організовує проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників. Готує проекти наказів з питань охорони праці і вносить їх на розгляд начальнику 3-ЗДПО. Інформує та надає роз'ясненя працівникам підрозділів 3-ЗДПО з питань охорони праці.

Служба з охорони праці 3-ЗДПО забезпечує підрозділи правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці.

Веде облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій.

Служба з охорони праці організовує інструктажі та навчання з працівниками та співробітниками 3-ЗДПО, перелік професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють в підрозділі, надання методичної допомоги під час їх розроблення.

Організовує розслідування наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);

Організовує проведення Дня охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО.

Служба з охорони праці займається розглядом листів, заяв та скарг співробітників з питань охорони праці. Надає методичну допомогу керівникам підрозділів у розробці заходів з питань охорони праці.

^

Підкреслене дати під запис.

  1. Особа відповідальна за організацію роботи з питань охорони праці


Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року №2694-ХІІ призначається особа відповідальна за організацію роботи з питань охорони праці з метою належного контролю за організацією роботи з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО, забезпечення координації діяльності щодо питань з охорони праці.

В підрозділах 3-ЗДПО наказами призначаються особи відповідальні за організацію роботи з питань охорони праці підрозділу.

Свою роботу особа відповідальна за організацію роботи з питань охорони праці організовує згідно Посадової Інструкції особи відповідальної за організацію роботи з питань охорони праці, яка розробляється відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці 3-ЗДПО інженером з охорони праці 3-ЗДПО.

Особа відповідальна за організацію роботи з питань охорони праці до початку виконання своїх обов’язків повинна пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Запорізькій області.

Поновлення наказу про призначення осіб відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці здійснюється у разі зміни особи відповідальної за організацію роботи з питань охорони праці та на початку кожного року.

^

Підкреслене дати під запис.

  1. Організація проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО


Навчання і перевірка знань з питань охорони праці організовується відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року, наказу № 15 від 26.01.2005 року затвердженого Державним Комітетом України з нагляду за охороною праці, зареєстрованого в МЮУ № 231/10511 від 15.02.2005 року «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказу МНС України № 312 від 07.05.2007 року «Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України» та наказу ГУ МНС України в Запорізькій області № 355 від 16.08.2006 року «Про організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці в пожежно-рятувальних підрозділах ГУ МНС України в Запорізькій області» з метою забезпечення безпечних умов праці та запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності серед особового складу у підрозділах 3-ЗДПО.

Визначення понять і термінів:

 • навчання з питань охорони праці – це навчання співробітників та працівників 3-ЗДПО з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт;

 • робота з підвищеною небезпекою – це робота в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є потреба в професійному доборі, чи пов’язана з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров’ю, майну, довкіллю;

 • спеціальне навчання – є щорічне вивчення співробітниками і працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці;

 • стажування – набуття особою практичного досвіду виконання робіт за призначенням та виробничих завдань і обов’язків на робочому місці після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;

 • співробітник – особа, що проходить службу в 3-ЗДПО згідно з Положенням про проходження службу (атестований склад);

 • працівник – особа, що працює в 3-ЗДПО за трудовим договором або контрактом (наймані працівники).

Співробітники та працівники структурних підрозділів 3-ЗДПО, які не притягуються або не зайняті на роботах, зазначених у «Переліку робіт з підвищеною небезпекою», під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також курсанти, слухачі та студенти проходять в підрозділі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

Навчання з питань охорони праці в частині проводиться з працівниками та співробітниками 3-ЗДПО на протязі всього навчального року.

Перевірка знань з питань охорони праці працівників і співробітників 3-ЗДПО, які не притягуються або не зайняті на роботах, зазначених у «Переліку робіт з підвищеною небезпекою», проводиться до початку самостійного виконання обов’язків при призначенні на посаду та періодично один раз на три роки.

Перед перевіркою знань з питань охорони праці в підрозділі для співробітників та працівників додатково організовується навчання: лекції, семінари та консультації.

Перевірка знань співробітників та працівників з питань охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО здійснюється Комісією з перевірки знань з питань охорони праці 3-ЗДПО, склад якої затверджується начальником 3-ЗДПО. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці співробітників та працівників, з урахуванням специфіки діяльності підрозділу, складається Комісією, погоджується з ВПР та ОП ГУ та затверджується начальником 3-ЗДПО. Формою перевірки знань з питань охорони праці співробітників та працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться Комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

Результат перевірки знань з питань охорони праці, оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці встановленого зразка. При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких співробітник та працівник пройшов перевірку знань.

При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці співробітники та працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань. Не допускаються до роботи співробітники та працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці зберігаються в кабінеті інженера з охорони праці 3-ЗДПО.

^

Підкреслене дати під запис.

  1. Організація спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці


Співробітники і працівники 3-ЗДПО, що притягуються або зайняті на роботах, зазначених у «Переліку робіт з підвищеною небезпекою» (далі-роботи підвищеної небезпеки), проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться в підрозділі за місцем служби згідно річного План-графіку проведення спеціального навчання.

Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться постійно діючою Комісією 3-ЗДПО.

До початку самостійного виконання обов’язків та періодично один раз на рік працівники та співробітники 3-ЗДПО які зазначені у «Переліку робіт з підвищеною небезпекою» проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Перед перевіркою знань з питань охорони праці в підрозділі для співробітників та працівників організовується навчання: лекції, семінари та консультації.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці співробітників та працівників, з урахуванням специфіки діяльності підрозділу, складається членами Комісії з перевірки знань з питань охорони праці, погоджується з ВПР та ОП ГУ та затверджується начальником 3-ЗДПО. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Формою перевірки знань з питань охорони праці співробітників та працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

Результат перевірки знань з питань охорони праці, оформляються протоколом засідання комісії перевірки знань з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці встановленого зразка. При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких співробітник та працівник пройшов перевірку знань.

При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці співробітники та працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань. Не допускаються до роботи співробітники та працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

^

Підкреслене дати під запис.

  1. Організація проведення інструктажів з особовим складом підрозділів 3-ЗДПО направлених на забезпечення безпечних умов праці та запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності


Проведення інструктажів направлених на забезпечення безпечних умов праці та запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності здійснюється відповідно до наказу МНС України № 312 від 07.05.2007 року «Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України», наказу № 15 від 26.01.05. року затвердженого Державним Комітетом України з нагляду за охороною праці, зареєстрованого в МЮУ № 231/10511 від 15.02.2005 року «Про затвердження Типового Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказу МНС України № 126 від 19.10.2004 року який затверджує «Правила пожежної безпеки в Україні» та наказу ГУ МНС України в Запорізькій області № 355 від 16.08.2006 року «Про організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці в пожежно-рятувальних підрозділах ГУ МНС України в Запорізькій області».

Складовою частиною системи управління безпеки праці є інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки.

Працівники, під час приймання на роботу та періодично повинні проходити інструктажі направлених на забезпечення безпечних умов праці та запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової діяльності працівників та співробітників 3-ЗДПО, надання першої медичної допомоги потерпілим, а також з правил поведінки та дій при виникненні пожеж і стихійних лих тощо.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

З питань охорони праці:

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

1. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться:

 • з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову) незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посадою;

 • з працівниками, які прибули у відрядження до підрозділу і беруть безпосередню участь у виконанні певних робіт, що пов’язані з підвищеною небезпекою;

 • з працівниками, які прибули до підрозділу для проходження навчальної практики, стажування, підвищення кваліфікації, перепідготовки тощо;

 • з курсантами та слухачами навчальних закладів перед початком навчання, з абітурієнтами після прибуття до навчального закладу;

 • з особами, які прибули для участі в змаганнях, пожежно-тактичних навчаннях тощо.

Вступний інструктаж проводить інженер з питань охорони праці 3-ЗДПО в кабінеті з питань охорони праці за програмою вступного інструктажу.

Програма інструктажу узгоджується з ВПР та ОП і затверджується начальником ГУ МНС України в Запорізькій області. Запис про проведення інструктажу робиться в “Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці” (додаток № 1 Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України).

2. Первинний інструктаж з питань охорони праці проводиться:

 • з щойно прийнятими (постійно чи тимчасово) працівниками;

 • з працівниками, які переведені з одного підрозділу до іншого;

 • з працівниками, які будуть виконувати нову для них роботу;

 • з працівниками, які відрядженні до даного підрозділу;

 • з працівниками, курсантами і слухачами навчальних закладів, які прибули на навчальну практику, стажування, підвищення кваліфікації, перепідготовку, а також перед виконанням нових видів робіт, перед вивченням кожної нової теми під час проведення практичних занять.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи особою відповідальною за організацію роботи зпитань охорони праці в підрозділі, за програмою первинного інструктажу. Програма первинного інструктажу затверджується начальником 3-ЗДПО. Запис про проведення інструктажу робиться в “Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці” (додаток № 2 Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України).

3. Повторний інструктаж з питань охорони праці проводиться:

 • з усіма працівниками на роботах з підвищеною небезпекою – один раз на три місяці;

 • на інших роботах – один раз на шість місяців.

Повторний інструктаж проводить особа відповідальна за організацію роботи зпитань охорони праці в підрозділі особовому складу якого проводиться інструктаж, індивідуально або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за програмою первинного інструктажу в повному обсязі. Запис про проведення інструктажу робиться в “Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці” (додаток № 2 Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України).

4. Позаплановий інструктаж з питань охорони праці проводиться:

 • при введенні в дію нових або при внесенні змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів з питань охорони праці;

 • при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації техніки, устаткування, приладів та інструментів, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

 • при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, отруєння тощо;

 • за вимогою органу державного нагляду за охороною праці, центрального органу виконавчої влади або вищестоящого підрозділу МНС.

 • на виконання вказівки УДПО №11/5/2045 від 31.05.01р. – перед виходом працівників у відпустки та виїздом у відрядження інструктувати про правила поведінки та особистої безпеки при керуванні транспортом, займанні риболовством та полюванням тощо, при надходженні інших вказівок.

Позаплановий інструктаж у разі перерви в роботі виконавця робіт з підвищеною небезпекою більш ніж на 30 календарних днів, а для решти робіт – більш ніж на 60 календарних днів проводить інженер з питань охорони праці 3-ЗДПО в кабінеті з питань охорони праці, за програмою первинного інструктажу. Решта позапланових інструктажів покладається на особу, на яку наказом по підрозділу покладено виконання цих функцій. Запис про проведення інструктажу робиться в “Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці” (додаток № 2 Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України). Інструктаж проводиться в обсязі та за змістом, що визначається в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили необхідність його проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками за умов виконання одноразових робіт, що не пов’язані з безпосередніми обов’язками за посадою. На виконання робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою, відповідно до законодавства, оформляється наряд-допуск.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

Проведення інструктажів з питань пожежної безпеки, водійському складу, з диспетчерами ЦППЗ, З радіотелефоністами та підмінними радіотелефоністами, щоденний особовому складу чергового караулу інструктажі з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров’я особового складу 3-ЗДПО покладається на особу, на яку наказом по підрозділу покладено виконання цих функцій

^

Підкреслене дати під запис.

  1. Організація розробки інструкцій з охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО


Інструкції, що діють в межах 3-ЗДПО вважаються нормативними актами, які містять обов’язкові для дотримання співробітниками вимог з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях або в інших місцях, де виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки.

Порушення співробітниками цих вимог інструкцій повинно розглядатися як порушення трудової (службової) дисципліни, за яке до співробітників може бути застосоване стягнення відповідно до чинного законодавства.

Інструкції, що діють в 3-ЗДПО, розробляються відповідно до затвердженого Переліку інструкцій інженером з питань охорони праці 3-ЗДПО.

Перегляд інструкцій, що діють в 3-ЗДПО, здійснюється не рідше одного разу на 5 років, а для професій або робіт з підвищеною небезпекою не рідше одного разу на 3 роки.

Інструкції переглядаються до закінчення термінів у порядку:

 • при зміні законодавства України про працю та охорону праці;

 • у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;

 • за вказівкою вищестоячих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;

 • у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, який викликав необхідність перегляду (зміни) інструкції;

 • при впровадженні змін умов праці, а також впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, інструментів.

В останньому випадку перегляд інструкцій робиться до зазначених впроваджень і змін.


Підкреслене дати під запис.
  1. Організація розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками підрозділів 3-ЗДПО.


Організація розслідування, ведення обліку нещасних випадків, що сталися з працівниками 3-ЗДПО організовується відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року, Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року №1112 (1112-2004-п) «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 року № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» та наказу МНС України від 18.08.2006 року №540 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.10.2006 року за №1106/12980 «Інструкція про розслідування, ведення обліку нещасних випадків в органах і підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи».

Про кожен нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа – свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт та керівника підрозділу та негайно організувати надання першої долікарняної допомоги потерпілому.

Начальник підрозділу отримавши повідомлення про нещасний випадок зобов’язаний негайно доповісти начальнику 3-ЗДПО та інженеру з охорони праці 3-ЗДПО.

Розслідування нещасного випадку проводиться комісією із розслідування нещасного випадку у складі не менше трьох осіб яка призначена наказом начальника 3-ЗДПО негайно після отримання повідомлення про нещасний випадок. До складу комісії не може бути залучений керівник робіт, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці постраждалого.

До складу Комісії включаються: інженер з охорони праці 3-ЗДПО, помічник начальника 3-ЗДПО, начальник підрозділу, де працює потерпілий, , інженер 3-ЗДПО. Головою Комісії призначається особа відповідальна за організацію роботи з питань охорони праці 3-ЗДПО.

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, коли потерпілий перебував в стані алкогольного сп’яніння.

Відповідно до «Інструкції про порядок розслідування, та обліку нещасних випадків в органах і підрозділах МНС України», затвердженої наказом МНС України № 540 від 18.08.06 р. нещасний випадок зникнення осіб під час виконання службових обов’язків підлягає спеціальному розслідуванню.

Груповими нещасними випадками вважаються ті, які сталися одночасно з двома і більше працівниками.

Всі нещасні випадки реєструються в журналі реєстрації потерпілих від нещасних випадків (додаток №7 Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України), який ведеться інженером з охорони праці 3-ЗДПО.

Співробітники, які включаються до складу Комісії з розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками підрозділів 3-ЗДПО, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Запорізькій області.


Підкреслене дати під запис.
  1. Комісія з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров’я особового складу 3-ЗДПО


Створення Комісії з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров’я особового складу 3-ЗДПО регламентується Законом України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 року, наказами МНС України №389 від 13.10.2003 року, №448 від 20.11.2003 року, наказом МНС України в Запорізькій області №463 від 01.11.2005 року, наказу ГУ МНС України в Запорізькій області №6 від 12.01.2004 року «Про затвердження Комісії з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров’я персоналу ГУ МНС України в Запорізькій області».

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про охорону праці» та іншими нормативно-правовими актами. Комісія у своїй роботі взаємодіє з іншими органами виконавчої влади щодо питань запобігання випадкам виробничого і невиробничого характеру.

Склад Комісії та організація її роботи здійснюється згідно наказу 3-ЗДПО «Про склад Комісії з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров’я особового складу 3-ЗДПО» та затвердженого «Положенням про Комісію з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров’я особового складу 3-ЗДПО».

В 3-ЗДПО створюється лише одна Комісія з попередження травматизму – Комісія з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров’я особового складу 3-ЗДПО. Свою роботу Комісія організовує згідно річного Плану, який складається на початку кожного року.

Про результати роботи Комісії і прийняті рішення голова Комісії доповідає письмово начальнику 3-ЗДПО (щокварталу за рік).

Склад Комісії з питань попередження травматизму, збереження життя і здоров’я особового складу 3-ЗДПО затверджується наказом начальника 3-ЗДПО на початку кожного нового року та у разі зміни складу Комісії.


Підкреслене дати під запис.
  1. День охорони праці в 3-ЗДПО


Проведення Дня охорони праці регламентується Законом України «Про охорону праці» та наказом ГУ МНС України в Запорізькій області №175 від 22.04.2005 року «Про затвердження «Положення про проведення в підрозділах ГУ МНС України в Запорізькій області Дня охорони праці»».

Організація проведення Дня охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО здійснюється згідно наказу 3-ЗДПО «Про організацію проведення в підрозділах 3-ЗДПО Дня охорони праці» та затвердженого «Положення про проведення в підрозділах 3-ЗДПО Дня охорони праці».

День охорони праці проводиться з метою посилення організаційної і профілактичної роботи по охороні праці, попередження травматизму, збереження життя і здоров`я особового складу підрозділів 3-ЗДПО.

День охорони праці проводиться в підрозділах 3-ЗДПО кожного місяця. Дата проведення Дня охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО визначається річним графіком проведення Дня охорони праці в підрозділах 3-ЗДПО. В проведенні Дня охорони праці приймає участь весь особовий склад підрозділу.

На початку кожного року начальником 3-ЗДПО затверджується склад Комісії 3-ЗДПО з метою проведення Дня охорони праці.

Проведення заходів Дня охорони праці проводиться згідно складеного секретарем Комісії і затвердженого Головою Комісії – Комісії 3-ЗДПО для проведення Дня охорони праці 3-ЗДПО Плану заходів проведення Дня охорони праці в підрозділі.

За тиждень до проведення Дня охорони праці секретар Комісії 3-ЗДПО направляє до підрозділів в якому планується проведення Дня охорони праці План проведення Дня охорони праці.


Підкреслене дати під запис.
  1. Адміністративно-громадський контроль в підрозділах 3-ЗДПО


Адміністративно-громадський контроль в підрозділах 3-ЗДПО проводиться згідно наказу МНС України №312 від 07.05.2007 року «Правила безпеки праці в органах і підрозділах МНС України».

Адміністративно-громадський контроль у системі управління охороною праці в підрозділах 3-ЗДПО є основною формою контролю за виконанням вимог чинного законодавства і нормативних актів про охорону праці та наказу МНС України № 312 від 07.05.07р. «Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС України».

Адміністративно-громадський контроль проводиться за трьома ступенями.

Перший ступінь контролю проводиться начальником караулу щоденно під час заступання на чергування, а за необхідності - і впродовж усього чергування.

На першому ступені контролю перевіряються:

 • заходи щодо усунення порушень, що виявлені попередньою перевіркою;

 • забезпечення порядку в службових приміщеннях та на території частин підрозділів;

 • стан спецодягу та спорядження;

 • справність пожежних автомобілів, пожежно-технічного озброєння, засобів зв’язку, освітлення та сповіщення;

 • справність електрообладнання, наявність та придатність до використання електрозахисних засобів;

 • знання особовим складом своїх обов’язків;

 • наявність та додержання особовим складом вимог інструкцій з охорони праці;

 • проведення перевірки № 1, 2 ізолюючих протигазів.

У ході контролю першого ступеня також проводиться інструктаж водіїв з безпеки праці та правил дорожнього руху.

Порушення та недоліки, що виявлені перевіркою, мають бути усунені під безпосереднім керівництвом начальника караулу.

Якщо порушення чи недоліки, що виявлені перевіркою, не можуть бути усунені зусиллями караулу, начальник караулу після закінчення огляду повинен доповісти про це начальнику частини для вжиття відповідних заходів.

Другий ступінь контролю проводиться начальником частини (заступником) та, за необхідності, з представником профспілкової організації частини не рідше двох разів на місяць.

На другому ступені контролю перевіряються:

організація і результати першого ступеня контролю;

 • виконання заходів, що передбачались за результатами проведення другого та третього ступенів контролю;

 • виконання заходів, що запропоновані приписами органів державного нагляду за охороною праці;

 • виконання заходів щодо усунення причин нещасних випадків, передбачених у матеріалах їх розслідування;

 • справність верстатів і обладнання та їхніх захисних пристроїв;

 • технічна документація на пожежні автомобілі;

 • документація газодимозахисної служби (далі - ГДЗС) та справність обладнання бази (поста) ГДЗС.

Якщо порушення чи недоліки, що виявлені перевіркою, не можуть бути усунені зусиллями частини, її начальник після закінчення огляду повинен доповісти про це начальнику 3-ЗДПО для вжиття відповідних заходів.

Результати перевірки першого і другого ступенів контролю записуються до журналу, який зберігається у начальника караулу.

Журнал адміністративно-громадського контролю має бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою та зареєстрований.

Третій ступінь контролю проводиться комісією у складі не менше трьох чоловік, яка очолюється начальником загону, не рідше одного разу на два місяці.

На третьому ступені контролю перевіряються:

 • організація роботи щодо проведення першого і другого ступенів контролю;

 • виконання заходів, розроблених за результатами проведення третього ступеня контролю;

 • виконання наказів, розпоряджень, приписів вищих органів з питань охорони праці;

 • протипожежний стан будівель частини підрозділів;

 • забезпечення особового складу спецодягом і спорядженням;

 • організація своєчасного і якісного навчання та інструктажу працівників з охорони праці;

 • наявність посвідчень у особового складу, який має право працювати з компресорами, механізованим та електрифікованим інструментами;

 • відповідність верстатів, обладнання, вантажопідіймального, транспортного, енергетичного та іншого устаткування вимогам нормативних актів про охорону праці.

Результати перевірки оформляються актом та в тижневий строк обговорюються на нараді в загоні.

В підрозділах 3-ЗДПО адміністративно-громадський контроль організується з урахуванням вимог цього розділу та специфіки робіт.

Організація проведення адміністративно-громадського контролю в підрозділах 3-ЗДПО здійснюється згідно наказу 3-ЗДПО «Про організацію проведення адміністративно-громадського контролю».

Третя ступінь адміністративно-громадського контролю проводиться у дні визначені річним План-графіком проведення 3-го ступеню адміністративно-громадського контролю.

Проведення третього ступеню адміністративно-громадського контролю здійснюється Комісією 3-ЗДПО, склад якої затверджується начальником 3-ЗДПО на початку кожного року.

Результати проведення 3-го ступеня адміністративно-громадського контролю оформляються відповідним актом, та в тижневий термін розглядаються на оперативних нарадах при начальнику частини, в якій проводиться 3-й ступінь адміністративно-громадського контролю, та при начальнику 3-ЗДПО.


Підкреслене дати під запис.
 1. Закріплення вивченого матеріалу – 5 хв.
 1. Підбиття підсумків – 5 хв.;

 • вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

 • оголосити оцінки;

 • відповісти на запитання.План-конспект склав:

Інженер з ОП 3-ЗДПО ____________________ І.М. Півоварова


“___”___________ 2009 року
Скачати 285.72 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації05.11.2011
Розмір285.72 Kb.
ТипПлан-конспект, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

средне
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх