Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників icon

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників


Схожі
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
Рекомендації розраховані на працівників відділів освіти, методичних служб, шкіл...
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
Національна академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти Донецький інститут...
Національна академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти Донецький інститут...
Методист лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інститут...
Методист лабораторії природничо-математичних дисциплін Черкаського обласного інститут...
Модель моніторингу якості виховання у загальноосвітніх навчальних закладах Львівської області...
Навчально-методичний посібник для системи післядипломної...
Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських рад...
Вступ
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського...Загрузка...
скачать
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


Лабораторія виховної роботи


КУРСОВА РОБОТА


Творчий проект „Майбутнє України”


Виконали :

слухачі курсів підвищення кваліфікації

педагоги-організатори

Коркішко І.О. – сш №3 м. Черкаси

Ісаєва Л.А. – Черкаська гімназія №31

Мельник Т.Ю. – ЗОШ №29 м. Черкаси

Величко А.О. – Черкаський міський

Палац молоді


ЧЕРКАСИ 2009


МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

Тип проекту: творчий.

^ Тематична категорія освітнього проекту: робота з обдарованими дітьми.

Тривалість проекту: 12 місяців.

Постановка проблеми:

Одним з важливих напрямів діяльності вчителя в загальноосвітній школі є його робота з учнями, які мають особливі здібності. Вони характеризуються порівняно високим розвитком мислення, довготривалим запам'ятовуванням навчального матеріалу, добрими навичками самоконтролю в навчальній діяльності, великою працездатністю та ін. Їм притаманна неординарність, свобода висловлювання думки, багатство уяви, чіткість різних видів пам'яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву й науковому осмисленню певні явища, стереотипи, догми. Це створює сприятливі морально-психологічні умови для активної навчальної діяльності та збільшення її обсягу й інтенсивності з тим, щоб навчальне навантаження сприяло розвитку навчальних можливостей учнів, а не стримувало цей процес через недостатню їх завантаженість.

Існує кілька типів індивідуальної обдарованості: раціонально-мислительний — необхідний ученим, політикам, економістам; образно-художній — дизайнерам, конструкторам, художникам, письменникам; раціонально-образний — історикам, філософам, учителям; емоційно-почуттєвий — режисерам, літераторам. Щодо обдарованих учнів особливу увагу слід звернути на такі моменти: повне задоволення запитів найпідготовленіших дітей у поглибленому вивченні предметів на основі широкого ознайомлення їх із сучасною наукою; створення умов для задоволення їх різнобічних пізнавальних інтересів і водночас для розвитку здібностей, виявлених у певній галузі діяльності;


забезпечення можливостей для широкого вияву елементів творчості в навчальній і позашкільній роботі; залучення їх до надання допомоги своїм однокласникам у навчанні, в розвитку навчальних можливостей; запобігання розвитку в них переоцінки своїх можливостей, лінощів через систематичну недовантаженість. Форми роботи з цією категорією учнів — групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи.

^ Мета та завдання проекту:

Проект розроблено з метою створення в школі та позашкільних установах сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу молоді, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві.

Комплексом заходів передбачається розроблення і впровадження ефективних засобів реалізації, виховання і самовдосконалення обдарованих дітей та молоді, створення умов для гармонійного розвитку особистості.

Засоби та методи для досягнення мети: організація позашкільної роботи: виконання учнем позанавчальних завдань, відвідування занять гуртка, участь у масових тематичних заходах: вечорах, оглядах-конкурсах художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими та ін.. Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання школярами різноманітних завдань, участь в олімпіадах. Крім того потрібно налагоджувати контакти з позашкільними установами, де займаються вихованці. Це допоможе їм обрати профіль позашкільних занять.

Завдання: створити сприятливі умови для розвитку дітей на уроках і в позаурочній діяльності, психологічно підготувати до наполегливої праці. Вони мають усвідомити, що розвинути здібності й досягти успіху можуть лише ті, хто готовий подолати труднощі. Брак таланту пояснюється не збідненою людською природою, а відсутністю сильних натур, здатних виявити мужність, наполегливість, сувору дисципліну в самоосвіті — самовихованні, в критичному самоосмисленні загальноприйнятих норм, стереотипів, у захисті нового.

^ Цільова група проекту: діти та молодь, які мають різні здібності: інтелектуальні, художні, музичні, артистичні, спортивні, літературні, технічні.

Опис діяльності за проектом:

 1. Психологічний супровід: індивідуальна робота, тестування, консультування, проведення тренінгів.

 2. Аналіз зайнятості обдарованих дітей в гуртках та секціях.

 3. Участь у предметних олімпіадах.

 4. Організація виставок творчих робіт.

 5. Проведення конкурсів.

 6. Брейн-ринги.

 7. Інтелектуальні ігри.

 8. Концерти.

 9. Спортивні змагання.

Проект реалізовуватиметься упродовж 2008-2009н.р. В ході реалізації проекту будуть задіяні обдаровані діти та молодь.

Під час проведення проекту відбувається психологічний супровід дітей, аналізується їхня зайнятість в гуртках та секціях, позашкільних закладах.

Щоб розкрити потенціал різних категорій дітей в рамках проекту будуть проведені персональні виставки „Умілі руки – уміла фантазія”, брейн-ринги, інтелектуальні ігри „Що? Де? Коли”, „Розумник”, інтелектуальні шоу, конкурси „Козацькому роду нема переводу”, „Осінній зорепад”, концерти, свята.

В кінці року, як підведення підсумків проекту проводяться свята, на яких відзначаються ці діти.


^ Додаток №1 Виявлення обдарованих дітей

 Виявлення, розпізнавання великих можливостей розвитку дитини в майбутньому є важливою проблемою педагогічних працівників. Існує багато методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з креативністю її мислення. Зокрема: 

 • "Анкета з визначення здібностей учнів" за методикою американських вчених Хаана і Кафа. Дана анкета допоможе визначити на основі співставлення з інтересами однолітків особливості спрямованості характеру даної особистості. 

 • Методика "Неіснуюча тварина" допоможе визначити, наскільки в дитини розвинена творча уява, оригінальність мислення, емоційний стан. 

 • Методика "Віддалені асоціації" невербальна модифікація тесту А. Медніка виявить оригінальність і гнучкість мислення, уміння перекомбінувати дані елементи в нові комбінації. 

 • Методика "Прогресивні матриці Равена" допоможе визначити рівень аналітико-синтетичних умінь.

 • Тест "Не проґав вундеркінда!" допоможе батькам виявити та розвинути приховані здібності та задатки дитини.

 • Методика Векслера допоможе визначити рівень інтелектуальних здібностей. 

 • Методика Кетелла допоможе оцінити інтелектуальні можливості дитини. 

 • Методика Айзенка допоможе визначити рівень інтелекту.

 • Методика "Особливості творчої уяви" (В.Ф.Маценко) допоможе виявити рівень словесно-логічного мислення. ^ Додаток №2 картка обдарованої дитини

I. Відомості про учня 

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________ 

Навчальний заклад ______________________________________ 

Дата народження ________________________________________ 

Домашня адреса ________________________________________ 

Номінація (сфера обдарованості) __________________________ 

Вчителі ________________________________________________ 

Наставник _____________________________________________ 


^ II. Відомості про особисті досягнення учня ( участь у змаганнях, олімпіадах, конкурсах тощо): 


№п/п

Назва змагання

Рівень (обласний, всеукраїнський, міжнародний)

Результат 

Рік 

Нагорода (диплом, свідоцтво)

 

 

 

 

 

 

   

^ III. Дані про заохочення: 

№п/п

Дата

Вид заохочення

 

 

 

  

^ IV. Відомості про додаткові заняття (консультування, збори, тренінги): 

№п/п

Зміст заняття (тема, напрямок, вид роботи)

  Прізвище консультанта^ Додаток №3 Бал олімпійців

Звучить святкова музика.

Бал відкривають І та II вчені секретарі.

Фанфари.

ІВчений секретар: Шановне панство!

II Вчений секретар: Увага! Увага!

ІВчений секретар: Наказ її Величності Королеви Наук!

II Вчений секретар:В зв'язку з тим, що учні гімназії брали участь у міських, обласних та Всеукраїнських предметних олімпіадах та в конкурсі-захисті наукових робіт Малої Академії Наук і принесли гімназії _призових місць, а також за вагомий внесок учителів гімназії у підготовці учнів,

НАКАЗУЮ:

 1. Традиційний щорічний Бал олімпійців провести _ травня 200_ року. Місце проведення - актовий зал гімназії.

 2. Відзначити переможців предметних олімпіад та конкурсу-захисту наукових робіт МАН Почесними грамотами.

 3. Продовжити традицію присвоєння звання «Почесний учень гімназії», «Кращий знавець наукових дисциплін», «Ерудит гімназії», «Кращий у навчанні».

 4. Імена переможців занести до Книги Пошани гімназії .

 5. Продовжити традицію вручення нагород переможцям загальногімназійного конкурсу «Інтелектуал року”

 6. Започаткувати присвоєння звання «Кращий науковець-дослідник»

Її Величність Королева Наук.

ІВчений секретар: За традицією Бал олімпійців відкривається внесенням олімпійського факелу.

(Внесення факелу)

II Вчений секретар:

Навчання - це нелегкий труд, Достойний слави і пошани.

ІВчений секретар:

І зараз на олімп зійдуть Призери дисциплін навчальних!

II Вчений секретар: Увага! Увага! До залу запрошуємо олімпійців!

ІВчений секретар: Вітаємо переможців Всеукраїнських і обласних олімпіад та переможців Всеукраїнського та обласного конкурсу-захисту МАН! (Під марш шикуються на сцені)

II Вчений секретар: Вітаємо переможців міських олімпіад та переможців міського конкурсу-захисту МАН!

(Шикуються біля сцени)

ІВчений секретар: Свято оголошується відкритим!

(Звучить Гімн України. Звучить Гімн гімназії)

Слався, ти гімназіє,

Вчителям всім слава.

Слався ти, гімназіє,

Вчителям всім слава.

Школи рідної ім'я

Гімназистів хай єдна

З року в рік міцніє Слава України.

Не страшні нам труднощі

Ані перешкоди.

Гідно зберігатимем

Честь свого народу.

Здобуватимем знання,

Щоб Вітчизна розцвіла.

З року в рік міцнила Слава України.


На сцену виходить Королева Наук у супроводі Вчених секретарів.

ІВчений секретар: Шановне панство!

II Вчений секрет : Маємо честь представити вам її Величність Королеву Наук -__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Слово Королеви Наук завершується вітанням вчителів.

Українська мова і література

Історія

Правознавство

Хімія


Біологія

Географія

Економіка

Зарубіжна література та російська мова

Технічна праця

Німецька мова


(Учні вручають квіти вчителям і займають місця в залі)

ІВчений секретар: Дорогі наші вчителі-наставники! Вас вітає

II Вчений секретар: До слова запрошуємо наставника олімпійців

Королева Наук: Моє королівське шанування наставникові всіх олімпійців, їх покровителю - нашому директору -_______________! Ми цінуємо Вашу працю і висловлюємо надію, що ви завжди триматимете майбутніх олімпійців.

ІВчений секретар: Вам слово, шановний_____________________!

(Виступ директора)

ІІВчений секретар:

Королева Наук: Настає най хвилююча мить нашого Балу - нагородження.

ІВчений секретар: Грамоти переможцям предметних олімпіад вручає директор гімназії_____________________________________.

ІІВчений секретар: Грамотами нагороджуються переможці міських предметних олімпіад:

Художній номер_________________________________________

І Вчений секретар: Грамотами нагороджуються переможці обласних предметних олімпіад:

ІВчений секретар: Грамоти вручаються переможцям Всеукраїнських предметних олімпіад.

II Вчений секретар: Наукове товариство «Пошук» нашої гімназії в цьому році відзначає своє п'ятиріччя.

І Вчений секретар: Ми вітаємо переможців конкурсу - захисту наукових робіт МАН. І запрошуємо на сцену:

Королева Наук :

На честь _________річчя загально гімназійного наукового товариства «Пошук» ми вводимо нову номінацію - переможцям Всеукраїнських та обласних конкурсів - захистів наукових робіт Малої Академії Наук - присвоюється почесне звання « Кращий науковець-дослідник гімназії»

II Вчений секретар : Отже, ми запрошуємо на сцену:


К оролева Наук:

Мені надзвичайно приємно, сьогодні на Балі олімпійців , назвати ім»я Почесного учня гімназії 200_ року ! Зустрічайте - переможця _________________________________________________________________________________

II Вчений секретар: Продовжуючи традицію, сьогодні ми називаємо імена «Кращих знавців наукових дисциплін». Це - переможці обласних та Всеукраїнських предметних олімпіад.

ІВчений секретар: «Кращий знавець історії 200_ року»

«Кращий знавець економіки 200_ року

«Кращий знавець біології 200_ року»

«Кращий знавець англійської мови 200_ року»

«Кращий знавець української мови 200_ року»

II Вчений секретар: Згідно Положення про почесні звання призерам обласних олімпіад з декількох дисциплін присвоюється звання «Ерудит гімназії».

Королева Наук: Медаллю «Ерудит – 200_» нагороджуються:

Королева Наук: Сьогодні на Балі олімпійців ми продовжуємо відзначати випускників гімназії, які мають найвищий рейтинг у навчанні, вони отримують звання «Кращий у навчанні».

І Вчений секретар: На сцену запрошуються:

♦ .
II Вчений секретар: Ми вітаємо:


 • Королева Наук: На сцену запрошуємо:

 • І Вчений секретар:

 • До слова мудрих слухом прихилися,

 • Де не ступнеш - знанням своїм ділися.

 • Навчаючись, не дай думкам заснуть!

 • Там, де Знання, ти завжди першим будь.

II Вчений секретар:

Ця Східна мудрість є життєвим кредо людей цілеспрямованих, тих, про кого можна сказати «Інтелектуал».

Королева Наук: Ми запрошуємо на сцену переможця загальногімназійного конкурсу «Інтелектуал» серед 5-7 класів:

І Вчений секретар: Вітаємо переможця загальногімназіиного конкурсу «Інтелектуал» серед 8-10 класів -.

Королева Наук: Ви всі вже звернули увагу, що учні_-ої гімназії відзначаються не тільки високим рівнем знань, але вони ще й надзвичайно творчі і талановиті.

І Вчений секретар: А допомагають їм розкрити свої здібності художні керівники -

II Вчений секретар: Наші слова вдячності та вітання вам. Шановні!
(Вручення квітів)

Королева Наук: За традицією Балу олімпійський вогонь - вогонь знань, старше покоління передає молодшому.

І В ч е н и й с е к ре т а р : Факел передає

(Слова передаючого: Я передаю цей вогонь - символ невмирущості пізнання молодшому поколінню з побажанням гідно примножувати традиції _-ої гімназії)

II Вчений се крета р : Факел приймає

(Слова приймаючого: Приймаючи Факел знань - урочисто обіцяємо з честю нести звання олімпійця гімназії №_)

Королева Наук: Шановні друзі! Прошу всіх встати!

І Вчений секретар: Право зачитати Клятву олімпійців надається


Клятва олімпійців:

Розділюючи високий олімпійський дух чесної боротьби, ми клянемося:

наполегливо працювати, прагнучи до нових і нових вершин знань;

в олімпійській боротьбі завжди бути чесними, порядними, витриманими;

виховувати в собі здатність гідно переживати як перемоги, так і поразки;

шанувати своїх наставників;

гордо і гідно нести звання олімпійця гімназії №_.

КЛЯНУСЬ!

II Вчений секретар: Прошу всіх сідати!

I Вчєний секретар:

Королева Наук: Ми вітаємо всіх переможців, їх батьків і наставників! Бажаємо подальших успіхів і досягнень на тернистих, але почесних шляхах Країни Знань!

ІВчений секретар:! де б ви не були, нехай завжди з вами буде гімназія - наш дім, наша родина!

(«В світі вона одна»)

Королева Наук: Наша свято завершилось! Успіхів вам і нових перемог!

І Вчений секретар: До побачення!

II Вчений секретар: До нових зустрічей!


^ Додаток №4. Розважальна програма «Танці вулиць».

Підготовлена і проведена Черкаським міським Палацом молоді в рамках проекту, ініціатором якого виступив Черкаський міськвиконком «Фонтан-DANS», за підтримки Комітету у справах сім’ї та молоді Черкаського міськвиконкому.

Базовий колектив – танцювальний клуб___________, балетмейстер-постановник________________.

Місце проведення : площа біля фонтану , що розташований біля Облдержадміністрації (захід може бути проведений на будь-якій відкритій площадці).

Час проведення:

^ Мета проведення: популяризація танцювального спорту. Познайомити глядачів з сучасними танцювальними стилями, показати роботу і досягнення учасників танцювального клубу, залучити і навчити бажаючих елементарним танцювальним рухам.


Ведучий 1: Добрий вечір, дорогі друзі, жителі та гості міста Черкаси!

Ведучий 2: Вас щиро вітає Черкаський міський Палац молоді!

Ведучий 1: Ми бажаємо Вам гарного настрою, щоб у кожному серці, наче сонячна мрія заспівала веселка на добро, на надію.

Ведучий 2: Сьогодні в рамках проекту «Фонтан-DANS» свою програму «Танці вулиць» представляє танцювальний клуб__________. І ми з гордість представляємо Вам його керівника _________________________

Виступ____________. (про стилі яким навчають в танц-клубі).

Ведучий 1: Хіп-хоп – це стиль життя тисяч молодих людей нового покоління, це молодіжна субкультура, яка з’явилася наприкінці 70-х років минулого сторіччя.

Ведучий 2: Для неї характерна своя музика ( хіп-хоп, реп, реггі,) свій сленг, своя хіп-хоп мода, мистецтво графіті і свої танцювальні стилі.

Ведучий 1: До початку 90-х років хіп-хоп став частиною молодіжної культури в багатьох країнах світу.

Ведучий 2: Сьогодні ми познайомимо Вас з танцювальними стилями хіп-хоп культури.

Ведучий 1: Наймоднішими , найцікавішими і захоплюючими танцями на сьогоднішній день є хіп-хоп і R&B.

Ведучий 2: Ми пропонуємо до Вашої уваги хіп-хоп «Веселі зустрічі» у виконанні найменших учасників танцклубу.

CD __________ TR______

Ведучий 1: То що ж таке хіп-хоп»? Це стилізовані танці вулиць, коли людина відображає емоції за допомогою пластики свого тіла.

Ведучий 2: Основи хіп-хопу ідуть від африканського джазу (імпровізації), і першими його виконавцями були афроамериканці.

Ведучий 1: Хіп-хопу притаманні як чіткі і різкі, так і повільні та розхитуючі рухи , іде рівномірне навантаження на всі м’язи.

Ведучий 2: Цей танець несе в собі могутню позитивну енергетику, вчить різноманітно відчувати ритм та стиль музики, і приносить користь фізичному здоров’ю .

Ведучий 1: Тож, коли людина слухає музику, яка знаходить відгук в її душі, з’являється бажання рухатись в такт. А коли до цього додати вміння досвідченого учителя або тренера то кожен х нас може спробувати оволодіти азами хіп-хопу.

Ведучий 2: Ну, і звичайно ж, щоб досягти результатів треба прикласти певні зусилля. Ви згодні? То ж Ви готові?

Ведучий 1: А, щоб розпочати навчання нам треба підготувати м’язи і допоможе нам – розминка.

Ведучий 2: Стандартну, тренувальну хіп-хоп розминку для Вас проводить__________________.

CD __________ TR______ (5-7 хвилин)


Ведучий 1: Ми бачимо, що ви вже готові до навчання , а щоб у Вас склалося чітке уявлення про стиль хіп-хоп, учасники тацклубу продемонструють Вам фгарменти своїх сольних програм з якими вони приймають участь в конкурсах.

Ведучий 2: Хочу наголосити, що учасники танцклубу є неодноразовими переможцями як міських, так і всеукраїнських змагань.

То ж , зустрічаємо: CD __________ TR______

CD __________ TR______

CD __________ TR______

CD __________ TR______

Ведучий 1: Це були сольні конкурсні програми. Як Ви бачили різні за рівнем складності і майстерності виконання, але в танцювальних змаганнях приймають участь також і дуети. ( Тобто коли танцюють дві особи).

Ведучий 2: Ми пропонуємо Вам переглянути уривки конкурсних дуетних виступів: ___________________________________________------

Ведучий 1: Як бачите це не математика. В хіп-хопі дуже важливий емоційний тонус, бажання виразити себе через музику і рух.

Ведучий 2: Запрошуємо усіх на урок хіп-хопу. Майстер- клас веде ___________CD __________ TR______(15-20 хвилин).

(Ведучі запрошують бажаючих прийняти участь, допомагають зручно розташуватися).

Майстер-клас коментує балетмейстер - постановник _________________.

Ведучий 1: Я бачу, що Ви вже познайомилися з основами хіп-хопу і дехто навіть успішно. Запрошую сміливих піднятися на сцену і показати чому Ви навчилися. А глядачі визначать у кого це вийшло найкраще.

Конкурс CD __________ TR______


Ведучий 2: Оплески і подарунок переможцю.

Ведучий 1: Ще трохи інформації : хіп – хоп в тому вигляді в якому він існує сьогодні ввібрав в себе все найкраще з таких стилів як попінг, локінг, електрик-бугі і крампа, а також різноманітні акробатичні елементи брейк-дансу. З’явилися різні нові стилі танцю.

Ведучий 2: Ми пропонуємо Вам познайомитися і засвоїти елементи хіп-хопу нової школи – стиль нью-стайл, в якому використовують і по сучасному інтерпретують усю базу елементів старої школи.

Ведучий 1: А допоможе нам в цьому неодноразова призерка багатьох всеукраїнських конкурсів .

Майстер-клас веде___________. CD __________ TR______

Ведучий 2: І не забувайте, що найкращі і найстаранніші будуть обов’язково нагороджені.

Ведучий 1: Повертаючись до участі в конкурсах, хочеться сказати , що крім сольних і дуетних виступів в них іще беруть участь так звані «малі групи».

Ведучий 2: Малі не за віком а за кількістю учасників, а скільки саме – Ви зможете порахувати коли подивитесь виступи учасників танцклубу .Ведучий 1: Я хочу зауважити, що діти які зараз будуть виступати – початківці, і свої композиції вони виконають для глядачів вперше. Тож давайте підтримуємо їх оплесками.

1 група CD __________ TR______

2 група CD __________ TR______

2 групи CD __________ TR______


Ведучий 2: Іще один актуальний танцювальний стиль – хаус, відомий майже в усіх нічних клубах. Виник він в середині 80-х років.

Ведучий 1: Музика хаус була створена саме для танців, з використанням електронно-музичних інструментів, вона яскрава і красива, мажорна, з простими мелодіями , які легко запам’ятовуються .

Ведучий 2: Зараз вирізняють два напрямки танц-хаусу . Перший – американський, де кожен рух чітко фіксований і дещо агресивний. Другий - європейський , дуже ритмічний і пластичний.

Ведучий 1: Ми запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь в майстер-класі, який проводить _______________________

CD __________ TR______

Ведучий 2: І, можливо, хтось із Вас стане справжньою зіркою клубного танцполу.

Ведучий 1: Так, ми бачимо, що в декого з Вас велике майбутнє, то ж давайте визначимо хто стане переможцем і отримає титул «Містер (міс) хаус».

Конкурс CD __________ TR______

Ведучий 2: Переможцю – приз, а глядачам - дарунок – композиція «Танці вулиць» у виконанні справжніх зірок хіп-хопу :

Ведучий 1: І ще один яскравий дарунок, улюблена композиція учасників танцклубу середньої групи

«Как на нашем на дворе» CD __________ TR______

Ведучий 2: Сподіваюсь Ви запам’ятали основні елементи і рухи хіп-хопу. А ми пропонуємо Вам іще один відомий стиль сучасного танцювального спорту.

Ведучий 1: І стиль цей – диско. Стрімкий і енергійний, зворушливо красивий. З’явившись на прикінці 60-х років, коли формувалася культура диско, він є актуальним і дотепер.

Ведучий 2: Танець дуже сценічний, з використанням класичних рухів (ковзання, стрибки, скачки, стусани, обертання, піруети, фігури на підлозі), тому щоб по справжньому оволодіти мистецтвом диско виконавці багато часу проводять біля станка.

Ведучий 1: відчути відмінності диско ми запрошуємо Вас, прийнявши участь в класичній диско розминці.


Ведучий 2: Ви ще не втомилися? Тоді давайте оберемо переможця в номінації «диско».

Конкурс CD __________ TR______

Ведучий 1: Яскравим дарунком для всіх учасників нашої програми стане композиція в стилі диско « Калинка» CD __________ TR______

Ведучий 2: Танцклуб Черкаського міського Палацу молоді не прощається з Вами а каже : «До нових зустрічей .»

Ведучий 1: Танцюйте самі, танцюйте з нами, пам’ятайте що танці – це здоров’я і завжди гарний настрій!


^ Додаток №5 Бенефіс академіків - випускників

фанфари

1 ведучий.

Сьогодні свято в нашій школі,

Його зустрінемо ми в друзів колі

І запросили лагідних гостей

На форум обдарованих дітей.

2 ведучий.

На сцені блиском сяятимуть зірки

І вперше будуть виступати малюки.

Останній бенефіс для академіків настав,

Розпочинаємо казковий королівський бал!

1 ведучий.

Дорогі друзі! Шановні гості! Ми вітаємо вас на першому загальношкільному «Форумі обдарованих дітей» художньо-естетичного напрямку!

2 ведучий.

Хоча назва, художньо-естетичний напрямок, для звичайного вуха глядача трохи офіційна, за нею стоять великі досягнення учнів школи в мистецтві: театральному, музичному, хореографічному.

1 ведучий.

Сьогодні ми вітаємо академіків-випускників дитячого об’єднання «Країна Пригод», які приносили славу школі багато років. Нажаль, це їх останній бенефіс на шкільній сцені.

2 ведучий.

Але ми маємо надію, що де б вони не продовжували навчання, їх таланти завжди будуть сяяти.

1 ведучий.

Відкриває наше свято перший спікер шкільного парламенту, академік д/о «Країна Пригод».

2 ведучий.

Відомий в місті, та не тільки, музикант і співак Олександр Скічко.
пісня

1 ведучий.

Владо, мене дуже цікавить питання, чи легко стати академіком, що для цього потрібно робити? Не даси ти мені цікаву пораду?

2 ведучий.

Ні, Максиме, не дам.

1 ведучий.

А я на тебе так сподівався.

2 ведучий.

Я дійсно не зможу тобі порадити, але у нас є переможці міського фестивалю «Грайлива веселка», академіки д/о «Країна Пригод» Роман Сургучов і Артем Тарариков.

1 ведучий.

То й що?

2 ведучий.

Вони дадуть тобі, та всім глядачам поради, але які ти зараз почуєш.
Г.Остер «Шкідливі поради»

2 ведучий.

Я так і не зрозумів, чи потрібно мені виконувати ці поради? Як ти вважаєш?

1 ведучий.

Вирішуй сам. Слухай, наш форум проходить щось не зовсім вірним шляхом. Чогось не вистачає!

2 ведучий.

Ти маєш рацію. Тільки не чогось, а когось. Ми запрошуємо на сцену, для вручення нагород, координатора д/о «Країна Пригод» Ігоря Олексійовича Коркішко. Зустрічайте!
Вручення нагород

1 ведучий.

Владо, цікаво було б побачити, якими академіки прийшли до школи. Невже звичайними малюками?

2 ведучий.

Ти цього бажаєш?

1 ведучий.

Авжеж!

2 ведучий.

Тоді я спробую трохи побути чарівницею.

1 ведучий.

Що, зачаруєш їх і вони знову стануть маленькими?

2 ведучий.

Ні! Молодші представники «Країни Пригод» зроблять це за них!

1 ведучий.

Вау! Як цікаво!

2 ведучий.

«Коли ми прийшли до школи». Іронічна пародія.
Пародія.

Казкарка.

Одного чудового вересневого дня далекого 1997 року, майбутні академіки прийшли до школи №3. Хоча, відверто кажучи, ранок 1 вересня був не зовсім чудовим. Йшов дощ і малюки під парасольками чекали миті, коли вперше сядуть за парти. А як вони познайомилися, ми зараз і побачимо.
З’являються Аня Б. і Маша.

Аня Б.

Доброго дня, дівчинко, ми з тобою разом будемо навчатись в класі.

Маша.

Мабуть будемо, але я не тільки збираюся вчитись, а ще готуватимуся до міського конкурсу «Чарівниця», тому що я дуже вродлива і розумна.

Аня Б.

А звати тебе як?

Маша.

Машенька.
Особова справа №1

Аня Б.

Машо, а я хочу бути справжнім лідером і очолювати міську дитячу організацію, а також відкрию в собі зірку.

Маша.

Чудово! А як тебе звати?

Аня Б.

Анюта.
Особова справа №2

Маша.

Анюто, дивись, до нас поспішає хлопчина в великих окулярах, мабуть дуже розумний!
Входить Микола

Микола.

Так, я дуже, дуже розумний і дуже, дуже багато знаю. Я вже вмію читати, писати, рахувати, а також знаю більшість столиць різних держав.

Аня Б.

Як це цікаво! Може ти вмієш працювати на великій машині, що схожа на телевізор?

Микола.

На комп’ютері? Ви малі, що назв таких не чули? А що ви взагалі чули? Назвіть мені хоча б столицю Ліхтенштейну.

Маша.

Ми ще малі, а коли станемо великими напевно і це будемо знати.

Аня Б.

Хлопчино, не дуже випендруйся. Краще назви своє ім’я.

Микола.

Такого розумного як я звати Миколка.
Особова справа №3
Входять Юля і Поліна

Юля.

Пішли до школи. До неї хоча б іноді потрібно приходити, а не весь час бігати за хлопцями та дивиться в люстерко.

Поліна.

Що ж робити, якщо я така гарнесенька?

Аня Б.

Дівчата, ви теж до нас в клас?

Микола.

Якщо ви розумні, тоді записуйтесь.

Маша.

Миколко, замовкни! Краще скажіть як вас звати.

Поліна.

Мене Поліна.
Особова справа №4

Юля.

Дівчата! Хлопці! Ви не повірите, але Поліна чомусь не дуже хотіла йти до школи.

Поліна.

Тому, що там не дають цукерок та примушують ходити в шкільній формі. А я полюбляю ходити в таких речах під якими всі бачитимуть мого чарівного животика.

Юля.

Це ж школа, Поліно! Тут всі повинні ходити, як солдати, це так чудово!

Аня Б.

Дівчинко, ти нам ще не відрекомендувалася.

Юля.

Юлечка.
Особова справа №5

Маша.

Мабуть коли ти подорослішаєш, то будеш вчителькою?

Юля.

Авжеж, але тільки естонською. Здраствуйте дети. Садитесь. Кто дежурный? Что я вам задавала? Не бегайте по классу, как гоночные машины.

Аня Б.

Друзі, дивіться, хлопчик з дівчинкою сперечаються.
Музика, входять Аня К. і Рома.

Аня К.

А я тобі кажу, що казки існують. І головна казка в світі це школа №3.

Рома.

Тільки про що ця казка, я не знаю.

Аня К.

Це ми побачимо, коли самі будемо навчатись.

Рома.

Головне щоб це, не було фільмом-жахів.

Аня Б.

Годі суперечок, краще скажіть як вас звати.

Аня К.

Я Ганнусенька.
Особова справа №6

Юля.

А тебе хлопчику, як звати?

Рома.

Ромочка.
Особова справа №7

Поліна.

Дивіться, дивіться, ще одна казкарка до нас поспішає.
Під пісню Мері Поппінс входить Лера

Рома.

Дівчинко, а я тебе пам’ятаю, ти завжди запізнюєшся.

Лера.

Це якась брехня! Я завжди приходжу вчасно. Коли я приходжу - це і є вчасно.

Аня К.

А звати тебе?

Лера.

Лєрочка.
Особова справа №8

Аня К.

Хлопці, дівчата, а що там коїться за сценою?

Поліна.

Якісь гарненькі хлопчаки поспішають до школи.
Під пісню розбійників входять Паша, Діма і Артем

Юля.

Хлопці, ви розумієте, що ви прийшли до школи? А школа-це таке місце де вчаться, а не бігають по сцені.

Паша.

Я розумію.

Діма.

А я в два рази більше розумію!

Артем.

А я буду кричати так голосно, що мене чутиме кожний вчитель. А-а-а!

Лера.

Боже мій! І це будуть наші колеги по класу.

Юля.

Досить. Відрекомендуйтесь як це потрібно.

Діма.

Мене звати Дмитрик.
Особова справа №9

Маша.

Який чарівний хлопчик. Давай товаришувати.

Аня Б.

Зачекай Машо. Він ще не відрекомендувався. Як тебе звати галасливий хлопчино?

Артем.

Мене, мене Артемка.
Особова справа №10

Микола.

А ти малий, що вмієш робити?

Паша.

А я хочу танцювати!
танок

Аня К.

Молодець! Як звати тебе?

Паша.

Павлуша.
Особова справа №11

Паша.

Коли я стану дорослим, то продовжу навчання в школі №12.

Аня К.

А чому?

Паша.

Сам не розумію чому…

Аня Б.

Ось ми і познайомились. Що будемо робити?

Артем.

Звісно танцювати під нашу улюблену пісню!
Пісня «Гоп, гоп»

1 ведучий.

Владо, я так насміявся, але маю надію, що я був зовсім іншим, коли прийшов до школи.

2 ведучий.

Побачимо коли і на нас зроблять пародію в 11 класі.

1 ведучий.

Добре, побачимо. Але не будемо відволікатися і подивимося на те, що вміють академіки в драматичному мистецтві. Багато чуток про їх перемоги в цьому жанрі.

2 ведучий.

Добре, побачимо. Але не будемо відволікатися і подивимося на те, що вміють академіки в драматичному мистецтві. Багато чуток про їх перемоги в цьому жанрі.
інсценізація

1 ведучий.

Браво! Біс! Незвичайно цікаво! Мабуть молодше покоління не зможе досягнути таких вершин в творчості.

2 ведучий.

Ти помиляєшся! І тобі це спробують довести вихованці хореографічного колективу!
танок

1 ведучий.

Академічна рада д/о «Країна Пригод» звичайно працює разом, але сьогодні вони поділилися на дві частини.

2 ведучий.

Перша-складається з академіків - випускників, а друга-з академіків, що і в наступному році продовжать навчання в нашій школі.

1 ведучий.

Сьогодні друга частина академіків…

2 ведучий.

Все, більше нічого не розповідай. Глядачі самі побачать.
Зірковий олімп

Ведучий.

Дорогі друзі, сьогодні в нашому святковому ефірі передача «Зірковий олімп», присвячена академікам д/о «Країна Пригод», які через декілька місяців закінчать школу та відправляться в цікаву подорож по країні дорослого життя. До початку ефіру вони поділились своїми думками, а наші юні представники академічної ради спробували їх втілити в сценічну дію. Що ж, почнемо. Романа і Артема ми запитали про те, чого вони чекають на уроках.


Пісня – «Перемен, мы ждём перемен»
Зрозуміло, що перерви - саме цікаве в їх шкільному житті, але по переду іспити. Що напередодні їх буде робити Аня Б.?
Пісня – «Комарово»
Чарівна подорож знову, після Артека в Комарово. Всі ми знаємо, що напередодні іспитів потрібно відіспатись. Яка ж ніч чекає на Юлю?
Пісня – «Ніч така місячна…»
Добренька ніч! А зараз ми дізнаємось про те, як чекає іспитів Аня К.
Пісня – «Прекрасное далёко»
Всі ми знаємо про те, що улюбленим предметом Діми була хімія. Ми запитаємо його, що він думає про стосунки з нею.
Пісня – «Ти ж мене підманула…»
Ще одне запитання про майбутні іспити ми запропонували Артему і Ромі. Взагалі, що вони про них думають?
Пісня – «А нам всё равно…»
Поліні ми запропонували особисте питання. Всі знають про її нелегкі стосунки з Павликом. Що благає Поліна у Павлика?
Пісня – «Позвони мне, позвони...»
А зараз всі дізнаються, що збирається робити Павлик, почувши благання Поліни.
Пісня – «Женюсь, женюсь…»
У Маші ми поцікавились, як би вона складала іспит з географії.
Пісня – «Если долго, долго…»
Більшість академіків-випускників навчаються в класі з поглибленим вивченням біології, тому дуже цікаво запитати їх, про що вони будуть розповідати на іспиті з цього предмета.
Пісня – «Калинка-малинка…»
Перед іспитами випускників дуже цікавить, як голова комісії буде шукати шпаргалки? Ось думка на цей рахунок Миколи.
Пісня – «Я гениальный сыщик…»
Саме хвилююче запитання, як будуть проходити іспити? Лєра вважає, що ось як.
Пісня – «Вжик-вжик, уноси готовенького…»
А на наступне запитання ми запропонуємо відповісти всім випускникам - академікам. Чого вони чекають від членів комісії на іспитах?
Пісня – «От улыбки…»
Ми маємо надію, що іспити пройдуть в товариській атмосфері та завершаться дванадцятибальним зорепадом і все буде так…
Пісня – «Хорошо, всё будет хорошо…»

1 ведучий.

Мабуть, іспити - це, щось дуже страшне. Добре, що нам здавати їх нескоро.

2 ведучий.

Час минає швидко, але зараз я не про них. Ми почули, що думають учні про іспити…

1 ведучий.

Невже ми почуємо, як відносяться вчителі до них?

2 ведучий.

Ти сьогодні видаєш всі таємниці. Бачу, тобі не працювати в розвідці.

1 ведучий.

Це ми ще подивимось! Краще запропонуй глядачам до перегляду наступний номер.

2 ведучий.

На сцені академіки-випускники висловлюють думки вчителів.
«Чорним по білому»

Ведучий.

Шановне панство, в ефірі передача «Чорним по білому» і я її ведучий Анатолій Борсюк. Після вдалої пластичної операції я зміг помолодшати років на 30 та на голові виростив волосся. Але не буду відволікатись. Сьогодні в студію я запросив вчителів, які поділяться думками напередодні іспитів. Зрозуміло, що біле – це шановні працівники освітньої галузі, а чорне - це учні, які, готуючись до іспитів, працюють, як негри. Щось я трохи забалакався, потрібно вже задавати питання. Перше - до директора школи. Скажіть як голова комісії, яким чином ви будете запрошувати учнів на іспити?
Пісня – «Розпрягайте, хлопці, коні…»
Зрозуміло. А я пропоную питання вчителю хімії. Які відповіді ви найчастіше отримуєте на іспитах?
Пісня – «Тили-тили, трали-вали, это мы не проходили...»
Дякую, і прошу відповісти вчителя географії. Що ви пропонуєте учню, який на іспитах вішає лапшу на вуха.
Пісня – «Зеленоглазое такси-притормози, притормози…»
Вчитель зарубіжної літератури бажає випускникам на іспитах…
Пісня – Гардемарины: «Верный друг»
Наступне питання я пропоную вчителю історії. Яким чином учні роблять спроби умовити вас поставити високий бал?
Пісня – «Во французской стороне…»
У вчителя інформатики я поцікавився, які запитання він збирається задавати дівчатам і на які чекає відповіді?
Пісня – «Рас скажи, Снегурочка…»
У вчителя математики ми отримаємо відповідь на питання, що вона відчуває, коли перевіряє письмові роботи на іспитах.
Пісня – «Вечерний звон»
Знову ми запитуємо вчителя хімії. Що таке для вас добра відповідь на іспиті?
Пісня – «Сюрприз, да здравствует сюрприз…»
Перший рік в нашій школі працює вчитель фізики. Що ви думаєте про дівчат випускниць?
Пісня – «Если б я был султан…»
Зараз ми дізнаємось, що запропонує вчитель економіки учням на іспитах.
Пісня – «Милий, вареники хоче…»
Невеличке бліц-інтерв’ю підходить до завершення. У мене останнє запитання. Шановні вчителі, чого ви бажаєте академікам-випускникам в їх подальшому житті?
Пісня «Мы желаем счастья вам...»
Уклін.
Заключне слово координатора д/о «Країна Пригод»
Гімн школи
Скачати 325.1 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації05.11.2011
Розмір325.1 Kb.
ТипДиплом, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх