Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям (профіль української філології) icon

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям (профіль української філології)


Схожі
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям (профіль української...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям (профіль української...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів...
Профіль – українська філологія...
Програма з української літератури для 10-12 класів. Філологічний напрям...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (технологічний, природничо-математичний...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (технологічний, природничо-математичний...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4
повернутися в початок
скачать
^ ДРАМАТУРГІЯ 1920-1930 pp.


Розвиток національного театру (“Березіль” Леся Курбаса, Харківський театр ім. І.Франка). Драматургія 20-30-х років (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В.Винниченка, М.Куліша, І.Дніпровського, І.Кочерги, Я.Мамонтова на перетині традицій “корифеїв”, зарубіжної класики і модернізму.


Микола Куліш
^

“Мина Мазайло”


Життєвий і творчий шлях драматурга-новатора, його творча співпраця з режисером модерного українського театру Лесем Курбасом. Утвердження загальнолюдських цінностей і сатиричне викриття потворних явищ тогочасної дійсності у п’єсах М.Куліша.

Огляд його драматичних творів (“97”, “Народний Малахій”, «Маклена Граса» та ін.).

Сатирична комедія “Мина Мазайло”. Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації (Мина, Мокій, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів і ситуацій, у побудові діалогів та ремарок, у мовній характеристиці героїв. Сценічне втілення. Актуальність п’єси у наш час.

Особливості стилю М.Куліша, поєднання в ньому рис реалізму та романтизму, сатиричних та трагедійних начал, оригінальне втілення загальнолюдських проблем на національному ґрунті, створення колоритних національних характерів.

Новаторство драматурга, його місце серед найвизначніших драматургів-новаторів ХІХ—ХХ ст. Актуальність п’єс М.Куліша сьогодні.
1


3Розуміти особливості розвитку драматургії і театру 1920-х років. Вміти розповісти про це. Називати драматургів. Вміти орієнтуватися в допоміжних матеріалах з історії культури (зокрема зарубіжного і національного театру 1920-1930 рр.).Вміти проводити аналогії з іншими явищами культури.


Знати і вміти розповісти творчу біографію драматурга, про його зв’язок з театром Леся Курбаса.


Мати загальне уявлення про драматичні твори М. Куліша.


Аналізувати п’єсу “Мина Мазайло”, знати її зміст, визначати проблематику та актуальність для нашого часу, характеризувати образи, пояснювати художню майстерність.


Обговорювати актуальність проблем, порушених у п’єсах М.Куліша. Визначати особливості його стилю.


Розвиток гнучкості і логічного мислення, застосування відомостей, одержаних раніше. Усвідомлення “вічного” протистояння людини і суспільства, “вічну” необхідність прагнення гармонії між ними, а також приналежності людини до свого роду, рідної культури.
Національний і зарубіжний театр 1920-1930 рр.


Спорідненість із драматургією Г.Ібсена, Б.Шоу, Б.Брехта (зарубіжна література).
Іван Кочерга

Свіччине весілля”


Життєвий і творчий шлях письменника. Тематична й жанрова особливість його драматичних творів.

Драматична поема “Свіччине весілля”, її історична основа. Символічні образи світла і свічки у п’єсі. Втілення в образі Івана Свічки непоборної сили українського народу в боротьбі за щастя і волю. Образ Меланки як символу України та її тернистого шляху в історії.

Драматична поема “Ярослав Мудрий” як глибоко патріотичний твір про наших славних предків.

Своєрідність драматургії І.Кочерги. Продовження ним класичних традицій у жанрі драматичної поеми. Утвердження поетичного стилю в драматургії. Романтичний пафос і психологізм його п’єс, їхній образний символізм.


ТЛ: образи-символи, драматична поема (повторення).3

Знати основні факти з життя і творчості письменника, називати його основні твори, коментувати проблеми, порушені в них.


Аналізувати драматичну поему “Свіччине весілля”, її символічні образи, проблематику.


Писати твір-роздум з вираженням власного ставлення до прочитаного.


Розуміти особливості художнього стилю Івана Кочерги, своєрідність його драматургії.


^ Усвідомлення свого громадянського обов’язку перед державою і народом.

Продовження традицій української і зарубіжної літератур в жанрі драматичної поеми.^

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ


Література в Західній Україні (до 1939 р).

Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Яскраве поетичне гроно: Б.-І.Антонич, С.Гординський, Ю.Липа. Проза В. Стефаника, О.Кобилянської, І.Вільде, О.Турянського. Історична проза Б.Лепкого, Ю.Опільського, Катрі Гриневичевої.

1
Мати загальне уявлення про розвиток української літератури в Західній Україні до 1939 р., називати її основних представників.

Розвиток і закріплення навичок творчого використання довідкових матеріалів, словників для поглиблення знань з певної теми.
Західна Україна до 1939 року (історія України).

^ Богдан-Ігор Антонич

Автопортрет”, “Вишні”, “Зелена Євангелія”, “Різдво”, “Дороги”, “Пісня про незнищенність матерії”


Біографічні відомості про письменника, його творчий шлях. Поєднання класичних фольклорних образів із модерністськими символічними поетичними образами у збірках “Три перстені”, “Книга Лева”, “Зелена Євангелія”, “Ротації”.

Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій Б.-І.Антонича. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими. Міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів.

Поетичний образ рідної Лемківщини у пейзажній ліриці Б.-І.Антонича (“Село”, “Черемхи”).

Вірш “Вишні”, оригінальне сприйняття ліричним героєм природи і навколишньої дійсності через народні символічні образи, фольклорні тропи.

Використання міфологічних та архетипних образів. Психологічне перевтілення героя, його уподібнення явищам природи, прийом метаморфози (“З зелених думок одного лиса”).

Вірш “Автопортрет” як поетичне кредо митця, його міфопоетичне сприйняття світу, медитація-роздум над своїм родовим корінням.

Вірш “Різдво”, майстерне поєднання в ньому язичницьких та християнських уявлень наших предків.

Вірш “Зелена Євангелія”, захоплення ліричного героя вічною красою світу.

Вірш “Дороги”, оптимізм ліричного героя, його віра в неминучу молодість життя, специфіка пейзажу, символіка образів.

Вірш “Пісня про незнищенність матерії”, філософські роздуми про безсмертя, про вічність життя.

Особливості поетичного стилю лемківського поета: сюрреалістичне мислення, оригінальність метафоричних образів, новаторство поезії. Місце Б.-І.Антонича серед визначних ліриків-новаторів світу (Р.-М.Рільке, П.Верлен).


ТЛ: поглиблення поняття про сюрреалізм, міфологізм, архетип, асоціативність.


3Знати основні факти з біографії, творчий шлях митця, вміти розповісти про нього. Розвивати вміння давати загальну характеристику творчості поета.


Виразно і усвідомлено читати поезії. Шліфувати вміння визначати головні мотиви в поезії, її ідеї, коментувати, аналізувати символіку образів, художні засоби.


Визначати особливості поетичного стилю Б.-І.Антонича, його місце серед поетів-новаторів світу.


Вивчити напам’ять один вірш (на вибір).


Розвиток уміння знаходити необхідну інформацію, порівнювати і співставляти різні явища, сприймати і розуміти естетику образного слова, його значення для розвитку загального естетичного смаку, естетичної розвиненості людини. Усвідомлення європейської єдності естетичних цінностей із морально-етичними.

Традиції В.Вітмена, Р.Тагора, Р.-М.Рільке, П. Верлена (зарубіжна література).


Творчість раннього П.Тичини.


^ Осип Турянський

Поза межами болю”


Біографічні відомості про письменника.

“Поза межами болю” — видатний твір української модерної літератури, написаний у стилі експресіонізму. Оригінальність жанру (повість-поема). Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення у поемі в прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу.

Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви у творі, гуманістичні цінності, що утверджуються в ньому. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги духу над матерією. Гуманістичний, життєстверджуючий пафос поеми в прозі, його вселюдська значимість і всеохопність. Афористичність мови твору.

Співзвучність твору з світовою класикою. Місце твору в світовій антивоєнній літературі.


ТЛ: поема в прозі.3Мати загальне уявлення про життя письменника.


Розуміти і вміти пояснити умовність зображення художньої реальності на конкретному матеріалі.

Розглядати ідейно-художній зміст окремих фрагментів твору, вміти коментувати їх. Виділяти основні ідеї. Пояснювати особливість і роль композиції, пейзажу, інших художніх засобів для втілення головних думок. Характеризувати головних персонажів.

Уміти пояснити особливості експресіоністського стилю твору.

Осмислювати вартість мистецтва, грошей, почуттів людини, спираючись на текст, висловлювати власні міркування, проводячи аналогії з сучасним життям.


^ Усвідомлення важливої переваги в житті духовного над матеріальним. Розвиток вміння пізнавати і розуміти справжню вартість речей, явищ, почуттів.

Дж.Лондон, “Воля до життя”; Е.Хемінгуей, “Старий і море”; “Вогонь”, А.Барбюса; “На західному фронті без змін”, Е.-М.Ремарка (зарубіжна література).

^

Еміграційна література


(огляд)

Еміграція українців за кордон у 1920-1940 рр. Утворення за кордоном літературно-мистецьких організацій, “празької поетичної школи” українських літераторів. Проза У.Самчука, Т.Осьмачки, І.Багряного, Д.Гуменної, Наталени Королевої та ін.

^

«Празька школа» поетів


(огляд)

“Празька школа” поетів, її представники (Є.Маланюк, Ю.Дараган, Л.Мосендз, О.Ольжич, О.Теліга, О.Лятуринська, О.Стефанович, Ю.Липа, Ю.Клен, Н.Лівицька-Холодна та ін.). Продовження ними модерністських традицій неоромантиків, неокласиків.

Збірка Ю.Дарагана “Сагайдак” (1925) як поетичний заспів “пражан”.

Головний герой їхніх творів — духовно сильна й вольова людина, національно свідомий українець, що мріє про незалежність України. Волелюбність, мужність, почуття відповідальності перед поневоленою батьківщиною, щирий патріотизм — основний пафос їхньої творчості.1
Знати і вміти розповісти про історичні умови і функціонування української літератури за кордоном.


Знати і вміти розповісти про “празьку школу” українських поетів, особливості їхньої поезії, називати основних представників.Еміграція українців за кордон в 1920-1940 рр.(історія України).


^ Євген Маланюк

Стилет чи стилос?..”, “Знаю – медом сонця, ой Ладо…», “Істотне”, “Під чужим небом”, “Земна мадонна”


Життєвий і творчий шлях поета й літературознавця, яскравого представника “празької школи”. Поєднання в його творчості неоромантичних, неокласичних, символістських та реалістичних тенденцій: збірки поезій “Стилет і стилос”, “Земля й залізо”, “Земна мадонна” та ін. Художнє осмислення в них проблем буття, ностальгічні мотиви, філософічність поезій.

Вірші про призначення поета й поезії в ранній творчості письменника. Роль поета-патріота в суспільному житті (“Стилет чи стилос?..”). Майстерне використання антитези у творі.

Своєрідний образ України як Степової Еллади у поезії Є.Маланюка (“Псалми степу”, “Варязька балада”). Аналіз вірша “Знаю – медом сонця, ой Ладо…»

Філософські мотиви у поезії “Істотне”. Земне буття у космічному вимірі. Оригінальність метафор і порівнянь.

Туга за рідним краєм, мотиви самотності (“Під чужим небом”).

Художня майстерність віршів Є.Маланюка, оригінальність форми, особливості поетичного стилю.

Літературознавчі праці про Т.Шевченка, І.Франка, Лесю Українку, М.Хвильового (“Книга спостережень”).2

Розповідати про Є.Маланюка як одного з “пражан”.


Аналізувати поезії Є.Маланюка, визначати їх основні мотиви, ідеї, пояснювати їх.

Характеризувати образи-символи. Шліфувати вміння висловлювати власні міркування, давати оцінку явищам мистецтва.


Визначати особливості поетичного стилю письменника, його місце в історії української та світової літератур.


^ Виховання патріотичних почуттів, які проявляються на відстані від рідного краю, усвідомлення їхньої щирості і безпосередності.

Продовження традицій української громадянської поезії.


Улас Самчук
^

“Марія”, “Нарід чи чернь?”Життєвий і творчий шлях письменника, втілення в його творах трагічної долі українського народу в ХХ ст. Участь в організації МУРу (Мистецького Українського Руху).


Публіцистика У.Самчука: народ і нація, проблеми формування національної свідомості (уривки зі статті “Нарід чи чернь?”).

Мемуарні твори: “На білому коні”, “На коні вороному”. Трилогія «Ост» – зображення тривалого шляху українського народу до свого визволення.

Трилогія “Волинь” — роман-хроніка, широке епічне полотно про долю українського селянства в першій третині ХХ ст. Образ Матвія Довбенка як символу справжнього сина українського народу. Показ формування національної самосвідомості на прикладі Володька.

Роман «Юність Василя Шеремети» , його автобіографічна основа.

“Maрія” (роман-хроніка) як художній документ про життя селянської родини в Україні в умовах тоталітаризму. Зображення страшних картин голодомору в Україні на прикладі однієї сім’ї. Образ Марії, її символічний зміст та спорідненість з біблійними образами. Утвердження у творі високих моральних якостей українського народу, осуд тих, хто зрікається свого роду, нації. Майстерність письменника у розкритті психології героїв, побудові драматичного сюжету. Пейзажні картини та художні деталі, їхня роль у творі.

TЛ: поглиблення поняття про роман (роман-хроніка, епопея).

4Знати основні факти з життя і творчості У.Самчука.

Називати основні його твори, їхню проблематику.


Розуміти ідейне спрямування статті “Нарід чи чернь?”, складати до неї тези.


Давати загальну характеристику трилогії “Волинь”.


Аналізувати роман “Марія”, коментувати його проблематику, характеризувати образ Марії, розкривати її символічний смисл.

Аналізувати художні засоби твору.


Уміти пояснити значення творчості письменника.


^ Усвідомлення своєї приналежності до роду, нації.
Спорідненість твору з романом В.Барки “Жовтий князь”.

^ Українська література 1940-1950 рр.

(огляд)

Друга світова війна і участь у ній українських письменників (О.Гончар, М.Стельмах, А.Малишко та ін.), їхня трагічна загибель у боротьбі з фашистами (К.Герасименко, О.Ольжич, О.Теліга, М.Трублаїні та ін.).

Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу (“Слово про рідну матір” М.Рильського, цикл “Україно моя” А.Малишка), філософські мотиви в поезії (“Похорон друга” П.Тичини).

Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Поширення вульгарно-соціологічних трактувань літературно-художнього процесу, ідеалізація дійсності в літературі, декларативність поезії, концепція “безконфліктності” в літературі.

Продовження репресій проти українських письменників: О.Довженка, Ю.Яновського, М.Рильського, В.Сосюри та ін.

Збагачення літератури новими жанрами (кіноповісті О.Довженка, “Мисливські усмішки” Остапа Вишні).

Українська література в еміграції. Проголошення гасла “Творення великої літератури”. Організація МУР (Мистецький український дух). Активізація в післявоєнний період творчості І.Багряного, У.Самчука, В.Барки, Є.Маланюка та інших письменників. Їхня публіцистична діяльність.

Відображення Другої світової війни в творчості українських письменників (О. Довженка, О.Гончара, Г.Тютюнника), її співзвучність із антивоєнними творами світової літератури.1Знати про особливості літературного процесу в Україні воєнного і повоєнного періодів, про трагічну загибель національних героїв О.Ольжича та О.Телігу. Користуватися довідковими виданнями, енциклопедіями.


^ Розвиток уміння знаходити необхідну інформацію, творчо, компетентно її використовувати.Події другої світової війни на території України (історія України).


Твори Г.Белля, А.Камю, О.Твардовського (зарубіжна література).
^ Олександр Довженко

Україна в огні”, «Зачарована Десна», “Щоденник” (уривки)


Життєвий і творчий шлях письменника, кінорежисера, засновника поетичного кіно. Захоплення у молодості малярством. Романтичне світобачення. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Болісні шукання компромісів національно-патріотичного світогляду із системою, трагічна доля митця в умовах тоталітаризму. Національні та загальнолюдські проблеми у його творчості.

Кіномистецька спадщина. Кіноповісті Довженка як новий жанр у літературі, його характерні ознаки. Звернення до історичної долі країни, народних звичаїв і традицій (“Звенигора”), до загальнолюдських філософських проблем, змалювання складних процесів на селі перед початком колективізації, які призвели до руйнації національних традицій і моральних засад (“Земля”). Режисерська майстерність митця.

Проблеми народу та війни, історичної пам’яті у кіноповісті “Україна в огні”. Несправедлива критика твору в сталінські часи та її тривалий шлях до читача. Доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки, поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою. Образ Лавріна Запорожця як символу нескореності українського народу. Жіночі образи. Патріотичні мотиви, звеличення героїчного подвигу народу, утвердження його безсмертя.

Оповідання та новели періоду війни. Романтичне змалювання людини в екстремальних умовах: “Ha колючому дроті”, “Воля до життя”, “Ніч перед боєм”.

Історія написання «Зачарованої Десни», її автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.


5Знати творчу біографію митця, розуміти її трагізм.


Вміти розповідати про Довженка-кінорежисера, основні події його творчого життя. Розуміти особливості жанру кіноповісті, специфіку публіцистичного тексту.


Переказувати історію написання та опублікування кіноповісті “Україна в огні”, знати її зміст, вдумливо читати текст, коментувати найосновніші фрагменти, публіцистичні відступи.


Шліфувати вміння виділяти провідні мотиви, проблеми, образи, обговорювати їх з позицій сьогодення, дискутувати про їхню актуальність.


Аналізувати одне з оповідань О.Довженка.


Коментувати текст «Зачарованої Десни», визначати основні теми й мотиви, характеризувати образи-персонажі. Вміти пояснити роль пейзажу та засобів індивідуалізації героїв.А. Горська, «Олександр Довженко»; О. Довженко, «Автопортрет періоду війни» (образотворче мистецтво).


Друга світова війна в зарубіжній і українській літературах (Г.Белль, О.Твардовський, Г.Тютюнник).
“Щоденник” О.Довженка — важливий історико-літературний документ епохи. Публіцистичні та філософські роздуми про трагічні сторінки історії України та її сучасності, про трагізм творчої долі митця за тоталітарного режиму, вільний розвиток особистості та національної культури, боротьбу добра і зла, про красу в житті й мистецтві.

Особливості художнього стилю О.Довженка.

Значення творчості О.Довженка як основоположника поетичного кіно. Визнання його таланту в світі.

ТЛ: кіноповість, публіцистичність.

Мати загальне уявлення про “Щоденник” О.Довженка, наводити кілька конкретних прикладів його записів.


Визначати особливості художнього стилю митця, його місце у вітчизняному і світовому мистецтві.


Висловлювати власні міркування про творчу спадщину митця.


^ Розвиток уміння сприймати життєві явища, події, людей у контексті загальнолюдських понять і цінностей.

Розуміти взаємозв’язок конкретного із загальним.

М.Стельмах, “Гуси-лебеді летять”.
Іван Багряний (Лозов’ягін)

«Тигролови» (повторення), “Огненне коло”


Життєвий і творчий шлях письменника. Огляд поетичної та прозової спадщини митця.

“Сад Гетсиманський” — “справжня енциклопедія радянської політичної в’язниці» (Ю.Шерех). Зображення в романі трагічних картин життя народу в умовах командно-адміністративної системи та невиправданих репресій на прикладі сім’ї Чумаків. Образ Андрія Чумака як людини високоморальних якостей і стійких ідейних переконань. «Тигролови» як зразок пригодницького роману (узагальнююче повторення).

Роман “Огненне коло”, змалювання в ньому національної трагедії в роки Другої світової війни (битви під Бродами). Образи Петра і Романа у творі, двох бойових побратимів, показ через їх сприйняття жахів війни. Особливості жанру (соціально-психологічний роман). Антивоєнне спрямування твору, його глибокий психологізм.

Тривалий шлях художнього слова письменника до українського читача після заборони його творів в Україні.

ТЛ: поглиблення поняття про роман (пригодницький та соціально-психологічний романи).

3Знати основні факти з життя і творчості письменника, називати його основні твори, давати їм загальну характеристику.


Уміти розкривати смисл назви творів “Огненне коло”, «Тигролови» та “Сад Гетсиманський”, розуміти їх символічне значення.


Знати зміст роману «Огненне коло», визначати його проблематику, характеризувати головних персонажів, пояснювати особливості художнього стилю письменника.


^ Розуміння того, що війна — протиприродне явище, яке несе горе людям.


Оволодіння навичками писати твір літературно-публіцистичного характеру.О.Солженіцин, “Архіпелаг ГУЛАГ”.


«Тигролови» І. Багряного (повторення вивченого в 9-му класі).


Твори зарубіжної літератури про Другу світову війну (Е.Хемінгуей, Е.-Ль Ремарк).

^ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1960-1990 рр.


Українська література в другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму. “Закулісний” розвиток модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій.

Офіційна реабілітація несправедливо забутих і репресованих письменників (П.Куліш, М.Костомаров, В.Самійленко, М.Вороний, О.Олесь, А.Кримський, Є.Плужник, Б.Антоненко-Давидович та ін.).

Закордонне об’єднання українських письменників “Слово”, його роль у розвитку української літератури (В.Барка, Ю.Косач, Є.Маланюк, У.Самчук, О.Зуєвський, С.Гординський, літературознавці Г.Костюк, Ю.Шерех) та ін.

Явище “шістдесятництва” і пробудження національної свідомості в суспільстві. Публіцистична праця І.Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?” та її суспільний розголос.

Розвиток драматургії (О.Коломієць, Я.Стельмax, В.Врублевська).

Продовження репресій проти письменників на початку 1970-х років (І.Світличний, В.Стус, М.Руденко, І.Гнатюк, В.Марченко, Є.Сверстюк, І.Калинець та ін.), несправедлива критика окремих творів (“Собop” О.Гончара, “Мальви” Р.Іваничука, “Меч Арея” І.Білика та ін.), у яких порушувалися проблеми історичної пам’яті народу, формування його національної свідомості.

Збагачення української літератури перекладами iз зарубіжної літератури (Б.Тен, Г.Кочур, М.Лукаш).

Нью-Йоркська група письменників. Постшістдесятники. Українська “химерна” проза. Пошукове розмаїття літератури по шляху постмодернізму в 90-і рр. Публіцистичний виступ Л.Костенко “Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала” (уривок).


ТЛ: постмодернізм; соцреалізм, модернізм (повторення).


1Знати і розуміти найголовніші тенденції розвитку української літератури в 60-90-x pp.

Вміти користуватися довідковою інформацією, словниками, енциклопедіями.


^ Вміння робити узагальнюючі висновки на основі зібраної інформації.


Уміти складати тези до публіцистичної статті Л.Костенко, знати її основні положення.Україна у другій половині ХХ ст. (історія України).

^ УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ 1960-1990-х рр.


ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ

Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х років. “Шістдесятництво” як явище соціальне і культурологічне, його зв’язок із дисидентським рухом.

Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна, пов’язана із новими явищами в художньо-мистецькому русі.1Розуміти зв’язок українського дисидентського руху з явищем “шістдесятництва”. Вміти з’ясовувати зв’язок світогляду письменника із творчістю. Називати поетів-шістдесятників. Вміти давати загальну характеристику їхньої творчості. Користуватися додатковою літературою.Дисидентський рух 1960-х років (історія України).

Композитори Л.Грабовський, В.Губа, В.Сильвестров;

художники А.Горська, І.Марчук, В.Зарецький; актори Б.Ступка, І.Миколайчук, Л.Кадирова; режисери Ю.Ільєнко, Л.Танюк, С.Параджанов, К.Муратова, Л.Осика.

^ Василь Симоненко

Задивляюсь у твої зіниці…”, “Є тисячі доріг...”, “Я…”, “Є в коханні і будні, і свята...”, “Ікс плюс ігрек”, “Казка про Дурила”, «Люди – прекрасні…»


Творча біографія митця — “витязя молодої української поезії (О.Гончар).

Патріотичні мотиви як лейтмотив творчості В.Симоненка. “Лебеді материнства” як поетичний шедевр на патріотичну тему. Неповторний персоніфікований образ України у вірші “Задивляюсь у твої зіниці...”, патріотичний пафос поезії. Патріотичний синівський обов’язок ліричного героя перед своїм народом (“Є тисячі доріг...”). Декларативність, публіцистичність поезії, використання традиційних художніх прийомів. Високохудожнє відтворення громадянського вибору поета.

Звеличення в поезії почуття людської гідності (“Ти знаєш, що ти — людина...”). Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність, самоцінність (вірш “Я…”, «Люди – прекрасні…»).

Художнє осмислення нелегкої долі людини праці, звеличення простої людини, її мудрості (“Дід умер”, “Жорна”).

Художнє осмислення складних морально-етичних проблем, пов’язаних із добром і злом у людському житті (“Злодій”, “Кривда”).

Полемічний характер поезії, гостре викриття в ній пристосуванців, лицемірів, кар’єристів. Звернення до ліричного жанру інвективи (цикл “Гострий плуг”).

Своєрідність інтимної лірики поета, вираження у ній найніжніших і щирих почуттів кохання (“Вона прийшла...”, “Ікс плюс ігрек”, “Ну скажи хіба не фантастично…”). Вірш “Є в коханні і будні, і свята…”, майстерне відображення в ньому через антитезу радощів і болей, складнощів людського почуття кохання.

“Казка про Дурила” — оригінальний твір про долю українського народу в умовам тоталітарного режиму і пробудження його національні свідомості. Патріотичний пафос твору. Казкові мотиви. Алегоричний зміст його назви.

Збірка новел “Вино з троянд”. Народознавчі мотиви, заглиблення у світ простої людини, її почуття.

Особливості поетичного стилю В.Симоненка. Місце В.Симоненка в українській літературі.

ТЛ: віршові розміри (узагальнююче повторення).


3Розповідати про В.Симоненка, коментувати висловлювання про нього О.Гончара.

Пригадати твори В.Симоненка, вивчені раніше.


Давати загальну характеристику його поетичної творчості за тематикою.


Характеризувати поезії В.Симоненка, виділяючи в них мотиви, поетичні образи, художні засоби, визначати віршові розміри, стильові особливості, вміти коментувати і пояснювати їх.


Дискутувати про патріотичні, громадянські мотиви, морально-етичні проблеми, порушені у віршах В.Симоненка.


Розвивати навички самостійного ідейно-художнього аналізу поезій з інтимної лірики


Вивчити напам’ять одну з поезій В.Симоненка (на вибір).


Формування власної думки на порушені у поетичних творах мотиви, проблеми. Розвиток уміння її відстоювати. Шліфування навичок аргументованого, толерантного ведення дискусії.

Поезії В.Симоненка, вивчені в попередніх класах (“Лебеді материнства”, “Ти знаєш, що ти — людина?..”, “Гей, нові Колумби й Магеллани…”).
^ Дмитро Павличко

Ти зрікся мови рідної…”, «Коли помер кривавий Торквемадо…», “Це Ти створив мене таким…”, “Був день, коли ніхто не плаче…”, “Сріблиться дощ…”, “Дзвенить у зорях небо чисте…”, “Два кольори”, «Я стужився, мила, за тобою»


Стислі відомості про поета, перекладача. Основні поетичні збірки: “Любов і ненависть”, “Бистрина”, “Сонети подільської осені”, “Таємниця твого обличчя”, “Покаянні псалми”.

Громадянські мотиви його поезії. Алегоричний зміст вірша “Коли помер кривавий Торквемада...”, осудження в ньому тоталітарної системи.

Актуальність мотиву вірша “Ти зрікся мови рідної...”. Виразні художні деталі у поезії, афористичність мови. Роль анафори, поетичного обрамлення.

Інтимна лірика поета, її своєрідність і новаторство (зб. “Таємниця твого обличчя”). Відтворення у ній найтонших порухів інтимних переживань, глибоке розкриття внутрішнього світу ліричного героя (“Був день, коли ніхто не плаче...”, “Сріблиться дощ...”, “Дзвенить у зорях небо чисте…”). Майстерність поетичної мініатюри, яскравих порівнянь та метафop. Моральне обличчя ліричної героїні (“Коли ми йшли удвох з тобою...”).

Пісенна творчість Д.Павличка, його творча співдружність із українськими композиторами.

Вірш “Два кольори” його спорідненість із “Піснею про рушник” А.Малишка. Національний колорит поетичних образів у вірші, роль антитези.

Цикл поезій “Покаянні псалми”, самоаналіз у ньому власного життя, своєї душі й долі (вірш “Це Ти створив мене таким...”).

Особливості поетичного стилю Д.Павличка. Місце поета в українській літературі. Переклади ним сонетів зі світової літератури.


ТЛ: поглиблення поняття про сонет.


3

Знати найосновніші відомості про поета, вміти про них узагальнено розповісти. Називати його поетичні збірки.


Характеризувати основні мотиви його громадянської та інтимної лірики, поетичні образи, художні засоби. Вміти виділяти найактуальніші з них, пояснити свій вибір.


Розповідати про популярність пісенної лірики поета, пояснювати причину її популярності.


Вивчити напам’ять вірш “Два кольори”.


^ Розвиток естетичного смаку, відчуття краси форми і змістової глибини поетичного образу. Формування національної свідомості громадянина України.
Живопис і музика М.Чурльоніса.


Музика О.Білаша, З.Слободян, Л. Дичко, та ін. на слова Д.Павличка.


Жанр сонета в зарубіжній літературі (Ф.Петрарка, В.Шекспір та ін.).
^ Ліна Костенко

Пастораль ХХ сторіччя”, “Доля”, “Страшні слова, коли вони мовчать...” “Українське альфреско”, “Життя іде і все без коректур…”, “Світлий сонет”, “Хай буде легко. Дотиком пера...”, “Недумано, негадано...”, “Я вранці голос горлиці люблю…”, «Вже почалось, мабуть, майбутнє…», “Маруся Чурай”


Життєвий і творчий шлях поетеси. Огляд творчості (основні збірки: “Проміння землі”, “Вітрила”, “Мандрівки серця”, “Над берегами вічної ріки”, “Неповторність”, “Сад нетанучих скульптур”).

Спогади про війну, пам’ять історії (“Мій перший вірш написаний в окопі....”). Поєднання епічності розповіді з ліричними переживаннями при відтворенні трагічного епізоду як жорстоке й болюче відлуння останньої війни в поезії “Пастораль ХХ сторіччя”. Оригінальність жанру, досягнення експресивності строфи за допомогою рубаної і влучної короткої фрази, зорових зображувально-виражальних засобів.

Л.Костенко про призначення поета і поезії, про відповідальність митця перед народом (“Доля”, “Страшні слова, коли вони мовчать...”). Афористичність мови. Ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва.

Українські фольклорні типи, їх новітнє переосмислення у вірші “Українське альфреско”. Образи-архетипи як атрибути української свідомості.

Роздуми поетеси про суть життя, призначення людини на землі та її творчої праці, про невмирущі моральні цінності у віршах-медитаціях “Життя іде і все без коректур...”, «Вже почалось, мабуть, майбутнє…»

Майстерність і оригінальність пейзажної лірики (цикли “Осінні карнавали”, “Невидимі причали”). Зорові і слухові образи (“Двори стоять у хуртовині айстр...”, “Ті журавлі і їх прощальні сурми...”). Майстерність поетичної мініатюри (“Я вранці голос горли ці люблю...”), обрамлення в поезії.

Інтимна лірика поетеси. Глибина і щирість почуттів ліричного героя (“Світлий сонет”). Асоціативні роздуми про кохання у циклі “Летючі катрени” (поетичні мініатюри “Хай буде легко. Дотиком пера...”, “Недумано, негадано...”). Образотворчі засоби вираження почуттів ліричного героя.

Незнищенність історичної пам’яті народу (поема-балада “Скіфська одіссея”, драматична поема “Дума про братів неазовських”, історичний роман у віршах “Берестечко”).

“Маруся Чурай” — найпомітніше явище в українській літературі кінця другої половини XX ст. Особливості жанру (історичний роман у віршах). Фольклорна та історична основа твору (доба козаччини за хмельниччини). Композиція твору, його патріотичний зміст. Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Любов і зрада, пісня й історія, митець і суспільство, індивідуальна свобода людини — найголовніші сюжетні лінії твору. Філософські роздуми над історичним минулим народу, художнє осмислення ролі митця і пісні в житті народу, звеличення вірності в коханні та осудження зради. Глибоке розкриття внутрішнього світу героїні. Інші образи у творі. Афористичність мови.

Особливості поетичного стилю Л.Костенко: філософічність, історизм мислення, інтелектуалізм, публіцистичність, громадянський і патріотичний пафос.

ТЛ: поглиблення поняття про літературні жанри (катрен, пастораль, роман у віршах), образи-архетипи.

6Знати про життя і творчість Ліни Костенко. Вміти характеризувати її творчість у порівнянні з іншими поетами. Називати поетичні збірки.


Закріплювати навички аналізу ліричного твору, його образної системи, системи художніх засобів, провідних мотивів.


Вивчити напам’ять вірш Ліни Костенко (на вибір).


Уміти дати загальну характеристику творчості Ліни Костенко.


Вміти визначати жанр “Марусі Чурай”, історично-фольклорну основу твору. Коментувати особливості сюжету, композиції. Словесно створювати образний портрет Марусі. Порівнювати цей образ з іншими, спираючись на приклади з тексту. Висловлювати своє ставлення до вчинків героїв, їх морального вибору.


Вивчити напам’ять уривок з “Марусі Чурай” (на вибір).


Писати творчу роботу на проблемну тему.


Визначати особливості поетичного стилю Л.Костенко.


^ Виховання почуття відповідальності за вчинки, усвідомлення права на власний моральний вибір. Розвиток духовних якостей.Музика З.Слободян, О.Богомолець на слова Л.Костенко.


Доба козаччини, Хмельниччини

(історія України).


Пісні Марусі Чурай (повторення).

Іван Драч

Лист до калини…”, “Балада про соняшник”, “Крила”

Життєвий і творчий шлях. Представник інтелектуальної лірики, невтомного шукача нового змісту і нової форми в поезії. Основні збірки: “Соняшник”, “Протуберанці сонця”, “Балади буднів”, “Корінь і крона”, “Сонце і слово”, “Теліжинці”, “Вогонь з попелу” та ін. Художнє осмислення в них проблем буття українського народу у XX ст.

Усвідомлення свого родового коріння (“Лист до калини, залишеної на рідному лузі в Теліжинцях”). Використання традиційного народного символу для розкриття сучасних проблем життя.

Фантастична поема-трагедія “Ніж у сонці” (уривок “Українські коні під Парижем”). Болючі роздуми над долею людства та України в атомний вік. Оригінальність жанру.

Звернення до жанру балади, його переосмислення. Поетизація в ній звичайних, буденних явищ життя (“Балада про вузлики”). Художня деталь у творі.

Поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості (“Балада про соняшник”). Оригінальність образів. Майстерність верлібру. Використання символів (сонця, соняшника).

Роздуми про справжнє покликання людини у житті та її обивательське існування (новорічна балада “Крила”).

Особливості поетичного стилю І.Драча.

І.Драч як поет-новатор в українській літературі. Широке використання художніх прийомів світової модерністської поезії (В.Вітмена, П.Верлена, Р.М.Рільке, Ф.Г.Лорки).

ТЛ: поглиблення поняття про баладу.


2Знати основні відомості про творчість поета, називати його збірки, їх проблематику.


Згадати основні ознаки жанру балади, вміти порівняти її класичний взірець із баладами І.Драча.


Шліфувати навички аналізу поетичного твору. Пояснювати власне розуміння образів-символів. Розуміти умовність, метафоричність художнього втілення головних ідей, вміти пояснювати це на прикладах із творів. Висловлювати власні роздуми про людей одержимих, крилатих і прагматично обмежених, приземлених.


Вивчити напам’ять “Баладу про соняшник”.


Аналізувати образну структуру та ідейний зміст поеми “Чорнобильська мадонна”.


Визначати особливості поетичного стилю І.Драча, його місце в історії літератури.


^ Усвідомлення філософських категорій доброти, широти світогляду і світосприйняття, моральних переваг творчої, душевно щедрої людини.
Поезія В.Вітмена, П.Верлена, Р.М.Рільке, Ф.Г.Лорки (зарубіжна література).
^ Микола Вінграновський

У синьому небі я висіяв ліс…”, “Сеньйорито акаціє, добрий вечір...”, “Прилетіли коні — ударили в скроні...”, “Чорна райдуга”


Стисла розповідь про поета, прозаїка, кіномитця, учня О.Довженка. Основні збірки: “Атомні прелюди”, “Сто поезій”, “На срібнім березі”, “Губами теплими і оком золотим”, “Цю жінку я люблю”.

Збірка інтимної лірики “Цю жінку я люблю”. Вселюдські та національні мотиви крізь призму “інтимного само-зосередження”. Вируюча пристрасть, несподівана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії М.Вінграновського. Глибинне відчуття пракоренів, наскрізне почуття любові до світу, до жінки. Майстерне використання образної деталі, оксиморона (аналіз віршів “У синьому небі я висіяв ліс...”, “Сеньйорито акаціє, добрий вечір...”, “Прилетіли коні — ударили в скроні…”, “Чорна райдуга”). Фольклорні мотиви в поезії, її національний колорит («Тополя»).


ТЛ: оксиморон.


2

Знати основні відомості про творчу спадщину митця.

Вміти характеризувати ідейно-стильові особливості поезії М.Вінграновського. Виділяти і пояснювати образотворчі засоби поетичної мови, засоби фольклорної поетики, визначати віршові розміри.

Виділяти і коментувати національні і вселюдські мотиви, відшукувати образну деталь, пояснювати її роль. Висловлювати власне ставлення до розглянутих поезій.


Вивчити напам’ять один з віршів М.Вінграновського (на вибір). Вміти пояснити цей вибір.


^ Усвідомлення специфіки ліричного самовираження творчою людиною, великого значення почуття любові. Розвиток асоціативного мислення.
Поезії С.Вінграновського, вивчені в попередніх класах (“Ходімте в сад…”, “Сама собою річка ця тече…”).
^ Борис Олійник

«Пісня про матір», «Крило»

Життєвий і творчий шлях. Основні збірки: «»Б’ють у крицю ковалі», «Рух», «Сива ластівка», «У дзеркалі слова» та ін.

Образ матері як наскрізний у творчості поета. Оригінальність поетичних переживань («Мамо, вечір догора…», «Мати наша − сива горлиця…»). Мелодійність поезій, які стали народними («Пісня про матір». Роль діалогу між матір’ю й дітьми у вираженні основної думки.

Образне осмислення проблеми «людина і природа» в поемі «Крило». Протиставлення чесного, доброго юнака жорстокій, бездуховній людині. Розкриття внутрішнього світу персонажів.


ТЛ: поглиблення поняття про ліричні жанри (пісню).


2

Знати основні факти життя й творчості митця, називати його збірки.

Аналізувати поезії Б. Олійника, визначати її мотиви, характеризувати образи, пояснювати художні засоби.


Вивчити напам’ять: «Пісню про матір».


^ Усвідомлення значущості гармонійних стосунків батьків і дітей, необхідності гармонійного зв’язку людини з природою.

Ірина Жиленко

«І світла алея», «Зимовий мотив з візитом пічника», «За золотими вікнами зірок»

Стисла розповідь про поетесу. Основні збірки: «Автопортрет у червоному», «Концерт для скрипки, дощу і цвіркуна», «Ярмарок чудес», «Євангеліє від ластівки» та ін.

Сповідальність, камерність, інтимна філософічність лірики поетеси. Світ жіночої душі. «Шістдесятництво» крізь призму согодення і вічних понять честі, чесності, любові.


2

Знати основін факти з життя і творчості поетеси. Закріплювати навички аналізування поетичного тексту, вміння визначати основні мотиви, образи. Вміти описати словесний портрет ліричної героїні, яким він склався в уяві читача.


Вивчити напам’ять: «І світла алея».


^ Розвиток творчих здібностей, уяви, фантазії.


Традиції східної лірики. Поезії І. Жиленко, вивчені раніше.

ПОСТШІСТДЕСЯТНИЦТВО

Київська школа” поетів

(огляд)

Ідейно-естетичні пошуки серед молодих поетів-постшістдесятників. Опозиційність до влади, соцреалізму, позаідеологічність, уникнення соціальної заангажованості.

Творчість поетів-естетів (Ігор Калинець), “київської школи” поетів: Василь Голобородько (“Балада про кривавих солов’їв”, “Наша мова”, “Самовбивці”), Микола Воробйов (“Ліс”), Віктор Кордун (“Весною повертаються з вирію…”) та ін.

Із поетичного доробку Ігоря Калинця (цикли поезій “Калинова сопілка”, “Веселка”, зб. «Тринадцять аналогій», «Слово триваюче» та ін.).

Верлібр як універсальна форма цих поетів. Осягнення життя, світу, людини через метафору.

Загальна характеристика поезії І.Калинця та В.Голобородька. Особливості їхнього оригінального стилю: архетипність образів, фольклорна символіка, асоціативність, філософічність. Василь Голобородько – поет-філософ. Прадавній світ української казки, пісні, обряду, екзистенційні проблеми свого часу крізь призму власних відчуттів (зб. «Ікар на метеликових крилах», «Калина об Різдві», «Посівальник»)


ТЛ: поглиблення поняття про верлібр.2Згадати поезію “шістдесятників”, їхні провідні мотиви, теми, зіставляти її з поезією постшістдесятників.

Мати загальне уявлення про “київську школу” поетів.

Вміти прокоментувати ідейно-стильові особливості їхніх творів.


Мати загальне уявлення про поезію І.Калинця та В.Голобородька.

Уміти проаналізувати один із віршів кожного автора.


Поезії І. Калинця, вивчені в 6-му класі.
^ Василь Стус

Посоловів од співу сад…”, “Мені зоря сіяла нині вранці…”, “Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…”, “Господи, гніву пречистого…”, “О земле втрачена, явися…”, “Як добре те, що смерті не боюсь я...”, “У порожній кімнаті”, «На колимськім морозі калина…»


Життєвий і творчий шлях поета, який став символом незламного духу, збереження людської гідності. Основні

збірки: “Зимові дерева”, “Палімпсести”, “Веселий цвинтар”, “Свіча в свічаді”. Посмертна збірка “Дорога болю”.

Загальний огляд творчості. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі. Основні тематично-проблемні лінії: душа людини “перед вічністю високого неба” (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самотності і активної дії, формування своєї особистості), атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи (Україна-мрія і Україна знищена, скорена).

Патріотичні мотиви в ліриці В.Стуса, образ України (“О земле втрачена, явися...”). Образи-символи рідного краю, незабутні картини української природи.

Болісні роздуми ліричного героя над долею людини на чужині, над трагічною долею України («На колимськім морозі калина…»).

Філософські роздуми ліричного героя про смисл людського життя (“Мені зоря сіяла вранці…”). Поетичний образ зорі у вірші, його глибокий ідейний зміст. Майстерне володіння верлібром.

Утвердження активної життєвої позиції, мужності й сили духу ліричного героя, його духовний стоїцизм (“Господи, гніву пречистого...”, “Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…”, “Як добре те, що смерті не боюсь я...”). Екзистенційні мотиви у творах.

Інтимна лірика поета, болісні спогади про рідню, мотиви самотності (“Посоловів од співу сад...”, “У порожній кімнаті”). Засоби передачі психологічного стану ліричного героя.

Василь Стус — перекладач.

Особливості поетичного стилю В.Стуса.

Поезія В.Стуса — зразок “стоїчної” поезії у світовій ліриці. Місце поета в історії української літератури, співзвучність його творчості із світовою поезією.

ТЛ: екзистенційні ідеї в художньому творі, метафора (поглиблено).


4

Знати трагічну долю поета. Вміти характеризувати його творчість: визначати її провідні мотиви, ідеї, аналізувати образи-символи.


Шліфувати навички порівняльного аналізу поезії В.Стуса і В.Симоненка за тематикою чи образами (наприклад, образ України).


Самостійно аналізувати вірші поета, висловлювати власні роздуми з приводу порушених у них проблем.


Вивчити один з віршів напам’ять (“Мені зоря сіяла нині вранці...” чи “Як добре те, що смерті не боюсь я...”).


Уміти визначати особливості поетичного стилю В.Стуса.

Виконувати творчу роботу на публіцистичну тему за поетичною цитатою.


^ Виховання рис “стоїцизму”, активної життєвої позиції.

Усвідомлення поняття честі, людської гідності, мужності, сили духу на прикладі життя В.Стуса.

Поезія Р.-М.Рільке, Т.Еліота, Г.Лорки, Б.Пастернака, М.Цвєтаєвої (зарубіжна література).
^ ПРОЗА 1960-1990 pp.


Інтенсивний розвиток малої прози у 1960-1990-х pp. ХХ ст. (твори В.Дрозда, Є.Гуцала, В. Шевчука, Гр. Тютюнника, А.Дімарова та ін.). Дальший розвиток роману (Григорій Тютюнник, О.Гончар, М.Стельмах). Історична романістика (П. Загребельний, Ю.Мушкетик та ін.). Продовження традицій “химерної прози” (В.Земляк) та українського бароко (Валерій Шевчук). Еміграційна література цього періоду (В.Барка та ін.).1Мати загальне уявлення про розвиток української прози у 1960-1990 рр., називати її найголовніших представників за темами та жанрами.Живопис К.Білокур, М.Приймаченко (образотворче мистецтво).

^ Григорій Тютюнник

Вир” (оглядово)


Життєвий і творчий шлях письменника.

Роман “Вир” — реалістична картина життя українського народу напередодні та під час Другої світової війни. Колоритні національно виразні характери у творі (Тимко Вихор, Гамалія, Дорош, Гнат Рева, Орися). Поєднання реалістичних та романтичним засобів зображення. Символічний зміст назви роману. Його висока художня майстерність.


2Знати основні факти про життя і творчість письменника.


Мати загальне уявлення про роман “Вир”, виділяючи його проблематику, характеризуючи образи, майстерність мови твору.
Твори зарубіжних письменників про Другу світову війну.

^ Олесь Гончар

За мить щастя”, “Залізний острів” (новела з роману “Тронка”), “Людина і зброя” або “Собор”


Життєвий і творчий шлях. Творчий злет у 60-ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації. Романтичність світобачення.

Загальна характеристика доробку О.Гончара-романтика. Рання творчість письменника (оповідання, новели, поезія).

Романи “Прапороносці”, «Циклон», «Людина і зброя», «Бригантина» та ін.

Роман “Людина і зброя”. Правдиве змалювання трагічного початку війни, колоритні образи молодих воїнів із студентського батальйону (Богдан Колосовський, Степура, Духнович та ін.), їхній патріотизм, стійкість у боротьбі з фашистами. Гуманістичний пафос роману, висока художня майстерність (описи природи, листи, батальні сцени, діалоги, авторські відступи-роздуми). Ідейний зміст назви твору.

Роман у новелах “Тронка”. Глибокий ідейний смисл назви твору, оригінальність жанру.

Новела-засторога “Залізний острів” з роману. Символіка танку юних Віталика і Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера (гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів). Майстерне відтворення чистоти справжніх людських почуттів.

Олесь Гончар — новеліст, майcтер відтворення внутрішнього світу героїв (ранні новели “Модри Камень”, “Ілонка”).

Художнє осмислення краси людських почуттів та філософії миті людського щастя у новелі “За мить щастя”. Образи Сашка Діденка та Лорі, художні засоби їх зображення.

Проблемно-філософський роман “Собор”, драматична історія видання твору. Символічний зміст назви та багато проблемність роману (роль духовного начала і краси в житті людини, осуд бездуховності, історична пам’ять народу, добро і зло в людському житті). Особливість сюжету і композиції твору. Колоритні образи-персонажі. Гнівний осуд національного нігілізму, моральної ницості, душевної пустоти в образі Володьки Лободи. Філософські та публіцистичні відступи про смисл людського життя, екологію природи й душі. Місце роману серед інших соцреалістичних творів доби.

Особливості стилю О.Гончара: лірично-філософський струмінь, романтичний пафос, естетизм.

ТЛ: поглиблення поняття про індивідуальний стиль письменника, роман та його різновиди.


5


Знати основні факти з життя письменника. Давати загальну характеристику його творчості, називаючи провідні твори, їх проблеми, образи.


Знати зміст роману «людина і зброя», характеризувати його головних героїв, гуманістичний пафос твору, його ідейний зміст.


Вміти визначати новелістичний жанр, виділяти провідні ідеї, розкривати їх, спираючись на текст, визначати основний пафос новел. Відшукувати і пояснювати в них роль кольорової гами, прояви романтичного в стильовій палітрі.


Аналізувати роман “Собор”, знати його зміст, визначати проблематику. Розповідати про драматичну історію видання твору. Характеризувати головні персонажі. Розкривати символічний смисл назви твору.

Визначати особливості художнього стилю письменника.


Усвідомлення філософської сутності щастя людини, його відносності і короткочасності. Усвідомлення небезпеки цивілізаційних процесів, здатності сучасної людини зберегти в собі свою сутність, свої почуття. Турбота про збагачення свого духовного світу.
“Україна в огні” О.Довженка.

^ Григір Тютюнник

Три зозулі з поклоном”, “Оддавали Катрю”


Стисла розповідь про письменника. Основні збірки: “Зав’язь”, “Деревій”, “Батьківські пороги”, “Коріння”.

“Вічна тема” “любовного трикутника” в новітній інтерпретації (новела “Три зозулі з поклоном”). Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Звеличення благородних людських почуттів, чесності й порядності в житті. Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї. Порушення гострих морально-етичних проблем у творах, зображення складних родинних сосунків (“Оддавали Катрю”).

Особливості художнього стилю Григора Тютюнника, “суворого реаліста”, “живописця правди” (О.Гончар). Спорідненість стилів Григора Тютюнника та Василя Шукшина.

TЛ: поглиблення поняття про новелу, художню деталь.3


Знати найголовніші відомості про письменника. Пригадати його твори, вивчені раніше.


Розвивати навички аналізу новели, визначення теми твору, його жанру, провідної думки, характеристики образів, художніх засобів, особливостей композиції.

Висловити власні роздуми про поведінку героїв і проблеми, порушені в новелі.


Визначати особливості художнього стилю Григора Тютюнника. Коментувати висловлювання О.Гончара про письменника.


^ Виховання краси почуттів, християнських взаємин між людьми. Усвідомлення високого сенсу почуття любові, вміння берегти її і цінувати.Твори Г.Тютюнника, вивчені в попередніх класах (“Дивак”, “Климко”).


Новели і повісті В.Шукшина (зарубіжна література).

^ Валерій Шевчук

Дім на горі” (повість-преамбула)

Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв’язок із давньою українською літературою. Використання традицій українського бароко, міфопоетичних образів у художньому творі.

Тематично-жанрова різноманітність великої прози: історичний роман-притча (“На полі смиренному”), роман-балада (“Дім на горі), роман-триптих (“Три листки за вікном”), філософський роман (“Птахи з невидимого острова”). Інші твори В.Шевчука(повість “Початок жаху”, роман “Юнаки з огненної печі” та ін.). Сучасні модерні драми (“Вертеп”, “Сад божественних пісень”). Автобіографічні мемуарні твори (“На березі часу”).

Філософсько-міфологічна основа роману-балади “Дім на горі” (повість-преамбула та збірка новел “Голос трави”). Особливості композиції. Демонологічні мотиви. Використання традицій європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету. Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного): дім на горі як фортеця нашої духовності, душі; підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви. Художні деталі та символи у творі, їхня роль. Барокові притчові мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Жіноче і чоловіче начало у творі. Притчевість образів, епізодів. Глибокий психологізм у розкритті внутрішнього світу героїв. Майстерність у використанні біблійних образів та народних легенд.

Значення творчості Валерія Шевчука в розвитку української літератури. Особливості його стилю.

ТЛ: бароко, притчевість, символічність, поглиблення поняття про баладу, роман-балада.4


Знати основні відомості про письменника, про жанрово-тематичну різноманітність його творчості.

Повторити відомості про епоху бароко та його культуру.


Знати зміст роману-балади «Дім на горі», аналізувати особливості композиції, символічні образи, риси бароко у творі.


Екзистенційна проза А.Камю, Ж.-П.Сартра, В.Голдінга (зарубіжна література).


Епоха Бароко і її культура.

Біблія. Українська демонологія.
^ УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА


Українська історична проза в лещатах радянської ідеології, довгий шлях до читачів творів З.Тулуб. Історичні твори П.Загребельного, Р.Іваничука, Ю.Мушкетика, І.Білика, В.Малика, В.Чемериса, Р.Федоріва та ін.

1Називати основні твори української літератури на історичні теми другої половини XX ст.^ Павло Загребельний

Диво” (скорочено)


Життя і творчість. Загальна характеристика його творчості. Тема героїзму народу під час Другої світової війни (повість “Дума про невмирущого”). Історичні романи письменника як правдиві художні документи з минулого нашого народу (“Первоміст”, “Смерть у Києві”, “Євпраксія”, “Роксолана”, “Я, Богдан…”, “Тисячолітній Миколай”). Актуальні проблеми сучасності в інших творах письменників (“Розгін”, “Південний комфорт”, “Брухт”).

Роман «Диво», історична основа й художній вимисел у творі. Тема незнищенності пам’яті народу та його мистецьких звершень. Оригінальність композиції (розгортання дії у різних часових вимірах).

Софія Київська як історична пам’ятка та художній символ. Образ Сизоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини). Образи вченого-патріота Гордія Отави та його сина Бориса. Проблема життєвого вибору людини. Інші наскрізні проблеми твору (людина-творець, людина у процесі самопізнання та самоствердження).

Місце П.Загребельного в історії української літератури. Особливості його художнього стилю. Літературознавчі праці, есе («Неложними устами).

ТЛ: історична правда та художній вимисел (повторення).


3

Знати основні факти життя і творчості П. Загребельного. Мати загальне уявлення про його основні твори, зокрема історичні романи.


Самостійно прочитати роман «Диво», знати його зміст. Характеризувати особливості його композиції, вміти виділити історичну достовірність та художній домисел. Шлірувати навички аналізу образів-персонажів, пояснювати їхній ідейний зміст. Вміти розглядати порушені в творі проблеми крізь призму героїв. Удосконалювати вміння обґрунтовувати власну думку прикладами з художнього тексту.

Визначати особливості стилю письменника.


^ Розвиток уміння бачити крізь наскрізні проблеми твору власні. Формування інтересу до національної історичної романістики.Софіївський собор у Києві

(архітектура).
^ УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ 1960-1990 рр.


Криза в розвитку української драматургії і театру. Окремі помітні явища в драматургії: драми на морально-етичні теми О.Коломійця («Дикий Ангел»), В.Врублевської, Я.Стельмаха.


^ Ярослав Стельмах

«Синій автомобіль»


Короткі відомості про письменника та його твори.

Зображення у трагікомедії «Синій автомобіль» духовної і творчої кризи письменника. Особливості сюжету й композиції (твір починається з розв’язки). Спогади митця про власне життя. Причини творчих невдач письменника через небажання збагнути складнощі сучасного життя. Постмодерністські мотиви у творі.

ТЛ: поглиблення поняття про драматичний твір (трагікомедія).
2

Мати загальне уявлення про кризові явища в українській драматургії другої половини XX ст., її окремі успіхи.

Мати загальне уявлення про драму «Дикий Ангел» О. Коломійця, розкривати її актуальність проблематики, образів, ідейний смисл назви твору.


Знати зміст трагікомедії «Синій автомобіль», пояснювати особливості жанру твору, причини творчих невдач головного героя п’єси.


^ Усвідомлення необхідності вміння виживати у сучасному складному світі.
^ СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

(огляд)

Історична картина літературного процесу в Україні кінця ХХ — початку XXI ст. Стильове й тематичне оновлення української літератури.

Виникнення нових літературних угруповань: АУП (Асоціація українських письменників), Бу-Ба-Бу, ЛуГоСад, «Пропала грамота», «Нова дегенерація» та ін. Сучасні часописи та альманахи.

Твори Г. Пагутяк, Ю.Андрухович, О.Забужко, І. Римарука, В. Слапчука, В.Махно, Є.Пашковський та ін.

Неоавангардистські, постмодерні пошуки в сучасній українській літературі. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років. Зв’язок зі світовим постмодернізмом: поєднання різних художніх систем, синтезу мистецтва з антимистецтвом, елітарної і «масової» культури, карнавального, сміхового та серйозного ставлення до дійсності.

ТЛ: постмодернізм.


3Уміти дати загальну характеристику особливостям літературного процесу в Україні кінця ХХ — початку ХХІ ст., називати сучасних письменників. Самостійно ознайомитися з їхніми творами.


Розуміти і вміти пояснити вияв постмодернізму в українській літературі, розкривати його суть, називати найвідоміших представників.


^ Розвиток уміння бачити і розуміти особливості свідомості сучасної людини. Формування сучасного погляду на світ, на людину в ньому.Пробудження національної свідомості народу, його історичної пам’яті, утворення незалежної української держави в 1990-х років (історія України).

Й.Бродський, У.Еко, Дж.Фаулз, М.Кундера, М.Павич (зарубіжна література).
^ Українська російськомовна поезія

(огляд)

Українська тематика у творах Миколи Ушакова («Стихи о Шевченко», «Старый Киев», «П. Г. Тычине»), Леоніда Вишеславського («Это украинское село…», «Песня над полем плывет, и вздыхает…», «Мова»), Бориса Чичибабіна («Приготовление борща», «Проклятие Петру», «С Украиной в крови…», «Тарас») та Леоніда Кисельова («В пятьдесят втором, холодном, трудном…», «Я позабуду все обиды…», «Цари», «Стихи о Тарасе Шевченко», «Луна позолотила иней…», «Дом Шевченко», «Язык не может сразу умереть…»).

2

Знати про російськомовну українську поезію та її особливості, про ставлення російськомовних поетів до історії українського народу, його культури та звичаїв.


ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
^

Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.


2

Знати про письменників-земляків та їхні твори, прочитати взірці, висловлювати власну оцінку.


^ Виховання шанобливого ставлення до людей творчих професій.^ УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ


Вершинні досягнення української літератури


Бесіда, дискусія, конференція про вершинні досягнення української літератури, зосередження уваги на ідейно-художніх особливостях, новаторстві письменників на тлі відповідного відрізка часу:

«Слово про Ігорів похід», Григорій Сковорода, «Енеїда» І.Котляревського, «І мертвим, і живим...» та «Великий льох» Т.Шевченка, «Чорна рада» П.Куліша, «Мойсей» І.Франка, «Земля» О.Кобилянської, «Лісова пісня» Лесі Українки, «Intermezzo» М.Коцюбинського, «Соняшні кларнети» П.Тичини, «Поза межами болю» О. Турянського, «Маруся Чурай» Л.Костенко та ін.

Твори українських письменників у контексті світового літературного процесу. Світове значення української літератури.

4Провести дискусію, бесіду чи конференцію за проблемами розвитку української літератури, виділити її вершинні досягнення. Висловити власні міркування про вивчені твори.


Закріплення вміння виділяти явища одиничні, конкретні серед загальних, робити узагальнення.

^ Д л я д о д а т к о в о г о (самостійного) ч и т а н н я:


П.Тичина. “Ой не крийся, природо, не крийся”, “Енгармонійне”, “Пастелі”, “Дума про трьох вітрів”, “І Бєлий, і Блок”, “Мадонно моя...”.

М.Зеров. Поезії, переклади.

Ю.Клен. Поезії, поеми, “Спогади про неокласиків”.

П.Филипович. Поезії.

В.Свідзинський. Поезії.

Є.Плужник. Поезії, “Галілей”.

М.Бажан. “Гофманова ніч”, “Сліпці”, “Нічні концерти”.

М.Хвильовий. “Повість про санаторійну зону”, “Дорога й ластівка”, “Сентиментальна історія”, “Синій листопад”, “Вальдшнепи”.

Ю.Яновський. “Голлівуд на березі Чорного моря”, “Байгород”, “Чотири шаблі”.

І.Сенченко. “Савка”. «Із записок».

В.Підмогильний. “Невеличка драма”, “Повість без назви...”.

Г.Косинка. “Змовини”, “Гармонія”, “Місячний сміх”.

М.Куліш. “Народний Малахій”.

В. Домонтович. «Доктор Серафікус», “Романи Куліша”, “Аліна і Костомаров”, “Дівчина з ведмедиком”, “Болотяна Лукроза”, оповідання.

М.Йогансен. Поезії, “Подорож доктора Леонардо та його коханки Альчести у Слобожанську Швейцарію”.

Г.Михайличенко. “Блакитний роман”.

А.Любченко. “Вертеп”, оповідання.

О.Слісаренко. “Чорний ангел”.

Д.Гуменна. “Діти Чумацького шляху”, “Мана”, “Дар Евдотеї”.

О. Довженко. “Земля”, “Щоденник”, “Ніч перед боєм”.

Б.-І.Антонич. Поезії, “На другому березі”.

Є.Маланюк. Поезії; “Нариси з історії нашої культури”.

В.Бобинський. Поезії.

С.Гординський. Поезії.

К.Гриневичева. “Шоломи в сонці”, “Шестикрилець”.

Наталена Королева. “Предок”, “1313”, “Сон тіні”.

Ірина Вільде. Новели, оповідання.

Н.Лівицька-Холодна. Поезії.

О.Лятуринська. Поезії.

Ю.Дараган. Поезії.

О.Стефанович. Поезії.

І.Багряний. “Сад Гетсиманський”, “Людина біжить над прірвою”.

Т.Осьмачка. «Старший боярин», “Ротонда душогубців”, “План до двору”.

У.Самчук. “Волинь”, “Морозів хутір” (перша частина трилогії “Ост”), «Юність Василя Шеремети».

Б.Певний. “Змова”, “Дійство у п’ятому вимірі”.

В.Симоненко. Поезії.

І.Драч. Поезії.

М.Вінграновський. Зб. “Цю жінку я люблю”.

Д.Павличко. Зб. “Таємниця твого обличчя”, “Покаянні псалми”.

І.Жиленко. Поезії.

Л.Костенко. Поезії, “Берестечко”, “Сніг у Флоренції”, “Дума про трьох братів неазовських”.

О.Гончар. “Тронка”, “Модри Камень”, “Ілонка”, “Гори співають”, «Берег любові», «Твоя Зоря».

М.Стельмах. «Дума про тебе», «Чотири броди».

Гр.Тютюнник. Новели, оповідання.

І.Калинець. Поезії.

В.Голобородько. Поезії, зб. “Українські птахи в українському краєвиді”.

М.Воробйов. Поезії.

В.Кордун. Поезії.

П.Мовчан. Поезії.

В.Герасим’юк. Поезії.

І.Римарук. Поезії.

Б.Нечерда. Поезії.

Л.Талалай. Поезії.

А.Мойсієнко. Поезії.

В.Стус. Поезії, листи.

В.Земляк. “Зелені млини”.

В.Дрозд. «Катастрофа», “Самотній вовк”, “Листя землі”, “Пришестя”.

Є.Гуцало. “Позичений чоловік”, оповідання.

П.Загребельний. “Роксолана”, “Брухт”, “Тисячолітній Миколай”.

В.Шевчук. “Дім на горі” (повністю), “На полі смиренному”, “Юнаки з огненної печі”.

Р.Іваничук. “Черлене вино”, “Журавлиний крик”, “Благослови, душе моя, Господа”.

А.Дімаров. “Містечкові історії”, “Ідол”, “Його сім’я”.

В.Барка. Зб. “Океан”, «Жовтий князь».

Ю.Мушкетик. “Яса”, “Гетьманський скарб”, «Брат на брата».

Ю.Андрухович. Поезії, «Рекреації», “Перверзії”, “Дванадцять обручів”.

О.Жовна. Оповідання, повісті.

Є.Кононович. “Імітація”, “Ностальгія”, оповідання.

Г.Пагутяк. “Записки білого пташка”, «Захід сонця в Урожі», «Королівство» та ін.

В.Медвідь. “Збираючи каміння”, “Льох”.

О.Забужко. Поезії, “Дівчатка”, “Інопланетянка”, «Казка про калинову сопілку».

О.Лишега. Поезії, “Брате Лі Бо, друже Ду Фу”.

Є.Пашковський. “Щоденний жезл”.

С.Процюк. “Інфекція”.

Ю.Іздрик. “Воццек”.

В.Діброва. Оповідання.
^

Художньо-біографічні та мемуарні твори


Н.Бічуя. “Десять слів поета”.

“Голос ніжності і правди” (Спогади про В.Сосюру).

П.Загребельний. “Кларнети ніжності”.

А.Костенко. “Андрій Малишко” (Біографічна повість).

“Лист у вічність” (Спогади про Ю.Яновського).

“Незабутній Максим Рильський” (Спогади).

С.Плачинда. “Олександр Довженко” (Біографічна повість).

“Про Остапа Вишню” (Спогади).

Б.Рильський. “Мандрівка в молодість батька”.

“Вінок пам’яті Олеся Гончара” (Спогади. Хроніка).

“Вічна загадка любові” (Творча спадщина Григора Тютюнника і спогади про письменника).

“Василь Стус — поет і людина” (Спогади, статті, листи, поезія).

А.Дімаров. “Прожити і розповісти”.

О.Черненко. “Не зміліє пам’яті криниця” (Спогади про Григорія та Григора Тютюнників).

В.Шевчук. “На березі часу” (Автобіографічна повість-есе).

залишити коментар
Сторінка4/4
Дата конвертації05.11.2011
Розмір1.3 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх