Перед педагогічною та батьківською громадськістю icon

Перед педагогічною та батьківською громадськістю


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності „реклама та зв’язки із громадськістю”...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030...
Програма навчальної дисципліни «Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030302 реклама І зв’язки з...
Порядок денний...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю»...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю»...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030302 „Реклама І зв’язки з громадськістю”...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030302 реклама І зв’язки з громадськістю...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки із громадськістю”...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальностей 030301 «журналістика»...
Зміст вступ розділ загальна характеристика механізму управління взаємодією органів прокуратури з...Загрузка...
скачать
ЗВІТ

директора ХНВК №182

перед педагогічною та батьківською громадськістю

на загальних зборах Навчального закладу від 17.06.2011


ХНВК № 182 наполегливо та цілеспрямовано працював у 2010-2011 навчальному році над реалізацією основних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні у XXI столітті, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя розвитку початкової школи », Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», програм для середньої загальноосвітньої школи.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29.01.09 №41 «Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»» заклад продовжував упровадження у навчально-виховний процес усіх вікових груп дошкільного віку нової Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

ХНВК № 182 розташований за адресою: вул. Ярославська, 24-а.

Обліковий склад дітей –115

4 осіб. Діти розподілені по групах та класах згідно із віковими даними:

Ясла – 42 дитини;

Садок – 71 дитина;

Початкова школа – 35 дітей.

Педагогічними кадрами ХНВК був укомплектований повністю: директор, заступник директора з НВР, вихователь - методист, музичний керівник, практичний психолог, 10 вихователів, 3 учителя, 2 сумісника (вихователь - учитель), 1 вихователь ГПД, 1 інструктор ЛФК.

Вищу освіту мають 14 педагогів, середню спеціальну - 5 педагогів.

Зусилля педагогічного колективу в 2010-2011 навчальному році було спрямовано на вирішення таких завдань:

 • формування правового світогляду дітей дошкільного та молодшого шкільного віку як забезпечення життєвої компетентності дітей;

 • поглиблена робота щодо повноцінного фізичного розвитку, збереження, зміцнення та охорони здоров’я дітей шляхом використання авторської програми М.М Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»

 • удосконалення форм роботи з проблеми навчання дітей зв’язному мовленню шляхом використання ТРВЗ.

Для цього у закладі було створено такі умови:

 • традиційно проводилися педради, роботу яких було спрямовано на вирішення питань урахування індивідуальних особливостей дітей;

 • педагогами розроблені чіткі перспективні та календарні плани роботи:

 • планомірно проводилась робота щодо покращення матеріально-технічної бази закладу;

 • робота з організації освітнього процесу носила науково-методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.

Виконуючи річний план роботи на 2010-2011 навчальний рік, колектив протягом року намагався працювати творчо і відповідально.

Упродовж 2010-2011 навчального року проводилася робота щодо створення умов для ефективної професійної діяльності. Педагогічні працівники брали участь у роботі районних методичних об’єднань, що сприяло удосконаленню їх фахової майстерності, розвитку професійної майстерності.

З метою підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників, згідно з річним планом, проводились засідання круглого столу, семінари-практикуми, робочі засідання, на яких обговорювались педагогічні інновації, новинки методичної літератури, статті журналів «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Початкова школа», «Розкажіть онуку».

Щоквартально педагоги знайомились з новинками художньої дитячої та методичної літератури, організовувалися їх обговорення, що дало змогу оновлювати зміст, форми та методи педагогічного процесу, зорієнтувати навчання та виховання на особистість дитини. Всі педагоги ХНВК № 182 займаються самоосвітою, постійно поповнюють свої папки власними методичними наробками, регулярно знайомляться з нормативними документами, новинками методичної літератури, опрацьовують періодичні видання.

Методична робота з педагогами проводиться у різних формах: бесіди, дискусії, ділові ігри з питань патріотичного виховання, виховання у дітей високих моральних установ. Також проводилися огляди-конкурси на групу та клас, які краще за всіх підготувалася до навчального року. Найкраще підготувалися до минулого 2010-2011 навчального року вихователі – Василюк О.В., Дрегваль Я.І.; учителі - Бурлака К.С., Одаренко С.А. Вони обладнали чудові ігрові осередки для організації сюжетно - рольових ігор та самостійної художньо - театральної діяльності, створили фізкультурно-оздоровчі куточки, виготовили серію дидактичних ігор як з розвитку логіко-математичного мислення, так і з інших розділів програми.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:

 • система навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорегування; анкетування, щодо виявлення результатів діяльності педагогів з оновлення змісту освітнього процесу показало такий рівень потенційних можливостей :
^ Потенційні можливості педагогів

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Робота над удосконаленням змісту освіти

59%

60%

62%

Обізнаність щодо новітніх технологій

64%

66%

68%

Удосконалення рівня умінь і теоретичних знань

78%

79%

80%

Індивідуальна робота з дітьми, мотивація досягнень вихованців

68%

70%

71%

Робота над вивченням певних проблем

45%

47%

50%
На високому методичному та професійному рівнях проведені заняття для колективного перегляду вихователями Тумою Г.М. (Ігрова діяльність. СРГ „Сім’я”– жовтень 2010), Одаренко С.А. (Музичне виховання. „Формування духовності дитини на музичних заняттях” – листопад 2010).

Усі вихователі впроваджували в освітню діяльність елементи інноваційних технологій. Вихователі Дрегваль Я.І.- молодша дошкільна група (5-й рік життя), Василюк О.В. –молодша дошкільна група (4-й рік життя), використовували у своїй роботі авторську методику М.М. Єфименка „Театр фізичного виховання та оздоровленнями дітей дошкільного та молодшого шкільного віку”. Вихователь Шевченко Ю.М. – старша група – впроваджувала в свою роботу ”Екологічне виховання як ефективний засіб впливу на формування особистості дошкільника” (з використанням педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського).

Виявляючи систему факторів та причин, які впливають на якість роботи із зв’язного мовлення було проведено вивчення роботи в усіх вікових групах.

Вихователями виготовлено достатньо мовно-дидактичних ігор, в календарних планах відображена система роботи, вихователі використовують різноманітні форми роботи з дітьми, в методичному кабінеті є методичний матеріал.

Але володіння дітьми українською мовою в спеціально створених ситуаціях, іграх майже відсутня. Тому треба працювати над виразністю, культурою мовлення, систематизувати індивідуальну роботу з дітьми.

Потребує подальшого вдосконалення робота з дітьми з розвитку мовлення. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей.

Кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, збільшилась:

Рівень сенсорного розвитку

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Високий

68%

69%

70%

71%

Середній

28%

29%

29%

27%

Низький

4%

2%

1%

2%

Діти середнього рівня орієнтуються в найближчому оточенні.

Підвищення рівня засвоєння програмового матеріалу з художньо-мовленнєвої діяльності, ознайомлення з довкіллям та природою складає 10%.

Слабким залишається розвиток дрібної моторики руки, тому показники з образотворчої діяльності в цілому на середньому рівні.

Перехід на нову програму розвитку дитини «Я у Світі» передбачає впровадження у практику інноваційних технологій, уведення в роботу різноманітних форм та методів навчання і виховання дітей. Велика увага приділяється розвиткові базових форм особистості: самостійність, спостережливість, відповідальність, самовладання, креативність… Діти на заняттях проявляють різні форми активності.

Протягом 2010-2011 н.р. щоквартально проводилась діагностика рівня знань, умінь та навичок дітей. За визначеними критеріями проводилось оцінювання розвитку дітей в усіх вікових групах з різних розділів програми. Ця система допомагала вихователям краще оволодіти інформацією про розвиток навичок та рівень знань кожної окремої дитини та дала можливість спланувати і розробити ефективні види діяльності, форми взаємодії з дітьми. Наслідки вивчень свідчать, що діти в основному засвоїли передбачений комплекс знань, умінь та навичок, уміють свої надбання використовувати в практичній діяльності.

У 2010-2011 н.р. у ХНВК №182 заняття у всіх вікових групах дошкільного віку проводились за Базовою програмою розвитку дитини «Я у Світі» за 4 сферами («Люди», «Природа», «Я сам», «Культура») та 7 лініями розвитку ( фізичний розвиток, соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний).

Моніторинг рівня знань, умінь та навичок дітей показує наступні результати.


^ Ранній вік

Сфери життє

діяльності

Лінії розвитку

Культура

Природа

Люди

Я Сам

початок року

кінець року

початок року

кінець року

початок року

кінець року

початок року

кінець року

Фізичний

14%

60%

15%

67%

28%

82%

20%

85%

Соціально-моральний

7%

56%

18%

66%

12%

74%

28%

89%

Емоційно-ціннісний

21%

73%

13%

76%

21%

79%

22%

86%

Пізнавальний

8%

60%

12%

63%

13%

66%

17%

74%

Мовленнєвий

5%

55%

6%

59%

8%

56%

7%

52%

Художньо-естетичний

26%

76%

22%

70%

25%

73%

19%

79%

Креативний

6%

29%

4%

45%

7%

36%

5%

42%


^ Молодший дошкільний вік (4-й рік життя)


Сфери життє

діяльності

Лінії розвитку

Культура

Природа

Люди

Я Сам

початок року

кінець року

початок року

кінець року

початок року

кінець року

початок року

кінець року

Фізичний

17%

80%

9%

76%

29%

88%

20%

92%

Соціально-моральний

22%

76%

22%

86%

22%

85%

19%

88%

Емоційно-ціннісний

20%

83%

29%

90%

18%

76%

13%

84%

Пізнавальний

9%

70%

10%

73%

16%

68%

18%

69%

Мовленнєвий

14%

85%

16%

78%

14%

84%

10%

73%

Художньо-естетичний

27%

91%

22%

90%

26%

92%

21%

88%

Креативний

5%

48%

7%

66%

9%

67%

16%

73%^ Молодший дошкільний вік (5-й рік життя)


Сфери життє

діяльності

Лінії розвитку

Культура

Природа

Люди

Я Сам

початок року

кінець року

початок року

кінець року

початок року

кінець року

початок року

кінець року

Фізичний

42%

90%

37%

89%

43%

86%

40%

81%

Соціально-моральний

22%

84%

32%

90%

47%

84%

38%

89%

Емоційно-ціннісний

30%

77%

26%

94%

45%

79%

50%

94%

Пізнавальний

43%

80%

27%

78%

36%

66%

38%

80%

Мовленнєвий

36%

70%

40%

85%

33%

84%

50%

75%

Художньо-естетичний

41%

85%

58%

95%

55%

91%

52%

89%

Креативний

17%

74%

32%

72%

26%

66%

20%

76%


Старший дошкільний вік (6-й рік життя)


Сфери життє

діяльності

Лінії розвитку

Культура

Природа

Люди

Я Сам

початок року

кінець року

початок року

кінець року

початок року

кінець року

початок року

кінець року

Фізичний

76%

93%

41%

90%

55%

88%

61%

88%

Соціально-моральний

53%

86%

45%

93%

58%

86%

43%

96%

Емоційно-ціннісний

48%

82%

39%

97%

53%

82%

68%

98%

Пізнавальний

69%

90%

36%

79%

46%

68%

55%

86%

Мовленнєвий

43%

79%

54%

87%

42%

87%

64%

77%

Художньо-естетичний

46%

88%

78%

96%

64%

94%

71%

93%

Креативний

38%

85%

52%

78%

31%

69%

38%

80%


За результатами моніторингу рівня знань дітей найнижчі результати з розвитку мовлення і математики, однак, завдяки спільній роботі дошкільного відділення і школи підвищився рівень підготовки дітей до школи та покращився професійний рівень педагогів.

Так, збільшилась кількість дітей (майже на 17%), які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють застосовувати знання на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, уміють зосередитись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого з першого подання.

Також проводиться співпраця зі школою. Діти дошкільного відділення приймають участь у святах школи: Першого дзвоника, Новорічні свята, Щедра осінь, Масляна, Веснянки, Веселі старти, Свято Букваря, Конкурс малюнків.

Завдяки спільним зусиллям вчителів та вихователів в НВК №182 були проведені такі свята як «Свято першого дзвоника» - вересень; «Щедра осінь» - жовтень; «День Святого Миколая» - грудень; «Новорічні та Різдвяні свята» - грудень, «Веселі старти» - лютий, «Свято Букваря» - квітень.

Проведені екскурсії до школи:

- знайомство з вчителем

- знайомство з класом, їдальнею

- знайомство з бібліотекою

- знайомство зі спортивним залом

За закладом закріплена територія обслуговування. Педагоги ХНВК № 182 провели обстеження прилягаючої до НВК території району та склали список дітей, які не відвідують дошкільні заклади. Для дітей, неохоплених дошкільною освітою, був проведений цілий ряд заходів. Цих дітей запрошують на свята, виховні заходи, бесіди з практичним психологом, медичним персоналом . Було проведено :

 • Вересень – Музична казка «Колобок» (Дрегваль Я.І.)

 • Жовтень – Спортивні розваги (Майорова Л.Д., Грінченко О.О.)

 • Листопад – Подорож до осіннього лісу (Майорова Л.Д,)

 • Грудень – «Новорічні пригоди» (Василюк О.В.) «Зимова казка» (Тума Г.М.), лекція для батьків «Вчимо дивитися, бачити, творити» (Шмелькова Е.В.)

 • Січень – «Новорічні дива для малят» (Бобіна І.А.), тренінг для батьків «Партнерська взаємодія з родиною» (Шмелькова Е.В.)

 • Лютий – «Різдвяні радощі» (Тума Г.М.), бесіда з батьками «Інтелектуальна готовність дітей до шкільного навчання» (Шмелькова Е.В.)

Організовуючи роботу з дітьми, які не відвідують ДНЗ, педагоги ставили за мету не лише дати вихованцям спеціальні знання, а, насамперед, подбати про розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення малюків, формування в них самосвідомості, емоційно – моральної готовності до школи.

Діти мікрорайону (5-річки) постійно відвідують заняття з усіх розділів програми у НВК для підготовки до школи.

Згідно з річним планом закладу на 2010-2011 н.р., у закладі були проведені тематичні та комплексні вивчення навчально-виховного процесу. З метою аналізу застосування ігор та вправ спортивного характеру для фізичного розвитку дітей, у листопаді 2011 року пройшло тематичне вивчення стану роботи з питання «Фізичне виховання дітей – запорука здоров'я нації». За результатами перевірки встановлено, що робота з охорони життя і зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку ведеться на достатньому рівні. У січні 2011 року пройшло тематичне вивчення стану роботи з питання «Формування зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку» в групах №№5, 6. У результаті перевірки виявлено, що робота навчально-виховного закладу з формування зв’язного мовлення старших дошкільників ведеться на достатньому рівні, вихователі володіють методикою розвитку мовлення дошкільників, мають достатню компетентність в питаннях оптимізації педагогічного процесу. У березні 2011 року, згідно з річним планом роботи закладу, було проведено комплексне вивчення стану навчально-виховної роботи, виконання програми навчання та виховання, якість знань, вмінь та навичок дітей, рівень фахової майстерності педагогів у старшій групі №5. За результатами перевірки встановлено, що в групі №5 створено всі умови для розвитку дитини як особистості. Стан навчально-виховної роботи з дітьми перебуває на достатньому рівні, але потребує уваги проведення індивідуальної роботи та використання різних форм роботи з дітьми під час освітньо-виховного процесу.

Колективом дошкільного відділення проводилась планомірна робота з батьками. Інформацію з різних питань батьки отримували через батьківські куточки, ширми-пересувки, консультації, індивідуальні бесіди тощо. Особливо цікавили батьків дні відкритих дверей, анкетування, батьківські збори з показом занять, тематичні концерти, святкові ранки. Але необхідно поглиблювати зв’язок дошкільного закладу з сім’єю з питань організації виховання та становлення особистості, з питань правового виховання. Використовуються різні форми роботи з батьками – бесіди, ігрові форми роботи у вигляді конкурсів, спортивних змагань.

Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи ХНВК у співпраці із сім’ями вихованців: більшість батьків вихованців (65%) відзначають, що діти із задоволенням відвідують дошкільний заклад, повертаються додому в гарному настрої; батьків задовольняють педагоги, які працюють з дітьми (72%), і їхнє ставлення до дітей. Умови, створені для розвитку, навчання і виховання дітей, оцінюють позитивно; високий рівень задоволеності роботою НВК і його педагогічним колективом мають 78% опитаних батьків, середній рівень – мають 22%.

Проблемами, які потребують вирішення в роботі з батьками, виступають :

 • Формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів.

 • Індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців НВК.

 • Пропаганда дошкільної освіти в соціумі.

 • Урахування вікових особливостей характеру батьків.

 • Всебічне вивчення багатоаспектної специфіки кожної сім’ї.

Робота колективу шкільного відділення закладу була спрямована на розвиток у дітей умінь і навичок, необхідних для життя у суспільстві та подальшого навчання фізично та психічно здорової дитини.

В роботі активно використовуються нові методики та технології: авторська програма М.М.Єфименка «Театр фізичного виховання і оздоровлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку», розвиваючі ігри А.П.Нікітіна, матеріали журналів «Пізнайко», «Познайка»; використовувалися: рекомендації журналів «Початкова школа», «Палітра педагога», «Бібліотека вчителя початкової школи».

Діяльність шкільного методичного об’єднання початкових класів також сприяла організації та проведенню на високому професійному рівні навально-виховної та методичної роботи; підвищенню педагогічної кваліфікації вчителів. Засідання методичних об'єднань та заплановані заходи проводились під керівництвом вчителя початкових класів Бурлаки К.С.

Демократизація й гуманізація школи-садочка дає тепер змогу вільно обирати організаційні форми методичної роботи, виходячи з потреб кожного вчителя та можливостей самої школи, які б відповідали принципу диференційованого підходу.

Зміни в суспільному житті суверенної України вимагають від усіх педагогічних робітників працювати по-новому, створювати атмосферу пошуку, оновлення форм і методів діяльності. Ось чому проблема вивчення, вдосконалення, поширення та створення передового педагогічного досвіду стала найважливішою в процесі розбудови української національної школи.

Ґрунтовними і якісно підготовленими були предметні тижні, місячники, декади:

Тиждень фізичного виховання

Вересень 2010

Тиждень естетичного виховання

Жовтень 2010

Тиждень правового виховання

Листопад 2010

Місячник військово-патріотичного виховання

Грудень 2010

Тиждень національного виховання

Січень 2011

Тиждень „За здоровий спосіб життя”

Лютий 2011

Тиждень естетичного виховання

Березень 2011

Місячник екологічного виховання

Квітень 2011

Тиждень правил дорожнього руху

Травень 2011


Тижні, місячники, декади, зайвий раз довели ведучу роль теоретичних знань із одночасним формуванням умінь і навичок по їх застосуванню, становленням взаємозв’язків, відкриттям певних закономірностей, побудовою логіки мислення через зацікавленість учнів предметом як на уроці, так і в позаурочний час.

З метою виконання Закону України «Про загальну середню освіту» підвищення науково-теоретичного, загальнокультурного рівня вчителя, його психолого-педагогічної підготовки, на базі шкільного методичного кабінету було створено систему інформаційного-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в школі-садочку, зібрано адреси передового педагогічного досвіду району; складено картотеку контролю за виконанням наказів з навчально-виховної роботи по НВК, оновлено картотеку підвищення кваліфікації кадрів, також оновлено перелік навчальних програм і підручників. Згідно з діючою номенклатурою, оформлені папки методичного кабінету, складені графіки підвищення кваліфікації вчителів, атестації педагогічних кадрів, вивчено стан викладання іноземної мови.

Шкільний методичний кабінет протягом року поновлювався новими посібниками, інформаційними вісниками, методичними розробками, матеріалами семінарів району.

Ефективність методичної роботи школи перш за все визначається результатами навчально-виховного процесу.

Не меншу увагу адміністрація школи приділяла тематичному контролю а саме:

--- дотримання норм 12-бальної шкали та критеріїв оцінювання досягнень учнів;

--- вдосконалення організації навчально-виховного комплексу.

Виховна робота в школі протягом 2010-2011 н.р. здійснювалась згідно з річним планом і відповідала вимогам концепції національного виховання.

Педагогічний колектив працював над виховною темою - «Правове виховання дитини як невід'ємна складова становлення майбутнього громадянина України». Виховна діяльність була спрямована на забезпечення учнів знаннями правової культури, формування в учнів патріотичних почуттів, усвідомлення ними своєї етнічної спільності, утвердження національної гідності, громадянське виховання, формування загально людських норм гуманістичної моралі; виховування і розвиток потреби у здоровому способі життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів найвищої соціальної цінності.

У проведенні виховної роботи педагогічні працівники керувалися Державною національною програмою «Освіта», концепціями громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності, національного виховання, естетичного виховання, фізичного виховання, громадської освіти в Україні, концепцією сім’я і родинне виховання, конституцією України та іншими законодавчими актами.

Протягом року в школі проводились тематичні тижні (українська мова – жовтень, я і Україна – лютий, математика - березень). У межах тематичних та предметних тижнів проводились виховні години, свята, лінійки.

Класоводи підготували і провели відкриті години спілкування:

 • Історія виникнення національних символів;

 • До Дня Захисника Вітчизни;

 • Праця в нашому суспільстві;

 • Історія речей що тебе оточують;

 • Хто прикрашає наше місто;

 • Генеалогічне дерево моєї сім’ї;

 • Традиції сім’ї;

Свята:

 • Золота осінь;

 • Свято з елементами спортивних змагань;

 • Масляна;

 • День Святого Валентина;

 • 8 березня, та інші.

Учні НВК взяли активну участь у районних заходах:

2010-2011 н.р.

1

Районний

Щедрість рідної землі

2

Грамота за участь

Бурлака К.С.

2

Районний

Моє рідне місто

5

Грамота за перемогу

Класні керівники

3

Районний

Біоетика

5

Грамота за перемогу

Класні керівники

4

Районний

Юна принцеса

1

Грамота за перемогу

Одаренко С.А.

5

Районний

Інсценована пісня до Дня Перемоги

10

Грамота за перемогу

Одаренко С.А.

6

Районна

Міжпредметна олімпіада

3
Одаренко С.А.

Моніторинг показників якості навчання за 2010-2011 н.р. дав можливість зробити наступні висновки щодо рівня знань дітей по кожному класу:


1 клас2 клас3 клас
У закладі працює практичний психолог. Робота практичного психолога проводилася у кількох напрямках:

1. Розвивальна робота - розвиток пізнавальних процесів, сенсомоторних здібностей, соціально-спрямованих навичок поведінки та комунікативних умінь і дітей, що зазнають труднощі у спілкуванні. Діти стали більш відкритими до нових знань та умінь, з більшою цікавістю сприймають новий матеріал. Покращилась загальна обстановка в групах та класах, дітям простіше спілкуватися один з одним та з вихователем.

2. Психологічне вивчення і діагностична робота з дітьми – проведено дослідження емоційного ставлення дітей до однолітків та вихователя/вчителя, рівня емоційного благополуччя дітей в колективі, проведено психо - діагностичне обстеження дітей з метою визначення відповідності їх віковим нормам. Також проведено дослідження рівня шкільної зрілості у шестирічок та компонентів психологічної готовності до школи дітей старшої групи.

3. Профілактична та корегуюча робота – проведена робота з психологічної допомоги в адаптації дітей раннього віку, молодшого дошкільного віку та новеньких дітей старшого віку до умов закладу. Діти ставали більш самостійними, не боялися залишатися без батьків у дитячому садочку.

4. Робота з педагогічним колективом - практичний психолог протягом року активно співпрацював з педагогічним колективом, надавав консультації щодо психологічних проблем, пов’язаних з дітьми та їхніми батьками, допомагав у створенні розвиваючого середовища та сприятливого психологічного клімату в групах. Практичний психолог проводив дискусії за запитами педагогів, обговорював педагогічні повідомлення, цікавий досвід, ознайомив з новинками педагогічної літератури.

З батьками вихованців закладу проводилася консультативна робота щодо адаптації дітей до умов дошкільного закладу, підтримки батьками своїх дітей під час переживання нею психотравмуючих подій. Також проводилась робота з батьками дітей зі складною поведінкою.


У закладі працює старша медсестра. Протягом року старша медсестра здійснювала контроль за здоров’ям дітей, за правильною організацією харчування дітей. Медсестра контролює санітарний стан харчоблоку, додержання особистої гігієни його працівниками, доведення їжі до дітей, організацію харчування дітей в групах. Контроль за якістю приготування їжі передбачає також обов’язкову присутність медичного працівника при закладці основних продуктів в котел й перевірку виходу страв. Видача готової їжі дітям проводиться тільки після зняття проби і запису медпрацівника в журналі бракеражу готової продукції про дозвіл на видання. Також медсестра проводить С-вітамінізацію ІІІ страв.

У закладі протягом року приділялась значна увага питанню харчування дітей: встановлено контроль за кількістю, вартістю завезених продуктів харчування. Щомісячно аналізується стан харчування дітей, дане питання виноситься до порядку денного виробничих нарад, батьківських зборів та робочих засідань при директорі. На зимовий період було завезено овочі, з яких для дітей готувалися доброякісні різноманітні страви.

У НВК№182 натуральні норми харчування протягом 2010 – 2011 н.р. були виконані на 70 % Натуральні норми харчування з основних продуктів були виконані наступним чином:

 • мясо

80%

 • риба

69%

 • масло

94%

 • овочі

90,00%

 • фрукти

60%

 • яйця

83%

 • сир твердий

100%

 • крупи

167%

 • олія

50%

 • сметана

38%

 • молоко

40%Разом з адміністрацією старша медсестра розробила заходи щодо зниження захворювання дітей. Медсестра щомісячно та щоквартально доводить до РУО та СЕС показники, що аналізують стан захворюваності дітей.

В закладі працює інструктор з ЛФК. Заняття з інструктором та система загартовування покращують здоров’я дітей, та значно знизили показники захворюваності.

Аналіз відвідування дітей дошкільного відділення за минулий 2010-2011 навчальний рік становить, в середньому 58% і по групах відповідно становить:

Назва групи

2010-2011 н.р.

1 раннього віку (2-й рік життя)

59%

2 раннього віку (2-й рік життя)

52%

3 група раннього віку (3-й рік життя)

60%

Молодший дошкільний вік (4-й рік життя)

58%

Молодший дошкільний вік (5-й рік життя)

51%

Старший дошкільний вік (6-й рік життя)

69%

Загалом

70,00%


Педагоги приділяють значну увагу щодо пошуку шляхів зниження захворюваності: систематично проводять загартування повітрям та водою, не обмежують перебування дітей на повітрі, проводять профілактичну роботу в період загострення респіраторних захворювань. Організовано систематичний контроль медичними працівниками закладу за фізичним розвитком та руховою активністю дітей.

Слід відзначити групи №6, 5, в яких проводиться систематична робота по зниженню захворюваності дітей незалежно від їх віку. Фізкультурні заняття проводяться в спортивній залі та на свіжому повітрі. Проводиться загартування дітей повітрям, водою, контрастне обливання, обтирання вологим рушником, дихальні вправи. Враховується вік дітей. Аналіз проведення ранкової гімнастики показав, що комплекси ранкової гімнастики добираються так, що види гімнастичних вправ охоплюють всі великі та дрібні м`язи, а напруга в них поступово збільшується, створюючи в організмі дитини оптимальне навантаження. Фізкультурні заняття проводяться систематично, тривалість відповідає методичним вимогам та віковим особливостям. Під час заняття діти забезпечені необхідною кількістю фізкультурних атрибутів. Вихователі дбають про оптимальну рухову активність дітей, тому найчастіше використовують такі засоби організації дітей, як груповий та потоковий. Основними методичними прийомами, які використовують вихователі в основній частині заняття є показ та пояснення, заохочення та безпосередня допомога у навчанні дітей основним рухам. Але бракує ігрових прийомів, цікавих сюжетів. Для збільшення моторної щільності заняття проводяться знайомі ігри з інтенсивними рухами.

Сукупність організаційних форм роботи, обов’язкових для впровадження в освітній процес, становлять: заняття та уроки з фізичної культури; фізично - оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури; різні форми організації рухової активності у повсякденні (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоровя, заняття з інструктором ЛФК.)

Для профілактики простудних захворювань діти приймають відвари з трав 2 рази в тиждень, проводиться санація порожнини рота, топтання по килимах змочених розчином морської солі, ходьба по тренажеру та камінцях. Після сну – повітряні ванни, самомасаж, гімнастика пробудження

Такий режим, насичений лікувальними процедурами, загартовуючими заходами, приносить позитивні результати - діти менше хворіють.

Також велика увага приділялася харчуванню дітей. У меню постійно включалися вітамінні салати, проводилась “С”- вітамінізація третіх страв, прийом полівітамінів ( ревіт, сироп шипшини з горобиною ), меду, свіжих фруктів , фруктових соків.

Згідно з річним планом роботи ХНВК на 2010-2011 н.р., з метою формування у дітей поняття про турботу людини про своє здоров’я, вироблення у дітей навичок і вмінь збереження та зміцнення власного здоров’я, було поновлено стенд з правил дорожнього руху та правил безпеки.

Педагоги постійно проводять бесіди з попередження випадків дитячого травматизму.

У травні був проведений Тиждень безпеки дітей, під час якого проведені такі заходи:

- Конкурс на кращий малюнок з правил дорожнього руху.

- Вікторина на краще знання правил дорожнього руху.

Під час проведення Дня ЦО діти продемонстрували всі ті знання та навички поводження у надзвичайних ситуаціях, які здобули на заняттях протягом року. Діти діяли послідовно і дуже чітко, помилок майже не було.

Протягом року педпрацівники формували у дітей відповідні навички та уміння грамотно і чітко діяти в різних надзвичайних ситуаціях для захисту свого життя.

Розроблений та удосконалений план дій ЦО на наступний рік.

Педагоги постійно проводять бесіди з правового виховання: „Конвенція про права дитини”, ”Державний захист сім’ї та дитинства”. Роботу з правової освіти дитини необхідно проводити для формування громадської свідомості дитини.

У закладі створено всі умови для виховання поваги до державної символіки України.

Продовжуючи працювати над завданням з розвитку інтелектуальних здібностей через гру, в групах оформлені куточки „Пізнайко”, які дали можливість дітям самостійно пізнавати, творити.

На території закладу підрізані кущі, висаджені квіти, на ігрові майданчики завезений пісок, пофарбовані павільйони, пофарбоване обладнання на ігрових майданчиках, східці в приміщенні закладу, обладнання на харчоблоці, пральні. Для забезпечення умов життєдіяльності дітей та працівників закладу придбані миючі та дезінфікуючі засоби, медикаменти для аптечки першої допомоги (розчин діамантового зеленого, перекис водню, йод, активоване вугілля), вата, бинти. Багато уваги працівниками закладу приділено благоустрою території: частково відремонтована та пофарбована огорожа, проведено ремонт ігрового обладнання, територія закладу дбайливо прикрашена квітниками. Підготовлено до осінньо-зимового періоду овочесховище. Ремонтні роботи проводились співробітниками закладу, батьками. Обладнання закладу відповідає нормативним вимогам, його кількість достатня для повноцінної роботи протягом року.

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання і оснащення:

 • педагогічного процесу;

 • усіх видів діяльності дітей; їхнього побуту;

 • фізкультурно – оздоровчої, медичної бази;

 • бази психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей; умов праці робітників закладу.

Важливою частиною виховання дітей є виховання майбутнього громадянина, який поважає свою Батьківщину. Тому дуже важливе патріотичне виховання дитини, виховання її громадянської свідомості, формування правового світогляду.

У наступному році необхідно спрямувати роботу на :

- створення розвивального середовища;

- організацію творчої діяльності дітей, забезпечення насиченого дозвілля;

- залучення у навчально-виховний процес сім’ї;

- приділення уваги вихованню громадянської свідомості у дитини, правовому вихованню;

- систематизацію роботи з фізичного розвитку дітей для зміцнення і збереження здоров’я.

- підняти на високий рівень роботу з самоосвіти педпрацівників.

Виходячи з вищеперелічених недоліків на наступний 2011-2012 навчальний рік педагогічний колектив визначає такі завдання:

 1. Продовжувати роботу щодо формування правового світогляду дітей дошкільного та молодшого шкільного віку як забезпечення життєвої компетентності дітей.

 2. Поглиблена робота щодо повноцінного фізичного розвитку, збереження, зміцнення та охорони здоров’я дітей шляхом використання авторської програми М.М Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку».

3. Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчого, декоративно-прикладного, акторського мистецтва

Методична тема закладу на 2011-2012 н.р. - «Покращення якості освіти шляхом упровадження у навчально-виховний процес новітніх технологій».

Виховна тема закладу: «Правове виховання дитини як невід'ємна складова становлення майбутнього громадянина України»

Скачати 260.88 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації05.11.2011
Розмір260.88 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

хорошо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх