Державний стандарт професійно-технічної освіти icon

Державний стандарт професійно-технічної освіти


Схожі
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно технічної освіти...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
скачатьМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


ДСПТО 7219:2011


Професія: Зварник

Код за ДК 003:2010 – 7219


Видання офіційне

Київ 2011


ПЕРЕДМОВА


 1. ВНЕСЕНО: Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Департаментом професійно-технічної освіти МОНМС України

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ: наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 травня 2011 р. № 469 за погодженням з Міністерством соціальної політики України.

 3. ^ ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 4. РОЗРОБНИКИ: П.П. Проценко, канд. техн. наук; В.Є. Пономарьов, канд. техн. наук;

Г.І. Слепченко; О.В. Черепівська; Р.М. Дідківський;

В.В. Супрун, канд. екон. наук; О.І. Болтенко; В.В. Неклеса; М.Г. Несен.
^ Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися

до Міністерства освіти і науки, молоды та спорту України


ЗМІСТ

C.

1. Загальні положення 5

2. Сфера застосування 5

3. Нормативні посилання . 5

4. Терміни та визначення понять 6

5. Структура стандарту 6

6. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника 7

6.1 Сфера професійного використання випускників 7

6.2 Плановий рівень кваліфікації та вимоги до професійних знань і умінь 7

7. Типовий навчальний план 11

7.1 Плановий рівень професійної кваліфікації випускника 11

7.2 Доступ до навчання та вимоги до вступників 11

7.3 Структура обов'язкового компоненту змісту освіти 11

7.4 Контроль навчальних досягнень та кваліфікаційна атестація випускників 12

7.5 Забезпечення обов’язковими основними засобами навчання 13

8. Типові навчальні програми 13

8.1 Гуманітарна, природничо-математична та фізична підготовка 13

8.1.1 Типова програма навчального предмету: «Основи правових знань» 13

8.1.2 Типова програма навчального предмету: «Основи галузевої економіки і підприємництва» 14

8.1.3 Типова програма навчального предмету: «Інформаційні технології в галузях металообробки» 16

8.1.4 Типова програма навчального предмету: «Фізична культура і здоров’я» 17

8.2 Загальнотехнічна підготовка . 19

8.2.1 Типова програма навчального предмету: «Матеріалознавство» . 19

8.2.2 Типова програма навчального предмету: «Технологія металів» . 21

8.2.3 Типова програма навчального предмету: «Електротехніка з основами промислової електроніки» . 23

8.2.4 Типова програма навчального предмету: «Основи технічної механіки» . 24

8.2.5 Типова програма навчального предмету: «Технічне креслення, допуски і технічні виміри» . 25

8.2.6 Типова програма навчального предмету: «Охорона праці» . 27


8.3 Професійно-теоретична підготовка 29

8.3.1 Типова програма навчального предмету: «Основи зварювання плавленням та термічного різання металів» 29

8.3.2 Типова програма навчального предмету: «Контроль та забезпечення якості зварювальних робіт» 32

8.3.3 Типова програма навчального предмету з професійної спеціалізації «Ручне дугове зварювання покритим електродом (Е1)» 33

8.3.4 Типова програма навчального предмету з професійної спеціалізації «Механізоване дугове зварювання плавким металевим електродом (Е2)» 38

8.3.5 Типова програма навчального предмету з професійної спеціалізації «Ручне дугове зварювання неплавким (вольфрамовим) електродом в інертних
газах (Е3)» 43

8.3.6 Типова програма навчального предмету з професійної спеціалізації «Газове зварювання (Г1)» 48

8.4 Професійно-практична підготовка 54

8.4.1 Типова навчальна програма практичної підготовки «Техніка і технологія підготовки та складання деталей під зварювання» 54

8.4.2. Типова навчальна програма практичної підготовки за спеціалізацією «Ручне дугове зварювання покритим електродом (Е1)» 57

8.4.3. Типова навчальна програма практичної підготовки за спеціалізацією «Механізоване дугове зварювання плавким металевим електродом (Е2)» 61

8.4.4. Типова навчальна програма практичної підготовки за спеціалізацією
«Ручне дугове зварювання неплавким (вольфрамовим) електродом
в інертних газах (Е3)» 67

8.4.5. Типова навчальна програма практичної підготовки за спеціалізацією «Газове
зварювання (Г1)» 72

Додаток 1 Узагальнена діаграма професійної освіти і навчання

за професією "Зварник" 76

Додаток 2 Перелік обов'язкових основних засобів навчання”

за професією "Зварник" 80


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ


Професія: Зварник

Код за ДК 003: 2010 – 7219

Кваліфікація: 1, 2, 3 рівні
Чинний від 01.09.2011


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей стандарт розроблено відповідно до вимог Закону України „Про професійно-технічну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1135 „Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти” та положень національних стандартів ДСТУ 1.0:2003 „Національна стандартизація. Основні положення.”, ДСТУ 1.5:2003 „Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.”. При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, створені в рамках реалізації Українсько-німецького проекту „Підтримка реформ професійно-технічної освіти в Україні”.

Метою стандарту є реалізація єдиної політики в сфері професійно-технічної освіти, усунення змістовних і термінологічних відмінностей у підготовці конкурентноздатного на ринку праці кваліфікованого робітника за професією „Зварник” та забезпечення визнання кваліфікації і документів про отриману професійну підготовку на національному і міжнародному рівнях.

Стандарт визначає загальні вимоги до змісту професійно-технічної освіти, освітнього рівня вступника і рівня професійної кваліфікації випускника професійно-технічного навчального закладу, встановлює основні положення, якими потрібно керуватись при організації професійної підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованою професією „Зварник” , що включає 4-ри спеціалізації:

1. Ручне дугове зварювання покритими електродами (Е1);

2. Механізоване дугове зварювання плавким металевим електродом (Е2);

3. Ручне дугове зварювання неплавким металевим електродом в інертних газах (Е3);

4. Газове зварювання (Г1);

і три рівні кваліфікаційні – І,ІІ,ІІІ.


 1. ^ СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на систему професійно-технічної освіти України.

Положення стандарту є обов’язковими для усіх професійно-технічних навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників за професією „Зварник” та визначеними спеціалізаціями, незалежно від їх підпорядкувань і форми власності.


 1. ^ НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані і недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче.


ДСТУ 3761.2-98

Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення.

ДСТУ 3761.3-98

Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення.
ДСТУ 2222-93

Зварювання, високотемпературне та низькотемпературне паяння, паяння – зварювання металів. Перелік та умовні позначення процесів.

ДСТУ 2092-92

Зварні шви. Робочі положення. Визначення кутів нахилу та обертання.

ГОСТ 2.312-72

ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений.

ГОСТ 5264-80

Швы сварных соединений. Ручная дуговая сварка. Основные типы и конструктивные элементы.

ГОСТ 14771-76

Дуговая сварка в защитном газе Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 16037-80

Швы сварных соединений стальных трубопроводов. Основные типы и конструктивные элементы.

ДСТУ 2944-94

Атестаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі.

ДСТУ ISO 9606-2: 2008

Атестаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та його сплави.

ДСТУ ISO 9606-3: 2005

Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 3. Мідь та мідні сплави.

ДСТУ ISO 9606-4: 2005

Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 4. Нікель та сплави нікелю.

ДСТУ ISO 9606-5: 2005

Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 5. Титан та сплави титану, цирконій та сплави цирконію.

ДСТУ ISO 3834-2001

Вимоги до якості зварювання. Зварювання плавленням металевих матеріалів.

ДСТУ 3491-96

Дефекти з’єднань при зварюванні металів плавленням. Класифікація, позначення та визначення.

ДСТУ ISO 17637:2003

Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Візуальний контроль з’єднань виконаних зварюванням плавленням.
 1. ^ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано визначення що наведені у ДСТУ 3761.2-98,
ДСТУ 3761.3-98, ДСТУ 2092-92, ДСТУ 2222-93, ДСТУ 3491-96 та ДСТУ 2944-94, а також такі:

4.1 Зварник – кваліфікований робітник, який вручну, або за допомогою механізованого апарату подає електрод (присадку) в зону зварювання, переміщує електродотримач чи зварювальний пальник вздовж кромок, маніпулює ними і формує зварний шов.


4.2 Спеціалізація – вид трудової діяльності в межах деталізованого кола професійних завдань та обов’язків, який потребує специфічного комплексу знань, умінь і навичок пов’язаних з технологічними умовами виконання робіт, використовуваними інструментами чи обладнанням.


4.3 Кваліфікаційний рівень – рівень професійної підготовки, що визначається наявністю знань, умінь і навичок, потрібних для виконання визначених завдань та обов’язків. 1. ^ СТРУКТУРА СТАНДАРТУ

Стандарт включає в себе:

 • освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника;

 • типовий навчальний план;

 • типові навчальні програми;

 • систему контролю знань та критерії кваліфікаційної атестації;

 • вимоги до забезпечення основними обов’язковими засобами навчання;

 • вимоги до освітнього рівня вступника.

^ 6. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА

Професія: Зварник

Код за ДК 003: 2010 – 7219

Спеціалізація: Е1, Е2, Е3, Г1.


Розроблена на основі міжгалузевої кваліфікаційної характеристики інтегрованої професії «Зварник» затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 25.11.2010 р. № 377.


^ 6.1 Сфера професійного використання випускників. Оброблення металу. Зварювальні роботи.


6.2 Плановий рівень кваліфікації та вимоги до професійних знань і умінь.


I рівень кваліфікації.


Базові професійні уміння:

 1. Організує робоче місце зварника з дотриманням правил безпеки.

Межі: Організація робочого місця зварника включає, але не обмежується умінням:

 • підключати елементи зварювального ланцюга;

 • користуватися основним і допоміжним інструментом та захисними засобами.

 1. Володіє технікою та технологією складання деталей під зварювання та їх прихвачування в усіх просторових положеннях.

Межі: Техніка та технологія складання деталей під зварювання та їх прихвачування включає, але не обмежується умінням:

 • користуватися ручним та механізованим інструментом;

 • застосовувати складально-зварювальні пристрої;

 • вибирати режим зварювання;

 • виконувати прихватки деталей зварних з’єднань конструкційних сталей1);

 • виконувати візуально-вимірювальний контроль складених під зварювання з'єднань.

 1. Володіє технікою та технологією зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей в усіх просторових положеннях.

Межі: Техніка та технологія зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей включає, але не обмежується умінням:

 • підготовляти деталі під зварювання та складати з’єднання;

 • вибирати та підготовляти зварювальні матеріали;

 • вибирати та установлювати режими зварювання;

 • виконувати зварювання кутовим швом плоских деталей з конструкційних сталей1).

 1. Володіє технікою та технологією зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей з трубами2) в усіх просторових положеннях.

Межі: Техніка та технологія зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей з трубами включає, але не обмежується умінням:

 • підготовляти деталі під зварювання та складати з’єднання;

 • вибирати та підготовляти зварювальні матеріали;

 • вибирати та установлювати режими зварювання;

 • виконувати зварювання кутовими швами плоских деталей з трубами із конструкційних сталей1) в усіх просторових положеннях.

 1. Володіє технікою та технологією відновлювального наплавлення на плоскі деталі і електродугового стругання сталей.

Межі: Техніка та технологія наплавлення включає, але не обмежується умінням:

 • підготовляти деталі до наплавлення;

 • вибирати та підготовляти зварювальні матеріали;

 • вибирати та установлювати режими наплавлення;

 • виконувати відновлювальне наплавлення на плоскі деталі з конструкційних сталей1).

 1. Організує робоче місце для ручного газополуменевого різання.

Межі: Організація робочого місця для ручного газополуменевого різання включає, але не обмежується умінням:

 • підготовляти до роботи газовий генератор;

 • підготовляти газовий різак і газовий редуктор до роботи;

 • підключати газові шланги до різака і редуктора;

 • користуватися основним та допоміжним інструментом газорізальника та захисними засобами.

 1. Володіє навичками ручного газополуменевого різання деталей з вуглецевих сталей.

Межі: Навички з газополуменевого різання вуглецевих сталей включають, але не обмежуються умінням:

 • підготовляти деталі до ручного газополуменевого різання;

 • регулювати полум'я газового різака;

 • виконувати ручне газополуменеве різання вуглецевих сталей.

 1. Володіє технікою та технологією газового нагрівання деталей перед зварюванням.

Межі: Техніка та технологія газового нагрівання включає, але не обмежується умінням:

 • підготовляти до використання газового пальника;

 • підготовляти деталі до газового нагрівання;

 • регулювати полум’я газового пальника;

 • визначати температуру і регулювати нагрівання деталей.

 1. Здійснює візуальний контроль виконаних наплавок і зварних з’єднань.

Межі: Візуальний контроль включає, але не обмежується умінням:

 • проводити вимірювання параметрів кутових швів;

 • ідентифікувати та оцінювати поверхневі дефекти кутових швів.

 1. Володіє технікою усунення дефектів зварювання та наплавлення.

Межі: Техніка усунення дефектів зварювання включає, але не обмежується умінням:

 • усувати дефекти механічною обробкою чи дуговим струганням;

 • заварювати місце дефекту в кутовому шві.


Технічні знання:

 1. Знає основи матеріалознавства.

Межі: Основи матеріалознавства включають але не обмежуються:

 • способом виробництва і класифікацією матеріалів;

 • основнми характеристиками металів, що використовуються при виготовленні зварних конструкцій;

 • структурою та механічними властивостями матеріалів;

 • системою маркування матеріалів;

 1. Знає основи електротехніки.

Межі: Основи електротехніки включають, але не обмежуються знанням:

 • фізичної сутності та основних понять електричного струму та електромагнетизму;

 • простих електричних ланцюгів;

 • одиниць вимірювання електричних величин.

 1. Знає основи технічної механіки.

Межі: Основи технічної механіки включають, але не обмежуються поняттями про випробування металу на розтяг, згин, злам, ударний згин та вимірювання твердості.

 1. Вміє читати креслення і знає умовне зображення зварних швів на кресленнях.

 2. Знає основні положення правил охорони праці при виконанні зварювальних робіт та газополуменевого різання.

 3. Знає основні технологічні процеси зварювання плавленням;

 4. Знає основні параметри та властивості електричної зварювальної дуги (для спеціалізації Е1, Е2, Е3) чи газового полум’я (для спеціалізації Г1).

 5. Знає будову та принцип дії електрозварювального обладнання (для спеціалізації Е1, Е2, Е3) чи газового обладнання (для спеціалізації Г1).

 6. Знає основні властивості і призначення зварювальних матеріалів.

 7. Знає призначення та будову складально-зварювальних пристроїв.

 8. Знає основні терміни та визначення, що використовуються в технологічних інструкціях із зварювання.

 9. Вміє користуватись технологічною інструкцією із зварювання.

 10. Знає вимоги до підготовки кромок під зварювання кутовим швом.

 11. Знає типи зварних з’єднань і параметри кутового шва.

 12. Знає особливості техніки та технології виконання кутових швів

 13. Знає причини виникнення дефектів при зварюванні кутовими швами, засоби їх попередження та усунення.

 14. Знає характеристики основних способів газополуменевого різання та стругання металів.

 15. Знає особливості візуально-вимірювального контролю кутових швів.

 16. Знає основні принципи функціонування системи професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та атестації зварників.

 17. Має уявлення щодо методів забезпечення якості зварювальних робіт.


^ II рівень кваліфікації.


Зварник володіє базовими професійними уміннями і знаннями 1-го кваліфікаційного рівня, а також:


Базові професійні уміння:

 1. Володіє технікою та технологією зварювання стиковими швами конструкцій із плоских деталей в усіх просторових положеннях.

Межі: Техніка та технологія зварювання включає, але не обмежується зварюванням плоских деталей із конструкційних сталей1).

 1. Володіє технікою та технологією зварювання стиковим швом конструкцій із плоских деталей з трубами2) в усіх просторових положеннях.

Межі: Техніка та технологія зварювання включає, але не обмежується зварюванням плоских деталей з трубами2) із конструкційних сталей1).

 1. Володіє технікою та технологією зварювання арматурних стрижнів і закладних деталей.

 2. Володіє технікою та технологією відновлювального наплавлення на плоскі та циліндричні деталі в усіх просторових положеннях.

Межі: Техніка та технологія відновлювального наплавлення включає, але не обмежується відновлювальним наплавленням деталей і вузлів із конструкційних сталей1).

 1. Володіє навиками плазмово-дугового різання металів і сплавів.

 2. Здійснює візуальний контроль і вимірювання виконаних зварних з’єднань, ідентифікує та оцінює поверхневі дефекти зварювання.

 3. Володіє технікою усунення дефектів зварювання та наплавлення.


Технічні знання:

 1. Знає параметри термічного циклу зварювання та його вплив на якість зварного з’єднання.

 2. Знає зварювально-технологічні властивості основних матеріалів, що використовуються при виготовленні зварних конструкцій.

 3. Знає порядок перевірки зварювально-технологічних властивостей зварювальних матеріалів.

 4. Знає природу виникнення напружень та деформацій при зварюванні і способи їх попередження та зниження.

 5. Знає принцип дії електронних джерел живлення (інверторів) та їх функціональні можливості.

 6. Знає типи зварних з’єднань та параметри стикового шва.

 7. Знає вимоги до підготовки кромок при зварюванні стиковими швами.

 8. Знає вплив параметрів режиму зварювання на форму і розміри стикового шва.

 9. Знає особливості техніки та технології виконання стикових швів при зварюванні у різних просторових положеннях.

 10. Знає основи термообробки виробів після зварювання.

 11. Знає основи плазмово-дугового різання металів.

Межі: Основи плазмово-дугового різання включають, але не обмежуються знанням:

 • структури та основних характеристик плазмового струменю;

 • будови та принципу дії плазмотрона.

 1. Знає особливості візуально-вимірювального контролю стикових швів.

 2. Знає основні стандарти та норми, що регламентують виконання зварювальних робіт.

 3. Знає принципи функціонування систем забезпечення якості при зварюванні.

 4. Знає основні положення правил охорони праці при виконанні робіт із зварювання, наплавлення та плазмо-дугового різання.


^ III рівень кваліфікації.


Зварник володіє усіма базовими професійними уміннями і знаннями 2-го кваліфікаційного рівня, а також:


Базові професійні уміння:


 1. Володіє технікою та технологією зварювання стиковими швами трубних2) з’єднань і трубних відгалужень в усіх просторових положеннях.

Межі: Техніка та технологія зварювання стиковими швами трубних2) з’єднань і трубних відгалужень включає, але не обмежується зварюванням деталей вузлів і конструкцій із конструкційних сталей1).

 1. Володіє технікою та технологією зварювання фланців та фасонних деталей з трубами2) в усіх просторових положеннях.

Межі: Техніка та технологія зварювання включає, але не обмежується зварюванням фланців та фасонних деталей з трубами2) із конструкційних сталей1).

 1. Володіє технікою та технологією зварювання просторових вузлів із профільних і трубчатих елементів в усіх просторових положеннях.

Межі: Техніка та технологія зварювання включає, але не обмежується зварюванням просторових вузлів із профільних і трубчатих елементів з конструкційних сталей1).

 1. Володіє технікою та технологією наплавлення із спеціальними властивостями поверхонь різних форм.

 2. Здійснює візуальний контроль і вимірювання виконаних трубних2) з'єднань, ідентифікує та оцінює поверхневі дефекти зварювання.

 3. Володіє технікою усунення дефектів зварювання просторових вузлів із трубчатих елементів.


Технічні знання:

 1. Знає особливості металургійних процесів при зварюванні плавленням.

 2. Знає основні фактори, що визначають зварюваність матеріалів.

 3. Знає типові проблеми зварювання різних матеріалів.

 4. Знає характеристики зварних з’єднань в особливих умовах навантаження.

 5. Має уявлення про розрахунок зварних швів на міцність.

 6. Має уявлення про особливості зварювання різнорідних металів.

 7. Знає типи трубних з’єднань, способи підготовки кромок та складання з’єднань труб.

 8. Знає стандарти та норми, що використовуються в зварювальному виробництві.

 9. Знає особливості візуально-вимірювального контролю зварних з’єднань труб та просторових конструкцій.

 10. Знає основні причини руйнування зварних конструкцій, та роль, яку відіграє зварник в системі забезпечення якості.

 11. Знає особливості техніки та технології зварювання трубних з’єднань та просторових конструкцій.

 12. Знає положення охорони праці при зварюванні просторових конструкцій.


Примітка


1) Це положення також поширюється на один чи декілька матеріалів таких як високолеговані сталі, алюміній, мідь, нікель, титан та їх сплави.

2) Слово „труба” окремо або в словосполученні використовується для позначення „труба”, „магістраль” або „пола секція”.

^ 7 ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія: Зварник

Код за ДК 003: 2010 – 7219

Спеціалізації: Е1, Е2, Е3, Г1.


Загальний фонд навчального часу – 2800 годин.


Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту освіти – 2240 годин.


^ 7.1 Плановий рівень професійної кваліфікації випускника


Цей стандарт встановлює по кожній із 4-х спеціалізацій три кваліфікаційні рівні:

I рівень кваліфікації1) - зварювання кутовими швами конструкцій із плоских деталей і з’єднань плоских деталей з трубами.

^ II рівень кваліфікації1) - зварювання кутовими і стиковими швами конструкцій із плоских деталей і з’єднань плоских деталей з трубами.

III рівень кваліфікації1) - зварювання з’єднань труб, трубних відводів, просторових вузлів і конструкцій.

1) Згідно міжгалузевої кваліфікаційної характеристики професії «Зварник» I рівень кваліфікації відповідає 6 кваліфікаційному розряду, II рівень кваліфікації відповідає 7 кваліфікаційному розряду, III рівень кваліфікації відповідає 8 кваліфікаційному розряду восьми розрядної кваліфікаційної сітки.


Структура стандарту передбачає, що вся освітньо-професійна програма теоретичного і практичного навчання є цілісним і нерозривним процесом, спрямованим на формування запланованого рівня кваліфікації. Кваліфікаційна атестація здійснюється як по завершенню повного курсу навчання так і на проміжних етапах. За результатами кваліфікаційної атестації учням (слухачам), які з певних причин припиняють навчання, присвоюється кваліфікація першого чи другого рівня за відповідною спеціалізацією.


^ 7.2 Доступ до навчання та вимоги до вступників


Узагальнена діаграма професійної освіти і навчання наведена в Додатку 1. Кандидат може отримати професію зварника визначеної спеціалізації і рівня кваліфікації, підключаючись до процесу навчання і виходячи з нього на встановлених етапах, при умові, що витримані регламентовані цим стандартом умови.

До проходження навчання допускаються кандидати, які мають базову або повну загальну середню освіту і не мають медичних протипоказань для роботи за професією „Зварник”. Учні (слухачі), що мають базову загальну середню освіту, одночасно з отриманням професії мають здобути повну загальну середню освіту. Вік по закінченню навчання - не менше 18 років.

При перепідготовці і підвищенні кваліфікації (навчальні траєкторії 2, 3, 4, 5 Додаток 1) необхідний стаж роботи за професіями відповідного спрямування не менше 1 року.


^ 7.3 Структура обов’язкового компоненту змісту освіти
пп

Перелік обов’язкових навчальних предметів та видів навчальних робіт

Обсяг навчального часу в год.

1.

Гуманітарна, природничо-математична та фізична під-готовка 1)

140

1.1

Основи правових знань

20

1.2

Основи галузевої економіки і підприємництва

20

1.3

Інформаційні технології в галузях металообробки

40

1.4

Фізична культура і здоров’я

60
2.

Загальнотехнічна підготовка

300

2.1

Матеріалознавство

90

2.2

Технологія металів

30

2.3

Електротехніка з основами промислової електроніки

80

2.4

Основи технічної механіки

20

2.5

Технічне креслення, допуски і технічні виміри

50

2.6

Охорона праці

30

3.

Професійно-теоретична підготовка

260

3.1

Основи зварювання плавленням та термічного різання металів

90

3.2

Контроль та забезпечення якості зварювальних робіт

20

3.3

Професійна спеціалізація
3.3.1

Ручне дугове зварювання покритим електродом (Е1)

40

3.3.2

Механізоване дугове зварювання плавким металевим електродом (Е2)

40

3.3.3

Ручне дугове зварювання неплавким металевим електродом в інертних газах (Е3)

40

3.3.4

Газове зварювання (Г1)

30

4.

Професійно-практична підготовка

1460

4.1

Техніка та технологія підготовки та складання деталей під зварювання

20

4.2

Професійна спеціалізація
4.2.1

Ручне дугове зварювання покритим електродом (Е1)

440

4.2.2

Механізоване дугове зварювання плавким металевим електродом (Е2)

460

4.2.3

Ручне дугове зварювання неплавким металевим електродом в інертних газах (Е3)

300

4.2.4

Газове зварювання (Г1)

240

5.

Кваліфікаційна атестація

80
^ Обов’язкова компонента змісту освіти

2240


1) Структура обов’язкового компоненту змісту освіти включає гуманітарну природничо-математичну та фізичну підготовку тільки при первинній професійній підготовці.


^ 7.4 Контроль навчальних досягнень та кваліфікаційна атестація випускників


Форми контролю знань учнів (слухачів) з гуманітарної, природничо-математичної, фізичної та загальнотехнічної підготовки визначаються навчальними закладами самостійно відповідно до визначених етичних і методико-педагогічних норм.

Контроль професійних знань, умінь і навичок здійснюється за допомогою проміжного і вихідного контролю.

Проміжний контроль здійснюється в формі кваліфікаційної атестації по закінченні кожного етапу (один рівень кваліфікації з однієї спеціалізації) навчання.

Кваліфікаційна атестація проводиться з метою підтвердження відповідності досягнутого рівня професійних знань та практичних умінь і навичок учня (слухача) вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики відповідного кваліфікаційного рівня певної спеціалізації і включає в себе:

- кваліфікаційний іспит з професійно-теоретичної підготовки;

- кваліфікаційні пробні роботи.

Кваліфікаційний іспит здійснюється у вигляді тестування за питаннями складеними на основі навчальних програм з усіх предметів професійно-теоретичної підготовки. Для успішного складання письмового кваліфікаційного іспиту необхідно правильно відповісти не менше як на 60% екзаменаційних питань.

Умови виконання кваліфікаційних пробних робіт та критерії їх оцінки визначаються стандартами з атестаційних випробувань зварників ДСТУ 2944-94; ДСТУ ISO 9606-2;
ДСТУ ISO 9606-3; ДСТУ ISO 9606-4; ДСТУ ISO 9606-5.

Курс навчання при первинній професійній підготовці завершується державною кваліфікаційною атестацією.

Державна кваліфікаційна атестація є вихідним контролем і включає:

- кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника відповідних кваліфікаційних рівнів усіх освоєних спеціалізацій та нормативних документів (стандартів) з атестаційних випробувань зварників;

- державний кваліфікаційний іспит.


^ 7.5 Забезпечення обов'язковими основними засобами навчання


Перелік обов'язкових основних засобів навчання визначається змістом освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника, типовими навчальними програмами теоретичної та практичної підготовки за відповідними спеціалізаціями. Примірний перелік таких засобів наведено в Додатку 2.


^ 8 ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ


8.1 ГУМАНІТАРНА, ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ТА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА


Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту освіти – 140 годин


^ 8.1.1 ТИПОВА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ:

«Основи правових знань»


Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту освіти – 20 годин
з/п
залишити коментар
Сторінка1/9
Дата конвертації05.11.2011
Розмір1.78 Mb.
ТипДержавний стандарт, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
отлично
  2
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх