Державний стандарт професійно-технічної освіти icon

Державний стандарт професійно-технічної освіти


Схожі
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно-технічної освіти...
Державний стандарт професійно технічної освіти...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
повернутися в початок
скачать


Програма з дисципліни

Електротехніка та електросхеми”


^ Тема № 1. Вступ

Практичне використання електричних і магнітних явищ у практичній діяльності людини. Система виробництва і передача електричної енергії споживачам в землерийно-будівельних машинах.


^ Тема № 2. Електричні кола постійного струму.

Електричний струм. Елементи електричних кіл та умовні позначення на електричних схемах. Лінійні та нелінійні електричні кола. Вольт-амперна характеристика. Основні закони енергетичних кіл постійного струму. Закон Піфагора. Закон Ома для ділянки електричного кола. Розрахунок простих електричних кіл. Послідовна, паралельне, змішане з’єднання резисторів.

Паралельне з’єднання джерел енергії. З’єднання резисторів трикутним способом, зіркою.


^ Тема № 3. Електромагнетизм.

Магнітні величини. Магнітний потік, магнітна індукція, намагнічування, абсолютна, відносна магнітна проникність. Магнітний опір. Намагнічування, розмагнічування та перемагнічування сталевого осердя. Перетворення електричної енергії у механічну. Магнітна індукція. Перетворення механічної енергії в електричну. Електромагнітна індукція. Самоіндукція, індуктивність. Взаємоіндукція. Вихрові струми. Магнітне коло. Магнітопровід.


^ Тема № 4. Електричні кола змінного струму.

Змінний струм, однофазний струм, синусоїдальний струм. Період, частота, фазний кут. Максимальні та діючі значення величин змінного струму. Опори в однофазному електричному колі. Закон Ома для кола змінного струму. Потужності змінного струму. Коефіцієнт потужності. Трифазний струм. Чотирипровідна система з нульовим проводом.


^ Тема № 5. Електронні прилади та пристрої

Електронно-променеві прилади. Електронна гармата. Відхильна система. Екран. Напівпровідникові діоди. Біполярні, польові транзистори. Стабілітрони. Варикапи. Тиристори. Принцип дії, характеристики та експлуатаційні властивості біполярних і польових транзисторів. Гібридні інтегральні мікросхеми і галузі їх застосування. Загальна характеристика про групову технологію напівпровідникових ІМС. Цифрові інтегральні мікросхеми, принцип побудови та їх параметри. Мікропроцесори і мікропроцесорні комплекти. Аналогові мікросхеми. Елементи функціональної електроніки.


^ Лабораторно-практичні заняття.

Дослідження роботи напівпровідникових випрямлячів. Збирання кіл по однонапівперіодній схемі без фільтрів. Збирання електричних кіл по двонапівперіодній схемі виправлянням на діодах типу Д-226.


^ Тема № 6. Електровимірювальні прилади.

Класифікація вимірювальних приладів. Магнітоелектричні аналогові вимірювальні прилади. Електродинамічні та індукційні вимірювальні прилади. Електростатичні та електронні вимірювальні прилади. Вимірювання сили електричного струму.


^ Лабораторно-практичні заняття.

Способи вимірювання електричних величин вимірювальними приладами. Загальні правила виконання вимірювань.


Тема № 7. Трансформатори.

Призначення, будова і принцип дії трансформатора. Режим роботи однофазного трансформатора. Трифазний трансформатор. Автотрансформатори. Вимірювальні трансформатори.


^ Лабораторно-практичні заняття.

Визначення коефіцієнта трансформації і втрат енергії і коефіцієнта корисної дії трансформатора. Перевірка при допомозі омметра справність трансформатора. Зібрання схеми для визначення коефіцієнта трансформації, потужності втрат в сталі та коефіцієнта корисної дії трансформатора.


^ Тема № 8. Електричні машини

Призначення, принцип дії та будова машин постійного струму. Електрорушійна сила якоря, електромагнітний момент і потужність машин. Втрати і коефіцієнт корисної дії. Схеми вмикання обмоток збудження. Номінальні величини і характеристики електричних машин. Генератори постійного струму. Робота машин постійного струму в режимі двигуна. Трифазний асинхронний електричний двигун із коротко замкнутим ротором. Трифазний асинхронний електричний двигун із фазним ротором. Електрорушійні сили, струми та обертовий момент асинхронного двигуна. Пуск та регулювання частоти обертання асинхронних двигунів. Втрати, коефіцієнт дії та коефіцієнт потужності асинхронного електродвигуна. Однофазовий асинхронний двигун. Синхронні машини. Електричні машини малої потужності. Інформаційні електричні мікромашини.


^ Лабораторно-практичні заняття.

Складання типових схем нереверсивного та реверсивного керування трифазним асинхронним двигуном з коротко замкнутим ротором. Вмикання трифазного асинхронного двигуна з коротко-замкнутим ротором в однофазну мережу. Вимірювання опору ізоляції обмоток електродвигуна. Визначення початків і кінців фазних обмоток трифазного асинхронного двигуна.


^ Тема № 9. Електричні апарати.

Класифікація комутаційної апаратури та вимоги до неї. Вимикачі та перемикачі. Запобіжники. Автоматичні вимикачі. Електромагнітні виконавчі пристрої. Електромагнітні пускачі. Електричні реле.


^ Лабораторно-практичні заняття.

Ознайомлення з апаратурою ручного керування електродвигунами. Випробування комутаційних апаратів ручного керування. Скласти схеми вмикання ними електричних приймачів і перевірити їх роботу. Вимір, перехід, контакт опору для контактів з міді.

^ Тема № 10. Електросхеми.

Позначення на електросхемах. Вимірювання показників. Читання електросхем.

Тема № 11. Електропривод.

Визначення та основні поняття електропривода. Класифікація електроприводів. Режим роботи електродвигунів та їхній вибір. Загальні відомості про керування електроприводами. Розімкнуті системи керування електроприводами з двигунами змінного та постійного струму. Електроприводи з кроковими двигунами. Замкнуті системи керування електроприводами. Електроприводи в землерийно-будівельних машинах . Електроінструменти.


^ Лабораторно-практичні заняття.

Ознайомлення з апаратурою автоматичного керування електроприводом. Технічні та експлуатаційні характеристики контакторів, електромагнітних реле, кінцевих та шляхових вимикачів, магнітокерованих контактів (геркони). Розбирання, складання й налагоджування апаратури автоматичного керування.


^ Тема № 12. Використання електричної енергії.

Джерела живлення постійного струму. Електричне освітлення. Освітлювальні установки. Електричні освітлювальні прилади.


^ Тема № 13. Електробезпека.

Дія електричного струму на організм людини. Аналіз небезпеки електричних мереж. Технічні засоби та способи захисту від враження електричним струмом.


Контроль досягнутих знань, умінь та навичок


1. Дати інформацію про термопари. Призначення, будова, типи, основні характеристики.

2. Дати інформацію про стабілітрони та стабістори. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

3. Пояснити та дати визначення електрорушійної сили джерела напруги та напруги.

4.Дати інформацію про соленоїд та електромагніт.

5. Дати інформацію про біполярний транзистор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

6. Пояснити закон Ома для ділянки кола та для всього кола.

7. Дати інформацію про трансформатори. Призначення, будова, типи, основні характеристики.

8. Дати інформацію про польовий (уніполярний) транзистор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

9. Дати інформацію про з’єднання провідників між собою. Пояснити І закон Кірхгофа.

10. Дати інформацію про автотрансформатори. Призначення, будова, типи, основні характеристики.

11. Дати інформацію про тиристор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

12. Пояснити роботу та потужність електричного струму.

13. Пояснити роль електротехніки та електроніки в сучасних автомобілях.

14. Дати інформацію про фототранзистор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

15. Пояснити явище електромагнітної індукції. Застосування.

16. Дати інформацію про резистори. Призначення, будова, типи, основні характеристики.

17. Пояснити принцип дії електродвигуна постійного стуму.

18. Дати визначення та пояснити ЕРС самоіндукції.

19. Дати інформацію про гальванічні елементи. Призначення, будова, типи, основні характеристики.

20. Дати інформацію про напівпровідниковий резистор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

21. Пояснити явище електронної емісії. Види та умови для виникнення.

22. Дати інформацію про акумулятори. Призначення, будова, типи, основні характеристики.

23. Дати інформацію про напівпровідникові діоди. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

24. Дати інформацію про електричне коло та його елементи.

25. Дати інформацію про теплові реле. Призначення, будова, принцип дії.

26. Дати інформацію про тунельні діоди. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

27. Дати визначення та пояснити поняття величини струму та густина струму.

28. Дати інформацію про плавкі запобіжники. Призначення, будова, типи.

29. Дати інформацію про варикапи. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

30. Дати визначення та пояснити поняття опору та провідності провідників.

31. Дати інформацію про асинхронний двигун з коротко замкнутим ротором. Призначення, будова, принцип дії.

32. Дати інформацію про електронно-вакуумний діод.

33. Пояснити явище електролізу. Закони Фарадея. Застосування.

34. Дати інформацію про асинхронний двигун з фазним ротором. Призначення, будова, принцип дії.

35. Дати інформацію про тріод. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

36. Пояснити нагрівання провідників електричним струмом. Закон Джоуля-Ленца.

37. Дати інформацію про однофазні асинхронні двигуни. Призначення, будова, принцип дії.

38. Дати інформацію про тетрод та пентод. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

39. Пояснити явища поведінки провідника зі струмом у магнітному полі.

40. Дати інформацію про синхронні генератори. Призначення, будова, принцип дії.

41. Дати інформацію про електронно-променеву трубку. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

42. Пояснити взаємодію провідників зі струмом.

43. Дати інформацію про генератори постійного струму. Призначення, будова, принцип дії.

44. Дати інформацію про газотрон. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

45. Дати інформацію про змінний струм. Отримання, основні визначення.

46. Дати інформацію про електродвигуни постійного струму. Призначення, будова, принцип дії.

47. Дати інформацію про тиратрон. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

48. Дати інформацію про трифазний змінний струм. Отримання, основні властивості.

49. Дати інформацію про електровимірювальні прилади. Призначення, класифікація.

50. Дати інформацію про люмінесцентну лампу. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

51. Пояснити закон Кулона, електричне поле та його властивості.

52. Дати інформацію про магнітоелектричні та електромагнітні вимірювальні прилади. Призначення, будова, принцип дії.

53. Дати інформацію про світлодіод. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

54. Пояснити потенціал та різниця потенціалів електричного поля.

55. Дати інформацію про електродинамічні та теплові вимірювальні прилади. Призначення, будова, принцип дії.

56. Дати інформацію про напівпровідниковий лазер. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

57. Дати визначення електричної ємності. Пояснити застосування її в електричних приладах.

58. Дати інформацію про конденсатори. Призначення, будова, типи, основні характеристики.

59. Дати інформацію про фоторезистор. Застосування, принцип дії, позначення в електричних схемах.

60. Пояснити напрямок та величина індукованої ЕРС.

61. Дати інформацію про електронно-вакуумні прилади. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

62. Дати інформацію про матеріали, що застосовуються в електротехніці.

63. Дати інформацію про газорозрядні (іонні) прилади. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

64. Пояснити визначення ємності при різних видах з’єднань.

65. Дати інформацію про електронно-променеві прилади. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

66. Дати інформацію про електричні нагрівальні прилади. Застосування, будова, принцип дії.

67. Пояснити явище взаємоіндукції.

68.Дати інформацію про напівпровідникові прилади. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

69. Дати інформацію про електричну лампу розжарювання. Застосування, будова, принцип дії.

70. Пояснити поняття електричного струму. Види, отримання, застосування.

71. Дати інформацію про оптично-електронні прилади. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

72. Дати інформацію про постійні магніти. Застосування, властивості.

73. Дати інформацію про електричні фільтри. Призначення, схеми.

74. Дати інформацію про електронні випрямлячі. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

75. Дати інформацію про індукційну котушку. Застосування, принцип дії

76. Дати визначення вихровим струмам. Методи зменшення дії вихрових струмів.

77. Дати інформацію про електронні підсилювачі. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

78. Дати інформацію про індукційні вимірювальні прилади та прилади вібраційної системи. Призначення, будова, принцип дії.

79. Дати інформацію про акумуляторні батареї.

80. Дати інформацію про генератори електричних сигналів. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

81. Пояснити коротке замикання.

82. Дати інформацію про з’єднання джерел напруги.

83. Пояснити принцип дії трансформатора.

84. Пояснити властивості магнітного поля навколо провідника зі струмом.

85. Дати інформацію про комутаційні електричні апарати. Призначення, будова, принцип дії, застосування.

86. Дати інформацію про фотодіод.

87. Пояснити умови виникнення та величина ЕРС у провіднику.


Література.


1.Атабеков В.Б. Монтаж електричних мереж і силового електроустаткування. - К.: Вища школа, 1995.

2. Анисимов М.В. Радіоелектроніка. Лабораторний практикум. - К.: Вища школа, 1995.

3. Бондар В.М., Шаповаленко О.Г. Монтаж освітлювальних, силових мереж і електроустаткування. - К.: Вища школа, 1995.

4. Анисимов М.В. Електротехніка з основами промислової електроніки. Лабораторний практикум. - К.: Вища школа, 1997.

5. Бондар В.М., Гаврилюк В.А., Духовний А.Х., Павлишин М.М., Печеник М.В. Практична електротехніка. - К.: Веселка, 1997.

6. Принц М.В., Цимбалістий В.М. Силове електрообладнання (з основами знань електроніки). - К.: ІЗМН, 1998.

7. Смердов А.А., Дяденко М.С., Зайчук В.О., Закалик Л.І., Зіньковський Ю.Ф. Мікроелектроніка: прилади, матеріали, технологія. - К.: ГАЛА, 1998.

8. Гуржій А.М., Бойкова В.О., Поворознюк Н.І. Електротехніка з основами промислової електроніки. - К.: Форум.

9. Поворознюк Н.І., Гуржій А.М., Шаповаленко О.Г. Електричні і радіотехнічні вимірювання. - К.: Форум.

10.Попов Ю.П., Шовкошитний І.І. Основи електротехніки, радіо та мікроелектроніки. - Л.: Оріяна-Нова,2001.

11. Цимбалістий В.М., Принц М.М. Освітлювальне і силове електроустаткування. Монтаж і обслуговування. - Л.: Світ


ДСТУ _______________________

позначення стандарту


^ ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

БУДОВА, ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ЗЕМЛЕРИЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН”


^ Кількість навчальних годин

на обов’язковий компонент

змісту освіти 210


Міністерство освіти і науки України


м. Київ


Пояснювальна записка

Програма дисципліни призначена для використання при підготовці кваліфікованих робітників даної професії. Перехід до ринкових відносин вимагає істотних змін у підготовці кваліфікованих робітників. Отримуючи інтегровану професію „Машиніст землерийно-будівельних машин” випускник повинен досконало володіти знаннями будови землерийно-будівельних машин, виявляти складні дефекти, несправності вузлів і агрегатів ЗМБ, обирати раціональні технологічні схеми відновлення деталей у процесі ремонту ЗМБ, проводити діагностування, регулювання і випробування на стендах складних агрегатів, вузлів і приладів ЗМБ, обирати раціональні технології ремонту та обслуговування землерийно-будівельних машин.

Програма складається з 210 годин та включає в себе основні теоретичні та практичні навички, які необхідні для оволодіння даної робітничої професії.

Головною метою програми є окреслення конкретних знань, які учні повинні знати, щоб свідомо оперувати ними при виконанні робіт. Програма розрахована на 34 теми, вивчення яких дозволить ознайомитись з будовою, технічною характеристикою, робочим обладнанням, системою управління та технічним обслуговуванням землерийно-будівельних машин і двигунів.


^ Тематичний план.теми

Назва теми

^ Кількість годин

теоретичні

лабора-

торні

1.

Вступ, основні відомості про трактори, основи експлуатації технічного обслуговування та ремонту землерийно-будівельних машин.

2
2.

Тракторні двигуни. Класифікація та загальна будова двигунів внутрішнього згоряння.

4

2

3.

Системи технічного обслуговування і ремонту ЗБМ. Діагностування машин.

8

4

4.

Технологія і організація ремонту ЗБМ.

6

4

5.

Кривошипно-шатунний механізм.

4

2

6.

Газорозподільний механізм.

4

2

7

Система охолодження.

4

2

8.

Система мащення.

4

2

9

Система живлення.

4

2

10

Система пуску.

6

2

11.

Трансмісія. Зчеплення.

6

2

12.

Коробки передач. Проміжні з’єднання і карданні передачі.

6

2

13.

Ведучі мости. Кінцеві передачі.

6

2

14.

Ходова частина.

8

4

15.

Механізми керування трактором.

6

2

16.

Робоче обладнання ЗБМ.

16

8

17.

Допоміжне обладнання.

8

4

18.

Електрообладнання тракторів.

8

4

19.

Класифікація, робочий процес і індексація одноківшових екскаваторів.

4
20.

Робоче обладнання екскаваторів з механічним приводом.

8

4

21.

Вузли механічних трансмісій і кінематичні схеми.

6

2

22.

Головні муфти і лебідки.

6

4

23.

Механізм напору і відкривання ковша.

4

2

24.

Механізм реверса і повороту. Опорно- поворотні пристрої.

6

3

25.

Механізм ходу і ходові пристрої.

6

3

26.

Системи управління екскаватором з механічним приводом.

6

3

27.

Робоче обладнання з гідравлічним приводом.

6

3

28.

Силове гідравлічне обладнання.

6

3

29.

Система і апаратура управління гідравлічним екскаватором.

6

3

30.

Схеми гідравлічних приладів.

4

2

31.

Механізми повороту і ходу, ходові пристрої гідравлічних екскаваторів.

6

4

32

Електрообладнання екскаваторів.

8

4

33.

ТО та ремонт екскаваторів.

10

6

34.

Експлуатація екскаваторів.

8

4
Всього

210

100^ Тема 1. Вступ, основні відомості про трактори, основи експлуатації технічного обслуговування та ремонту землерийно-будівельних машин.

Основні поняття про гігієну праці. Виробнича санітарія, санітарні вимоги, які пред’являються до робочого приміщення і навчальних майстерень. Професійні захворювання і професійний травматизм. Особиста гігієна. Загальні відомості про трактори. Основи експлуатації та ТО ЗБМ.


^ Тема 2. Тракторні двигуни. Класифікація та загальна будова двигунів внутрішнього згоряння.

Двигуни внутрішнього згорання. Класифікація двигунів. Загальна будова..

Загальна схема двигунів внутрішнього згорання. Робочий цикл одноциліндрового чотирьохтактного карбюраторного двигуна. Діаграма газорозподілення, робочий цикл одноциліндрового чотирьохтактного дизеля. Основні механізми і системи двигуна, їх види і призначення.


^ Тема 3. Система технічного обслуговування і ремонту ЗБМ. Діагностування машин.

Загальні відомості про систему технічного обслуговування і планового попереджувального ремонту. Перелік робіт щоденного технічного обслуговування, періодичних технічних обслуговувань і сезонного технічного обслуговування. Правила очистки і миття механізмів. Робочі рідини для гідравлічних екскаваторів. Змащувальні матеріали. Контроль стану і кріплення деталей, регулювання основних вузлів і механізмів. Обслуговування основних вузлів і механізмів.


^ Тема 4. Технологія і організація ремонту ЗБМ.

Основні положення експлуатації землерийно-будівельних машин. Планування технічного обслуговування та ремонту. Організація обслуговування та ремонту. Склад робіт з технічного обслуговування. Технічна діагностика. Підготовка до експлуатації. Особливості експлуатації взимку. Транспортування. Технічна експлуатація приладів безпеки.


^ Тема 5. Кривошипно-шатунний механізм.

Основні деталі механізму, їх призначення, будова і взаємодія під час роботи. Конструкція циліндрів, застосування гільз та їх типи. Різновидності поршневих кілець, схема їх встановлення і роботи. Поршневі пальці та шатуни, їх різновидності, особливості будови колінчатого вала. Призначення і будова маховика. ТО та ремонт КШМ.


^ Тема 6. Газорозподільний механізм.

Призначення, загальна будова та принципи дії.

Типи механізмів газорозподілення, їх застосування, кріплення та призначення. Будова впускних і випускних клапанів, умови їх роботи і способи кріплення. Призначення механізму декомпресії, його будова і робота. ТО та ремонт ГРМ.


^ Тема 7. Система охолодження.

Призначення та класифікація систем охолодження.

Способи охолодження двигунів. Призначення, схема і будова вузлів повітряної системи охолодження. Рідинна система охолодження та її будова. ТО та ремонт системи охолодження.


^ Тема 8. Система мащення.

Призначення, загальна будова та принцип дії системи мащення. Мастильні матеріали. Умови змащення окремих деталей двигуна. Типи систем змащення. Схеми комбінованих систем змащення. Будова і принцип дії основних вузлів системи змащення. ТО та ремонт системи мащення


^ Тема 9. Система живлення.

Призначення, загальна будова та принцип дії системи живлення. Призначення і основні вузли системи живлення, схема роботи. Будова паливних баків і насосів, фільтрів. Функції карбюратора. Призначення, класифікація і принцип роботи регулятора. Призначення і схема роботи паливного насоса. Схема роботи всережимного регулятора. ТО та ремонт системи живлення


^ Тема 10. Система пуску.

Загальна будова та принцип дії. Принцип роботи системи пуску. Способи запуску двигунів. Будова стартера. Загальна схема. Технічна характеристика пускових двигунів. Система живлення, будова карбюраторів, регуляторів і повітроочисника. Система змащення і охолодження пускового двигуна. Будова магнето та принцип його роботи. ТО та ремонт системи пуску.


^ Тема 11. Трансмісія. Зчеплення.

Загальна будова та робота муфти зчеплення. Призначення, будова та принцип дії трансмісії. Призначення, будова та принцип дії зчеплення. ТО та ремонт зчеплення.


^ Тема 12. Коробка передач. Проміжні з’єднання і карданні передачі.

Загальна будова та принципи дії. Призначення, будова та принцип дії коробки передач. Механізми переключення передач. Змащування деталей коробки передач. Призначення синхронізаторів, дільника і планетарних зменшувачів швидкості. ТО та ремонти коробок передач, проміжних з’єднань та карданних передач.


^ Тема 13. Ведучі мости. Кінцеві передачі.

Призначення і загальна будова ведучих мостів тракторів. ТО та ремонт мостів і кінцевих передач.


Тема 14. Ходова частина.

Призначення і загальна будова ходової частини гусеничних та колісних тракторів.

Способи передачі руху від двигуна до кінцевих елементів механізму ходу. Різновидності механізмів ходу, їх будова, робота і регулювання передач. Призначення і типи ходових пристроїв. Будова ходових рам і гусеничних візків. Способи їх з’єднання. Конструкція пневмоколісних ходових пристроїв. Призначення і будова стабілізаторів. Види і особливості конструкції гальмових і храпових пристроїв механізму ходу. ТО та ремонт ходової частини тракторів


^ Тема 15. Механізми керування трактором.

Призначення і загальна будова механізмів керування трактором. ТО та ремонт механізмів керування трактором.


Тема 16. Робоче обладнання ЗБМ.

Призначення, схема робочого обладнання, робочий процес. Змінні робочі органи. Види змінного робочого обладнання, їх призначення і конструкція.


Тема 17. Допоміжне обладнання.

Призначення, схема допоміжного обладнання, робочий процес. Змінні допоміжні органи. Види змінного допоміжного обладнання, їх призначення і конструкція.


^ Тема 18. Електрообладнання тракторів.

Застосування електрообладнання в системах тракторів і двигунів внутрішнього згорання. Призначення, принцип дії і будова генераторів і акумуляторних батарей. Електрична апаратура, її види, будова і робота. Освітлювальні і сигнальні пристрої. Схеми електрообладнання. Загальна схема, призначення і взаємодія приладів електрообладнання.


^ Тема 19. Класифікація, робочий процес і індексація одноківшових екскаватор.

Призначення одноківшових екскаваторів. Їх класифікація, робочий цикл екскаватора. Система індексації екскаваторів.


^ Тема 20. Робоче обладнання екскаватора з механічним приводом.

Основні види змінного робочого обладнання екскаватора з механічним приводом. Пряма лопата, її призначення, основні вузли та робочий процес. Зворотна лопата, призначення основні вузли, робочий процес. Драглайн. Призначення, основні вузли, робочий процес. Грейфер, сфера застосування. Основні вузли, робочий процес.


^ Тема 21. Вузли механічних трансмісій і кінематичні схеми.

Редуктори, їх призначення і будова. Будова кулачкових муфт. Призначення і типи фрикційних механізмів. Призначення головної муфти і головної трансмісії.


^ Тема 22. Головні муфти і лебідки.

Будова однодискових і багатодискових фрикційних, головних муфт. Регулювання муфт. Конструкція і принцип роботи гідротрансформатора. Будова одновальних і двовальних головних лебідок. Особливості і конструкції стріло-підіймальних лебідок. Застосування храпових пристроїв.


^ Тема 23. Механізм напору і відкривання ковша.

Призначення і класифікація механізмів напору. Схеми і робочий процес механізмів напору різних типів. Призначення і будова механізму відкривання днища ковша, регулювання механізмів.


^ Тема 24. Механізм реверса і повороту. Опорно-поворотні пристрої.

Типи механізмів реверса, які встановлюються на екскаваторах. Принцип роботи і взаємодії вузлів і деталей механізмів реверса при виконанні різних операцій. Типи і особливості конструкції механізмів повороту. Призначення і будова гальм і стопорів механізму повороту. Різновидність опорно-поворотних пристроїв.


^ Тема 25. Механізм ходу і ходові пристрої.

Способи передачі руху від двигуна до кінцевих елементів механізму ходу. Різновидності механізмів ходу, їх будова, робота і регулювання передач. Призначення і типи ходових пристроїв. Будова ходових рам і гусеничних візків. Способи їх з’єднання. Конструкція пневмоколісних ходових пристроїв. Призначення і будова стабілізаторів. Види і особливості конструкції гальмових і храпових пристроїв механізму ходу.


^ Тема 26. Система управління екскаватором з механічним приводом.

Основна і допоміжна системи управління. Класифікація систем управління по конструкції. Загальна будова і схема дії механічної системи управління. Розташування важелів і педалі управління. Передача руху до виконуючих механізмів. З’єднання елементів передач. Регулювання важільної системи. Загальна будова і схема дії пневматичних систем управління. Регулювання вузлів системи пневмоуправління.


^ Тема 27. Робоче обладнання гідравлічних екскаваторів.

Загальні види змінного робочого обладнання з гідравлічним приводом. Оборотна лопата, конструктивні схеми, основні вузли, робочий процес. Пряма лопата, особливості конструктивної схеми, робочий процес, різновидності конструкції основних вузлів. Навантажувач, призначення, схема робочого обладнання, робочий процес.

Грейфер. Призначення, схема робочого обладнання, робочий процес. Змінні робочі органи. Види змінного робочого обладнання, їх призначення і конструкція.


^ Тема 28. Силове гідравлічне обладнання.

Класифікація насосів і гідродвигунів, їх основні параметри. Шестеренчасті насоси. Пневматичні насоси і гідромотори. Гідроциліндри і насосне устаткування.


^ Тема 29. Система і апаратура управління гідравлічним екскаватором.

Призначення і основні елементи систем управління. Регулюючі пристрої та їх класифікація. Пристрої для регулювання тиску потоку та витрат рідини. Розподільчі пристрої гідравлічних систем, їх основні групи. Додаткове обладнання гідравлічних систем. Трубопроводи та їх з’єднання.


^ Тема 30. Схеми гідравлічних приводів.

Класифікація схем гідроприводів. Умовні позначення елементів гідроприводів різновидності систем гідроприводів.


^ Тема 31. Механізм повороту і ходу, ходові пристрої гідравлічних екскаваторів. Основні типи механізмів повороту. Конструкція механізму повороту для неповно-поворотних екскаваторів. Особливості конструкції механізмів ходу гідравлічних екскаваторів. Різновидності ходових пристроїв, їх вузли і агрегати.


^ Тема 32. Електрообладнання екскаваторів.

Застосування електрообладнання в системах екскаваторів і двигунів внутрішнього згорання. Призначення, принцип дії і будова генераторів і акумуляторних батарей. Електрична апаратура, її види, будова і робота. Освітлювальні і сигнальні пристрої. Схеми електрообладнання дизельних екскаваторів. Загальна схема, призначення і взаємодія приладів електрообладнання.


^ Тема 33. Технічне обслуговування та ремонт екскаваторів.

Загальні відомості про систему технічного обслуговування і планового попереджувального ремонту. Перелік робіт щоденного технічного обслуговування, періодичних технічних обслуговувань і сезонного технічного обслуговування. Правила очистки і миття механізмів. Робочі рідини для гідравлічних екскаваторів. Змащувальні матеріали. Контроль стану і кріплення деталей, регулювання основних вузлів і механізмів. Обслуговування основних вузлів і механізмів.

Види і методи ремонту, способи ремонту деталей, перевірка стану деталей, комплектування і збирання деталей, основні правила при комплектуванні деталей, прийом екскаватора після ремонту. Зовнішній огляд, випробування без навантаження, випробування під навантаженням. Огляд після випробування. Оформлення прийняття після ремонту.


^ Тема 34. Експлуатація екскаваторів.

Обслуговуючий персонал і його обов’язки. Управління екскаватором при роботі з різними видами змінного робочого обладнання. Транспортування екскаваторів своїм ходом, на трайлерах і залізничними платформами. Пуск і обкатка екскаваторів на холостому ходу і при навантаженні.


Контроль досягнутих знань умінь та навичок.

 1. Класифікація машин по характеру робочого процесу.

 2. Густина і в’язкість рідини.

 3. Класифікація одноківшових екскаваторів.

 4. Основні види змінного робочого обладнання екскаватора з механічним приводом.

 5. Призначення і типи фрикційних передач.

 6. Будова однодискових і багатодискових фрикційних головних муфт.

 7. Будова одновальних і двовальних головних лебідок.

 8. Призначення і будова механізму відкриття дна ковша.

 9. Типи і особливості конструкції механізмів повороту.

 10. Різновиди опорно-поворотних пристроїв.

 11. Будова пневматичних ходових пристроїв (рами, коліс, мостів).

 12. Види і особливості конструкції гальмових і ходових пристроїв механізму ходу.

 13. Основна і допоміжна система управління.

 14. Загальна будова і схема дії пневматичної системи управління.

 15. Будова основних механізмів і систем управління.

 16. Основні види змінного робочого обладнання з гідравлічним приводом.

 17. Класифікація насосів і гідродвигунів.

 18. Типи насосних установок.

 19. Пристрої для регулювання витрат рідини.

 20. Трубопроводи та їх з’єднання.

 21. Основні типи механізмів поворотів та їх будова.

 22. Будова основних вузлів гідравлічних екскаваторів.

 23. Призначення електрообладнання екскаваторів.

 24. Управління екскаватором при роботі з різними видами змінного обладнання.

 25. Види технічного обслуговування машин.

 26. Види ремонтів екскаваторів.

 27. Загальна будова двигунів.

 28. Технічна характеристика двигунів.

 29. Будова кривошипно-шатунного механізму.

 30. Будова та принцип дії газорозподільного механізму.

 31. Будова та принцип дії системи живлення карбюраторних двигунів.

 32. Будова та принцип дії системи мащення.

 33. Будова та принцип дії системи охолодження.

 34. Будова та принцип дії системи запалення.

 35. Будова та принцип дії пускової системи.

 36. Будова та принцип дії карбюраторів пускових двигунів.

 37. Експлуатація двигунів.

 38. Технічне обслуговування двигунів.


Рекомендована література та інформаційні матеріали


 1. Раннєв А.В. - Одноковшеві будівельні екскаватори – Київ. 1991 р.

 2. Беркман І.Л. - Одноковшеві будівельні екскаватори – Київ. 1986 рДСТУ ____________________

/позначення стандарту/


^ ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

БУДОВА АВТОМОБІЛЯ”


Кількість навчальних годин

обов’язкового компоненту

змісту освіти 80


Програма з дисципліни

Будова і експлуатація вантажного автомобіля”

з/п


Тема

^ Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ. Загальна будова вантажного автомобіля

1
2.

Система технічного обслуговування та ремонту. Діагностика технічного стану

2
3.

Охорона праці під час технічного обслуговування вантажного автомобіля

1
4.

Особливості будови двигунів вантажних автомобілів та основи їх технічного обслуговування (ТО)

14

2

5.

Особливості будови систем живлення двигунів та основи їх ТО

14

2

6.

Особливості будови електрообладнання автомобілів та основи його ТО

14

2

7.

Особливості будови трансмісії, основи її ТО

10

4

8.

Особливості будови підвіски та механізмів керування, основи їх ТО

16

4

9.

Особливості будови кузова і додаткового обладнання та основи їх ТО

4

1

10.

Організація експлуатації автомобілів

4

1
^ Всього годин:

80

14Тема 1. Вступ. Загальна будова вантажного автомобіля

Загальна будова вантажних автомобілів. Склад і призначення основних його груп і механізмів.

Стисла технічна характеристика вантажних автомобілів.


^ Тема 2. Система технічного обслуговування і ремонту. Діагностика технічного стану

Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту. Види і періодичність технічного обслуговування. Види і методи проведення ремонту автомобілів. Види діагностики. Основні стенди, прилади та механізми для проведення діагностики технічного стану автомобілів. Місце діагностики в процесі технічного обслуговування автомобілів та її значення.


^ Тема 3. Охорона праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних автомобілів

Правила безпеки праці під час проведення технічного обслуговування та ремонту. Електробезпека та пожежна безпека під час ремонту та технічного обслуговування автомобілів.

Правила поводження з вибухонебезпечними та пожежонебезпечними речовинами.

Загальні правила охорони праці під час роботи з механізмами та інструментом, які використовуються у технічному обслуговуванні.


^ Тема 4. Особливості будови двигунів вантажних автомобілів та основи їх технічного обслуговування (ТО)

Особливості будови і технічна характеристика двигунів автомобілів. Особливості будови кривошипно-шатунного і газорозподільного механізмів. Компресія та її вимірювання. Підтяжка головки блоку циліндрів.

Тепловий зазор, його величина. Регулювання теплового зазору.

Несправності механізмів двигуна. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування механізмів двигуна.

Будова системи охолодження двигунів автомобілів. Тепловий режим роботи двигуна. Основні агрегати системи охолодження, їх призначення, будова та принцип дії. Охолоджуючі рідини та їх властивості.

Несправності системи охолодження. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи, що виконуються під час технічного обслуговування системи охолодження.

Особливості будови системи змащення. Вентиляція картера. Перевірка рівня масла в піддоні картера двигуна. Контролювання тиску масла. Масла для двигунів, їх марки і властивості.

Несправності системи змащення двигуна. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування системи змащення, періодичність їх виконання.

Лабораторно-практичні роботи

1. Вимірювання тиску компресії в циліндрах, прослуховування двигуна.

2. Регулювання теплового зазору ГРМ, заміна оливи у двигуні. Заміна та доливання охолоджуючої рідини


Тема 5. Особливості будови систем живлення двигунів та основи їх ТО

Особливості будови і принцип дії приладів системи живлення карбюраторного двигуна. Загальна будова систем карбюраторів. Вплив рівня палива у поплавцевій камері карбюратора на роботу й економічність двигуна. Регулювання рівня палива і системи холостого ходу карбюратора. Покращення сумішоутворення в карбюраторних двигунах.

Несправності системи живлення карбюраторного двигуна. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Роботи з технічного обслуговування системи живлення.

Особливості будови системи живлення дизельного двигуна. Призначення та загальна будова основних агрегатів системи живлення дизельних двигунів.

Ознаки, причини, наслідки несправностей системи живлення дизельних двигунів. Технічне обслуговування системи живлення.

Особливості будови і принцип дії приладів газобалонної установки. Наповнення балонів зрідженим і стисненим газами.

Ознаки, причини, наслідки несправностей газобалонної установки. Роботи з технічного обслуговування газобалонної установки.

Охорона праці і пожежна безпека під час технічного обслуговування системи живлення.

Лабораторно-практичні роботи

1. Регулювання холостого ходу та вмісту СО у відпрацьованих газах карбюраторних двигунів.

2. Заміна фільтрів тонкої очистки палива. Очистка фільтрів грубої очистки та всієї системи.


Тема 6. Особливості будови електрообладнання автомобілів і основи його ТО

Акумуляторні батареї, їх будова та контроль стану. Генераторні установки (генератор змінної напруги, випрямляч, реле-регулятор), їх призначення, будова і принцип дії.

Несправності джерел електричного струму. Ознаки, причини, наслідки несправностей. Технічне обслуговування джерел електричного струму.

Загальна будова та принцип дії системи запалювання. Призначення, будова та принцип дії основних приладів систем запалювання. Регулювання запалювання на двигуні.

Прилади пуску двигуна. Призначення, будова і принцип дії стартера. Правила користування стартером.

Призначення і будова контрольно-вимірювальних приладів. Прилади освітлення і сигналізації, додаткового обладнання автомобілів.

Освітлення і сигналізація автопричепа.

Ознаки, причини, наслідки несправностей системи запалювання, пуску двигуна та іншого електрообладнання. Технічне обслуговування системи запалювання, пуску двигуна та іншого електрообладнання автомобілів.

Лабораторно-практичні роботи

1. Регулювання кута випередження запалювання. Заміна свічок запалювання. Перевірка працездатності котушки запалювання та конденсатора.

2. Контроль стану акумуляторної батареї. Заміна плавких запобіжників. Методика знаходження пошкоджень в електричному ланцюгу та способи їх усунення.


^ Тема 7. Особливості будови трансмісії та основи її ТО

Загальна схема трансмісії вантажних автомобілів. Будова механізмів зчеплення та їх приводів. Будова підсилювача виключання зчеплення, принцип його дії.

Призначення та загальна будова коробки передач, їх типи. Основні деталі та вузли коробки передач, їх призначення та будова. Схеми перемикання передач, кінематичні схеми передачі крутного моменту. Особливості будови карданної, головної передач та диференціалу.

Ознаки, причини, наслідки несправностей трансмісії вантажних автомобілів. Технічне обслуговування механізму зчеплення, коробки передач,
карданної та головної передач.

Лабораторно-практичні роботи

1. Регулювання вільного ходу педалі зчеплення. Заміна оливи в коробці передач та задньому мості.

2. Технічне обслуговування агрегатів трансмісії.


Тема 8. Особливості будови підвіски й механізмів керування та основи їх ТО

Особливості будови підвісок, амортизаторів, ведучих і керованих мостів. Стабілізація керованих коліс. Кути установки коліс. Вплив розвалу та сходження керованих коліс на безпеку руху та терміни експлуатації шин.

Особливості будови коліс і шин. Балансування шин. Схеми переставлення коліс. Норми тиску повітря в шинах.

Ознаки, причини, наслідки несправностей підвісок.

Будова рульових механізмів і рульових приводів вантажних автомобілів.

Ознаки, причини, наслідки несправностей рульових механізмів і рульових приводів. Технічне обслуговування рульових механізмів, рульових приводів і підсилювача рульового керування.

Особливості будови гальмових систем автомобілів з пневматичним приводом. Будова і принцип дії гальмової камери. Особливості конструкції та принцип дії приладів багатоконтурних гальмових систем. Стоянкові гальмові системи.

Ознаки, причини, наслідки несправностей гальмових систем. Експлуатаційні регулювання гальмових систем. Роботи з технічного обслуговування гальмових систем.

Лабораторно-практичні роботи

1. Монтаж і демонтаж шин.

2. Встановлення розвалу та сходження коліс. Перевірка вільного ходу рульового колеса.

3. Регулювання гальмових механізмів та стоянкового гальма. Регулювання вільного ходу педалі гальма.

4. Заміна гальмової рідини та видалення повітря з гальмової системи з гідроприводом.


Тема 9. Особливості будови кузова і додаткового обладнання автомобілів та основи їх ТО

Особливості будови кузова автомобілів. Склопідйомники, склоочисники і склообмивачі. Опалення та система вентиляції кабіни. Вантажопідйомний борт автомобіля та його привід. Особливості будови кузова автосамоскида. Керування підйомним механізмом автосамоскида. Автомобільна лебідка.

Несправності кузова і додаткового обладнання.

Технічне обслуговування кузова і додаткового обладнання.

Автопричепи максимальною масою до 750 кг, будова та характеристика. Основи технічного обслуговування автопричепів. Перевезення вантажів за допомогою автопричепа.

Правила безпеки під час перевезення багажу.

Лабораторно-практична робота

Технічне обслуговування у рамках щоденного технічного обслуговування.


^ Тема 10. Організація експлуатації автомобілів

Призначення і структура автотранспортних підприємств.

Техніко-експлуатаційні показники роботи автомобілів. Залежність продуктивності праці водія від вантажопідйомності рухомого складу. Коефіцієнт використання пробігу. Коефіцієнт використання вантажопідйомності. Технічна швидкість автомобіля, експлуатаційна швидкість. Рентабельність автомобільних перевезень, шляхи її підвищення.

Підготовка до роботи на лінії та первинний облік роботи автомобілів. Перевірка технічного стану і укомплектованості автомобіля.

Отримання інвентарю і додаткового обладнання, необхідного для роботи на лінії.

Заповнення дорожнього листа.

Отримання вантажно-транспортних документів на вантаж. Звітність.

Організація перевезень вантажів. Диспетчерське управління роботою рухомого складу. Класифікація вантажів залежно від ступеня використання вантажопідйомності, способу навантаження та умов перевезення. Маркірування вантажів. Тара для вантажів. Кріплення вантажів. Централізовані перевезення вантажів.

Установлення автомобіля під завантаження-розвантаження. Навантаження-розвантаження за допомогою підйомників та кранів.

Норми витрат пально-мастильних матеріалів. Особливості нормування витрат палива для автомобілів при різних формах обліку та умов експлуатації.

Шляхи підвищення паливної економічності автомобіля.

Лабораторно-практична робота

Оформлення документації.


ДСТУ_________________

/позначення стандарту


^ ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВИЛА ДОРОЖНЬОГО РУХУ”


Кількість навчальних годин на

обов’язковий компонент

змісту освіти - 110


Пояснювальна записка


Програма предмету призначена для використання при підготовці водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії “С”

Вона розроблена відповідно до Закону України “Про дорожній рух” з урахуванням вимог “Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів”.

Програма є документом, що визначає необхідний зміст навчання під час підготовки водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії “С” у навчально-виховних закладах України всіх типів, незалежно від їх статусу і підпорядкованості для забезпечення рівня кваліфікації відповідно до державних вимог.


з/п.

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальні положення. Основні поняття та терміни. Обов’язки та права учасників дорожнього руху.

4
2.

Дорожні знаки

18
3.

Дорожня розмітка та її характеристики

6
4.

Регулювання дорожнього руху

6
5.

Порядок руху, зупинки та стоянки транспортних засобів

14
6.

Проїзд перехресть

10
7.

Проїзд пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів загального користування та залізничних переїздів

10^ Лабораторно-практичні роботи за темами 1-7

6

6

8.

Особливі умови руху

10
9.

Перевезення людей та вантажів

6
10.

Вимоги до технічного стану та обладнання транспортних засобів

6
11.

Номерні та розпізнавальні знаки. Попереджувальні засоби, позначення

4
12.
Лабораторно-практичні роботи за темами 8-11

6

6

13.
^ Підсумкове заняття

4Всього годин:

110

12ПРОГРАМА

Тема 1. Загальні положення. Основні поняття та терміни. Обов'язки та права учасників дорожнього руху

Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, терміни, визначення. Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має за мету створення безпечних умов для його учасників. Загальна структура Правил дорожнього руху.

Обов'язки учасників дорожнього руху та осіб, уповноважених керувати рухом. Порядок уведення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам дорожнього руху.

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху. Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів перед виїздом на лінію та в дорозі. Документи, які водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі та надавати за вимогою на перевірку працівникам ДА1. Обставини, при яких забороняється керувати іншим особам керування транспортним засобом. Обов'язки водіїв, причетних до дорожньо-транспортних пригод.

Права і обов'язки водіїв транспортних засобів, що рухаються з увімкнутими проблисковими маячками і (або) спеціальним звуковим сигналом, виконуючи невідкладне службове завдання. Обов'язки інших водіїв щодо забезпечення безпеки руху спеціальних транспортних засобів.

Обов'язки та права пішоходів і пасажирів щодо забезпечення безпеки руху і особистого життя. Правила поведінки для пішоходів і пасажирів.

Віковий ценз і вимоги до водіїв велосипедів, мопедів, гужового транспорту та погоничів тварин. Технічний стан і обладнання вказаних транспортних засобів. Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух указаних транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Небезпечні наслідки порушення вимог до руху велосипеда, мопедів, гужового транспорту і прогону тварин.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині.


^ Тема 2. Дорожні знаки

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація. Вимоги стандартів щодо установлення знаків. Вимоги до встановлення дорожніх знаків. Дублюючі, сезонні та тимчасові знаки.

^ Попереджувальні знаки. Призначення. Загальна ознака попередження. Правила встановлення знаків. Назва та призначення кожного знака. Дії водія, які наближаються до небезпечної ділянки дороги, позначеної відповідним попереджувальним знаком. Таблички, що застосовуються чи можуть застосовуватися із попереджувальними знаками.

^ Знаки пріоритету. Призначення, назва кожного знака, місце встановлення, зона дії. Таблички, що застосовуються або можуть застосовуватися зі знаками пріоритету. Дії водіїв відповідно до вимог знаків пріоритету. Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

^ Заборонні знаки. Призначення. Загальна ознака заборони. Назва, призначення, місце встановлення кожного знака. Дії водіїв відповідно до вимог заборонних знаків. Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком.

Виключення. Зона дії заборонних знаків.

^ Наказові знаки. Призначення. Загальна ознака наказових знаків. Назва, призначення та місце встановлення кожного знака. Дії водіїв відповідно до вимог наказових знаків. Наслідки порушення вимог, уведених установленим знаком. Виключення. Інформаційно-вказівні знаки. Призначення. Загальні ознаки інформаційно-вказівних знаків. Назва кожного знака, місце встановлення. Дії водіїв згідно з вимогами кожного знака, який вводить відповідні режими та порядок руху.

^ Знаки сервісу. Призначення. Назва, місце встановлення кожного знака (таблички). Таблички, що застосовуються з дорожніми знаками.


Тема 3. Дорожня розмітка і дорожнє обладнання

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху. Класифікація розмітки.

^ Горизонтальна розмітка. Призначення горизонтальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Написи та інші позначення на проїзній частині. Дії водіїв відповідно до вимог горизонтальної розмітки.

^ Вертикальна розмітка. Призначення вертикальної розмітки. Колір і умови застосування кожного виду розмітки. Дії водіїв відповідно до вимог розмітки.

Дорожнє обладнання. Огородження. Світлове сигнальне обладнання. Попереджувальні світлові прилади та інше обладнання.


^ Тема 4. Регулювання дорожнього руху за допомогою сигналів світлофорів та регулювальника

Засоби регулювання дорожнього руху. Значення сигналів світлофора. Обов'язок учасників руху діяти відповідно до сигналів світлофорів.

Типи світлофорів, їх призначення. Світлофори, що мають сигнали біло-місячного кольору. Реверсивні світлофори. Світлофори, що регулюють рух пішоходів. Регулювання руху трамваїв, а також інших маршрутних транспортних засобів, котрі рухаються по відокремленій смузі. Організація дорожнього руху за допомогою світлофорів.

Регулювання руху за допомогою сигналів регулювальника. Значення сигналів регулювальника для учасників дорожнього руху. Обов'язки учасників руху діяти відповідно сигналів регулювальника.


^ Тема 5. Порядок руху, зупинки та стоянки транспортних засобів

Попереджувальні сигнали. Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі сигналів світловими покажчиками або рукою. Випадки, під час яких дозволяється подавання звукових сигналів і сигналів світлом фар. Використання попереджувальних сигналів під час обгону. Включення ближнього світла фар у денний час. Позначення транспортного засобу ближнім світлом фар або протитуманними фарами. Випадки, коли увімкнення аварійної світлової сигналізації обов'язкове. Небезпечні наслідки порушення правил подавання попереджувальних сигналів.

^ Початок руху, зміна напрямку руху. Обов'язки водіїв перед початком руху, перестроюванням та іншими змінами напрямку руху. Порядок виконання поворотів і розворотів на перехресті. Поворот ліворуч на розворот поза перехрестям. Правила використання смуг гальмування та розгону. Випадки, в яких забороняється розворот. Обов'язки водіїв у випадках, коли траєкторія руху транспортних засобів перетинається, а черговість руху не установлена. Порядок руху заднім ходом.

Небезпечні наслідки порушення правил початку руху і зміни напрямку.

^ Розташування транспортних засобів на проїзній частині. Визначення кількості смуг для руху нерейкових транспортних засобів. Вимоги до розташування транспортних засобів на проїзній частині залежно від кількості смуг для руху, виду транспортного засобу, швидкості руху. Випадки, коли дозволяється рух трамвайними коліями. Повороти на дорогах і рух на дорогах з реверсивним рухом. Рух тротуарами і пішохідними доріжками. Небезпечні наслідки порушення правил розташування транспортних засобів на проїзній частині.

^ Швидкість руху, дистанція та інтервал. Фактори і обставини, залежно від яких водій вирішує, з якою швидкістю має рухатись транспортний засіб, забезпечуючи безпеку руху. Обмеження швидкості руху і умови її збільшення на окремих ділянках: у населених пунктах, поза населеними пунктами у житлових зонах і пішохідних зонах, на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Обмеження максимальної швидкості руху: автобусів, за винятком мікроавтобусів, легкових автомобілів і мотоциклів; транспортних засобів, якими керують водії зі стажем до 2 років; вантажних автомобілів, що перевозять людей у кузові; під час буксирування механічних транспортних засобів і причепів вантажними автомобілями і тракторами.

Розпізнавальні знаки обмеження швидкості руху. Умови, під час яких швидкість руху транспортних засобів на окремих ділянках може бути збільшена. Обмеження швидкості руху. Безпечна дистанція та інтервал між транспортними засобами, що рухаються. Вимоги до водіїв тихохідних та великовантажних транспортних засобів. Вимоги до водіїв у разі виникнення перешкоди або небезпеки для руху. Небезпечні наслідки перевищення швидкості руху та недотримання безпечної дистанції й інтервалу.

^ Обгін і зустрічний роз'їзд. Обов'язки водія перед початком обгону. Дії водія під час обгону. Умови, під час виконання яких дозволяється обгін. Порядок обгону. Місця, де обгін забороняється. Зустрічний роз'їзд, правила виконання. Зустрічний роз'їзд на вузьких ділянках дороги. Небезпечні наслідки порушення правил зустрічного роз'їзду і обгону.

Вимоги до водіїв, транспортні засоби яких рухаються з малою швидкістю, а обгін їх неможливий.

^ Зупинка і стоянка. Загальні правила виконання зупинки і стоянки у населених пунктах і поза населеними пунктами та їх способи. Порядок зупинки та стоянки. Умови, під час яких водій може залишити транспортний засіб на зупинці і стоянці. Стоянка біля тротуару і на тротуарах. Способи постановки транспортного засобу на стоянку. Довготривала стоянка поза населеним пунктом. Місця, де заборонені зупинка та стоянка. Місця, де заборонена стоянка. Вимушена стоянка і вимоги до водія під час вимушеної зупинки і стоянки.

Небезпечні наслідки порушення правил зупинки і стоянки.


^ Тема 6. Проїзд перехресть

Види й ознаки перехресть. Загальні правила руху на перехресті і переходу проїзної частини пішоходами. Перевага трамваю. Випадки, коли забороняється виїжджати на перехрестя.

^ Регульовані перехрестя. Порядок і черговість руху на регульованих перехрестях. Перевага трамваю. Правила проїзду перехресть, де діють світлофори з додатковими секціями.

^ Нерегульовані перехрестя. Правила проїзду перехресть, створених рівнозначними і нерівнозначними дорогами. Черговість проїзду, якщо головна дорога змінює напрямок на перехресті. Випадки проїзду перехресть, коли водій не може визначити головну дорогу, а знаків пріоритету немає.

Небезпечні наслідки порушень правил проїзду перехресть.

^ Тема 7. Проїзд пішохідних переходів, зупинок транспортних засобів загального користування та залізничних переїздів.

Пішохідні переходи та зупинки транспортних засобів загального користування. Проїзд пішохідних переходів. Зупинки маршрутних транспортних засобів. Види пішохідних переходів і зупинок маршрутного транспорту. Порядок руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів. Переваги маршрутних транспортних засобів. Вимоги до дій водія, який наближається до транспортного засобу з розпізнавальним знаком «ДІТИ», що зупинився з увімкнутою аварійною сигналізацією.

Небезпечні наслідки порушення правил руху через пішохідні переходи і повз зупинки маршрутних транспортних засобів.

Рух через залізничні переїзди. Різновидності залізничних переїздів. Вимоги правил безпеки і порядок руху транспортних засобів через залізничний переїзд. Правила зупинки перед залізничним переїздом. Випадки, коли забороняється рухатися через залізничний переїзд. Визначення кількості смуг для руху через залізничний переїзд.

Дії водія під час вимушеної зупинки на переїзді. Порядок руху через залізничний переїзд сільськогосподарських, дорожніх, будівельних та інших машин і механізмів. Небезпечні наслідки порушення правил руху через залізничний переїзд.

Лабораторно-практичні роботи

Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху. Формування вміння керуватися знаками і дорожньою розміткою, сигналами світлофора та регулювальника.

Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів і програмованих навчальних матеріалів. Формування навичок правильної орієнтації, оцінки ситуації та прогнозування її розвитку. Ознайомлення з діями водіїв у конкретних умовах дорожнього руху.

Виконання комплексних завдань з програмованого навчального матеріалу.

^ Тема 8. Особливі умови руху

Рух по автомагістралях. Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Автомагістралі і дороги для автомобілів, їх основні ознаки. Транспортні розв'язки на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Вимоги правил дорожнього руху щодо руху на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Заборони, які діють на автомагістралях. Обов'язки водія під час вимушеної зупинки на проїзній частині автомагістралі або на узбіччі.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. Особливості вимог правил до водіїв під час користування дорогами в житловій зоні.

Пріоритет транспортних засобів загального користування. Перетин трамвайних шляхів поза перехрестям. Правила поведінки водія під час початку руху транспорту загального користування від зупинки.

Рух гірськими дорогами і крутими спусками. Вимоги правил щодо руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Небезпечні наслідки порушення вимог правил руху у житловій зоні по автомагістралях і дорогах для автомобілів, гірськими дорогами і крутими спусками.

Користування зовнішніми світловими приладами. Особливості руху транспортних засобів у темну пору доби або в інших умовах недостатньої видимості, а також у тунелях.

Правила користування ближнім і дальнім світлом фар, габаритними і стоянковими вогнями. Дії водія при осліпленні. Дії водія під час вимушеної зупинки і стоянки на неосвітлених ділянках доріг. У темну пору доби і в умовах недостатньої видимості. Правила користування протитуманними фарами і ліхтарями, фарою-прожектором і фарою-шукачем, розпізнавальним знаком автопоїзда.

Небезпечні наслідки порушення правил користування зовнішніми світловими приладами.

Рух транспортних засобів у колонах. Загальні вимоги до організації руху транспортних засобів у колоні. Позначення транспортних засобів, що рухаються у колоні. Розташування транспортних засобів колони на проїзній частині. Швидкість руху колони. Вимоги до водіїв транспортних засобів колони та іншого транспорту.

Правила руху колони у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

Буксирування транспортних засобів. Способи буксирування транспортних засобів. Умови і порядок буксирування механічних транспортних засобів на гнучкому і жорстокому зчепленні та методом часткового навантаження. Випадки, коли буксирування забороняється. Перевезення людей під час буксирування транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, під час яких дозволяється навчальна їзда. Початкове навчання керуванню транспортними засобами. Вимоги до учня, інструктора або особи, яка навчає керуванню транспортними засобами. Обладнання механічного транспортного засобу, на якому проводяться навчання. Навчальна їзда на дорогах. Небезпечні наслідки порушення вимог правил буксирування і навчальної їзди.


^ Тема 9. Перевезення людей та вантажів

Нормативні вимоги, щодо кількості перевезення людей на легкових транспортних засобах. Обов'язки водія перед початком руху. Швидкість руху під час перевезення людей. Випадки, коли перевезення людей забороняється. Додаткові правила до перевезення дітей.

Правила навантаження, розміщення та закріплення вантажу на легковому транспортному засобі. Умови перевезення вантажу. Випадки, які вимагають погодження з ДАІ щодо перевезення вантажів. Позначення вантажу, що перевозиться. Обладнання транспортних засобів. Небезпечні наслідки порушення правил перевезення вантажу. Правила перевезення вантажу за допомогою причепа.


^ Тема 10. Вимоги до технічного стану та обладнання транспортних засобів

Загальні вимоги до технічного стану транспортних засобів. Вимоги щодо технічного стану за Правилами дорожнього руху. Умови, під час яких експлуатація транспортних засобів забороняється. Вимоги до технічного стану гальмової системи, рульового керування, зовнішніх світлових приладів, коліс і шин, двигуна, інших елементів конструкції транспортних засобів.

Правила, що визначають наслідки порушення вимог до технічного стану.

Місце знаходження у транспортних засобах медичної аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки.

Несправності, при яких водій повинен вжити заходів до їх усунення, а якщо це зробити неможливо — рухатися до місця стоянки або ремонту. Несправності, при яких подальший рух транспортних заходів заборонено.

Небезпечні наслідки порушення вимог до технічного стану та обладнання транспортних засобів.

Вимоги Правил, що стосуються питань організації дорожнього руху, які вимагають узгодження з Державтоінспекцією.


^ Тема 11. Номерні та розпізнавальні знаки. Попереджувальні засоби, позначення

Реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів і причепів у Державтоінспекції.

Номерні знаки і написи, які є обов'язковими для механічних транспортних засобів. Вимоги щодо обладнання транспортних засобів номерними та розпізнавальними знаками, попереджувальними засобами.

Вимоги до стану номерних і розпізнавальних знаків транспортних засобів.

Лабораторно-практичні роботи

1. Розгляд типових дорожньо-транспортних ситуацій з використанням технічних засобів, макетів, стендів і програмних навчальних матеріалів.

2. Виконання комплексних завдань з програмного навчального матеріалу.


Рекомендована література та інформаційні матеріали


 1. Закон України «Про дорожній рух».

 2. Правила дорожнього руху.ДСТУ__________________

/позначення стандарту/


^ ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ КЕРУВАННЯ АВТОМОБІЛЕМ

І БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ,

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА КУЛЬТУРА ВОДІННЯ”


Кількість навчальних годин

на обов'язковий компонент

змісту освіти 70


Пояснювальна записка


Програма предмету призначена для використання при підготовці водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії “С”

Вона розроблена відповідно до Закону України “Про дорожній рух” з урахуванням вимог “Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів”.

Програма є документом, що визначає необхідний зміст навчання під час підготовки водіїв на право керування автотранспортними засобами категорії “С” у навчально-виховних закладах України всіх типів, незалежно від їх статусу і підпорядкованості для забезпечення рівня кваліфікації відповідно до державних вимог.

Програма курсу з основ керування автомобілем і безпеки дорожнього руху, професійної етики та культури водіння розрахована на 70 годин теоретичного навчання (з яких 8 годин – на лабораторно-практичні роботи) і складається з 7 тем, вивчення яких позволить освоїти учням загальні основи керування автомобілем і безпеки дорожнього руху, професійної етики та культури водіння.
з/п

Тема
залишити коментар
Сторінка5/9
Дата конвертації28.10.2011
Розмір2.18 Mb.
ТипДержавний стандарт, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх