З молодими спеціалістами загальноосвітніх навчальних закладів Комінтернівського району icon

З молодими спеціалістами загальноосвітніх навчальних закладів Комінтернівського району


Схожі
Управління освіти адміністрації фрунзенського району харківської міської ради...
Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних...
Лубенська районна державна адміністрація полтавської області відділ освіти наказ...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Наказ
Міністерство освіти І науки україни...
План заходів загальноосвітніх навчальних закладів Московського району щодо святкування 66-ї...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать
Тема: Система виховної роботи в школі.

^ Мета: розкрити зміст педагогічного досвіду кращих учителів, класних керівників.

Завдання:

 • розкрити мету, завдання виховної роботи з учнівським колективом даної школи;

 • висвітлити загальний рівень виховної роботи в школі;

 • ознайомитися із системою виховної роботи досвідчених класних керівників;

 • висвітлити основні вимоги до планування виховної роботи в класному колективі;

 • вивчити рівень розвитку учнівського колективу в класі, застосовуючи різні методи вивчення учнів;

 • спланувати виховну роботу в класі.

Консультації:

 • використання результатів вивчення конкретного учнівського колективу, використання результатів вивчення учнівського колективу під час планування виховної роботи з класом;

 • оптимальне поєднання різних форм виховної роботи в плануванні діяльності учнівського колективу.
 • Заняття 2

Тема: Організація виховної роботи в класі.

Мета: розкрити основні форми, методи, засоби, прийоми виховної роботи в класі

Завдання:

 • проаналізувати плани роботи молодих класних керівників з точки зору багатогранності форм і методів виховної роботи;

 • ознайомитися з методикою виховної роботи одного з досвідчених класних керівників з точки зору оптимального поєднання форм і методів виховної роботи, чіткого конструювання виховної діяльності;

 • розглянути складні педагогічні ситуації, з якими можуть зустрітися молоді вчителі;

 • відвідати тематичний позакласний захід;

 • проаналізувати відвіданий захід;

 • виявити взаємини учнів у колективі методом соціометрії;

 • проаналізувати рівень соціальної активності учнів класу

Консультації:

 • методика добору матеріалів для проведення соціометричного дослідження в конкретному учнівському колективі;

 • основні методи, прийоми здійснення педагогічного керівництва виховною діяльністю з використанням активу класу,

 • методика проведення анкетування в конкретному учнівському колективі з метою виявлення рівня соціальної активності учнів.
 • Заняття З

Тема: Формування учнівського колективу класу.

Мета: проаналізувати ефективність методів формування колективу.

Завдання:

 • розглянути шляхи використання класним керівником системи методів А.Макаренка, В.Сухомлинського, О.Захаренка в процесі формування колективу (із залученням до роботи досвідченого класного керівника);

 • з молодим класним керівникам аналізувати результати проведених соціометричних досліджень, провести анкетування у своїх класах;

 • розглянути складні педагогічні ситуації у виховній роботі та формуванні колективу;

 • відвідати виховний захід на тему: "Дружба в класному колективі";

 • виявити рівень організаторських умінь активу класу;

 • виявити рівень знань основ колективних творчих справ.

Консультації:

 • моделювання виховних ситуацій для застосування в конкретному класному колективі;

 • складання програми вивчення рівня знань основ колективних творчих справ.
 • Заняття 4

Тема: Здійснення педагогічного керівництва виховною діяльністю активу класу.

^ Мета: ознайомитися з основними методами педагогічного керівництва виховною діяльністю активу класу.

Завдання:

 • розкрити досвід роботи кращих класних керівників у здійснені педагогічного керівництва виховною діяльністю активу класу;

 • вивчити систему роботи вчителя-вихователя з активом з опорою на самоврядування;

 • розв'язувати педагогічні завдання, розглядати складні педагогічні ситуації (з досвіду роботи класних керівників школи);

 • відвідувати заняття активу класу;

 • ознайомити молодих класних керівників з орієнтовною програмою навчання активу класу;

 • допомогти учням у плануванні засідань активу класу;

 • проаналізувати засідання активу класу.

Консультації: за індивідуальними запитаннями (аналізувати запитання, сформульовані молодим класним керівником) , допомогти з’ясувати, чи вміє він аналізувати свої утруднення, намічати шляхи їх усунення.

А Н К Е Т А

для наставника молодого вчителя


Дайте відповіді на такі запитання:


 1. Скільки років працює вчителем ваш стажист?

 2. Чи знає він (підкреслити):

а) теорію предмета;

б) основи психолого-педагогічної науки;

в) основи дидактики;

г) методику викладання предмета.

 1. Чи він уміє (підкреслити):

а) правильно будувати урок: так, ні;

б) визначити триєдину мету уроку: так, ні;

в) які елементи уроку може планувати краще (перелічити);

г) чи вміє створювати проблемні ситуації: так, ні;

д) чи вміє активізувати пізнавальну діяльність учнів: так, ні.

ж) чи володіє увагою класу на уроці: так, ні;

е) чи вміє проводити диференційовану роботу на уроці: так, ні.

 1. Чи вміє організувати позакласну роботу з предмета?

 2. Чи вміє аналізувати урок і позакласний захід?

 3. Що не вміє, поки що, Ваш стажист і чому? (перелічіть)

Причини:

а) небажання працювати;

б) слабка підготовленість у вузі;

в) відсутність педагогічних здібностей;

г) безвідповідальність.

 1. У чому Ви надали допомогу вашому стажисту? (перелічіть види робіт з молодим учителем).

 2. Що, на Вашу думку, є головним у наставниці?

 3. Ваші пропозиції щодо вдосконалення наставництва.МЕТОДИЧНИЙ АУКЦІОН для

молодих учителів


Тема: Розвиток пізнавальної діяльності учнів на уроці

Питання:

 1. Які види пізнавальної діяльності учнів Ви знаєте?

 2. За якими показниками можна судити про творчий характер активності учня?

 3. Що означає організувати навчально-пізнавальну діяльність школяра?

 4. Що таке пізнавальний інтерес?

 5. Які рівні пізнавальної діяльності можна виділити?

 6. Які форми, методи і прийоми краще розвивають пізнавальну діяльність учнів на уроках?

 7. Назвіть показники наявності в учнів пізнавальних інтересів.

 8. Роль вправ і завдань пізнавального характеру на уроках.

9. Які методичні прийоми використовуєте у своїй роботі?


На допомогу молодому вчителю


дидактичні вимоги до сучасного уроку


 • Чітке формулювання освітніх завдань загалом і їх складових. Зв’язок з розвивальними й виховними завданнями уроку. Визначення місця даного уроку в загальній системі уроків.

 • Визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимоги навчальної програми й мети уроку, з урахуванням рівня підготовки та підготовленості учнів.

 • Прогнозування рівня засвоєння учнями наукових знань, сформованості умінь і навичок, як на уроці, так і на окремих його етапах.

 • Вибір найбільш раціональних методів, прийомів і засобів навчання, стимулювання й контролю оптимального впливу їх на кожному етапі уроку, вибір, який забезпечує пізнавальну активність, поєднання різних форм колективної й індивідуальної роботи на уроці і максимальну самостійність у навчанні учнів.

 • Реалізація на уроці всіх дидактичних принципів:

 • від простого до складного (від відомого до невідомого);

 • від конкретного до абстрактного;

 • від загального до специфічного.
 • Створення умов успішного навчання учнів.

Класифікація самостійних робіт


^ За дидактичною метою

За рівнем самостійності учнів

За ступенем індивіду-

алізації

За джерелом

і методом

отримання

знань

За фор-

мою

вико-

нання

За місцем вико-нання

- Навчальні

1. Роботи з формування знань

2. Роботи з формування вмінь

Самостійні роботи за зразком.


Реконструктивно-варіативні (аналіз умови, вміння переформулювати, вибір раціонального методу)

Загально-класні

Групові

Робота з книгою

Розв’язання й

складання задач

Усні


Письмо-ві

Класні


Домашні

Контролюючі

Частково-пошукові чи евристичні (перенесення знань в нестандартну ситуацію) Дослідницькі, або творчі (висунути й перевірити гіпотезу)


Індивідуальні

Лабораторні та

практичні роботи


Підготовка

доповідей,

рефератів
^ Класифікація уроків

За дидактичною

метою

^ За методикою їх проведення

За організацією

Урок формування нових знань та навичок

 • Лекція

 • Бесіда, розповідь

 • Самостійне вивчення

- Урок-лекція

- Урок – ділова гра

Урок закріплення загальнонавчальних умінь та навичок

- Розв’язання задач під керівництвом учителя

- Самостійні роботи

- Лабораторні роботи

- Урок-практикум

- Урок-змагання

- Урок з дидактичною грою

Урок узагальнення та систематизації набутих знань та навичок

-Узагальнювальна лекція

- Повідомлення учнів

- Самостійно

-Комбінований урок

-Урок-консультація

- Урок-дискусія

Урок перевірки набутих знань та навичок учнів

- Фронтальне опитування

- Тест

- Усна чи письмова контрольна робота

- Залік

- Індивідуальна бесіда

-Урок-залік

-Урок-семінар


^ Форми роботи на уроці


Індивідуальна: пари змінного складу.

Колективна: пари змішаного складу (сильний учить слабшого).

Фронтальна: за рівнем розвитку інтелекту.

Групова: за психофізичними особливостями (координатор, виконавець, скептик, раціоналізатор).

Навчальні лекції:

1. Проблемна лекція, в якій моделюються протиріччя реального життя через їх подання в теоретичних концепціях. Головна мета такої лекції – начебто самостійне придбання знань учнями.

 1. Лекція-візуалізація: основний зміст представлений в образній формі (в малюнках, графіках, схемах тощо). Візуалізація виступає тут як спосіб інформації за допомогою різних знакових систем.

 2. Лекція вдвох представляє собою роботу двох учителів (вчителя та учня), які читають лекцію на одну тему і взаємодіють на проблемно-організаційному матеріалі як між собою, так і з учнями. Проблематизація відбувається за рахунок форми і змісту.

 3. Лекція-прес-конференція: зміст оформлено за запитом (запитаннями) учнів із залученням декількох учителів.

 4. Лекція-консультація близька до лекції-прес-конференції. Розходження – запрошений (грамотний фахівець) недостатньо володіє методами педагогічної діяльності. Консультування через лекцію дає змогу активізувати увагу учнів і використовувати професіоналізм лектора.

 5. Лекція-провокація (або лекція з запланованими помилками) формує вміння учнів оперативно аналізувати, орієнтуватися в інформації й оцінювати її. Може бути використана як метод „живої ситуації”.

 6. Лекція-діалог: зміст подано через серію запитань, на які учень повинен відповідати безпосередньо в процесі лекції. До цього типу належить лекція із застосуванням техніки зворотного зв’язку, а також програмована лекція-консультація.

 7. Лекція із застосуванням ігрових методів (методи мозкової атаки, методи конкретних ситуацій, тощо): школярі самостійно формулюють проблему і намагаються її вирішити.

Шкільна лекція доцільна: в разі вивчення нового матеріалу, мало або зовсім не пов’язаного з попереднім; у разі узагальнення різних розділів пройденого навчального матеріалу; наприкінці вивчення теми; під час повідомлення учням знань про практичне застосування вивчених закономірностей; у процесі виведення складних закономірностей; під час вивчення матеріалу проблемного характеру; в процесі вивчення тем, де особливо необхідні міжпредметні зв’язки.

Умовами ефективного проведення лекції є:

 • чітке продумування й повідомлення слухачам плану лекції;

 • логічно стрункий і послідовний виклад усіх пунктів плану з висновками після кожного з них.інтерактивні форми організації роботи на уроці

^ Форма навчальної діяльності

Мета застосування

Етап процесу

навчання

Очікуваний результат

виховний

навчальний

1. Робота в парах (2 учні)

Підвищення активності, якості знань учнів із різними можливостями

Повторення, вдосконалення

знань, умінь та навичок

Товариськість, взаємодопомога, співробітництво

Інтенсифікація роботи учнів із високими та низькими можливостями у розв’язанні спільної проблеми

2. Робота

в ланках

(4 учні)

Розвиток навичок самоконтролю, покра-щення оперативного контролю з боку вчителя за засвоєнням матеріалу

Формування, контроль знань, умінь та навичок, повторення засвоєного матеріалу


Взаємоконтроль колективізм, уважне ставлення до товаришів

Висока результативність, активізація діяльності кожного учня, швидкість темпу

3. Кооперова-но-групова форма

(5-7 учнів)

Формування дослідницьких якостей у розгляданні однієї проблеми в різних аспектах

Формування закріплення, вдосконалення, систематизація, контроль знань, умінь та навичок

Зацікавленість

кожного у справі всіх, розвиток дослідницьких якостей

Повне висвітлення проблеми в процесі роботи окремих груп

4.Диференційовано-групова форма

(10 учнів)

Удосконалення потенційних можливостей учнів під час виконання вправ реконструктивного та творчого характеру

Формування, вдосконалення, систематизація, контроль знань, умінь та навичок

Підвищення інтересу до навчання, розвиток працездатності, відчуття своєї значущості

Інтелектуальне зростання кожного учня у відповідності з його навчальними можливостями

5. Індивіду-алізовано-фронтальна форма (від кількості обдарованих учнів)

Виявлення вміння учнів працювати самостійно, визначення труднощів у засвоєнні матеріалу.

Удосконалення, контроль

знань, умінь та навичок

Самостійність,

відповідальність учнів

Отримання реальної картини рівня засвоєння матеріалу кожним учнем

Сучасні освітні технології особистісно

орієнтованого навчання


 • Технологія розвивального навчання

 • Технологія проблемного навчання

 • Технологія рівневої диференціації

 • Технологія навчального проекту

 • Технологія ситуативного моделювання

 • Технологія критичного мислення

 • Технологія креативного розвитку

Індивідуалізація навчального процесу

Диференціація навчального процесуВраховують і розширюють досвід учняЗабезпечують “Вектор розвитку учня”

Скачати 1.23 Mb.
залишити коментар
Сторінка4/6
Дата конвертації28.09.2011
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
отлично
  2
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх