Перелік національних стандартів України (дсту) icon

Перелік національних стандартів України (дсту)


1 чел. помогло.
Схожі
Вища атестаційна комісія україни...
Звіт за 20 10 рік Конгрес національних громад України...
Фармацевтична хімія Одеса 2006 ббк 65. 05 ─ 49я 73 к 431...
Перевірки фінансової звітності...
Зміст перелік умовних скорочень...
— К. Ін-т математики, 2006. — 111 с...
Перелік умовних скорочень...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Приклади оформлення бІблІографІЧного опису наукових робіт...
Перелік термінів І скорочень...
П риклади оформлення списку літературних джерел дсту гост 1: 2006...
Державний стандарт україни...Загрузка...
страницы: 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   32
повернутися в початок
скачать

ДСТУ 2709-94 Метрологiя. Автоматизованi системи керування технологiчними процесами. Метрологiчне забезпечення. Основнi положення

ДСТУ 2710-94 (ГОСТ 7585.1-94, ГОСТ 7585.2-94) Папiр та картон. Визначення машинного напрямку i сiткового боку. Частина 1. Методи визначення машинного напрямку. Частина 2. Методи визначення сiткового боку

ДСТУ 2711-94 (ГОСТ 9841-94) Папiр та картон. Метод визначення водонепроникностi

ДСТУ 2712-94 Пiдсилювачi магнiтнi. Термiни та визначення

ДСТУ 2713-94 Засоби радiоелектроннi бортовi авiацiйнi. Термiни та визначення

ДСТУ 2714-94 (ГОСТ 30148-94) Машини електричнi обертовi. Монтаж великих машин. Загальнi вимоги

ДСТУ 2715-94 Джерела вторинного електроживлення. Загальнi технiчнi умови

ДСТУ 2716-94 Апаратура контролю i захисту електричних мереж змiнного струму до 10 кВ. Загальнi технiчнi умови

ДСТУ 2717:2006 Концентрати харчовi. Сумiшi пряноароматичнi для перших i других обiднiх страв. Загальнi технiчнi умови

ДСТУ 2718-94 (ГОСТ 30217-94) Мiри iндуктивностi, взаємної iндуктивностi i комплексної взаємної iндуктивностi. Загальнi технiчнi умови

ДСТУ 2719-94 Профiлi гумовi неформовi для суднобудування. Типи та розмiри

ДСТУ ISO 2719:2006 Визначення температури спалаху горючих речовин методом Пенського-Мартенса в закритому тиглi (ISO 2719:2002, IDT)

ДСТУ 2720-94 (ГОСТ 6746-94) Мiри електричної ємностi. Загальнi технiчнi вимоги

ДСТУ 2721-94 (ГОСТ 8051-93) Машини пральнi побутовi. Загальнi технiчнi умови

ДСТУ 2722-94 Прилади газорозряднi. Термiни та визначення

ДСТУ ISO 2722-2001 Посуд зi скловидним емалевим покриттям. Визначання стiйкостi до лимонної кислоти за кiмнатної температури (ISO 2722:1997, IDT)

ДСТУ 2723-94 (ГОСТ 30168-95) Насiння цукрових бурякiв. Метод визначення сили росту

ДСТУ ISO 2723:2005 Посуд iз листової сталi зi склоподiбним та фарфоровим емалевим покриттям. Виготовлення зразкiв для випробовування (ISO 2723:1995, IDT)

ДСТУ 2724-94 (ГОСТ 28367-94) Хутро штучне трикотажне. Загальнi технiчнi умови

ДСТУ ISO 2724:2006 Посуд iз чавуна зi скловидним та фарфоровим емалевим покривом. Виготовлення зразкiв для випробування (ISO 2724:1973, IDT)

ДСТУ 2725-94 Матерiали магнiтнi. Термiни та визначення

ДСТУ 2726-94 (ГОСТ 939-94) Шкiра для верху взуття. Технiчнi умови

ДСТУ 2727-94 (ГОСТ 30144-94) Олiї ефiрнi та продукти ефiроолiйного виробництва. Метод визначення ефiрного числа

ДСТУ 2728-94 (ГОСТ 30143-94) Олiї ефiрнi та продукти ефiроолiйного виробництва. Метод визначення кислотного числа

ДСТУ 2729-94 (ГОСТ 30145-94) Олiї ефiрнi та продукти ефiроолiйного виробництва. Правила приймання, вiдбiр проб та методи органолептичних випробувань

ДСТУ 2730-94 Система стандартiв у галузi охорони навколишнього природного середовища та рацiонального використання ресурсiв. Якiсть природної води для зрошення. Агрономiчнi критерiї

ДСТУ 2731-94 Сировина полiмерна вторинна. Порядок збирання, зберiгання i перероблення вiдходiв

ДСТУ 2732:2004 Дiловодство й архiвна справа. Термiни та визначення понять

ДСТУ 2733-94 Корозiя та тимчасовий протикорозiйний захист металевих виробiв. Термiни та визначення

ДСТУ ISO 2733:2005 Посуд зi склоподiбним та фарфоровим емалевим покриттям. Прилад для випробування у кислотних i нейтральних рiдинах та їх парах (ISO 2733:1983, IDT)

ДСТУ 2734-94 Огородження дорожнi тросового типу. Загальнi технiчнi умови

ДСТУ ISO 2734:2005 Посуд зi склоподiбним та фарфоровим емалевим покриттям. Прилад для випробування у лужних розчинах (ISO 2734:1997, IDT)

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожнi i напрямнi пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 2736-94 Електромашиннi пiдсилювачi. Термiни та визначення

ДСТУ 2737-94 Записування i вiдтворення iнформацiї. Термiни та визначення

ДСТУ 2738-94 Прилади для вимiрювання бiоелектричних потенцiалiв серця. Номенклатура показникiв. Термiни та визначення

ДСТУ 2739-94 Установки очищення нафтовмiсних вод судновi. Термiни та визначення

ДСТУ 2740-94 Виробництво виливкiв у металевих формах i методом безперервного лиття. Вимоги безпеки

ДСТУ 2741-94 Засоби радiоелектроннi дорожнього транспорту. Методи випробувань на надiйнiсть

ДСТУ 2742-94 (ГОСТ 5006-94) Муфти зубчастi. Технiчнi умови

ДСТУ ISO 2742-2001 Посуд зi скловидним емалевим покриттям. Визначання стiйкостi до киплячої лимонної кислоти (ISO 2742:1998, IDT)

ДСТУ 2743-94 (ГОСТ 26543-94) Мотор-редуктори планетарнi. Основнi параметри

ДСТУ ISO 2743-2001 Посуд зi скловидним емалевим покриттям. Визначання стiйкостi до конденсувальних парiв соляної кислоти (ISO 2743:1986, IDT)

ДСТУ 2744-94 (ГОСТ 24266-94) Кiнцi валiв редукторiв та мотор-редукторiв. Основнi розмiри, допустимi крутнi моменти

ДСТУ ISO 2744-2001 Посуд зi скловидним емалевим покриттям. Визначання стiйкостi до киплячої води та водяної пари (ISO 2744:1998, IDT)

ДСТУ 2745-94 (ГОСТ 30115-95) (ISO 8791-1:1986) Папiр та картон. Визначення шорсткостi /гладкостi (методи iз застосуванням пропускання повiтря). Загальнi вимоги

ДСТУ ISO 2745-2001 Посуд зi скловидним емалевим покриттям. Визначання стiйкостi до гарячого гiдроксиду натрiю (ISO 2745:1998, IDT)

ДСТУ 2746-94 (ГОСТ 30164-94) Редуктори i мотор-редуктори зубчастi. Приводи блоково-модульнi. Конструктивнi виконання за способом монтажу

ДСТУ ISO 2746:2006 Посуд зi скловидним та фарфоровим емалевим покривом. Емальованi вироби для роботи в умовах сильної корозiї. Випробування високою напругою (ISO 2746:1998, IDT)

ДСТУ 2747-94 (ГОСТ 20373-94) Редуктори i мотор-редуктори зубчастi. Варiанти складання

ДСТУ ISO 2747-2001 Посуд зi скловидним емалевим покриттям. Емальованi вироби для готування їжi. Визначання стiйкостi до термiчного удару (ISO 2747:1998, IDT)

ДСТУ 2748-94 (ГОСТ 26218-94) Редуктори i мотор-редуктори хвильовi зубчастi. Параметри та розмiри

ДСТУ 2750-94 (ГОСТ 21694-94) Устаткування зварювальне механiчне. Загальнi технiчнi умови

ДСТУ ISO 2750-2003 Сечовина (карбамiд) технiчна. Вимiрювання кольору сечовино-формальдегiдного розчину в одиницях Хазена (платино-кобальтова шкала) (ISO 2750:1974, IDT)

ДСТУ 2751-94 Металургiя порошкова. Термiни та визначення

ДСТУ ISO 2751-2003 Сечовина (карбамiд) технiчна. Визначання буферної мiсткостi. Потенцiометричний метод (ISO 2751:1973, IDT)

ДСТУ 2752-94 Устаткування метало- та деревообробне. Верстати металорiзальнi. Вимоги безпеки

ДСТУ ISO 2752-2003 Сечовина (карбамiд) технiчна. Вимiрювання змiнення pH у присутностi формальдегiду. Потенцiометричний метод (ISO 2752:1973, IDT)

ДСТУ 2753-94 Устаткування метало- та деревообробне. Верстати деревообробнi побутовi. Вимоги безпеки

ДСТУ ISO 2753-2003 Сечовина (карбамiд) технiчна. Визначання вмiсту води. Метод Карла Фiшера (ISO 2753:1973, IDT)

ДСТУ 2754-94 Устаткування метало- та деревообробне. Верстати металорiзальнi. Методи оцiнювання безпеки

ДСТУ ISO 2754-2003 Сечовина (карбамiд) технiчна. Визначання вмiсту бiурету. Фотометричний метод (ISO 2754:1973, IDT)

ДСТУ 2755-94 Фiзична оптика. Термiни, визначення та лiтернi позначення основних величин

ДСТУ 2756-94 Геометрична оптика. Термiни, визначення та лiтернi позначення основних величин

ДСТУ 2757-94 Картографiя. Термiни та визначення

ДСТУ 2758-94 Вакуумна технiка. Термiни та визначення

ДСТУ ISO 2758:2007 Папiр. Визначення опору продавлюванню (ISO 2758:2001, IDT)

ДСТУ 2759-94 Крiогенна технiка. Термiни та визначення

ДСТУ ISO 2759:2007 Картон. Визначення опору продавлюванню (ISO 2759:2001, IDT)

ДСТУ 2760-94 Вироби мотковi радiоелектронної апаратури та приладiв. Загальнi вимоги до конструювання

ДСТУ 2761-94 Вироби мотковi радiоелектронної апаратури та приладiв. Загальнi вимоги до технологiчних процесiв виготовлення

ДСТУ 2762-94 Засоби радiолокацiйнi. Номенклатура показникiв якостi

ДСТУ ISO 2762-2001 Кислота соляна технiчна. Турбiдиметричний метод визначення розчинних сульфатiв

ДСТУ 2763-94 Конвеєри гвинтовi. Термiни та визначення

ДСТУ 2764-94 Машини для лiсового господарства. Термiни та визначення

ДСТУ 2765-94 (ГОСТ 17082.3-95) Плоди ефiроолiйних культур для промислової переробки. Метод визначення наявностi розколених плодiв, ефiроолiйних домiшок та iншої засмiченостi

ДСТУ 2766-94 (ГОСТ 17082.2-95) Плоди ефiроолiйних культур для промислової переробки. Метод визначення вологостi

ДСТУ 2767-94 (ГОСТ 30221-97) (IEC 60905:1987) Керiвництво з навантаження силових сухих трансформаторiв

ДСТУ 2768-94 (ГОСТ 14888-95) (ISO 3165:1976) Бензоїлу пероксид технiчний. Технiчнi умови

ДСТУ ISO 2768-1-2001 Основнi допуски. Частина 1. Допуски на лiнiйнi та кутовi розмiри без спецiального позначення допускiв (ISO 2768-1:1989, IDT)

ДСТУ ISO 2768-2-2001 Основнi допуски. Частина 2. Допуски геометричнi для елементiв без спецiального позначення допускiв (ISO 2768-2:1989, IDT)

ДСТУ 2769-94 (ГОСТ 26587-95) Стрiчки магнiтнi для вiдеозапису. Методи випробувань

ДСТУ 2770-94 (ГОСТ 30136-95) Катанка з вуглецевої сталi звичайної якостi. Технiчнi умови

ДСТУ 2771-94 (ГОСТ 12.4.033-95) Взуття спецiальне iз шкiряним верхом для запобiгання ковзанню по замаснених поверхнях. Технiчнi умови

ДСТУ 2772-94 (ГОСТ 12.4.032-95) Взуття спецiальне iз шкiряним верхом для захисту вiд дiї пiдвищених температур. Технiчнi умови

ДСТУ 2773-94 (ГОСТ 9219-95) Апарати електричнi тяговi. Загальнi технiчнi вимоги

ДСТУ 2774-94 (ГОСТ 21437-95) Сплави цинковi антифрикцiйнi. Марки, технiчнi вимоги та методи випробувань

ДСТУ 2775-94 (ГОСТ 21438-95) Сплави цинковi антифрикцiйнi в чушках. Технiчнi умови

ДСТУ 2776-94 (ГОСТ 24301-93) Прутки i труби бронзовi та латуннi литi. Технiчнi умови

ДСТУ 2777-94 Теплообмiн пiд час кипiння та конденсацiї. Термiни та визначення

ДСТУ 2778-94 Вироби мотковi радiоелектронної апаратури та приладiв. Конструкцiя

ДСТУ 2779-94 Монтаж електричний радiоелектронної апаратури та приладiв. Загальнi технiчнi вимоги до формування виводiв та до установлення виробiв електронної технiки на друкованi плати

ДСТУ 2780-94 Засоби вимiрювань та автоматизацiї. Сигнали частотнi електричнi безперервнi вхiднi та вихiднi

ДСТУ 2781-94 Машини та устаткування для виробництва цукру. Вимоги безпеки

ДСТУ 2782-94 Трубки електронно-променевi фотореєструвальнi та просвiчувальнi високої роздiльної здатностi. Методи випробувань

ДСТУ 2783-94 Монтаж електричний радiоелектронної апаратури та приладiв. Загальнi вимоги до монтажу виробiв електронної технiки та електротехнiчних на друкованi плати

ДСТУ 2784-94 Механiзми суднових систем дистанцiйного керування на основi гнучких приводiв задавальнi. Загальнi технiчнi умови

ДСТУ 2785-94 Технологiя та устатковання ткацького виробництва. Термiни та визначення

ДСТУ 2786-94 Технологiя та устатковання оздоблювального виробництва текстильних матерiалiв. Термiни та визначення

ДСТУ 2787-94 Технологiя та устаткування прядильного виробництва. Термiни та визначення

ДСТУ 2788-94 Стрiчки магнiтнi неперфорованi для професiйного звукозапису. Методи вимiрювань робочих властивостей

ДСТУ 2789-94 Плоди свiжi. Термiни та визначення

ДСТУ 2790-94 Системи електропостачальнi номiнальною напругою понад 1000 В: джерела, мережi, перетворювачi та споживачi електричної енергiї. Термiни та визначення

ДСТУ 2791-94 Системи електропостачальнi номiнальною напругою до 1000 В: джерела, мережi, перетворювачi та споживачi електричної енергiї. Термiни та визначення

ДСТУ 2792-94 Картки iдентифiкацiйнi. Картки на iнтегральних мiкросхемах, безконтактнi. Фiзичнi характеристики

ДСТУ 2793-94 Сумiснiсть технiчних засобiв електромагнiтна. Стiйкiсть до потужних електромагнiтних завад. Загальнi положення

ДСТУ 2794-94 Сумiснiсть технiчних засобiв електромагнiтна. Знак вiдповiдностi. Форма, розмiри та технiчнi вимоги

ДСТУ 2795-94 Системи керування космiчних апаратiв. Бортова кабельна мережа. Загальнi технiчнi вимоги

ДСТУ ГОСТ ИСО 2795-2003 Пiдшипники ковзання. Металокерамiчнi втулки. Розмiри i допуски (ГОСТ ИСО 2795-2001, IDT)

ДСТУ 2796-94 (ГОСТ 29285-95) Приводи механiчнi. Методи випробувань

ДСТУ 2797-94 (ГОСТ 17327-95) Форми хлiбопекарськi. Технiчнi умови

ДСТУ 2798-94 (ГОСТ 14286-95) Ключi для пожежної з'єднувальної арматури. Технiчнi умови

ДСТУ 2799-94 (ГОСТ 2071-95) Затискачi для пожежних рукавiв. Технiчнi умови

ДСТУ 2800-94 (ГОСТ 14279-95) Водозбирач рукавний. Технiчнi умови

ДСТУ 2801-94 (ГОСТ 7499-95) Колонка пожежна. Технiчнi умови

ДСТУ ISO 2801-2003 Одяг для захисту вiд пiдвищенної температури та полум'я. Загальнi рекомендацiї щодо вибирання, доглядання та використовування захисного одягу (ISO 2801:1998, IDT)

ДСТУ 2802-94 (ГОСТ 9029-95) Стволи пожежнi лафетнi комбiнованi. Технiчнi умови

ДСТУ 2803-94 (ГОСТ 30269-95) Пломби свинцевi. Загальнi технiчнi умови

ДСТУ 2804-94 Енергобаланс промислового пiдприємства. Загальнi положення. Термiни та визначення

ДСТУ 2805-94 Прокладки гумовi для рейкової колiї. Технiчнi умови

ДСТУ 2806-94 Лазерне змiцнення деталей штампового оснащення iз вуглецевих i легованих iнструментальних сталей. Типовий технологiчний процес

ДСТУ 2807-94 Устаткування метало- i деревообробне. Загальнi вимоги безпеки i методи випробувань

ДСТУ 2808-94 Труби безшовнi катанi iз сталей та сплавiв. Термiни та визначення дефектiв макроструктури

ДСТУ 2809-94 Руди залiзнi та марганцевi. Випробування та контроль якостi продукцiї. Термiни та визначення

ДСТУ 2810-94 Сировина нерудна чорної металургiї. Термiни та визначення

ДСТУ 2811-94 Неметалева продукцiя чорної металургiї (купорос залiзний, оксид залiза, окалина). Термiни та визначення

ДСТУ 2812-94 Волоконно-оптичнi системи передавання iнформацiї. Компоненти. Загальнi вимоги до конструювання

ДСТУ ISO 2812-1-2001 Фарби i лаки. Визначання стiйкостi до дiї рiдин. Частина 1. Загальнi методи (ISO 2812-1:1993, IDT)

ДСТУ ISO 2812-2-2001 Фарби i лаки. Визначання стiйкостi до дiї рiдин. Частина 2. Метод занурювання у воду (ISO 2812-2:1993, IDT)

ДСТУ 2813-94 Носiї магнiтного запису. Термiни та визначення

ДСТУ 2814-94 Радiолокатори для керування рухом повiтряного транспорту. Термiни та визначення

ДСТУ 2815-94 Електричнi й магнiтнi кола та пристрої. Термiни та визначення

ДСТУ 2816-94 Матерiали магнiтнi. Методи визначення статичних магнiтних характеристик зразкiв магнiтотвердих матерiалiв

ДСТУ 2817-94 (ГОСТ 12.2.007.6-93) Система стандартiв безпеки працi. Апарати електричнi комутацiйнi на напругу до 1000 В. Вимоги безпеки

ДСТУ 2818-94 (ГОСТ 30149-95) Машини електричнi обертовi. Позначення лiтернi i одиницi вимiру

ДСТУ 2819-94 Радiотехнiчне забезпечення обслуговування повiтряного руху. Термiни та визначення

ДСТУ 2820-94 Тепловiзiйнi системи. Термiни та визначення

ДСТУ 2821-94 Промислове електронагрiвання. Термiни та визначення

ДСТУ 2822-94 Валопроводи надводних кораблiв та суден. Термiни та визначення

ДСТУ 2823-94 Зносостiйкiсть виробiв. Тертя, зношування та мащення. Термiни та визначення

ДСТУ 2824-94 Розрахунки та випробування на мiцнiсть. Види i методи механiчних випробувань. Термiни та визначення

ДСТУ 2825-94 Розрахунки та випробування на мiцнiсть. Термiни та визначення основних понять

ДСТУ 2826-94 Станцiї компресорнi стацiонарнi. Правила експлуатацiї та ремонту

ДСТУ 2827-94 Комплекс мiкропроцесорних засобiв диспетчеризацiї, автоматики, телемеханiки. Правила приймання i методи випробувань

ДСТУ 2828-94 Сталь. Методи вихровострумового контролю

ДСТУ 2829.0-94 Брухт та вiдходи дорогоцiнних металiв i сплавiв. Загальнi вимоги до методiв аналiзу

ДСТУ 2829.1-94 Брухт та вiдходи дорогоцiнних металiв i сплавiв. Методи визначення золота

ДСТУ 2829.2-94 Брухт та вiдходи дорогоцiнних металiв i сплавiв. Методи визначення срiбла

ДСТУ 2829.3-94 Брухт та вiдходи дорогоцiнних металiв i сплавiв. Методи визначення платини

ДСТУ 2829.4-94 Брухт та вiдходи дорогоцiнних металiв i сплавiв. Методи визначення рутенiю

ДСТУ 2829.5-94 Брухт та вiдходи дорогоцiнних металiв i сплавiв. Методи визначення родiю

ДСТУ 2829.6-94 Брухт та вiдходи дорогоцiнних металiв i сплавiв. Методи визначення паладiю

ДСТУ 2829.7-94 Брухт та вiдходи дорогоцiнних металiв i сплавiв. Методи визначення осмiю

ДСТУ 2829.8-94 Брухт та вiдходи дорогоцiнних металiв i сплавiв. Методи визначення iридiю

ДСТУ 2829.9-94 Брухт та вiдходи дорогоцiнних металiв i сплавiв. Метод визначення срiбла, золота, паладiю i платини в сплавах на основi залiза

ДСТУ 2830-94 Установки для автоматизованого виявлення поверхневих дефектiв сортового прокату. Загальнi технiчнi умови

ДСТУ 2831-94 (ГОСТ 28617-95) Покриття металевi та неметалевi неорганiчнi веломотовиробiв. Загальнi вимоги та методи контролю

ДСТУ 2832-94 (ГОСТ 3356-95) Соски гумовi та латекснi дитячi. Технiчнi умови (ГОСТ 3356-95)

ДСТУ 2833-94 (ГОСТ 30234-95) Велосипеди. Втулки переднiх колiс. Основнi розмiри i технiчнi вимоги

ДСТУ 2834-94 (ГОСТ 16523-97) Прокат тонколистовий з вуглецевої сталi якiсної та звичайної якостi загального призначення. Технiчнi умови

ДСТУ 2835-94 (ГОСТ 25309-94) Кришки суднових сходних люкiв. Технiчнi умови

ДСТУ 2836-94 (ГОСТ 25310-94) Кришки суднових свiтлових люкiв. Технiчнi умови

ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94) Перетворювачi термоелектричнi. Номiнальнi статичнi характеристики перетворення

ДСТУ 2838-94 (ГОСТ 30232-94) Термоперетворювачi з унiфiкованим вихiдним сигналом. Загальнi технiчнi вимоги

ДСТУ 2839-94 (ГОСТ 1583-93) Сплави алюмiнiєвi ливарнi. Технiчнi умови

ДСТУ 2841-94 (ГОСТ 27809-95) Чавун i сталь. Методи спектрографiчного аналiзу

ДСТУ 2842-94 Турбiни гiдравлiчнi. Термiни та визначення

ДСТУ 2843-94 Електротехнiка. Основнi поняття. Термiни та визначення

ДСТУ 2844-94 Програмнi засоби ЕОМ. Забезпечення якостi. Термiни та визначення

ДСТУ 2845-94 Кульковi гвинтовi передачi. Термiни та визначення

ДСТУ 2846-94 (ГОСТ 11206-93) Контактори електромагнiтнi низьковольтовi. Загальнi технiчнi умови

ДСТУ 2847-94 Перетворювачi електроенергiї напiвпровiдниковi. Термiни та визначення

ДСТУ 2848-94 Апарати електричнi комутацiйнi. Основнi поняття. Термiни та визначення

ДСТУ 2849-94 Яблука свiжi. Технологiя зберiгання у холодильних камерах

ДСТУ 2850-94 Програмнi засоби ЕОМ. Показники i методи оцiнювання якостi

ДСТУ 2851-94 Програмнi засоби ЕОМ. Документування результатiв випробувань

ДСТУ 2852-94 Виробництво металевих труб способом волочiння. Вимоги безпеки

ДСТУ 2853-94 Програмнi засоби ЕОМ. Пiдготовлення i проведення випробувань

ДСТУ 2854-94 (ГОСТ 12.2.105-95) Устаткування збагачувальне. Загальнi вимоги безпеки

ДСТУ 2855-94 (ГОСТ 28325-95) Машини флотацiйнi. Загальнi технiчнi вимоги

ДСТУ 2856.0-94 (ГОСТ 25284.0-95) Сплави цинковi. Загальнi вимоги до методiв аналiзу

ДСТУ 2856.1-94 (ГОСТ 25284.1-95) Сплави цинковi. Методи визначення алюмiнiю

ДСТУ 2856.2-94 (ГОСТ 25284.2-95) Сплави цинковi. Методи визначення мiдi

ДСТУ 2856.3-94 (ГОСТ 25284.3-95) Сплави цинковi. Методи визначення магнiю

ДСТУ 2856.4-94 (ГОСТ 25284.4-95) Сплави цинковi. Методи визначення свинцю

ДСТУ 2856.5-94 (ГОСТ 25284.5-95) Сплави цинковi. Методи визначення кадмiю

ДСТУ 2856.6-94 (ГОСТ 25284.6-95) Сплави цинковi. Методи визначення залiза

ДСТУ 2856.7-94 (ГОСТ 25284.7-95) Сплави цинковi. Методи визначення олова

ДСТУ 2856.8-94 (ГОСТ 25284.8-95) Сплави цинковi. Методи визначення кремнiю

ДСТУ 2857-94 (ГОСТ 6616-94) Перетворювачi термоелектричнi. Загальнi технiчнi умови

ДСТУ 2858-94 (ГОСТ 6651-94) Термоперетворювачi опору. Загальнi технiчнi вимоги i методи випробувань

ДСТУ 2859-94 (ГОСТ 30233-95) Палигорськiт для виноробної промисловостi- ВИНОСОРБ. Технiчнi умови

ДСТУ ISO 2859-0-2001 Статистичний контроль. Вибiрковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 0. Вступ до системи вибiркового контролю за альтернативною ознакою (ISO 2859-0:1995, IDT)

ДСТУ ISO 2859-1-2001 Статистичний контроль. Вибiрковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибiркового контролю, визначенi приймальним рiвнем якостi для послiдовного контролю партiй (ISO 2859-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 2859-2-2001 Статистичний контроль. Вибiрковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 2. Плани вибiркового контролю, визначенi граничною якiстю для перевiрки iзольованих партiй (ISO 2859-2:1985, IDT)

ДСТУ ISO 2859-3-2001 Статистичний контроль. Вибiрковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 3. Вибiрковi процедури з пропусками (ISO 2859-3:1991, IDT)

ДСТУ ISO 2859-4:2004 Статистичний контроль. Вибiрковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 4. Методи оцiнювання заявлених рiвнiв якостi (ISO 2859-4:2002, IDT)

ДСТУ 2860-94 Надiйнiсть технiки. Термiни та визначення

ДСТУ 2861-94 Надiйнiсть технiки. Аналiз надiйностi. Основнi положення

ДСТУ 2862-94 Надiйнiсть технiки. Методи розрахунку показникiв надiйностi. Загальнi вимоги

ДСТУ 2863-94 Надiйнiсть технiки. Програма забезпечення надiйностi. Загальнi вимоги

ДСТУ 2864-94 Надiйнiсть технiки. Експериментальне оцiнювання та контроль надiйностi. Основнi положення

ДСТУ 2865-94 Контроль неруйнiвний. Термiни та визначення

ДСТУ 2866-94 Контроль неруйнiвний електричний. Термiни та визначення

ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцiнювання виробничого шумового навантаження. Загальнi вимоги

ДСТУ ГОСТ ИСО 2867:2003 Землерийнi машини. Системи доступу (ГОСТ ИСО 2867-2002, IDT)

ДСТУ 2868-94 Талi пересувнi електричнi судновi вантажопiдйомнiстю 0,5 - 5,0 т. Загальнi технiчнi вимоги

ДСТУ 2869-94 Системи оброблення iнформацiї. Обладнання периферiйне. Термiни та визначення

ДСТУ ISO 2869:2006 Поверхнево-активнi речовини. Засоби мийнi. Анiоннi поверхнево-активнi речовини, що гiдролiзуються в лужному середовищi. Визначення анiонних поверхнево-активних речовин, якi гiдролiзуються та не гiдролiзуються (ISO 2869:1973, IDT)

ДСТУ 2870-94 Метрологiя. Вимiрювання часу та частоти. Термiни та визначення

ДСТУ ISO 2870:2006 Поверхнево-активнi речовини. Засоби мийнi. Визначення анiонних поверхнево-активних речовин, якi гiдролiзуються та не гiдролiзуються у кислому середовищi (ISO 2870:1986, IDT)

ДСТУ 2871-94 Система показникiв якостi продукцiї. Iзолятори лiнiйнi. Номенклатура показникiв

ДСТУ ISO 2871-1:2005 Поверхнево-активнi речовини. Засоби мийнi. Метод визначення масової частки катiонних поверхнево-активних речовин. Частина 1. Високомолекулярнi катiоннi поверхнево-активнi речовини (ISO 2871-1:1988, IDT)

ДСТУ ISO 2871-2:2005 Поверхнево-активнi речовини. Засоби мийнi. Метод визначення масової частки катiонних поверхнево-активних речовин. Частина 2. Низькомолекулярнi катiоннi поверхнево-активнi речовини (мiж 200 i 500) (ISO 2871-2:1990, IDT)

ДСТУ 2873-94 Системи оброблення iнформацiї. Програмування. Термiни та визначення

ДСТУ ISO 2873:2007 Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена та вантажнi одиницi. Випробування низьким тиском (ISO 2873:2000, IDT)
Скачати 3.69 Mb.
залишити коментар
Сторінка12/32
Дата конвертації28.09.2011
Розмір3.69 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   32
плохо
  1
отлично
  3
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх