М.Є. Кучеренко І відповідає розділам програми з біології для профільних класів icon

М.Є. Кучеренко І відповідає розділам програми з біології для профільних класів


1 чел. помогло.
Схожі
Навчальна програма для уч нів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Навчальна програма для уч нів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика 10-11...
Програма курсу за вибором для учнів 10-11 профільних класів суспільно-гуманітарного напряму (70...
Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів...
Ікурс (І семестр) Укладач: доц. Комаров Ю. А. Затверджено...
Програма курсу за вибором для учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму новітня...
4. Уроки біології в профільних класах...
Програма з української літератури для 10-12 класів. Філологічний напрям...
Навчальна програма для уч нів 10-1 1...Загрузка...
скачать
Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Лохвицької райдержадміністрації

Районний методичний кабінет


Лабораторні та практичні роботи

з загальної біології

для 11 класу

природничого профілю


Стефанова Світлана

Володимирівна

учитель біології

Вирішальненської

ЗОШ І-ІІІ ступенів

перша категорія


м. Лохвиця 2010


Укладач: Стефанова Світлана Володимирівна, учитель біології Вирішальненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лохвицького району Полтавської області


Лабораторні і практичні роботи із загальної біології для 11 класу природничого профілю

Матеріали для вчителів біології та учнів профільних класів до вивчення курсу „Загальна біологія 10-11 клас”

Посібник складено у відповідності до навчальної програми з біології Київ: „Педагогічна преса”, 2004


Передмова

Для успішного засвоєння учнями біологічних знань та кращого розуміння ними їх практичного значення необхідно, щоб учні не лише засвоювали фактичні дані, а і вміли використовувати свої знання на практиці. Якнайкраще вирішенню цього завдання допомагають лабораторні та практичні роботи, на яких діти можуть за допомогою дослідів на основі набутих знань вивчати і перевіряти теоретичний матеріал, практично застосовувати набуті знання.

Даний посібник ґрунтується на теоретичному матеріалі підручника „Загальна біологія 11 клас”/ М.Є. Кучеренко і відповідає розділам програми з біології для профільних класів.

У посібнику вміщені інструктивні картки до лабораторних і практичних робіт для 11 класу природничого профілю. Матеріали можуть бути використані для підготовки і проведення уроків, занять гуртка, підготовки до біологічних олімпіад, підготовки абітурієнтів до вступу у ВУЗи. Посібник може бути корисний для вчителів біології, учнів середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів.


Зміст

 1. Лабораторна робота №1………………… …6

 2. Лабораторна робота № 2……………………6

 3. Практична робота №1……………………….7

 4. Лабораторна робота №3………………….…8

 5. Практична робота №2…………………...…..8

 6. Лабораторна робота №4…………………….9

 7. Практична робота №3…………………...…..9

 8. Практична робота №4……………………...10

 9. Практична робота №5……………………...11

 10. Лабораторна робота №5…………………...11

 11. Практична робота №6……………………...12

 12. Практична робота №7……………………...12

 13. Практична робота №8………………….…..13

 14. Практична робота №9………………….…..14

 15. Практична робота №10………………….…15

 16. Практична робота 11……………………….15

 17. Практична робота №12………………….…16

 18. Практична робота №13………………….…16

 19. Практична робота №14………………….…17

 20. Практична робота №15…………………….17

 21. Використана література……………………19Лабораторна робота №1.

Тема. Форми розмноження організмів та їх цитологічні основи.

Мета: закріпити знання про різні способи і форми розмноження організмів, навчитися розрізняти різні форми розмноження, розвивати навички дослідницької роботи.

Обладнання: мікроскоп, препарувальний набір, предметні і накривні скельця, піпетка, постійні мікропрепарати сперматозоїдів морської свинки, яєчника кішки, міцелій мукора, дріжджі, розведені у теплій воді, гербарії пирію, суниць, бульби картоплі, цибулина, мікрофотографії сперматозоїдів і яйцеклітин.

Хід роботи.

1. Підготуємо мікроскоп до роботи.

2. Розглянемо приклади безстатевого розмноження: розмноження вегетативне, брунькування, розмноження спорами.

3. Розглянемо рослини, що мають видозмінені пагони для вегетативного розмноження – кореневище у пирію, вуса у суниць, бульби картоплі, цибулини цибулі.

4. На предметне скло нанесемо краплю розчину дріжджів, виготовимо мікропрепарат, розглянемо його під мікроскопом. Знайдемо клітини, що брунькуються – з невеликим випинанням на одному з полюсів з помітним ядром. Замалюємо колонію дріжджів, позначимо клітини, що брунькуються.

5. Виготовимо мікропрепарат мукора, розглянемо його під мікроскопом. Знайдемо спорангії – кулясті утворення на довгій ніжці, та спори, що висипалися зі спорангіїв. Замалюємо побачене, зробимо позначення.

6. Розглянемо готовий мікропрепарат сперматозоїдів морської свинки. Звернемо увагу на особливості будови клітин відповідно до їх функцій. Порівняємо побачене з мікрофотографіями.

7. Розглянемо готовий мікропрепарат яєчника кішки. Знайдемо на ньому яйцеклітини. Звернемо увагу на о особливості будови клітин відповідно до їх функцій. Порівняємо побачене з мікрофотографіями.

8. Замалюємо схеми будови сперматозоїда та яйцеклітини, зробимо позначення.

9. Зробимо висновок про особливості різних форм і способів розмноження та їх біологічне значення.


Лабораторна робота № 2.

Тема. Вивчення процесу гаметогенезу на постійних препаратах.

Мета: ознайомитися зі стадіями формування статевих клітин на постійних мікропрепаратах.

Обладнання: готові мікропрепарати сім’яників та яєчників, сперматозоїдів та яйцеклітин.

Хід роботи.

1. Підготуємо мікроскоп до роботи.

2. Розглянемо готовий мікропрепарат сім’яника жаби. Знайдемо сперматозоїди на різних стадіях розвитку у розрізах сім’яних канальців. Замалюємо побачене, зробимо позначення.

3. Розглянемо готовий мікропрепарат яєчника кішки. Знайдемо яйцеклітини на різних стадіях розвитку, розміщені у фолікулах. Замалюємо побачене, зробимо позначення.

4. Замалюємо схеми сперматогенезу та овогенезу.

5. Зробимо висновок про особливості розвитку сперматозоїдів та яйцеклітин.


Практична робота № 1.

Тема. Розв’язування типових задач з генетики.

Мета: навчитися розв’язувати типові задачі з генетики.

Обладнання: підручник, таблиці „Закони Менделя та їх цитологічні основи”, збірники задач: Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування задач. Навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2006; Овчінніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології. – Харків: ВГ „Основа”, 2003.

Хід роботи.

1. Пригадаємо основні закони спадковості організмів та їх цитологічні основи.

2. Розглянемо приклади розв’язування типових задач і вправ з генетики (ст. 50-51, 58 зб. задач Овчінніков та ст. 11-12, 41-43 зб. задач Барна).

3. Розв’яжемо слідуючі задачі.

Задача №1.

Які типи гамет утворюють тварини, що мають такі генотипи: AaBb, aaBB, Aabb?

Задача №2.

У морських свинок кошлата шерсть домінує над гладенькою, а чорне забарвлення шерсті над білим. Визначте фенотипи організмів, шо мають такі генотипи: Bbff, BbFf.

Задача №3.

У вівса ген ранньостиглості домінує над геном пізньостиглості. Якого результату слід чекати від схрещування пізньостиглих рослин з гетерозиготними?

Задача №4.

У буряка від схрещування рослин з білими і червоними коренеплодами одержують рослини зі смугастими коренеплодами. Якого результату слід чекати від схрещування рослин, що мають смугасті і білі коренеплоди?

Задача №5.

У помідорів червоний колір плодів домінує над жовтим, а округла форма плодів над грушовидною. Схрестили рослину гетерозиготну за червоним забарвленням і з грушоподібною формою плодів, із гетерозиготною за округлою формою та із жовтими плодами. Визначте, якими будуть гібриди першого покоління за генотипом і фенотипом.


Лабораторна робота №3.

Тема. Вивчення мінливості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої.

Мета: розвивати поняття про модифікаційну мінливість та її статистичний характер, навчитися будувати варіаційний ряд і криву.

Обладнання: листки липи серцелистої, лінійка, олівець, калькулятор.

Хід роботи.

1. Розглянемо листки липи серцелистої, звернемо увагу на розміри листкових пластинок.

2. Візьмемо довільну кількість листків (20-25), виміряємо розміри листкових пластинок кожного листка за допомогою лінійки, запишемо результати у зошит.

3. Використовуючи результати вимірювань, побудуємо варіаційний ряд:


Розмір листкової пластинки, см
Кількість листкових пластинок з таким розміром


4. На основі даних варіаційного ряду побудуємо варіаційну криву, яка є графічним відображенням мінливості ознаки. Для цього на горизонтальній осі відзначимо розмір листкової пластинки, а на вертикальній кількість листкових пластинок даного розміру.

5. Визначимо середнє значення ознаки за формулою М=(v np), де М – середня величина, v – варіанта, р – частота зустріваності варіанти, ∑ -- сума добутків ( v p), n – загальне число варіант варіаційного ряду.

6. Зробимо висновки на основі даних дослідження про фактори, що впливають на фенотип рослин, розмах варіювання ознак, фенотиповий прояв ознак.


Практична робота №2.

Тема. Типи мутацій.

Мета: ознайомитися з найпоширенішими класифікаціями мутацій, дати їм коротку характеристику.

Обладнання: підручник, ілюстрації різних мутацій у організмів.

Хід роботи.

1. Ознайомимося зі слідуючими класифікаціями мутацій: за місцем виникнення (генеративні, соматичні), за впливом на організм (летальні, корисні, сублетальні, нейтральні), за зміною генетичного апарату (геномні, хромосомні, генні).

2. Дамо коротку характеристику кожному типу мутацій. Дані характеристики запишемо у таблицю.

3. Зробимо висновок про властивості мутацій та їх значення в природі та для життєдіяльності організму.

Типи мутацій

Коротка характеристика

Приклади мутацій
Лабораторна робота №4.

Тема. Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння.

Мета: порівняти нормальні і мутантні форми дрозофіл, з’ясувати вплив мутацій на життєдіяльність організму.

Обладнання: мікроскоп, готові мікропрепарати нормальних і мутантних форм дрозофіл.

Хід роботи.

1. Підготуємо мікроскоп до роботи.

2. При малому збільшенні розглянемо нормальні форми дрозофіл, опишемо їх форму і розмір тіла, колір очей і тіла, довжину і форму крил, кінцівок, наявність чи відсутність щетинок на тілі, форму очей.

Результати запишемо у таблицю.

3. Розглянемо мутантні форми дрозофіл, опишемо їх за вище наведеними ознаками.

4. Порівняємо мутантні і нормальні форми дрозофіл. Результати порівняння запишемо у таблицю.

5. Зробимо висновок про можливий вплив мутацій на життєдіяльність мутантних форм дрозофіл.


Форми дрозофіл

Форма і колір очей

Форма і розміри крил

Забарвлення

Інші ознаки

Нормальна

МутантнаПрактична робота №3.

Тема. Опис фенотипів місцевих видів рослин і тварин.

Мета: зробити опис запропонованих місцевих видів рослин і тварин.

Обладнання: гербарії, зразки рослин, опудала та вологі препарати тварин, картки для морфолого-біологічного аналізу.

Хід роботи.

1. Пригадаємо основні відомості про рослин і тварин, їх характерні риси.

2. Розглянемо запропоновану тварину. Зробимо опис запропонованої тварини за планом:

 • назва виду;

 • систематичне положення;

 • форма, розміри, покриви тіла;

 • зовнішня будова;

 • риси пристосування до умов існування;

 • значення у екосистемі та для людини.

3. Розглянемо запропоновану рослину. Зробимо її опис, використовуючи картки для морфолого-біологічного аналізу.

4. Зробимо висновок про особливості будови рослинного і тваринного організму, їх пристосування до умов існування.


Практична робота №4.

Тема. Характеристика віддаленої гібридизації рослин і тварин.

Мета: закріпити знання про методи селекції рослин і тварин, розглянути віддалену гібридизацію рослин і тварин як метод селекції.

Обладнання: підручник, таблиця „Віддалена гібридизація у рослин і тварин”.

Хід роботи.

1. Пригадаємо основні методи селекції рослин і тварин, їх особливості.

2. Розглянемо віддалену гібридизацію рослин як метод селекції, з’ясуємо її особливості.

3. Розглянемо віддалену гібридизацію тварин як метод селекції, з’ясуємо її особливості.

4. Порівняємо віддалену гібридизацію рослин і тварин, результати запишемо у таблицю.

5. Зробимо висновок про особливості віддаленої гібридизації у рослин і тварин.Ознаки

Методи селекції

Віддалена гібридизація рослин

Віддалена гібридизація тварин

Коротка характеристика

Причини безпліддя гібридів

Методи відновлення плодючості

Приклади гібридів

Значення для селекції та сільського господарства


Практична робота №5.

Тема. Методи генної і клітинної інженерії.

Мета: розглянути основні методи генної та клітинної інженерії, їх особливості та значення.

Обладнання: підручник, ілюстрації і схеми підручника Общая биология. Учебник для 10-11 классов школ с углубленным изучением биологии// под ред. Рувинского А.О. – М: Просвещение, 1993.

Хід роботи.

1. Пригадаємо основні відомості про методи генної і клітинної інженерії, їх особливості.

2. Дамо коротку характеристику методам генної і клітинної інженерії.

3. Результати запишемо у таблицю.

4. Зробимо висновок про особливості і значення методів генної і клітинної інженерії.

Методи

Характеристика

Лабораторна робота №5.

Тема. Ембріогенез хордових.

Мета: розглянути ембріональний розвиток хордових, виявити загальні закономірності розвитку хордових.

Обладнання: мікроскоп, готові мікропрепарати яйцеклітини, бластули і гаструли жаби, зародкових листків, вологі препарати розвитку яйця кісткової риби, курки, малюнки етапів розвитку ланцетника, таблиця „Ембріогенез ланцетника”.

Хід роботи.

1. Підготуємо мікроскоп до роботи.

2. Розглянемо готові мікропрепарати яйцеклітини, її дробіння, бластули і гаструли. Звернемо увагу на етапи дробіння, утворення бластомерів, будову шарів гаструли.

3. Розглянемо готовий мікропрепарат зародкових листків, звернемо увагу на початок гістогенезу і органогенезу. Порівняємо побачене з даними таблиці та малюнків підручника.

4. Розглянемо вологі препарати розвитку яйця кісткової риби та курки. Звернемо увагу на особливості розвитку зародків.

5. Замалюємо схему ембріогенезу хордових на прикладі ланцетника, позначимо стадії розвитку.

6. Зробимо висновок про закономірності ембріогенезу хордових.


Етапи розвитку

Коротка характеристика

Практична робота №6.

Тема. Складання харчових ланцюгів, сіток, екологічних пірамід на прикладі місцевих екосистем.

Мета: узагальнити знання про харчові ланцюги, трофічні сітки, піраміди, повторити загальні правила їх складання, скласти можливі харчові ланцюги на прикладі місцевих екосистем.

Обладнання: підручник, таблиці „Біоценоз листяного лісу”, „Біоценоз прісної водойми”.

Хід роботи.

1. Пригадаємо основні типи харчових ланцюгів, їх закономірності, правила складання.

2. Складемо можливі харчові ланцюги місцевих екосистем – листяного лісу, прісної водойми, луків, степу.

3. Складемо харчовий ланцюг акваріума, поля.

4. Порівняємо складені харчові ланцюги. Чому харчові ланцюги акваріума, поля виявилися значно коротшими?

5. Зробимо висновок про особливості харчових ланцюгів різних екосистем, про загальні властивості екосистем.


Практична робота №7.

Тема. Складання режиму дня з урахуванням біологічних ритмів людини.

Мета: визначити індивідуальний добовий ритм, на його основі скласти власний режим дня.

Обладнання: тести для визначення індивідуального добового ритму.

Хід роботи.

1. Пригадаємо основні відомості про біологічні ритми та їх значення у природі та для життєдіяльності організму.

2. За допомогою тестування визначимо індивідуальний добовий ритм. Для цього дамо відповіді на слідуючі питання тестів.

 1. Чи важко Вам вставати вранці? а) так, майже завжди; б) інколи; в)рідко; г) дуже рідко.

 2. В які години Ви переважно лягаєте спати? а) після першої години ночі; б) від половини дванадцятої до першої години; в) від десятої до половини дванадцятої; г) до десятої години.

 3. Який сніданок Ви споживаєте в першу годину після сну? а) солідний; б) багатий, але не дуже калорійний; в) достатньо вареного яйця чи бутерброда; г) досить чашки чаю або кави.

 4. Згадайте ваші легкі роздратованості або легкі сварки в школі або вдома. В який час вони найчастіше виникають? а) в першій половині дня; б) в другій половині дня.

 5. Від чого Ви могли б легко відмовитися? а) від ранкового чаю або кави; б) від вечірнього чаю.

 6. Чи легко Ви під час канікул порушуєте звички, пов’язані з прийомом їжі? а) дуже легко; б)досить легко; в) важко; г) звичок не міняю.

 7. Зранку на Вас чекають важливі справи. На скільки раніше Ви ляжете ввечері спати? а) більш як на дві години; б) на годину-дві; в) менш ніж на годину; г) як звичайно.

 8. Як точно Ви можете оцінювати без годинника відрізок часу, який дорівнює хвилині? Визначте це за допомогою товариша. а) відрізок вийшов менший, ніж хвилина; б) рівно хвилина; в) відрізок вийшов більший, ніж хвилина.

Визначимо свій добовий ритм. Підрахуємо бали за допомогою таблиці

Питання

1

2

3

4

5

6

7

8

а

3

3

3

1

2

0

3

0

б

2

2

2

0

0

1

2

1

в

1

1

12

1

2

г

0

0

03

0
Результати:

0-7 балів – „жайворонок”;

8-13 балів – „голуб”;

14-20 балів – „сова”.

3. Пригадаємо загальні правила складання режиму дня – загальна тривалість сну 9-10 годин, прийом їжі 3-4 рази на день, відпочинок після занять у школі 1,5-2 години, час на приготування уроків 2-2,5 години, останній прийом їжі за 2 години до сну і т.д.

4. складемо власний режим дня, враховуючи індивідуальний добовий ритм.

5. Зробимо висновок про значення біологічних ритмів для життєдіяльності організму.


Практична робота №8.

Тема. Порівняльна характеристика природних і штучних екосистем.

Мета: узагальнити знання про природні і штучні екосистеми, їх загальні закономірності і властивості, зробити порівняльний аналіз природної і штучної екосистеми.

Обладнання: підручник, схема для порівняння.

Хід роботи.

1. Пригадаємо основні відомості про природні і штучні екосистеми, їх загальні закономірності і властивості.

2. На основі набутих знань зробимо порівняльний аналіз природної та штучної екосистеми за таким планом:

 • видова різноманітність;

 • стійкість;

 • колообіг речовин;

 • саморегуляція;

 • взаємозв’язки;

 • продуктивність;

 • цілісність;

 • здатність до самовідтворення;

3. Результати запишемо у таблицю.

4. Зробимо висновок про особливості природних і штучних екосистем.

Ознаки

Екосистема

Природна (біоценоз)

Штучна (агроценоз)

Видова різноманітність

Стійкість

Колообіг речовин

Саморегуляція

Взаємозв’язки

Продуктивність

Цілісність

Здатність до самовідтворення


Практична робота №9.

Тема. Розв’язування задач з екології.

Мета: розвивати вміння розв’язувати задачі з екології.

Обладнання: підручник, збірники задач: Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування задач. Навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2006; Овчінніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології. – Харків: ВГ „Основа”, 2003.

Хід роботи.

1. Пригадаємо основні відомості про трофічні ланцюги і піраміди, правило екологічної піраміди, характеристику популяцій.

2. Розглянемо приклади розв’язування задач з екології (ст.211-213 зб. задач Барна, 115,123 зб. задач Овчінніков).

3. Розв’яжемо слідуючі задачі.

Задача №1.

Яка маса рослин необхідна для існування лисиці масою 15кг, з яких 65% - вода?

Задача №2.

Яка площа необхідна для існування дельфіна масою 340кг, з яких 75% - вода, якщо продуктивність біоценозу 1м2 моря 400г сухої біомаси за рік?

Задача №4.

Яка площа здатна прогодувати пару сов масою по 1,5кг кожна, з яких 70% - вода, якщо продуктивність біоценозу 300г сухої біомаси з 1м2 за рік?

Задача №5.

Сарана відклала 80000яєць, вижило личинок першого віку 24000, другого віку 12000, третього віку 6000, дорослих особин 1200. визначте коефіцієнт виживаності кожної вікової групи і загальний коефіцієнт виживаності.

Задача №6.

У одному з мисливських господарств у природу випустили 4000 фазанів. Єгері встановили, що 400 фазанів потрапили у кігті яструбів, 800 з’їли лисиці, 200 – бродячі собаки, а 2400 фазанів застрелили мисливці. Яка імовірність у фазана вижити?


Практична робота №10.

Тема. Складання схеми кругообігу речовин у біосфері.

Мета: узагальнити знання про кругообіг речовин, його типи, ланки, закономірності, на основі отриманих знань речовин скласти схеми кругообігу деяких речовин у біосфері.

Обладнання: підручник, схеми кругообігу речовин, таблиці.

Хід роботи.

1. Пригадаємо основні відомості про кругообіг речовин у біосфері як основний процес міграції атомів.

2. Порівняємо абіогенні і біогенні кругообіги, особливості кругообігів, що відбуваються за участі господарської діяльності людини.

3. Розглянемо приклади схем кругообігів карбону, нітрогену.

4. Складемо схеми кругообігів води, оксигену, враховуючи вплив живих організмів та господарської діяльності людини.

5. Зробимо висновок про значення кругообігу речовин, його причини, наслідки втручання людини у кругообіг речовин.


Практична робота №11.

Тема. Складання схеми основних джерел забруднення біосфери свого регіону.

Мета: з’ясувати основні джерела забруднення біосфери нашого регіону, скласти схеми основних джерел забруднення біосфери нашого регіону.

Обладнання: реферати, матеріали періодичної преси про екологічний стан регіону та джерела забруднення, матеріали дослідницької роботи „Екологічний стан Лохвицького району”(автор – Пащенко О.В.)

Хід роботи.

1. Розглянемо матеріали про екологічний стан та основні джерела забруднення нашого регіону.

2. На основі даних матеріалів складемо схему основних джерел забруднення біосфери нашого регіону.

3. Зробимо висновок про можливі шляхи подолання екологічних проблем регіону.


Практична робота №12.

Тема. Порівняльна характеристика природного і штучного добору.

Мета: узагальнити знання про природний і штучний добір, на основі отриманих знань зробити порівняльний аналіз природного і штучного добору.

Обладнання: підручник, таблиці „Форми природного добору”, „Сорти рослин”, „Породи тварин”.

Хід роботи.

1. Пригадаємо основні відомості про природний і штучний добір.

2. Порівняємо природний і штучний добір за планом:

 • визначення;

 • форми добору;

 • вихідний матеріал;

 • фактор добору;

 • шлях змін: а) сприятливих; б) несприятливих;

 • характер дії;

 • результат.

3. Результати занесемо у таблицю.

4. Зробимо висновок про особливості природного і штучного добору, їх значення.


Ознаки

Добір

Природний

Штучний
Практична робота №13.

Тема. Визначення рослин.

Мета: розвивати вміння працювати з визначником, визначити запропоновані рослини за допомогою визначника.

Обладнання: гербарії з систематики рослин з картками для визначення, Визначник рослин України /За ред. Зерова Д.К., Вісюліної О.Д., Котова М.І., Барбича А.І.—К.: Урожай, 1965.—880 с.

Хід роботи.

1. Пригадаємо правила користування визначником та картками для визначення.

2. Пригадаємо основні ознаки класів Однодольних і Дводольних рослин та їх найпоширеніших родин.

3. За допомогою карток для визначення та визначника визначимо запропоновані рослини класів Однодольних і Дводольних.

4. Зробимо висновок про особливості родин запропонованих рослин, їх основні ознаки та значення систематики як науки для розвитку біології.


Практична робота №14.

Тема. Етапи антропогенезу.

Мета: узагальнити знання про етапи антропогенезу, його рушійні сили, дати характеристику етапів антропогенезу.

Обладнання: підручник, таблиця „Еволюційний розвиток людини”, схема „Етапи антропогенезу”.

Хід роботи.

1. Пригадаємо основні відомості про рушійні сили антропогенезу, визначимо, яка із них, на вашу думку, є головною.

2. Прогадаємо основні відомості про етапи антропогенезу, дамо їм коротку характеристику.

3. Зробимо короткий опис видів роду Людина, що існували на різних етапах антропогенезу.

4. Зробимо висновок про особливості кожного етапу антропогенезу, дію рушійних сил на кожному етапі. Визначимо, чи змінилася дія рушійних сил протягом антропогенезу.


Практична робота №15.

Тема. Опис рослин і тварин.

Мета: узагальнити знання про різноманітність сучасного рослинного і тваринного світу, зробити опис запропонованих рослин і тварин.

Обладнання: гербарії, зразки рослин, опудала та вологі препарати тварин.

Хід роботи.

1. Пригадаємо основні відомості про рослин і тварин, їх характерні риси.

2. Зробимо опис запропонованої тварини за планом:

 • назва виду;

 • систематичне положення;

 • форма, розміри, покриви тіла;

 • зовнішня будова;

 • риси пристосування до умов існування;

 • значення у екосистемі та для людини.

3. Зробимо опис запропонованої рослини за планом:

 • назва виду;

 • систематичне положення;

 • група рослин;

 • тип кореневої системи, видозміни кореня;

 • листок;

 • стебло, його видозміни;

 • квітка, суцвіття;

 • плід;

 • пристосування до умов існування, до запилення, поширення плодів і насіння;

 • значення у екосистемі та для людини.

4. Зробимо висновок про різноманітність сучасного рослинного і тваринного світу.


Використана література

 1. Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування задач. Навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2006

 2. Галашин О.Я., Бригідир Г.З. Лабораторні і практичні роботи з біології. Інструктивні картки. 10-11 клас. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000

 3. Загальна біологія: підручник для 11 класу/ М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войтіцький. – К: Ґенеза,2001

 4. Овчінніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології. – Харків: ВГ „Основа”, 2003

 5. Общая биология. Учебник для 10-11 классов школ с углубленным изучением биологии// под ред. Рувинского А.О. – М: Просвещение, 1993
Скачати 212.58 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації28.09.2011
Розмір212.58 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх