Конспект уроку на тему: «Загальні риси та особливості поширення водоростей» icon

Конспект уроку на тему: «Загальні риси та особливості поширення водоростей»


5 чел. помогло.
Схожі
План Поняття про біосферу, її межі, особливості...
План Поняття про біосферу, її межі, особливості...
Конспект уроку на тему “Толерантність” Тема уроку: Толерантність...
Зміст
План Фактори, що визначають життя у Світовому океані. Особливості морських угруповань...
План Фактори, що визначають життя у Світовому океані. Особливості морських угруповань...
Реферат на тему: Державна служба та її особливості...
Лекція 5
Конспект “Перетворення фігур у просторі”. Тип уроку : бінарний. Хід уроку...
План семінарського заняття грецькі міста-поліси Чорноморського узбережжя України: організація...
Уроку з виробничого навчання на тему...
УрокуЗагрузка...
скачать
План – конспект уроку на тему:


«Загальні риси та особливості поширення водоростей»


Мета: сформувати в учнів знання про водорості - групу нижчих, найдавніших, просто організованих рослин, їхні характерні ознаки: про особливості середовища життя, будови, життєдіяльності і розмноження, їх різноманітність.


Обладнання: гербарні зразки, таблиці, малюнки, живі об’єкти водоростей, електронний посібник «Відкрита біологія»


Методи: проблемна бесіда, розповідь, робота з живими рослинами та гербарними зразками, підручником, перегляд фрагментів електронного посібника «Відкрита біологія»


Тип уроку: засвоєння нових знань


Хід уроку


I Організаційний момент


II Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів


Які ви знаєте царства живого?

(Рослини, тварини, гриби, дроб’янки, віруси)

Які характерні ознаки представників царства Рослини, що їх відрізняє від представників інших царств? Учні виконують завдання:


Виберіть одну правильну відповідь:


1 Позначте основну особливість представників царства Рослини:

А ріст

Б розмноження

^ В фотосинтез

Г дихання


2 Позначте особливість, завдяки якій рослини – автотрофні організми:

А живляться готовими органічними речовинами

Б живляться за рахунок інших організмів

^ В самі створюють органічні сполуки з неорганічних


3 Позначте науку, яка вивчає рослини:

А зоологія

Б анатомія

В ботаніка


Виберіть кілька правильних відповідей:


4 Серед рослин є:

А неклітинні

^ Б одноклітинні

В колоніальні

Г багатоклітинні


5 царство рослини умовно поділяють на:

А вищі

Б водні

В нижчі


6 серед рослин є:

^ А однорічні

Б багаторічні

В дворічні

Г одноденні


Установіть відповідність:


1 Калина дерево

Подорожник кущ

Береза трава


2 Водорості вищі

Папороті нижчі

Покритонасінні найнижчі


3 морква однорічна рослина

чорнобривець багаторічна рослина

Дуб дворічна рослина

Отже, рослини переважно зелені, за способом живлення є автотрофи, отже здатні до фотосинтезу, є одноклітинними, багатоклітинними і колоніальними, за будовою тіла поділяються на нижчі і вищі, мають життєві форми-дерева, кущі і трави, можуть бути однорічними, дворічними і багаторічними рослинами.


II Мотивація пізнавальної діяльності:


За будовою тіла царство Рослини поділяють на вищі та нижчі рослини. Яка відмінність між ними? (Нижчі мають тіло, яке складається з однієї чи багатьох клітин, не мають тканин, органів). Вищі мають клітини, ткантнт, органи.

Які рослини належать до нижчих? (Водорості)

Cьогодні ми продовжимо мандрівку по царству Рослин і заглянемо в країну водоростей. Чим унікальні представники цієї країни? Які ознаки властиві водоростям, які їх відмінності від інших водяних рослин, якими відділами представлені водорості?


Тему уроку учні записують у зошити


III Вивчення нового матеріалу


Водорості. Про що говорить вам ця назва? (Так, це рослини, які переважно живуть у водному середовищі). У наших водоймах ви зустрінете велике різноманіття водяних рослин: очерет звичайний, рогіз широколистий, сусак, які ростуть по берегах водойм, а також ті що занурені у воду – пухирник звичайний, кушир, елодея канадська та багато інших (учні розглядають їх зображення на інтерактивній дошці). Але це не водорості. А які рослини належать до водоростей?


Перегляд електронного посібника «Відкрита біологія» (знайомство з жителями цієї країни).


Водорості – найдавніші представники царства Рослини. З’явилися на нашій планеті майже 800млн років тому. Їх відомо близько 50 000 тисяч видів. Є одноклітинні, колоніальні і багатоклітинні види. У наших прісних водоймах ви можете бачити різні рослини: очерет звичайний, рогіз широколистий, хвощі, а також ряску елодею, куширі, пухирник, а між ними поселилися прісноводні водорості. Їх тіло складається з однієї клітини чи багатьох клітин, можуть бути колоніальні форми, не утворює тканин, органів. Таке їх тіло називається слань, або талом. Будова їхньої слані може бути різноманітною. У водоростей немає коренів. Тому поживні речовини поглинають крізь оболонки клітин. В їх клітинах міститься хлорофіл Але часом зелений колір хлорофілу маскується додатковими пігментами. За проявом пігментів талому водорості поділяються на відділи: Зелені, Бурі, Діатомові, Червоні водорості, Харові, Золотисті, Жовто-зелені, Евгленові, Пірофітові водорості.(Показую представників різних відділів водоростей з електронного підручника «Відкрита біологія», живі екземпляри. Ми будемо з вами вивчати представників відділів Зелених, Бурих, Діатомових, Червоних водоростей.

Водоростям властиві різні способи розмноження: нестатеве, вегетативне, статеве. (учні записують схематично способи статевого розмноження у водоростей:

1 ізогамія

2 анізогамія

3 оогамія

Поширені у прісних, солоних водоймах, на суходолі (мал.129 с 142 підручника).У грунті, особливо верхньому його шарі, на глибині 1-10 см дуже багато водоростей. Водорості, що живуть у верхніх шарах грунту, - фотосинтезуючі. Вони утворюють грунти на скелях, у пустелях. Завдяки їм на безживних ділянках землі розвивається життя у вигляді бактерій, грибів.

Для водоростей характерний симбіоз-мутуалізм. Так одні з них можуть жити в організмі коралових поліпів, отримуючи захист від несприятливих впливів довкілля, а коралові поліпи без водоростей не можуть утворювати свій скелет. Також ще одним проявом симбіозу може бути паразитизм, коли в клітинах деяких водоростей поселяються бактерії, гриби, завдаючи їм шкоди.

Наука, що вивчає водорості –альгологія.


IV Узагальнення та систематизація знань


Висновок учні записують у зошит, в якому відзначають основні ознаки водоростей – наявність: талому, у клітинах хлорофілу, автотрофне живлення, переважно водне середовище існування, різні способи розмноження.


1 Поміркуйте: чому водорості не трапляються на глибинах понад 265 м?


2 Виконайте завдання:

Покажіть місце водоростей у системі живої природи

Імперія_____________

Над царство_________

Царство_____________

Під царство__________


3 Вставте пропущені слова


Сама назва «водорості» говорить про те, що ці рослини виростають у __________ ___________. Водорості є ________ організмами, мають __________, тому здатні самостійно створювати _________ ________ у процесі _________. Клітини водоростей мають клітинні _________з _____ і ________ і легко __________. У цитоплазмі клітин знаходиться ________ і ________ (один або декілька). Хроматофор – це -_______. У хроматофорах знаходяться _______ тільця - ___________. Навколо них накопичується __________. Водорості можуть бути _________ і ___________, іноді ______ розмірів, до кількох десятків _________. Водорості не мають __________ органів. Органи розмноження _______ і _________. В багатьох у життєвому циклі відсутнє чітке _______________. Розмножуються водорості ________ і ______ і _______ шляхом.


Слова для довідки: чергування поколінь, пластида, хлорофіл, ядро, водному середовищі, вегетативних, одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні, целюлози, пектину, вегетативним, нестатевим, статевим, автотрофними, піреноїди, одноклітинні, органічні речовини, спорангії, гаметангії, фотосинтезу, метрів, стінки, ослизнюються, хроматофор, білкові, крохмаль, великих.


4 Правильні твердження позначте знаком плюс, а неправильні – знаком мінус.


1 Водорості – найдавніші представники царства рослини.

2 тіло водорості називається слань

3 Водоростям властиве лише статевий спосіб розмноження

4 У клітинах водоростей переважає зелений пігмент хлорофіл

5 Для водоростей характерний мутуалізм і паразитизм.

6 Водорості поширені лише у водоймах


V Підсумок уроку, домашнє завдання:


опрацювати параграф 35 підручника, знати терміни і поняття, відповідати на питання с 143 підручника; виконати завдання - 1, 2 рівня складності -3 група, 3 рівня складності -2 група, 4 рівня складності - завдання для першої групи. Для всіх учнів пригадайте с 143 підручника


План – конспект уроку на тему: «Одноклітинні зелені водорості»


Мета: Ознайомити учнів з одноклітинними водоростями, їх будовою, живленням, розмноженням, ускладненням в будові одноклітинних організмів і появою перших рослин. Показати їх здатність утворювати органічні речовини за допомогою хлорофілу. Учити розпізнавати водорості і пояснювати їх будову; закріпити вміння і навички роботи з мікроскопом.


Обладнання : гербарні зразки водоростей, натуральні об’єкти, мікроскопи, таблиці, електронний посібник «Відкрита біологія»


Методи: розповідь, перегляд фрагменту з посібника, робота з тестовими завданнями, мікроскопом, таблицями


Тип уроку: комбінований


Хід уроку:

(проходить у формі подорожі)


Екскурсовод 1

Одним із найчисельніших відділів водоростей є Зелені водорості. Їх налічується близько 25 тисяч. Поширені в прісних і солоних водоймах, на зволожених ділянках суходолу, є на снігу, на льоду.

Давайте познайомимося з їх представниками.(мал. на електронному посібнику, малюнки підручника, гербарні зразки, натуральні об’єкти).Чому вони дістали таку назву? (Водорості, Зелені?) ( живуть у воді, нижчі, містять зелений пігмент хлорофіл).А що це все означає? (здатні до фотосинтезу).

Зазирнемо в наші мікроскопи. Наше знайомство розпочнемо з жительки прісної водойми – хламідомонади. (Учні розглядають і вивчають її будову).


Вчитель: Яка кількість клітин утворює тіло? (одна). Які органели для неї характерні? Для чого в неї джгутики? (для руху).Яка роль ядра? (збереження і передача спадкової інформації).Хлоропласт? (проводить фотосинтез), тобто сама створює органічні речовини, а в темряві гетеротрофно, поживні часточки проходять крізь пори клітинної оболонки. Піреноїд?(Збираються поживні речовини) Вічко? (сприймає світло) Скоротлива вакуоля?(регулює тиск всередині клітини). Як же вона відтворює собі подібних? (розглядають учні малюнок підручника, а також схему).

Отже, хламідомонада розмножується 2 способами – статево при несприятливих умовах, і нестатево за допомогою спор при сприятливих умовах).


Екскурсовод 2

Жителькою цієї країни є хлорела. Загляньмо в мікроскопи і познайомимося з нею ближче.

(учні розглядають і порівнюють будову хламідомонади і хлорели, складаючи таблицю для порівняння). Розмножується нестатевим способом – за допомогою нерухомих спор.

Чим же унікальна ця жителька?


Свої теоретичні дослідження провели мої помічники і про них вони нам повідомлять.


Екскурсовод 3: Хлорела - найбільш швидкоросла рослина. За добу може збільшувати свою вагу в з тисячі раз. При цьому поглинається величезна кількість вуглекислого газу й виділяється дуже багато кисню. Водорості очищали повітря настільки інтенсивно, що завоювали право польоту на космічному кораблі. Правда для підтримування «життєвого тонусу» бурхливо ростучих водоростей необхідне штучне освітлення, багато разів яскравіше ніж природне. Вміст вітаміну С в хлорелі майже такий самий як і в лимоні, білка в 4 рази більше, ніж в пшениці. Хлорела – рекордсмен щодо врожайності між культурними рослинами: з одного гектара площі можна дістати понад 40 тисяч тонн сухого концентрату.


Екскурсовод 4: В одному досліді хлорелу увели у черевну порожнину білих пацюків. Здавалося, що потрапивши в середовище без світла, води і повітря, водорость повинна швидко загинути, але цього не сталося. Зробивши розтин «заражених» пацюків, експериментатори знайшли на черевці вузлики з ущільнених хлорел. Вони були яскраво – зелені, а клітини їх стали у 8 разів більші, ніж у хлорел, що живуть у сприятливих умовах. Отже, хлорела – надзвичайна пристосованка до нових умов.


Екскурсовод 5.

Ще один житель цієї країни – вольвокс. Він живе у товщі води озер, боліт, калюж. Його колонія до 2 мм у діаметрі. Вона складається до 20 тисяч рухомих клітин, подібних до хламідомонади, які з’єднані між собою. Розмножується статевим і нестатевим способом (Учні розглядають зображення вольвокса на інтерактивній дошці)


Вчитель: Щоб жителі цієї країни були вдячні за нашу гостину давайте подякуємо їм і запросимо їх до нашої країни розумників. Для цього покажемо які ми були допитливі у них в гостях.


III Закріплення вивченого матеріалу


(Учні працюють з тестами по чотирьох рівнях)

1 група виконує завдання 3, 4 рівнів

2 група -2 рівня

3 група – 1, рівня


IV Домашнє завдання.


Опрацювати параграф 36 підручника.

Поміркуйте с. 166 підручника -1 група, 2 група – знати відповіді на питання в кінці параграфа, 3 група – знати представників одноклітинних зелених водоростей.


План – конспект уроку на тему: «Багатоклітинні зелені та діатомові водорості»


Мета: вивчити будову багатоклітинних зелених водоростей, їхні характерні ознаки, про особливості будови, життєдіяльності і розмноження їх, різноманітність; закріпити навички роботи з мікроскопом


Обладнання: таблиці, живі та гербарні зразки водоростей, комп’ютер,


Методи: бесіда, розв’язування тестових завдань, графічний диктант, гра «Мікрофон», зображення схем, самостійна робота, лабораторна робота, робота в групах


Тип уроку: комбінований


Хід уроку:


1 Організаційний момент


II Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів


Продовжимо нашу подорож до країни Багатоклітинних зелених та Діатомових водоростей. Щоб вирушити в дорогу збираємо валізи. І що в них покладемо? А покладемо знання про одноклітинні зелені водорості.


Давайте розв’яжемо завдання: (питання – на інтерактивній дошці)


1 позначте водорість, яка найчастіше зустрічається у воді під час «цвітіння» невеликих калюж або водойм:

^ А хламідомонада

Б улотрикс

В ламінарія


2 Укажіть стадію розвитку, на якій зимує хламідомонада:

А зріла форма

Б гамета

В зигота


3 червона світлочутлива пляма в тілі хламідомонади для:

^ А сприйняття світла

Б сприйняття температури

В сприйняття вологості


4 не має джгутиків:

А хламідомонада

Б хлорела

В ламінарія


5 колоніальна водорість:

А хламідомонада

Б хлорела

^ В вольвокс


6 Розмножується виключно статевим шляхом:

А хламідомонада

Б хлорела

В вольвокс

Графічний диктант, де правильні відповіді позначаються- I, а неправильні - _.


1Відомо близько 2 тис видів одноклітинних зелених водоростей

2 представниками одноклітинних Зелених водоростей є хламідомонада, хлорела, вольвокс.

3 В клітинах переважає хлорофіл

4 Хламідомонада – велетенська морська рослина

5 Скоротливі вакуолі регулюють тиск усередині клітини

6 червоне вічко допомагає хлорелі визначити освітленість

7 В ядрі зберігається спадкова інформація

8 Хламідомонада розмножується лише статевим способом

9 Хлорела розмножується статевим і нестатевим способом

10 Нестатеве розмноження хламідомонади проходить при несприятливих умовах

11 Статево хламідомонада розмножується при сприятливих умовах

12 Вольвокс – представник одноклітинних Зелених водоростей


(_I I_I_I_ _ _ _I) – відповіді для перевірки


Два учні працюють біля дошки, схематично зображуючи хлорелу – 1 учень, 2 учень –хламідомонаду, за їх схематичними малюнками 2 учні позначають складові клітин


Гра «Мікрофон» (Учні порівнюють представників одноклітинних Зелених водоростей)


1 В чому подібність хламідомонади і хлорели?

2 В чому відмінність хлорели та хламідомонади?


Учні виконують тестові завдання в групах по 4 рівнях ( взаємоперевіряють себе, вчаться оцінювати) – робота в групах


III Вивчення нового матеріалу


Валізи зібрали, тож вирушаємо у країну Багатоклітинних зелених та Діатомових водоростей.

Учні записують тему уроку «Багатоклітинні зелені та Діатомові водорості»

Що вам говорять ці назви?

Давайте в незнайомій нам країні дослідимо нитчасті водорості спірогіру та улотрикс.


Самостійна робота. ( Розгляд під мікроскопом цих водоростей.)


1 Порівняйте будову улотрикса і спірогіри. Зверніть увагу на форму і розміщення клітин.

2 Вивчіть одну клітину. Знайдіть оболонку, ядро, хроматофор. Зверніть увагу на розміщення хроматофора.

3 Замалюйте кусочок нитки і одну клітину і підпишіть їх будову

4 Порівняйте спірогіру з улотриксом. Що спільного в їх будові? Замалюйте кусочок нитки улотрикса.


Перегляд фрагменту електронного посібника


Давайте порівняємо будову хламідомонади і улотрикса і спірогіри.


Згадайте як розмножується хламідомонада. (2учні біля дошки, 1- схематично зображує нестатеве розмноження, а другий – статеве)

Улотрикс розмножується вегетативно (уривками нитки), нестатево (чотири джгутиковими спорами), статево (дводжгутиковими гаметами) Пояснення супроводжується схематичним малюнком на дошці.


Знайомство з різноманітним світом багатоклітинних водоростей продовжимо подорожуючи за комп’ютером ( посібник «Відкрита біологія»)


Яке ускладнення в будові іншого представника цих водоростей хари ви виявили?

(Так, зовні її слань нагадує вищі рослини –прямостояче «стебельце» на якому кільчасто розміщені «листочки». Кріпиться до субстрату за допомогою ризоїдів –коренеподібних ниток.

Ми з вами побачили різноманітний світ багатоклітинних зелених водоростей.


Отже, Зелені водорості – багаточисельна група рослин, які живуть у різних водоймах; при фотосинтезі із води вбирають вуглекислий газ, виділяють кисень, необхідний для дихання живих організмів.


Давайте познайомимося з цікавими в цій країні представниками діатомовими водоростями.


Продовжимо мандрівку за комп’ютером. (перегляд фрагменту електронного посібника «Відкрита біологія»)

Зверніть увагу на представників діатомових водоростей, де вони поширені, які ознаки притаманні представникам відділу Діатомових водоростей?

Після перегляду електронного фрагмента учні розглядають малюнок 136 с 148 підручника і виконують тестові завдання про діатомові водорості по 4 рівнях складності: I рівень – завдання 13 -18; II рівень – завдання 13 – 18; III рівень – 1, IV- 1 завдання


IV Узагальнення та систематизація знань


Щоб завершити мандрівку цією цікавою країною і розпрощатися з її жителями треба подякувати їм за знайомство і для цього вони пропонують нам виконати лабораторну роботу «Будова водорості»


Учні виконують вправи 1 – 5 с 149 підручника


1 Погляньте на зображення водяної квіткової рослини елодеї канадської. Чому цю рослину не можна назвати водорістю, хоча її тіло занурене повністю у воду?


2 До таблиці внесіть відомості про багатоклітинні зелені та діатомові водорості

Відділи рослин

Представники

Середовище життя

Особливості будови

Місце та роль у природі

Практичне значення

Багатоклітинні зелені
Діатомові


V Домашнє завдання: опрацювати параграф 37 підручника 3 група –знати представників багатоклітинних зелених та діатомових водоростей, розв’язати тестові завдання 1 -2 рівнів – 3 група; 2 група –розв’язати тестові завдання ш рівня;

1 група – розв’язати тестові завдання четвертого рівня складності


План –конспект уроку на тему: «Бурі та Червоні водорості»


Мета: познайомити з особливостями будови морських водоростей, їх значенням і застосуванням


Обладнання: гербарій морських водоростей; живі водорості, комп’ютер, « Електронний посібник «Відкрита біологія»


Тип уроку: вивчення нового матеріалу


Методи: робота з тестами по 4 рівнях складності в групах, дослідницька робота, презентація


Хід уроку:


I Організаційний момент


II Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів:

Сьогодні діти ми здійснимо мандрівку до морських стихій підводного царства. І для цього потрібно ретельно приготуватися.

Щоб не штормило нас море згадаймо особливості будови багатоклітинних водоростей в порівнянні з одноклітинними і вирішимо хто ж буде в нас капітаном нашого плавання

(2 учні біля дошки схематично зображують будову і підписують складові хламідомонади та спірогіри). А капітаном вийшов безпомилковий переможець.


А щоб підібрати команду пропонуємо питання (перевіряємо правильність виконання 4-х рівневих тестів).


III Мотивація пізнавальної діяльності

Які водорості живуть у морях? Як вони пристосувалися до життя? Які особливості їх будови? Яке їх значення у природі і для життєдіяльності людини?


IV Вивчення нового матеріалу


Учні записують тему в зошит « Бурі та Червоні водорості»

Як ви думаєте, чому вони так названі?

І щоб більше про них дізнатися будемо збиратися в дорогу, а для цього нам потрібно вибрати боцмана. А чи знає він їстівні водорості? Хто з вас хоче нагодувати нас цінною рослинною їжею? (Збирався у подорож і уважно дослідив це питання один із наших учнів; свою дослідницьку роботу він нам зараз представить. Учень презентує про цінність і значимість ламінарії –представника бурих водоростей)

(знайомство з презентацією учня)


В мандрівку готові, тож вирушаємо.


Які рослини представляють відділ бурих водоростей? Які особливості їх будови та способу життя? Яке їх значення в природі та для людини?


Зануримось в воду. (Перегляд фільму про бурі водорості за комп’ютером )

Визначаємо систематичне положення морської капусти, або ламінарії (один учень біля дошки)

Імперія – Клітинні

Надцарство –Еукаріоти

Царство –Рослини

Підцарство – Багатоклітинні

Відділ – Бурі водорості

Рід – Ламінарія

Вид – Ламінарія...

Учні відповідають на питання поставлені до перегляду фрагменту електронного посібника «Відкрита біологія» про Бурі водорості.


Зануримося глибше.

Презентує нам наступну зупинку подорожі одна русалка (презентація червоних водоростей)

Які характерні ознаки червоних водоростей? Які речовини вони запасають?


Зануримося ще глибше (перегляд фільму про червоні водорості)


Висновок: отже, Бурі та Червоні водорості – відділи, що об’єднують найскладніше організованих представників цих рослин.


І на завершення мандрівки водорості приготували нам тести. Тож пройдемось по них. (Учні виконують тестові завдання по 3 рівнях складності)


Домашнє завдання: опрацювати параграф 38; знати представників відділів Бурі та Червоні водорості, їх особливості – 3 група; вправи 1 – 4 –завдання для другої групи; 4 рівень тестових завдань – виконують учні першої групи

Провести дослідницьку роботу (добути папір із водоростей) – для допитливих


План – конспект уроку на тему: «Значення водоростей у природі та житті людини»


Мета: сформувати знання про місце та роль водоростей у природі, про значення у господарській діяльності людини


Обладнання: колекція продуктів, які отримують з водоростей (Йод, бром, агар-агар, ацетон, спирт, оцтова кислота, папір, сода, консерви із морської капусти), живі та гербарні екземпляри водоростей


Методи: бесіда, розповідь, робота в групах з тестами, підручником, таблицями, з мікроскопом, теоретичні і практичні дослідження учнів, складання схем, екологічна гра


Тип уроку: засвоєння нових знань


Хід уроку:


I Організаційний момент


II Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів

Перевірка виконання тестових завдань (Робота в групах – учні вчаться перевіряти правильність виконання завдань, оцінювати)


III Мотивація навчальної діяльності


Великий різноманітний світ водоростей, вони є різної будови: одноклітинні (хлорела, хламідомонада), багатоклітинні - улотрикс, спірогира, ламінарія і т. д.; колоніальні – вольвокс. Живуть водорості у різних середовищах – переважно у воді. Але чи тільки у воді? Завдяки широкій пристосованості до зовнішніх умов водорості поширені по всій земній кулі, утворюють різні екологічні угрупування: планктонні, бентосні, наземні, грунтові, гарячих джерел, на снігу та льоду, в солоних водоймах, у вапняковому субстраті. (проводиться екскурсія, на якій діти знайомляться з водоростями, їх екологічними угрупуваннями і збирають матеріал до уроку)

Яке ж значення водоростей у природі та вжитті людини?


IV Вивчення нового матеріалу

Діти записують тему уроку, а з неї виводять мету. (Учні заздалегідь готують повідомлення про значення водоростей у природі та житті людини і про свої теоретичні і практичні дослідження доповідають класу).

1 учень

Водорості як всі зелені рослини, з допомогою хлорофілу на світлі з участю вуглекислого газу і води створюють органічні речовини, при живленні вбирають вуглекислий газ і виділяють кисень. На дні і берегах морів відкладається органічна речовина.

Учитель доповнює:

Життя зародилось в океані приблизно 2 млрд років назад. Виділяючи кисень, водорості створили умови для життя інших живих організмів. В зв’язку з тим, що первісні моря відступали, деякі водорості опинились на суші і від них походять наземні рослини. Отже, водорості відіграли велику роль: від них походять всі наземні рослини, вони, виділяючи кисень дали можливість існувати тваринам, які населяють водні простори.


2 учень

Водорості, утворюючи у водоймах зарості, створюють умови для життя риб і інших тварин. Одноклітинними водоростями живляться рачки і інші дрібні маленькі тваринки, а ними живиться маленька рибка, а нею – більш велика риба. Всі вони дихають киснем, який виділяють водорості. «Немає водоростей – немає риби», говорять жителі Нормандії.


3 учень

Різноманітне використання людиною водоростей. Прибережні жителі використовують викинуті морем водорості, як цінне калійне добриво для полів і як корм тваринам. Від водоростей свині жирнішають, а корови дають більше і більш густого молока.


4 учень

Ламінарія (морська капуста) давно відома мешканцям Китаю і Японії як корисна поживна рослина, яку вживають в їжу для збереження і зміцнення здоров’я. Із неї виготовляють лапшу, пиріжки, голубці, їх добавляють у муку. Із неї роблять овочеву ікру, пюре, салати, консерви і навіть цукерки. Дослідженнями встановлено, що до складу морської капусти входять майже всі хімічні елементи морської води. Калій, натрій, магній, хлор, бром, йод, фосфор, сірка міститься в ній у вигляді мінеральних солей і складних органічних сполук. Ламінарія багата на вуглеводи (їх близько 60), глютамінову, аспарагінову, щавлеву, альгінову та інші кислоти. В слабкому розчині соляної кислоти ламінарія перетворюється в набухнявілу масу. Волога водорість виділяє липку рідину, яка витягується в нитки. Ця властивість залежить від наявності в водоростях альгінової кислоти. Із альгіна добувають спирт. Альгін має сильну клейку властивість. Альгін застосовують в текстильній промисловості при забарвленні тканин, одержанні кружев, фігурних зморшкуватих тканин. Альгінати використовують в кожевній промисловості і при виготовленні пластинок, фотоплівок, скла, яке не б’ється . Із ламінарії добувають йод, в ній міститься йоду більш ніж 0,5 процентів. Використовується ламінарія як лікарська та вітамінна речовина.


5 учень

В Японії широко використовується в харчуванні червона водорість - порфіра. З водоростей виготовляють безліч різних консервів. Одну із водоростей, яка живе в Північному морі – хондрус – в сухому вигляді використовують як ліки при захворюванні дихальних шляхів. Із інших червоних водоростей добувають агар – агар, який застосовують у всіх мікробіологічних лабораторіях світу, для одержання чистих культур мікробів. Без нього не може обійтися і харчова промисловість і навіть при виробництві кіноплівки. Кондитери і пекарі добавляють в тісто невелику кількість агар-агару, щоб довше не черствіли пиріжки, хліб.


6 учень

Біля узбережжя Балтійського моря росте червона водорість - фурцелярія. Використовують її для виготовлення цукерок, у тваринництві (для підгодівлі тварин).З неї добувають агар.

Смачна водорість філофора. Добувають її в Чорному морі на глибині 15- 40 м. З неї добувають агароїд – речовину, що застосовують у медицині і для виготовлення багатьох видів цукерок, мармеладу, морозива.

Водорості містять багато вітамінів, вуглеводів, деяку кількість йоду. Деякі водорості вживають проти цинги і туберкульозу.


7 учень

Іще в древньому Римі застосовували водорості для забарвлення тканин. Китайці при виготовленні фонариків покривали марлю клеєм із водоростей.

Із водоростей добувають папір.


8 учень (доповідає і демонструє свою дослідницьку роботу)

Водорості, головним чином кладофора, у вигляді тіни збирав на березі водойми, або можна витягувати граблями із дна. Тягнути необхідно повільно, тоді водорості не обриваються і тягнуться великою масою. Витягнуті водорості підсушував на заборі. Коли водорості висохнуть нарізав їх ножицями на дрібні кусочки, не більше 0,5 см, склав у металічну ступку, змочив водою і товк на протязі 10 -15 хвилин. Потім приготував миску з водою і дрібне металічне ситечко. Подрібнені водорості поклав на ситечко і опустив в миску з водою і добре розбовтав у воді над ситечком, і дав осісти. Добре збовтував для того, щоб водорості рівномірно осіли на поверхні сита. Коли маса осяде, ситечко обережно вийняв із води і вміст його прикриваю листком паперу, надавлюючи на папір, щоб віджати воду. Перевертаю ситечко і його вміст остається на папері. Отриманий листок покриваю іншим листком паперу. Кладу на рівну поверхню і прогладжую гарячим утюгом з обох сторін, поки папір не буде сухим. Обидва листки паперу акуратно відділяю від середнього, отриманого із водоростей. Краї обрізаю і одержую зелений листок паперу.


9 учень

Існує своєрідна морська агрономія, коли в морі вирощують і збирають урожай водоростей. В деяких країнах дослідили і нанесли на карти зарості водоростей і стали виконувати підводні покоси водоростей. Для цього придумали спеціальні жатки, які зрізають і піднімають на палубу корабля за 1 годину 25 т водоростей.


10 учень

Я досліджував наявність водоростей у грунті.

Взяв з поверхні трошки землі і насипав на дно колби з водою тонким шаром. Через місяць продовжив дослідження і виявив водорості. Отже, водорості живуть і в грунті і накопичують там органічні речовини.


11 учень

Я досліджував наявність водоростей на корі дерев.

Взяв з поверхні кори зелений наліт і дослідив його під мікроскопом. Побачив водорості. Отже вони живуть і на корі дерев, вбирають вуглекислий газ з повітря і збагачують повітря киснем.


V Закріплення вивченого матеріалу

Учні записують у вигляді схеми позитивну і негативну роль водоростей у природі та житті людини.


Екологічна гра

Діти називають мешканців водойм, створюють ланцюги живлення.

А фактором впливу виступає вчитель, який називає якийсь екологічний фактор, при цьому він впливає на дані екологічні ланцюги, які створили граючись діти. Діти пояснюють вплив факторів на живі організми, на порушення екологічних зв’язків.


VI Домашнє завдання: опрацювати параграф, працювати з тестами, організувати команди до участі в брей -рингу


Позакласний захід


Брей – ринг по темі «Водорості» (Інтелектуальна гра)


Участь у грі приймають три команди. Спочатку грають дві команди. Учні відповідають на поставлені їм питання. Яка команда набере більшу кількість балів – вона буде грати з третьою командою. Яка команда набере більшу кількість балів та й буде переможцем у грі.


Мета: розвивати зацікавленість учнів у здобутті нових знань, любити природу, бути спостережливим, допитливим, виховувати дбайливе ставлення до живих істот, цінувати значення водоростей у природі та житті людини.


Питання задаються по черзі, то одній команді, то другій.


Гра – це не просто забава, а водночас розумна та весела школа життя. В іграх закладена народна мудрість. Гра не лише розвиває фантазію, кмітливість, інтелект, а й учить справедливості, чесності. Біологічні ігри вчать берехливого ставлення до всього живого.


Друже мій, люби життя,

Люби людей, природу

А кривду кинь у забуття

Як камінь в чисту воду

Б.Лепський


I тур


Питання командам


1 Як називається тіло водорості?

(Талом)


2 Яка водорість росте швидко майже як бамбук?

(Гігантська бура водорість макроцистис)


3 Яку водорість називають морською капустою?

( Буру водорість ламінарію)


4 Що таке піреноїди?

(Білкові тільця у хроматофорах водоростей, навколо яких накопичується крохмаль, олія, інші речовини)


5 Яких водоростей називають багрянками? Чому?

(Червоні, тому що вони запасають багрянковий крохмаль)


6 Яка водорість є чудовим санітаром?

(Хлорела)


7 Які водорості приймають участь в утворенні коралових рифів?

(Червоні водорості – коралінові і деякі бурі водорості)


8 Які водорості іноді називають кам’яними і чому?

(Червоні, в оболонках їх клітин відкладається велика кількість карбонату кальцію)


9 У Японії розвинене промислове культивування водоростей. Які водорості вони культивують?

(Їстівні водорості – порфіри)


10 Ця водорість мешкає в льодовиках Кавказу і може забарвлювати сніг у криваво-червоний колір на значних площах. Що це за водорість?

(Гірська хламідомонада, яка запасає у своїх клітинах червоний пігмент гематохром. Скупчення їх і забарвлює сніг)


11 Яких водоростей називають рекордсменами глибини?

(Червоні водорості)


12 Із клітинних стінок яких водоростей добувають цінну речовину агар?

(З червоних водоростей)


13 Щоб не черствів хліб та хлібобулочні вироби в них добавляють речовину, яку добувають з червоних водоростей. Що це за речовина?

(Агар-агар)


14 Без якої водорості не було б морозива?

(Із бурих водоростей добувають альгінову кислоту, яка допомагає отримати однорідну масу і перешкоджає утворенню льоду)


II тур


Команда переможець змагається з третьою командою


1 Вона має великий вміст вітаміну С, майже такий самий як у лимоні. Що це за водорість?

(Хлорела)


2Яка водорість має більше білка у 4 рази, ніж у пшениці?

(Хлорела)


3 Яка водорість багата на йод?

(Бура водорість ламінарія)


4 Яка водорість здійснила подорож у космос?

(Хлорела, тому що вона дуже інтенсивно очищає повітря)


5 Ще 500 років тому жителям Китаю та Японії було наказано вживати в їжу водорість з метою збереження здоров'я. Що це за водорість?

(Ламінарія)


6 Які водорості мають найбільш складну будову талому?

(Бурі водорості)


7 Який грунт називають діатомовий?

(Грунт, який багатий на сполуки кремнію)


8 Які водорості витягують кремнезем із води і використовують його для побудови свого тіла?

(Діатомові)


9 Які водорості відіграли велику роль в утворенні нафти?

(Учені вважають, що діатомові та деякі інші водорості, що запасають олію, відіграли велику роль в утворенні нафти)


10 Яка водорість дає фантастичні врожаї за короткий період часу?

(Хлорела)


11 Чарльз Дарвін писав: «У берегів Південної Америки зарості водорості утворюють величезні підводні ліси Південної півкулі. Я можу порівняти їх тільки з наземними лісами

тропічних областей. І все-таки, якби в якій- небудь країні знищити ліс, то не думаю, щоб при цьому загинула хоча б приблизно така кількість видів тварин, як зі знищенням цієї водорості». Що це за водорість?

(Бура водорість макроцистис)


12 Експедиція Вітуса Беринга наближалася до кінця, але хвороба наступала. У всіх розхитувалися і випадали зуби. Переважна частина екіпажу загинула, загинув і сам Берінг. Вижила лише група моряків, які додавали до їжі водорості. Що врятувало людей?

(Водорості врятували життя моряків, тому що містять велику кількість вітамінів С, В, К)


13 У 1492 р. Х. Колумб на шляху до Америки перетнув Саргасове море Атлантики, яке не має берегів, а тільки обмежене круговою течією. Каравели мореплавців натрапили на перешкоду – острови, утворені водоростями. Яка водорість утворила такі острови?

(Саргасум)


14 Дуже цікава водорість часто трапляється в морях. Кущик її – із сланню стеблом, ризоїдами і пластинками, які нагадують перисті листки, - досягає півметра завдовжки. Але вся рослина – це одна велетенська клітина, хоч і з великою кількістю клітинних ядер. Досить найменшого поранення оболонки, як увесь вміст водорості виливається у воду. Що це за водорість?

(Водорість каулерпа)


Перемагає команда, яка набрала найбільшу кількість балів.


Тестові завдання по чотирьох рівнях складності з теми Водорості


Дані тести можуть бути використані вчителем при актуалізації опорних знань учнів, при закріпленні нового матеріалу, при повторенні, при узагальненні та систематизації знань, при перевірці засвоєння знань, а також при випереджаючому, самостійному засвоєнні знань учнями з даної теми. Тестові завдання III-IV рівнів складності дають можливість підготувати учнів до біологічних олімпіад


До параграфа 35


Загальні риси та особливості поширення водоростей


I рівень

1)Царство Рослини налічує понад :

А) 20 0000видів б) бО ОООвидів в) 400 000видів

2) До нищих рослин належать:

а) мохоподібні б) водорості в)плауноподібні

3) До вищих спорових рослин належать:

а)водорості б)голонасінні в)мохоподібні

4)3'явилися водорості на нашій планеті майже:

а)200млн років тому б) 800 млн років тому в) 80 000років тому

5)Водоростей відомо:

а)50 000видів б)45 000видів в)550 000видів

6) Тіло водоростей поділяється на органи:

а)так б)ні

7) Тіло водоростей називають:

а) тілом б) сланню в)стеблом

8) Розмножуються водорості:

а) тільки нестатево б)статево в) нестатево г)вегетативно

9) Водорості здатні до фотосинтезу:

а)так б)ні

І0) Поживні речовини поглинають:

а) листком б)стеблом в)окремими клітинами

11) Газообмін здійснюється:

а)через продихи б)через окремі клітини в)через все тіло

12) Водорості поширені у : а) тільки у прісних водоймах б) тільки у солоних водоймах в) на суходолі г)у прісних, солоних водоймах, на суходолі

13)Симбіоз це:

а)співжиття організмів різних видів б)взаємодопомога

організмів різних видів в)співжиття організмів одного виду

14) Мутуалізм це:

а)співжиття організмів, що отримують користь один від одного б)

співжиття організмів, яке не приносить користі один одному

15)Є такі відділи водоростей:

а)зелені б)жовті в)бурі г)сині д)червоні є) діатомові


II рівень

І Продовжіть думку

1) Царство Рослини налічує...

2) Нижчі рослини це...

3) Вищі рослини"■це-...

4) Водорості з'явилися на нашій планеті ...

5) Водоростей відомо...

6) Сла.нь це...

7) Спі льна ознака водоростей..,

8) Водоростї не мають...

9) Поглинання речовин та газообмін здійснюється..,

10) Водорості поширені.,

11) Симбіоз це...

12) Мутуалізм це..,

13) Паразитизм це...

14) Є такі відділи водоростей...

15) Способи розмноження водоростей,,.


III рівень

І) Дайте загальну характеристику водоростей,

2) 3а якими ознаками вищі рослини відрізняються від водоростей?

З ) ЯкІ спільні ознаки різних представників водоростей?

4) Які середовища життя водоростей вам відомі?

5) Яких розмірів бувають водорості?

6) Що таке симбіоз?

7) Чим відрізняється мутуалізм від паразитизму?


IV рівень

1 ) Чому водорості отримали таку назву?

2) Чому водорості не трапляються на глибинах понад 265 м?

3) Чому вважають, що водорості - це найпростіші рослинні

організми?

4) Як водорості пристосовані до життя у водному середовищі?

5) Що розуміють під виразом "снігові водорості"?


До параграфа 36


Одноклітинні зелені водорості


I рівень

1.Скільки водоростей належить до відділу Зелених водоростей?

а) 15 тис видів 6)20 тис видів в)25 тис видів

2.Зелені водорості поширені:

а) у грунті б) солоних водоймах в) у прісних водоймах г) на снігу

3.Рухаються за допомогою джгутиків:

а) спірогіра б) хламідомонада в) хлорела г) вольвокс

4.Рухаються за допомогою течії води:

а) вольвокс б) спірогіра в) хламідомонада

5.Ведуть прикріплений спосіб життя:

а) хлорела б) хара в) спірогіра г) улотрикс

б.Запасною речовиною зелених водоростей є:

а) глікоген б) крохмаль

7.Для зелених водоростей характерні вакуолі з клітинним соком:

а)так б) ні

8.Розмножуються водорості:

а) спорами б) статево в) нестатево г) вегетативно

9.Одноклітинні водорості:

а) хара б) хлорела в) улотрикс г) хламідомонада

10.Багатоклітинні водорості:

а) улотрикс б) хламідомонада в) хара г) спірогіра

11 .Хламідомонада живе у:

а)солоних водоймах б)прісних водоймах в)на снігу

12.Ухламідомонади джгутиків:

а)один б)два в)багато

13.У хламідомонади є вакуолі:

а)скоротливі б) рухові в) з клітинним соком

14.Функції скоротливих вакуоль:

а) накопичувати воду б) виводити надлишок води з організму в) руйнувати клітини

15.У клітині хламідомонади є:

а) клітинна стінка, ядро, цитоплазма, хроматофор, 2 джгутики, скоротлива вакуоля, червоне вічко 6)2 вічка, 1 ядро, 2 хроматофори, 2 джгутики в)клітинна стінка, ядро, джгутик, хроматофор, цитоплазма, скоротлива вакуоля, червоне вічко

16.Червоне вічко бере участь у сприйнятті звуків:

а) течії хвилі б) світла

17.Для хламідомонади характерно:

а) автотрофне живлення б) гетеротрофне в) міксотрофне

18.Розмножується хламідомонада:

а) вегетативно б) статево в) нестатево

19.Хлорелає:

а) одноклітинна б) багатоклітинна в) колоніальна

20.Поширена хлорела:

а) у прісних водоймах б) солоних водоймах в) у зволожених грунтах г) на снігу д) на дереві

21 .Характерні мутуалістичні зв'язки для хлорели:

а) так б) ні

22.Хлорела розмножується:

а) вегетативно б) статево в) нестатево

23.Вольвокс живе:

а) у товщі грунту б) у товщі води озер, річок, боліт, калюж в) у товщі снігу

24.До складу колонії вольвоксу входить:

а) до 25тис б )до 20 тис в) до 15 тис клітин

2 5. Розмножується вольвокс:

а) статево б) нестатево в) вегетативно


II рівень


Допишіть речення:

1 .Зелених водоростей налічується...

2. Зелені водорості поширені...

3. 3а допомогою джгутиків рухаються...

4. 3а допомогою течії води рухаються...

5.Прикріплені до субстрату...

бЗапасною речовиною зелених водоростей є...

7.Одноклітинні водорості...

8.Багатоклітинні водорості...

9.3аповни таблицю:


Ознаки

Хламідомонада

Хлорела

Вольвокс

ПоширеніЗапасна речовинаНаявність вакуольНаявність джгутиківНаявність вічкаРозмножуються

III рівень.


1 .Які ознаки притаманні представникам відділу Зелені водорості?

2.Яка будова одноклітинних Зелених водоростей?

З.Які особливості розмноження характерні для представників одноклітинних Зелених водоростей?

4.Які відмінності у будові та способі життя представників одноклітинних Зелених водоростей?

5.Яка відмінність статевого і нестатевого способів розмноження у хламідомонади?


IV рівень


1 .Чому водорості належать до нижчих рослин?

2.Чому представники водоростей не утворюють тканини та органи?

З.Яке значення статевого та нестатевого розмноження в житті водоростей?

4. Доведіть, що одноклітинна водорость -це цілісний організм.

5.Яке значення має змішаний тип живлення у житті хламідонади

6. Покажіть місце водоростей у системі живої природи:

Імперія____________________

Над царство________________

Царство_____________________

Підцарство__________________

2. Загальна характеристика водоростей. Вставте пропущені слова. Сама назва «водорості» говорить про те, що ці рослини виростають у___________________середовищі.

Водорості є______організмами, мають______, тому здатні самостійно ство­рювати _______________у процесі_______. Клітини водоростей мають

клітинні________з________і________. і легко_______. У цитоплаз­мі клітин знаходиться_______і_______(один або декілька). Хроматофор ~

це ________. У хроматофорах знаходяться _______ тільця -__________________.

Навколо них накопичується . Водорості можуть бути________,

_________ і _________, іноді_________ розмірів, до кількох десятків

_________. Водорості не мають_________ органів,. Органи розмноження

_________ і _________. В багатьох у життєвому циклі відсутнє чітке

_____________. Розмножуються водорості_____ ,_________

шляхом.

Слова для довідки: чергування поколінь, пластида, хлорофіл, ядро, водному, вегетативних, одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні, целюлози, пектину, вегетативним, нестатевим, статевим, автотрофними, піреноїди, одноклітинні, органічні речовини, споран­гії, гаметангії, фотосинтезу, метрів, стінки, ослизняються, хроматофор, білкові, крохмаль, великих.

До параграфа 37


Багатоклітинні зелені та діатомові водорості


І рівень

1. Багатоклітині зелені водорості:

а) хлорела б) хара в) улотрикс г) спірогіра

2.Улотрикс поширений:

а) у прісній воді б) солоних водах в) у грунті

3.Форма тіла:

а) ланцетна б) у вигляді нитки в) кругла

4.В будові тіла є:

а)клітинна оболонка, цитоплазма , ядро, хлоропласт, вакуоля з клітинним соком, безбарвна клітина

б)цитоплазма, 2 хлоропласти, скоротлива вакуоля

5.Розмножується улотрикс:

а) статево б) вегетативно в) лише статево г) нестатево д) лише статево

б.Спірогіра поширена:

а) в стоячих або з повільною течією водоймах б) в швидкотекучих водоймах

7.Клітини спірогіри:

а) видовжені б) округлі

8.Хлоропласти спірогіри:

а) стрічкоподібні б) округлі

9.Розмножується спірогіра:

а) статево б) нестатево в) вегетативно

10.Виникають цитоплазматичні містки у спірогіри:

а)при статевому розмноженні б)при обміні спадковою інформацією

I1 Хара зовні нагадує:

а) вищі рослини б) нищі рослини в) бактерії

12 Характерні ризоїди для:

а.) спірогіри б) хари в) улотриксу

13.Діатомові водорості є:

а) одноклітинні б) багатоклітинні в) колоніальні

14.Діатомові водорості поширені:

а) по всій земній кулі б) у солоних водоймах в) у прісній воді г) у грунті д)у повітрі

15.Відділ діатомові водорості налічує:

а) 20 000видів б) 200 000видів в) 2 000видів

16.Панцир діатомових водоростей складається з:

а) 2 половинок б) з трьох половинок

17.Обмін речовин у діатомових водоростей здійснюється через:

а) клітинні оболонки б) через цитоплазму в) через мікроскопічні отвори

18.Розмножуються діатомові водорості:

а) статево б) нестатево в) вегетативно


II рівень


Допишіть речення:

I. Є такі багатоклітинні зелені водорості...

2. Улотрикс поширений...

З. Форма тіла улотрикса...

4. В будові тіла є...

5. Розмножується улотрикс...

б. Спірогіра поширена.,,

7. Клітини спірогири мають форму...

8. Хлоропласти спірогіри...

9. Розмножується спірогіра...

10. Цитоплазматичні містки спірогіри виникають,.,

I1. Хара зовні нагадує,..

12.Ризоїди характерні для ...

13. 3а кількістю клітин діатомові водорості є...

14. Діатомові водорості поширені...

15. Відділ діатомові водорості налічує...

16. Панцир діатомових...

17. Обмін речовин у діатомових водоростей здійснюється...

18. Розмножуються діатомові водорості...


III рівень.

1 .Заповніть таблицю.

Ознаки

Улотрикс

Спірогіра

Хара

Діатомові водорості


Поширені


Зовнішній вигляд


Забарвлення


Форма клітин


Кількість клітин


Розмноження


Значення2.Пригадайте будову зелених водоростей і визначте ознаку, яка всі перелічені нижче водорості, крім однієї,'об'єднує в одну групу..

3.Вкажіть "зайву" серед них водоростей:

а) хара б) спірогіра в) хлорела г) улотрикс


IV рівень

1 Яке значення статевого і нестатевого розмноження в житті водоростей?

2.Які особливості свідчать про ускладнення спірогіри порівняно з хламідомонадою?

З.Як водорості пристосовані до життя у водному середовищі?


До параграфа 38


Бурі та червоні водорості


I рівень

1 .Бурі водорості поширені:

а) в морях б) прісних водоймах в) на снігу

2.Бурі водорості є:

а) одноклітинні б) багатоклітинні в) колоніальні

3.Бурих водоростей налічується: близько:

а)2 000 видів б)1 500 видів в)20 000 видів

4.Розміри бурих водоростей:

а) від кількох см до десятків метрів б) від кількох мм до метра в) від метра до кількох метрів

5.Розмножуються бурі водорості:

а) статево б) нестатево в) вегетативно г) статево, нестатево, вегетативно

6.Будова бурих водоростей:

а) проста б)складна

7.Запасною речовиною бурих водоростей є:

а) глікоген б) крохмаль в) ламірин

8.Найвідоміші представники бурих водоростей:

а)ламінарія б) улотрикс в) саргасум г) фукус д) макроцистис

9.Тіло ламінарії має:

в) ризоїди і пластинку

10.Ламінарія поширена:

а)у холодних морях б)у тропічній частині Світового океану

11.Саргасум поширений:

а)у тропічних широтах Атлантичного і Тихого морів б)у північних широтах в)у південних широтах

12.Саргасум нагадує:

а)кущик б)пластинку

13.Міхурці заповнені повітрям є у:

а)ламінарії б)саргасуму в)фукусу г)макроцистису

14.Червоні водорості є:

а)одноклітинні б)багатоклітинні в)колоніальні

15.Червоні водорості поширені:

а)в морях б)у прісних водоймах в)на вологому грунті г) на снігу д)на мілководді

16.Червоних водоростей відомо:

а)5000 видів б)500000видів в)50000 видів

17.Червоні водорості мають пігменти:

а)зелені б)бурі в)жовті г)червоні д)білі

І8.Живуть червоні водорості на глибині:

а)200-250 м 6)20-50 м в) 150 м

19.Червоні водорості розмножуються:

а)статево б)нестатево в)вегетативно

20,Клітини червоних водоростей мають:

а)джгутики б)не мають жжгутиків

21 .Запасною речовиною червоних водоростей є:

а)крохмаль б) багрянковий крохмаль

22.До червоних водоростей належить:

а)хламідомонада б) кораліна в)церамія г)філофора д)спірогіра


II рівень

Допишіть речення.

ї .За кількістю клітин бурі водорості є...

2.Бурі водорості поширені...

З-Розміри бурих водоростей,..

4.Розмножуються бурі водорості...

5.Розміри бурих водоростей...

6.Запасною речовиною є...

7.Найвідоміші представники бурих водоростей...

8,Тіло ламінарії складається...

9.Ламінарія поширена...

10.Саргасум поширений...

11. Тіло саргасуму...

12 Червоні водорості є…

13.Червоні водорості поширені...

14.Червоні водорості мають пігменти...

15.Живуть на глибині червоні водорості...

16.Розмножуються червоні водорості...

17.3апасною речовиною червоних водоростей є...

18.До червоних водоростей належать...

19 Розмножуються:

а)статево б) нестатево в) вегетативно

20.Клітини червоних водоростей мають:

а)джгутики б)не мають джгутиків

21.Запасною речовиною червоних водоростей є:

а)крохмаль б)багрянковий крохмаль

22.До червоних водоростей належить:

а)хламідомонада б)кораліна в)церамія г)філофора д)спірогіра


III рівень

1Заповніть таблицю:

Кількість видів

Бурі

Червоні


Поширені
Особливості зовнішньої будовиКількість клітин
Забарвлення
Запасна речовина
Розмножуються
Представники
Значення


2.Чим Бурі водорості подібні з Червоними і чим відрізняються від

них?
Бурі

Червоні


Подібні
Відрізняються


IV рівень

І .Чому Червоні водорості можуть жити на більшій глибині ніж Бурі?

2.Як водорості пристосовані до життя у водному середовищі?

3.Виведіть закономірність за якою водорості з різним забарвленням мешкають у водоймах на малих, середніх та великих глибинах,

4. Деякі морські водорості за зовнішньою будовою схожі на наземні рослини. Чому їх відносять до різних відділів?

5.Проаналізуйте можливості водоростей жити на різних глибинах.

До параграфа 39


Значення водоростей у природі та житті людини


І рівень

1 .Провідна роль у морях належить:

а)водоростям б)тваринам в) планктонним рослинам

2.У Світовому океані водоростей:

а) 10% б) 12% в) 15 %

3.Водорості створюють щорічно:

а)550млрд тонн органічних речовин 6)50 млрд тонн органічних речовин

4.Водорості є основою живлення:

а)рослин б)тварин

5. Насичують товщу води киснем:

а)тварини б)водорості

6.Осадові породи діатоміти утворюються:

а)з діатомових водоростей б)з бурих водоростей

7.Вапняк утворився з :

а)червоних водоростей б)зелених в)бурих

8,До складу лишайників входять водорості:

а)зелені одноклітинні б)бурі в) зелені багатоклітинні

9.Грунтові водорості виділяють:

а)кисень б)вуглекислий газ в)азот

10.Підвищують родючість грунту:

а)органічні речовини водоростей б)неорганічні речовини водоростей

11. Здатна поглинати розчини органічних сполук:

а)хлорела б)хламідомонада в)улотрикс

12.Біоіндикація:

а)стан водойми б)стан навколишнього середовища

13.Морська капуста це:

а)ламінарія б)порфіра в) улотрикс

14.Делікатесні страви:

а)з червоного морського салату б)бурих водоростей

15.Агар добувають:

а)з бурих водоростей б)з червоних водоростей

16. Найбільше агару потребує:

а) харчова промисловость б)хімічна в)мікробіологічна промисловість

17.Хімічна промисловість найбільше викороистовує водорості:

а)зелені, діатомові б) бурі та червоні в)діатомові і бурі

18,У біологічному методі очищення забруднених водойм приймають участь:

а)тварини б)водорості в)віруси

19.Як органічні добрива для худоби використовують:

а)водорості б)рештки тварин

20.3аважають роботі підводних суден, гідротехнічним спорудам:

а)водорості б)лишайники


II рівень Допишіть речення

I Провідна роль у морях належить…

2.У Світовому океані водоростей близько…

З Водорості щорічно створюють органічної сировини...

4.Водоості є основою живлення.,.,

5.Насичують товщу води киснем...

6.Осадові породи діатоміти утворюються з:,..

7.Вапняк утворюється з...

8.До складу лишайників входять...

9.Грунтові водорості виділяють...

10.Підвищують родючість грунту.,.

I1 Здатна поглинати розчини органічних сполук...

12.Біоіндикація це.,.

13 .Морська капуста це.,.

14,Делікатесні страви готують з...

15.Агар добувають...

1 б,Агар використовують у,.,

17.Хімічна промисловість найбільше використовує водорості...

18.У біологічному методі очищення забруднених водойм приймають участь...

19.Як органічні добрива для худоби використовують.,.

20.Заважають роботі підводних суден...


III рівень


І .Представники якого відділу водоростей мають твердий панцир?

2.Які осадові породи утворюють рештки водоростей?

З.У чому цінність водоростей як їжі для людини?

Які види водоростей людина споживає у їжу?

4.Що таке агар? ї що є джерелом його?

З.У чому полягає роль водоростей у ґрунтоутворенні?


IV рівень


1 За яких умов водорості можуть жити у грунті?

2.Проаналізуйте можливості водоростей жити на суходолі.
Скачати 439.08 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації28.09.2011
Розмір439.08 Kb.
ТипКонспект, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

средне
  3
хорошо
  1
отлично
  4
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх