Нормування праці icon

Нормування праці


1 чел. помогло.
Схожі
Нормування праці це наукова дисципліна, що має особливий зміст...
План. Система управління охороною праці в Україні...
Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві...
Програма дисципліни Екоаналітична хімія Затверджено на засіданні методичної комісії хімічного...
Вимоги до знарядь праці І виробничої обстановки Взаємодія людини І знарядь праці...
Програма навчальної дисципліни нормування антропогенного навантаження (шифр І назва навчальної...
Робоча програма дисципліни "нормування антропогенного навантаження на природне середовище"...
Опис навчальної програми дисципліни Нормування антропогенного навантаження на навколишнє...
Лекці тема: Управління охороною праці, інструктажі з питань охорони праці...
Керівництво організацією робіт з охорони праці в структурних підрозділах галузі...
Положенн я про систему управління охороною праці у рибному господарстві України...
План. Види руху предметів праці. Шляхи скорочення виробничого циклу...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
скачать
Дніпропетровський університет економіки та права


І. В. Багрова


НОРМУВАННЯ ПРАЦІ


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих

навчальних закладів


2003


Лист надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-481 від 5 березня 2002 р.)Рецензенти: Б. Г. Шелегда, доктор економічних наук, ТІ. М. Драгун, доктор економічних наук. Багрова І. В. Нормування праці: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 212 с.

ISBN 966-8253-48-5

Викладено основні наукові положення нормування праці, види технічних норм, методи їх встановлення. Подано методичні вказівки щодо розробки технічно обґрунтованих норм на різні процеси, роботи. Висвітлено вітчизняний досвід і підходи до встановлення норм праці в інших країнах.

Для студентів економічних спеціальностей. Книга може бути корисною також для працівників служб нормування праці, менеджерів персоналу та підприємців.
ISBN 966-8253-48-5

ББК 65.242

© І. В. Багрова, 2003 © Дніпропетровський університет економіки та права, 2003 © Центр навчальної літератури, 2003


Зміст

 5

ВСТУП 6

 12

^ СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ І ЗНАЧЕННЯ 13

1.1. Сутність нормування праці 13

1.2. Принципи і значення нормування праці 34

 44

Питання для самоконтролю 45

 47

^ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА 47

2.1. Єдність трудового і виробничого процесів, кооперування та поділу праці 47

 75

2.2. Склад виробничого і трудового процесів 75

 95

2.3. Робоче місце як зона поєднання виробничого і трудового процесів. Умови праці. 95

 134

Питання для самоконтролю 135

^ 3 ВИВЧЕННЯ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ 143

3.1. Класифікація витрат робочого часу 143

 170

3.2. Класифікація методів вивчення робочого часу й технічні засоби спостереження 170

3.3. Методика проведення фотографій та моментних спостережень 181

3.4. Методика проведення хронометражу та фотохронометражу 238

 294

Питання для самоконтролю 295

 302

^ 4 МЕТОДИ НОРМУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМ 303

4.1. Методи нормування і види норм 303

 314

4.2. Встановлення норм часу і норм виробітку 314

4.3. Встановлення норм обслуговування і норм штату (норм чисельності) 333

4.4. Нормування праці службовців 350

 380

Питання для самоконтролю 381

 387

^ 5 НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ЗА НОРМАТИВАМИ ТА ПЕРЕГЛЯД НОРМ 387

5.1. Склад нормативів та вимоги до них 387

5.2. Нормування праці за мікроелементами 393

5.3. Укрупнені нормативи праці і типові норми 454

 472

Питання для самоконтролю 473

 477

^ 6 АНАЛІЗ І ПЕРЕГЛЯД ТРУДОВИХ НОРМ 477

6.1. Аналіз стану нормування праці на підприємстві 477

6.2. Перегляд норм праці 491

 496

6.3. Ефективність оновлення норм 496

6.4. Організація нормування праці та шляхи його вдосконалення на підприємстві 503

 512

Питання для самоконтролю 513

 518

ЛІТЕРАТУРА 519

ВСТУП


В Україні фактично склався новий тип економіки. Зараз підприємства різних форм власності самостійно вирішують всі питання, у тому числі й ті, що пов'язані з установленням міри праці, тобто з нормуванням праці та її оплатою. У ринкових умовах головною стає функція заробітної плати, пов'язана з формуванням витрат на виготовлення продукції. Отже, на практиці утворилася ситуація покриття витрат на працю в останню чергу: заробітна плата систематично не індексується відповідно до зростання споживчих цін, виплати носять випадковий характер, є неповними, іноді затримуються на довгий час. Фактична оплата праці відірвана від кількості та якості праці.

За цих умов питання зниження або стабілізації витрат на виробництво продукції керівники підприємств вирішують за рахунок скорочення виплат заробітної плати. Тому скорочується чисельність працівників усіх підрозділів, а іноді — й самі підрозділи. 

Це торкнулось і ланки нормування праці на підприємствах: відділів, бюро, секторів, інженерів-нормувальників та хронометражистів. При повній свободі встановлення оплати за працю керівником підприємства, власником фірми, радою акціонерів, пайовиками і т. ін. прискіпливі розрахунки міри праці на конкретні роботи за робочими місцями та професіями сприймаються як недоцільні витрати, що підвищують собівартість продукції.

Але багаторічний досвід високорозвинених країн свідчить не тільки про важливе місце технічного нормування праці на підприємствах, його ефективність у виявленні резервів зниження трудомісткості продукції (тобто її собівартості), але й про подальший розвиток та вдосконалення методів нормування праці, що є важливою складовою економічного менеджменту фірм, великих компаній.

Стабілізація економіки країни буде вимагати відповідного відновлення ролі нормування праці у становленні системи економії трудомісткості й фонду 

заробітної плати на основі впровадження науково обґрунтованих норм праці: норм виробітку, норм часу, норм чисельності, штатних нормативів, норм керованості. Ефективність застосування наукових підходів, методів, обґрунтованих показників незрівнянно вища за ті, що встановлюють «на око», «за здоровим глуздом», «за досвідом», тому що лише глибоке обґрунтування особливостей, повне врахування специфічних умов праці, її фізичного і розумового компонентів дозволяють ефективно організувати трудовий процес, створити умови для забезпечення стійкої працездатності та високої продуктивності праці. Останнє об'єктивно забезпечить зниження трудомісткості виробу та економію витрат на виробництво.

Все це робить необхідним набуття спеціалістами економічного профілю фундаментальних знань з нормування праці.

У системі економічних знань провідне місце належить вмінню розв'язувати проблеми підвищення 

ефективності виробництва. Це викликає необхідність глибокого та всебічного знання економічних аспектів залучення й використання всіх ресурсів підприємств, організацій, в першу чергу наявних кадрів, наукової організації праці безпосередньо на робочих місцях.

У реалізації цих пошуків значне місце належить нормуванню праці, яке передує встановленню досконалих систем оплати за її кількістю і якістю. Система нормування виступає одним із засобів удосконалення виробництва, що дозволяє зміцнювати організованість і порядок на виробництві, прискорювати науково-технічний прогрес, забезпечувати наукові засади планування. Це викликає необхідність науково обґрунтованого визначення потрібної кількості персоналу на підприємстві, ліквідації неофіційного (прихованого) безробіття, яке нині дуже поширене в усіх галузях.

Сучасний етап перетворення економіки України на ринкову вимагає від фахівця конкретних знань вирішення проблем управління персоналом, встано

влення науково обґрунтованої потреби фірми у кількісних і якісних пропорціях живої праці, необхідних конкретному підрозділові, опанування науковими методами встановлення міри праці для різних організаційно-технічних умов. Тому так необхідно вивчати теоретичні й практичні засади нормування праці. Ці знання перш за все необхідні для успішної діяльності менеджерів з праці і кадрів, менеджерів з економіки підприємства.

Навчальний посібник містить в узагальненому вигляді значний обсяг сучасних теоретичних і практичних знань у галузі нормування праці. Він допоможе студентам отримати загальні науково-методичні основи вирішення проблем встановлення міри праці та виробити чіткі практичні навички конкретних розрахунків Її величини у відповідних умовах виробництва.

Питання нормування праці розкрито в органічному зв'язку з широким колом проблем організації праці на робочому місці, розглянуто й проаналізо

вано конкретні завдання нормування праці з урахуванням особливостей виробничого процесу і форм організації праці. Для найбільш допитливих у тексті зроблено позначки з посиланнями на наукову та навчальну літературу, де те чи інше питання висвітлено більш детально, наведено розрахункові формули чи конкретні числові, табличні або графічні закономірності впливу чинників на обсяги праці.

Навчальний посібник містить питання для самоконтролю, що дає змогу вивчати курс нормування праці самостійно, дистанційно та заочно.

залишити коментар
Сторінка1/15
Дата конвертації11.10.2011
Розмір3.12 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
плохо
  1
хорошо
  3
отлично
  2
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх