Захист у кримінальній справі Зейкан icon

Захист у кримінальній справі Зейкан


1 чел. помогло.
Схожі
Лекція №6 порушення кримінальної справи...
Вступ
Реферат на тему...
План Поняття „джерела міжнародного права та види джерел...
4. Захист населення І територій в умовах надзвичайних ситуацій...
«Захист інформації в автоматизованих системах»...
План вступ Завдання консультування...
Реферат на тему...
План консультування. Професійне консультування. Загальні підходи в профорієнтаційній роботі...
Програма вступних випробувань за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі»...
Реферат на тему...
Захист цивільних прав та інтересів...Загрузка...
страницы: 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
повернутися в початок
скачать
Зразок клопотання

^ Місцевий суд Печерського району міста Києва адвоката Павленка П. І. на захист Іванченка С. С.

Клопотання

про визнання доказів такими, що одержані з порушенням вимог закону, і виключення їх із судового розгляду

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Конституції України обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.

Із указаних положень Конституції випливає обов'язок суду роз­глянути питання про визнання допустимості доказів для здійснен­ня правосуддя; визнавати їх одержаними із порушенням закону; виключати їх із розгляду справи; недопустимість мотивування ви­року доказами, які одержано з порушенням закону.

Так, у постанові Пленуму Верховного Суду України «Про засто­сування Конституції України при здійсненні правосуддя» в ч. 2 п. 19 наголошується, «що згідно зі ст. 62 Конституції обвинувачен­ня не може ґрунтуватися на припущеннях, а також на доказах, одер­жаних незаконним шляхом. Докази повинні визнаватись такими, що одержані незаконним шляхом, наприклад тоді, коли їх збирання і закріплення здійснено або з порушенням гарантованих Конститу­цією України прав людини і громадянина, встановленого кримі­нально-процесуальним законодавством порядку, або не уповнова­женою на це особою чи органом, або за допомогою дій, не передба­чених процесуальними нормами».

На підставі наведеного та керуючись ст. 62 Конституції України, ст. 65 КПК України, прошу визнати одержаними з порушенням закону і виключити із судового розгляду такі докази:

 1. Показання Іванченка С.С. як свідка, підозрюваного, обвину­
  ваченого у зв'язку з нероз'ясненням йому ст. 63 Конституції Украї­
  ни (т. 1 а. с. 23-24, т. За. с. 12-13, 18-19).

 1. Явку з повинною, щиросердне зізнання Іванченка С.С. у зв'язку
  з тим, що ст. 65 КПК України такого виду доказів не передбачає
  (т. 1 а. с. 5-7).

 1. Речовий доказ у вигляді кулі, вилученої з трупа потерпілого, у
  зв'язку з тим, що на порушення ст. 79 КПК України її не було
  оглянуто (т. 1 а. с. 77).

 1. Протокол обшуку у квартирі Іванченка С.С., оскільки на по­
  рушення ст. 181 КПК України під час обшуку був присутній тільки
  один понятий.

Захисник П.І. Павленко 20 серпня 2001р.

Додаток 15. Контрольний список для підготовки свідків в аме­риканському суді присяжних

1. Ваш зовнішній вигляд майже так само важливий, як і те, що ви будете говорити. Йдучи до суду, одягніться охайно і консервативно.

269

 1. Складаючи присягу, ви повинні стати прямо і сказати: «Кля­
  нусь». Пам'ятайте, що, відповідаючи на запитання, ви повинні сидіти
  прямо, не горбитись і не спиратися на стійку.

 1. Не тримайте нічого у роті, наприклад жувальну гумку, цукер­
  ку, сірник.

 1. Говоріть голосно, щоб не було потреби перепитувати. Не при­
  кривайте рота рукою.

 1. Давайте показання впевнено — тоді у присяжних буде більше
  довіри до того, що ви говорите.

 1. Не заучуйте напам'ять те, що хочете сказати.

 1. Будьте серйозні. Уникайте сміху і розмов про справу у коридо­
  рах або інших приміщеннях суду. Пам'ятайте, що присяжні можуть
  побачити вас, входячи до будинку суду.

 1. Відповідаючи на запитання, звертайтеся до присяжних. Старай­
  тесь якомога більше дивитись у їх бік і говорити з ними відверто й
  щиро, так, наче ви звертаєтеся до товариша або сусіда.

 1. Уважно слухайте запитання, які вам ставлять. Відповідайте
  на них, не розкриваючи добровільно ніякої додаткової інформації.
  За необхідності ви маєте право пояснити свою відповідь. Ви не
  зобов'язані відповідати «так» або «ні», якщо необхідне пояснення.
 1. Якщо ваша відповідь була неправильною, зробіть поправку
  негайно, а якщо вона була незрозумілою, одразу ж поясніть її.

 1. Дотримуйтесь фактів, а не чуток, здогадок або умовиводів
  (висновків). Ви не маєте права давати показання про те, що вам
  хтось сказав або ви щось чули.

 1. Якщо ви не зрозуміли запитання, скажіть про це і попросіть
  його повторити.

 1. Не втрачайте самовладання, якщо вас допитує прокурор.

 1. Будьте ввічливі щодо всіх сторін і щодо судді.

 1. Якщо прокурор запитає вас, чи не розмовляли ви з ким-
  небудь про цю справу, пам'ятайте: це запитання-пастка. Просто
  скажіть «так», ви розмовляли з адвокатом (або з поліцією і т.ін.).
  Не дозволяйте прокурору пришвидшити темп допиту. Думайте над
  відповіддю стільки, скільки вам треба, і тільки після цього відпові­
  дайте.

 1. Якщо адвокат вносить протест проти якогось запитання, не
  відповідайте на нього доти, доки суд не прийме рішення щодо про­
  тесту. Якщо суддя підтримає протест, це означає, що відповідати ви
  не повинні. Якщо він його відхиляє, це означає, що на запитання
  потрібно дати відповідь. Якщо ви до того часу забули запитання, ви
  можете попросити повторити його.

 1. Якщо ви не знаєте відповіді на запитання, не нервуйте. Просто
  скажіть: «Я не знаю».

 1. Якщо ви не хочете відповідати на запитання, не питайте в
  судді, чи обов'язково ви повинні це робити. Якщо запитання неко­
  ректне, адвокат принесе протест і обговорить це із суддею.
 1. Відповідаючи на запитання, не дивіться на захисника або
  суддю, ніби просите допомоги.

 1. Відходячи з місця для свідків після давання показань, три­
  майтеся впевнено, не будьте пригніченим.

 2. =зміст=

Передмова .• З

Розділ 1. Захисник на стадії досудового слідства 6

 1. Вступ захисника у процес 6

 1. Правові можливості захисника під час попереднього
  слідства 22

Розділ 2. Загальні питання захисту під час попереднього

слідства і в суді 38

 1. Позиція у справі 38

 1. Докази у справі. Допустимість І достовірність доказів 48

 1. Експертиза в арсеналі захисту 65

 1. Кваліфікація злочинів 74

Розділ 3. Участь захисника у суді 95

 1. Вивчення матеріалів справи 95

 1. Плани захисту і систематизація матеріалів 108

 1. Участь захисника у суді першої інстанції 111

 1. Допит підсудного, свідків і потерпілих у суді 155

 1. Виступ у дебатах 186

Розділ 4. Захисник у провадженнях з перевірки вироків,

постанов і ухвал 229

 1. Захисник в апеляційній інстанції 229

 1. Захисник у касаційній інстанції 246

 1. Захисник при перегляді судових рішень у порядку
  виключного провадження 256

Додатки 260

у.

На уко в о - в йро 6нйче видання Зейкан Ярослав Павловичу кримінальній^ Науково-практичний посібник

Обкладинка і титул художника Г. С. Муратової

Художній редактор Г. С. Муратова

Технічний редактор А. І. Омоховська

Коректори: Л. О. Зеленько, Р. Б. Попович

Комп'ютерна верстка А. А. Коркішко

Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру від 04.12.2000 серія ДК № 268

Підп. до друку 08.01.2002. Формат 84 х 108/^. Папір офс. № 1. Гарнітура

РеІегЬиг£. Офс. друк. Ум.-друк. арк. 14,28. Обл.-вид. арк. 14,45.

Тираж 5000 пр. Вид. № 10349. Зам. № 2-4

Видавництво «Вища школа», 01054, КиІв-54, вул. Гоголівська, 7

Надруковано з плівок, виготовлених у видавництві "Вища школа",

у ВАТ "Білоцерківська книжкова фабрика",

09117, Біла Церква, вул Л. Курбаса, 4
залишити коментар
Сторінка15/15
Дата конвертації11.10.2011
Розмір5.26 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх