Іі етапу. Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. України у 2010/2011 навчальному році. icon

Іі етапу. Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. України у 2010/2011 навчальному році.


Схожі
Конкурсу-захисту науково...
Донецька обласна державна адміністрація...
До Іii (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці ІІ етапу (найкращі роботи...
Підведено підсумки II етапу...
Міністерство освіти І науки україни наказ...
Тематика науково-дослідницьких робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту...
Тематика науково-дослідницьких робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту...
Уконкурсі-захисті взяли участь учнівські команди...
Україна
Україна
Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт...
Міністерство освіти І науки україни наказ...Загрузка...
скачать
Додаток 4

до наказу від №


Умови проведення

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт

учнів-членів Малої академії наук України

у 2010/2011 навчальному році


1. Мета та завдання


Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України (далі Конкурс-захист) проводиться з метою пошуку, підтримки, залучення до наукових досліджень обдарованої молоді, створення умов для самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.

Основними завданнями конкурсу є виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи.


^ 2. Місце та терміни проведенняІ етап конкурсу-захисту провести з 1 грудня 2010 року по 15 січня 2011 року.

ІІ етап проводиться Хмельницьким територіальним відділенням Малої академії наук України на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії:

- 19 лютого 2011 року написання контрольних робіт з базових дисциплін.

Початок роботи о 10.00.

 • 20 лютого 2011 року - захист науково-дослідницьких робіт.

Початок роботи о 10.00.


^ 3. Керівництво ІІ етапом конкурсу-захисту


Керівництво та безпосередню організацію ІІ етапу конкурсу-захисту здійснюють:

- управління освіти і науки облдержадміністрації, тел. 79-51-36 (Очеретянко В.І.);

- обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, тел. 65-68-76 (Гончарук Г.М .).

^ 4. Програма конкурсу-захисту

4.1. ІІ етап конкурсу-захисту проводиться у секціях відповідно до наукових відділень МАН України з урахуванням навчальних досягнень учнів з відповідних базових дисциплін:      1. Назва відділення

Секція

Базова дисципліна


І. Історії та географії

1. Історія України

Історія України

2. Археологія

Історія України

3. Історичне краєзнавство

Історія України

4. Етнологія

Історія України

5. Географія та ландшафтознавство

Географія

6. Геологія

Географія

ІІ. Філософії та

суспільствознавства

1. Філософія

Історія України

2. Соціологія

Історія України

3. Правознавство

Історія України

4. Релігієзнавство та історія релігії

Історія України

ІІІ. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика
^

(за вибором)


2. Електроніка та приладобудування

Фізика, математика

(за вибором)


3. Матеріалознавство

Фізика, математика
^

(за вибором)


4. Машинобудування та робототехніка

Фізика, математика

(за вибором)


5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика
^

(за вибором)


6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика
^

(за вибором)


7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика

(за вибором)


ІV. Комп’ютерних наук

1. Комп'ютерні системи та мережі

Математика

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

3. Технології програмування

Математика

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

5. Internet-технології та WEB дизайн

Математика

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

V. Філології та мистецтвознавства
1. Українська література

Українська мова та література

2. Зарубіжна література

Українська мова та література, зарубіжна література (за вибором)

3. Фольклористика

Українська мова та література

4. Українська мова

Українська мова та література

5. Російська мова

Російська мова та література

6. Мистецтвознавство

Українська мова та література

7. Літературна творчість

Українська мова та література

8. Журналістика

Українська мова та література

9. Англійська мова

Англійська мова

10. Німецька мова

Німецька мова

11. Французька мова

Французька мова
      1. VI. Математики
        1. 1. Математика

Математика


        1. 2. Прикладна математика

Математика


        1. 3. Математичне моделювання

Математика

      1. VII. Фізики та астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика


2. Експериментальна фізика

Фізика


3. Астрономія та астрофізика

Фізика

      1. VIII. Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика


2. Експериментальна фізика

Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

IX. Хімії та біології

1. Загальна біологія

Біологія, хімія

(за вибором)

2. Біологія людини

Біологія, хімія

(за вибором)

3. Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія

(за вибором)

4. Медицина

Біологія, хімія

(за вибором)

5. Психологія

Біологія, хімія

(за вибором)

6. Хімія

Хімія

X. Екології та аграрних наук

1. Екологія

Біологія, хімія

(за вибором)
2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія

(за вибором)
3. Агрономія

Біологія, хімія

(за вибором)
4. Ветеринарія та зоотехнія

Біологія, хімія

(за вибором)
5. Лісознавство

Біологія, хімія

(за вибором)
Селекція та генетика

Біологія, хімія

(за вибором)
4.2. Допускається об'єднання секцій за спорідненими розділами наук, якщо кількість заявлених в одній із секцій учасників - менше 5.

4.3. Програмою ІІ етапу конкурсу-захисту передбачено:

- заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;

- оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін;

- захист науково-дослідницьких робіт;


^ 5. Учасники конкурсу - захисту


5.1. У конкурсі-захисті беруть участь учні 9 - 11 класів, вихованці, слухачі загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які є членами Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України і активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

У конкурсі, як виняток, можуть брати участь учні 7-8 класів за умов виконання ними випробувань з базових дисциплін за програмами 9 класу.

5.2. До участі в конкурсі-захисті допускаються учні-члени районних/міських філій Хмельницького територіального відділення МАН.

До участі в ІІ етапі допускаються учні, які стали призерами і зайняли І місця (як виняток ІІ, ІІІ за відсутністю І чи ІІ місця відповідно) у І етапі.

5.3. За результатами участі команд у конкурсі в 2010 році районним/міським філіям МАН, які за командним рейтингом набрали найбільшу кількість балів, у 2011 році надаються додаткові місця. .

5.4. Заміна попередньо заявленого учасника конкурсу можлива за рішенням голови (співголови) оргкомітету у разі офіційного звернення. До участі в ІІІ етапі допускаються учні, які стали призерами і зайняли І місця у ІІ етапі.

Кількісний склад команди повинен відповідати кількості секцій наукових відділень.

5.5. З метою залучення більшої кількості учнів до дослідницько-експериментальної діяльності до участі в ІІ етапі допускаються учні, які зайняли І місця в обласних заочних конкурсах: юних біологів, юних хіміків, юних математиків юних істориків та географів, юних техніків-винахідників, юних інформатиків, юних екологів, юних журналістів, юних літераторів, обласному заочному конкурсі з матеріалознавства.

5.3. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, який призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів закладів освіти, активних учасників підготовки учнів до конкурсу, які не є членами журі або оргкомітету. На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров'я членів команди.

5.4. Учасники конкурсу-захисту повинні дотримуватись умов проведення та програми конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення оргкомітету і журі.

В разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути усунуті від конкурсу-захисту та дискваліфіковані.


^ 6. Документація ІІ етапу конкурсу-захисту


6.1. Філії територіального відділення Малої академії наук України до 21 січня 2010 року подають оргкомітету такі документи:

- копію підсумкового наказу відділу/управління освіти райдержадміністрації/міської ради, обласного навчально-виховного закладу, при якому працює філія/наукове товариство територіального відділення МАН України "Про результати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2009-2010 навчальному році", в якому має бути інформація про переможців, роботи яких направляються на ІІ етап конкурсу (відповідно до заявок);

- заявки на участь у ІІ етапі конкурсу-захисту (додатки № 1,2);

- у разі представлення на конкурс науково-дослідницьких робіт призерів, які зайняли у І етапі ІІ-ІII місця, разом з заявкою подається пояснення, завірене відповідним органом управління освітою;

- науково-дослідницькі роботи та тези науково-дослідницьких робіт (до кожної роботи) в друкованому та електронному вигляді (додаток №3);

- тези науково-дослідницьких робіт всіх учасників I етапу від районних/міських філій та наукових товариств територіального відділення МАН;

- паспорти експонатів, за їх наявності (додаток № 4);

- анкети учасників ІІ етапу конкурсу-захисту та дві фотографії 3x4 (додаток №5).

6.2. Під час реєстрації подаються такі документи:

6.2.1.Наказ відділу/управління освіти райдержадміністрації/ міської ради "Про направлення та склад команди для участі у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України".

6.2.2. На кожного учасника конкурсу:

- посвідчення члена Малої академії наук України, завірене відповідним органом управління освітою;

- паспорт (для учасників до 16 років - свідоцтво про народження);

- учнівський квиток або довідку з фотографією, завірену директором навчального закладу, яка перекривається печаткою на одну третю;

- медичну довідку про щеплення та відсутність інфекційних захворювань.

  1. У випадку недотримання вимог пп. 6.1-6.2. учасники до участі у конкурсі-захисті не допускаються.
^ 7. Умови визначення результатів конкурсу


7.1. Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу становить 350 балів.

7.2. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Заочне оцінювання - науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі з 30 січня до 19 лютого 2010 року.

Критерії оцінювання (крім секцій науково-технічної творчості та винахідництва і літературної творчості):

 1. - актуальність теми дослідження -10 балів;

 2. - теоретичне і (або) практичне значення роботи -10 балів;

 3. - наукова новизна одержаних результатів - 20 балів;

 4. - системність і повнота у розкритті теми - 20 балів;

 5. - дослідницький характер роботи; доцільність та - 20 балів;

коректність використаних методів дослідження

 1. - аргументованість висновків, їх відповідність

отриманим результатам - 10 балів;

 1. - стиль, грамотність, логічність викладу; - 10 балів;

 2. - відповідність вимогам до змісту та оформлення

наукових робіт

Максимальна кількість балів -100.


Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції науково-технічної творчості та винахідництва:

 1. - актуальність теми дослідження - 10 балів;

 2. - практичне, прикладне значення роботи - 10 балів;

 3. - науково-технічна новизна, евристичність роботи - 20 балів;

 4. - системність і повнота у розкритті теми - 10 балів;

 5. - дослідницький характер роботи; доцільність та - 10 балів;

 6. - коректність використаних методів дослідження;

 7. - аргументованість висновків, їх відповідність - 10 балів;

отриманим результатам;

 1. - основні характеристики експонату, технології - 10 балів;

 2. - наявність патенту на винахід - 10 балів;

 3. - стиль, грамотність, логічність викладу; - 10 балів;

- відповідність вимогам до змісту та оформлення - 10 балів.

наукових робіт

Максимальна сума балів -100.


Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт секції

літературної творчості:

 1. повнота розкриття теми та художніх образів - 40 балів;

 2. оригінальність образно-художнього мислення - 30 бали;

 3. власна творча неповторність - 20 балів;

 4. грамотність викладу та культура оформлення - 10 бали;

Максимальна кількість балів -100.

7.3. Оцінювання навчальних досягнень учасників в базових дисциплін.

1 рівень — 2 завдання, максимальна кількість балів — по 5 балів за кожне;

2 рівень — 3 завдання, максимальна кількість балів — по 10 балів за кожне;

3 рівень — 3 завдання максимальна кількість балів — по 20 балів за кожне.

Максимальна сума балів - 100.

7.4. Захист науково-дослідницьких робіт.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання - до 3 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Порядок захисту, дебатів та склад груп визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.


^ Захист науково-дослідницьких робіт оцінюється за такими критеріями:

- аргументованість вибору теми дослідження та її

розкриття, вільне володіння матеріалом - 40 балів;

- ступінь самостійності автора у виконанні роботи

особистий внесок автора в роботу - 30 балів;

- чіткість, логічність, послідовність, лаконічність

викладення матеріалу - 30 балів;

 1. - компетентність учасника, вичерпність відповідей - 30 балів;

 2. етикет та культура спілкування учасника - 10 балів;

- активна кваліфікована участь у веденні дискусії -10балів.

Максимальна кількість балів -150.

7.5. Результати заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт оголошуються напередодні захисту науково-дослідницьких робіт. Автор кожної роботи отримує аргументовану рецензію з висновками та рекомендаціями журі.

Подання апеляцій у даному розділі програми конкурсу не передбачено. Учасникам надається можливість навести аргументи стосовно відстоювання позицій свого дослідження під час захисту роботи.

В інших розділах програми всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу до оргкомітету не подано апеляції в довільній письмовій формі.

8. Спірні питання (апеляції) щодо підсумків оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін розглядаються на засіданні предметної комісії, а захисту науково-дослідницьких робіт - на підсумковому засіданні журі секції за участі апелянта.


^ 8. Визначення переможців та нагородження учасників ІІ етапу

конкурсу-захисту


8.1. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, одержаних на всіх етапах конкурсу-захисту.

Кількість перших, других, третіх місць може становити до 50 відсотків від загальної кількості учасників у секціях з орієнтованим розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 300 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 280 балів.

Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 260 балів.

8.2. При рівності суми балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.

8.3. Переможці та призери ІІ етапу конкурсу-захисту нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.

8.4. Результати проведення ІІ етапу конкурсу-захисту затверджуються наказом управління освіти і науки облдержадміністрації.

8.5. Кращі учасники за високий рівень виявлених знань за поданням журі можуть бути відзначені дипломами та грамотами.

8.6. Наукові керівники переможців ІІ етапу конкурсу-захисту нагороджуються дипломами управлінням освіти і науки облдержадміністрації.


^ 9. Журі ІІ етапу конкурсу-захисту.


9.1. Журі ІІ етапу конкурсу-захисту формується за відповідними секціями наукових відділень з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих установ і організацій.

9.2. Журі відділення очолює голова та співголова відділення. Журі секції - голова, ; решта - члени журі, доручення між якими розподіляє голова.

9.2.1. Голова журі секції:

- несе відповідальність за об'єктивне рецензування науково-дослідницьких робіт, належну перевірку контрольних робіт, об'єктивне оцінювання робіт на захисті;

- відповідає за своєчасне складання протоколу результатів захисту науково-дослідницьких робіт та подання його голові журі відділення.

9.2.2. Голова журі відділення:

 • несе відповідальність за об'єктивність розгляду апеляції;

 • проводить консультації для учасників конкурсу;

 • відповідає за своєчасне подання голові оргкомітету протоколів результатів захисту науково-дослідницьких робіт.

9.3. Склад журі погоджується з Президією Хмельницького територіального відділення Малої академії наук, затверджується наказом управління освіти і науки облдержадміністрації.

9.4. Для складання, перевірки та оцінювання контрольних робіт формується предметні комісії до яких входять фахівці відповідних предметних дисциплін з числа науково-педагогічних, педагогічних працівників вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів.

9.5. Спірні питання щодо підсумків оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін та захисту науково-дослідницьких робіт (апеляції) розглядаються на підсумковому засіданні журі секцій та предметних комісій
залишити коментар
Дата конвертації24.08.2011
Розмір115 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх