Зміст. icon

Зміст.


Схожі
Зміст
Зміст
Курс за вибором (елективний курс) навчальний курс, що доповнює...
Зміст І порядок розроблення виробничої програми підрозділів...
Зміст
План. Поняття та зміст інноваційних процесів...
План Особливості фінансово-економічної діяльності страховика...
1. Дайте визначення терміна. Які вимоги ставляться до термінів?...
C оціальних послуг з реабілітації/абілітації інвалідів...
Завдання та зміст виробничої програми підприємства Показники виробничої програми підприємства...
Урок № Образний зміст музики. Характер людини в музичному образі...
Структура та зміст звіту про атестацію. Самоаналіз спеціальності...Загрузка...
скачать


Управління освіти і науки

Кіровоградської облдержадміністрації

Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю

(гімназія-інтернат-школа мистецтв)

Мала академія наук учнівської молоді


Контрольні завдання

другого та третього етапів

Всеукраїнського конкурсу-захисту та теми

науково-дослідницьких робіт МАН


Секція української мови та літератури


Кіровоград – 2009

Посібник: Контрольні завдання другого та третього етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту та теми науково-дослідницьких робіт МАН. – Кіровоград, 2009. – 32 с.


У посібнику вміщено умови контрольних робіт з української мови та літератури другого та третього етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Подано тематику науково дослідницьких робіт.

Посібник рекомендовано для вчителів, науково-педагогічних керівників філологічного напряму МАН та наукових товариств, а також для учнів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв.


Відповідальна за випуск Філянт С.В., заступник директора з навчально-методичної роботи МАН учнівської молоді


Упорядник Причиненко Ю.Є., методист МАН учнівської молоді (секції: англійська мова та література, німецька мова та література, українська мова та література).
ЗМІСТ^ 1. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДРУГОГО ЕТАПУ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ 5

1.1. Українська мова 5

1.2. Українська література 6

2. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТРЕТЬОГО ЕТАПУ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ 12

2.1. Українська мова 12

2.2. Українська література 22

3. Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт 34

3.1. Українська мова 34

3.2. Українська література 35
^

1. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДРУГОГО ЕТАПУ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ
1.1. Українська мова


Перший варіант

І рівень

1. Проведіть фонетичний аналіз слова вокзал.

2. Поясніть лексичне значення слів книжний, книжковий. З кожним із них
складіть речення.

ІІ рівень

1. До кожного з наведених фразеологізмів доберіть слово-синонім.
Бити чолом, вставляти палиці в колеса, дуля з маком, змішати з грязюкою, кров холоне в жилах, як рукою подати.

2. Подані числівники запишіть у називному, давальному орудному відмінках. Якщо в деяких відмінках існують паралельні форми, наведіть їх.

7, 16, 38.

ІІІ рівень

1. Зробіть морфологічний розбір виділених слів.

Я підвівся з теплої торішньої трави, причесаної в один бік, мабуть, весняним потоком, і, спираючись на костур, пішов помалу понад берегом шукати якогось перевозу ... (Г.Тютюник).

2. Складіть розповідь (5-6 речень) про прогулянку вулицями міста,
використавши структурі тексту: а) складений дієслівний присудок; б) вставне слово або словосполучення; в) складносурядне речення з розділовими сполучниками; г) складнопідрядне речення з підрядними місця.

^ Другий варіант

І рівень

1. Проведіть фонетичний аналіз слова вертається.

2. Поясніть лексичне значення слів голосистий, голосовий. З кожним із
них складіть речення.


ІІ рівень

1. До кожного з наведених фразеологізмів доберіть слово-синонім.

Брати на кпини, діймати до печінок, підносити до небес, хоч з лиця воду пий, як корова язиком злизала, як сніг на голову.

2. Подані числівники запишіть у називному, давальному й орудному відмінках. Якщо в деяких відмінках існують паралельні форми, наведіть їх.

8, 15, 74.

ІІІ рівень

1. Зробіть морфологічний розбір виділених слів.

Андрій озирнувся і побачив серед гурту дівча в довгому форменому платті.

2. Складіть розповідь (5-6 речень) про улюбленого вчителя,
використавши в структурі тексту: а) відокремлену прикладку; б) однорідні дієслівні присудки; в)складносурядне речення з протиставним сполучником; г) складнопідрядне речення з підрядним допустовим.^

1.2. Українська література


9 клас

І рівень

1. Хто був зачинателем нової української літератури?

а) І. Котляревський;

б) Г.Сковорода;

в) Т.Шевченко.

2. До якого жанру належить повість Г. Квітки-Основ'яненка "Маруся"?

а) сентиментально-психологічна повість;

б) реалістична повість;

в) романтична повість.

3. Які українські народні балади Ви знаєте?

II рівень

 1. Визначте філософські ідеї Г.Сковороди, втілені в його творах.

 2. Дайте визначення одного із художніх засобів (на вибір). Наведіть
  приклади.

 3. Як осмислюється тема "митець і суспільство" в українській літературі?
  (На прикладі творчості окремих письменників).

III рівень

 1. Розкрийте суть поняття "літературний процес".

 2. Розтлумачте визначення: "Енеїда" – епічна бурлескно-травестійна поема.

 3. Проаналізуйте поезію Л.Костенко:

Мабуть, ще людство

дуже молоде

Бо скільки б ми не

загинали пальці, —XX

вік! — а й досі де-не-де

Трапляються іще

неандертальці.

Подивиться: і що воно таке ?

Не допоможе й двоопукла лінза.

Здається ж, люди, все у них людське,

Але душа ще з дерева не злізла.


10 клас

І рівень

1. Як визначав жанр своєї збірки "Зів'яле листя" І.Франко?

а) лірична драма;

б) драма-феєрія;

в) оптимістична трагедія.

 1. Кого із сучасних письменників Кіровоградщини Ви знаєте ?

 2. Дайте визначення одного із віршових розмірів.
ІІ рівень

1. Визначте жанрові особливості новели.

 1. У чому виявилося новаторство В.Стефаника ?

 2. Яка головна мета аналізу літературного твору?
III рівень

1. Яка функціональна роль художньої деталі?

2. Розкрийте внутрішню драму Чіпки — головного героя роману П.Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні"?

3. Проаналізуйте поезію Л.Костенко:

Стоять жоржини мокрі -

мокрі. Сплять діамантові жуки.

Під Грушею у дикій моркві

До ранку ходять їжаки.

А в сні далекому, туманному

Не похиляючи траву —

Дюймовочка в листочку капустяному, —

Я у життя із вічності пливу.

11 клас

І рівень

1. Кому належать слова: "Сцена — мій кумир. Театр — священний храм для мене."?

а) М.Кропивницькому;

б) М.Заньковецькій;

в) І. Карпенку - Карому.

 1. Як називається перша збірка П. Тичини ?

 2. Назвіть основоположника нової української літератури.

ІІ рівень

 1. Визначте загальнолюдські проблеми у вивчених Вами художніх творах.

 2. Які засоби звукової організації поетичної мови Ви знаєте?

3. Розкрийте основні аспекти художнього осягнення образу України (На прикладі творчості окремих авторів).

III рівень

1. Які літературні напрями і течії існували в українській літературі на початку XX століття? Які літературні об'єднання цього періоду Вам відомі?

 1. Напишіть анотацію на прочитану Вами книгу.

 2. Проаналізуйте поезію Л. Костенко

В.Ц.

Цей ліс живий! У нього добрі очі.

Шумлять вітри у нього в голові.

Старезні пні, неначе поторочі,

Літопис тиші пишуть у траві.

Дубовий Нестор дивиться Крізь пальці

На білі вальси радісних беріз,

І сонний гриб в смарагдовій куфайці

Дощу напився і за день підріс.

Багряне сонце сутінню лісною

У просвіт хмар показує кіно,

І десь на пні під сивою сосною

Ведмеді забивають доміно.

Малі озерця блискають не злісно,

Колише хмара втомлені громи.

Поїдемо поговорити з лісом,

А вже тоді я можу і з людьми.
^

2. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТРЕТЬОГО ЕТАПУ КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ
2.1. Українська мова


9 клас

І рівень

1. Однаковий тип відмінювання мають числівники:

а) сто, двісті, вісімсот;

б) тисяча, мільйон, тридцять;

в) п’ятдесят, вісімдесят, двадцять.


2. Позначте рядок, у якому в усіх словах на письмі відбувається

спрощення в групах приголосних

а) пристрас(т)ний, тиж(д)ня, перс(т)ні, щас(т)ливий, пис(к)нути;

б) проїз(д)ний, кіс(т)лявий, аген(т)ство, хворос(т)няк, корис(т)ний;

в) студен(т)ський, сер(д)це, балас(т)ний, виїз(д)ний, улес(т)ливий.


3. Лише числівники записано в рядку:

а) один, п’ятірка, сім, двічі, вісімсот;

б) мільярд, сто, тисяча, двісті, одна;

в) шість, п’ятиріччя, мільйон, двадцять два, сорок.


4. Помилку допущено в рядку:

а) вілла, ірраціональний, Геннадій, марокканець, інтермецо;

б) мадонна, тонна, шосе, інтелект, Канни;

в) маса, лібретто, сюрреалізм, ванна, диференційний.


5. Помилку допущено в рядку:

а) п’ятнадцять, одинадцять, шістсот;

б) вісімсот, шістдесят, дев’ятсот;

в) п’ятьма, вісьмома, чотирьма.


6. Голосних звуків в українській мові:

а) п’ять;

б) шість;

в) сім.7. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться без м’якого знака:

а) майбут…нє, мен…ший, Хар…ків, у таріл…ці, у павутин…ці;

б) борот…ба, чотир…ма, уман…ський, шіст…десят, л…ох;

в) співают…, виріз…бляти, Натал…ці, на вишен…ці, п’ят…сот.8. Позначте рядок, у якому всі іменники у формі родового відмінка

записано правильно:

а) понеділка, портрета, пейзажа, феномена, Вашингтона;

б) квадрата, вівторка, погляду, заліку, Єгипту;

в) екзамену, реферату, кредиту, крема, прапора.9. Позначте рядок, у якому допущено помилку в написанні слів

іншомовного походження.

а) біржа, деномінація, індексація, еквівалент, реінвестиції;

б) регіональний, інвентаризація, транзит, кридитор, фіктивний;

в) періодизація, оригінал, кліринг, операція, дециметр.10. Позначте рядок, у якому допущено помилку:

а) роздоріжжя, безвір’я, двохярусний;

б) бджолиний, буквений, широченний;

в) льох, тонший, ніччю.ІІ рівень

1. Від поданих дієслів утворіть форму 3 особи множини і визначте, до якої дієвідміни належать дієслова.

Засвітити, штовхнути, підписувати, побігти, побілити, заморозити, відбити, повертати, вмитися, відпочити, відзначити, сісти, полетіти, відсвічувати, висушити, зібрати.2. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Підкресліть усі

члени речення, визначте тип речення.

[ ], [ ], і [ ], ( що ) (коли ).3. Назвіть образи жінок з творів Марка Вовчка та поясніть, що єднає ці образи.

ІІІ рівень

1. Виконайте лексичний аналіз виділених слів за схемою:

а) з’ясуйте значення слова в реченні;

б) з’ясуйте, однозначне чи багатозначне слово; якщо багатозначне, то в якому значенні вжито – прямому чи переносному;

в) наведіть синонімічний ряд, до якого належить слово, і визначте місце слова в ньому;

г) утворіть антонімічну пару, якщо це можливо;

д) визначте, чи слово активного вжитку, чи пасивного (архаїзм, історизм, неологізм); яким є за сферою вживання (стилістично нейтральне, книжне, розмовно-побутове, професійне, діалектне, жаргонне) та за походженням.

Бій гримів спереду, з боків і позаду. В ньому, як могли, металися люди,

техніка й покривало ночі; воно розпанаханим скривавленим шматтям відривалося од крайнеба, звивалось увись і знову, чадне, розпухле, смердюче,

падало на здиблену землю. Вогонь був таким, що в повітрі снаряди стрічалися з снарядами, міни з мінами, гранати з гранатами. І тільки “катюші”, мов жар-птиці відплати, мов шматки невідкритих комет, мов провісники грізного суду над фашизмом, непереможно проносили через усе небо своє смертоносне ячання. Божеволіло залізо, божеволіли коні, і шаленіли люди. Відблиски вибухів спалахували в їхніх очах. Танки налітали на танки, в знавіснілому скліщенні виважували один одного вгору, вмелювались один в одного біснуванням гусениць і вогню. Якщо на світі був бог війни, то він зараз по цьому полі бою технічними ногами і віддирав небо від знівеченої землі (За М.Стельмахом).2. Зробіть повний синтаксичний розбір складного речення:

підкресліть усі члени речення, побудуйте його структурну схему, визначте тип. Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.

Наступила та передвечірня пора, коли повітря стає джерельно-прозорим і навіть якісь не помітні досі тоненькі дубчики, що там і сям стриміли у заплавах, набрали соковитих контурів і непорушно відбилися на воді, створюючи враження бездонної глибочини (Григір Тютюнник).

3. Чому, на думку І.Франка, перша збірка віршів Т.Шевченка “Кобзар” “відкрила немов новий світ поезії”? Запишіть свої міркування у формі невеликого твору-роздуму.

10 клас

І рівень

1. Позначте рядок, у якому всі власні назви іншомовного походження записано правильно.

а) Рафаель, Генадій, Горацій, Шиллер, Аполлон;

б) Галілей, Алла, Лінней, Гот’є, Мoнтеск’є;

в) Жанна, Гете, Руссо, Дідро, Мольєр, Россіні.

2. Позначте рядок, у якому допущено помилку:

а) надхмар’я, роззброєння, соболинний;

б) у мисці, різьбяр, братський;

в) морквяний, неждано, статті.

3. Позначте рядок, у якому немає глухих приголосних:

а) бузок, кохання, паркан, периметр;

б) дзьоб, розмова, недоля, міра, дуб;

в) дятел, приймач стукіт, вухо.

4. Позначте рядок, у якому усі форми кількісних числівників в орудному відмінку однини записано правильно

а) двомастами п’ятьдесятьма вісьма;

б) вісьмастами шістдесятьма п’ятьма;

в) семистами двадцятьма трьома.5. Позначте рядок, у якому іменник у формі орудного відмінка однини записано неправильно

а) рідною землею, гастрольною афішею, сумлінною працею;

б) гарячою кашею, солодкою грушею, високою вежею;

в) високою ціною, весняною калюжою, великою кулею.6. Апостроф в українських словах пишемо перед я, ю, є, ї після букв б, п, в, м, ф:

а) якщо вони позначають пом’якшені звуки;

б) якщо перед ними не стоїть буква, що позначає кореневий

приголосний звук( крім р);

в) якщо перед ними стоїть буква, що позначає будь-який приголосний.7. Позначте рядок, у якому правильно записано літери «дев’ятки»,

після яких у загальних назвах іншомовного походження перед наступним

приголосним слід писати літеру и.

а) д, з, к, с, ц, ш, х, р, ж;;

б) д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р;

в) д, т, з, л, ц, ч, х, ж, р.

8. За звучністю приголосні звуки поділяють на такі групи:

а) тверді та м’які;

б) губні, шиплячі та свистячі;

в) сонорні, дзвінкі та глухі.9. Позначте рядок, у якому в усіх словах пропущено літеру і.

а) г…пер…нфляція, аукц…он, конф…скація, ас…гнац…я, кл…єнт;

б) потенц…ал, коеф…ц…єнт, рев…з…я, …м…дж, консорц…ум;

в) л…м…т, л…кв…дність, л…ценз…я, рец…п…єнт, ф…л…я.10. Позначте рядок, у якому всі слова мають префікс с-.

а) морений, …формувати, …повістити, …шити, …твердіти;

б) каламутити, …ховати, …гортати, …краєчку, …падати;

в) тягнути, …пітніти, …кинути, …фотографувати, …купчитися.ІІ рівень

1. Підкресліть члени речення. Визначте типи простих речень, письмово обґрунтуйте свою думку. Климко йшов уже восьму добу. Першого дня йому йшлося легко, навіть весело. Пухка пилюга на дорозі гріла босі ноги. В кишенях дядькової діжурки лежало шість великих сухарів з білого хліба і чимала торба на сіль. А тут іще степу, сонця кругом повнісінько. Вітерець лоскоче ковил-траву, колошкає полини, щоб вони дужче пахли. І ніде ані лялечки. Тільки ящірки шастають поміж травою та теплим камінням на голих пагорбках (Г.Тютюнник).2. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Підкресліть усі

члени речення, визначте і запишіть тип речення.

[ ] , і [ ], і [ ], (що ), (який ).
 1. Поясніть, чому образи весни і землеробської праці навесні стають центральними образами збірки І.Франка «З вершин і низин»?
ІІІ рівень

1. З тексту випишіть прикметники. Від кожного з них, якщо це можливо, утворіть по одному іменнику, прислівнику, дієслову. Позначте суфікси та префікси, за допомогою яких утворилися нові слова від поданих прикметників, визначте спосіб словотворення.

А наступного дня була неділя, був дивовижно ясний, налитий прозорим сонцем ранок, був неосяжний степ, що шумів і шумів попереду шовками – то молочними, то золотистими, то з сталевим полиском… Що та було за видовище! Маючи в собі красу моря, його велич, блиск та надміру світла, маючи в собі також могутність лісу і його тихі вікові шуми, степ, окрім цього, ще ніс у собі щось своє, неповторно степове, властиве тільки йому – оту шовкову ласкавість, оте ніжне, замріяне, дівоче... Ковилі, ковилі, ковилі... За сонцем сталево-тьмяні, а там, під сонцем, - скільки зір сягне, - сяючі, молочні, як морське шумовиння (За О. Гончаром).2. У поданих реченнях знайдіть та підкресліть вставні слова, словосполучення і речення. Поставте коми. Визначте, з якою метою вжито

вставні одиниці. Погрупуйте їх за функціями в мовленні та запишіть групами.

З норду в спину нам дме вітер: ото він мабуть і жене кригу (М.Трублаїні). Вона просто і як здалося трохи навіть грубувато, по-чоловічому подала всім руку і відрекомендувала подругу (М.Олійник). Жінка його либонь не з наших: здалека відкілясь він вивіз її (Панас Мирний). Ішов він такою ж тихою ходою, як і сюди а може ще й тихшою, - та все думав та думав (Панас Мирний). Одне поліно кажуть це ще не вогнище (В.Шевчук). Пішли на битву з ворогами Її орли, її сини, А мати жде на них роками, А може вернуться вони (Л.Забашта). Лесю аж образив надто спокійний як їй здалося материн тон (М.Олійник). Очевидячки се питання усіх цікавило (М.Коцюбинський). Без хазяїна кажуть і худоба плаче (Панас Мирний). Діди й прадіди пішки ходили, хоч мабуть не один в душі сокола носив (О.Гончар). Одне сягне глибше, друге – мілкіше, та нікому мабуть не дано опуститись на самісіньке дно (Є Гуцало). Кажуть правда вбиває (П.Загребельний). 8. Мотиви цього рішення як очікується буде повідомлено пізніше (З газ.). Здається співає від краю до краю саме повітря, співає марево, що вже схоплюється, тече, струмує де-не-де над ковилою (О.Гончар).3. Поміркуйте: комічним, трагічним чи закономірним фіналом є передчасна смерть Пузиря у п’єсі І.Карпенка-Карого «Хазяїн». Свої роздуми запишіть у формі невеликого твору-роздуму.

11 клас

І рівень

1. Позначте рядок, у якому в усіх словах треба вставити літеру и.

а) р…тор…ка, д…в…денд, серт…ф…кат, субс…дія;

б) тар…ф, ауд…т, кр…терій, д…фіц…т, стат…ст…ка ;

в) с…стема, коштор…с, с…нд…кат, рубр…кація, каз…но .2. Позначте рядок, у якому всі іменники у родовому відмінку однини

повинні мати закінчення –а(-я).

а) олівець, долар, метр, Париж, відмінок ;

б) Берлін, метал, посібник, продаж, Херсон ;

в) Крим, місяць, січень, абзац, банк .

3. Позначте рядок, у якому подано лише збірні іменники :

а) комашня, мушва, птаство, колосся ;

б) жіноцтво, соняшничиння, молодь, ліс ;

в) морквиння, бадилля, натовп, шахи .

4. Позначте рядок, у якому допущено помилку у відмінюванні числівників:

а) сімох козенят, п’ятьох стільців, восьми книжок ;

б) трьом студентам, семидесяти школам, вісьмом учителям ;

в) з сьомастами країнами, з шістьма друзями, з чотирма словами .5. Позначте рядок, у якому всі слова у родовому відмінку однини можуть мати закінчення –а (-я) або –у (-ю) залежно від їхнього значення в певному контексті:

а) Алжир, алмаз, апарат, образ, рахунок ;

б) Туніс, звук, томат, перехід, термін ;

в) камінь, папір, буряк, місяць, акт .6. Позначте рядок, у якому допущено помилку у відмінюванні іменника:

а) царем, принцем, абзацом, палацом, володарем;

б) казкаря, школяра, снігура, звіра, муляра ;

в) ношею, Сашею, мрією, водою, піснею .


7. Позначте рядок, у якому всі географічні назви іншомовного походження записано правильно:

а) Сирія, Ватикан, Чилі, Балтика, Кіліманджаро ;

б) Чикаго, Братислава, Іссик-Куль, Лейпціг, Лівія ;

в) Вашингтон, Тибет, Сицілія, Мадрид .8. М’який знак пишемо після таких літер:

а) д, ц, ч, с, р, л, м, н ;

б) д, т, з, с, ц, л, н ;

в) з, с, б, п, в, м, ф .9. Позначте рядок, у якому в усіх словах на письмі відбувається

спрощення в групах приголосних

а) пристрас(т)ний, тиж(д)ня, перс(т)ні, щас(т)ливий, виїз(д)ний;

б) проїз(д)ний, кіс(т)лявий, аген(т)ство, хворос(т)няк, корис(т)ний ;

в) студен(т)ський, сер(д)це, балас(т)ний, улес(т)ливий, пис(к)нути .

10. Позначте рядок, у якому всі слова утворено префіксально-

суфіксальним способом

а) підробка, напис, зачіпка ;

б) примірка, підземний, недопалок ;

в) безрукавка, заземлити, по-моєму .

ІІ рівень

1. Підкресліть граматичні основи речень, Визначте типи присудків. Зробіть висновок про будову та спосіб вираження кожного типу присудка.

Де ж те сонце в небесах заховалося, Що так тепло по листках розливалося? (Б.Лепкий). Тільки хто ж то погасить зуміє Перші мрії, перші поривання? (Д.Павличко). Ся пригода була їм навіть на руку (М.Коцюбинський). Ліс обгортав їх, холодний, сумний та мовчазний. (М.Коцюбинський). Скромна праця моя – То не пишна окраса…(В.Симоненко). Слово має діло означати, Між серцями зводити мости (М.Луків). Щось нині небо похмуре, набрякло дощем, мабуть, риболовля буде злиденна (В.Яворівський). Осінь того року випала дощова…(Григір Тютюнник). Це – ще не порушена ніким тиша (Ю.Яновський). Нехай не знає втоми та рука, Що добре зерно в добру землю сіє, Що зневажає чорні суховії І щедра, як напровесні ріка (М.Рильський). Все прийшло в рух (О.Гончар).

2. Провідміняйте числівники тисяча двісті сорок сім, п’ятсот шістдесят дев’ять. Зробіть висновок про особливості відмінювання поданих кількісних числівників.

3. Запишіть порівняльну характеристику образів Г.Многогрішного та майора Медвина (за романом І.Багряного «Тигролови»).ІІІ рівень

1. Позначте усі морфеми в словах: завідувач, сумно, темнуватий, розквіт, повеселішати, збільшити. Виконайте словотвірний аналіз поданих слів: визначте твірну основу (слово), словотворчий засіб та спосіб словотворення.

Які є способи словотворення в українській мові? Зробіть висновок.


2. З поданого тексту випишіть односкладні речення. З’ясуйте, чим виражено головний член речення у кожному з них. Визначте та запишіть тип кожного односкладного речення.

Було це минулої осені. Якось застукала мене посеред степу ніч. Немов і сонце недавно зайшло. І стежку було видно. А то враз споночіло, на небі зорі висіялися, по землі туманець послався. Сивий і негустий, як Чумацький Шлях угорі. Зірвався я бігти – страшно зробилося: ні людей, ні хаток поблизу. А тут ще й стежка загубилася. Тільки зорі й туман. Та полином пахне – одсирів на ніч. Пробіг, мабуть, з гони. Коли чую: холодом звідкись потягло, немов од ставка або річки. Аж воно не ставок і не річка, а провалля. Кругом бур’яни, мало не по плечі мені, а посеред них провалля. На дні туман лежить, і в тумані люди гомонять, діти плачуть. Нарвав я собі полину, трави снопик під голови зв’язав та й приліг у якомусь

закапелку. Тепло мені, затишно, як на печі. Тільки й того, що небо видно. А

згодом і неба не стало. Задрімав (Григір Тютюнник).3. Напишіть твір на тему «Образ матері у творчості українських поетів

(А.Малишка, Д.Павличка, М.Сингаївського, Б.Олійника)».^

2.2. Українська література


9 клас

І рівень

1. Балада — це...

а) гумористична чи сатирична розповідь, у якій комізм досягається

контрастністю предметів зображення і обраних для цього засобів: про величне говориться в зниженому тоні, а про буденне - піднесено;

б) невеликий віршований ліро-епічний твір казково-фантастичного, легендарно-історичного чи героїчного змісту з драматично напруженим

сюжетом ;

в) надмірне художнє перебільшення якихось рис людей, ознак предметів чи явищ з метою увиразнення та яскравішої оцінки їх;

г) художній твір, у якому широко і різнобічно відтворені важливі історичні події, поставлені й глибоко розкриті проблеми

загальнонародного значення.

2. Про кого з письменників давньої української літератури І.Франко писав: «Доля поставила його на межі двох великих епох»?

а) Іван Вишенський;

б) Іван Величковський;

в) Феофан Прокопович;

г) Григорій Сковорода.3. Назвати основні художні напрями української літератури початку XIX ст.

а) бароко, класицизм, романтизм, реалізм ;

б) розвинутий реалізм, романтизм, сентименталізм, класицизм ;

в) Класицизм, сентименталізм, початкові форми реалізму, романтизм;

г) Класицизм, романтизм, реалізм, бароко .4. У якому із названих творів поєднується реалізм і фантастика?

а) Г.Сковорода «Бджола і Шершень»;

б) І.Котляревський «Наталка Полтавка»;

в) Г.Квітка-Основ'яненко «Конотопська відьма»;

г) Т.Шевченко «Гайдамаки».5. Жанр ліро-епічної поеми вперше в українській літературній практиці запровадив:

а) І.Котляревський;

б) Є.Гребінка;

в) Т.Шевченко;

г) П.Куліш.6. Які із названих творів написані Т.Шевченком у період «трьох літ»?

а) «Катерина», «Гайдамаки», «Сон» («У всякого своя доля...»), «Кавказ»;

б) Кавказ», «Великий льох», «Чигрине, Чигрине...», «Розрита могила»;

в) «Наймичка», «Кавказ», «І мертвим, і живим...», «Садок вишневий коло хати...»;

г) «Перебендя», «Сон» («У всякого своя доля...»), «Кавказ», «Великий льох».7. Історичною основою роману П.Куліша «Чорна рада» стали...

а) події 1654 р. - козацька рада у Переяславі;

б) події національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького;

в) події 1663 р. – козацька рада у Ніжині;

г) події, пов'язані із діяльність гетьмана І.Брюховецького. ВІДДІЛЕННЯ


8. Визначте, які із запропонованих версифікаційних характеристик

властиві поезії П.Куліша «До рідного народу» — «Народе без пуття, без честі і поваги, / Без правди у завітах предків диких, / Ти, що постав з безумної одваги /Гірких п 'яниць та розбишак великих!»:

а) 4-5-тистоповий ямб, ускладнений пірихієм, римування парне, строфа двовірш;

б) 5-6-тистоповий ямб, ускладнений пірихієм, римування перехресне, строфа - катрен;

в) 5-6-тистоповий хорей, ускладнений пірихієм, римування парне, строфа - катрен ;

г) 5-6-тистоповий ямб, римування перехресне, строфа - чотиривірш.9. Правильно виділено звертання в реченні:

а) Пісне, моя ти, підстрелена пташко, мусиш замокнуть і ти. (І.Франко);

б) Мій брат Богдане, сповістив полковників, що ти живий і що чекаєш їх. (Л.Костенко);

в) Безмежнеє поле в сніжному завою, ох, дай мені обширу й волі! (І.Франко);

г) А що старий, якби ти попрохав ще й худоби та птиці? (Нар тв.).


10. Тільки прийменники складають рядок:

а) на, через, якщо;

б) про, щоб, під ;

в) між, біля, задля;

г) від, з, а.

ІІ рівень

1. Поясніть, що таке відокремлені члени речення, та назвіть умови їх відокремлення. Складіть і запишіть п'ять речень із відокремленими членами.2. Визначте ознаки жанру байки. Доведіть, що «Бджола і Шершень» Г.Сковороди є байкою.3. З'ясуйте, які засоби творення образів-персонажів використовує П.Куліш для зображення Якима Сомка та Івана Брюховецького (роман «Чорна рада»).ІІІ рівень

1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, подайте схему). Поясніть орфограми у виділених словах.

Десь ростуть пробиваючись переможно з землі трави десь оживає коріння десь в муках народження лопаються бруньки й мліють гілочки перше листячко вибивається на світ і вже дише і щось по землі біжить шарудить по торішньому листу шаліє в тому самому екстазі екстазі кохання життя і цвітіння. (І. Багряний).2. Назвіть головні риси сентименталізму. Визначте особливості його застосування у прозі Г.Квітки-Основ'яненка.3. Напишіть твір на тему «Композиційний прийом сну у поемі Т.Шевченка «Сон» («У всякого своя доля»)».

10 клас

І рівень

1. Хто з українських критиків XIX ст. назвав І.Нечуя-Левицького «колосальним всеобіймаючим оком України»!

а) П.Куліш;

б) І.Франко;

в) Б.Грінченко;

г) Іван Білик.


2. Як традиційне літературознавство визначає жанрову природу роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні»?

а) роман виховання;

б) роман-епопея;

в) соціально-психологічний роман;

г) соціально-побутовий роман .3. До якої поетичної збірки І.Франка увійшли поезії «Гімн», «Гріє сонечко...», «Каменярі»?

а) «Зів'яле листя»;

б) «Із днів журби»;

в) «Мій Ізмарагд»;

г) «З вершин і низин».


4. Новела-це...

а) оповідний художньо-публіцистичний твір, у якому автор показує дійсні факти, подій і людей;

б) переказ про якісь події чи людей, оповитий фантастикою;

в) невеликий за обсягом розповідний художній твір про одну чи кілька подій у житті людини;

г) невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вималюваною

дією.


5. Який із зазначених творів має ознаки новели?

а) М.Старицький «Оборона Буші»;

б) М.Коцюбинський «Іпіегтегго»;

в) Б.Грінченко «Каторжна»;

г) О.Кобилянська «Земля».6. Змістове новаторство новели В.Стефаника «Камінний хрест» виявилося у розробці теми...

а) тема жіночої долі;

б) тема еміграції;

в) тема села;

г) тема бунтарства.7. Неоромантизму притаманні:

а) документальна достовірність, філософсько-аналітичне заглиблення у дійсність;

б) заперечення раціоналізму, історизм, апологія особистості ;

в) орієнтація на античну літературу, раціоналізм, нормативність;

г) спроба подолання розриву між ідеалом і дійсністю, естетичність, творення як ідеальної цілеспрямованої особистості з могутньою силою волі.8. Визначте, які із запропонованих версифікаційних характеристик властиві поезії О.Олеся «О слово рідне...» — «О слово рідне! Шум дерев! /Музика зір блакитнооких, /Шовковий спів степів широких, /Дніпра між ними левійрев...»:

а) 4-стоповий ямб, перехресне римування, чергування чоловічих рим з жіночими, строфа - чотиривірш;;

б) 4-стоповий ямб, ускладнений пірихієм, оповите римування, чергування жіночих рим з чоловічими, строфа – катрен;

в) 4-стоповий хорей, ускладнений пірихієм, парне римування, чергування жіночих рим з чоловічими, строфа - двовірш;

г) 4-стоповий ямб, ускладнений пірихієм, парне римування, чергування жіночих рим з чоловічими, строфа - двовірш.9. Немає другорядних членів у реченні:

а) Ліс іще дрімає... (М.Коцюбинський);

б) Були падіння, злети, поразки та перемоги (В.Шевчук);

в) Сьогодні сонячно;

г) У вас затишно.10. Числівник вжито у реченні:

а) У спартакіаді взяли участь сто учнів;

б) Козацька сотня розтанула в імлі ;

в) Четвірка друзів вирушила в мандри;

г) На майже голих гілках висіло з десяток останніх яблук.ІІ рівень

1. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Визначте тип

речення.

[...], але [...], і [..., (що...), ...], (що...).2. З'ясуйте значення понять "сонет" і "терцини". Як ці строфічні форми представлені у творчості І.Франка?3. Визначте засоби психологізації малої прози Б.Грінченка (на прикладі одного оповідання за вибором учня).ІІІ рівень

1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, подайте схему). Поясніть орфограми у виділених словах.

Постане довкола світ первісної (не)займа(нн,н)ості де на в(е,и)рховинах білітимуть вічні сніги (с,з)в(е,и)сатимуть над скелями брили доісторичних льодовиків а ни..че суворих огол(е,и)(нн,н)их скель без кінця т(е,и)мнітимуть (у)дал(е,и)ч (не)торка(нн,н)і см(е,и)р(е,и)кові ліси. (О.Гончар).2. Доведіть, що драма-феєрія Лесі Українки «Лісова пісня» має неоромантичний характер.

3. Напишіть твір на тему «Національний характер, засоби його творення у повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я».

11 клас

І рівень

1. Хто з українських прозаїків 20-30-х років XX ст. розробляв урбаністичну тему?

а) Г.Косинка;

б) М.Хвильовий;

в) Ю.Яновський;

г) В.Підмогильний.2. До групи київських «неокласиків» належали:

а) М.Зеров, М.Рильський, М.Семенко, М.Драй-Хмара;

б) П.Филипович, М.Драй-Хмара, П.Тичина, М.Рильський;

в) М.Зеров, М.Рильський, М.Драй-Хмара, П.Филипович;

г) М.Зеров, М.Рильський, М.Драй-Хмара, Є.Плужник.

3. Кого з українських письменників 20-3 0-х років XX ст. О.Білецький назвав «основоположником нової української прози»!

а) В.Підмогильний;

б) М.Хвильовий;

в) Г.Косинка;

г) Ю.Яновський.4. Імпресіонізм - це...

а) модерністська течія у літературі, представники якої розуміли образ як самодостатню одиницю поетики художнього твору, як значимий в поетичній мові інтелектуальний емоційний комплекс;

б) стильова домінанта твору, пов'язана з перевагою інтелектуально-раціональних ознак мистецького мислення над емоційно-чуттєвими;

в) художній напрям, заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, настрою, спостережень і співпереживань;

г) тенденційність художнього твору, в якому виражаються актуальні світоглядні, політичні та інші погляди, наявні оцінки суспільно-політичних явищ дійсності.

5. Поетичній творчості П.Тичини властиві...

а) міфологізм, асоціативність, метафоричність;

б) метафоричність, символізм, експресія

в) асоціативність, деструкція, символізм;

г) філософічність, сповідальність, метафоричність.6. Твори Ю.Яновського «Вершники» та О.Довженка «Україна в огні» єднає ідея:

а) засудження геноциду, штучно організованого голодомору;

б) утвердження ролі митця у суспільстві;

в) збереження історичної пам'яті;

г) засудження війни, агресії, що призводить до загибелі роду.

7. У поетичних рядках із вірша Б.-І.Антонича «На шляху»:

«Обплетений вітрами ранок, /Шугне, мов циганя, з води /1 на піску кричить з нестями, / Обсмалений і молодий» – використані такі художні засоби:

а) метафора, порівняння, епітети;

б) метонімія, метафора, порівняння;

в) персоніфікація, епітети, символ;

г) епітети, метонімія, гіпербола .8. Визначте, які із запропонованих версифікаційних характеристик властиві поезії М.Рильського «Запахла осінь в'ялим тютюном» — «Запахла осінь в'ялим тютюном, / Та яблуками, та тонким туманом, — / / свіжі айстри над піском рум 'яним / Зоріють за одчиненим вікном»:

а) 5-тистоповий ямб, ускладнений пірихієм, перехресне римування, всі жіночі рими, строфа - катрен;

б) 5-тистоповий ямб, ускладнений пірихієм, оповите римування, чергування чоловічих рим з жіночими, строфа - чотиривірш ;

в) 4-тистоповий ямб, чергування жіночих рим з чоловічими, строфа - терцина;

г) 6-тистоповий ямб, ускладнений пірихієм, парне римування, всі жіночі рими, строфа -катрен.


9. Конструкція з порівняльним сполучником не відокремлюється у реченні:

а) Я підставив долоні під широкі як зелені ножі стебла осоки. (В.Винниченко);

б) Вже ми для себе стали ніби снами і ніби піснею, що в небі тужить. (Б.Лепкий) ;

в) Тут городища як фортеці древні стоять окриті шкурами лісів (Л.Костенко);

г) Сама собою річка ця тече маленька річечка вузенька як долоня. (М.Вінграновський).10. Кількісні та порядкові числівники вжито у правильних відмінкових формах у рядку:

а) двомастами шістдесятьома, трьохсот сімдесят восьмим;

б) чотирьохсот вісімдесятьох чотирма, п'ятсот десятьох ;

в) семистам тридцятьома чотирма, шістсот двадцять другим;

г) восьмистам сорока сімом, чотириста сімдесят четвертого .ІІ рівень

1. Розкажіть про різні види присудків в українській мові та способи їх вираження. Наведіть приклади речень з різними видами присудків.

2. З'ясуйте поняття «маргінальність», «екзистенціалізм» та проілюструйте їх реалізацію у романі В.Підмогильного «Місто».

3. Визначте засоби і прийоми творення комічного у драматургії М.Куліша (на прикладі однієї з комедій за вибором учня).ІІІ рівень

1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, подайте схему). Поясніть орфограми у виділених словах.

Хай комусь аж надто елементарним чи навіть смішним може видатися світ із якого ми вийшли а для нас він був і буде джерелом роздумів бо ми жили там де все як нам здається було ближче до самого себе до природи до трав до неба і сонця може навіть ближче до речей складних до тих витоків гармонії що їх так нервово й болісно шукає людина сучасна. (О.Гончар).2. Особливості поетичного стилю Олега Ольжича та Олени Теліги: спільне та відмінне.


3. Напишіть твір на тему «Романтичність світовідчуття і стилю Ю.Яновського».
^

3. Орієнтовна тематика науково-дослідницьких робіт
3.1. Українська мова

1. Лексичне багатство рідної мови.

2. Молодіжний сленг.

3. Рибальська лексика села Підлісне Олександрійського району Кіровоградської області.

4. Годоніми м. Єлисаветграда – Зінов’євська – Кіровограда.

5. Історія походження та розвитку української мови.

6. Власні назви у місцевому мовленні.

7. Назви одягу та прикрас у місцевому розмовному мовленні (на матеріалі говірки с. Добре Кіровоградської області).

8. Імена міста Бобринця.

9. Повні та неповні речення. Стилістичні функції неповних і номінативних односкладних речень у творчості Т. Шевченка, Л. Костенко та С. Барабаш.

10. Назви страв та продуктів харчування у місцевому розмовному мовленні (на матеріалі говірки села Деріївки Онуфрієвського району).

11. Неологізми – іменники в сучасній українській мові (на матеріалі газети “Народне слово”).

12. Походження та структура прізвищ жителів Бобринеччини.

13. Прізвища у місцевому розмовному мовленні (на матеріалі говірки села Плоске Знам’янського району).

14. Однорідні члени речення.

15. Топоніми селища Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області.

16. Неологізми сучасної української мови(на матеріалі газети “Знам’янські вісті” за 2008 рік).

17. Фразеологізми у місцевому розмовному мовленні (на матеріалі говірки с. Марково Добровеличківського району).

18. Фразеологізми новозавітного походження в українській мові.

19. Стилістичні можливості використання артикля в художніх і публіцистичних текстах.

20. Етимологія гідронімів Південного Бугу.

21. Лінгвістичні особливості політичної реклами.

22. Наголос у складних словах німецької мови.

23. Емоційно-експресивна лексика як елемент мовотворчості в казках Лесі Українки.

24. Засоби реалізації текстової зв’язності.

25. Білінгвізм як чинник формування мовної культури старшокласників.^

3.2. Українська література

1. Проблема співвідношення геніальності, мистецтва, краси та моралі в романі Патріка Зюскінда “Запахи”.

2. Художне осмислення світу природи в оповіданнях Григіра Тютюника.

3. Тема самотності дитини в творах Віктора Близнеця “Звук павутинки” та “Мовчун”.

4. Григорій Саввич Сковорода. Життя, творчість, філософія.

5. Образ неординарної дитини на матеріалі творів Івана Франка, Григора Тютюнника та Ліни Костенко.

6. Художні традиції Шевченка та сучасність.

7. Естетично-психологічна функція пейзажу в творах Панаса Мирного та його роль у розгортанні сюжету і в змалюванні образної системи.

8. Повість М. М. Коцюбинського „На віру”.

9. Інтерпретація екзотичних сюжетів у літературних казках Володимира Свідзінського.

10. Національні витоки художньої образності поезії Дмитра Павличка.

11. Карпатика Уласа Самчука у романі „Гори говорять”.

12. Вираження внутрішньої екзистенції у поетичному світогляді Василя Стуса.

13. Літературна творчість Івана Огієнка.

14. Бібліографічний покажчик творів Івана Франка, що не увійшли у 20-титомне і частково у 50-титомне видання його творів.

15. Особливості використання міфологем в романі Івана Багряного „Сад Гетсиманський”.

16. Роль поета і поезії в суспільстві (на прикладі збірки поезії Дмитра Павличка „Три строфи”, поетичного твору „Панахида за померлими з голоду”).

17. Екологічні мотиви в поезії Ліни Костенко.

18. Любов помножена на творчість (основа світобудови і світосприйняття у поезії та прозі Миколи Вінграновського).

19. Український „невольничий переклад”: від трагедії таланту до націєтворення.

20. Празький період літературної творчості О. Кандиби-Ольжичазалишити коментар
Дата конвертації24.08.2011
Розмір166 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх