+Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році icon

+Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році


Схожі
Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у...
Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у...
Наказ
Рекомендації з організації навчально-виховного процесу з математики в 5-11 класах...
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних...
Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних...
Про стан виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах за І семестр 2010-2011 н р...
Міністерство освіти І науки україни...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики в 11 класах...
Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації підготували...
Методичні рекомендації підготували...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
повернутися в початок
Тема (основний зміст) уроку
скачать

І семестр

1.
Загальна характеристика розвитку літератури першої половини XX ст. Авангардизм в літературі. Доля реалізму. Елітарна та масова культура.

2.
РМ. Складання тез за темою «Авангардизм 1910-20-их років і здійснювана ним «революція в мистецтві» (за підручником).

3.
Ф. Кафка. Загальна характеристика творчості. Концепція світу та людини в оповіданні «Перевтілення».

4.
Проблема метафоричного світобачення в оповіданні «Перевтілення». Символічність образного світу твору. Вплив Ф. Кафки на розвиток всесвітньої літератури.

5.
Дж. Джойс — видатний ірландський письменник-модерніст. Характерні риси його творчості та їх утілення в психологічному есе «Джакомо Джойс».

6.
«Потік свідомості» та аналіз психології людини в психологічному есе «Джакомо Джойс». Вплив Джойса на всесвітню літературу.

7.
РМ. Реконструкція лінійного сюжету есе «Джакомо Джойс» (усно).

8.
Контрольна робота.

9.
М. Булгаков — видатний російський письменник. Булгаков і Київ. «Майстер і Маргарита». Особливості композиції твору.

10.
Проблематика та характеристика головних образів роману.

11.
Воланд і його почет. «Магічний реалізм» у творі. Контрольний домашній твір.

12.
Глибинні зрушення в поезії XX століття. Модернізм і основні течії європейської поезії XX століття. Поезія P.M. Рільке та Гійома Аполлінера.

13.
«Срібна доба» російської поезії, її авангардистські та модерністські течії. Поезія 0.Блока та Анни Ахматової. Виразне читання напам’ять.

14.
Контрольний твір. Наш світ очима митців-модерністів.

15.
ПЧ. Література першої половини XX ст.(за вибором вчителя).

16.
Особливості літературного процесу другої половини XX ст.

^ II семестр

17.
Бертольт Брехт — видатний німецький письмен ник. «Епічний театр» Б. Брехта, його теоретичні засади та творча практика. Проблематика та художні особливості п’єси «Життя Галілея». Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми.

18.
РМ (письмово) Розгорнута відповідь на питання «Чи актуальні нині проблеми відповідальності вченого за свої відкриття, поставленні у п’єсі «Життя Галілея» Б. Брехта»?

19.
Альбер Камю — видатний французький письменник. Камю і екзистенціалізм. «Чума» — антифашистський роман-притча. Філософський сенс притчі про чуму.

20.
РМ (усно) Характеристика основних образів твору. Проблема вибору в творі. Контрольний домашній твір.

21.
Е. Хемінгуей — видатний американський письменник. «Старий і море» — повість-притча про людину. Образ Сантьяго. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст повісті. Місце Хемінгуея в американській і всесвітній літературі.

22.
Г. Гарсіа Маркес — відомий колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії. Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в оповіданні «Стариган із крилами».

23.
Зустріч людей із янголом, її символічний сенс. Трагікомічне зображення ставлення людей до дива.

24.
Контрольний твір. Принцип айсберга і художній текст (роль інакомовлення в літературі XX століття).

25.
Література постмодернізму та її характерні ознаки. Особливості сучасного літературного процесу та його найяскравіші постаті.

26.
М.Павич — сербський письменник-постмодерніст. Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.

27.
Використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як характерна ознака творчості М.Павича.

28.
Контрольна робота.

29.
ПЧ Література початку XXI ст.

ЗО.
Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя, Відродження, XVII і XVIII століть, а також XIX століття (доба романтизму).

31.
Найвидатніші здобутки світової літератури XIX століття (доби реалізму та раннього модернізму), а також XX — початку XXI століття (у т.ч. сучасного літературного процесу).

^ Орієнтовне календарно-тематичне планування

11 клас. Академічний рівень (2 уроки на тиждень)Дата

Тема (основний зміст) уроку

І семестр

1.
Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці XIX — на початку XX ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г.Ібсена, А.Чехова, Дж. Б. Шоу.

2.
Г.Ібсен — видатний норвезький драматург, творець «нової драми». Новаторство Ібсена-драматурга. «Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма.

3.
Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі «Ляльковий дім». Характеристика образу Нори.

4.
РМ Диспут: ваше особисте ставлення до вчинку Нори.

5.
Складність і неоднозначність художнього процесу І пол. XX ст. Модернізм як некласична модель культури, найповніше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту XX ст.

6.
Авангардизм 1910-20-их років і здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм). Доля реалізму в літературі І пол. XX ст. Елітарна та масова культура.

7.
Ф. Кафка. Загальна характеристика творчості.

8.
Концепція світу та людини в оповіданні «Перевтілення».

9.
Проблема метафоричного світобачення в оповіданні «Перевтілення». Символічність образного світу твору. Вплив Кафки на розвиток всесвітньої літератури.

10.
Контрольний твір

11.
Джеймс Джойс — видатний ірландський письменник-модерніст. Характерні риси його творчості та їх прояв в есе «Джакомо Джойс». «Потік свідомості» та аналіз психології людини у психологічному есе «Джакомо Джойс».

12.
Джерела «потоку свідомості» в есе. Спроба «реставрації» сюжету твору. Вплив Джойса на всесвітню літературу.

13.
Контрольна робота.

14.
Михайло Олександрович Булгаков — видатний російський письменник. Булгаков і Київ.

15.
«Майстер і Маргарита». Особливості композиції твору.

16.
«Московські» та «єршалаїмські» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку.

17.
Проблематика роману. Характеристика головних образів твору.

18.
РМ (письмово). Складання цитатної характеристики (або анкети) образів Майстра та Маргарити.

19.
Воланд і його свита. «Магічний реалізм» у творі

20.
Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми їхніх взаємовідносин. Контрольний домашній твір. Художня література на межі ХІХ-ХХ століть традиції та новаторство (на матеріалі вивчених творів).

21.
Загальна характеристика творчості Р.М.РІльке.

22.
Загальна характеристика творчості Аполлінера.

23.
Загальна характеристика творчості Ф.Гарсіа Лорки.

24.
«Срібна доба російської поезії». Загальна характеристика творчості О.Блока.

25.
Загальна характеристика творчості Анни Ахматової.

26.
Загальна характеристика творчості Б.Пастернака.

27.
РМ. Виразне читання віршів.

28.
Контрольна робота

29.
ПЧ. Сторінками художньої літератури І половини XX ст.

30.
Особливості літературного процесу другої половини XX ст. Нові явища та тенденції в літературі кінця XX ст.

31.
Підсумковий урок.

^ II семестр

32.
Бертольт Брехт — видатний німецький письменник. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади та творча практика.

33.
Проблематика та художні особливості п’єси «Життя Галілея».

34.
Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми.

35.
А. Кдмю — французький письменник, лауреат Нобелівської премії. Його філософські й естетичні погляди. Роман «Чума» як еволюція «від естетики абсурду до естетики бунту».

36.
РМ (письмово) Філософія екзистенціалізму в цитатах з роману «Чума».

37.
Роман «Чума» як узагальнене трактування зла в контексті людського буття і як ствердження необхідності боротьби з ним при неможливості повного й остаточного подолання.

38.
РМ (усно). Характеристика основних образів роману. Проблема вибору у творі. Особливості поетики й стилю.

39.
Е. Хемінгуей — видатний американський письменник. «Старий і море» — повість-притча про людину. Образ Сантьяго.

40.
«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст повісті. Місце Хемінгуея в американській і всесвітній літературі.

41.
Контрольна робота.

42.
Своєрідність японської літератури XX ст. Кавабата Ясунарі — «красою Японії народжений». Вишукана простота стилю письменника.

43.
Відображення національної естетики та етики в романі «Тисяча журавлів».

44.
Чайна церемонія та її доля у XX ст. як утілення глобалізації та вульгаризації національного колориту.

45.
Інтенсивний розвиток латиноамериканської літератури в другій пол. XX ст. Г.Гарсіа Маркес — відомий колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії. Роман «Сто років самотності» як твір «магічного реалізму».

46.
Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в романі «Сто років самотності».

47.
Проблематика та система образів твору. Родина Буендіа у художньому часі й просторі твору.

48.
Контрольний твір. Роль інакомовлення в літературі XX століття (на матеріалі вивчених творів).

49.
Постмодернізм — одне з найяскравіших літературних явищ другої половини XX ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика.

50.
Мистецтво постмодернізму та його стосунки з елітарною та масовою культурою. «Найяскравіші представники постмодерністської прози.

51.
М.Павич — сербський письменник-постмодерніст. Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.

52.
Використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як характерна ознака творчості М.Павича.

53.
П.Зюскінд — сучасний письменник-постмодерніст. Риси постмодернізму в повісті «Запахи, або Історія одного вбивці»: «віртуальний історизм» («імітація» світогляду Франції доби Просвітництва); захоплюючий детективний сюжет, можливість багатьох варіантів інтерпретації тощо.

54.
Образ Гренуя та його літературні прототипи (крихітка Цахес, персонажі Ч.Діккенса і т.д.).

55.
Контрольна робота

56.
ПЧ. Література початку XXI ст.

57.
РМ. Захист проекту «Книга, без якої я не уявляю свого життя». Контрольний домашній твір.

58.
Узагальнення та систематизація вивченого. Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження.

59.
Найвидатніші здобутки світової літератури XVII і XVIII століть, а також XIX століття (доба романтизму).

60.
Найвидатніші здобутки світової літератури XIX століття (доби реалізму та раннього модернізму)

61.
Найвидатніші здобутки світової літератури XX — початку XXI століття (у т.ч. сучасного літературного процесу).

62.
Підсумковий урок.

63.
Резервний час.

^ Орієнтовне календарно-тематичне планування

11 клас. Профільний рівень (3 уроки на тиждень)


Дата

Тема та основний зміст уроку

1 семестр

1.
Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці XIX — на початку XX ст.

2.
«Нова драматургія», її засадничі принципи.

3.
Г.Ібсен — видатний норвезький драматург, творець «нової драми». Новаторство Ібсена-драматурга.

4.
«Ляльковий дім» — соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі.

5.
РМ (усно). Характеристика образу Нори. Дискусія в творі.

6.
А.Чехов — видатний російський письменник. Його місце у російській і всесвітній літературі. «Чайка» — перша п’єса нової театральної школи. Чехов і система Станіславського.

7.
Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі.

8.
Проблема життєвого успіху .та творчої мети у п’єсі. Треплєв і Зарєчна. Новаторство Чехова-драматурга. Роль підтексту у творі.

9.
Б.Шоу — творець соціальної «драми-дискусії». Комедія «Пігмаліон», її зв’язок із давньогрецьким міфом і сучасний драматургові зміст.

10.
Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії.

11.
Проблематика та художні особливості твору. Новаторство Шоу-драматурга.

12.
Контрольна робота.

13.
Складність і неоднозначність художнього процесу І пол. XX ст. Модернізм як некласична модель культури, найповніше та найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту XX ст.

14.
Авангардизм 1910-20-их років і здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм). Доля реалізму в літературі І пол. XX ст. Елітарна та масова культура.

15.
Ф. Кафка. Загальна характеристика творчості. Концепція світу та людини в оповіданні «Перевтілення».

16.
Проблема метафоричного світобачення в оповіданні «Перевтілення».

17.
Символічність образного світу твору. Вплив Ф.Кафки на розвиток всесвітньої літератури.

18.
Контрольний твір

19.
Джеймс Джойс — видатний ірландський письменник-модерніст. Характерні риси його творчості та їхнє втілення в есе «Джакомо Джойс».

20.
«Потік свідомості» та аналіз психології людини у психологічному есе «Джакомо Джойс». Ремінісценції та алюзії в творі. Вплив Джойса на всесвітню літературу.

21.
РМ (усно). Спроба «реконструкції» лінійного сюжету есе «Джакомо Джойс».

22.
Німецька історія і німецька література першої пол. XX ст. Гострота соціально-політичної та ідеологічної боротьби та їхній уплив на літературний процес. Томас Манн — видатний німецький письменник XX століття. Реалізм і модернізм у його творчості.

23.
Напруженість передвоєнної ситуації в Європі та тривожний настрій новели «Маріо і чарівник».

24.
Алегоричність і паралелізм у творі. Віра письменника в здатність особистості до збереження свого «я».

25.
Контрольна робота.

26.
Михайло Олександрович Булгаков — видатний російський письменник. Булгаков і Київ.

27.
«Майстер і Маргарита». Особливості композиції твору.

28.
«Московські» та «єршалаїмські» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку.

29.
Проблематика роману. Характеристика головних образів роману.

ЗО.
РМ (письмово) Складання цитатної характеристики (або анкети) образів Майстра та Маргарити.

31.
Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми їхніх взаємовідносин.

32.
Воланд і його почет. «Магічний реалізм» у творі.

33.
ПЧ. Сторінками художньої прози першої половини XX ст. Контрольний домашній твір. Художня література кінця XIX- першої третини XX століття: традиції та новаторство (на матеріалі вивчених творів).

34.
Художня література кінця XIX- першої третини XX століття: традиції та новаторство (на матеріалі вивчених творів).

35.
Глибинні зрушення в поезії початку XX ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст.

36.
Загальна характеристика творчості Р.М.Рільке.

37.
Загальна характеристика творчості Аполлінера.

38.
Загальна характеристика творчості Т.С. Еліота.

39.
Загальна характеристика творчості Ф.Гарсіа Лорки.

40.
«Срібна доба російської поезії».

41.
Загальна характеристика творчості 0.Блока.

42.
Загальна характеристика творчості Анни Ахматової.

43.
Загальна характеристика творчості В.Маяковського.

44.
Загальна характеристика творчості Б.Пастернака.

45.
РМ. Виразне читання віршів.

46.
Контрольна робота.

47.
ПЧ. Сторінками поезії першої половини XX ст.

48.
Особливості розвитку літературного процесу другої половини XX ст.

49.
Резервний час.


залишити коментар
Сторінка3/9
Дата конвертації17.10.2011
Розмір2.48 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації

Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх