До Іii (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці ІІ етапу (найкращі роботи, відібрані експертною комісією). icon

До Іii (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці ІІ етапу (найкращі роботи, відібрані експертною комісією).


1 чел. помогло.
Схожі
До Іii (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці ІІ етапу (найкращі роботи...
Підведено підсумки II етапу...
М. Ніжин Про підсумки і етапу...
Іі етапу. Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої...
Конкурсу-захисту науково...
Про пiдсумки II етапу...
Про результати проведення і етапу...
Контрольні завдання другого етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту та теми науково-дослідницьких...
Житомирська обласна державна адміністрація...
Донецька обласна державна адміністрація...
Вінницької обласної державної адміністрації нака з....
Уконкурсі-захисті взяли участь учнівські команди...Загрузка...
скачать
Умови

проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт учнів КПНЛ №145 - членів НТУ «Сузір'я ноосфери»

(2010-2011 рр.)


Наведена інформація базується на "Умовах проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої Академії Наук України" 2010 року; адаптовано для учнів ПНЛ №145.


ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 • підготовка наукової роботи вересень - грудень 2010р.;

 • конкурс-захист робіт членів НТУ «Сузір’я ноосфери» до 25 грудня 2010р.;

- II (міський) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН

24 січня-20 лютого 2011р.


^ УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

У І етапі конкурсу (НТУ «Сузір’я ноосфери») можуть брати участь учні 8-11 класів.

До II (міського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці І етапу:

Від кожної вікової групи (9,10,11 класи) на кожну секцію можуть бути подані:

І місце – 1 робота;

ІІ місце – 2 роботи;

ІІІ місце – 3 роботи.

Поза конкурсом виступають:

 • учні 8 класів;

 • учні 11 класів, що працюють у МАН перший рік.

До ІII (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці ІІ етапу (найкращі роботи, відібрані експертною комісією).


^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСУ

Для участі у конкурсі подаються:

 • науково-дослідницькі роботи (не більше 20 друкованих сторінок);

 • тези – 1 сторінка друкованого тексту та в електронному вигляді;

 • ксерокопія свідоцтва про народження (на аркуші ксерокопії зазначити: назву секції, клас, навчальний заклад – ПНЛ №145, район – Печерський район);

 • паспорти експонатів (відділення технічних наук), публікації;

 • робота в електронному вигляді (для видання збірки наукових робіт учнів ліцею – членів НТУ "Сузір’я ноосфери").
Вказані документи слід подати до 20 грудня 2010 року заступнику директора ПНЛ№145 Лятамбуру К.М. Електронні версії документів можна вислати електронною поштою за адресою laconst@gmail.comПримітка:

Роботи, які надійдуть до оргкомітету після встановленого терміну або не відповідатимуть вищезазначеним вимогам, не розгляда­тимуться, а їх автори до конкурсу не допускатимуться.


^ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ

 • Конкурсні роботи виконуються державною мовою.

 • Тематика робіт довільна, але має відповідати напряму відділення та профілю секції, на яку ця робота подається.

 • Обсяг основного тексту роботи не повинен перевищувати 20 (двадцяти) сторінок формату А4 з полуторним міжрядковим інтервалом. Додатки до загального обсягу роботи не враховуються.

 • У разі участі одного конкурсанта у кількох секціях, на кожну секцію подається робота за відповідною тематикою та виконуються контрольні завдання за профілем секції.

 • Конкурс носить особистий характер, тому колективні роботи не приймаються.

 • Конкурсні роботи авторам не повертаються.

 • Роботи, які подавалися на минулорічні конкурси МАН та взяті з Інтернету, на конкурс не приймаються.

 • Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі і містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.
^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

 1. Титульний лист (додається) із обов’язковим зазначенням:

  • відділення;

  • секції;

  • базової дисципліни;

  • теми роботи;

  • статусу в МАН:

   • слухач МАН – учень, який вперше бере участь у конкурсі;

   • кандидат у дійсний член МАН – учень 10, 11 класу, який раніше брав участь у конкурсі на ІІ (міському) етапі;

   • дійсний член МАН – учень 10, 11 класу, переможець ІІ етапу конкурсу МАН;

  • прізвища, імені, по батькові автора;

  • повної дати народження (наприклад: 12 червня 1995 р.);

  • класу (наприклад: 8 клас, або 10 клас, а не 10-А клас);

  • назви навчального закладу (природничо-науковий ліцей №145);

  • району (Печерський район для учнів ліцею №145);

  • домашньої адреси; контактних телефонів (домашнього і мобільного).

  • прізвища, імені та по батькові (повністю), наукового звання, місця роботи, посади та контактних телефонів наукового та педагогічного керівників;

 1. На другій сторінці (окремий аркуш) зазначається тільки назва роботи.

 2. Зміст роботи (із зазначенням розділів та сторінок роботи).

 3. Вступ (із зазначенням мети і актуальності проблеми).

 4. Основна частина:

 • огляд наукової літератури;

 • аналіз стану проблеми на момент дослідження;

 • експериментальна частина:

а) матеріали та методи дослідження;

б) хід роботи;

в) аналіз отриманих результатів;

 1. Висновки, яких дійшов автор.

 2. Список використаних джерел інформації (література – із зазначенням автора, назви наукового джерела, місця видання, назви видавництва, року видання – відповідно до вимог науково-бібліографічного оформлення, Інтернет-адреси використаних в роботі сайтів тощо).

 3. Додатки (схеми, графіки, малюнки, фото за потребою).

^ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 • Перед тезами зазначається: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; клас, назва навчального закладу, району м. Києва; інформація про наукового(педагогічного) керівника (прізвище, ім’я, по батькові, наукове звання, посада).

 • Тези викладаються в довільній формі й дають стислу характеристику змісту науково-дослідницької роботи. В тезах зазначаються основна мета, завдання, актуальність дослідження, наводяться висновки та отримані результати.

 • Обсяг тексту тез – 1 сторінка формату А4, набрана у текстовому редакторі WORD шрифтом Times New Roman розміром 14 пт. з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі поля – 25 мм.

 • Тези подаються у друкованому та електронному вигляді.
^ ВИМОГИ ДО ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО СУПРОВОДЖУЄ ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ


Наочні матеріали (графіки, таблиці, діаграми, схеми, фото тощо), які використовуються під час захисту науково-дослідницьких робіт можуть бути представлені на:

 • паперовому носії формату А2 і більше;

 • прозорих плівках формату А4 для світлопроекційної апаратури;

 • електронному носії для демонстрування з використанням мультимедійних засобів.

У всіх випадках ілюстративний матеріал повинен не дублювати, а ілюструвати та доповнювати доповіді учасників.

Оргкомітет не має можливості забезпечити роботу всіх секцій конкурсу мультимедійними засобами.


^ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ІІ (міського) ЕТАПУ КОНКУРСУ

Конкурс включає такі складові:

 1. Конкурс науково-дослідницьких робіт (максимальна оцінка - 22 бали);

 2. Виконання контрольних завдань з базової дисципліни

(максимальна оцінка - 39 балів);

 1. Захист науково-дослідницьких робіт (максимальна оцінка - 39 балів).

Захист здійснюється державною мовою, крім секції іноземної філології.

Участь у всіх складових конкурсу є обов'язковою. Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу-захисту становить 100 балів.

Учасникам конкурсу-захисту додатково надається:

 • 5 балів - за впровадження розробки у виробництво при наявності свідоцтва про раціоналізаторську пропозицію;

 • 5 балів - за наявності публікації за темою дослідження та надання підтвердження у наукових виданнях;

 • 10 балів - за наявність патенту на винахід.
Для захисту роботи автору надається до 7 хвилин, для відповіді на запитання - 3 хвилини, на виконання контрольних завдань - 3 години (астрономічні).

При захисті робіт оцінюється:

 • науковість, самостійність роботи;

 • аргументоване доведення проблеми з урахуванням власного вкладу дослідника;

 • чіткість, логічність викладу матеріалу;

 • повнота, вичерпність відповідей;

 • доцільність, якість і вміння використовувати наочні матеріали;

 • культура мовлення;

 • толерантність та активна участь у веденні дискусії.
^ НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Підсумки конкурсу проводяться окремо по кожній секції та по кожній віковій групі (класу). Переможці визначаються за сумою балів, отриманих в усіх складових конкурсу (конкурс наукових робіт, захист робіт, виконання контрольних завдань).

 • І місце - при отриманні від 91 до 100 балів;

 • П місце - від 810 до 90 балів;

 • ІІІ місце - від 71 до 80 балів.

Переможцями може бути визначено до 30% учасників (окремо по кожному класу та секції). При цьому має дотримуватись приблизне співвідношення учасників, які нагороджуються дипломами відповідно І, II, та ІІІ ступенів як 1:2:3.

Переможці міського конкурсу-захисту нагороджуються дипломами Головного управління освіти та науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Президії Київської МАН «Дослідник».

За результатами конкурсу будуть видані збірки тез робіт переможців. Кращі роботи будуть рекомендовані для публікації у наукових та методичних журналах.


^ КОНСУЛЬТАЦІЇ МОЖНА ОТРИМАТИ:

 • у заступника директора ПНЛ №145 Лятамбура К.М. , тел. 287-47-35, laconst@gmail.com

 • у секціях МАН «Дослідник», у лабораторіях та консультаційних пунктах Київського Палацу дітей та юнацтва (вул.. І.Мазепи, 13).
^ ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

280-63-26

керівник територіального відділення МАН Єгорова Ірина Ігорівна

280-63-26

відділення математики, фізики та астрономії, технічних наук

280-51-17

відділення хімії та біології, екології, аграрних наук

280-14-20

відділення історії та географії, філософії та суспільствознавства

280-63-26

відділення філології та мистецтвознавства

280-63-26

відділення економіки

280-99-70

відділення комп’ютерних наук
залишити коментар
Дата конвертації24.08.2011
Розмір79 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх