До Іii (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці ІІ етапу (найкращі роботи, відібрані експертною комісією). icon

До Іii (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці ІІ етапу (найкращі роботи, відібрані експертною комісією).


Схожі
До Іii (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці ІІ етапу (найкращі роботи...
Підведено підсумки II етапу...
М. Ніжин Про підсумки і етапу...
Іі етапу. Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої...
Конкурсу-захисту науково...
Про пiдсумки II етапу...
Про результати проведення і етапу...
Контрольні завдання другого етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту та теми науково-дослідницьких...
Житомирська обласна державна адміністрація...
Донецька обласна державна адміністрація...
Вінницької обласної державної адміністрації нака з....
Уконкурсі-захисті взяли участь учнівські команди...Загрузка...
скачать
Умови

проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт учнів - членів НТУ «Сузір'я ноосфери»

(2008-2009 рр.)


Наведена інформація базується на "Умовах проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України" 2008 року; адаптовано для учнів ПНЛ №145.


ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 • підготовка наукової роботи вересень - грудень 2008р.;

 • конкурс-захист робіт членів НТУ «Сузір’я ноосфери» до 20 січня 2009р.;

- II (міський) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН

1-28 лютого 2009 р.


^ УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

У І етапі конкурсу (НТУ «Сузір’я ноосфери») можуть брати участь учні 8-11 класів.

До II (міського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці І етапу:

Від кожної вікової групи (8,9,10,11класи) на кожну секцію подаються:

І місце – 1 робота;

ІІ місце – 2 роботи;

ІІІ місце – 3 роботи.

Поза конкурсом виступають:

 • учні 8 класів;

 • учні 11 класів, що працюють у МАН перший рік.

До ІII (Всеукраїнського) етапу конкурсу-захисту допускаються переможці ІІ етапу (найкращі роботи, відібрані експертною комісією).


^ ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСУ

Для участі у конкурсі подаються:

 • науково-дослідницькі роботи (не більше 20 друкованих сторінок);

 • тези - 1 сторінка друкованого тексту (два примірника) та в електронному вигляді;

 • паспорти експонатів;

 • робота в електронному вигляді (для видання збірки наукових робіт учнів ліцею – членів НТУ "Сузір’я ноосфери").
Вказані документи слід подати до 10 січня 2009 року заступнику директора ПНЛ№145 Лятамбуру К.М. Електронні версії документів (для учнів ліцею) можна вислати електронною поштою за адресою lconst@mail.lic145.kiev.ua


Примітка:

Роботи, які надійдуть до оргкомітету після встановленого терміну або не відповідатимуть вищезазначеним вимогам, не розгляда­тимуться, а їх автори до конкурсу не допускатимуться.


^ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ

 • Тематика робіт довільна.

 • Обсяг основного тексту роботи не повинен перевищувати двадцяти (20) сторінок формату А4. Додатки до загального обсягу роботи не враховуються.

 • Роботи з іноземних мов подаються з обов'язковим перекладом українською мовою.

 • У разі участі одного конкурсанта у кількох секціях, на кожну секцію має бути подана інша робота та має виконуватися контрольна робота на кожній секції за профілем.

 • Конкурс носить особистий характер, тому колективні роботи не приймаються.

 • Конкурсні роботи авторам не повертаються.

 • Роботи, які подавалися на минулорічні конкурси МАН та взяті з Інтернету, на конкурс не приймаються.

 • Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).

 • Кожна робота повинна грунтуватись на певній науковій та експериментальній базі і містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.

 • Захист здійснюється на основі другого примірника роботи.
^ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 • Тези викладаються в довільній формі й дають стислу характеристику змісту науково-дослідницької роботи. В тезах зазначаються основна мета, завдання актуальність дослідження, наводяться висновки та отримані результати.

 • Обсяг тексту тез - 1 сторінка формату А4, набрана у текстовому редакторі WORD шрифтом Times New Roman розміром 14 пт. з полуторним міжрядковим інтервалом. Всі поля - 20 мм.

 • Перед тезами зазначається: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; клас, назва навчального закладу, району м.Києва; інформація про наукового(педагогічного) керівника.^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

 1. Титульний лист (додається) із зазначенням:

  • секції;

  • базової дисципліни;

  • теми роботи;

  • прізвища, імені, по батькові автора;

  • статусу в МАН:

   • слухач МАН – учень, який вперше бере участь у конкурсі;

   • кандидат у дійсний член МАН – учень 10, 11 класу, який раніше брав участь у конкурсі на ІІ (міському) етапі;

   • дійсний член МАН – учень 10, 11 класу, переможець ІІ етапу конкурсу МАН;

  • району (Печерський район для учнів ліцею №145);

  • назви загальноосвітнього навчального закладу, класу;

  • наукового звання, прізвища, імені та по батькові наукового керівника;

  • домашньої адреси; контактного телефону.

 1. На другій сторінці (окремий аркуш) зазначається тільки назва роботи.

 2. Зміст роботи (із зазначенням розділів та сторінок роботи).

 3. Вступ (із зазначенням мети і актуальності проблеми, методів дослідження).

 4. Основна частина:

 • огляд наукової літератури;

 • аналіз стану проблеми на момент дослідження;

 • експериментальна частина:

а) матеріали та методи дослідження;

б) хід роботи;

в) аналіз отриманих результатів;

г) посилання на джерела інформації (в кінці роботи).

 1. Висновки, яких дійшов автор.

 2. Список використаної літератури (із зазначенням назви наукового джерела, року видання, назви видавництва відповідно до вимог науково-бібліографічного оформлення).

 3. Додатки (схеми, графіки, малюнки, фото за потребою).^ Вимоги до ілюстративного матеріалу, що супроводжує доповіді учасників конкурсу.

Наочні матеріали (графіки, таблиці, діаграми, схеми, фото тощо), які використовуються під час захисту науково-дослідницьких робіт можуть бути представлені на:

 • Паперовому носії формату А2 і більше;

 • Прозорих плівках формату А4 для світлопроекційної апаратури;

 • Електронному носії для демонстрування з використанням мультимедійних засобів.

У всіх випадках ілюстративний матеріал не повинен дублювати доповіді учасників.

Оргкомітет не має можливості забезпечити роботу всіх секцій конкурсу мультимедійними засобами.


^ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ІІ (міського) ЕТАПУ КОНКУРСУ

На ІІ (міському) етапі конкурсу для захисту роботи автору надається до 7 хвилин, для відповіді на запитання - 3 хвилини, на виконання контрольних завдань - 3 години (астрономічні).

^ Конкурс включає такі складові:

 1. Конкурс науково-дослідницьких робіт (максимальна оцінка - 22 бали);

 2. Виконання контрольних завдань з базової дисципліни

(максимальна оцінка - 39 балів);

 1. Захист науково-дослідницьких робіт (максимальна оцінка - 39 балів).

Участь у всіх складових конкурсу є обов'язковою. Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу-захисту становить 100 балів.

Учасникам конкурсу-захисту додатково надається:

 • 5 балів - за впровадження розробки у виробництво при наявності свідоцтва про раціоналізаторську пропозицію;

 • 10 балів - за наявність патенту на винахід.

При захисті робіт оцінюється:

 • науковість, самостійність роботи;

 • аргументоване доведення проблеми з урахуванням власного вкладу дослідника;

 • чіткість, логічність викладу матеріалу;

 • повнота, вичерпність відповідей;

 • доцільність, якість і вміння використовувати наочні матеріали;

 • культура мовлення;

 • активна участь у веденні дискусії.
^ НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Підсумки конкурсу проводяться окремо по кожній секції та по кожній віковій групі (класу). Переможці визначаються за сумою балів, отриманих в усіх складових конкурсу (конкурс наукових робіт, захист робіт, виконання контрольних завдань).

 • І місце - при отриманні від 90 до 100 балів;

 • П місце - від 80 до 89 балів;

 • ІІІ місце - від 70 до 79 балів.

Переможцями може бути визначено до 30% учасників (окремо по кожному класу та секції). При цьому має дотримуватись приблизне співвідношення учасників, які нагороджуються дипломами відповідно І, II, та ІІІ ступенів як 1:2:3.

Переможці міського конкурсу-захисту нагороджуються дипломами Головного управління освіти та науки м. Києва та Президії Київської МАН «Дослідник». За поданням журі секції окремі учасники можуть бути відзначені заохочувальними дипломами та призами оргкомітету.

За результатами конкурсу будуть видані збірки тез робіт переможців. Кращі роботи будуть рекомендовані для публікації у наукових та методичних журналах.


^ КОНСУЛЬТАЦІЇ МОЖНА ОТРИМАТИ:

 • у заступника директора ПНЛ №145 Лятамбура К.М. , тел. 297-47-35,

lconst@mail.lic145.kiev.ua

 • у секціях МАН «Дослідник», у лабораторіях Київського Палацу дітей та юнацтва;

 • у базових НДІ НАН України, вищих навчальних закладах.

ТЕЛЕФОНИ 280-63-26 керівник МАН

ДЛЯ ДОВІДОК: 280-49-98 науково-технічне відділення

280-51-17 природниче відділення

280-14-20 історико-географічне відділення

280-81-17 філологічне та економічне відділення

280-99-70 відділення інформаційних технологій

280-63-26 секції іноземної філології, мистецтвознавства


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)


^ КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАН УКРАЇНИ

(КИЇВСЬКА МАН «ДОСЛІДНИК»)


Секція:

Базова дисципліна

^ ТЕМА РОБОТИ:


АВТОР РОБОТИ:

прізвище, ім'я, по батькові

учень (учениця) ___ класу

Київського природничо-наукового ліцею №145

Статус у МАН(слухач, кандидат у дійсні члени, дійсний член МАН)

Печерський район м. Києва

домашня адреса

контактний телефон

науковий керівник

педагогічний керівник


КИЇВ 2009

Перелік наукових відділень та секцій міського конкурсу (інформація 2007-2008 рр.)
Відділення

Секції

Базові дисципліни

1.

Природниче

Біології

Біологія

Мікробіології

Молекулярної біології і генетики

Психології

Соціальної психології

Загальної екології

Біологія або хімія

Екології тваринного світу

Екології рослинного світу

Гідроекології

Клінічної медицини

Біологія або хімія, фізика

Практичної медицини

Валеології

Хімії

Хімія

Хімії довкілля

2.

^ Фізико-

математичне

Алгебри та початку аналізу

Математика

Геометрії

Прикладної математики

Економічної теорії

Математика або економіка (11 кл)

Макро- та мікроекономіки


Астрономії

Фізика

Фізики

Прикладної фізики

3.

Техніко-технологіч-не

Сільськогосподарської техніки, обладнання та технологій

Математика або фізика

Електроніки та приладобудування

Промислового, технологічного обладнання та технологій

Транспортних систем, засобів та обладнання

Інформаційних телекомунікаційних систем, обладнання та приладів

4.

^ Обчислюваль­ної техніки та

програму­вання

Комп'ютерних навчальних програм

Математика

Комп'ютерних мереж, баз та банків даних

Системного програмування та заходів інформаційної безпеки

Комп'ютерних програм дня автоматизації наукових досліджень та розрахунків

Мультимедійних систем, комп'ютерної графіки, ігрових програм

5.

Історико-

географічне

Археології

Історія


Історичного краєзнавства

Історії України

Всесвітньої історії

Етнології

Географії та геології

Географія

Правознавства

Основи держави та права
6.

^ Мистецтвознавства та філології

Української літератури

Українська мова та

література

Української мови

Фольклористики

Літературної творчості

Мистецтвознавства та українського народного мистецтва

Сходознавства

Зарубіжної літератури

Українська мова та література або російська мова та література

Англійської мови

Англійська мова

Англійської літератури

Теорії перекладу

Німецької мови

Німецька мова

Німецької літератури

Французька мова

Французька мова

Французька література
залишити коментар
Дата конвертації24.08.2011
Розмір147 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

хорошо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх