Романтизм як провідний напрям світової літератури першої половини ХІХ ст. Тема Виникнення І розвиток німецького романтизму Тема Романтизм у Великій Британії Тема Французький романтизм Тема Реалізм як літературний напрям середини ХІХ ст. Тема Англійський реалізм Тема Французький реалізм Тема Літерату icon

Романтизм як провідний напрям світової літератури першої половини ХІХ ст. Тема Виникнення І розвиток німецького романтизму Тема Романтизм у Великій Британії Тема Французький романтизм Тема Реалізм як літературний напрям середини ХІХ ст. Тема Англійський реалізм Тема Французький реалізм Тема Літерату


Схожі
Характер літературного процесу XIX ст...
Конспект лекцій зміст курсу Тема Вступ до предмету “Економічна історія” 1 Тема Господарські...
Тема 1
Тема 1
Тематичний план спецкурсу 5 програма спецкурсу 6 Тема Поняття злочину та його ознаки 6 Тема...
10 клас
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч...
Тема релігія: зміст, походження, функції > Тема 2, ч.І. Найпоширеніші реліпї світу > Тема 2, ч...
Світова література 10-11 класи Академічний рівень...
Тема випуску
Тема Питання до семінару...
«Особистісно зорієнтований підхід до навчання іноземної мови»...Загрузка...
скачать
ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА ХІХ СТОЛІТТЯ

Модуль 1. Література романтизму.

Модуль 2. Реалізм і ранній модернізм.


Теми лекційних занять:

Тема 1. Романтизм як провідний напрям світової літератури першої половини ХІХ ст.

Тема 2. Виникнення і розвиток німецького романтизму

Тема 3. Романтизм у Великій Британії

Тема 4. Французький романтизм

Тема 5. Реалізм як літературний напрям середини ХІХ ст.

Тема 6. Англійський реалізм

Тема 7. Французький реалізм

Тема 8. Література доби модернізму

Тема 9. Модернізм у Франції

Тема 10. Англійський і бельгійський модернізм


Плани семінарських занять:
^
Семінарське заняття № 1
Своєрідність романтизму Е.А.По

 1. Біографічні відомості про письменника.

 2. Поєднання «американського» та «європейського» у творчості У. По

 3. Романтична поезія По. Символіка віршів «Крук» і «Ельдорадо».

 4. Характерні ознаки новелістики Е.По.

 5. Е.По – основоположник детективної літератури.

Література:

 1. Алєксєєнко Л. Е. А. По // Зарубіжна література. – 2005. – № 2. – С. 2 – 5

 2. Алєксєєнко Л. Е. А. По // Зарубіжна література. – 2005. – № 2. – С. 5 – 9

 3. Алєксєєнко Л. Е. По – засновник детективу // Зарубіжна література. – 2002. – № 1. – С. 7.

 4. Аллен Г. Последние дни Э. По // По Э. Ворон вещий. – М., 1998. – С. 312 – 317

 5. Анастасьєв М. Етюди про американську літературу // Вікно в світ. – 1999. – № 4. – С. 53 – 55

 6. Анастасьєв М. Етюди про американську літературу // Вікно в світ. – 1999. – № 4. – С. 56 - 59

 7. Бальмонт К. Очерк жизни Э. По // По Э. Ворон вещий. – М., 1998. – С. 203 – 309

 8. Коломієць Г. «Американське» та «європейське» в творчості Е. По // Вікно в світ. – 1999. – № 6. – С. 119 – 126.

 9. Кортасар Х. Э. По – поэт, писатель, критик // Латинская Америка. – 1999. – № 2-3. – С. 102 – 108

 10. Назарец В. «И сказал По: да будет детектив»… // Відродження. – 1993. – № 8. – С. 33 – 39

 11. Немиришин П. Плідне те читання, яке попередньо підготовлене // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – № 2. – С. 21 – 24

 12. Панченко І.Драбиною смислів // Зарубіжна література. – 2003. – № 4. – С. 5

 13. Рихло О. Недосяжність таємничого Ельдорадо: чотири спроби наближення до Едгара Аллана По // Вікно в світ. – 1999. – № 4. – С. 111 – 120

 14. Сисін Ю. Класичний детектив, або Розв’язок задачі з трьома невідомими // Зарубіжна література. – 2003. – № 4. – С. 9 - 10

 15. Смирнов В. Две тайны Э. По // Наука и религия. – 2002. – № 1. – С. 48 – 50

 16. Танасийчук В. Ещё одна загадка Эдгара По // Наука и жизнь. – 2005. – № 9. – С. 80 - 81

 17. Шахова К. Він палив свічку з двох боків // Зарубіжна література. – 1997. – № 3. – С. 1 – 2^
Семінарське заняття № 2

В.Скоттосновоположник історичного роману

 1. Шлях В.Скотта до романістики.

 2. Концепція історії у творчості письменника.

 3. Система персонажів історичного роману В. скотта.

 4. Панорама життя середньовічної Англії в романі “Айвенго”.

 5. Образи роману.

 6. Стильові особливості твору.^
Семінарське заняття № 3

Творчість Джорджа Байрона

 1. Життєвий шлях письменника.

 2. Поема «Паломництво Чайльд Гарольда»

2.1. Історія створення.

2.2. Ідейний зміст.

2.3. Характеристика особливостей жанру і художньої структури твору.

2.4. Романтичний герой у поемі.

 1. Східні поеми Байрона.
^
Семінарське заняття № 4

Стиль Ч. Діккенса

 1. Біографічні відомості про автора.

 2. Періоди творчості.

 3. Своєрідність стилю письменника.

 4. Образи і проблематика роману «Пригоди Олівера Твіста».
^
Семінарське заняття № 5
Творчість Г.Флобера

 1. Життєвий шлях письменника.

 2. Естетико-філософські погляди.

 3. Композиція роману “Пані Боварі”.

 4. Особливості розкриття теми втрачених ілюзій у романі.^
Семінарське заняття № 6

«Людська комедія» О. Бальзака

 1. Біографічні відомості про автора.

 2. Задум «Людської комедії».

 3. Поетика роману «Батько Горіо»^
Семінарське заняття № 7

Художній світ А.Франса

 1. Періодизація творчости А.Франса.

 2. Роман “Сучасна історія”: особливості композиції і проблематика.

 3. Алегоричний зміст “Острова пінгвінів”.^
Семінарське заняття № 8

Еволюція стилю Г.Ібсена

 1. Основні етапи становлення письменника.

 2. Ібсен – основоположник европейської “нової драми”.

 3. Особливості композиції п’єси “Ляльковий дім”.

 4. Проблеми фемінізму в п’єсі.


Завдання до самостійної роботи студентів:

Завдання № 1.

1. Підготувати доповідь на тему: „Життя і творчість В. Ірвінга”

Література:

 1. Анастасьев М. Перший посол (Вашингтон Ірвінг) // Вікно в світ. – 1999. – №4. – С.38 – 45.

 2. Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе ХІХ века. – М., 1972. – С.18 – 52.

 3. Наливайко Д., Шахова К. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму. – К., 1997.; Тернопіль, 2001.

 4. Янчук О. Твори Вашингтона Ірвінга // Вікно в світ. – 1999. – №6. – С.86 – 90.


2. Підготувати доповідь на тему: „Життя і творчість Ф. Купера”

Література:

 1. Афанасьєв М. Казка і правда (Джеймс Фенімор Купер) // Вікно в світ. – 1999. – № 4. – С. 45 – 52.

 2. Братко В. Хто ж він, Мобі Дік? // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 200. – № 3. – С. 24 – 27.

 3. Грабовська В. Співець індіанських безкраїх прерій // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах. – 1997. – № 8. – С. 14 – 18.

 4. Клочкова Л. Ф. Купер. «Останній із могікан»: Підсумковий урок // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – № 2. – С. 36 – 38.

 5. Назарець В. Агамемнон письмового столу, або Пенталогія Джеймса Фенімора Купера // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – № 4. – С. 44 – 47.

 6. Наливайко Д., Шахова К. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму. – К., 1997.; Тернопіль, 2001.

 7. Стефановська З. Нащадки знищеної цивілізації. Фенімор Купер «Останній із могікан» // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – № 1. – С. 10 – 12.


3. Підготувати доповідь на тему: „Життя і творчість Жорж Санд”

Література:

 1. Бестужева-Лада С. Великая Аврора (Жорж Санд) // Смена. – 2000. – № 6. – С. 90 – 103.

 2. Кафанова О. Б. Легенды о Жорж Санд в русской литературе ХІХ в.// Русская литература. – 1998. – № 1. – С. 69 – 84.

 3. Наливайко Д. Жорж Санд (1804 – 1876) // Зарубіжна література. – 1997. – № 6. – С. 6 – 7.

 4. Наливайко Д., Шахова К. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму. – К., 1997.; Тернопіль, 2001.


Завдання № 2

1. Підготувати доповідь на тему: „Життя і творчість Стендаля”

Література:

 1. Дяків М. Жив, писав, любив... (до дня народження Ф. Стендаля) // Зарубіжна література. – 2002. - № 33. – С. 11.

 2. История зарубежной литературы ХІХ века: В 2 ч. / Под ред. Н.Михальской. – М., 1991.

 3. Лехман Т. Кольори, що допомагають розумінню суті твору (Стендаль. „Червоне і чорне”) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – № 5. – С. 10.

 4. Мариновська О. Від системи ключових епізодів – до задуму письменника („Червоне і чорне” Стендаля) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1996. – № 5. – С. 17 – 21.

 5. Миронов Є. Фредерік Стендаль. 1783 – 1842 // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1996. – № 5-6. – С. 52 – 54.

 6. Ратушняк О. Подорож у світ людської психіки (Матеріал до уроку за романом Стендаля „Червоне і чорне”) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 8. – С. 48 – 50.


2. Підготувати доповідь на тему: „Життя і творчість П. Верлена”

Література:

 1. Баліна К. Асоціація як атрибут поетики символізму (на матеріалі творів Верлена і Рембо) // Тема. – 2001. – №2. – С.112 – 125.

 2. Ботнер В.С. Замальовки чутливого серця: Імпресіоністичні мотиви в поезії Поля Верлена // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – №8. – С.6 – 8.

 3. Ботнер В.С. Спадщина “короля поетів”. Матеріали до вивчення поезії Поля Верлена. 10 клас// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2003. – №2. – С.51 – 52.

 4. История зарубежной литературы конца ХІХ – начала ХХ века / Под ред. Л.Андреева. – М., 1978.


3. Підготувати доповідь на тему: „Життя і творчість Марка Твена”

Література:

 1. Гречанюк С. Острови і міфи // Зарубіжна література. – 2000. – №13. – С.3 – 6.

 2. История американской литературы. – М., 1971.

 3. История зарубежной литературы конца ХІХ – начала ХХ века / Под ред. Л.Андреева. – М., 1978.

 4. Курило Н. Світ дитинства по-марк-твенівськи // Зарубіжна література. – 2003. – №9. – С.8 – 9.

 5. Писатели США. – М., 1990.

 6. Свербилова Т. Река жизни: Марк Твен и его роман “Приключения Гекльберри Финна” // Всесвітня література та культура в навчальних заклаладах України. – 2001. – №11. – С.27 – 30.

 7. Шахова К. Смуток і сміх Марка Твена // Зарубіжна література. – 2003. – №9. – С.5 – 7.Індивідуальні навчально-дослідні завдання та курсові роботи:

 1. Поєднання реальности і фантастики у романі Гофмана “Життєва філософія кота Мурра”.

 2. Жанрові особливості історичної романістики В.Скотта.

 3. Романтичні герої у романі В.Гюго “Собор Паризької Богоматері”.

 4. Антиімперські мотиви лірики А.Міцкевича.

 5. Реалізм Фредеріка Стендаля (на матеріалі...).

 6. Тематика і проблематика новел П.Меріме.

 7. Алегорія у філософському романі Бальзака “Шагренева шкіра”.

 8. Теорія натуралізму Е.Золя.

 9. Сатира у романі Анатоля Франса “Острів пінгвінів”.

 10. Гуманізм повістей Марка Твена.

 11. Модифікація моделі історичного роману В. Скотта в українській літературі.

 12. Використання моделі історичного роману В. Скотта у романі П. Куліша «Чорна рада».

 13. Вплив В. Скотта на «Тараса Бульбу» М. Гоголя.

 14. Жанрова природа творів В. Скотта.

 15. Поєднання жанрових форм у романах В. Скотта.

 16. Кохання в житті і творчості Е. По.

 17. Таємничість і парадоксальність Е. По.

 18. «Американська» та «європейська» складові у творчості Е. По.

 19. Генетичні зв’язки творчості Е. По і М. Гоголя.

 20. Дитячі образи у творчості Ч. Діккенса.

 21. Казкові мотиви в романах Ч. Діккенса.

 22. Жіночі образи О. де Бальзака.

 23. Бальзак і Україна.

 24. «Мертві душі» М. Гоголя і «Пані Боварі» Г. Флобера: проблема смерті.

 25. «Жити як буржуа, мислити як Бог». Г. Флобер.


Зразок завдання модульної контрольної роботи:

Білет 1.

1. Суть та основні риси реалізму.

2. Естетико-філософські погляди Г. Флобера.


Зразок тестових завдань:

Назвати представника народно-фольклорної течії романтизму:

а) А. Шлегель,

б) В. Вордсворт,

в) Дж. Байрон.


Перелік питань до заліку:

 1. Історичні умови виникнення романтизму.

 2. Світоглядові засади романтизму.

 3. Естетика і поетика романтичного твору.

 4. Романтичний герой.

 5. Течії романтизму.

 6. Ієнський гурток романтиків.

 7. Гейдельберзький гурток. Фольклорна течія романтизму.

 8. Ґротескно-фантастичний романтизм Е.Т.А.Гофмана.

 9. Творчі шукання Г.Ґайне.

 10. Поети “озерної школи”.

 11. Історичні романи В.Скотта.

 12. Особливості романтичного світобачення Дж.Ґ.Байрона.

 13. Школи де Сталь і Шатобріана в ранньому французькому романтизмі.

 14. Творчість В.Гюго в контексті епохи.

 15. Жанр психологічного роману в доробку Жорж Санд.

 16. Романтична поетизація минулого Америки у творчості В.Ірвінга.

 17. Природна людина в романах Ф.Купера.

 18. Творчість Н.Готорна.

 19. Культурно-історичні передумови появи реалізму.

 20. Суть та основні риси реалізму.

 21. Гуманізм і художні відкриття Ч.Діккенса.

 22. Естетичні й теоретико-літературні погляди В.Теккерея.

 23. Творчість Стендаля.

 24. “Секретар суспільства” О. де Бальзак.

 25. “Експериментальний роман” Е.Золя.

 26. Виникнення та основні засади натуралізму.

 27. Культурологічні й соціяльні передумови появи модернізму.

 28. Філософське підґрунтя модернізму.

 29. Основні світоглядово-естетичні риси модернізму.

 30. Етапи розвитку модернізму.

 31. Основні течії модернізму.

 32. Еволюція стилю Г. де Мопассана.

 33. Символізм та імпресіонізм у поезії.

 34. Головні мотиви лірики Ш.Бодлера.

 35. Творчість П.Верлена.

 36. Естетизм творів О.Вайльда.

 37. Творчість Р.Л.Стівенсона.

 38. Символізм М.Метерлінка.

 39. Поезія Е.Верхарна.

 40. Зародження американського модернізму. М. Твен.

 41. Романтична поезія По. Символіка вірша “Крук”.

 42. Характерні ознаки новелістики Е.По.

 43. Концепція історії у творчості В. Скотта.

 44. Естетико-філософські погляди Г. Флобера.

 45. Особливості розкриття теми втрачених ілюзій у романі Г. Флобера „Пані Боварі”.

 46. Алегоричний зміст “Острова пінгвінів” А. Франса.

 47. Ібсен – основоположник европейської “нової драми”.

 48. Особливості композиції п’єси “Ляльковий дім”.


Рекомендована література:

Основна література

 1. История всемирной литературы. – М., 1989. – Т.5.

 2. История французской литературы. – М., 1956-1959. – Т.2-3.

 3. История немецкой литературы. – М., 1968. – Т.4.

 4. История американской литературы. – М., 1971.

 5. Дмитриев и др. История зарубежной литературы ХІХ в. – М., 1979. – Ч.1-2.

 6. Аникин И., Михальская Н. История английской литературы. – М., 1975.

 7. Наливайко Д., Шахова К. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму. – К., 1997.; Тернопіль, 2001.

 8. Шахова К. Німецька література другої половини ХІХ ст. // Вікно в світ. – №1. – 1999. – С.163 – 240.

 9. Павличко С. Зарубіжна література. Дослідження та критичні статті. – К., 2001.

 10. История зарубежной литературы конца ХІХ – начала ХХ века / Под ред. Л.Андреева. – М., 1978.

 11. История зарубежной литературы ХІХ века: В 2 ч. / Под ред. Н.Михальской. – М., 1991.

 12. Ніколенко О. Романтизм у поезії. Г.Гейне, Дж.Г.Байрон, А.Міцкевич, Г.Лонгфелло: Посібник для вчителя. – Харків, 2003.

 13. Ковбасенко Ю. І. Штрихи до портрета письменника// Тема. – 2002. – С. 53 – 125.


Додаткова література

 1. Андреев Л. О двух знаменитых бельгийцах // Верхарн Э. Стихотворения. Зори. – Метерлинк М. Пьесы. – М. 1972. – С.5 – 28.

 2. Андронік А. Щаслива та сумна пригода графа Ліхтенштейна, або Тріумф Венеції: урок-конференція та дискусія за новелою Жорж Санд «Орко» // Зарубіжна література. – 1999. – № 24.

 3. Анисимов И. Живая жизнь классики. – М., 1974. – С.73 – 100.

 4. Арендаренко І. Взаємодія історії та фольклору в історичних поемах В.Скотта і Т.Шевченка // Слово і час. – 2003. – №3. – С.62 – 66.

 5. Баліна К. Асоціація як атрибут поетики символізму (на матеріалі творів Верлена і Рембо) // Тема. – 2001. – №2. – С.112 – 125.

 6. Бестужева-Лада С. Великая Аврора (Жорж Санд) // Смена. – 2000. – № 6. – С. 90 – 103.

 7. Бовсунівська Т. національна своєрідність французького романтизму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – № 10. – С. 18.

 8. Ботнер В.С. Замальовки чутливого серця: Імпресіоністичні мотиви в поезії Поля Верлена // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – №8. – С.6 – 8.

 9. Ботнер В.С. Спадщина “короля поетів”. Матеріали до вивчення поезії Поля Верлена. 10 клас// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2003. – №2. – С.51 – 52.

 10. Бурбан В. Лицар Франції, громадянин світу // Зарубіжна література. – 2002. – №46. – С.23 – 24.

 11. Вакулюк П. На вівтарі святої любові: Оноре Бальзак і Евеліна Ганська // Зарубіжна література. – 2002. – №34. – С.5

 12. Вахрушев В.С. Легенда Теккерея // Радянське літературознавство. – 1984. – №1. – С.67 – 69.

 13. Вахрушев В.С. Творчество Теккерея в мировом литературном процессе // Филологические науки. – 1991. – №1. – С.38 – 45.

 14. Волошин Н. Лики творчества. – Л., 1989.

 15. Волошина Л.В. Ш.Бодлер – видатний французький поет. Провідні мотиви його творчості // Все для вчителя. – 2001. – №35 – 36. – Додаток. – с.27 – 29.

 16. Волощук Є Подорож у невідоме // Зарубіжна література. – 2000. – №42.

 17. Гаврилова В. Краса потворного: “Квіти зла” Шарля Бодлера // Зарубіжна література. – 2003. – №48. – С.20 – 22.

 18. Гампер Г. Перси Биси Шелли (1792 – 1822) // Нева. – 1992. – № 7. – С. 279 – 282.

 19. Грисенко Л. Феєрія про вищі цінності буття // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – №5.

 20. Громова Н. История одного холодного дома (творческий путь Ч.Диккенса) // Семья и школа. – 2003. – №4. – С.24 – 25.

 21. Гундорова Т., Шумило Н. Тенденції розвитку художнього мислення (поч. ХХ ст.) // Слово і час. – 1993. – № 1. – С. 55 – 66.

 22. Дейч А. Судьбы поэтов: Гельдерлин, Клейст, Гейне. – Москва, 1974.

 23. Дмитриев и др. История зарубежной литературы ХІХ в. – М., 1979. – Ч.1-2.

 24. Еміль Золя. Портрет. Біографія // Зарубіжна література. – 1997. – №21.

 25. Єрохіна О.В. Еволюція Гюго як поета. Новаторство поезії французького романтика // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – №2. – С.12 – 13.

 26. Железнікова Т. Чи варто випробовувати долю? // Зарубіжна література. – 2003. – №34.

 27. Зарубіжна (всесвітня) література: Джорж Ноел Гордон Байрон // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1997. - № 8. – С. 16.

 28. Зарубіжна література: Література ХІХ ст. Романтизм у західній літературі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – № 7.

 29. Затонский Д. Искусство романа и ХХ век. – М., 1992.

 30. Затонський Д. Що таке романтизм? // Слово і час. – 1998. – № 4-5. – С. 70 – 73.

 31. Захарченко Н. Раб краси чи співець краси (Урок вивчення творчості О.Вайльда) // Зарубіжна література. – 2003. – №7. – С.8 – 12.

 32. Золя Е. Ось як я пишу роман // Вітчизна. – 1986. – №9. – С.187 – 188.

 33. История зарубежной литературы конца ХІХ – начала ХХ века / Под ред. Л.Андреева. – М., 1978.

 34. История зарубежной литературы ХІХ века: В 2 ч. / Под ред. Н.Михальской. – М., 1991.

 35. Каєнко О.В. Осягаючи естетичну сутність художнього твору: (Система уроків за романом Р.Л.Стівенсона “Острів скарбів”) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. – №6. – С.4 – 10.

 36. Калинович М. Вітер молодощів наших (Творчість Р.-Л.Стівенсона) // Зарубіжна літераутра. – 1998. – №44. – С.4 – 6.

 37. Кафанова О. Б. Легенды о Жорж Санд в русской литературе ХІХ в.// Русская литература. – 1998. – № 1. – С. 69 – 84.

 38. Киреев Р. Роберт Луис Стивенсон: “Любовь – это великий талисман” // Наука и религия. – 2001. – №10. – С.44 – 47.

 39. Козельський Я. Бальзак вінчався у Бердичеві // Київ. – 2003. – №11 – 12.

 40. Коптілов В. Гейне на Україні // Всесвіт. – 1973. – С. 183 – 190.

 41. Кривцова Г. Наповнений гріхами діліжанс // Зарубіжна література в середніх навчальних закладах. – 1997. – №8.

 42. Кузьманенко А. Еволюція образу Дон Жуана в творчості Байрона // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – № 1. – С. 33 – 35.

 43. Ленарт В.А., Личманюк Н.М., Луцейко В.М. “Дозвольте ж, біля вас я поживу красою...” (Матеріали до вивчення поезії Поля Верлена) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2003. – №5. – С.39 – 42.

 44. Лехман Т. Кольори, що допомагають розумінню суті твору (Стендаль. „Червоне і чорне”) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – № 5. – С. 10.

 45. Лобашева К. Блискучий шлях негідника // Зарубіжна література в навчальних закладах України. – 1996. – №7.

 46. Лященко В.П. Гуманізм роману Ч.Діккенса “Пригоди Олівера Твіста”: Розробка уроку // Все для вчителя. – 2001. – №35 – 36. – Додаток. – С.8 – 11.

 47. Матвієнко С. Передчуття тоталітаризму у творчості Е.Т.А. Гофмана // Зарубіжна література. – 2002. – №46. – С.20 – 22.

 48. Матузова Н. Генріх Гейне. – К., 1984.

 49. Мовчан Р. Зарубіжні моделі й національна специфіка // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 64 -65.

 50. Наєнко М., Банковська Н. Про романтичне мислення // Слово і час. – 1990. – № 1. – С.52 – 58.

 51. Наливайко Д. Жорж Санд (1804 – 1876) // Зарубіжна література. – 1997. – № 6. – С. 6 – 7.

 52. Наливайко Д. Романтизм про Середньовіччя (Роман В. Гюго “Собор Паризької Богоматері”) // Зарубіжна література. – 2002. – №6. – С.2 – 5.

 53. Наливайко Д., Шахова К. Зарубіжна література ХІХ ст. Доба романтизму. – К., 1997.; Тернопіль, 2001.

 54. Нікітін О. Про тендітність слонової кістки (Життя Оскара Вайльда) // Зарубіжна література. – 2003. – №7. – с.14 – 15.

 55. Ніколенко О. “Музика вірша” і “пейзажі душі” в ліриці французьких і українських символістів. П.Верлен, А.Рембо, М.Вороний, О.Олесь // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. – №4. – С.16 – 29.

 56. Ніколенко О. Романтизм у поезії. Г.Гейне, Дж.Г.Байрон, А.Міцкевич, Г.Лонгфелло: Посібник для вчителя. – Харків, 2003.

 57. Новик С.М. Уайльд и его роман “Пртрет Дориана Грея” // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2003. – №6. – с.34 – 35.

 58. Обозна В.Р. Спроба виробити свою концепцію краси (Метод. вузлики до уривку за творчістю Ш.Бодлера) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – №2. – с.44 – 46.

 59. Остапчук В. Образ Мазепи у світовій літературі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. – № 7. – С. 28.

 60. Охріменко О. Найкраще – любов художника до людини (Гофман, Гоголь, Кафка) // Вікно в світ. – 2001. – №1. – С.121 – 126.

 61. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997.

 62. Пахаренко В. Українська поетика. – Черкаси, 2002.

 63. Пересунько Т. «Есть в пустыне родник, чтоб напиться…» (Любовь и разлука в жизни и творческой судьбе Дж. Г. Байрона) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1997. – № 10. – С. 55 – 60.

 64. Плаксюк І. Вічний пошук щастя // Все для вчителя. – 2002. – №19.

 65. Погрібна В. Л. Фемінізм і жіноча література др. пол. ХІХ ст. // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – № 7. – С. 59

 66. Пронкевич О. Соціально-психологічна проза в літературі ХІХ ст. // Всесвітня література в навчальних закладах України. – 2001. – №8. – с.40 – 47.

 67. Пузиков А. Рыцари истины. – М., 1986.

 68. Радчук І. Е.Т.А.Гофман. Малюк Цахес на прізвисько Цинобер // Зарубіжна література. – 2003. – №39. – С.10 – 12.

 69. Ратушняк О. Подорож у світ людської психіки (Матеріал до уроку за романом Стендаля „Червоне і чорне”) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 8. – С. 48 – 50.

 70. Рисак О. У дзеркала Дон Жуана (мандрівний сюжет у потрактуванні Д.-Г. Байрона, О. Аникин И., Михальская Н. История английской литературы. – М., 1975.

 71. Рогозинський В. Символ християнської моралі: До вивчення роману Віктора Гюго “Собор Паризької Богоматері” // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – №9. – С.20 – 23.

 72. РужевичТ. Романтизм як напрям Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1997. – № 11. – С. 32 – 33.

 73. Руссова С. Специфіка англійського романтизму і творчість Дж. Байрона// Всесвітня література та культура в навчальних закладахУкраїни. – 2001. – № 6. – С. 31 – 36.

 74. Савчук Р.П. Вальтер Скотт (До 225-річчя від дня народження) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. – 1996. – №9. – С.17 – 18.

 75. Скрипник Т.М. “Шляхетний дух, шляхетний ум...” (Вальтер Скотт) // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. – №3. – С.11 – 13.

 76. Смірнова І.О. Е.Т.А. Гофман. Нарис життя й творчості // Все для вчителя. – 2001. – №35 – 36. – Додаток. – С.14 – 22.

 77. Содомора А. “Остання пісня” Поля Верлена та її українські інтерпретації // Зарубіжна література. – 2003. – №14. – С.18 – 20.

 78. Стріха М. Нове наближення до Діккенса // Зарубіжна література. – 2001. – №41. – С.8.

 79. Султанов Ю. Принципы Добра. Художественный мир Ч.Диккенса // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2001. – №9. – С.51 – 56.

 80. Сурай Г. Моріс Метерлінк. “Синій птах” – лірична оповідь про пошуки щастя // Відкритий урок. – 2003. – №21 – 22.

 81. Сюндюков І. Круговерть карнавалу: Ернст Теодор Амадей Гофман і Юлія Марк // Зарубіжна література. – 2002. – №46. – С.17 – 18.

 82. Таранік К. Матеріали до вивчення творчості П.Верлена, А.Рембо, С.Малларме // Тема. – 2001. – №2. – С.64 – 112.

 83. Ткаченко О. Спроба типології романтизму: доба, стиль, мова // Слово і час. – 1999. – № 6. – 41 – 44.

 84. Турищева О. Осягаючи творчість Дж. Байрона // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1996. – № 8. – С. 25 – 31.

 85. Урнов В.М. Веха традиции английской литературы. – м., 1984. – С.141 – 157.

 86. Франс А. Гі де Мопассан та французькі оповідачі // Зарубіжна література. – 1998. – №6.

 87. Черненко М. Специфіка англійського реалізму у творчості Ч.Діккенса // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1999. – №4. – С.55.

 88. Чомко І. Прихований аспект образності вірша П. Б. Шеллі „Хмара” // Всесвітня література.– 1998. – № 1. – С. 58 – 60.

 89. Шалагінов Б. Е.Т.А.Гофман – митець, візіонер, іроник // Всесвітня література і культура в навчальних закладах України. – 2001. – №4. – С.32 – 35.

 90. Шахова К. Лицарі В.Скотта // Зарубіжна література. – 1997. – №12. – С.6.

 91. Шахова К. Навздогін блакиті // Зарубіжна література. – 2003. – №13.

 92. Шахова К. Німецька література другої половини ХІХ ст. // Вікно в світ. – №1. – 1999. – С.163 – 240.

 93. Шевченко В. Віктор Гюго в контексті європейського романтизму // Зарубіжна література. – 2003. – №5. – С.2 – 10.

 94. Шинкарецька І.А. Подорож до середньовічної Англії. Вальтер Скотт “Айвенго” // Зарубіжна література. – 2002. – №4. – С.9 – 10.

 95. Шудра Н.Г. Система фантастичного елемента у повісті та його роль у розкритті її ідеї (Повість “Різдвяна пісня у прозі” Ч.Діккенса) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – №11. – С.14.

 96. Шульга Н.П. Влада золота та її філософія в повісті Бальзака “Гобсек” // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2002. – №10. – С.44 – 45.

 97. Шуренок Т. Життя і творчість Бальзака. Бальзак і Україна // Зарубіжна література. – 2003. – №34.

 98. Ющук О. Казки, припорошені смутком (казковий світ О.Вайльда) // Зарубіжна література. – 2002. – №46. – С.12.

 99. Яцків Н. Гі де Мопассан і В.Стефаник: спільне та відмінне // Дивослово. – 1999. – №10.

 100. Яцків Н. Художньо-психологічний образ землі та селянства в інтерпретації Е.Золя і В.Стефаника // Всесвіт. – 1999. – №9 – 10. – С.182 – 185.
Скачати 192.54 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації16.10.2011
Розмір192.54 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх