План-конспект Тема icon

План-конспект Тема


4 чел. помогло.
Схожі
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками учбових груп підрозділів...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки в учбових групах підрозділів 3-здпо тема...
Конспект лекцій зміст курсу Тема Вступ до предмету “Економічна історія” 1 Тема Господарські...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками учбових груп підрозділів...
План-конспект проведення занять із функціональної підготовки в учбових групах при начальнику...
План-конспект лекції Тема: “Принципи роботи Internet. Ресурси Internet”...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками учбових груп підрозділів...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками учбових груп підрозділів...
План-конспект уроку з трудового навчання (обслуговуючі види праці) 8 клас...
План-конспект проведення занять із тактичної підготовки з працівниками учбових груп підрозділів...
Тематичний план спецкурсу 5 програма спецкурсу 6 Тема Поняття злочину та його ознаки 6 Тема...
Конспект лекцій...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать

^ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ БІЙ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА ДЛЯ УЧНІВ 10 КЛАСУ

Дидактична мета: систематизувати вивчене з фізики та математики; показати близькість цих наук.

Виховна мета: виховувати увагу, спостережливість, швидкість реакції, вміння вболівати за команду; активність, винахідливість, кмітливість, доброзичливість; виховува­ти науковий світогляд учнів; у процесі підготовки до гри формувати навички са­мостійної роботи з літературою; привча­ти учнів до виступів перед численною аудиторією.

Розвиваюча мета: розвивати логічне, самостійне, твор­че мислення учнів, уміння аналізувати, робити висновки; розвивати фізико -

математичну мову учнів.

Обладнання: гонг, секундомір, план-схема фізико-математичного бою (на дошці й у кожної ко­манди заготовка), конверти з питаннями.

Хід заходу

1-й ведучий. Доброго дня! Всі ви добре знаєте гру «Морський бій» і вмієте в неї грати. Ось сьогодні ми з вами зіграємо в неї разом.

2-й ведучий. Але це буде незвичайний морський бій. Ви будете не просто

стріляти по квадра­тах і намагатися потопити кораблі су­перників,

а відповідати на запитання з фізики або з математики і за

правильну відповідь отримувати бали.

1-й ведучий. Ви бачите поле бою, розмірами 7x7, в якому по вертикалі написані цифри від 1 до 7, а по горизонталі написано ім'я грецького вченого Архімеда.

2-й ведучий. Чому саме Архімеда?

1-й ведучий. Тому, що Архімед не тільки видатний фізик, а й видатний математик.

2-й ведучий. Архімед народився у 287 р. до н.е. в Греції, в м. Сіракузи на сході о. Сицилія, в ро­дині математика й астронома Фідія. Він з дитинства знав таємниці науки батька. Архімед вивчав математичні науки й ово­лодів ними досконало.

1 -й ведучий. У батьківському домі Архімед навчався за геометрією «начала» Евкліда, що вий­шла незадовго до його народження. Ар­хімед потім ще неодноразово у своїх пра­цях звертався до цього курсу.

2-й ведучий. У 276 р. до н. є. близький родич Архімеда Гідрон дуже

відзначився у війні, що після її закінчення йому вдалося

захопити нео­бмежену владу в Сіракузах. Це дало мож­ливість

Архімеду завершити свою освіту в одному з центрів тогочасної

освіти — Олек­сандрії. Приїхавши до Олександрії, він уже мав

добру математичну підготовку.

1-й ведучий. Навчаючись і працюючи в Олексан­дрійському музеї,

Архімед скрупульозно вивчав математику, астрономію, написав

низку астрономічних і математичних праць. Архімед усе

більше цікавиться механікою. Він робить усе можливе, щоб

поєднати математику з механікою, нама­гається розв'язувати

геометричні задачі за допомогою принципів важеля й учен­ня

про центр тяжіння.

2-й ведучий. Архімед повертається .в рідні Сіракузи видатним ученим зі

світовим ім'ям. Він звертає увагу на геометрію. Але Архімед —

патріот своєї вітчизни. У 215 р. до н. є. він є не тільки військовим

інженером, а й геніальним організатором оборони.

1-й ведучий. Навесні 212 р. до н. є. Архімед загинув

від рук римлян.

2-й ведучий. Народився в Греції,

В місті Сіракузи.

За розум і кмітливість

Став відомим дуже,

Добре в математиці

Геній розбирався.

Як діаметр Сонця

Знайти, здогадався.

Число «П» обчислив

Досить-таки точно.

І сферу небесну

Зобразив научно.

Ще чудові праці

Мав про рівновагу

, А тому здобув собі

Шану і повагу.

1-й ведучий. «Про тіла що плавають»

Написав він книгу.

Дія військових цілей

Він збирав машини.

Від проміння Сонця

Кораблі горіли.

Бо сферичні дзеркала

Їх страшенно гріли.

Розв'язав задачу

Про царську корону.

В кориті купався

І дійшов закону.

2-й ведучий. Тепер зрозуміло, чому на полі бою на­писано саме ім'я Архімеда. Так почнемо ж наш фізико-математичний бій між

командами: …..

Бажаємо вам успіхів!

Правила ведення фізико-математичного бою:

 1. У фізико-математичному бої беруть участь дві ко­манди.

 2. Команди по черзі роблять постріли. Право першо­го пострілу визначає жеребкування.

 3. Поле бою, розміром 7x7, містить в собі 1 чотирипалубний корабель, 2 — трипалубні, 4 - двопалубні, 2 однопалубні кораблі, 4 буйки, 4 човни, 2 міни і 1 приз (див. план – схему бою, ).

 4. По горизонталі над полем бою написане слово «АР­ХІМЕД», а по вертикалі стоять цифри від 1 до 7. Тому для того, щоб зробити постріл, команді необхідно чітко на­звати код квадрата поля бою (наприклад: А5,17, Д З і т. д.).

 5. Зробивши постріл, команді необхідно відповісти на запитання, що ховається в даному квадраті. Питання можуть бути як з фізики так і з математики.

 6. У разі правильної відповіді команда отримує мак­симально можливу кількість балів, що відповідає даному квадрату (див. табл).

 7. Якщо команда не дала правильну відповідь, то ко­манда суперників має право відповісти на поставлене запитання. Уразі правильної відповіді вона отримує 0,5 від максимально можливої кількості балів. Незалежно від того, якою є відповідь (правильною або неправиль­ною) команда робить наступний постріл.

 8. Якщо під час пострілу команда влучила в буйок, то вона має право вибору предмета, з якого буде поставлено запитання (фізика або математика).

 9. Якщо під час пострілу команда влучила в міну, то не відповідаючи ні на яке запитання, право пострілу пе­реходить до суперників.
 1. Якщо під час пострілу команда влучила в квадрат, під яким ховається ПРИЗ, то вона отримує 2 бали і ро­бить наступний постріл.

 2. Якщо під час пострілу команда влучила в квадрат з позначкою 1Ф або 1М (Один за всіх), то відповідати на запитання буде не вся команда, а один її представник.

 3. Гра закінчується тоді, коли відкриті всі квадрати плану бою.

 4. Перемагає та команда, що отримає більшу кіль­кість балів.

 5. Якщо в обох команд однакова кількість балів, то команди по черзі дають відповіді на запитання, що за­лишились нерозіграними при попаданні в квадрат з «буй­ком». Якщо і в цьому разі команди мають однакову-кількість балів, то перемогла дружба.Фізико-математичний бій

1. Жеребкування.

Представник від кожної команди витягає з мішечка фішку з номером. Та команда, представник якої витяг­нув фішку з більшим номером робить перший постріл.

^ 2. Фізико-математичний бій. На столі лежать конвер­ти, на кожному з яких написані коди квадратів поля бою (наприклад: А5,17, Д З іт. д.). В кожному конверті знахо­диться запитання з фізики або з математики. Команди по черзі роблять постріли (наприклад: А5,17, Д З і т. д.). На дошці розташована велика схема бою, на якій кож­ний квадрат закритий папірцем. Після того, як команда зробила постріл, ведучий відриває папірець з відповід­ного квадрату схеми, оголошує результат пострілу і мак­симально можливу кількість балів за правильну відповідь, дістає з конверту питання і зачитує його командам.

^ Питання фізико-математичного бою:

А1 - (М4)5 б. Котра зараз година, якщо до кінця доби залишається 4/5 того, що вже пройшло від початку доби?

(13год20хв)

Р1 - (Ф4) — 5 б. У вагоні біля вікна на столику лежить рівень. Один з пасажирів спостерігав за поведінкою пу­хирця повітря в трубці рівня. Під час стоянки поїзда пу­хирець повітря був посередині скляної трубки. Поїзд тронувся, і пухирець перемістився вправо. Коли поїзд підходив до наступної станції і почав гальмувати, паса­жир побачив, що пухирець метнувся вліво.

Куди йшов поїзд: вправо чи вліво відносно пасажи­ра, що стояв біля столика?

{Коли поїзд зрушує з місця та збільшує швидкість, рідина в рівні за інерцією переміститься в бік, зворотній рухові, а пухирець — у бік руху поїзда. При гальмуванні вода переміститься в бік руху поїзда, а пухирець—у зворотній бік. Отже, поїзд йшов у правий бік від пасажира, що стояв облич­чям до вікна.)

X1 — (М4) - 5 б. Назвіть п'яте число, яке б не пору­шувало закономірності в рядку: 18; 10; 6; 4.

(3)

I1 — (Ф4) — 5 б. Був спекотний літній день. Дукаліс і Рогов переслідували злочинців. Перетнувши перелісок вони натрапили на групу молодиків, що купалися.

— Хлопці, — гукнув один з детективів. — Ми шукаємо юнака вашого віку і зросту. Він має бути десь поблизу. Чи не бачили ви його?

Молодики мовчки переглянулися. Потім один з юнаків сказав:

 • Кілька хвилин тому справді сюди прибіг хлопець. Як­раз у цьому місці він кинувся в річку. Дивіться, он він вихо­дить на берег, якраз навпроти нас. Поспішайте! Можу зап­ропонувати вам човна, а то він утече прямо з під вашого носа.

 • То нехай собі тікає, — посміхнувся Дукаліс, - тепер я хочу ближче познайомитись із вами і почути відповіді на деякі запитання.

Молодики злякано замовкли.

Чому Дукаліс прийняв таке рішення?

{Людина, що перепливає річку, не може вийти на протилежний берег строго навпроти того місця, де вона зайшла у воду, тому що її обов'язково віднесла б течія річки.)

МІ- (М) - 1 б. На яке число слід поділити 2, щоб отримати 4?

(1/2)
Е1 — (Ф2) — 3 б. Відомо, що їзда гористою місцевістю на автомобілі — бензовозі (або водовозі) з заповненою на половину цистерною небезпечна. Яка причина не­безпеки?

(^ Тіло буде в стійкому положенні, якщо вертикаль, проведена через центр тяжіння, перетинає площу опори даного тіла. Видно з малюнків, що автомобіль І може перевернутися, в той час, як автомобіль II знаходиться у стійкому стані.)


Д1 — (Ф2) — 3 б. Була зима. Шерлок Холмс увійшов до кімнати з вулиці. Крізь замерзлі вікна був видний лише край дороги. «Господарка квартири лінива», - подумав Холмс. Чому він зробив такий висновок?

(Оскіїьки вікна в квартирі замерзлі, то між ра­мами з кімнати проникло тепле повітря і, дотор­кнувшись до холодного скла, замерзло на ньому. Отже, вікна погано утеплені.)

А 2 - (Ф) - 1 б. Як звали дружину Бойля - Маріотта?

{Це два вчені)

Р 2 - (©) - перехід ходу

Х2 - (Б) - 2 б. М: На скільки відсотків збільшиться площа квадрата, якщо його периметр збільшиться на 10%?

(на 21%)

Ф: Чи впливає вітер на покази термометра?

(Вітер — переміщення повітря над поверхнею Землі: Якщо температура рухомого повітря така сама, як і навколишнього середовища, а термометр сухий, то вітер не впливає на покази термометра. В інших випадках вітер впливає на покази термометра.)

12— (Ф) — 1 б. Назвіть найкоротше призві ще вченого.

(Ом)

М 2 - (\]М) - 2 б. Користуючись п'ятьма двійками і знаками дій, запишіть число 11.

(11 = 22:2+2-2)

Е 2- (Ф) —16. Найближча до нас зоря.

(Сонце)

Д 2 - (1М) - 3 б. У байці російського поета XVIII ст.. Івана Хемніцера читаємо:

«Стояла лестница однажды у стены,

Хотя ступеньки все между собой равны,

Но верхняя ступень пред нижнею гордилась.

Шел мимо человек,

На лестницу взглянул,

Схватил ее, перевернул,

И верхняя ступень уж нижней очутилась».

Яке перетворення з драбиною виконала людина?

(поворот навколо точки на 180°)

А 3 — (М1) — 2 б. Скільки граней має непідтесаний шестигранний олівець?

(Вісім)

Р 3 - (Ф) -1 б. Посудина, яку використав Архімед в лабораторних цілях.

(Ванна)

ХЗ — (М З) - 4 б. Три підприємці вирішили побудува­ти магазин, але, щоб не посваритися, відстань від кож­ного будинку, де вони мешкають, до магазину мала бути однаковою. Допоможіть підприємцям. Як визначити місце для магазину, щоб уникнути сварки?

(Геометричне місце точок, рівновіддалених від трьох даних центр кола, описаного навколо трикутника.)

І 3 - (М З) - 4 б. Ярина на 52 дні старша від свого однокласника Ігоря. Цього року Ярина святкувала свій день народження у вівторок у березні. У який день тиж­ня святкував Ігор свій день народження цього року?

(У п'ятницю)

М 3 - (М З) - 4 б. Хлопчики й дівчатка класу стали в колону один за одним. Позаду Марійки стояло 16 дітей, серед них Назар. Попереду Назара стояло 14 дітей, серед них Марійка. Між Марійкою і Назаром стояло 7 дітей. Скільки дітей в цьому класі?

(23)

Е 3 - (Б) - 2 б. М: Карлсон придбав баночку варення і, прочитавши напис 98, вирішив, що в баночці 98 слив. Сливи були дуже смачні, але він не з'їв навіть 90 слив, як варення закінчилось. В чому справа? (Фірма, що виго­товляє варення, солідна і не обманює.)

(Карлсон прочитав напис догори ногами. Баноч­ка містить 86 слив) Ф: Два космонавти поза космічним кораблем розтя­гують канат. У цей час третій космонавт його перерізає. Як після цього будуть рухатись перші два космонавти? (Ніяк. Космонавти не можуть розтягувати ка­нат, їм немає об що обіпертися ногами!)

Д 3 - (М2) - 3 б. Дев'ять автобусних зупинок знахо­дяться на прямій вулиці так, що відстані між двома су­сідніми зупинками однакові. Між першою і третьою зу­пинками відстань 600 м. Яка відстань між першою і останньою зупинками?

(2400м)

А4-(М)-1б.Як називаються два рівні плоскі мно­гокутники, що входять до складу призми?

(Основи)

Р 4 - (\7Ф) - 2 б. А.Дукаліс і В.Рогов повертались на базу після успішно виконаної операції.

— Ти сьогодні, Васю, вів себе як необстріляний підліток. Пригинався на кожний свист кулі. Чого це ти? — насміхав­ся над колегою Анатолій.

Чому з погляду фізики нерозумно нахилятися, по­чувши звук кулі, що летить?

(Швидкість кулі більша за швидкість звуку.)

X 4 - (М) -1 б. Яка з тригонометричних функцій парна?

(Косинус)

І 4 - (Приз) - 2 б. Команда отримує 2 бали і робить наступний постріл.

М 4 - (Ф) - 1 б. Про які фізичні тіла можна сказати: ні риба, ні м'ясо?

(Аморфні)

Е 4 - (М) - 1 б. Скільки осей симетрії має квадрат?

(4)

Д 4 - (М2) - 3 б. Турист перемалював профіль гори так, як показано па першому малюнку. Він вирушив з точки А до точки В. Часом він вертався, щоб підібрати загублені речі. На другому малюнку показано залежність h і висоти його перебування в час t . Скільки разів він вертався?)
А 5 — (ФЗ)—4 б. «Чи хочете ви чаю?» — запитав господар у Шерлока Холмса. «Так», — відповів гість. «От і добре», — сказав хазяїн. — «Але я люблю гарячий чай, тому кладу в нього кусочок цукру тільки тоді, як пити.» «Розумніше це робити раніше, одразу як Вам його налили», - порадив Холмс. Чи правий він?

(Правий. Якщо цукор покласти відразу в гарячий чай, то його температура знизиться, а що мен­ше вона відрізняється від кімнатної, то по­вільніше чай охолоджується.)

Р 5 — (М) — 1 б. Кенгуру мама та Кенгуру тато мають трьох маленьких доньок — Кенгуру. Кожна дівчина має двох братиків — Кенгуру. Скільки всього членів нарахо­вує родина Кенгуру?

(7)

X 5 - (Ф1) — 2 б. «Млинці смачні тоді, коли гарячі», — сказала господарка, запрошуючи Шерлока Холмса до столу. «Щоб млинці довше залишались гарячими, — про­довжувала вона, — я ставлю тарілку з млинцями на пле­тену з дроту підставку.» «Краще їх ставити на дерев'яну підставку», — порадив Холмс. На чому базується ця порада?

(^ Теплопровідність дерева менше, ніж металу, тому на дерев'яній підставці тарілка охолод­жується повільніше.)

15 — (Ф) — 1 б. Атом, який «загубив» або «знайшов» електрон.

(Іон)

М 5 — (©) — Перехід ходу.


Е 5 - (\7М) - 2 б. Скільки буде десятків, якщо два десятки помножити на два десятки?

(40)

Д 5 — (Б) — 2 б. М: Для огорожі ставка вкопали вряд 100 стовпчиків на відстані 3 м один від одного. Яку дов­жину огорожі отримали?

(297м)

Ф: Під час Першої світової війни пілот на висоті 2000 м побачив, що біля обличчя рухається якийсь дрібний предмет. Думаючи, що це комаха, він схопив його. Це була ... німецька куля. Чи можливо це?

(Так. Куля в кінці свого шляху рухається з неве­ликою швидкістю — кілька десятків метрів за секунду. Таку швидкість розвиває і літак. Отже, може трапитися, що куля і літак мають одна­кові швидкості. Тоді відносно пілота куля буде нерухома.)

А 6 — (ФЗ) - 4 б. Пасажир намагається проїхати підзем­ною лінією метро так, щоб за час своєї поїздки провести в тунелях як можна менше часу. Куди йому слід сідати: в початок поїзда, середину чи кінець?

(Всередину)

Р 6 — (Б) — 2 б. М: Опівночі йшов дощ. Чи можна чекати сонячну погоду через 24 години?

(Ні. Буде ніч)

Ф: Місіс Хадсон пустила в дім кішку. Шерлок Холмс подивився на кішку і сказав: «Погода на вулиці холодна.» Як він це визначив?

(За шерстю кішки. При холодній погоді шерсть стає особливо пухнастою, щоб в проміжках між волосками було більше повітря, яке є поганим про­відником тепла.)

X 6 - (М)—16. Основна тригонометрична тотожність.

(8ІП2Х + С032Х= 1)

16- (1Ф)—36. Чому при світлі блискавки автомаши­ни на вулиці здаються нерухомими?

{Блискавка триває тисячні частини секунди. Протягом цього часу рухомі предмети не встига­ють помітно переміститися.)

М 6 — (М) —1 б. Яремі було 4 роки, коли народилась його сестра. Сьогодні він задув свої 9 іменинних свічок. Яка різниця у віці між ним і його сестрою?

(4 роки)

Е 6 — (М) — 1 б. Яке ціле число без остачі ділиться на будь-яке інше число?

(Нуль)

Д 6 - (Ф2) - 3 б. Під час снігопаду на рукаві пальто ви побачили дві сніжинки. Чи можна визначити, яка з них упала з більшої, а яка — з меншої висоти?

(Форма, розміри і вигляд сніжинок залежать від вигляду і висоти хмар, у яких вони утворилися. Що складніша форма сніжинки, то з більшої ви­соти вона падала. Адже під час падіння сніжин­ки безперервно триває процес кристалізації.)

А 7 — (ФЗ) — 4 б. Послухайте казку-загадку: У далекому царстві жив-був цар. І було в нього три доньки-красуні. Але не поспішав суровий батько видавати до­чок заміж за перших зустрічних принців. Усіх принців він змушував виконувати три складні завдання.

Одного разу прийшов у палац принц-красень. І вико­нав усі три царських завдання. Цар зрадів. Раді й царів­ни, стоять, шепочуться. А молодцю не до радощів. Доки він завдання виконував, придивлявся до царівен, полю­билася йому не старша, а найменша. Але як сказати про це царю, не образивши царівен?

І сказав він цареві, що: «Наворожила мені циганка, що якщо мені сподобається одразу декілька дівчат, то треба вибрати ту, в якої швидше закипить вода в каструлі.»

Здивувався цар. Велів розтопити велику піч, принес­ти однакові каструлі і накрити їх однаковими кришка­ми. Кожна царівна вибрала собі каструлю.

Як ви думаєте, в якої царівни вода закипить швидше? Чому?

(Старша дочка найбільш бажає вийти заміж, тому вона частіше буде відкривати кришку, пар буде ви­ходити, охолоджуючи рідину. Тому вода в каструлі закипить найпізніше.

Раніше вода закипить в каструлі молодшої царівни. Оскільки вона не розраховує вийти заміж, то не буде нетерпляче відкривати кришку. Отже, принц одружиться з молодшою царівною.)

Р 7 — (Ф) - 1 6. Які частини є носіями електричного струму в металах?

(Електрони)

X 7 — (М2) — 3 б. Порахувати трикутники:

17 - (М2) — 3 б. Що Ви можете сказати про функцію, яку ілюструє прислів'я «Де багато крику, там мало роботи»?

(Функція спадає)

М 7 - (Ф) - 1 б. Які частинки утворюються під час електролітичної дисоціації?

(Позитивно і негативно заряджені іони)

Е 7 - ( ^7Ф) - 2 б. Який стародавній вчений першим зміг розкрити шахрая шляхом проведення слідчого екс­перименту?

(Архімед)

Д 7 - (Ф2) - 3 б. Коли риби випускають повітря, уходячи вглиб або піднімаючись до поверхні?


(Риби випускають повітря та уходять вглиб, ос­кільки при цьому зменшується їх об'єм, а отже, й виштовхувальна сила, що на них діє, а вага риби залишається незмінною.)

1 -й Ведучий: Ви бачите, що поле бою вже зовсім порожнє і гра закінчена.

Дякуємо за цікаву гру.

2-й Ведучий: Просимо журі оголосити результати.

(Журі оголошує про результати гри. Вітання пе­реможців)

1-й Ведучий: До побачення!

2-й Ведучий: До нових зустрічей!


^ ТУРНІР ЮНИХ МАТЕМАТИКІВ «У СВІТІ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ»

(ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД ДЛЯ УЧНІВ 5 КЛАСУ)

Мета: заохочувати учнів до вивчення математики, активізувати і стимулювати розумову і пізнавальну діяльність учнів; розвивати увагу, логічне мислення.

Обладнання й оформлення залу:

 1. вислови про математику;

 2. математичні стінгазети;

 3. ребуси, математичні малюнки.

За бажанням організаторів, між раундами можна включити виступи (гуморески, вірші на математичні теми, пісні, фокуси).

^ Вступне слово вчителя

Шановні учні! Усі ви з перших днів навчання в школі вивчаєте математику і прекрасно розумієте, якою непростою, складною вона часом є. Старші учні знають, яким високим муром формул і теорем вона відгородилась від багатьох. Тому в значної частини людей формується переконання, що математика — це важко і нецікаво. Але це зовсім не так.

Для тих, хто бажає ввійти в її казковий світ і опанувати його таємниці, вже понад 40 століть існує і все більше вдосконалюється служба математики для початківців — науково-популярні твори, збірники цікавих задач та ігор, біографічні нариси про життя та діяльність великих математиків. Маленьку частку цієї скарбниці ви бачите на нашій виставці науково-популярної літератури.

Багато важливих питань математики і навіть те­орій входили в науку в формі цікавих задач, ігор та головоломок.

Звичайно, не можна сказати, що вивчати матема­тику можна тільки в грі. Безумовно, це систематична, наполеглива праця. Але використати математичні ігри та розваги як одну з форм відпочинку, як знаряддя для тренування кмітливості, звичайно, корисно.

Геніальний французький учений Блез Паскаль писав: «Предмет математики настільки серйозний, що не варто пропускати нагоди зробити його трохи ціка­вішим.» Нехай цей вислів і буде епіграфом до нашо­го турніру юних математиків, що носить назву «У світі натуральних чисел».

Виходять троє ведучих.

1-й ведучий:

Сьогодні будем, друзі, з вами

Царицю всіх наук вітати....

Так можем гордо і по праву

Ми математику назвати.

2-й ведучий:

Наук на світі є багато,

Їх навіть важко полічити,

Та нам їх треба добре знати,

Щоб Всесвітом оволодіти.

^ 1-й ведучий:

Наука — знайдені алмази,

Вугілля, золото і мідь,

В руках людей могутній лазер

І сотні зрошених угідь.

^ 2-й ведучий:

Наука — хліб мільйонотонний,

Дари розвіданих морів,

І винограду пишні грона,

Й серед пустель пташиний спів.

^ 1-й ведучий. Важко собі уявити життя людей без математики. Тут не допоможе навіть найсміливіша фантазія.

2-й ведучий. Кажуть, в одній із західних країн організували конкурс на кращій твір «Як би людина жила без математики».

^ 1-й ведучий. Ну й що?

2-й ведучий. За кращій твір обіцяли дуже велику премію.

1-й ведучий. І хто ж її одержав?

2-й ведучий. Уяви собі, ніхто. На конкурс не було представлено жодної роботи: навіть найталановитіші фанати не змогли уявити, як жити без математики.

3-й ведучий:

А мені математика — мука:

В ній немає живої краси.

Це — важка, нецікава наука —

В ній лиш символи й формул ліси.

^ 1-й ведучий. Ну, знаєш, з тим, що математика наука нелегка, погодитися можна. Але той, хто ро­зуміє математику, ніколи не розгубиться в лісі сим­волів.

3-й ведучий. А хіба ж неправда, що в математиці скрізь нудьга?

^ 1-й ведучий. Звичайно, ні.

3-й ведучий:

Хоч сідай та гірко плач —

Не люблю отих задач!

Через них — одні невдачі.

Ох! Замучили задачі!

Чи підручники погані,

Чи такий я безталанний?

Та усіх я обдурю —

В книжці відповідь знайду.

Ви учіться, хто бажає,

Я б здоров'я не втрачав.

На умову не зважаю:

Раз — помножив, два — додав.

^ 1-й ведучий:

Скільки простирадл і ліжок?

Хто там відповіді жде?

До годин додав він кішок

І помножив на людей.

Ні, не хитра ця наука,

Була б відповідь як слід!

Вийшло: дід молодший внука

Аж на 49 літ!

А друкарські дві машини

Дали нам п'ять тон вівса...

Півхлоп'яти іде в місто,

З ним півмами ... Чудеса!

^ 2-й ведучий:

Якщо хочеш досягнути

У житті своїм вершин,

Математику збагнути

Мусиш тонко, до глибин.

Не махай на все рукою,

Не лінуйся, а учись!

Бо чого навчишся в школі,

Знадобиться ще колись!
Скачати 1.05 Mb.
залишити коментар
Сторінка3/6
Дата конвертації27.09.2011
Розмір1.05 Mb.
ТипПлан-конспект, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
отлично
  6
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх