Луганської обласної державної адміністрації icon

Луганської обласної державної адміністрації


Схожі
Голова Луганської обласної державної адміністрації...
Донецької обласної державної адміністрації...
Донецької обласної державної адміністрації...
Рівненська обласна державна адміністрація...
Одеської обласної державної адміністрації....
Луганської обласної державної адміністрації...
Харків
«Автоматизація процесу керування електропостачанням фермерського господарства від автономних...
Доповідь заступника голови обласної державної адміністрації В...
Затверджено
П л а н
Навчально -тематичний план підвищення кваліфікації вперше прийнятих на державну службу та за...Загрузка...
страницы: 1   2   3
повернутися в початок
скачать

Брянківська централізована бібліотечна система


День фахового спілкування

Найменування бібліотеки: Брянківська центральна міська бібліотека

Напрямок інноваційної діяльності: інноваційні форми і методи підвищення кваліфікації бібліотекарів, які працюють з юнацтвом.

^ Автор інновації: Пташкіна О.В., провідний методист ЦБС

Короткий опис інновації:

Електронні ресурси – для всіх! Це мета конкурсу проектів «Інтернет для читачів публічних бібліотек (LEAP), який у 2007 році виграла центральна бібліотека Брянківської ЦБС. За сприяння Уряду США придбано 4 одиниці комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення та оплачені послуги провайдера. З відкриттям Інтернет-центру (ІЦ) наша діяльність поділилась у часі на «до» і «після», бібліотека стала жити у двох світах: реальному і віртуальному. З’явилися комп’ютери – треба вчитися! І не тільки самим, а консультувати користувачів, допомагати в освоєнні нових технологій колегам – бібліотекарям шкільних бібліотек.

Бібліотечно-інформаційне середовище швидко і суттєво змінюється, тому людям, котрі в ньому працюють, необхідні постійне навчання і самоосвіта. Задача методиста – допомогти їм. З цією метою проведено День фахового спілкування для шкільних бібліотекарів «Новітні технології довідково-інформаційного забезпечення освітнього процесу», у програмі якого:

 • презентація ІЦ центральної бібліотеки, відкритого за підтримки Посольства США в Україні;

 • консультація «Освітнім програмам – інформаційне забезпечення бібліотеки»;

 • медіа-консультація «Можливості та шляхи використання Інтернет-ресурсів в довідково-інформаційному обслуговуванні користувачів»

 • майстер-клас «Виконання складних бібліографічних довідок з використанням веб-ресурсів»;

 • огляд популярних веб-сайтів.

Це традиційний для ЦБС спільний захід підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів, але форма проведення і тематика нові для нас.


Виставка-реклама «Інтернет і бібліотека: грані співпраці»

Найменування бібліотеки: центральна міська бібліотека

Напрямок інноваційної діяльності: Сучасна тематика та нетрадиційне оформлення бібліотечної виставки

^ Автор інновації: Степчук О.О., бібліограф ЦБС

Короткий опис інновації:

Для знайомства користувачів з можливостями використання Інтернет-технологій у бібліотечній діяльності, гранто-давачем – Посольством США в Україні, послугами Інтернет-центру, відкритого в 2008 році у центральній бібліотеці оформлена виставка-реклама «Інтернет і бібліотека: грані співпраці» з розділами:

 • «^ Посольство США – бібліотекам України», де представлені матеріали проекту LEAP «Інтернет для читачів публічних бібліотек», книги та періодичні видання, подаровані бібліотеці Посольством США в Україні;

 • «^ Для новачків важливе все, а для просунутих – новинки», у якому користувачі знаходять інформацію про історію Інтернету в датах, адреси популярних пошукових систем та сайтів, глосарій Інтернет-термінів, документи на електронних носіях з фонду бібліотеки;

 • «Інтернет та книга – не конкуренти» знайомить користувачів з новими друкованими виданнями про сучасні інформаційні технології, довідники з роботи на комп’ютері та пошуку інформації в Мережі.
Виставка-консультація «Територія NEXT»

Найменування бібліотеки: бібліотека-філія №5 Брянківської ЦБС.

Напрямок інноваційної діяльності: нетрадиційне оформлення бібліотечної виставки, актуальність тематики

^ Автор інновації: Лобанова Н.А., бібліотекар філії №5

Короткий опис інновації:

Використання інноваційних наочних форм популяризації книги та знань широко впроваджене у бібліотеках ЦБС. Актуальна за тематикою бібліотечна виставка-консультація оформлена у філії для усіх користувачів юнацького віку, зокрема для членів клубу «Преодоление», превентивно-правового напрямку.

У розділах «^ Обери свій шлях», «Книжковий портал», «На крутих віражах», «Життя варте того, щоб жити» представлені нові видання за темами вибору життєвого шляху і професії, література про молодіжні рухи та організації, попередження негативних явищ у молодіжному середовищі, а також книги, гідні рекомендації молодим читачам. А бібліографічні посібники, що супроводжують полиці виставки надають консультації та джерела отримання інформації за темами: «На шляху професійного самовизначення», «Я с книгой открываю мир», «Знання проти страху», «Брось сигарету», «Не загони себя в ловушку», «Закон існує одвічно».

^ Краснодонська централізована бібліотечна система


Виставка – порада «Покоління XXI століття»

Найменування бібліотеки: Краснодонська центральна міська бібліотека.

Напрямок інноваційної діяльності : нові ідеї з просування бібліотечних продуктів для юнацтва

^ Автор інновації : Пономаренко О.О., бібліотекар юнацького абонементу.

Короткий опис інновації:Розділи виставки :

 • «Молодь і право»

 • «Освіта і кар’єра»

 • «Древо пізнання»

 • «Мистецтво бути собою»

 • «Зовсім не потрібні звички»

Серед наочних форм бібліотека активно використовувала нетрадиційні: виставки – поради, виставки – портрети, виставки – панорами, виставки – вернісажі.

Виставка – порада «Покоління XXI століття» привертає увагу молоді, як традиційними носіями інформації – книгами, брошурами, статтями, так і яскравими плакатами, рекламними буклетами.

Книги та брошури в розділі «Молодь і право» доповнює папка-досьє «Знай свої права», у якій розміщена правова інформація, надані відповіді на питання, які цікавлять молодь більш за все, наприклад: робота, освіта, житло, сім’я.

В розділі «Освіта і кар’єра» представлені буклети про професії, які з’явилися на ринку праці в останні роки: брокер, дизайнер, маркетолог, секретар – референт та ін. Наведено перелік вузів міста Краснодон з адресами і телефонами.

Словники, енциклопедичні видання, посібники в розділі «Дерево пізнання» допомагають зробити навчання цікавішим.

Літературу в розділі «Мистецтво бути собою» доповнює папка-досьє «Психологія» з тестами і тренінгами.

В розділі «Зовсім не потрібні звички» розміщена інформація з адресами і телефонами служб, які допомагають молодій людині в скрутній, кризовій ситуації.


^ Лисичанська централізована бібліотечна система


Соціологічні дослідження

Найменування бібліотеки: Лисичанська центральна міська бібліотека.

Напрямок інноваційної діяльності: Нові форми і методи роботи.

^ Автор інновації: Дегтяренко Т.Д., завідуюча відділом обслуговування центральної бібліотеки.

Короткий опис інновації:

Соціально - економічні умови ставлять перед бібліотеками актуальні завдання - визначення нових соціальних орієнтирів і належного місця у системі забезпечення і максимального задоволення інформаційних, освітніх, культурних запитів і потреб користувачів, зміни характеру взаємовідносин з ними, зміцнення зв'язків з населенням, забезпечення підвищення якості своєї діяльності. Але оптимізувати діяльність бібліотеки, максимально наблизивши її до сучасних умов, можливо тільки вивчаючи потреби громадськості. Саме через соціологічні дослідження, опитування, анкетування наша бібліотека намагається встановлювати контакти з читачами, дізнаватися про їх інтереси, потреби на ті чи інші послуги, які надаються бібліотекою. На основі зібраної інформації приймаються управлінські рішення, виробляються конкретні рекомендації щодо переорієнтації домінуючих функцій бібліотеки, розвитку інформаційних ресурсів та послуг для створення позитивного іміджу у суспільстві. Проведені у цьому році соціологічні дослідження «Я - громадянин, я - патріот», «Твоя країна Україна», «Що необхідно юнацтву сьогодні», «Що читає молодь Лисичанська», були направлені на виявлення відношення у молоді до свого міста, краю, Батьківщини, рівня знань, читацьких потреб та інтересу як до патріотичної літератури так і до сучасної української та вітчизняної, отримати уявлення про громадські позиції молодого покоління.


^ Анкетування «Твоя країна Україна». Мета: виявити рівень знань молоді з історії нашої Батьківщини. У анкетуванні прийняли участь 150 респондентів. Серед них 56,6% дівчата, 43,4% юнаки. За віком вони розподілилися так: 14-17 років – 46,6%, 18-21 рік 53,4%. За освітнім рівнем більшість із них навчаються у ВНЗ -30%, ПТУ -14,7%, технікум 18,7%, школи – 37,6%.

При відповідях на питання анкети респонденти виявили неабияку активність, відповіді більшості були вірними.

^ Перше питання анкети призвано було виявити, чи знають респонденти, коли наша Держава стала Незалежною. На це питання респонденти дали правильну відповідь - 1991 рік.

^ Друге питання: Скільки областей має Україна? 2,1% респондентів відповіли, що Україна має 24 області, а 7,9% не включили Автономну Республіку Крим.

Далі було питання, щодо строків виборів в народні депутати, всі респонденти відповіли правильно – на 4 роки.

На четверте питання: перед ким несе відповідальність Кабінет Міністрів?, відповіді були наступними: перед Президентом – 88,9%, а 11,1% не дали жодної відповіді.

^ П’яте питання звучало так: Коли була прийнята Конституція Незалежної України? – 69,8% респондентів назвали 1996 рік, 8% - 1991 рік, а 22% не змогли дати відповідь взагалі.

^ На шосте питання назвати прізвище людини, яка була останнім гетьманом України – 56,6% дали правильну відповідь, К.Розумовський; 20% дали неправильну відповідь, назвавши Б.Хмельницького, 10% - гетьмана І.Мазепу, 13,4% - Пилипа Орлика.

Знання державних символів в Україні проявились в наступному співвідношенні: 98,8% назвали герб, гімн, прапор, 0,2% забули назвати гімн.

^ На восьме питання назвати головних керівників нашої держави, відповіді були наступними: 78% респондентів назвали Ющенко, Тимошенко, Яценюка; 21,9% дали неповні відповіді.

^ Дев’яте питання призвано було виявити знання респондентів щодо автора сучасного гімну України? Всі респонденти дали вірну відповідь.

Як називається найвищий виконавчий розпорядчий орган державної влади в Україні? Таким було наступне питання анкети, на яке ми отримали наступні відповіді: 82,5% відповіли: Кабінет Міністрів; 17,5% дали неправильну відповідь, назвавши Верховну Раду.

Останнє питання анкети звучало так: Назвіть першого Президента Незалежної України? Майже всі 94,6% назвали Л.Кравчука, 5,4% відповіли: М.Грушевський. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що більшість молоді цікавиться історією України, її минулим.


^ Аналіз анкетування „Що необхідно юнацтву сьогодні”

Вивчення користувачів, читацьких інтересів перетворилось в одно із важливих напрямків роботи бібліотек, і тому у квітні 2008 року з користувачами ЦМБ було проведено анкетування «Що необхідно юнацтву сьогодні» в якому взяли участь 28 респондентів: 71,4% - склали дівчата, 28,6% - юнаки.

Вік опитуваних від 14 до 23 років. У процентному співвідношенні вікові групи виглядають так:

10,7%- 14-15 років;

25% - 16-17 років;

39,3% - 18-19 років;

25% - 20-22 роки;

Окрім учнів та студентів в опитуванні брали участь і робітники:

Школа, ліцей – 25%;

Технікуми – 25%;

Інститут, університет – 42,8%

Робочі – 7,2%

^ 1. Які функції, на вашу думку, виконують перелічені нижче засоби масової інформації?

Було отримано наступні відповіді:

І функцію

^ Варіанти відповідей

Телебачення

Книга

Період. видання

Радіо

Інтернет

Інформація

21.4%(6 чол)

14,3%(4чол)

35,7%(10чол)

28,6%(8чол)

42,8%(12чол)

Розваги

51,1%(16 чол)

-

-

32,1%(9чол)

17,8%(5чол)

Пізнавальність

-

57,1%(16чол)

32,1%(9чол)

3,6%(1чол)

3,6%(1 чол)

ІІ функції

^ Варіанти відповідей

Телебачення

Книга

Період. видання

Радіо

Інтернет

Інформація

10,7%(3)

17,8%(5чол)

7,1%(2чол)

17,8%(5чол)

21,4%(6чол)

Розваги

10,7%(3чол)

7,1%(2чол)

3,6%(1 чол)

17,8%(5чол)

17,8%(5чол)

Пізнавальність

-

21,4%(6чол)

3,6%(1чол)

-

3,6%(1 чол)

ІІІ функції

^ Варіанти відповідей

Телебачення

Книга

Період. видання

Радіо

Інтернет

Інформація

7,1%(2чол)

3,6% (1чол)

7,1%(2чол)

3,6% (1чол)

14,2%(4чол)

Розваги

7,1%(2чол)

3,6% (1чол)

7,1%(2чол)

3,6% (1чол)

14,2%(4чол)

Пізнавальність

7,1%(2чол)

3,6% (1чол)

7,1%(2чол)

3,6% (1чол)

14,2%(4чол)

^ 2.При пошуку необхідної інформації Ви звертаєтесь:

Тільки до книг 3,6%(1 чол);

до періодичних видань 3,6%(1чол);

Інтернету 21,4%(6 чол).

До двох і більше джерел звертаються 71,4 % (20 респондентів):

^ Періодичні видання, Інтернету – 3,6%(1чол);

Книги, Інтернет – 42,7%(12чол);

Книги, періодичні видання – 14,2%(4чол);

Інтернет, інші джерела – 7,1%(2чол);

Книга, періодичні видання, Інтернет – 3,6(1чол).

^ 3. Яке місце в Вашому житті займає книга та читання?

Я не можу обійтись без книг – 10,7%(3чел);

Я завжди знаходжу час, щоб відкрити книгу – 32,1%(9чол);

Я читаю рідко – 42,8(12чол);

Не люблю читати – 14,2(4чол).

^ 4. З якою частіше ціллю ви звертаєтеся до книги?

З однією ціллю звертаються:

В рамках учбового процесу – 42,8%(12чол);

З ціллю розваг, відпочинку, відійти від насущних проблем – 10,7%(3чол);

^ Щоб дізнатися нові факти – 10,7%(3чол).

Декілька цілей:

В рамках учбового процесу, з ціллю розваг, відпочинку – 17,8% (5чол);

В рамках учбового процесу, щоб дізнатися нові факти – 14,2(4чол);

З ціллю розваг, відпочинку; дізнатися нові факти –3,6% (1чол).

^ 5. Виданням, яких жанрів ви віддаєте перевагу?

Захоплюються лише одним жанром:

Детектив -35,7%(10чол); Пригоди – 35,7%(10чол);

Драматургія – 3,6%(1чол); Російська класика – 21,4%(6чол);

^ Зарубіжна класика – 3,6%(1чол); Сатира та гумор – 28,5% (8чол);

Історична белетристика – 3,6%(1чол); Сучасна зарубіжна література –10,7% (3чол);

Книги про війну – 14,2%(4чол); Сучасна вітчизняна література,

Мемуари – 0 чол.; Російське зарубіжжя -10,7%(3чол);

^ Містика – 10,7% (3чол); Фантастика – 14,2%(4чол);

Поезія – 25% (7чол); Любовні романи – 12,4(4чол).

Захоплюються двома жанрами 6 чоловік (21,4%)

Поезія, сучасна вітчизняна література, російське зарубіжжя – 3,6%(1 чол);

Російська класика, любовні романи – 3,6%(1 чол);

Детективи, любовні романи – 3,6%(1чол);

Містика, пригоди – 3,6%(1 чол);

Пригоди, російська класика -3,6%(1чол);

Зарубіжна класика, поезія – 3,6%(1 чол).

Захоплюються трьома жанрами 7 респондентів (25%), а саме

Детективи, пригоди, любовні романи -3,6% ( чол.)

^ Сатира і гумор, сучасна зарубіжна література, сучасна вітчизняна література – 3,6%(1 чол);

Детективи, пригоди, сатира та гумор – 3,6% (1чол);

Пригоди, російська класика, сучасна зарубіжна література – 3,6%(1чол);

^ Детективи, драматургія, поезія – 3,6% (1чол);

Детективи, поезія, російська класика – 3,6%(1чол);

Детективи, містика, сатира та гумор – 3,6%(1чел).

Чотирма та більше жанрами захоплюються 4 респонденти (12,4%).

^ 6. Які літературно-художні («товсті») журнали ви читаєте?

На жаль, лише 3 респонденти користуються такими журналами: «Новый мир» - 7,1%(2чол); «Дніпро» - 3,6% (1чол).

^ 7. На питання чи збережуться в майбутньому книги в своєму традиційному вигляді:

Книги замінять Інтернет вважають – 12,4%(4чол);

Книги замінять інші джерела інформації – 12,4%(4чол);

Затрудняюсь відповісти – 64,2%(18чол)

Підбиваючи підсумки, можна сказати що книга та читання серед молоді поки що займає друге місце, а перевага віддається Інтернету та телебаченню, більшість респондентів читає, тому що того вимагає учбова програма, але були й інші відповіді ( з ціллю розваг, відпочинку, дізнатись про нові факти, відійти від насущних проблем).

Хоча книга і займає друге місце, але з упевненістю можна сказати, що вона потрібна молоді. Із 28 опитуваних лише 3 респонденти не люблять читати, а усі інші завжди знаходять час, щоб відкрити книгу.


Книжкова виставка - прем'єра "Ой, яка чудова українська мова"

Найменування бібліотеки: Бібліотека-філія для дітей №7 Лисичанської ЦБС.

Напрямок інноваційної діяльності: Нові форми і методи роботи.

Автор інновації: Максімова О. А., завідуюча б/ф №7.

^ Короткий опис інновації:

Цитата:

«Мова - то не просто звуки. Це голос народу. Втрата мови веде до зникнення самої нації. Тому наш народ протягом віків вів боротьбу за її збереження» /Д.Білоус/

^ Звернення до читача:

"Юні читачі!

В цих книжках вміщені кращі зразки усної народної творчості, створені протягом багатьох століть, аж до наших днів, вони відображають історію, побут, героїзм, подвиги українського народу. Запевняємо, в них багато цікавого й повчального!"

На книжковій виставці представлена література, яка свідчить про значення і роль нашої рідної української мови.
^ Новопсковська централізована бібліотечна система


Майстер - клас «Періодичні видання бібліотеки»

Найменування бібліотеки: Новопсковська центральна районна бібліотека.

Напрямок інноваційної діяльності: інноваційні форми і методи підвищення кваліфікації бібліотекарів, що працюють з юнацтвом.

^ Автори інновації: Грачова І.О., завідуюча відділом обслуговування ЦРБ; Дубовик Л.М., бібліотекар кафедри юнацтва ЦРБ.

Короткий опис інновації:

На районному семінарі «Бібліотека - осередок культури, територія спілкування» були висвітлені роль і функції публічних бібліотек у сучасному українському суспільстві, досвід зарубіжних бібліотек у просуванні читання в публічних бібліотеках, відбулись такі нові форми методичного випливу, як майстер - клас «Періодичні видання бібліотеки»; години професійної майстерності «Реклама бібліотеки», «Диференційний підхід у роботі з читачами».

В програму майстер - класу «Періодичні видання бібліотеки» увійшли:

 • Консультація «Значення періодичних видань при обслуговуванні користувачів»;

 • Огляд періодичних видань, які одержує центральна районна бібліотека та подарованих читачами;

 • Наочна популяризація періодичних видань: ретро - виставка; виставка забутого журналу; виставка одного журналу «У нас в гостях «дім, сад, город»; виставка – подорож «Світ навколо нас»; виставка – перегляд «Калейдоскоп дозвілля»; виставка – галерея «Шедеври світового живопису»; виставка – хобі «Прикрась свій дім»; виставка – настрій «На порозі свято».

 • Презентація бібліотечних уроків з використанням інноваційних форм роботи: прес - марафон; прес - мозаїка; прес - терези; прес - рулетка.

 • Рекомендації з проведення масових заходів: прес - конференції; презентації журналу. • «Віртуальна періодика»: знайомство з електронними виданнями українських газет, демонстрація пошуку, віртуальної довідки за їх електронними адресами.


^ Первомайська централізована бібліотечна система


Виставка-цікавинка «Книги, які найбільше читають»

Найменування бібліотеки: Первомайська центральна міська бібліотека.

Напрямок інноваційної діяльності: Нові ідеї з просування бібліотечних продуктів і послуг серед молоді.

Автор інновації: Вальнєва Л.І., бібліотекар абонементу ЦМБ.

^ Короткий опис інновації:

Розділи виставки:

 • Нова українська книга -інформина про нових українських авторів та їх твори:

* Матіос М. «Щоденник страченої», «Солодка Даруся»

* Курков А. «Ігри по-дорослому»

* Роздобудько І. «Ґудзик», «Останній діамант міледі»

 • Така цікава історія (історичне досьє): рекомендація читача Савчука О.Ю., вчителя історії, нових книг про видатних діячів української історії.

 • Детектив і фантастика – завжди поруч: слово читача Лебедєва О.О. про романи М. та С. Дяченків «Шрам», «Брамник», «Спадкоємець»; А. Сапковського «Божі воїни», «Вежа блазнів».

 • Чарівний світ кохання: нові любовні романів серій «Русский романс», «Городской роман», «Семейные тайны».

На захід були запрошені учні ППГЛ (гірничого ліцею). Головна мета – розвиток інтересу у молоді до літератури і читання взагалі, виховання культури читання. Такі виставки допомагають кращому розкриттю книжних фондів, пробуджують інтерес до бібліотеки, сприяють новим дружнім стосункам між молоддю, а також залученню в бібліотеку нових відвідувачів.


День професійного спілкування

Найменування бібліотеки: Первомайська центральна міська бібліотека.

Напрямок інноваційної діяльності: Форми і методи підвищення кваліфікації бібліотекарів, які працюють з молоддю

Автор інновації: Гереліс В.М., методист ЦБС

Короткий опис інновації:

Бібліотеки професійних ліцеїв - надійні партнери бібліотек Первомайської ЦБС. Бібліотекарі центральної міської бібліотеки, бібліотек-філій № 1, 2 та професійних ліцеїв міста № 39, 74, 83 спільно проводять заходи, мета яких - прищепити молоді інтерес до книги і читання, сформувати їхній світогляд.

Центральна міська бібліотека як методичний центр намагається надати консультативну і практичну допомогу бібліотекарям ліцеїв, а вони, в свою чергу, діляться власним досвідом. Координація такої спільної діяльності відбувається під час методичних заходів. Однією із форм роботи в цьому напрямку є День професійного спілкування. Цей захід проводився в читальному залі міської бібліотеки в листопаді 2008 року.

В програмі Дня спілкування:

 1. Обговорення Проекту Концепції розвитку бібліотечного обслуговування молоді Луганської області на 2009 – 2014 рр.

 2. Огляд професійних журналів «Бібліотечна планета», «Бібліотечний форум України», «Читаем, учимся, играем».

Реалізували питання Дня: методист ЦБС Гереліс В.М., провідний бібліотекар ЦМБ Покляцька Т.В., бібліотекар Осипенко В.Ф.

Попаснянская централизованная библиотечная система


Газета Попаснянской ЦБС «Библиомир»

Наименование библиотеки: Попаснянская центральная районная библиотека.

Направление инновационной деятельности: новые формы public relations в библиотеке.

Краткое описание инновации:Из рубрики «Творчество библиотекаря»:

Борьба с коррупцией - бич правоохранительных органов: сколько бы не боролись - проблема остаётся. А библиотекари ведут борьбу с задолжниками с тем же успехом. Задолжники растут, как грибы. Как правило, на одного библиотекаря - несколько десятков этих, прямо скажем, не совсем добросовестных читателей. Силы неравны. Тем более, что библиотекари, как правило, хрупкие женщины.

Существует грустная статистика: каждый третий задолжник живёт на 9-м этаже, а каждый 2-й в самом конце улицы. Представьте себе картину: библиотекарь взбирается на 9-й этаж без лифта (он не работает), загружается книгами и тащит, тащит, тащит... Куда уж "Бурлакам на Волге" - тем хоть петь разрешалось... Вот и посещают библиотекарей во время рейдов разные мысли. Сегодня мы публикуем размышления по поводу библиотекаря читального зала районной библиотеки Богородицкой Натальи Анатольевны.

^ Письмо товарищу Грекову, задолжнику, человеку.

Я к Вам пишу, читатель Греков

Но как же мне ещё сказать,

Что книги Вам в библиотеку

Два года надо уж, как сдать.

Я долго всё вот так молчала

Надеялась и чуда ждала.

Но год прошёл, другой в закате.

Но Вы, увы, плохой читатель.

Зачем Вы посетили нас

В далёкое то воскресенье

Я б не писала Вам сейчас

Не знала б горького мученья.

Поверьте, я б писать не смела

Когда б надежду я имела

Хоть редко, хоть в неделю раз

В библиотеке видеть Вас.

Я каждый день жила надеждой

Что вот сейчас Вы к нам придёте

И книги все с улыбкой нежной

Вы наконец-то нам вернёте.

И каждый день молилась снова,

Чтоб Вы вернули нам Бушкова,

Ну а Тургенева "Му-му"

Читать два года - не пойму.

Как можно так? Ведь книги эти

У нас в "Ночном абонементе?!

Я к Вам пишу, хотя напрасно,

Не стоило всё затевать

Я думаю, и так всё ясно,

Что книг нам больше не видать.

Но Вы к моей несчастной доле,

Имея жалости чуть-чуть,

Хоть кое-как, хоть поневоле,

Загляньте к нам когда-нибудь.

И может мы увидим снова

В руках своих того ж Бушкова,

А с ним Тургенева "Му-му",

Несите всё - я Вас пойму.

Кончаю я писать письмо,

А мысли все же об одном:

"Придёт иль нет, милейший Греков

К нам с книгами в библиотеку?"

P.S.: Уважаемый тов. Греков! Предлагаем Вам перечень льготных услуг для задолжников, возвративших книги.

Если в понедельник прийти Вам не лень -

Компьютер Ваш на целый день.

Во вторник увидим Ваш портрет –

Любой отксерим документ.

Придёте с книгами Вы в среду,

Дадим Вам видеокассету.

Ну и в четверг Ваше старанье

Мы не оставим без вниманья:

Бесплатно всё в читальном зале

За книги те, что заказали.

Так что спешите, милый Греков,

Скорее к нам в библиотеку!


^ Рубіжанська централізована бібліотечна система


Книжково-ілюстраційно-поетична панорама

«Мой дом – моя крепость»

Найменування бібліотеки: бібліотека-філія № 1 Рубіжанської ЦБС.

Напрямок інноваційної діяльності: нові напрямки діяльності бібліотеки з юнацтвом і молоддю.

^ Автор інновації: Музиченко Я.А., завідуюча БФ №1.

Короткий опис інновації:

Сім’я та сімейні стосунки являють собою одне з найскладніших явищ суспільного життя. Сім’я є тим місцем, де реалізується краса людського життя, куди приходять відпочивати переможні сили людини, де ростуть і живуть діти – головна радість життя.

Кожного року в середині вересня наше місто традиційно визначає День Сім’ї. До цього свята БФ підготувала книжково-ілюстраційно-поетичну панораму «Мой дом – моя крепость», яка була розміщена на абонементі філії, призначалася для молоді та широкого кола читачів.

^ Мета заходу – відтворити «Літопис сім’ї» у творчості місцевих поетів.

Моя сім’я – лиш частинка держави,

Тієї, що звемо.

Хай в нашої сім’ї

Лише краплина слави

І ту – ми в славу Батьківщини уллємо!

Так починався огляд панорами проведений для учнів 9 класів ЗОШ №1 і №5.

Кожен вірш відображав певні етапи людського життя: створюється сім’я, народжується дитина, сім’я продовжується в онуках. До кожного з цих моментів були підібрані вірші, які вдало доповнювалися кольоровими ілюстраціями з періодичних видань.

Були використані вірші місцевих поетів: І.Дзюкевич-Потапенко, А.Рудичева, Г.Кислиці, Т.Гросс.

Творчий підхід до цього заходу перетворив традиційну масову форму в нову і набагато цікавішу, яку ми будемо інколи використовувати на практиці.


Конкурс сімей – ерудитів „Від роду до народу”

Найменування бібліотеки, відділу: Рубіжанська центральна міська бібліотека, відділ мистецтв.

^ Напрямок інноваційної діяльності: нові напрямки діяльності відділу мистецтв ЦМБ з юнацтвом і молоддю.

Автор інновації: Брігідєр І.А., завідуюча відділом мистецтв ЦМБ.

^ Короткий опис інновації:

У наш час соціально – економічних проблем батьки усе менше часу приділяють спілкуванню з дітьми. Вони дуже часто не знаходять спільної мови, віддаляються один від одного. І не можна не визначити, що книга – ідеальний посередник для діалогу між батьками та дітьми.

Тому головна мета цього заходу для нас, працівників бібліотеки, - стати об’єднуючим ланцюгом у душевному єднанні родини, відновлювати традиції сімейного читання, поглиблювати знання, а також розвивати почуття любові до рідних, бажання спілкуватися з ними, приносити радість.

У конкурсі прийняли участь 5 сімей, яких об’єднала любов до книги і творчості: Самгіни, Ганшини, Шаповалови, Прожеріни, Скороход.

Кожна з сімей – учасниць представила на розгляд журі виставку прикладної родинної творчості або випуск сімейної газети.

Конкурсна програма проходила в кілька етапів:

 1. «Визитная карточка».

 2. «Самый умный» складався з двох турів. Перший включав вікторину по різним категоріям знань окремо для кожної сім’ї. В другому кожній команді запропонували за 1 хвилину надати правильну відповідь на одне логічне питання.

 3. Конкурс «Скарби душі народної» перевірив знання команд по народознавству і запропонував їм виготовити український вінок, а також розповісти про його символіку.

 4. Останній конкурс «Песня всей семьей» виявив і перевірив кмітливість і вокальні здібності учасників. Уболівальники стали активними учасниками конкурсу «Народ скаже як зав’яже»

На кожному етапі конкурсної програми отримані командами бали перетворювались у цеглини для будинку мрій кожної родини. Таким чином, протягом свята – конкурсу у сімей – ерудитів виросли імпровізовані будинки, по яким було легко визначити команду – переможницю.Але переможених в цьому змаганні не було, тому, що всі родини отримали змогу проявити свою ерудицію, поділитися творчими досягненнями і поглибити свої знання. Кожна сім’я отримала перемогу у різних номінаціях: «Наймузичніша», «Найвинахідливіша», «Найінтелектуальніша», «Найтворча», «Найдружніша». І цінні подарунки, надані відділом по справам сім’ї та молоді Рубіжанського виконкому.


Інтелектуальна гра «Путешествие к семи чудесам света»

Найменування бібліотеки, відділу: Рубіжанська центральна міська бібліотека, відділ мистецтв.

^ Напрямок інноваційної діяльності: нові напрямки діяльності відділу мистецтв ЦМБ з юнацтвом і молоддю.

Автор інновації: Брігідєр І.А., завідуюча відділом мистецтв ЦМБ.

^ Короткий опис інновації:

Зараз пріоритетними і ефективними для юнацтва є інтерактивні форми навчання, які дозволяють в ігровій формі отримувати і поглиблювати знання учнів.

Прикладом цього є інтелектуальна гра «Путешествие к семи чудесам света», яка відбувалась в літературній вітальні ЦМБ для учнів 9-х класів ССШ №10. Вітальня була прикрашена плакатами, ілюстраціями пам’ятників світової і української архітектури. Експонувалась виставка книг і статей з періодичних видань «Чудеса, да не только».

Заздалегідь серед учнів 8-х класів була проведена підготовча робота. Підготовлений необхідний матеріал: картки с завданнями, пазли з зображенням 7 чудес світу, географічні картки басейну Середземного моря, енциклопедії, довідники і словники. Були обрані члени журі, які спостерігали за дотриманням правил гри, оцінювали відповіді, підраховували бали і визначали команду-переможницю.

Учні поділилися на 7 команд, в кожній по 7 учасників. У ході гри учні змагались у різних конкурсах: «Правильный выбор», «Внимание», «Эрудит» та інші. «Географический» конкурс запропонував командам позначити на карті басейна Середземного моря місцезнаходження 7 чудес світу. Конкурс «Минутка» включав блок питань з даної теми. В конкурсі «Расшифруй термин» за допомогою енциклопедій і словників потрібно було визначити і обумовити значення одного з термінів. Найбільшу зацікавленість викликав конкурс «Пазлы», в якому командам запропонувалось зібрати з пазлів ілюстрацію одного з чудес світу, сказати його назву і надати іншу інформацію про нього.

У ході гри учасники показали непогану підготовку і достатню поінформованість в галузях мистецтва, історії, географії.

Цей захід дав можливість учням в ігровій формі перевірити свої знання, виявити потребу у регулярному читанні для розширення кругозору.


Вебліографічна презентація бібліотеки

«Книга реальна і віртуальна»

Найменування бібліотеки, відділу: Рубіжанська центральна міська бібліотека, інформаційно - бібліографічний відділ

^ Напрямок інноваційної діяльності: нова форма роботи з просування книги, читання й інформаційних технологій у молодіжне середовище.

Автор інновації: Сумарокова Л.О., бібліограф ЦБС.

^ Короткий опис інновації:

На початку нового тисячоліття, живучі в епоху технологічної могутності, ми, як і раніше, шануємо Книгу. Завдяки книзі ми отримуємо доступ до знань, ідей, духовних і моральних цінностей. Книга – це вікно у світ, міст, що поєднує цивілізації у часі та простори, допомагає сприймати концентрований досвід людства. Але час, коли весь обсяг знань людства зберігався лише на паперових носіях, добігає кінця. Поступово друковані видання витісняється електронними ресурсами. Серед останніх велике зацікавлення у користувачів викликають повнотекстові електронні ресурси – цифрові колекції віртуальних бібліотек і баз даних.

Нові технологічні можливості суттєво збагатили діяльність бібліотек. Сьогодні більша частина користувачів комп’ютерних технологій у ЦМБ – це студенти, учні коледжів, ліцеїв і середніх шкіл. І тому ЦМБ використовує нові технології для залучення юнацтва у новому інформаційному просторі.

Вебліографічна презентація бібліотеки «Книга реальна і віртуальна» була проведена у ЦМБ для учнів 10-А, 10-Б класів СШ №10. Цей комплексний захід проводився у читальному залі ЦМБ, літературній вітальні та Інтернет – центрі ЦМБ.

Програма заходу:

 1. Екскурсія – презентація по відділам бібліотеки.

 2. Виставка – подорож з оглядом «Книги, що переживуть віки».

 3. Година порад «Сучасна література та її використання».

 4. Перегляд – путівник «Людина майбутнього – освічена людина» (ДБА бібліотеки)

 1. Презентація Інтернет – центру ЦМБ, веб – сайту ЦБС.

 2. Бесіда про електронні бібліотеки світу «Віртуальний світ».

Усі присутні отримали вебліографічну пам’ятку «Твоя віртуальна бібліотека», яка містить короткий опис історії книги, її ролі у суспільстві; інформацію про сучасні віртуальні бібліотеки у мережі Інтернет

На завершення заходу був проведений тренінг по користуванню ресурсами віртуальних бібліотек.

Зоогра «Встречай с любовью стаи птиц»

Найменування бібліотеки, відділу: бібліотека - філія № 2 Рубіжанської ЦБС.

Напрямок інноваційної діяльності: нові форми і методи роботи бібліотеки з юнацтвом і молоддю.

^ Автор інновації: Приходько О.М., бібліотекар читального залу БФ №2.

Короткий опис інновації:

До Міжнародного дня птахів в СШ №6 25 березня 2008р. пройшло засідання клубу «Екологічний меридіан». Були присутні 17 учнів 9-А класу. Засідання пройшло у формі зоогри «Встречай с любовью стаи птиц».

У грі приймали участь 2 команди – «Весела зграя» і «Зелений папуга». Учні заздалегідь підібрали назву команди, емблему, девіз і привітання.

Після вступного слова ведучої, команди виступили зі своїми привітаннями. У розминці капітанів змагались Усачов А. і Шкодякіна А. Їм треба було знайти у тексті зашифровані назви птахів. З цим капітани впорались.

У конкурсі «А чи знаєш ти?» команди відповідали на запитання про птахів. У конкурсі «Хижаки і водоплавні» від команди виступали по 1 учню, у кожного 2 картки, на першій написано «Хижак», на другій – «Водоплавні». Учасникам треба було визначити, до яких птахів належать, ті, що називає ведуча. У п’ятому конкурсі «Покажи свій дзьоб, і я скажу, хто ти» команди визначали за описом дзьоба, хто його власник. У конкурсі «І, певно, ангельський повинен бути голосок» учням довелося показати всю свою майстерність. Від команди «Весела зграя» виступала Савченко Ірина, від команди «Зелений папуга» - Картамишев Руслан. Учні виказали своє вміння імітувати голоси птахів: півня, качку, ворони. За рішенням усіх присутніх, у Руслана вийшло краще.

Вболівальники також не залишились осторонь, бажаючі прийняли участь у конкурсі «Ваші привітання птахам». Треба було згадати якнайбільше пісень із назвами птахів, адже за кожну пісню присуджувався 1 бал.

За підсумками гри перемогла команда «Зелений папуга».


Урок – експедиція в країну життя:

«Життя нові нам ставить теореми».

Найменування бібліотеки, відділу: Рубіжанська центральна міська бібліотека, читальний зал.

^ Напрямок інноваційної діяльності: нові форми і методи роботи читального залу ЦМБ з юнацтвом і молоддю.

Автор інновації: Наріжна О.І., завідуюча відділом читального залу ЦМБ.

^ Короткий опис інновації:

Ми всі знаємо, що людина народжується для життя, воно є великою цінністю для кожного. Тому мета заходу - розширити знання про життя, як найвищу цінність, довести до свідомості учнів розуміння свого місця в житті.

Учасники уроку розвивали пізнавальну активність, творче мислення, уміння спілкуватись в колективі, прищеплювали любов до природи – джерела життя на землі, до знань, як необхідної умови для вирішення життєвих проблем та правильного вибору життєвого шляху.

Приміщення було оформлено плакатами з філософськими думками та поетичними рядками про життя і про здоровий спосіб життя. Наприклад:

«Усі радощі життя – у творчості. Творити – значить, убивати смерть» (Р. Роллан)

«Життя довге, якщо ним уміло користуватися» (Сенека)

«Життя не нива, воно дорога, від бур до зір» (Л.Дмитерко)

«Бридні цигарки не смали!

Напийся краще вже смоли»

«Не починай колотись, друже,

Бо пожалкуєш потім дуже»

Захід проводили бібліотекарі Бурова С.А. та Рогоцька О.С., а також учень і учениця 11-го класу й інші учні, які розповідали, якими бачать себе через 10 років після школи.

Захід можна проводити як і для підлітків, так і старшокласників, які ступають зі школи в життєву дорогу.


Школа екологічних наук «Жива планета»

Найменування бібліотеки, відділу: Рубіжанська центральна міська бібліотека, читальний зал.

^ Напрямок інноваційної діяльності: нові форми і методи роботи читального залу ЦМБ з юнацтвом і молоддю.

Автор інновації: Наріжна О.І., завідуюча відділом читального залу ЦМБ.

^ Короткий опис інновації:

Програма «Жива планета» розробляється задля досягнення основної мети: підвищення рівня екологічної культури учнів.

Заплановані заходи мають служити виконанню основних завдань - пояснювати на екологічних уроках в доступній для дітей формі, як економно жити на прикладах власного дому і рідного міста; розповісти, як грамотно й економно використовувати природні ресурси; допомогти дітям зрозуміти взаємозв’язок економіки і екології.

Девіз: «Почни спасіння планети зі свого житла!»

Орієнтовні теми уроків: ресурсозабезпечення; домашня економія; утилізація відходів на побутовому рівні; правила дотримання санітарних норм в місті та побуті тощо.

За програмою планується проведення чотирьох уроків.

Перший урок планується присвятити рідному місту: «Рубіжне – наш ЕКОДім» Учасникам заходу пропонується обміркувати досягнення та недоліки в його благоустрої. Наприклад, скільки сміття в місті. Треба дати учням змогу поміркувати, як зменшити об’єм побутового сміття в самому місті та за його межами. Очікуваний висновок: починати потрібно зі своєї домівки, з відра для сміття, яке ми майже кожного дня викидаємо.

Другий урок можна присвятити воді – джерелу життя на землі. Питання для обговорення: як потрібно економити воду, на які нужди вона використовується, скільки її потрібно витрачати на кожного члена сім’ї, які є способи економії води та її очищення.

Третій урок рекомендуємо присвятити економії електроенергії. На цей урок можливо запросити працівників з електромережі. Питання для обговорення можна розділити – окремо для хлопців і дівчат. З хлопцями можна обговорити як утеплити свій дім, як знизити надлишкову трату електроенергії; з дівчатами - як бережливо використовувати електроенергію на кухні. В ході заходу можливо надати учасникам інформацію з преси про новини в світі електроприладів, розповісти, який прилад бере менше світла.

Четвертий урок, можливо, здається далеким від природоохранності, адже присвяченій здоровому способу життя. Та хіба турбота про здоров’я не стоїть в одній шерензі з рішенням головних екологічних проблем сучасності?

Зараз за красивою упаковкою продуктів харчування часто міститься небезпечна продукція. Практичний урок: «Налітай, спіши, купуй і ... травись?» покликаний навчити учасників читати етикетку і одержувати з неї вичерпну інформацію: коли продукт вироблений та який граничний термін його вживання; хто його зробив; як розрізняються пакунки за способом утилізації. Можливо також провести бесіду на тему: «Їда на вулиці: «за» та «проти», де розповісти що одноразовий посуд – на один тільки раз, що потрібно знати правила гігієни та першої допомоги при отруєннях.

До кожного уроку потрібно приділити увагу розкриттю фондів бібліотеки: підготувати книжкові виставки, присвячені проблемам екології та екологічній культурі, тематичні папки, проводити огляди журналів і газет.

Активних учасників школи екологічних наук «Жива планета» нагороджувати дипломами і пам’ятними сувенірами.

Ми прагнемо, щоб знання, які учні отримали, пішли їм на користь, щоб вони використовувалися в повсякденному житті, в побуті. А для цього потрібно якнайцікавіше розробляти уроки: проводити дослідження, складати цікаві сценарії з використанням елементів міні – спектаклів, переглядів екологічних кінофільмів, кліпів та ін.


^ Свердловська централізована бібліотечна система


Екологічне чаювання «Еліксір здоров’я»

Найменування бібліотеки, відділу: Свердловська міська бібліотека для дорослих, юнацький абонемент.

^ Напрямок інноваційної діяльності: Нові ідеї з просування бібліотечних продуктів і послуг серед молоді

Автор інновації: Каліниченко І.А., методист Свердловської ЦБС

Короткий опис інновації:

Екологічне чаювання «Еліксир здоров’я». Дана форма роботи отримала найбільший рейтинг серед читачів юнацького віку.

Захід включив у себе: книжкову виставку-кросворд «Цілющі рослини Луганщини», бібліографічний огляд «Ліки навколо нас», вікторину «Хто травки збирає, той здоров’я має» та фіточаювання з рідкими цілющими травами рідного краю. Учасникам даного заходу були представлені чаї з різних цілющих трав нашого краю. Кожному дегустатору біла надана цікава інформація про лікувальні властивості кожної рослини.


^ Слов’яносербська централізована бібліотечна система


Комунікативно-екологічні ігри в практиці роботи бібліотек.

Найменування бібліотеки: Слов’яносербська центральна районна бібліотека.

Напрямок інноваційної діяльності: Нові методи і форми роботи бібліотек з юнацтвом і молоддю

^ Автор інновації: Водолага Т.М., провідний бібліотекар ЦРБ.

Короткий опис інновації:

Слов'яносербська центральна районна бібліотека - центр бібліотечного обслуговування та інформаційного забезпечення населення. На нинішньому етапі розвитку суспільства конче необхідна інформаційна підтримка молоді. Сьогодні дуже важливо сформувати в підростаючого покоління потребу в духовно-моральному самовдосконаленні, повазі до історико-культурної спадщини свого народу, любові до рідного краю. Для краєзнавчої просвіти молоді бібліотека використовує активні ігрові, діалогові форми роботи, які створюють можливість організувати зворотній зв'язок у режимі „бібліотекар - молодий користувач". Зокрема, пізнавальним для учнівської аудиторії став захід з екологічного просвітництва та краєзнавства.

^ Назва заходу: „Дивосвіт рідних берегів".

Форма роботи: Еколого-історична мандрівка.

Тема: Історія, екологія, культура рідного краю.

Актуальність: З нагоди 70 - річчя утворення Луганської області.

Мета: Гра призначається для глибшого вивчення і засвоєння знань з історії, культури рідного краю. У ігровій формі навчити молодь відчувати красу природи, виховувати любов і бережливе ставлення до неї.

^ Цілі і задачі: Сприяти розвитку мислення і пізнавальної активності творчих та комунікативних здібностей у молоді, пробудження інтересу, формування інформаційної культури.

^ Сфера застосування: Бібліотека, гімназія.

Обладнання: книжкові виставки, виставка плакатів, карта Луганської області з позначеними маршрутами, глобус, музичне оформлення.

^ Правила гри: У заході беруть участь: 2 ведучих, учні гімназії. Враховуючи культурне середовище регіону, захід складено на українській та російських мовах. Під час підготовки шляхом бесід, оглядів, організації книжкових виставок проходить знайомство з матеріалами книжкового фонду, матеріалами краєзнавчого куточка „Мій край у всьому неповторний", організовуються екскурсії.

Хід гри:

Вікторина "На свидание с природой"

 1. У якій природній зоні розташована Слов'яносербщина? (У степній зоні. Басейн середньої течії Сіверського Дінця).

 2. Назвіть головну водну артерію нашого краю. (Річка Сіверський Дінець).

 3. Назвіть притоки Сіверського Дінця. (Айдар, Червона, Борова, Деркул, Лугань, Велика Камінка).

 4. Якими корисними копалинами багаті надра нашого краю? (Кам'яне вугілля, глина, пісок, мергель, крейда, вапняк).

 5. Звідки береться питна вода для населення Слов'яносербщини? (З водозаборів у поймі Сіверського Дінця: Хорошенського, Кримського, Лопаскинського).

 6. Які лікарські рослини заготовляються у нашому краї? (Безсмертник, глід колючий, спориш звичайний, материнка, звіробій, чистотіл, шипшина).

 7. Що захищає населені пункти, лани, яруги і балки від руйнівної дії вітру та ерозії ґрунту? (Лісові насадження).

 8. Назвіть природні заповідні об'єкти на території Слов'яносербщини. (Кримський етмологічний заказник, Біляєвське урочище).

 9. Назвіть кілька рослин нашого краю занесених у "Червону Книгу України" (Васильок, ковиль, льонок мілів, цибуля лінійна, піон, полин, пирій, сосна, тюльпан, фіалка біла).

 10. Яка лікарська лісова квітка, хоч і не занесена в "Червону Книгу України", але законом охороняється у області? (Конвалія).

 11. Назвіть тварин нашого краю занесених в "Червону Книгу України". (Метелики: махаон, совка. Джміль. Полоз, гадюка степова, орел-карлик, шпак, борсук, їжак вухастий, мишівка степова).

 12. Деревина яких дерев заготовляється у нашому краї? (Дуб, сосна).

 13. Перелічите дарунки поймених лісів. (Гриби і ягоди, дикі груші та яблука, терен, шипшина, рогоз, жолуді дубу, кропива, щавель та ін.)

 14. Хто слідкує за екологічним станом нашого краю? (Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області).

Вікторина "Земля древня, в твоєму народі Я"

 1. Що пов'язує наш край з Золотою Ордою? (Монголи боролися за контроль над половецьким степом, який був вигідним місцем для нападу на держави Західної Європи. Звідси ж мріяли захопити морські порти Азовського та Черного морів).

 2. Які археологічні знахідки нагадують про перебування половців в нашому краї? (Кам'яні постаті виготовлені з мергелю, стріли від луків).

 3. Яка територія мала назву Дике поле? (Територія між Російською державою та Кримським ханством).

 4. Чому в кінці ХV-на початку XVII століть почалося заселення Дикого поля? (Необхідність укріплення південних районів держави російської, заселення цього краю біглим людом, які шукали вільних земель).

 5. Хто у 18 столітті заважав освоєнню правого берега Сіверського Дінця? (Набіги кочевих племенів - кримських татар та нагайців).

 6. Яким чином російська цариця Єлизавета Петрівна вирішила питання заселення нашого краю? (Вона використала військову силу. Розташувала в краї гусарські полки вихідців з балканських країн).

 7. Хто очолював роти полків, розташованих на правому березі річки Сіверський Дінець? (Іван Шевич та Райко Прерадович, сербські полковники).

 8. Чому наш край почали називати Слов'яно-Сербією? (Полки складали серби, хорвати, болгари, молдовани і болгари тобто слов'янські та сербські народності).

 9. Хто такий Кіндрат Булавін, де він народився? (Ватажок та керівник козацького страйку 1707-1708рр. Народився у селі Трьохізбенка).

 10. Що за "Прелестные грамоты" надсилав Кіндратій Булавін, куди і кому? (Грамоти він посилав козакам, по козацьким містечкам, по річкам Дон та Сіверський Дінець. В них закликає до страйку та виступу за збереження козацьких прав, проти усунення донських вільностей).

 11. Який населений пункт мав назву Підгірне а потім Донецьк? (Слов’яносербськ).

 12. Чому колишній Слов’яносербськ було перенесено на нове місто за 2,5 км від річки Сіверський Дінець? (Це пов'язано з повінню річки).

 13. Чи був у Слов'яносербська свій герб, що було на ньому зображено. Що він символізував? (Герб був утверджений 02 серпня 1811 року. Символізував призначення військових поселень. На ньому був зображений щит, поділений на 2 частини. У верхній частині на золотому полі — шолом, на червоному, внизу — дві схрещені мідні пушки).

 14. Які храми були відбудовані у населених пунктах нашого району? (Слов'яносербськ - храм Архідиякона Стефанія, с. Трьохізбенка - Свято- Покровський храм, м. Зимогір'я - Свято-Троїцький храм, с. Весела Гора - Благовіщенський храм).

 15. Які учбові заклади були у колишньому Слов'яносербську? (Церковно-приходська школа, духовна семінарія).


^ Старобільська централізована бібліотечна система


Комплексна програма «Духовні острови мого народу»

Найменування бібліотеки: Дитячо-юнацька бібліотека Старобільської ЦБС.

Напрямок інноваційної діяльності: нові форми роботи з юнацтвом

Автор інновації: Прокопенкова С.В., завідуюча сектором масової роботи ДЮБ.

^ Короткий опис інновації:

Дитячо-юнацька бібліотека Старобільської ЦБС робить усе можливе, щоб виконати головну місію - служити суспільству. Тому в своїй роботі з молоддю колектив бібліотеки прагне пошуку нового, що відповідало б вимогам і запитам користувачів.

Сьогодні в умовах національного відродження й відновлення української державності помітно зріс суспільний інтерес до історії України, побуту та культури українського народу, походження та розвитку української мови. Особливого значення набуває формування у молодого покоління почуття громадської гордості за свою Вітчизну, національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу; виховання у молоді правової культури, поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки, культури та історії рідного народу.

Тому, враховуючи кожен з цих чинників, дитячо-юнацька бібліотека вже декілька років працює за програмою «Духовні острови мого народу».

Програма передбачає проведення:

уроків народознавства: «В історію свою візьми нас, Батьківщино», «Естетика народного українського побуту», «У ньому частинка української душі», «Рукотворне диво - рушники», «Під срібні переливи бандури» та ін.;

уроків державності: «Одна від Заходу й до Сходу - моя Україна свята», «Від гетьмана - до президента»;

уроків пам'яті «Голодомор 1932-1933 рр. - немає забуття»;

усних журналів «Україно! Мій коханий краю»;

перегляду літератури «Розкажу про тебе, Україно»;

оформлення книжкових виставок: «Моя вишнева Україна», «День Соборності України».

Особлива увага в цій програмі приділяється інформаційній роботі. В бібліотеці проводяться інформаційні години «Виговський І.О. - гетьман України»; експрес-інформації: «Видатні українці планети», «Ярослав Мудрий»; експрес-виставки: «955 р. від дня народження Володимира Мономаха», «Шляхами віків» (до 350-річчя битви під м. Конотоп).

Враховуючи інтереси та запити користувачів в читальному залі дитячо-юнацької бібліотеки обладнаний та діє інформаційний центр «Україна: день за днем»

Матеріали інформаційного центру розміщені за такими розділами:

 • «І є народ - зветься українці»

 • «Духовні острови мого народу»

 • «Від гетьмана до президента»

 • «Екологія України»

 • «Місцева влада інформує»

 • «Про нас пишуть»

 • «Мій край - частинка України».

Літературний матеріал інформаційного центру доповнюють
Скачати 0.64 Mb.
залишити коментар
Сторінка2/3
Дата конвертації28.09.2011
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх