Зміст icon

Зміст


18 чел. помогло.
Схожі
Зміст
Зміст
Курс за вибором (елективний курс) навчальний курс, що доповнює...
Зміст І порядок розроблення виробничої програми підрозділів...
Зміст
План. Поняття та зміст інноваційних процесів...
План Особливості фінансово-економічної діяльності страховика...
1. Дайте визначення терміна. Які вимоги ставляться до термінів?...
C оціальних послуг з реабілітації/абілітації інвалідів...
Завдання та зміст виробничої програми підприємства Показники виробничої програми підприємства...
Урок № Образний зміст музики. Характер людини в музичному образі...
Структура та зміст звіту про атестацію. Самоаналіз спеціальності...Загрузка...
страницы: 1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41
повернутися в початок
скачать

Біологіям. Дніпропетровськ


Заєрко Лариса Юріївна, викладач біології, Дніпропетровський ліцей інформаційних технологій, м. Дніпропетровськ.

^ Електронний посібник з біології людини «Сенсорні системи» (9-й клас, 12-річна школа.

Електронний посібник містить 3 основні блоки: теоретичний, практичний, блок самооцінювання. Досить якісний продукт синтезу біології та інформаційних технологій, який містить зручний довідник з пошуковою системою, анімаційні вправи для вивчення будови органів людської сенсорики, розміщені в окремих вікнах тести. Даний матеріал стане у пригоді педагогам при підготовці та проведенні уроків, може бути використаний для проведення уроків з комп’ютерною підтримкою. Доцільно рекомендувати його для використання учнями, які бажають покращити свої знання з біології за темою «Сенсорні системи». Запропоновані схеми, тести допоможуть раціоналізувати процес навчання та самоконтролю.


м. .Дніпродзержинськ


Майстренко Олена Юріївна, учитель біології середньої загальноосвітньої школи № 37 м. Дніпродзержинська.

Використання курсу "Екологія на уроках біології і природознавства" у 5-11 класах (30 с.)

У досвіді представлено екологічний комплекс, розроблений учителем для уроків природознавства (5-6 класи) і біології (7-11 класи). Матеріал являє собою підбір різнорівневих завдань, творчих робіт учнів, наукових довідок, роздаткового матеріалу, який дозволяє забезпечити оптимізацію змісту і методів навчально-пізнавальної діяльності учнів під час вивчення природознавства та біології.

Матеріали досвіду дають можливість використання їх як на етапі ознайомлення з новим матеріалом, так і під час закріплення вивченого матеріалу.


Небосенко Ірина Павлівна, учитель біології середньої загальноосвітньої школи № 6 м. Дніпродзержинська.

^ Демократичне виховання учнів через біологічну освіту на засадах взаємоповаги та взаємодовіри (22 с.)

У роботі узагальнено досвід інтеграції форм і методів інтерактивного навчання в практику роботи середньої загальноосвітньої школи.

У досвіді реалізовано основний закон засвоєння знань: сприйняти, осмислити, запам’ятати, застосувати і перевірити результат на практиці.

Розкрито: технологію, принципи та переваги інтерактивного навчання, основні моделі застосування інтерактивного навчання в школі.

Рекомендовано викладачам біології, керівникам закладів освіти, всім, хто не байдужий до вирішення проблеми інтеграції технології в практику роботи з курсу біології, досвід застосування її форм і методів на уроках, шляхи формування активності особистості в умовах навчально-виховного середовища.


Небосенко Ірина Павлівна, учитель біології середньої загальноосвітньої школи № 6 м. Дніпродзержинська.

^ Зовнішнє озеленення території навчального закладу (19 с.)

У досвіді подаються методичні рекомендації, як домогтися більш ефективності від проведення роботи по озелененню пришкільної території. Низка конкретних порад стане вам у пригоді під час проведення виховної роботи з біології. Мабуть, зацікавить вас і перелік та різноманітність квітників і квітково-декоративних рослин, техніка їх вирощування, боротьба зі шкідниками.

Цінним є у досвіді поради щодо організації роботи на пришкільній ділянці спільної трудової діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Рекомендовано адміністрації, учителям біології, садівникам.


Сліпченко Ольга Петрівна, вчитель біології середньої загальноосвітньої школи №26м. Дніпродзержинська.

^ Збірник тестів для поточного контролю знань учнів 7 класу з курсу «Біологія» (21 с.)

В даний збірник ввійшли тести з наступних тем: «Будова рослинної клітини», «Водорості». Завдання носять практичну спрямованість, мають екологічний характер, формують життєві компетентності школярів. Вони передбачають врахування індивідуальних особливостей учнів, розвивають потребу в активній самоосвіті, дозволяють раціонально використовувати час на уроці.

Рекомендовано вчителям біології.


Тімофеєва Тетяна Володимирівна, вчитель біології середньої загальноосвітньої школи № 30 м. Дніпродзержинська.

^ Методико-корекційний збірник з циклу «Сходинки успіху у вивченні біології» (48 с.)

Використання інтерактивних технологій на практичних уроках з біології забезпечує вирішення нових дидактичних завдань, реалізацію сучасних форм і методів навчання, здійснення пошуково-дослідницької роботи, розвиває творчість, підвищує ефективність самостійної роботи школярів, сприяє розвитку їх творчої активності.

Методико-корекційний збірник ґрунтується на особистісно орієнтованих технологіях навчання, серед яких провідне місце належить інтерактивним технологіям організації діяльності учнів.

Рекомендовано вчителям біології.

м. Кривий Ріг


Беззубченко Олена Вадимівна, учитель біології Криворізької гімназії №95.

Використання продуктивних педагогічних технологій у викладанні біології у 6-8 класах (20 с.)

У досвіді розкрито роль нестандартних уроків як засобу продуктивних технологій навчання. Уроки – ігри (рольові, сюжетні), уроки – змагання, «творчі заліки» тощо сприяють творчому розвитку учнів в процесі навчання.

Рекомендовано учителям біології.

Коваль Ірина Валентинівна, вчитель біології Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 69.

^ Формування екологічних знань на уроках природознавства через використання інтерактивних технологій (42 с.)

У досвіді представлено дидактичні завдання для школярів, підібрані відповідно до спрямованості кожного уроку теми. Методи особистісно орієнтованих технологій, які дозволяють зменшити зусилля та зробити більш ефективною роботу з екологічного виховання та освіти.

Цінним у досвіді є те, що викладач може вирішити проблему браку часу на уроці, уникнути постійного контролю і твердої регламентації діяльності, дріб`язкової звітності. Використання даного дидактичного матеріалу дозволяє викладачу і учню знаходитися в особистісно орієнтованому полі співпраці.

Рекомендовано учителям біології.


Полієктова Тамара Василівна, Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103.

^ Різнорівневий дидактичний матеріал для проведення узагальнюючих уроків, складений на підґрунті систематики Блума.

Даний досвід містить різнорівневий дидактичний матеріал для проведення узагальнюючих уроків по всім темам розділу шкільного курсу біології (8 клас).Завдання та діяльність учнів сплановані таким чином, щоб процес навчання був спрямований на зміни у рівнях розумової діяльності учнів.

Досвід адресований для використання на уроках біології.


Савченко Ірина Анатоліївна, учитель біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 44 м. Кривого Рогу.

^ Кооперативне навчання на уроках біології як засіб формування комунікативної компетенції учнів (66 с.)

Посібник містить методичні рекомендації щодо здійснення вчителем оптимального вибору форм і методів кооперативного навчання, розробки уроків, де передбачені різні види навчальної діяльності учнів в умовах колективної діяльності.

Дане видання стане у нагоді при плануванні уроків різних типів та позакласної роботи з біології. Цікаві педагогічні ідеї, поради допоможуть вчителю у формуванні життєвих і соціальних компетенцій школярів, яких потребує сучасне життя.

Рекомендовано вчителям природничих дисциплін загальноосвітніх закладів та студентам педагогічних ВНЗ.


Теляпньова Наталія Іванівна, учитель біології загальноосвітньої школи № 97 м. Кривого Рогу.

^ Природознавство. Тестові завдання. 5-11 клас (72 с.)

В досвіді представлені тестові завдання з природознавства для учнів 5-11 класів. Комплекс являє собою тематичний підбір різнорівневих завдань, розроблених з урахуванням вікових особливостей учнів. Запропоновані варіанти контролю знань учнів дають можливість використати їх як на етапі первісного осмислення вивченого матеріалу, у ході повторення вивченого, так і на етапі контролю за знаннями учнів.

Рекомендовано вчителям біології.


Теляпньова Наталія Іванівна, учитель біології загальноосвітньої школи № 97 м. Кривого Рогу.

^ Застосування інтерактивних технологій навчання в екологічній освіті та вихованні школярів (78 с.)

В досвіді розкриваються можливості застосування інтерактивних технологій в процесі вивчення біології, їхнє використання в екологічній освіті і вихованні, які забезпечують формування в учнів наукової картини природи, формують екологічно свідому особистість, здатну приймати свідомі рішення у сферах життя, захисників навколишнього середовища.

Цінним у досвіді є те, що відповідно шкільному курсу біологічної освіти, а разом з нею і екологічної, матеріали розташовані від простого до найскладнішого, демонструються психоемоційні та інтелектуально-пошукові форми і засоби екологічного виховання.

Рекомендовано вчителям біології.


Величко Наталія Дмитрівна, вчитель біології Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №130.

^ Сенсорні системи. Розробка системи уроків 9 клас (11 с.)

Методичний посібник «Сенсорні системи» містить авторську розробку уроків біології 9 клас з використанням елементів здоров’язберігаючих технологій. Вчитель ділиться досвідом, як практично через поєднання традиційних та інноваційних форм роботи формувати в учнів здоров’язберегаючі компетенції.

Рекомендовано вчителям біології, що працюють у 9-х класах


Короткова Людмила Анатоліївна, вчитель біології Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №130.

^ Вивчення опорно-рухової системи в курсі біології людини (10 с.)

В посібнику розроблені методичні рекомендації, які дозволяють якісно вивчати тему «Опорно-рухова система людини». До рекомендацій додані розробки уроків, які дозволяють краще засвоїти матеріал.( Урок №1 «Скелет людини». Урок №2 «Будова та функції м’язів»). В роботі розкрито методику застосування інтерактивних методів навчання, акцентується увага на формуванні потреби займатись фізичною працею та спортом.

Рекомендовано до використання вчителями біології.


Ніязова Тамара Валеріївна, вчитель біології КЗШ № 65 м. Кривий Ріг.

^ Тренінги до реалізації проекту «Школа проти СНІДу» (24 с.)

Створення умов для набуття учнями знань, практичних умінь і ставлень, які сприяють свідомому вибору здоров’я і безпечної поведінки, а також наміру дотримуватися такої поведінки у своєму житті; формування життєвих навичок і зменшення схильності молоді до ризикованої поведінки


Толстова Ірина Леонідівна, вчитель біології КЗШ №65 м. Кривий Ріг

^ Формування практичної компетентності та навичок здорового способу життя шляхом проведення тренінгових занять з валеології (18 с.)

В досвіді представлені деякі тренінги з валеології, які допомагають зміцнити здоров’я дитячого організму та сформувати навички щодо здорового способу життя


Полозова Тетяна Валентинівна, вчитель біології Центрально-Міського ліцею м. Кривого Рогу.

Індивідуальні та особистісні якості вчителя і учнів як основа самопізнання, самоактивізації, самовизначення особистості в процесі профільного навчання (29 с.)

Автор в своїй роботі розглядає алгоритм особистісно-орієнтованого уроку через врахування вікових особливостей учнів, вимог формування внутрішньої мотивації учнів в межах уроку, аналізує природу компетентності учнів.

Рекомендовано вчителям біології загальноосвітніх закладів.


Пономаренко Лідія Миколаївна, вчитель біології та основ здоров’я Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22.

Інтерактивні форми навчання через тренінгову основу на уроках біології

(38 с.)

У роботі узагальнено досвід вчителя з використанням сучасних інтерактивних технологій, тренінгового навчання для формування творчої особистості.

Наведені приклади використання елементів інтерактивних технологій, тренінгових методик на уроках біології, в позакласній роботі з урахуванням індивідуальних особистостей учнів у процесі навчання, розвиток творчої особистості учня, активізації пізнавальної діяльності в сучасній школі.


Хороших Олена Василівна, вчитель біології Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №85.

^ Використання міжпредметних зв’язків як засіб формування в учнів системних знань на уроках біології (26 с.)

Посібник містить теоретичний і практичний матеріал для вчителів біології. Пропонуються розробки уроків біології у 7-му класі: «Суцвіття», «Підсумковий урок з теми «Голонасінні».

Рекомендується для вчителів біології загальноосвітніх шкіл.


Шведун Віталій Петрович, вчитель біології Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 79.

^ Розвиток креативного мислення учнів шляхом диференційованого підходу до використання дидактичного матеріалу (42 с.)

У посібнику вміщено теоретичний та практичний матеріал з актуального питання розвитку креативного мислення учнів шляхом диференційованого підходу до використання дидактичного матеріалу.

Рекомендовано вчителям біології загальноосвітніх закладів.


Шведун Ганна Григорівна, вчитель біології Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 123.

^ Формування дослідницьких вмінь та навичок учнів – шлях до розвитку творчої особистості (82 с.)

Збірник знайомить із завданнями, направленими на розвиток творчої особистості. Розкриває можливості вчителя планувати матеріал, добирати органічно пов’язані між собою завдання; вправи, спрямовані на розвиток дослідницьких вмінь та навичок.

Автор підкреслює значущість самостійного здобуття учнями знань, спостережень, виконання дослідів, роботи з книгою; дає приклади диференційованих завдань.

Рекомендовано для вчителів біології.


Сімченко Надія Іванівна, вчитель біології Криворізької загальноосвітньої школа І-Ш ступенів № 37.

^ Розвиток життєвих компетенцій та життєтворчості учнів шляхом формування навичок науково-дослідницької діяльності на уроках біології та позаурочний час (40 с.)

У досвіді викладено і доведено ефективність методу пошукової та дослідницької діяльності учнів, представлена програма курсу «Екологія рідного краю», «Екологічний практикум по комплексному дослідженню Краматорівського лісу» та ряд завдань дослідницького та пошукового характеру, що використовуються на уроках біології.

Використання краєзнавчого матеріалу дасть можливість розвивати екологічну культуру в учнів, екологічну свідомість та відповідальне ставлення до природи рідного краю.

Рекомендовано вчителям біології для формування в учнів навичок науково-дослідницької діяльності на уроках та позаурочний час.


Приходченко Зоя Іванівна, учитель біології Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42.

^ Практичні та лабораторні роботи. Біологія. 9 клас (64 с.)

У посібник вміщено розробки лабораторних та практичних робіт, передбачених новою програмою з біології для 9-го класу 12- річної школи. Лабораторні та практичні роботи, які є важливою складовою уроку біології, залежно від змісту матеріалу, що вивчається, рівня підготовки учнів, навчально-матеріальної бази, можуть виконуватися демонстраційно, фронтально, групою або індивідуально. Мета проведення цих робіт може бути різною: мотиваційна, контролююча тощо. Необхідні записи при виконанні лабораторних і практичних робіт учні можуть робити безпосередньо у посібнику, відразу після завдання, де для цього є чисте поле сторінки.

Рекомендовано вчителям біології та учням.


Приходченко Зоя Іванівна, вчитель біології Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42.

^ Практичні та лабораторні роботи. Тематичні атестації. Біологія. 8 клас (84 с.)

У посібник вміщено розробки лабораторних робіт з біології, тексти завдань для тематичних атестацій, передбачених новою програмою з біології для 8-го класу 12- річної школи.

Завдання згруповані за чотирма рівнями складності (початковий, середній, достатній, високий). Лабораторні роботи, які є обов’язковою складовою уроку біології, виконуються, як правило, на етапі вивчення нового матеріалу.

Записи виконання завдань учні можуть робити безпосередньо у посібнику, що звільняє їх від зайвих затрат сил і часу, орієнтує на досягнення обов’язкових результатів та спонукає до творчості.

Рекомендовано вчителям біології та учням.


м.Вільногірськ


Матус Любов Миколаївна, вчитель біології загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №2 м. Вільногірська.

^ Формування здорового способу життя на уроках біології. (1 СД)

У практичному електронному посібнику зібрані методичні рекомендації по формуванню здорового способу життя на уроках біології з використанням інтерактивних методів навчання.

Рекомендовано вчителям біології.


Матус Любов Миколаївна, вчитель біології загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №2 м. Вільногірська.

^ Дидактичний матеріал із загальної біології 10 – 11 класів (20 с.)

Розробки дидактичного матеріалу, який призначений для самостійної роботи учнів, перевірки домашніх завдань, контролю та самоконтролю знань учнів на уроках біології.

Рекомендовано вчителям біології та учням.

м.Жовті Води


Саницька Тетяна Владиславівна, учитель біології комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи №12 з профільними класами м. Жовті Води.

^ Активізація пізнавальної діяльності в навчальному процесі (108 с.)

Описано систему використання форм і методів організації пізнавальної активності учнів, підвищення актуальності проблемного та розвивального навчання, самостійної роботи та творчих завдань. Додаються розробки уроків та тренінгових занять.


м .Марганець


Гуменюк Анна Юріївна, учитель біології та хімії середньої загальноосвітньої школи № 7 м. Марганця.

^ Виховання екологічної культури учня на уроках біології та хімії і у позаурочний час (54 с.)

Досвід роботи базується на системі прийомів використання різнобічних аспектів екологічного напрямку в процесі викладання навчальних предметів.

Автор розкриває активні форми і методи екологізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії і біології та в позаурочний час з використанням особистісно-орієнтованого підходу, інтерактивних методів навчання. До підтримки увійшли розробки уроків, опис проекту, сценарії виступу екологічної агітбригади. Рекомендовано для використання вчителям хімії та біології.


Медяник Олена Володимирівна, учитель біології загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №3 м.Марганця.

^ Використання інтерактивних вправ на уроках біології (33 с.)

Інтерактивне навчання – це занурене у спілкування, в основі якого лежать принципи особистісно-орієнтованого навчання, безпосередньої участі кожного учасника занять як шукача шляхів і засобів розв’язання проблем.

У досвіді розглянуті основи інтерактивного навчання; уміння, які розвиваються в учнів, критерії оцінювання знань під час виконання інтерактивних вправ, а також наведені приклади різноманітних тренінгів та інтерактивних вправ, які використовуються на уроках біології. Детально розроблено кілька уроків для учнів старших класів з використанням інтерактивних вправ.

Рекомендовано вчителям біології та заступникам з НВР, які є кураторами даного предмету.


Шипота Антоніна Володимирівна, учитель біології середньої загальноосвітньої школи № 6 м. Марганця.

^ Використання інтерактивних технологій на уроках біології ( 91 с.)

У досвіді розкрито систему використання інтерактивних технологій при викладанні біології, які дають змогу повною мірою використовувати інтелектуальний потенціал учнів, залучати їх до індивідуальної та групової роботи, розвивати творчі здібності, підвищувати інтерес до біології як науки, стимулювати до активної пізнавальної діяльності. Сутність досвіду: проведення уроків з використанням різноманітних інтерактивних форм і методів навчання. Серед них - кооперативна навчальна діяльність, наприклад: робота в парах, у малих групах, фронтальне навчання: “мікрофон”, “мозковий штурм”, різні способи використання методичних прийомів у грі на різних етапах уроку. Досвід рекомендовано учителям біології.


м.Новомосковськ


Галак Наталя Сергіївна, вчитель біології і географії СЗШ №15 м. Новомосковська.

Методичні розробки уроків природознавства 5 класу „Людина та середовище її життя” (40 с.)

Методичні матеріали містять календарно-тематичне планування уроків природознавства для 5 класу та серію уроків, де поряд із традиційними формами роботи, передбачено заняття на природі, екскурсії, практичні роботи з використанням екологічних ігор, рольового моделювання, логічних схем, елементів експерименту, вправ енергізаторів тощо.

Рекомендовано для вчителів біології, природознавства.


м. Орджонікідзе


Бондаренко Ніна Олегівна, учитель біології комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 5 м. Орджонікідзе».

Інноваційні форми та методи роботи на уроках біології як засіб розвитку інтелектуальних здібностей учнів (97 с.).

Вчителька у своїй роботі подає опис досвіду з використання інноваційних технологій та методів на уроках біології з метою розвитку інтелектуальних здібностей учнів. У досвіді розкрито методи та форми інтерактивного навчання, критичного мислення, використання методу проектів, які сприяють розвитку прагнення учнів до самовдосконалення, стимулює самостійну пізнавальну діяльність.

Матеріал містить не лише теоретичну частину, а й розробки уроків з використанням інноваційних технологій, також подано систему біологічних завдань, творчі роботи учнів за методом проектів.

Досвід може бути використаний вчителями біології 6 – 11 класів.


Бурмак Галина Миронівна, учитель біології комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №2м.Орджонікідзе».

Матеріали семінар-практикуму для вчителів біології «^ Використання міжпредметних зв’язків у формуванні основних компетентностей учнів на уроках біології» (17 с.)

У досвіді представлено план проведення семінару-практикуму вчителів біології, презентація досвіду «Використання міжпредметних зв’язків у формуванні основних компетентностей учнів на уроках біології», урок біології у 7-му класі «Рослини й абіотичні чинники».

Цінним у досвіді є можливість використання його, як вчителями біології, так і вчителями-предметниками.

Матеріал сприяє підвищенню науково-теоретичної і методичної підготовки вчителів-предметників щодо вдосконалення професійного і методичного рівня компетентності педагогів.

Здохленко Галина Олександрівна, вчитель біології комунального закладу «Олександрівська неповна середня загальноосвітня школа м. Орджонікідзе».

^ Дидактичний матеріал з теми «Біологія рослин» 7 клас ( 39 с.).

Посібник містить дидактичний матеріал для 7 класу з курсу «Біологія рослин».

Питання, завдання, запропоновані для самостійної роботи учнів, спрямовані на перевірку знань з курсу, для роботи з обдарованими учнями та учнями, які потребують корекції знань.

Рекомендовано для вчителів біології.

Кива Валентина Пилипівна, вчителька біології комунального закладу: «Чортомлицька неповна середня загальноосвітня школа міста Орджонікідзе».

^ Методичний посібник «Інтелектуальні ігри на уроках біології» (20с).

У досвіді представлено інтелектуальні ігри з біології , розроблений учителем для учнів 7 класу.

Основне завдання до створення пропонованого посібника - надати вчителям біології посильну допомогу в розробці завдань, спрямованих на розвиток когнітивного та креативного компонента творчої особистості учня.

Посібник складається з низки практичних завдань із курсу 7 класу «Біологія рослин», мета яких - розвивати потенційні творчі здібності кожного учня та які розраховані на різний контингент учнів одного класу. Кожне завдання яскраво і ілюстровано, містить розвивальну та дидактичну цілі, інструктаж і відповіді. Всі завдання спрямовані на увагу, розвиток мислення, тренування пам'яті, закріплення та узагальнення знань, розширення кругозору.

Рекомендовано учителям біології.

м.Павлоград


Кірсанова Юлія Григорівна, учитель біології загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 9 м. Павлограда.

^ Розвиток інноваційної особистості через впровадження методики розвиваючого навчання та новітніх технологій на уроках біології (160 с.)

У досвіді широко представлені матеріали з впровадження на уроках біології методики розвиваючого навчання, новітніх технологій: «Акваріум», «Прес», методу проектів, «Займи позицію», «Дерево рішень», «Гроно», «Мозковий штурм», рецензій. та пошукової роботи, спрямованої на розв’язання проблемних питань.

Уроки, що підтверджують і розкривають досвід роботи, різноманітні за формою, насичені пошуковими елементами, проблемними питаннями.

Узагальнений досвід рекомендується вчителям біології.


м.Синельникове


Жидченко Лілія Василівна, вчитель біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Синельникового.

^ Використання технології проблемного навчання на уроках біології у 9-му класі 12-річної школи (48 с.)

У роботі подано розробку уроків з теми: «Дихання» для 9-го класу 12-річної школи з використанням технології проблемного навчання. В основі досвіду проблемний метод навчання, головна особливість якого полягає у спільній діяльності учителя та учнів, що підвищує ефективність уроку та розвиває творче мислення школярів, активізує їх пізнавальну діяльність. У досвіді представлено різноманітні типи уроків, на яких учителем використовуються інноваційні методи навчання.

Рекомендовано вчителям біології.


Кунат Валентина Вікторівна, вчитель біології загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 3 м. Синельникового.

^ Екологічне виховання учнів на уроках та в позакласній роботі з біології (60 с.)

У досвіді представлено: розробки нестандартних уроків екологічного спрямування, тиждень екології, програми гуртків «Екологія і здоров’я» для старшої школи, «Внутрішнє озеленення приміщень», «Я і моє здоров’я» для основної школи.

Рекомендовано вчителям біології.


Кучеренко Тетяна Миколаївна, вчитель біології Синельниківської міської гімназії, м. Синельникове.

^ Проектна діяльність на уроках біології як засіб формування життєвої компетентності учнів» (16 с.)

Пропонований посібник містить методичні рекомендації по використанню проектних технологій на уроках біології, конкретні розробки проектів з біології та екології. Наведені матеріали спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності та формування життєвої компетентності учнів.

Рекомендовано учителям біології.


^ П’ятецька Катерина Василівна, вчитель біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 м. Синельникового.

Програма спецкурсу з біології „Екологічні проблеми харчування”(10-11кл.) ( 22 с.)

Програма спецкурсу спрямована на поглиблення, систематизацію, узагальнення та упорядкування знань з основ раціонального і безпечного харчування в умовах забруднення навколишнього природничого середовища. Закінчується курс узагальненням – уроком конференцією.

Програма спецкурсу розрахована на 35 годин, який можна викладати у 10-11 класах.

Рекомендовано вчителям біології.


м.Тернівка


Богданова Вікторія Миколаївна, учитель біології середньої загальноосвітньої школи № 4 м. Тернівки.

^ Особистісно орієнтоване навчання в процесі формування інноваційної особистості при викладанні біології (35 с.)

У досвіді розкрито методику використання у навчально-виховному процесі технології особистісно орієнтованого навчання. Наведено приклади з уроків біології та занять факультативів. Посилання автор досвіду робить на наукові джерела та власні публікації у науково-методичному журналі «Біологія». Результативність досвіду підтверджено участю учнів у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та зовнішньому незалежному оцінювані з біології.

Може бути використаний вчителями-початківцями.


Верхньодніпровський район


Довженко Ірина Василівна,вчитель біології Дніпровокам'янської середньої загальноосвітньої школи.

^ Зв'язок навчальної програми з природознавства 5,6 кл. та програми з біології 11 кл. для профільних класів з дослідною роботою на навчально дослідних ділянках (6 с.)

Робота виконана у формі аналітичних порівняльних таблиць, в яких показано зв'язок матеріалу практичних робіт з біології в 11 класі та природознавства 5,6 кл з темами дослідів, які проводяться на базі навчально дослідних ділянках. Подано методику проведення дослідів та фенологічних спостережень. Використання матеріалів дослідження доцільні в роботі вчителів біології, природознавства.


Довженко Ірина Василівна, вчитель біології Дніпровокам'янської середньої загальноосвітньої школи.

Інструктивно-методичні картки для проведення лабораторних та практичних робіт з біології для класів природничого профілю (11 кл) (10 с.)

Методична розробка включає весь обсяг лабораторних та практичних робіт з біології відповідно до діючої програми 11 класу природничого профілю навчання. До кожної роботи подається детально розроблений план її виконання, методологічно обґрунтоване завдання для учнів.

Рекомендовано вчителям біології.


Довженко Ірина Василівна, вчитель біології Дніпровокам'янської середньої загальноосвітньої школи.

^ Авторська програма навчального курсу «Екологія людини» 9 кл. (4 с.)

Програма курсу «Екологія людини» пропонується для учнів 9 класу як один з варіантів допрофільної підготовки. Розробка програми обумовлена необхідністю розкриття сутності екології людини, що досліджує взаємовплив оболонок планети і людини, біохімії людського організму, оздоровлення, адаптацію до стресогенних чинників і загальний еколого-демографічний стан людства з метою вироблення рекомендацій щодо гармонійного розвитку цивілізації.

Рекомендовано вчителям біології.


Цимбал Ельза Станіславівна, вчитель біології Дніпровської середньої загальноосвітньої багатопрофільної школи.

^ Посібник з біології для восьмикласників (12 с.)

Матеріали даного посібника допоможуть учням пригадати основні питання та найважливіші поняття біології, що вивчались у 7-му класі. Ознайомить із коротким змістом матеріалу за 8 кл: критеріями оцінювання знань, структурою тематичного оцінювання, змістом практики, зразками семестрових контрольних робіт, словником термінів.

Рекомендовано учням загальноосвітніх шкіл.


Цимбал Ельза Станіславівна, вчитель біології Дніпровської середньої загальноосвітньої багатопрофільної школи.

^ Лабораторні роботи з біології 7 клас (25 с.)

Робота містить тексти лабораторних та практичних робіт, які можна використовувати на практичних заняттях. Підбір матеріалу відповідає новій програмі для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Збірка допоможе сформувати практичні вміння та дослідницькі навички учнів.

Рекомендовано учням 7 класу ЗНЗ та вчителям біології.


Цимбал Ельза Станіславівна, вчитель біології, Дніпровської середньої загальноосвітньої багатопрофільної школи.

^ Лабораторні роботи з біології 8 клас (20 с.)

Робота містить тексти лабораторних робіт, які можна використовувати на практичних заняттях. Підбір матеріалу відповідає новій програмі для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Збірка допоможе сформувати практичні вміння та дослідницькі навички учнів. Призначено для учнів 8 класу ЗНЗ та вчителів біології.

Рекомендовано учням 8 класу ЗНЗ та вчителям біології.


Дніпропетровський район


Михайленко Ніна Адамівна, учитель біології КЗ Підгородненська загальноосвітня школа №2 Дніпропетровського району.

^ Робота з обдарованими учнями в процесі підготовки до олімпіад з біології у 9-11 класах

Завдання для олімпіад підібрані таким чином, щоб надати можливість кожному учаснику виявити свої здібності. Для цього визначено гнучке співвідношення запитань і чітко визначені відповіді, а також завдання творчого характеру, які потребують від учнів переносу засвоєних знань в нову ситуацію, бачення нових функцій відомого предмета, альтернативного рішення проблеми, комбінування нового способу рішення з уже відомими.

Розрахований на вчителів біології та учнів 9-11 класів.


Криворізький район


Мотуз Любов Олександрівна, вчитель біології Христофорівської середньої загальноосвітньої школи Криворізького району.

^ Практико – орієнтовний посібник «Тренінги на уроках ботаніки». (30 с.)

У досвіді представлені розробки узагальнюючих уроків з ботаніки, які вчитель пропонує проводити у вигляді тренінгів, застосування яких, під час викладання біології збуджує творчість учнів, створює атмосферу розкутості, емоційного піднесення, залучає позашкільні інтереси і захоплення дітей до навчального процесу. Запропоновані розробки передбачають використання значної кількості, що сприяє зацікавленості учнів та підвищує якість знань з предмету.

Рекомендовано для викладачів, що застосовують нетрадиційні форми навчання.


Магдалинівський район


Волошановська Тетяна Олександрівна, вчитель біологіїМагдалинівської ЗОШ І-ІІІ ст. Магдалинівського району.

^ Добірка сценаріїв конкурсних виступів екологічних агітбригад та позакласних заходів ( 20с.)

Добірка спрямована на формування у дітей екологічної етики через емоційне пізнання навколишнього середовища.

Рекомендовано для проведення позакласних заходів з екологічного виховання.


Москаленко Марина Іванівна, учитель біології Почино-Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівського району

^ Використання інноваційних технологій на уроках біології у 9-му класі (40 с.)

У досвіді представлено біологічний комплекс, розроблений учителем для учнів 9-го класу. Комплекс являє собою тематичний підбір різнорівневих завдань: тестів, історичних і краєзнавчих довідок, роздаткового матеріалу, який дозволяє забезпечити оптимізацію змісту і методів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Матеріали досвіду можливі для використання як на етапі початкового осмислення біологічних понять, законів, так і в ході поглибленого вивчення предмету.

Рекомендовано вчителям біології.


Шулик Катерина Петрівна, вчитель біології Топчинської ЗОШ І-ІІІ ст. Магдалинівського району

^ Екологізація курсу біології як шлях до гуманізації навчання (30 с.)

У досвіді представлено цикл уроків та позакласних заходів екологічного спрямування, які висвітлюють екологічні проблеми держави та свого регіону, а також шляхи їх вирішення.

Рекомендовано вчителям біології.


Межівський район


Колінько Микола Миколайович, вчитель біології РКЗО «Новогригорівська СЗШ І-ІІІ ст.» Межівського району

^ Впровадження мультимедійних технологій навчання при викладанні природничих дисциплін (22 с.)

Даний матеріал є стислим описом досвіду вчителя біології Колінька М.М. по впровадженню мультимедійних технологій у навчальний процес при викладанні природничих дисциплін. Текстовий варіант відображає переваги й недоліки ІКТ, містить алгоритм створення різних типів презентацій і буде корисним для педагогів при створенні власних комп’ютерних розробок для підвищення ефективності уроку.

Цінним у досвіді є можливість використання його починаючим вчителем і вчителем, які має свої власні напрацювання з даного питання.


Нікопольський район


Рудницька Алла Сергіївна, учитель географії та біології Червоногригорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

^ Дидактичні ігри на уроках географії та біології (28 с.)

У досвіді представлено комплекс кросвордів та ребусів, розроблений учителем для учнів різних класів при вивченні відповідних тем. Використання дидактичних ігор допомагає формувати й розвивати пізнавальний інтерес, вміння працювати з картками та довідниками, розширюючи кругозір учнів, підвищуючи інтерес до навчання.


Новомосковський район


Біла Олена Олександрівна, вчитель біології Орлівщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Інтерактивні технології на уроках біології (18 с.)

Інтерактивні методи навчання підвищують ефективність засвоєння матеріалу, сприяють кращому його розумінню, розвивають в учнів вміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати та робити висновки. Підвищують самооцінку школяра. Запропоновані матеріали допоможуть в реалізації вищевказаних завдань


Богиня Віра Павлівна, вчитель біології Перещепинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2.

^ Конструктор уроків біології (30 с.)

В методичному посібнику «Конструктор уроків біології» систематизовано основні форми і методи з елементами особистісно орієнтованого навчання, які використовує автор на різних етапах уроку. Є додатки та розробки, які дають можливість зрозуміти технологію проведення уроку.

Розраховано на молодих вчителів біології, які знаходяться у пошуку своєї методики викладання.


Заковеря Любов Андріївна, вчитель біології Голубівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

^ Екологічний практикум. Посібник (37 с.)

У посібнику розглядаються питання організації і методики практичних робіт з екології та завдання для інструктивної картки. Матеріали посібника призначені для вчителів біології та керівників гуртків природничого направлення для організації практичної діяльності школярів під час вивчення екології на гуртках та спецкурсах у до профільних та профільних класах


Павлоградський район


Дикая Таїсія Григорівна, вчитель фізики Межиріцької середньої загальноосвітньої школи №1 імені Івана Семеновича Обдули.

^ Творча особистість вчителя як передумова інтелектуального та духовного розвитку учня (60с.)

У досвіді роботи представлена система роботи по формуванню в учнів пізнавального інтересу та творчих здібностей до вивчення природничих дисциплін. Система включає в себе підібрані за рівнями навчальних досягнень учнів: тексти тематичних диктантів, тести з вибором відповіді, відкритої форми з короткою відповіддю та відкритої форми з повною відповіддю, тематичні кросворди, методи роботи з творчо-обдарованими учнями по підготовці їх до предметних олімпіад та конкурсів.

Рекомендовано вчителям фізики.


Донченко Марія Іванівна, учитель фізики Привовчанської середньої загальноосвітньої школи Павлоградського району.

^ Формування цілісної картини світу у свідомості учнів шляхом інтеграції знань фізики, географії, хімії, біології (45 с.)

Збірка містить розробки інтегрованих уроків з різних тем для учнів 7-11 класів. Матеріал може бути використаний як додатковий на уроках географії, хімії, біології, що сприятиме формуванню в учнів цілісної картини світу з поясненням взаємозв’язків природничих наук.

Рекомендовано вчителям фізики, географії, біології, хімії.


Рижова Тетяна Іванівна, учитель фізики Новодачинської середньої загальноосвітньої школи Павлоградського району.

^ Збірка позакласних заходів з фізики (20 с.)

У матеріалах збірки основна увага приділяється ігровій формі проведення позаурочних заходів з фізики для учнів 7-11 класів. Цінним є те, що автор не тільки пропонує розширити і поглибити знання, отримані на уроках, а й показує їх широке застосування у повсякденному житті.

Рекомендовано для вчителів фізики загальноосвітніх шкіл.


Петропавлівський район


Дудіна Наталя Іванівна, учитель біології Миколаївської загальноосвітньоїшколи І-ІІІ ступенів Петропавлівського району

^ Контроль знань з біології у 8 класі (тестові завдання) (30с.)

Роботи складаються з двох варіантів різного рівня складності і розраховані на одну академічну годину.

Тестові завдання репродуктивного характеру (1 рівень) доповнюються завданням на логічне мислення, поєднане зі знанням фактичного матеріалу (ІІ рівень). Серед запропонованих завдань ІІІ рівня є такі, що потребують практичних навичок: складання схем і заповнення таблиць, побудова малюнків. Для ІУ рівня пропонуються завдання проблемно-творчого характеру; виконуючи їх, учні повинні вміти вільно висловлювати свої думки, передбачати наслідки і визначати причини процесів та явищ, певні закономірності.

Тести дадуть змогу перевірити досягнення учнів і готувати їх до зовнішнього тестування.


Зайва Марія Степанівна, учитель біології Хорошівської загальноосвітньої школиІ-ІІІ ступенів з музично-хореографічнимпрофілем Петропавлівської районної ради.

^ Народознавство і біологія (23 с.)

В посібнику підібрано матеріал з міфології, перекази, легенди, повір’я про рослинний та тваринний світ.

Рекомендовано для використання на уроках біології та народознавства.


Зайва Марія Степанівна, учитель біології Хорошівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з музично-хореографічним профілем Петропавлівської районної ради.

^ У світі цікавого (26 с.)

Даний посібник містить підбір цікавих матеріалів про екстремальних тварин. Рекомендовано для використання при вивченні зоології та проведенні позакласної роботи з біології.


Приходченко Антоніна Миколаївна, учитель біології Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петропавлівського району.

^ Диктанти. Біологія 9 клас (26 с.)

У досвіді представлено біологічний комплекс, розроблений учителем для учнів 9 класу. Комплекс містить диктанти, різноманітні навчально-практичні матеріали, які сприятимуть удосконаленню і систематизації знань з біології людини. Диктанти дають змогу проводити щоурочний груповий контроль, що дозволяє передусім перевірити рівень готовності до уроку всіх учнів класу.

Рекомендовано вчителям біології.

Русаненко Алла Василівна, учитель біології Олександропільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петропавлівського району.

^ Царство тварин. Тестові завдання з біології 8клас (45 с.)

У досвіді представлено різнорівневі тестові завдання з біології для поточного та тематичного оцінювання.

У посібнику зібрано різні види завдань і розподілено відповідно до рівнів навчальних досягнень. У блок завдань І рівня складності внесено завдання закритого типу: альтернативні відповіді «так» чи «ні». У блоці завдань ІІ рівня складності згруповано завдання з 1-2 правильними відповідями множинного вибору. Блок завдань ІІІ рівня складності містить ускладнені тестові завдання множинного вибору з кількома (3 і більше) варіантів відповідей. Блок завдань ІV рівня складності містить: завдання на встановлення логічної послідовності.

Рекомендовано учителям біології та учням.


Петриківський район


Вишницький Олександр Юрійович, вчитель біології Єлизаветівської СЗШ, Петриківського району.

^ Загальна характеристика та класифікація покритонасінних (2 с.)

Для вивчення теми «Загальна характеристика та класифікація покритонасінних» використано тип уроку – урок вивчення нового матеріалу. Для досягнення навчальної мети використано поєднання форм самостійної роботи учнів та викладення матеріалу вчителем. Самостійна робота учнів представлена самостійним записом таблиць, використанням набутих знань для практичної роботи складання опису та визначення рослин.


Покровський район


Головко Ольга Миколаївна, вчитель біології, вчитель-методист Покровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Покровської районної ради.

^ Формування позитивної мотивації навчальної діяльності учнів на уроках біології (42 с.)

Пропонований посібник допоможе вчителеві формувати позитивну мотивацію навчальної діяльності учнів на уроках біології та виховувати пізнавальний інтерес, стимулювати волю і увагу, створювати позитивний емоційний фон на навчальних заняттях.


Головко Ольга Миколаївна, вчитель біології, вчитель-методист Покровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Покровської районної ради.

^ Методичні рекомендації по впровадженню нетрадиційних форм і методів навчання учнів на уроках біології та в позакласний час (96 с.)

У посібнику пропонуються розроблені уроки біології з використанням інноваційних технологій та виступи екологічної агітбригади з досвіду роботи автора. Досвід особливо потрібен молодим вчителям. Проте, і досвідчені вчителі знайдуть для себе необхідний, цікавий матеріал для використання на уроках та в позакласній роботі.

Рекомендовано вчителям біології.


Солонянський район


Шатова Ольга Іванівна, учитель біології та хімії Жданівської середньої загальноосвітньої школи Солонянського району.
Скачати 8.47 Mb.
залишити коментар
Сторінка22/41
Дата конвертації28.09.2011
Розмір8.47 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   41
плохо
  19
не очень плохо
  5
средне
  3
хорошо
  3
отлично
  25
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх