Зміст icon

Зміст


18 чел. помогло.
Схожі
Зміст
Зміст
Курс за вибором (елективний курс) навчальний курс, що доповнює...
Зміст І порядок розроблення виробничої програми підрозділів...
Зміст
План. Поняття та зміст інноваційних процесів...
План Особливості фінансово-економічної діяльності страховика...
1. Дайте визначення терміна. Які вимоги ставляться до термінів?...
C оціальних послуг з реабілітації/абілітації інвалідів...
Завдання та зміст виробничої програми підприємства Показники виробничої програми підприємства...
Урок № Образний зміст музики. Характер людини в музичному образі...
Структура та зміст звіту про атестацію. Самоаналіз спеціальності...Загрузка...
страницы: 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41
повернутися в початок
скачать
^

Метод мобільного навчання (20 с.)


Методичний посібник містить приклади різних форм мобільного навчання, які допомагають учням більш активно спілкуватися на уроці, вести діалоги і виконувати СМС-завдання.

Стартові пакети, які є у посібнику, розвивають вміння стисло виражати свої думки, виділяти головне у вивченому.


Софіївський район


Черничко Антоніна Володимирівна, директор школи, учитель української мови та літератури Ордо-Василівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Софіївського району Петриківський розпис на уроках зв’язного мовлення, 5-11 класи (56 с.)

Даний досвід допоможе учителям української мови та літератури у навчанні й вихованні підростаючого покоління в дусі патріотизму на основі національного мистецтва – петриківського розпису.

Авторські розробки можуть бути творчо використані для підготовки і проведення уроків розвитку зв’язного мовлення з рідної мови та позакласних заходів.


Томаківський район


Разгільдєєва Любов Василівна, учитель української мови та літератури Добронадіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Томаківського району.

Інноваційні системи навчання та їх застосування на уроках української мови та літератури (65 c.)

У досвіді запропоновано ряд новітніх підходів до організації особистісно-орієнтованого навчання у школі, які допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, демократичним.

У системі роботи вчителя значне місце посідають інтерактивні методи й прийоми навчання, які спонукають школярів до творчої співпраці. Уроки методично завершені, змістовні, насичені проблемними завданнями, елементами творчості. Позакласні заходи, які організовує вчитель, спонукають учнів до творчого самовираження, підживлюють інтерес до культурної спадщини народу й почуття національної гордості.

Рекомендовано вчителям української мови та літератури.

Хижняк Ірина Василівна, учитель української мови й літератури Томаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 смт.Томаківка.

^ Розвиток критичного мислення на уроках української літератури (102с.)

Суть досвіду полягає у відмові від традиційних форм передачі й отримання знань, у використанні нестандартного уроку, що забезпечує органічну єдність у вивченні мови та літератури. Методологічну основу досвіду складають диференціація процесу розвитку інтелектуальних здібностей. Система міжпредметних та міжтемних зв’язків, використання літератури рідного краю для виховання інтелігента-патріота, цікаві форми роботи при аналізі художнього твору. Досвід чітко окреслює можливості гуманізації процесу навчання на основі стимуляції пізнавальних інтересів, особистісного розвитку дітей в реалізації моделі педагогіки співтворчості. Рекомендовано для вчителів української мови і літератури.


Царичанський район


Альохіна Юлія Євгенівнаа, вчитель української мови і літератури Бабайківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанського району.

^ Науково-дослідницька робота на уроках української мови та літератури (25 с.)

Посібник містить рекомендації вчителям-словесникам щодо організації роботи учнів над лінгвоестетичним аналізом тексту, формування вмінь розпізнавати «молекулу художності». Наведено зразки уроків-досліджень, схем-алгоритмів організації науково-дослідницької роботи, фрагменти учнівських робіт.

Рекомендовано вчителям-філологам.


Гаража Олена Іванівна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

^ Розвиток критичного мислення на уроках української мови і літератури (20 с.)

Дана робота містить розробки бінарних уроків мови та літератури у 10-11 класах загальноосвітньої школи. Запропоновані форми роботи забезпечують оптимізацію навчальної діяльності і розвиток критичного мислення учнів.

Рекомендовано вчителям української мови і літератури.


Козіна Світлана Стефанівна, вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Молодіжне Царичанського району.

^ Збірник вправ з української мови за темами культурологічної змістової лінії для 6 класу (22 с.)

Посібник містить збірник вправ на основі літературно-краєзнавчого, історичного та довідникового матеріалів для уроків мови у 6 класі. Подаються завдання навчального та контролюючого характеру (кросворди, чайнворди, рольові ігри), що сприяють формуванню комунікативної компетенції учнів.

Призначено для вчителів української мови та літератури.


Налісна Галина Іванівна, вчитель української мови і літератури Бабайківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанського району.

^ Метод проектів на уроках української літератури та в позакласній роботі (27 с.)

У посібнику представлено практичні підходи вчителя-словесника до впровадження проектної технології на уроках літератури та в позаурочний час. Подано розробки уроків-досліджень та зразки дитячих проектів. Пропоновані форми роботи забезпечують розвиток дослідницьких умінь учнів, формування їх самоосвітньої компетенції.

Рекомендовано вчителям української мови і літератури.


Онищенко Валентина Олександрівна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

^ Реалізація компетентісно орієнтованого підходу до викладання української мови і літератури в умовах профілізації (298 с.)

У досвіді представлено узагальнену систему роботи вчителя над реалізацією компетентнісного підходу до викладання української мови і літератури в умовах профілізації школи.

Запропоновані форми роботи забезпечують оптимальне використання технологічного арсеналу можливостей мови і літератури у процесі допрофільного і профільного навчання школярів. Розглядається практика формування комунікативної і літературної компетенцій інноваційної особистості засобами продуктивних технологій.

Призначено для вчителів української мови і літератури, керівників РМО та студентів філологічних факультетів.


Онищенко Валентина Олександрівна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

Формування життєвих компетентностей випускника 12-річної школи засобами впровадження інноваційних технологій продуктивного навчання у процесі викладання української мови та літератури// Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції «Моделі компетентного випускника 12-річної школи: сутність, пріоритети, пошук відповідей на виклики ХХІ століття», Київ-Донецьк, 16-17 травня 2007 року// (173-184 с.)

Стаття містить науково-теоретичні і практичні підходи до впровадження ідей педагогіки життєтворчості в умовах діяльності вчителя-філолога. Представлено авторську модель формування життєвих компетентностей випускника 12-річної школи засобами впровадження технологій продуктивного навчання.

Запропоновані автором форми і методи роботи забезпечують втілення життєвої стратегії випускника, його здатність до творчої самореалізації і свідомого життєвого вибору.

Призначено для науковців, працівників системи післядипломної педагогічної освіти, керівників РМО, вчителів філологів, студентів вищих навчальних закладів.


Онищенко Валентина Олександрівна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

Комунікативна компетентість як запорука життєтворчості випускника 12-річної школи// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогіка життєтворчості в контексті нової філософії освіти: психолого-педагогічний аспект», Київ-Дніпропетровськ, 13-14 травня 2008 р.//( с. 178-183)

У статті розглядаються сучасні підходи до формування комунікативної культури інноваційної особистості випускника 12-річної школи. Подається авторська модель комунікативної компетентності випускника у процесі викладання мови і літератури.

Призначено для науковців, працівників системи післядипломної педагогічної освіти, керівників РМО, вчителів філологів, студентів вищих навчальних закладів.


Онищенко Валентина Олександрівна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

Формування креативності школяра засобами впровадження педагогічних пріоритетів К.Ушинського та В.Сухомлинського у процесі розвитку інноваційної особистості на уроках української мови та літератури (27с.)

Посібник містить науково-методичний інструментарій щодо впровадження ідей педагогічної спадщини К.Ушинського і В.Сухомлинського в умовах діяльності вчителя-філолога над проблемою педагогічних стратегій розвитку інноваційної особистості. Подається авторська модель формування креативності школяра, що забезпечує системно-діяльний підхід до реалізації педагогічних пріоритетів як на уроках, так і в позаурочний час.

Призначено для вчителів-філологів, керівників РМО, студентів вищих навчальних закладів.


Онищенко Валентина Олександрівна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

^ Авторська програма спецкурсу «Літературно-краєзнавче Приорілля» для філологічного профілю навчання у 10 класах загальноосвітньої школи (27 с.)

Дана програма для філологічного профілю загальноосвітніх шкіл передбачає системне вивчення учнями старшої школи літературного краєзнавства, забезпечуючи ціннісно-компетентнісний підхід до викладання української літератури.

Додаток до програми містить методичні розробки уроків, які сприяють формуванню в учнів комунікативної та літературної компетенцій, вихованню національної самосвідомості.

Призначено для керівників методичних об'єднань, вчителів української мови та літератури, студентів філологічних факультетів.


Онищенко Валентина Олександрівна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

^ Операціонально-пошукові технології дослідження на уроках української літератури: методичні розробки уроків (75 с.)

Посібник розглядає практичні підходи до впровадження моделі продуктивного навчання засобами операціонально-пошукових технологій у процесі розвитку інноваційної особистості на уроках української літератури. Пропонуються інтерактивні форми і методи роботи, які сприяють формуванню в учнів комунікативної та літературної компетенцій, залученню їх до пошуково-дослідницької діяльності, розвитку образного і критичного мислення, вихованню національної самосвідомості.

Призначено для вчителів української мови та літератури, керівників методичних об’єднань, студентів філологічних факультетів.


Опенько Людмила Миколаївна, вчитель української мови і літератури Царичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанської районної ради.

^ Довідник з української мови для учнів 10-11 класів філологічного профілю навчання (40 с.)

У довіднику представлено різні форми і методи наукової організації праці на уроках української мови в 10-11 класах профільної школи. Запропоновані опорні схеми і рекомендації допоможуть учням філологічного профілю навчання систематизувати і поглибити вивчені раніше відомості з фонетики, графіки, орфоепії, орфографії і синтаксису.

Цінність довідника полягає у можливості використання його як на етапі первісного осмислення лінгвістичних понять, так і вході повторення та корекції роботи.

Призначено для учнів старших класів та абітурієнтів.


Тарасенко Алла Євгенівна, вчитель української мови та літератури Могилівської ЗОШ І-ІІІ ступеню Царичанського району.

^ Організація пошуково-дослідницької діяльності на уроках української літератури при вивченні творчості Т.Г.Шевченка (30 с.)

Посібник містить форми роботи вчителя щодо організації пошуково-дослідницької діяльності учнів при вивченні творчості Т.Шевченка. У досвіді представлено різнорівневі творчі завдання, таблиці, схеми, які охоплюють цікаві факти з біографії поета, уривки з творів, характеристики героїв тощо.

Рекомендовано для вчителів української літератури, учнів загальноосвітніх шкіл.


Шарівська Валентина Петрівна, вчитель української мови та літератури Ляшківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Царичанського району.

Інтерактивні технології на уроках української літератури (36 с.)

Посібник включає науково-методичний матеріал з досвіду впровадження інтерактивних технологій на уроках української літератури. Представлені форми роботи розвивають критичне мислення учнів, комунікативні навички і творчі здібності.

Розраховано на вчителів української мови і літератури.


Широківський район


Білоусенко Наталія Володимирівна, учитель української мови та літератури Червонівської неповної середньої загальноосвітньої школи Широківського району.

^ Виховання громадянської свідомості учнів на основі літературно-критичних матеріалів (115 с.)

У посібнику упорядковано сценарії та літературно-музичні композиції, які дають можливість ширше познайомитись з життям і творчістю українських письменників і поетів. Рекомендовано до використання в позакласній роботі для розвитку творчих здібностей і естетичних смаків учнів.

Призначено для вчителів української мови та літератури, класних керівників.

Невінчана Ольга Григорівна, вчитель української мови і літератури Чапаєвської середньої загальноосвітньої школи Широківського району.

^ Прищеплення любові до української мови та літератури на уроках та в позакласній роботі з використанням новітніх технологій навчання (60 с.)

Досвід представляє систему роботи вчителя з використанням цікавих форм роботи на уроці. Автор розкриває ефективну можливість використання нетрадиційних уроків.

У досвіді представлено комплекс розроблених уроків з української мови у 5 класі за темою «Частини мови». Комплекс являє собою підбір ігрових вправ, творчихі диференційованих завдань. Подані уроки – нестандартні (урок-КВК, урок-гра, театралізований урок тощо). Також досвід містить ігрові вправи з творчим завданням для учнів 5-6 класів за темою «У світі цікавої лексикології та фразеології», містить серію розроблених позакласних заходів з мови і літератури.

Поданий матеріал буде корисним вчителям української мови і літератури.


Писаренко Олена Анатоліївна, учитель української мови та літератури Андріївської середньої загальноосвітньої школи Широківського району.

Поетика (71 с.)

У посібнику розміщено програму занять факультативного курсу літературної студії. До цієї програми подані лекції, практичні заняття, теорія літератури у таблицях і схемах, фрагменти занять, дитячі вірші.

Посібник розрахований на учнів середньої вікової групи, вчителів загальноосвітніх шкіл. Може бути використаний шанувальниками мистецтва слова.
Скачати 8.47 Mb.
залишити коментар
Сторінка11/41
Дата конвертації28.09.2011
Розмір8.47 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41
плохо
  19
не очень плохо
  5
средне
  3
хорошо
  3
отлично
  25
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх