Для самоосвітньої діяльності учнів 11 класів icon

Для самоосвітньої діяльності учнів 11 класів


Схожі
Методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови І літератури під...
Методичні рекомендації щодо самоосвітньої діяльності учнів з української мови І літератури під...
Уроку для учнів 9-11 класів «Україна наш спільний дім»...
Відділ освіти Богуславської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Методичний бюлетень...
Програма для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка...
Програма для учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка...
Методичні рекомендації щодо організації самоосвітньої діяльності учнів-випускників основної та...
Пономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г...
Пономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г...
Пономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г...
Пономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г...
Пономарьова К.І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г...Загрузка...
скачать
Управління освіти і науки

Донецької обласної державної адміністрації

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


Завдання

для самоосвітньої діяльності учнів 11 класів

з української мови

в системі моніторингу якості мовної освіти


Донецьк –2009
Завдання для самоосвітньої діяльності учнів 11 класів з

української мови в системі моніторингу якості мовної освіти


Укладачі: Ткачук Т.В., Адаменко В.С., методисти відділу

української мови і літератури облІППО

Рецензенти: Могила Н.М., старший викладач кафедри української мови ДонНУ;

Шингоф І.Л., учитель-методист школи № 65 м.Донецька.

Відповідальна за випуск Харахоріна Т.О.

Розглянуто радою ВУМ від 27.01.2009р.( протокол №1)


Дібрані завдання сприятимуть підвищенню рівня теоретичних знань, практичних умінь і навичок учнів, допоможуть розвивати творчі здібності, удосконалювати усне і писемне мовлення, а також організувати самоосвітню діяльність з метою підготовки до державної атестації та зовнішнього оцінювання.


^ Пояснювальна записка


Пропоновані завдання розраховані на самостійно-творчу діяльність і допоможуть учням правильно та систематично організувати самостійну роботу, підвищити рівень знань за весь курс української мови. Щоб виконати ці завдання, треба розуміти теоретичний матеріал і вміло застосовувати його практично.

Завдання скомпоновані в чотири блоки. Перший блок містить матеріали з фонетики, лексики, фразеології; другий і третій блоки – з морфології; четвертий – з синтаксису. Усі завдання передбачають письмову відповідь. Рівень знань і творчості можна кожному перевірити самостійно, оцінивши виконання завдань балами. Максимальна кількість балів за завдання №№ 1-10 – 10 балів, за завдання №№11-15 – 20 балів. За кожну помилку знімається 1 бал. Максимальна кількість балів за всі завдання - 200.


^ 11 клас (завдання)

І блок

 1. Вставте пропущені літери.

Сміливого і куля не б…ре.

Чия відвага, того і перем…га.

Дома і стіни пом…гають.

В ноги кл…няється, а за п'яти кусає.

Тиха вода береги л..мить, а бистра тамує.


 1. Поставте у родовому відмінку слова.

Київ, Канів, Харків, Чернігів, Фастів.


 1. Запишіть слова у дві колонки:

А) у якій вставити м'який знак,;

Б) у якій не треба вставляти м'якого знака.

Кавказ…кий, тюр…ма, астрахан…ський, різ…бяр, арал…ський, камін…чик, ремін…чик, щіл…ний, емул…сія, мален…кий, електропаял…ник, астрахан…ці, щонаймен…ший, нян…чити, економіч…ний, шахтарс…кий, мал…ований.


 1. Від поданих іменників утворіть прикметники, підкресліть буквосполучення із спрощенням.

Область, тиждень, контраст, баласт, честь, від'їзд, форпост, користь, ненависть, якість, компост, кількість.


 1. Вставте в словах, де треба, апостроф.

Морк...яний, бур…ян, здоров…я, бур…як, дзв…якнути, любов…ю, подвір…я, бур…я, мавп…ячий, грав…юра, торф…яний, прем…єра, б…юджет, кар…єра, духм…яний, від…ємний.


 1. До поданих слів доберіть антоніми.

Зло, зимовий, увійти, високо, правда, починати, від'їхати, ворог, знайти, веселий.


 1. Виберіть потрібне слово з поданих у дужках синонімів і запишіть з ними речення.

 • (Спить, куняє, дрімає) земля під глибоким снігом.

 • Дівчина хитро (сміється, регоче, посміхається).

 • Верби (сумують, журяться, нудьгують) над водою.

 • Учні (говорили, вели розмову, розповідали) про історію рідного краю.
 1. Спішіть, з'ясуйте у прямому чи переносному значенні вжиті у реченні виділені слова. Якими частинами мови та членами речення вони є?

Від того й земля нам ставала рідніша, що з небом вона обнялася крильми. Зоря любистком пахне над Дніпром. По росах крапелястих ніч дзвони на коромислі несе. Сплять над озером ялинки, як сестрички в сповитку. Біла віхола хустинки їм зіткала нашвидку. Звозить осінь своє збіжжя, по стерні бреде лелека.


 1. Перекладіть словосполучення українською мовою.

Колючий шиповник, острое слово, острая бритва, едкий запах, сухое дерево, безинтересный доклад, крепкая веревка, сильный мороз, чистая тетрадь, правильная речь, костистая рыба, костлявый человек, крайняя изба, крайний срок.


 1. Доберіть синоніми до слів.

Достойний, завірюха, думати, іти, малий, кричати, дім, спіють. 1. Складіть по два речення з даними словами так, щоб ці слова були омонімами.

Займався. Журиться


 1. Замінить фразіологізми одним словом-синонімом.

Нуль без палички, викинути з голови, як кіт наплакав, тримати язик за зубами, намотати на вус, пекти раків, розбити глек.


 1. Доберіть до російських фразеологічних зворотів відповідні українські. Складіть з ними два речення.

Кричать во всю глотку. Бить баклуши. Задирать нос. Было да сплыло. Как белка в колесе. Не в своей тарелке. Вивести на чистую воду. Дать стрекача.


 1. Перепишіть, замінюючи виділені слова іншими, вжитими в переносному значенні.

^ Холодна присиваська осінь віє вітрами. Як величезні протяги, віють вони зі степу і, пропадаючи в широку западину Сиваша, на всім його просторі звівають воду в море, все далі від берега, відкриваючи розбагнене дно. Небо покривається хмарами, земля під ногами затвердла, проморожена раннім морозом.


15. Напишіть твір-мініатюру про українську мову, використавши слова в переносному значенні, синоніми.


^ 11 клас (відповіді)

І блок


1.

Сміливого і куля не бере.

Чия відвага, того і перемога.

Дома і стіни помагають.

В ноги кланяється, а за п'яти кусає.

Тиха вода береги ломить, а бистра тамує.


2.

Києва, Канева, Харкова, Чернігова, Фастова.


3.

Кавказький

Аральський

Щільний

Емульсія

Маленький

Електропаяльник

Няньчити

Шахтарський

Змальований


Тюрма

Різбяр

Камінчик

Ремінчик

Астраханці

Щонайменший

Економічний4.

Обласний, тижневий, контрастний, баластний, чесний, від'їзний, форпостний, корисний, ненависний, якісний, компостний, кількісний.


5.

Морквяний, бур'ян, здоров'я, буряк, дзвякнути, любов'ю, подвіp'я, буря, мавпячий, гравюра, торф'яний, прем'єра, бюджет, кар'єра, духмяний, від'ємний.


6.

Добро, літній, ввійти, низько, кривда (образа), закінчувати, під'їхати, друг, загубити, сумний.


7.

Спить земля під глибоким снігом.

Дівчина хитро посміхається

Верби журяться над водою.

Учні розповідали про історію рідного краю.


8.

Від того й земля (пр.) нам (пр.) ставала рідніша (пр.), що з небом вона обнялася (пер.) крильми. Зоря любистком пахне (пер.) над Дніпром. По росах крапелястих ніч дзвони на коромислі несе (пер.). Сплять (пер.) над озером ялинки, як сестрички в сповитку. Біла віхола хустинки їм зіткала (пер.) нашвидку. Звозить (пер.) осінь (пр.) своє збіжжя, по стерні бреде лелека (пр.).


9.

Колюча шипшина, колюче слово, гостра бритва, гострий запах, сухе дерево, нецікава доповідь, міцна вірьовка, міцний мороз, чистий зошит, чиста мова, костиста риба, худорлява людина, крайня хата, останній строк.


10.

Вартий, гідний; метелиця, хуга, заметіль, буря; мислити, міркувати; плестись, шкандибати; невеликий, короткий, крихітний, мініатюрний; галасувати, репетувати, ревти; будинок, хата, покрівля, оселя; зріють, стигнуть.


11.

Він серйозно займався спортом. Займався мутний березневий світанок. Буває так зажуриться, що люлечка не куриться (Л.І. Глібов). Шляхом куриться курява.


12.

Нічого, забути, мало, мовчати, запам'ятати, червоніти, посваритися.


13.

Дерти горло. Байдикувати. Кирпу гнути. Було та загуло. Як муха в окропі. Ні в сих, ні в тих. Вивести на сухе. Накивати п'ятами.


14.

Сувора присиваська осінь стугонить вітрами. Як величезні протяги, свистять вони зі степу і, влітаючи в розлогу западину Сиваша, на всім його просторі зганяють воду в море, все далі від берега, оголюючи розбагнене дно. Небо клубочиться хмарами, земля під ногами затвердла, скута раннім морозом.


15.

Запашна, співуча, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів – скількома епітетами супроводяться визначення української мови! І всі ті епітети слушні… У вигляді мови природньо дано людині великий скарб. Але треба не тільки користуватися ним, рідним словом, але й натхненно ростити, оберігати його коріння й леліяти його цвіт – ось тоді воно буде запашним та співучим, сповненим музики й чарів, життєвої правдивості й поетичності.


^ 11 клас (завдання)

ІІ блок

 1. Подані іменники поставте в орудному відмінку однини.

Бандероль, більшість, велич, відвертість, віддаль, Волинь, галузь, єдність, зустріч, кров, любов, мати, мужність, пам'ять, суміш, чверть.


2. Подані іменники поставте в родовому відмінку однини.

Біль, гнів, край, пасажир, Дунай, віск, Сибір, голуб, товариш, Дніпро, Шевченко, Ігор, урок, клас.


3. Від поданих іменників утворіть чоловічі і жіночі імена по батькові.

Яків, Лука, Сава, Кузьма, Микита, Захар, Юрій, Микола, Хома.


4. Запишіть, знявши риску, складні прикметники.

Залізо/бетонний, шлако/блочний, давньо/руський, праце/любний, вище/наведений, віце/адміральський, військово/промисловий, жовто/гарячий, контрольно/вимірювальний, сріблясто/сірий, південно/східний, військово/полонений.


5. Утворіть від поданих слів прикметники, використовуючи суфікси –ськ, -зьк, -цьк.

Кременчук, Вінниця, Кавказ, Кривий Ріг, ткач, казах, Сиваш, боягуз, латиш.


6. Випишіть числівники.

Два, двійка, другий, другорядний, трирічний, троє, три, потроїти, п'ятірка, п'ятирічний, п'ятий, чотири, четвертина, четвертий, четверо, п'ятиповерховий, двічі.


7. Перекладіть українською мовою.

В час дня, десять минут пятого, до этого часа, один к одному, которий час, в вечерний час, без десяти минут пять.


8. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання не з дієсловами.

Запоріжжя споконвіку було серцем українським. На Запоріжжі воля ніколи (не) вмирала, давні звичаї ніколи (не) забувались, козацькі предковічні пісні до послідку днів (не) замовкали, і було те Запоріжжя як у горні іскри…


9. Поставте дієслово в потрібній формі, визначте час.

Над ставком (стояти) плакуча верба. (Схилити) свої зелені віти і (дивитися) у воду. Біля самого стовбура (помостити) маленька пташка гніздечко. (Прокидатися) вона рано-вранці. Як (вилітати) зі свого гніздечка, зелені віти (тремтіти).


10. Спишіть, розкриваючи дужки. З трьома дієсловами складіть речення.

Не (прислухаюсь), (не) грається, (не) дістати, (не) шелестіти, (не) хтувати, (не) добачати, (не) допомагає, (не) чув, (не) навидіти.


11. Перекладіть текст. Порівняйте правопис дієслів 3-ї особи множини в російській і українській мовах.

Березы

Зимой березы таятся в хвойном лесу, а весной, когда листья развертываются, кажется будто березы из темного леса выбираются на опушку. Это продолжается до тех пор, пока листва на березах не потемнеет. И еще бывает осенью, когда березки прощаются с нами своим золотом.


12. Складіть речення з фразеологізмами.

У сотий раз. З п'ятого на десяте. Один як палець. Наговорив сорок бочок.


13. Напишіть розписку про одержання у завгоспа школи певної кількості знарядь праці: сапи, граблі, кошики, поливальниці, лопати для роботи учнів класу на пришкільній ділянці. Числівники напишіть словами.


14. До поданих висловів доберіть подібні за змістом поетичні паралелі. Наприклад: падає листя – кружляє в танці листопад. Шелестить листя, заходить сонце, іде дощ, з'вилася зоря, блискає блискавка.


15. Напишіть невеличкий твір "Українці у світі", вживаючи числівники (науковий стиль).


11 клас (відповіді)

ІІ блок

1.

Бандероллю, більшістю, величчю, відвертістю, віддаленістю, Волинню, галуззю, єдністю, зустріччю, кров'ю, любов'ю, матір'ю, мужністю, пам'яттю, сумішшю, чвертю.


2.

Болю, гніву, краю, пасажира, Дунаю, Дніпра, Шевченка, Ігоря, урока, класу.


3.

Яківна, Яківлівна, Якович, Яковлевич, Луківна, Лукич, Савівна, Савич, Кузьмівна, Кузьмич, Микитівна, Микитович, Захарівна, Захарович, Юріївна, Юрійович, Миколаївна, Миколайович, Хомівна, Хомич.


4.

Залізобетонний, шлакоблочний, давньоруський, працелюбний, вищенаведений, віце-адміральський, військово-промисловий, жовтогарячий, контрольно-вимірювальний, сріблясто-сірий, південно-східний, військовополонений.


5.

Кременчуцький, Вінницький, Кавказький, Криворізький, ткацький, казахський, Сиваський, боягузький, латиський.


6.

Два, другий, троє, три, п'ятий, чотири, четвертий, четверо.


7.

О першій годині дня, десять хвилин на п'яту, до цієї години, один до одного, котра година, у вечірню годину, за десять хвилин п'ята.


8.

^ Не з дієсловами пишеться окремо. Разом не з дієсловами пишеться, коли дієслово без не не вживається; якщо дієслово має складний префікс недо, який має значення неповної дії; коли дієслово з не можна замінити іншим дієсловом без не.

Запоріжжя споконвіку було серцем українським. На Запоріжжі воля ніколи не вмирала, давні звичаї ніколи не забувались, козацькі предковічні пісні до послідку днів не замовкали, і було те Запоріжжя як у горні іскри…


9.

Над ставком стоїть плакуча верба. Схилила свої зелені віти і дивиться у воду. Біля самого стовбура помостила маленька пташка гніздечко. Прокидаєтья вона рано-вранці. Як вилітає зі свого гніздечка, зелені віти тремтять.


10.

Не прислухаюсь, не грається, не дістати, не шелестіти, нехтувати, недобачати, не допомагає, не чув, ненавидіти.

Я ненавиджу брехню у всякій одежі. У чужому оці і порошинку бачить, а у своєму і сучка недобачає. По соломі ходить, а не шелестить.


11.

Берези.

Взимку берези ховаються у хвойному лісі, а весною, коли листя розкривається, здається ніби берези з темного лісу вибираються на галявину. Це продовжується до тих пір, поки листя на березах не потемніє. І ще буває восени, коли берізки прощаються з нами своїм золотом.

Дієслова 3 особи множини пишуться з м'яким знаком в українській мові.


12.

У сотий раз намагався розв'язати цю задачу. Сергій переказував зміст твору з п'ятого на десяте. Залишився хлопець на цім світі один, як палець. Наговорив старий дід про минувшину сорок бочок.


13.

Я, Іванов Олександр, учень одинадцятого класу, взяв у завгоспа школи три сапи, п'ять грабель, чотири кошики, дві поливальниці, шість лопат для роботи учнів класу на пришкільній ділянці.

Зобов'язуюсь повернути о шістнадцятій годині.

01.10.2001. Іванов


14.

Шепочуть листя губи; з блакиті сонце закочується вниз; стомлене сонце спочити лягає; дощ збудив ліси і трави; пускає сльози дощ; в синьому небі зоря зацвітала; хтось небеса ножами проріза.


15.

^ Українці у світі

Всього у світі живе понад 46 мільйонів українців. Сучасні кордони України не збігаються з межами розселення українського народу. Упродовж недавньої історії Україна пережила кілька хвиль еміграції, тобто переселення українців у інші краї. Перша значна хвиля припадає на ХVIII століття, на час знищення козацького устрою та Запорізької Січі. Українці переселялися на Кубань, у турецькі володіння. Згодом у кінці ХІХ століття із західних земель до Америки виїхало чимало українських родин у пошуку роботи. Під час громадянської війни 1918-1921рр. – нова хвиля еміграції, а після Другої світової війни – ще одна.

Нині за межами України проживає понад 10 мільйонів українців. Значні українські поселення розташовані в країнах, що межують з Україною, а також в США, Канаді, Австралії та інших країнах світу.


^

11 клас (завдання)


ІІІ блок

 1. Розкрийте дужки, згрупуйте займенники за розрядами. Складіть з будь-якими 3 речення.

Ні/чий, будь/ чому, будь/у/чому, ні/на/чому, де/кого, кимо/сь, казна/що, де/ким, ні/який, хтозна/з/чиїх, який/небудь, ні/хто, аби/що.


 1. На місці крапок запишіть заперечні займенники.

Не зустрів…, не зустрівся…, не слухав…, я не говорив…, говорити було…, не було чути…


 1. Перекладіть словосполучення.

Смеяться над ним, издеваться над тобой, при любых обстоятельствах, в те времена, в наш адрес, несколько экземпляров, говорят обо мне, кое-кто, сообщил, невесть кто составил.


 1. Відредагуйте речення.

Бабуся попросила онука купити собі ліки.

Він просидів цілий вечір, обдумуючи свою автобіографію.

У кожної людини є своя заповітна мрія.

Мені здається, що він говорить одне, а думає зовсім друге.

Всякий учень повинен пройти це тестування.


 1. Допишіть за наведеним зразком прислівники, які відповідають на поставлені питання.

Зразок. Працювати (як?) добре, непогано,чесно, охоче, залюбки, сумлінно.

Виконувати завдання (як?)…

Встати (коли?)..

Піти(куди?)…

Крикнути (з якої причини?) …

Говорити (як?)…

Назбирати ягід (скільки?)…


6. До якої частини мови і за якими ознаками можна було б віднести займенники кожний, деякий, нічий?


 1. Запишіть прислівники, в яких перед я,ю пишеться нн


8. Вставте пропущені прислівники в прислів’я.

а) Гість хоч… буває, та все примічає.

б) Якщо гість… за шапку береться, то… піде.

в) На тобі Гаврило,… що мені….

г) Як слів…, то й розуму…

д) Яблуко від яблуні… відкотиться


9. Доведіть правильність написання омонімічних прийменниково – іменникових конструкцій, прислівників та прийменників; визначте, де яка частина мови, уведіть їх в речення.

На половину- наполовину

в бік- вбік

зранку- з ранку


10. Доберіть до прислівників синонімічні ряди, уникаючи повторення.

а) співав він цього вечора надзвичайно. Голос у нього був надзвичайно гарний.

б) вулицею швидко промчався вершник. Ми швидко кинулися надвір, але він вже був за селом.

11. Перекладіть речення українською мовою.

На заседании была проанализирована создавшаяся в отрасли сложная ситуация.

Ручеёк, добежавший до моря и увидевший перед собой неоглядные голубые просторы, не должен забывать тот родник высоко в горах, от которого начался его путь по земле.


12. Доберіть до російських прислівників українські відповідники.

Чутко, своевременно, искренне, поодаль, обильно, зимой, сызмала, сгоряча, вяло, наспех, вдоволь, скомкано.


13. Доберіть прислівники, які відповідають поданим прихованим словам.

В_ _ _ _ у з_ _ _ у

Н_ _ _ _ _ з в_ _ _ о

З_ _ _ _ _ _ у щ_ _ _ _ і

В_ _ _ _ _ _ _ у б_ _ _ _ _ ж

Н_ _ _ _ _ _ _ _ _ ч с_ _ _ _ _ _ у

Б_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ у щ_ _ _ _ _ _ _ _ _ е


 1. Заміст крапок, вставте прислівники, щоб склалися вірші.

Вчи… завдання з мови,

Головне,… й…,

А тоді повторюй…-

Й мову знатимеш…


 1. Напишіть твір-мініатюру на тему “Осінні мелодії”, використавши якомога більше займенників.^

11 клас (відповіді)


ІІІ блок

 1. Заперечні: нічий, ні на чому, нікотрий, ніхто, неозначені: будь-чому, будь у чому, декого, кимось, хтозна з чиїх, який-небудь, абищо.

Декого з учнів учитель попросив залишитися після уроків. Ніхто не заперечував з приводу додаткових занять з української мови. Казна – що його робити у такій ситуації.


 1. Не зустрів нікого, не зустрівся ні з ким, не слухав нічого, я не говорив нікому, я не бачився ні з ким, не було чути нікого, говорити було ні про що, не було чути нічого.
 1. Сміятися з нього, знущатися з тебе, за будь-яких обставин, за тих часів, на нашу адресу, декілька примірників, говорять про мене, дехто повідомив, казна-хто склав.
 1. Бабуся попросила онука купити їй ліки.

Він просидів цілий вечір, обдумуючи автобіографію.

У кожної людини є заповітна мрія.

Мені здається, що він говорить одне, а думає зовсім інше. Кожний учень повинен пройти це тестування.


 1. Виконувати завдання (як?) добре, непогано, гарно, самостійно, колективно, сумлінно, терпляче, зосереджено.

Встати (коли?) вранці, рано, ввечері, вдень, сьогодні, завтра, вночі.

Піти (куди?) вгору, вниз, вліво, вправо, прямо,назад, вперед.

Крикнути (з якої причини?) спересердя, зненацька, напоказ, згарячу, зопалу.

Говорити (як?) тихо, голосно, весело, сумно, впевнено, стиха, чесно.

Назбирати ягід (скільки?) мало, багато, достатньо.


 1. До прикметників, бо мають категорії роду, числа і відмінку і можуть виконувати в реченні таку ж синтаксичну роль, як і прикметник.
 1. Зрання, спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню
 1. а) Гість хоч не довго буває, та все примічає

б) Якщо гість часто за шапку береться, то не скоро піде

в) На тобі, Гаврило, що мені не мило.

г) Як слів не багато, той розуму малувато

д) Яблуко від яблуні не далеко відкотиться


 1. Учень виконав завдання лише наполовину (прислівник). Посередники розраховували на (прийменник) половину (імен.) прибутків. Туристи повернули в бік річки. Почувши веселий гомін, він поглянув убік(присл.). Після оголошення порядку денного з боку присутніх зауважень не було. Збоку (прислівник) дороги росли високі тополі
 1. а) незвичайно,незрівнянно, захоплююче, блискуче, чарівно, чудово, прекрасно.

б) швидко, шпарко, поспіхом, квапливо, стрімголов, рвучко, прожогом, риссю, щодуху, чимдуж.


 1. На засіданні було проаналізовано складну ситуацію, що склалася в галузі. Струмочок, добігши до моря й побачивши перед собою неозорі блакитні простори, не повинен забувати те джерело високо в горах,від якого розпочався його шлях на землі.
 1. Чуйно, вчасно, щиро, осторонь, рясно, взимку, змалку, зопалу, мляво, похапцем, вдосталь, жужмом.

 2. Влітку, напоказ, замолоду, внакладку, нашвидкоруч, безперестанку, збоку, вліво, щоночі, босоніж, спочатку, щонайбільше

 3. Вчи завжди завдання з мови.

Головне, старанно й вчасно,

А тоді повторюй знову-

Й мову знатимеш прекрасно.


 1. Міні-твір на тему "Осінні мелодії"

Про що змовчить веселий весняний пташиний гомін, про що не скаже німий діамантовий сніг, про що навіть не здогадається розпечене літнє сонце? Що то за гірко-солодкий щем сповнює душу кожного разу, як під музичний супровід дощового срібла та застиглого золота опалого листя заспівають свою журливу пісню журавлі?

Спитай про те в Осені…

…І вона непереборною силою покличе тебе у свій Храм, щоб там, під перломутровим склепінням, відкрити найпотаємніші куточки твоєї душі. Ті, де закарбувалися давні образи, де сховалася туга за минулими роками, а біля самого серця причаїлося давнє, занедбане і забуте кохання.

Та коли зірветься божевільний осінній вітер, примушуючи шумовий лісовий оркестр грати fortissimo, вивільниться все те, що отруювало тобі життя, і душа твоя – вилікується.

Тож дивіться: за вікнами Осінь!


^ 11 клас

ІVблок (завдання)

 1. З поданих пар слів випишіть словосполучення. Схарактеризуйте їх. Визначте рід і відміну трьох іменників

Міцна дружба, творці щастя, чай з лимоном, дружба народів, боротьба з тероризмом, піклуватися про дітей, відчувати небезпеку, брат і сестра, до столу, найбільш старанно.


 1. Зробіть повний синтаксичний розбір словосполучень

Вимовити пошепки.

Садок вишневий.

Наблизитися до річки.


 1. Складіть речення з поданих слів: жоржини, роси, мерехтіти, золотаві, сильніше. Підкресліть головні і другорядні члени речення.
 1. Перекладіть текст українською мовою. Визначте типи речень за будовою.

Когда мы пишем слово «Земля» с большой буквы, то разумеем целую планету, ставшую обителью великого множества живых существ… Как бы сужаясь, слово это заключает в себе и большое поле, и крохотный крестьянский удел на нем…(М.Алексеев)


 1. Визначте члени речення.

Чорнобривців насіяла мати

У моїм світанковім краю.


 1. Відредагуйте речення.

Читаючи книгу, в моїй уяві поставав образ автора.

Готуючись до зими, заклеювалися вікна.


 1. Складіть речення за поданою схемою.

[, (де…),], (що…)


 1. Перекладіть подані словосполучення українською мовою, складіть речення з трьома словосполученнями

Благодарить родителей, десять часов, согласно приказа, при любой погоде, видеть собственными глазами, под редакцией автора, учить языку, говорить на украинском языке, работать по призванию.


 1. Закінчіть подані прислів’я. Запишіть їх.

а) Правда суду…

б) Без діла… сила

в) У закритий… муха не…

Визначте граматичну основу речень


 1. Складіть речення з однорідними:

а) присудками;

б) додатками;

в) означеннями 1. Перекладіть і запишіть речення українською мовою, вставляючи пропущені розділові знаки. Визначте прості речення, поясніть, чим вони ускладнені.

 1. Вы здесь конечно по каким-нибудь делам? (А.Пушкин)

 2. Нет! Что однажды решено исполню до конца! (Н.Некрасов)

 3. Поднимитесь, люди, взглянем во все глаза на сегодняшний день и на веки вечные запомним его (В.Распутин).

 4. Осень, войдя в свои права, повела себя сначала строго… (Ю.Збанацкий)
 1. Запишіть поданий текст у формі діалогу, розставляючи розділові знаки.

Богдан поздоровкався і запитав Ти звідки дівчино З лісів скинула на нього довгасті очі лісовичка Твій батько лісник Ні мама Батька лісокради вбили І не боїтесь у лісах Вони наш хліб а хіба не бояться на нього роблять відповіла мудрістю батька матері чи лісу. (М.Стельмах)


 1. Утворіть з кількох простих речень усі можливі типи складних речень

Дівчина простудилась. І неї боліло горло. Вона кашляла.


 1. Складіть невеличкий зв’язний текст, використовуючи наведені словосполучення.

За рішенням українського парламенту;

Україна незалежна; свято народу; по всій країні море живих квітів, синьо-жовті прапори, транспаранти з написами; радісні обличчя людей.


15. Напишіть твір-мініатюру на тему: “ Рідна Україно, хто для тебе я?”.


^ 11 клас

ІVблок (відповіді)Міцна дружба (ж.р. І в.), творці (ч.р. ІІ в.) щастя (с.р. ІІ в.), чай з лимоном, дружба народів, бороться з тероризмом, піклуватися про дітей, відчувати небезпеку, найбільш старанно.Вимовити пошепки – просте дієслівне, безприйменникове, прилягання.


Садок вишневий – просте, іменникове, безприйменникове, узгодження.


Наблизитися до річки – дієслівне, прийменникове, керування.
Золотаві жоржини сильніше мерехтять росами.
Коли ми пишемо слово «Земля» з великої літери, то маємо на увазі цілу планету, що стала пристанищем великої кількості живих істот (складне). Ніби звужуючись, слово це містить у собі і велике поле, і крихітний селянський наділ на ньому (просте ускладнене)
Чорнобривців насіяла мати у моїм світанковім краю.
Коли я читав книгу, в моїй уяві поставав образ автора. Готуючись до зими, учні заклеювали вікна.


7.

У парку, де ростуть стрункі ялини, височить пам'ятник воїнам, що загинули, захищаючи рідну землю.


8.

Дякувати батькам, о десятій годині, згідно з наказом, за будь-якої погоди, бачити на власні очі, за редакцією автора, навчати мови, говорити українською (мовою), працювати за покликанням.

Ми поїдемо на екскурсію до Києва за будь-якої погоди. Міський музей розпочне працювати завтра рівно о десятій годині ранку. Я бачила на власні очі, як сонечко сідає на межі.


9.

а) ^ Правда суду не боїться.

б) Без діла слабіє сила

в) У закритий рот муха не влетить.


10.

а) Свіжа зелень розгойдалась, розгулялась, поплила. (М.Рильський)

б) У хаті пахло м’ятою, чебрецем, свіжою травою (А.Шиян)

в) Вечір був м’який, теплий, густо настояний на степових пахощах. (О.Гончар)


11. Ви тут, звичайно, у яких-небудь справах? (О.Пушкін)

(Просте, ускл. вст. словом) 2. Ні! Що одного разу вирішено, виконаю до кінця! (М.МНекрасов). 3. Підійміться, люди, поглянемо на всі очі на сьогоднішній день і навіки запм’ятаємо його.( В.Распутін). 4. Осінь, увійшовши в свої права, повелась спочатку суворо…(Ю.Збанацький)


12.Богдан поздоровковся і запитав:

 • Ти звідки, дівчино?

 • З лісів, - скинула на нього довгасті очі лісовичка.

 • Твій батько лісник?

 • Ні, мама. Батька лісокради вбили.

 • І не боїтесь у лісах?

 • Вони-наш хліб, а хліба не бояться, на нього роблять,- відповіла мудрістю батька, матері чи лісу (М.Стельмах)13. Дівчинка простудилась, у неї боліло горло, вона кашляла.У дівчинки боліло горло, вона кашляла через те, що вона простудилась.


14. За рішенням українського парламенту 24 серпня 1992 року Україна стала незалежною. З того часу цей день став святом народу. Вже стало традицією розвішувати по всій країні синьо-жовті прапори, носити на демонстрацію різні транспаранти з написами. Скрізь можна побачити море живих квітів та радісні обличчя людей.


15. Твір-мініатюра.

У наш час усе частіше постає питання вартості людини для того чи іншого суспільства. Ця проблема не залишила байдужими і нас, українців. І різноманітність відповідей очевидна. Одні вважають, що вони пасинки своєї Вітчизни, і не бажають нічого робить для покращання її долі. Інші гадають, що треба зробити все можливе для подальшого розвитку чи хоча б стабілізації політичного, фінансового, морально-етичного стану своєї, ще молодої, держави. Я думаю, що кожен громадянин своєї країни повинен визначитись, хто він є для неї: пасинок чи рідний син, пасивний гвинтик державотворення чи активний елемент її устрою. І усвідомлення особистої громадянської позиції дасть можливість усвідомити власну життєву позицію і продовжувати жити і працювати згідно з відведеним місцем на користь рідної держави.
Скачати 211.19 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації11.10.2011
Розмір211.19 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

не очень плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх