«Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання» icon

«Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання та виховання»


1 чел. помогло.
Схожі
Відділ освіти радивилівської райдержадміністрації методичний кабінет...
Відділ освіти радивилівської райдержадміністрації навчально-методичний центр...
Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації Навчально-методичний центр Затверджено...
Укра ї на департамент осв І ти та гуман І тарно ї пол І тики міський методичний кабінет установ...
Бех І. Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн...
Відділ освіти Радивилівської райдержадміністрації Навчально-методичний центр Плани роботи...
План Сутність комплексного підходу до виховання...
Основні програми Програма виховання І навчання дітей дошкільного віку “Дитина” Наук керівник...
Основні програми Програма виховання І навчання дітей дошкільного віку “Дитина” Науковий керівник...
Основні програми Програма виховання І навчання дітей дошкільного віку “Дитина” Науковий керівник...
Програми Програма виховання І навчання дітей дошкільного віку “Дитина”...
Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як концептуальна основа особистісно-орієнтованого підходу...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
повернутися в початок
скачать
^

Методика викладання англійської мови в школіРекомендаційний список літератури


 1. Граматичний довідник. Your Helper in the English Grammar// Англійська мова та література.- 2008. - № 8.- с. 2-12.

 2. Контроль навичок та вмінь учнів у читанні, письмі та аудіюванні. 8 клас// Англійська мова та література.- 2007.- № 34.- с. 23-25.

 3. Нестандартный урок на тему «Природа. Времена года. Погода»// Англійська мова та література. – 2007.- № 34.- с. 10.

 4. Наука України. Вчені України (Тексти для читання з текстовим завданням)// Англійська мова та література. – 2007. - № 36.- с. 21.

 5. Дидактичні ігри як засіб активізації діяльності учнів на уроках англійської мови// Англійська мова та література. – 2007. - № 36.- с. 2-4.

 6. Формування комунікативної компетенції на уроках англійської мови// Англійська мова та література. – 2007. - № 32.- с. 13-16.

 7. Підвищення рівня мовної компетенції з допомогою таблиць та схем// Англійська мова та література. – 2007. - № 32. – с. 2-13.

 8. Групова робота на уроках англійської мови// Англійська мова та література. – 2008. – №7. – с. 16-23.

 9. Ділові комунікативні ігри під час навчання учнів іноземної мови// Англійська мова та література. – 2008. – № 5.- с. 2-4.

 10. Урахування особливостей сприйняття в процесі навчання іноземної мови// Англійська мова та література. – 2008. -№ 4. – с. 22.

 11. Вивчення теми «Україна» на основі блок-схем// Англійська мова та література. – 2008. - № 3. – с. 26-27.

 12. Упровадження елементів національного виховання на уроках англійської мови// Англійська мова та література. – 2008.- № 3. – с. 4-11.

 13. St. Valentines Day// Англійська мова та література. – 2008. - № 3. –с. 30.

 14. Тест з країнознавства// Англійська мова та література. – 2008.- № 1.- с. 6-8.

 15. Діагностичний лексико-граматичний тест для учнів 10-11 класів// Англійська мова та література. – 2008.- № 1.- с. 8-9.

 16. Предметний тиждень A day of English// Англійська мова та література. – 2008.- № 1.- с. 19-21.

 17. From the History of the West European Art (цикл уроків для 10 класу)// Англійська мова та література. – 2008.- № 1.- с.23-28.

 18. Завдання з англійської мови (вхідний контроль) для учнів 3-11 класів загальноосвітньої школи// Англійська мова та література. – 2007.- № 30.- с. 21-24.

 19. Ні! Я жива! Я буду вічно жити! (нестандартний урок)// Англійська мова та література. -2007.- № 3.- с.2-7.

 20. Вчимося спілкуватись (з досвіду роботи над проблемою «Розвиток комунікативних здібностей учнів з використанням інтерактивних методів навчання на уроках англ.. мови»)// Англійська мова та література. – 2007. -№ 28.- с. 2-5.

 21. Викладання граматики англійської мови з допомогою граматичних таблиць// Англійська мова та література. – 2007. -№ 26.- с. 13.

 22. Тексти для перевірки аудіювання та читання// Англійська мова та література. -2008.- № 10.

 23. Використання виховного потенціалу на уроках іноземної мови у середній школі// Англійська мова та література. -2008.- № 10.- с.2-3.

 24. Використання різноманітних вправ під час вивчення лексики на уроках англійської мови як засіб розвитку творчих здібностей учнів// Англійська мова та література. -2008.- № 11.- с.21-30.

 25. Використання комп’ютерних технологій як засіб творчого та інтерактивного навчання// Англійська мова та література. -2008.- № 11.- с.18-21.

 26. Завдання вхідної діагностичної контрольної роботи доля 7(11) класу з не поглибленим вивченням англійської мови// Англійська мова та література. – 2008.- № 12.- с.10-12.

 27. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови як засіб підвищення ефективності навчання// Англійська мова та література. – 2008.- №13.- с.2-5.

 28. Сімейні справи (Урок у 10 класі)// Англійська мова та література. -2008.- № 14.- с.2-8.

 29. Розробка уроку англійської мови з розвитку критичного мислення учнів// Англійська мова та література. – 2008.- №24.- с. 26-28.

 30. Ігрові технології – як засіб активізації вивчення англійської мови учнями основної школи// Англійська мова та література. -2008.- №24.- с.14-17.

 31. Ефективність використання інтерактивних та проектних технологій на уроках англійської мови// Англійська мова та література. -2008.- №24.- с.17-24.

 32. Робота з обдарованими учнями на уроках іноземної мови та в позаурочний час// Англійська мова та література. -2008.- № 24.- с.2-5.

 33. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках іноземної мови// Англійська мова та література. -2008.- №24.- с.9-14.

 34. Захист рефератів з теми «Видатні вчені англомовних країн». Контроль навичок монологічного мовлення// Англійська мова та література. -2008.- №26.- с.17-22.

 35. Вправи з чотирьох видів мовленнєвої діяльності щодо формування життєвих компетентностей (методичні рекомендації)// Англійська мова та література. -2008.- № 27.- с.4-10.

 36. Позаурочна діяльність школярів// Англійська мова та література. -2008.- № 27.- с. 25-28.

 37. Клоуз-тест як ефективний метод перевірки іншомовних знань, умінь і навичок учнів// Англійська мова та література. -2008.- №27.- с.21-23.

 38. Утевская Н.Л. All Around You (вокруг нас).- СПб.: Питер Пресс, 1997.-224с.

 39. Гордєєва Н.М. Англійська література: Навч. посібник для шкіл з поглибл. вивч. англ. мови.- К.: Равлик, 1998.- 286с.

 40. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений.- СПб.: «КАРО», 2001.-506с.

 41. Урок за темою «Як досягти успіху в житті» (з використанням методу проектів). 11 клас// Англійська мова та література. – 2008.- №29.- с.14-16.

 42. Використання різнорівневих завдань для діагностування навченості учнів. 9 клас// Англійська мова та література. – 2008.- №29.- с.22-27.

 43. Створення сприятливих умов для розвитку навичок аудіювання та вільного усного мовлення та впевненості учнів// Англійська мова та література. – 2008.- №28.- с.2-6.

 44. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування// Англійська мова та література. – 2008.- №28.- с.9-13.

 45. Розробка вправ для розвитку мовленнєвої компетенції// Англійська мова та література. – 2008.- №28.- с.24.

 46. Розробка вправ для розвитку мовленнєвої компетенції// Англійська мова та література. -2008.- №28.- с.24.

 47. Аудіювання – це цікаво// Англійська мова та література. – 2008.- №30.- с.20.

 48. Використання різнорівневих завдань для діагностування навченості учнів. 9 клас// Англійська мова та література. – 2008.- №29.- с.22.

 49. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування// Англійська мова та література. – 2008.- №28.- с.9-13.

 50. Тестовые задания по чтению в 9, 10, 11 кл.// Англ.. мова та література. – 2008.-№31.

 51. Лисюк Т.Д. Вечір до дня Святого Валентина// Англійська мова та література. – 2009. - № 2. – с.22-26.

 52. Гірняк В.С. «St. Valentines Day – February 14»// Англійська мова та література. – 2009. - №2. – с.26-29.

 53. Павліченко О.М. ЗНО з іноземної мови: допомога в підготовці// англійська мова та література. – 2009. - №2. – с.31.

 54. Доленко В.Л. «Phonetic drills poems songs exercises»// Англійська мова та література. – 2009. - №3. – с.19-22.

 55. Маковей Т.В. Valentine party// Англійська мова та література. – 2009. - №3. – с.22-24.

 56. Потапова Л.Г. Навчання лексики за комунікативною методикою// Англійська мова та література. – 2009. - №4. – с.2-4.

 57. Іванова О.В. Методична розробка позакласного заходу «14 лютого з Шекспіром»// Англійська мова та література. – 2009. - №4. – с.28-31.

 58. Дорожко Н.А. Факторы повышения эффективности работы учителя-словесника// Англійська мова та література. – 2009. - №4.

 59. Косенко О.І. Упровадження стратегій критичного мислення для розвитку навичок аудіюваннята створення ситуації успіху на уроках англійської мови// Англійська мова та література. – 2009. - №5. – с.2-11.

 60. Шелест Л.Ю. та ін. Організація проектної роботи через драматизацію на різних етапах навчання. Переваги проектної драми у формуванні життєвої компетентності// Англійська мова та література. – 2009. - №5. – с.11-18.

 61. Даутова Ю.Т. Формування в учнів змістовних ліній мовного компонента освіти шляхом упровадження комунікативних технологій навчання англійської мови// Англійська мова та література. – 2009. - №5. – с.18-26.

 62. Костюк Л.Л. План-конспект нестандартного уроку-зустрічі за темою «США»// Англійська мова та література. – 2009. - № 7. – с.5-10.

 63. Вітвіцька І.С. «Virtual Excursion to London»// Англійська мова та література. – 2009. - №7. – с.24-30.

 64. Яновська Г. В. «Ланцюжки іменників»: іменникові означення в шкільному курсі англійської мови// Англійська мова та література. – 2009. - №7. – с.30-31.

 65. Дорожко Н.А. Факторы повышения эффективности работы учителя-словесника// Англійська мова та література. – 2009. - №7.

 66. Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови// Англійська мова та література. – 2009. - №8. – с.16-31.

 67. Тестові завдання// Англійська мова та література. – 2008.- №32.- с.26-28.

 68. Прийоми інтерактивного навчання// Англійська мова та література. – 2008. - №33.- с.2-4.

 69. Традиції святкування Різдва та Нового року у світі// Англійська мова та література. – 2008.- №33.- с.24-26.

 70. Вітання зі святом. Вітальні листівки (10 клас)// Англійська мова та література. -2008. - №33.- с.21-24.

 71. Федорова Г.Н. Употребление артиклей в английском языке// Англійська мова та література. – 2009. - №1.

 72. Селівестренко І.Г. Сценарій КВК з теми «Сполучені Штати Америки»// Англійська мова та література. – 2009. - №1. – с.27-29.

 73. Бочковська О.І. Використання диктантів у процесі розвитку іншомовних мовленнєвих умінь учнів// Англійська мова та література. – 2009. - №1. – с.19-25.

 74. Авраменко С.О. «Sport in our school»// Англійська мова та література. – 2009. - №1. – с.17-19.

 75. Лапченко В.С. та ін. Інтегрований урок «Літературна вітальня», присвячений творчості Оскара Уайльда// Англійська мова та література. – 2009. - №9. – с.13-16.

 76. Проноза О.В. Методичні підходи й досвід оформлення кабінету англійської мови в технікумі// Англійська мова та література. – 2009. - №9. – с.22-27.

 77. Харамурза О.С. Розвиток творчої активності учнів під час роботи над віршами англійських і американських авторів// Зарубіжна література в школі. – 2009. - №10. – с.2-5.

 78. Хабачкова В.І. Великдень в Україні та в Англії// Англійська мова та література. – 2009. - №10. – с.28-31.

 79. Назаренко К.Г. Застосування компетентнісного підходу в процесі викладання англійської мови в школі// Англійська мова та література. – 2009. - № 12. – с.2-5.

 80. Айрапетян Л.М. Групова форма роботи на уроках англійської мови// Англійська мова та література. – 2009. - № 12. – с.5-7.

 81. Закернична Г.Ю. Урок-презентація проектної роботи з теми «Fashion». 7 клас// Англійська мова та література. – 2009. - №13. – с.2-5.

 82. Фесок І.М. Британські традиції// Англійська мова та література. – 2009. - №13. – с.24-26.

 83. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009-2010 навч. рік// Англійська мова та література. – 2009. - №14. – с.2-4.

 84. Білети з іноземної мови для ДПА// Англійська мова та література. – 2009. - №14. – с.4-9.

 85. Серветна Г.М. Тестові завдання з граматики у прислів’ях, приказках та висловах// Англійська мова та література. – 2009. - № 15. – с. 15-20.

 86. Савенкова І.М. Віршований переклад// Англійська мова та література. – 2009. - №15. – с.26-31.

 87. Щука В.М. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках англійської мови з допомогою гри// Англійська мова та література. – 2009. - № 16-18. – с.8-22.

 88. Кудрявцев В.С. Програма навчальної практики з англійської мови для 8 класу// Англійська мова та література. – 2009. - № 19-21. – с.2-7.

 89. Завада Т.М. Головні підходи до викладання сучасної англійської мови в середній школі на основі інтеграції та моделювання навчального процесу// Англійська мова та література. – 2009. - № 19-21. – с.7-10.

 90. Бєляєва А.І. План роботи районного методичного об’єднання вчителів іноземних мов// Англійська мова та література. – 2009. - № 19-21. – с.12-14.

 91. Планування// Англійська мова та література. – 2009. - № 19-21. – с.14-63.

 92. Врублевська Л.В. Методичні розробки «Ігри на уроках англійської мови»// Англійська мова та література. – 2009. - № 19-21. – с.63-69.

 93. Про вивчення іноземних мов у 2009-2010 н.р.// Англійська мова та література. – 2009. - № 22-23. – с.2-8.

 94. Киреєва М.М. Процеси аудіювання, роль аудіювання та пов’язані з ним проблеми у викладанні англійської мови, шляхи їх подолання// Англійська мова та література. – 2009. - № 22-23. – с.13-23.

 95. Свитайло Е.А. Материалы по английскому язику для проведения игровых минуток на уроках или внеклассных мероприятиях// Англійська мова та література. – 2009. - № 22-23. – с.52-59.

 96. Корнієнко О.М. Тиждень англійської мови// Англійська мова та література. – 2009. - № 22-23. –с.59-62.

Скачати 0.59 Mb.
залишити коментар
Сторінка3/10
Дата конвертації28.09.2011
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
плохо
  1
средне
  1
отлично
  2
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх