План роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу кз «Горянівська сзш» icon

План роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу кз «Горянівська сзш»


Схожі
План роботи методичного об’єднання вчителів іноземних мов луцької спеціалізованої школи №5...
План засідання районного методичного об’єднання вчителів 1-х класів Аналіз роботи районного...
Банк даних про склад методичного об'єднання вчителів географії сзш І iii ст. №2 м...
План роботи методичного об’єднання...
Вересень.
План роботи рмо доцільно складати за такою формою: Вступ...
План роботи методичного об’єднання вчителів української мови І літератури 2010...
Задачі рмо вчителів інформатики....
Середня загальноосвітня школа І iii ст. №2 м...
План роботи Козятинського районного координаційно-методичного центру на 2011/12 навчальний рік...
Методичної роботи з педагогічними працівниками Золочівського району в 2005-2006 навчальному році...
План роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...Загрузка...
скачать
План

роботи методичного об’єднання вчителів

природничо-математичного циклу КЗ «Горянівська СЗШ»

на 2010-2011 навчальний рік


Керівник методичного об’єднання: Мелентьєва Олена Павлівна –

вчитель біології, «спеціаліст вищої категорії», вчитель – методист.


Проблема методичного об’єднання:

«Активізація розумової діяльності та розвиток комунікативних якостей учнів шляхом використання інноваційних технологій».


1. Загальні положення

1.1. Методичне об’єднання (далі МО) вчителів здійснює навчально-методичне забезпечення середньої освіти та позакласну діяльність з предмету, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу, згідно з рівнями, визначеними законодавством.

1.2. Головним завданням МО є:

а) розробка, розробка, апробація та впровадження новітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі методичної роботи в школі;

б) організація діяльності наукового товариства учнів у закладах освіти; підготовка та проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів юних науковців тощо;

в) проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.


2. Структура та функції методичного об’єднання

2.1. Структура МО включає всіх учителів навчального закладу за галузями знань державного компоненту освіти.

2.2 Підрозділами методичного об’єднання є творчі групи вчителів.

2.3. Керує МО голова МО вчителів, яка (який) обирається терміном на два роки на загальних зборах МО з відповідної галузі знань із числа педагогічних працівників навчального закладу із відповідною фаховою освітою, яким за результатами атестації яким за результатами атестації встановлена вища або перша кваліфікаційна категорія. за наявності стажу роботи за фахом не менше 5 років.

3. Зміст і напрямки роботи МО вчителів

Зміст роботи МО включає такі напрямки діяльності:

3.1. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчального процесу педагогічними кадрами.

3.2. Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів навчального закладу.

3.3. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів.

З цією метою:

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

а) здійснює загальне керівництво діяльністю працівників і несе персональну відповідальність за результати роботи;

б) звітує перед відповідним територіальним відділом освіти, інститутами післядипломної освіти (удосконалення вчителів);

План роботи МО вчителів природничо-математичного циклу на 2010-2011 навчальний рік
Тематика засідань

Виконавець

примітка

вересень – жовтень

1

Підсумки роботи М.О. та затвердження плану роботи на 2009-2010 навчальний рік.

Мелентьєва О.П.
2

Вивчення методичних рекомендацій щодо наказу МОН України від 05.05.2008 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»

Таряник В.В.
3

Вивчення методичних рекомендацій щодо оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів

Таряник В.В.
4

Аналіз роботи секцій МАН

Керівники наукових робіт
5

Підготовка робіт на обласний конкурс знавців природи

Мелентьєва О.П.
6

Підготовка і проведення шкільних олімпіад з предметів: математика, фізика, хімія, біологія, географія, інформатика

Таряник В.В.

Мелентьєва О.П.

Кордіна Л.В.

Уряшник Н.В.

Боярчук Н.І.

Крупчинська Т.О.

листопад – грудень

7

Підведення підсумків участі учнів школи у обласному конкурсі знавців природи


Мелентьєва О.П.
8

Провести «Педагогічну майстерню» Класифікація форм організації навчання.


Кордіна Л.В.

Крупчинська Т.О.

9

Підготувати аналіз досвіду роботи з теми «Кооперативна форма навчання»

Уряшник Н.В.

Боярчук Н.І.

10

Стан роботи з обдарованими дітьми та шляхи його вдосконалення

Таряник В.В.

Мелентьєва О.П.

Кордіна Л.В.

Уряшник Н.В.

Боярчук Н.І.

Крупчинська Т.О.

11

Підготовка та участь учнів школи у районних олімпіадах згідно графіка


Таряник В.В.

Мелентьєва О.П.

Кордіна Л.В.

Уряшник Н.В.

Боярчук Н.І.

Крупчинська Т.О.


січень - березень 2011

12

Обговорення результатів районних олімпіад та підсумків тематичних атестацій за І семестр

Таряник В.В.
13

Обговорення проведення відкритих уроків учителями природничо-математичного циклу

Таряник В.В.

Мелентьєва О.П.

Кордіна Л.В.

Уряшник Н.В.

Боярчук Н.І.

Крупчинська Т.О.

14

Вивчення форм і методів активізації пізнавальної діяльності на основі рефлексії з використанням опорних схем.

Таряник В.В.

Мелентьєва О.П.

15

Проведення шкільного конкурсу-захисту науково-дослідних робіт слухачів МАН

Мелентьєва О.П.

Кордіна Л.В.

Уряшник Н.В.

квітень - травень

16

Впровадження особистісно орієнтованого навчання на уроках природничо-математичних дисциплін

Уряшник Н.В.

Боярчук Н.І.

Крупчинська Т.О.
17

Конкурс-захист учнівських проектів

Таряник В.В.

Мелентьєва О.П.

Кордіна Л.В.

Уряшник Н.В.

Боярчук Н.І.

Крупчинська Т.О.

18

Затвердження матеріалів до ДПА

Таряник В.В.

Мелентьєва О.П.

Кордіна Л.В.

Уряшник Н.В.

Боярчук Н.І.

Крупчинська Т.О.

19

Підготовка учнів школи до ЗНО та державної підсумкової атестації

Вчителі-предметники

1 Засідання Вересень.

Тема: «Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті розвитку його

інноваційного потенціалу»

План засідання.

1. Аналіз навчально – виховної роботи за 2009 – 2010 навчальний рік.

2. Про викладання предметів природничо – математичного циклу

у 2010 – 2011 навчальному році.

3. Про дотримання єдиних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів.

Зовнішнє тестування випускників шкіл.

4. Підготовчий етап науково – методичної проблеми.


2 засідання. Листопад

Тема: «Типові і нетипові форми організації навчання».

Педагогічна майстерня

1. Класифікація форм організації навчання.

Педагогічний досвід

2. Активізація пізнавальної діяльності учнів.

3. Кооперативна форма навчання.

4. Форми організації практичної діяльності учнів.

5. Залучення школярів до науково – дослідницької діяльності.


3 засідання Січень

Тема: «Формування емоційної сфери особистості учня засобами

шкільної освіти».

Педагогічна майстерня

1. Адаптивна система навчання.

2. Розвиток пізнавального інтересу учнів.

3. Активізація пізнавальної діяльності на основі рефлексії з використанням

опорних схем.

Педагогічний досвід.

4. Впровадження особистісно орієнтованого навчання на уроках природничо – математичних дисциплін.

5. Гра як спосіб підвищення інтересу знань до вивчення предметів.


4 засідання Квітень

Тема: «Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних

досягнень учнів».

Педагогічна майстерня

1. Формування різних видів компетентності під час навчання.

2. Полі функціональна роль нових інформаційних технологій у навчанні.

3. Використання методу проектів у процесі викладання.

Педагогічний досвід

4. Розвиток творчих здібностей учнів.

5. Готуємося до ЗНО та державної підсумкової атестації.


Банк даних про склад методичного об’єднання

Таблиця 1

Прізвище, ім’я по батькові

Дата народження

освіта

Спеціальність за дипломом

Який ВНЗ закінчив

Рік закінчення

Загальний педстаж

Стаж роботи в даному закладі

Мелентьєва Олена Павлівна


30.05.1965

вища

Вчитель біології

ДДУ

1989

20 років

19років

Боярчук Ніна Іванівна


24.06.1957

вища

Вчитель хімії

ДДУ

1982

31 рік

24 роки

Таряник Валентина Володимирівна23 08.1956

вища

Вчитель математики, фізики

КДПІ

1979

30 років

30 років

Уряшник Наталія Володимирівна09.03.1970

вища

Вчитель географії

КДПУ

2007

8 років

8 років

Кордіна Людмила Василівна


29.07.1973

вища

Вчитель початкових класів

КДПІ

1998

20 років

20 роківТаблиця 2

Прізвище, ім’я по батькові

Який предмет викладає

В яких класах викладає

Курси підвищення кваліфікації (рік, місце)

Категорія за останньою атестацією (рік)

Звання, нагороди

Методична проблема, над якою працює вчитель

Форма її завершення

(виступ, реферат та ін.)

Мелентьєва Олена Павлівна


Біологія

природознавство

основи здоров’я

фізика

5 - 10

2007

вища

Вчитель методист.

Грамоти РВО, рай Ради, РДА,

Обл..Ради, ОДА, Міністерства

О і Н України

«Розв’язування задач з біології як засіб розвитку творчого мислення».Методичні рекомендації

(посібник)

Звіт на засіданні МО

Боярчук Ніна Іванівна


хімія

7 - 10

2004

вища

Відмінник освіти України

Вчитель методист, грамоти

РВО, рай Ради, РДА

«Використання особистісно орієнтованого підходу до учнів у процесі викладання хімії».


Звіт на засіданні МО

Таряник Валентина Володимирівнаматематика

5,6,8

2004

вища

Вчитель методист

грамоти РВО, рай Ради, РДА

«Розвиток творчості і самостійності на уроках математики».


Звіт на засіданні МО

Уряшник Наталія Володимирівнагеографія

6 - 10

-

друга

Грамоти РВО, рай Ради, РДА

«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках географії».Звіт на засіданні МО

Кордіна Людмила Василівна


Математика

фізика

7 - 10

2006

перша

Грамоти РВО, рай Ради, РДА

«Підвищення зацікавленості учнів у вивченні математики».Звіт на засіданні МООблік методичної роботи вчителів

Таблиця 3

П.І.Б. вчителів

Методичні розробки, їх кількість

Відкриті уроки, їх кількість

Досягнення на олімпіадах

Участь у МАН та конкурсах

Доповіді на педрадах, нарадах

Мелентьєва Олена Павлівна


Посібник «Методологічні аспекти викладання біології за теорією куррикули»

1. «Листок. Зовнішня будова листка» 7 кл

2. «Загальна характеристика типу Членистоногі» 8 кл


ІІІ місце у ІІІ турі з екології 2008

(Кругляк Н)

ІІ місце у ІІ турі з біології 2009

ІІІ місце у

ІІтурі з біології

(Клименко Р)

Переяславський С

ІІІ місце (Київ)

Пеня Н ІІІ місце (МАН)

Шумейко В ІІІ місце (Дніпропетровськ)

«Вітчизняні освітні інноваційні технології»

Боярчук

Ніна Іванівна

1. «Кількість речовин. Моль. Молярна маса»«Методи та прийоми оцінювання знань учнів»

Таряник Валентина Володимирівна


1. «Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів» 5 клас
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

Сесь О 7кл,

«Робота педколективу, що до виявлення, підтримки і розвитку обдарованих дітей»

«Про стан профільного навчання учнів 8 – 11 класів»

«Про вивчення стану викладання та якості знань з фізики»

Уряшник

Наталія Володимирівна


1.Урок конференція

«Глобальні проблеми людства»

10 клас

ІІІ місце у ІІ турі з географії 2009 (Кругляк Н)

ІІ місце у ІІ турі з географії

(Щогла Л,

Бишкін Р)


Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

Нор К 5кл

Кругляк Н ІІІ місце (МАН)

«Аналіз виховної роботи»

«Про стан економічного виховання учнів»

Кордіна Людмила Василівна

1. «Кути, утворені в результаті перетину двох прямих січною»

7 клас геометрія

2. «Означення степеня з цілим від’ємним показником»

8 кл алгебра

3. «Види деформації. Закон Гука»

10 кл фізика

ІІІ місце у ІІ турі з математики 2009

(Клименко Р)

Горяний Антон

ІІІ місце (МАН)

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

Бишкін Р, Клименко Р, Гунько О 8кл

Твардовська В, Щогла М, Кінебас О 7кл


Аналіз роботи за минулий навчальний рік, визначення основних напрямків роботи на поточний навчальний рік.

Методична робота в МО – це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, та на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємопов’язаних мір, дій і заходів. Вона спрямована на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу МО в цілому, а в кінцевому результаті на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвиток конкретних учнів.

Робота МО вчителів природничо-математичного циклу проводиться відповідно із темою школи: «Формування всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів, здібностей і талантів у процесі навчання і виховання».

Метою якої є «формування високоосвіченої, ініціативної суспільно активної особистості, спроможної реалізувати себе в різних сферах сучасного суспільства».

Тема МО Активізація розумової діяльності та розвиток комунікативних якостей учнів шляхом використання інноваційних технологій».Працюючи за даною темою, МЛ ставить перед собою слідуючи завдання:

  • використання форм, методів, прийомів розвиваючого навчання в педагогічній діяльності;

  • вдосконалення роботи з учнями шляхом використання інноваційних технологій;

  • здійснення наступності в начанні дітей початкової школи, середньої та старшої ланки.

У системі роботи школи – проведення олімпіад, що сприяють виявленню обдарованих дітей. Переможці шкільних етапів олімпіад беруть участь у районних та обласних олімпіадах. Навчальну діяльністьучнів вчителі МО природничо-математичного циклу організовують таким чином, щоб вона була засобом їх професійної орієнтації та соціалізації. САМЕ тому надзвичайно актуальним у роботі є перехід від репродуктивних методів навчання до дослідницьких. Вчителі намагаються захопити учнів роботою науково-дослідного характеру. Деякі роботи є інтегрованими з іншими навчальними дисциплінами.

Висновок. Зросли активність учителів, їх прагнення творчості, вчителі проявляють гарні організаторські здібності; використовують різноманітні форми, прийоми педагогічної техніки, інтерактивні технології, впровадження яких викликають підвищенний інтерес в учнів. Збільшилася кількість дітей, які беруть участь у заходах школи, що вимагають певного інтелектуального рівня. Щороку учні нашої школи береть участь в роботі МАН, районних, обласних конкурсах захистах науково-дослідних робіт. Так у 2008-2009році учні школи зайняли: ІІІ місце у ІІІ турі з екології (Крукляк Н.), ІІ місце у ІІ турі з біології (Кругляк Н.), Шумейко В. ІІІ місце у конкурсі знавців природи (Дніпропетровськ). ІІ місце уРайонному конкурсі квітникарів Руденко В., ІІІ місце у ІІ турі з географії (Кругляк Н.), ІІІ місце у ІІ турі з математики (Клименко Р.), Горяний А. ІІІ місце (МАН). У 2009-2010році: ІІІ місце у ІІ турі з біології (Клименко Р), ІІ місце у ІІ турі з географії (Щогла Л., Твардовська В.) ІІІ місце Кругляк Н. МАН. Учні отримали сертифікати різних ступенів Всеукраїнського конкурсу з математики «Кенгуру».

Спостерігається позитивна динаміка результатів, що вказує на зростання професіоналізму вчителів і вдосконалення педагогічної майстерності.


Основні завдання МО на 2010-2011 навчальний рік.

  1. Підвищувати професійну кваліфікацію вчителів МО, використовуючи навчальні семінари, курси підвищення кваліфікації, круглі столи.

  2. Вдосконалювати якість викладання предметів природничо-математичного циклу шляхом провадження ІКТ.

  3. Розвивати пізнавальні інтереси, творчі та інтелектуальні здібності, практичні навички учнів.

  4. Поглиблювати знання з ряду предметів (біологія, хімія, математика), використовуючи факультативи.

  5. Системно вивчати і оволодівати сучасними методами інноваційних технологій в науково-дослідницькій і проектній діяльності.
Скачати 129.51 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації11.10.2011
Розмір129.51 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  1
средне
  1
отлично
  2
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх