Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни


1 чел. помогло.
Схожі
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства...
О. Ю. Малюкова Рецензент: І. М. Золотарьова...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
повернутися в початок
скачатьПродовження табл.. 9г

1

2

3

4

5

6

Співвідношення

сплачених

відсотків і прибутку


К%

ПВитрати на оплату

відсотків

Ф. №3, р. 060

Скільки припадає сплачених відсотків за кредити і позики на одиницю прибутку; яку частину ефекту "з'їдає ціна кредиту"


Зменшення свідчить про ефективність використання позик. У зарубіжній практиці до 38,8% — нормальне значення, понад 88,6% —тривожне

Ф. №3, р. 010


Прибуток від звичайної діяльностіПеріод окупності

капіталу

Тк


Активи


Чистий прибуток

Ф. №1,р. 280

За який період кошти, що інвестовані в активи, будуть компенсовані чистим прибутком

Зменшення


Ф. №2, р. 220

Період окупності

власного капіталу

Твк вк


Власний капітал


Ф. №1,р. 380

За який період власний капітал буде компенсований чистим прибутком

Зменшення


Чистий прибуток

Ф. №2, р. 220

Додаток а до теми 12

У чому особливості, переваги і недоліки методів прогнозування і методів планування


Найменування методу

Особливості

Переваги

Недоліки

Календарне планування

Відображення в таблиці одночасно декількох замовлень, різні за обсягом, часом, якості і послідовності виконання

Простота і наочність, зручний у фірмах з великим обсягом різних робіт (допомагає розподілити нові замовлення в міру вивільнення устаткування)

Можливий тільки при роботі з первинними документами, вимагає великій точності й акуратності

Дерево цілей

Структурована, побудована по ієрархічному принципі (ранжирована по рівнях) сукупність цілей системи, у якій виділені: головна мета ("вершина дерева"), підлеглі їй підцілі першого, другого і т.д. рівнів ("галузі дерева")

Зручний при стратегічному плануванні, використовується Торами-менеджерами

Необхідна достатній професіоналізм менеджера

Сітковий графік

Повна графічна модель комплексу робіт, спрямованих на виконання єдиного завдання, у якій визначається логічний взаємозв'язок, послідовність робіт і взаємозв'язок між ними. Основними елементами є робота, подія, критичний шлях.

Зручний при оперативному і тактичному плануванні

Вимагає визначених навичок у роботі

Анкетування і метод ПЕРТ

Виявлення думки населення, експертів з метою одержання оцінок прогнозного характеру, із застосуванням формул (ПЕРТ)

Дає можливість зробити прогноз при відсутності яких-небудь даних про закономірність розвитку процесу, оцінити ступінь його точності, і якщо потрібно розробити новий прогноз на будь-якому етапі реалізації

Необхідність висококваліфікованих фахівців у даній області ( не менш 9 чоловік)

Ектсраполяція

Прогнозування корисного ефекту й елементів витрат на основі припущення, що тенденції розвитку об'єкта в майбутньому будуть такими ж, як і в минулому періоді.

Зручний для галузей і ринків зі стабільною господарською. кон’єктурою і зі слабко мінливим асортиментом товарів і послуг.

Обмежений термін прогнозування, непридатний для ринків, використання досягнень НТП, зі значними коливаннями товарообігу, ступінь конкуренції не приймається в розрахунок.

Моделювання

Побудова і використання моделі, що відбиває внутрішні і зовнішні взаємозв'язки в ході розвитку ринку.

Використовується тоді, коли інформація про минуле мінімальна, але маються деякі гіпотетичні представлення про ринок, які дозволяють розробити його модель і на цій базі оцінити майбутній стан ринку.

Не дотримується повна точність, модель бере лише істотні властивості, але не усі.Навчальне видання


Навчально – методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті” (для студентів спец. 7 050106 „Облік і аудит”)


Укладач: Зоя Миколаївна Мочаліна


Редактор: С.Д. Сусло

Коректор: З.І. Зайцева


План 2005, поз. 111
Підп. до друку 1.06.05 Формат 60х84/1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 9,0 Облік.–вид. арк. 10,1

Тираж 50 прим. Зам. № Ціна договірна
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
залишити коментар
Сторінка10/10
Дата конвертації11.10.2011
Розмір3.18 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
отлично
  2
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх