Методичні вказівки з дисципліни «державне управління» для слухачів магістратури, які навчаються за заочно-дистанційною формою icon

Методичні вказівки з дисципліни «державне управління» для слухачів магістратури, які навчаються за заочно-дистанційною формою


Схожі
Робоча програма з дисципліни «Державне управління» для слухачів магістратури спеціальності...
Міністерство освіти І науки України Івано-Франківський національний технічний університет нафти...
Національна академія державного управління при президентові україни дніпропетровський...
Національна академія державного управління при президентові україни дніпропетровський...
Методичні вказівки...
Методичні рекомендації для слухачів магістратури за спеціальністю 150101 "Державна служба"...
Г. В. Стадник Методичні вказівки...
Робоча програма...
Рефератів з дисципліни «Державне управління»...
О. С. Лапшин Рецензент: Н. Г. Морковська...
Методичні вказівки...
Робоча програма з дисципліни «Вступ до спеціальності» для слухачів магістратури спеціальності...Загрузка...
скачать
Методичні вказівки

з дисципліни «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ»

для слухачів магістратури, які навчаються

за заочно-дистанційною формою


Вивчення нормативної дисципліни «Державне управління» за заочно-дистанційною формою структурно складається із таких послідовних компонентів:


– інструктивно-оглядових лекцій на першій очній сесії (грудень 2009 р.) – 6 год.;

– самостійного опрацювання слухачами навчальних матеріалів у міжсесійний період (січень-травень 2010 р.) – 94 год. за навчальним планом;

– підготовка реферату й надсилання його тьютору в електронній формі для перевірки (до 01.03.2010 р.);

– підготовка доповідної записки й надсилання її тьютору в електронній формі для перевірки (до 15.04.2010 р.);

– консультативно-оглядових лекцій на другій очній сесії (травень 2010 р.) – 8 год.;

– складання іспиту з дисципліни (друга очна сесія, травень 2010 р.).


Для самостійного вивчення слухачі використовують «Методичний посібник» та «Конспект лекцій» з дисципліни, які розміщені на сайті в електронному варіанті, а також іншу літературу, короткий перелік якої вміщено у цих методичних вказівках.

Для оцінювання навчальних досягнень слухачів застосовується 100-бальна шкала. Впродовж навчання у дистанційному режимі слухач може максимально набрати 50 балів. Інші 50 балів можуть бути отримані під час підсумкового контролю (на іспиті). До складання іспиту допускаються слухачі, які у дистанційному режимі набрали не менше як 25 балів з 50 можливих.


Структура оцінювання самостійного дистанційного навчання:


Вид контрольного заходу

Максимальна кількість балів

Реферат

30

в тому числі: тестові завдання до реферату

10

завдання творчого характеру до реферату

10

Доповідна записка

20

РАЗОМ

50^ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

з дисципліни «Державне управління»

для слухачів магістратури денної та заочної форми навчання

спеціальності «Державна служба»

Варіанти рефератів вибираються слухачем магістратури на основі нижченаведеної таблиці відповідно до комбінації першої літери прізвища та першої літери імені слухача (на перетині граф «перша буква прізвища» та «перша буква імені»). Наприклад, слухач Іваненко Петро повинен виконувати варіант 11, а слухачка Василенко Христина – варіант 52 і т.п.


^ ТАБЛИЦЯ ВАРІАНТІВ РЕФЕРАТІВ

^ Пер-ша буква імені слу-хача


Перша буква прізвища слухача

А, Б

В, Г

Д, Е, Є

Ж, З

І, Ї, Й

К

Л

М, Н

О, П

Р, С

Т, У

Ф, Х, Ц

Ч, Ш, Щ

Ю, Я

А, Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

22

В, Г

23

14

15

16

17

18

19

30

41

32

31

20

33

34

Д, Е, Є

45

46

37

38

39

40

44

52

51

42

43

44

35

36

Ж, З

47

48

49

50

51

52

55

29

36

54

35

56

57

58

І, Й

69

70

71

27

61

62

63

64

65

66

67

68

59

60

К

71

72

73

28

29

24

25

26

27

78

79

80

74

75

Л

76

77

78

79

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

М

91

92

93

94

95

96

97

98

99

10

10

102

13

14

Н

105

106

17

18

109

10

11

12

71

2

3

24

25

6

О, П

104

108

9

10

11

12

61

22

23

34

35

26

17

68

Р, С

99

103

14

12

103

32

33

4

45

36

17

88

69

30

Т, У

110

12

51

42

43

14

55

46

57

98

59

10

11

12

Ф, Х, Ч

21

52

53

44

65

66

97

18

19

10

81

12

21

72

Ю, Я

63

54

75

76

107

8

1

10

91

12

41

62

73

24


1. Методологічні аспекти стандартизації вищої освіти в галузі «Державне управління».

2. Світоглядно-утопічні трансформації державного управління в ХХ – на поч. ХХІ століття.

3. Реформування органів виконавчої влади: від адміністративно-командної до демократичної системи управління.

4. Пострадянський процес суспільної трансформації: утопізм і раціональність державної політики.

5. Базові принципи політико-державного управління в сучасній Україні.

6. Теоретичні інструменти аналізу державної політики.

7. Державна політика як фактор життєдіяльності суспільства.

8. Проблеми оцінювання результативності й ефективності в аналізі державної політики.

9. Особливості реалізації аналітичної функції в державному управлінні.

10. Розробка та впровадження політичних рішень у демократичному суспільстві.

11. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття і реалізації державно- управлінських рішень.

12. Особливості стратегічного планування в органах державного управління.

13. Використання статистичних методів у процесі прогнозування наслідків державно-управлінських рішень.

14. Організаційне забезпечення контролю реалізації державно-управлінських рішень.

15. Управлінські послуги: сутність, ознаки, види.

16. Теоретико-методологічні засади надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України.

17. Організаційно-правові засади надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України.

18. Надання якісних послуг як шлях формування позитивного іміджу органів влади.

19. Якість надання управлінських послуг населенню: зарубіжний досвід.

20. Шляхи формування громадської довіри до діяльності працівників, наділених владними повноваженнями.

21. Залучення громадськості як публічна політика органів місцевого самоврядування (на прикладі діяльності органів самоорганізації населення).

22. Морально-психологічний стан державних службовців як об’єкт інформаційно-психологічного впливу.

23. Морально-психологічний стан управлінців як критерій ефективності управління.

24. Взаємодія жіночих громадських організацій з органами державної влади як фактор здійснення гендерної політики в Україні.

25. Державне управління гуманітарною сферою на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

26. Організація управління культурою в Україні (адміністративно-правовий аспект).

27. Становлення та функціонування органів державної влади України в контексті євроінтеграційних процесів (1991-2009 рр.).

28. Концептуальні функції інституту президентства у західних моделях демократичних політичних систем.

29. Інститут президентства як суб’єкт концептуальної влади в демократичних політичних системах.

30. Секретаріат Президента України в системі органів державної влади.

31. Політико-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України (Вищої ради юстиції, Рахункової палати України ).

32. Оптимізація функцій органів виконавчої влади України: теоретико-методологічні засади.

33. Місце і роль відділів та управлінь місцевої державної адміністрації у системі місцевих органів державної виконавчої влади.

34. Правовий статус відділів та управлінь обласної (районної) державної адміністрації.

35. Історико-політичні аспекти місцевого самоврядування в Україні.

36. Основні парадигми місцевого самоврядування.

37. Становлення інституту місцевого самоврядування у сучасній Україні.

38. Світовий досвід місцевого самоврядування та перспективи його інституціонально-системного втілення в Україні.

39. Особливості дослідження місцевого самоврядування в умовах суспільної трансформації.

40. Суть та можливості синергетичного підходу у дослідженнях політико-владної взаємодії на рівні територіальної громади.

41. Міста обласного значення в територіальній організації влади України.

42. Соціальні функції та політико-управлінська роль міської (сільської) територіальної громади.

43. Фактор лідерства в системі управління містом (селом).

44. Лобіювання інтересів міст: функціональні та інституціональні чинники.

45. Організаційно-методичне забезпечення планування бюджету району (області).

46. Проблеми подолання дуалізму виконавчої влади на місцевому рівні.

47. Перспективи розвитку ноосистем на рівні місцевого самоврядування.

48. Неурядові громадські організації як чинник утвердження громадянського суспільства.

49. Реформування державної служби в контексті адміністративної реформи.

50. Стратегічні напрямки адміністративної реформи в Україні.

51. Реформування оплати праці державних службовців відповідно до підходів Європейського Союзу.

52. Формування професіональної, ефективної та прозорої державної служби в Україні.

53. Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі.

54. Зв'язки з громадськістю як комунікативний аспект державно-управлінської діяльності в умовах системної трансформації суспільного життя.

55. Міські засоби масової інформації як політико-управлінський інститут.

56. Синергетична парадигма як філософсько-методологічна основа вирішення основних управлінських проблем.

57. Стратегія цільового управління в системі державної влади.

58. Ціннісно-правовий вимір державного управління.

59. Методологія державного управління.

60. Хаос, порядок та самоорганізація в державному управлінні.

61. Місце, роль та функції національної держави в контексті сучасних глобалізаційних процесів.

62. Культурна політика держави як фактор реформування суспільства.

63. Шляхи залучення молоді до державного управління в Україні.

64. Кадрова політика – універсальний важіль державного будівництва.

65. Права, свободи і обов'язки людини і громадянина у сфері державного управління.

66. Адміністративна юстиція і квазіюстиція.

67. Вплив децентралізації та деконцентрації публічної влади на стабілізацію державного управління

68. Феномен радянської правової культури та його вплив на систему державного управління в Україні.

69. Система стримувань і противаг як надійний механізм розподілу влади.

70. Концептуальні засади функціонального обстеження органів виконавчої влади.

71. Роль і місце адміністративних судів в системі державної влади.

72. Роль і місце Конституційного Суду України у системі стримувань і противаг.

73. Проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України.

74. Проблеми управління освітою в теорії та практиці державного управління.

75. Державно-громадське управління загальною середньою освітою в Україні: стан та перспективи.

76. Державна політика забезпечення якості загальної середньої освіти.

77. Міжнародні системи індикаторів якості освіти як основа для порівняльного аналізу державного управління освітою.

78. Теоретико-методологічні засади дослідження державної політики у сфері культури.

79. Стан культурної сфери та особливості здійснення державної політики у сфері культури в сучасних умовах.

80. Аналіз становлення ідей ґендерної рівності та проблеми державного забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у зарубіжній та вітчизняній науковій думці.

81. Витоки та передумови становлення ґендерної політики в Україні

82. Громадські рухи чоловіків як інтелектуальна та соціально-політична передумова виникнення ґендерної теорії.

83. Теоретико-метологічні засади регулювання міграційних процесів.

84. Європейські підходи до вироблення та реалізації міграційної політики.

85. Особливості державної молодіжної політики на регіональному рівні.

86. Взаємодія органів державної влади і молодіжних організацій. Форми і методи співпраці.

87. Кадрові процеси в державному управлінні України.

88. Воєнно-політична діяльність держави в умовах трансформаційних процесів.

89. Державна політика України у сфері засобів масової інформації як об’єкт наукових досліджень.

90. Правове регулювання Інтернету як елемента інформаційної інфраструктури.

91. Організаційно-правові засади інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій.

92. Шляхи вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій.

93. Державно-правовий механізм політики інформаційної безпеки.

94. Проблеми становлення електронного уряду і електронного врядування в Україні.

95. Переваги і недоліки інформаційного суспільства.

96. Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління.

97. Осучаснення управлінської культури як основа оновлення управлінських відносин.

98. Іноземний досвід впровадження управління якістю в роботу органів влади.

99. Міжнародні стандарти державного управління.

100. Управлінська процедура: поняття, типологія, зміст.

101. Управлінське консультування як умова ефективності державного управління.

102. Прості і складні структури в державному управлінні.

103. Інноваційні технології діяльності органів державного управління.

104. Реформа як засіб вдосконалення державного управління: теоретичний аспект.

105. Технологія реформування в державному управлінні: теоретичний аспект.

106. Статус державного службовця та народного депутата: порівняльний аналіз.

107. Антикризове державне управління в країнах з розвинутою ринковою економікою.

108. Характер праці і вимоги до професійної компетентності керівника.

109. Оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління: зарубіжний досвід.

110. Проблеми європеїзації державного управління в Україні.


Вимоги до реферату

1. Вибір теми визначається відповідно до вищенаведеної таблиці.

2. Реферат має бути набраний 14 Тimes New Roman; інтервал 1,5; верхнє і нижнє поле – 2; ліве – 2,5; праве – 1,5; обсяг не менше 15 сторінок (без тестових завдань).

3. Структурно має бути титулка, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної (!) літератури, додатки. В тексті обов`язково (!) мають бути посилання на використані джерела.

4. До реферату розробити тестові завдання, використовуючи відкриті і закриті запитання та виходячи зі змісту реферативної роботи (орієнтовно 20–30 завдань) та виконати не менше 2 завдань творчого характеру (на власний вибір).


^ Завдання творчого характеру

1. Написати есе на тему «Управлінець ХХІ ст.» (обсяг 5-7 сторінок).

2. Знайдіть і зробіть анотований огляд наукових розробок ^ В. Авер`янова, Г. Атаманчука, В. Князєва, В. Лугового, В. Малиновського, Н. Нижник, О. Оболенського, Л. Пашко, Г. Райта, Е. Тоффлера тощо (вибрати одну з наукових праць того чи іншого вченого і зробити до неї анотацію).

3. Керуючись робочою програмою, розробіть алгоритм вивчення дисципліни «Державне управління».

4. Складіть порівняльну таблицю повноважень голови районної (обласної) ради і голови районної (обласної) державної адміністрації.

5. Розробіть систему критеріїв побудови внутрішньої структури сільської (селищної, міської) ради.

6. Запропонуйте власний алгоритм проведення адміністративної реформи в Україні.

7. Чому філософ Діоген ходив Римом вдень із запаленою свічкою і відповідав тим, хто про це його запитував: «Шукаю людину»?

8. Чи був правий, на Вашу думку, німецький філософ І. Кант, коли стверджував: «Ідеї управляють світом і перевертають його, або іншими словами, весь суспільний механізм базується в кінцевому рахунку на думках»? Свої міркування підтвердіть прикладами з історії.

9. Чи є, на Вашу думку, ефективною модель організації державної влади на обласному (районному) рівні? Свою відповідь обґрунтуйте.

10. Проаналізуйте нижченаведені дані соціологічних досліджень European Social Survey щодо такого важливого критерію як рівень задоволеності своїм життям.

Українці найменше серед європейців задоволені своїм життям. Такі дані дослідження European Social Survey, у ході якого були опитані жителі країн Європи, Росії й України.

Жителі України, як і росіяни, дуже песимістично розглядають своє життя в цілому і в її економічній складовій зокрема. По загальному рівні задоволеності життям Україна займає останнє місце в Європі. Задоволені свіоїм життям лише 29 % українців. Показник Росії вище – 43 %.

Рівень задоволеності населення окремими сторонами життя у своїх країнах між Україною й Росією дуже схожий – лише 16 % росіян й 11 % жителів України задоволені станом економіки (схожий рівень у Європі показують лише Болгарія й Португалія); 26 % у Росії й 22 % в Україні задоволені роботою системи освіти; лише 17 % у Росії й 8 % в Україні задоволені тим, як працює система охорони здоров'я, – це найнижчі показники по Європі.

^ Найбільш задоволені своїм «місцем під сонцем» громадяни західноєвропейських держав: Данії (94 %), Фінляндії (93 %) і Швеції (90 %).

Відрізняється від країн Європи й соціальна структура населення України. Так, якщо в європейських державах кількість робітників становить не більше третини, то в нас робітничий клас – це більше половини всіх трудящих.

Соціальні структури України й Росії дуже схожі. Для нас характерна перевага в соціальній сфері робітничого класу. У Росії кваліфіковані й некваліфіковані робітники, у тому числі й у сільському господарстві, становлять 48 % населення, в Україні – 53 %. У той час як у західноєвропейських суспільствах «білі комірці» являють собою саму більшу соціальну групу (від 30 % у Великобританії до 39 % у Данії).

Ще однією особливістю країн колишнього соцтабору є незначна кількість дрібних власників. У Росії свій бізнес мають лише 2,5 % респондентів, в Україні – 1,6 %. На Заході цей показник становить 4-5 %. Політична сфера – одна з сфер, що сильно відрізняє Україну й Росію. Жителі України проявляють набагато більший інтерес до політики, чим росіяни. Більше того, інтерес населення України до політики – один з найвищих у Європі (64 % українців повідомили, що дуже або хоча б до деякої міри цікавляться політикою; більше – у Данії (68 %), і по 62 % в Ісландії й Швеції). У Росії цей показник становить 41 %.

Крім того, політична активність українців вища, ніж у росіян. Жителі України активніше підтримують політичні партії. 53 % українців (у порівнянні з 32 % росіян) сказали, що якась певна партія близька їм по політичних поглядах.

Ще однією відмінністю України від Росії є рівень релігійності. В Україні кількість людей, що сповідають певну релігію, становить 75 %. Це один з найбільш високих показників у Європі. Схожий рівень у Болгарії (75 %), у Швейцарії (71 %), в Іспанії (70 %) і в Словаччині (75 %). У Росії послідовниками певної релігії є лише 47 % респондентів.

Проаналізувавши дані цих досліджень:

А. Зробіть загальний висновок щодо психологічної атмосфери українського суспільства.

Б. Запропонуйте 2-3 конкретних РR – заходи щодо підвищення рівня задоволеності громадян України своїм життям.


^ ТВОРЧА РОБОТА (у формі доповідної записки)

з дисципліни «Державне управління»

для слухачів магістратури

спеціальності «Державна служба»

(Слухач обирає одну з нижчеподаних тем)


^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ

1. Системна (політична) криза в Україні та шляхи розв’язання існуючих суспільних протиріч.

2. Шляхи вдосконалення соціального захисту безробітних в Україні.

3. Шляхи вдосконалення правового регулювання відносин в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

4. Державна допомога сім’ям з дітьми як форма соціально-правового захисту: шляхи вдосконалення.

5. Концептуальні засади розробки регіональних програм соціально-економічного і культурного розвитку: шляхи вдосконалення.

6. Механізм вдосконалення пільгового молодіжного будівництва.

7. Механізми удосконалення форм активного дозвілля молоді в Україні.

8. Механізм державного регулювання зовнішньої трудової міграції: шляхи вдосконалення.

9. Ідеологічна ситуація в Україні (районі, місті) на сучасному етапі: шляхи вирішення конфліктних питань на місцевому рівні.

10. Культура спілкування в державних установах: стан та умови підвищення.

11. Шляхи протидії маніпуляції свідомістю населення з боку під час виборчих компаній в Україні.

12. Умови вирішення проблеми молодіжного безробіття.

13. Механізм реалізації соціокультурного ідеалу здоров'я: шляхи вдосконалення.

14. Актуальні проблеми державного управління системою охорони здоров’я в Україні та шляхи їх вирішення.

15. Ілюзія освіти в Україні: що робити далі?

16. Шляхи вдосконалення механізмів державного управління екологічною сферою в умовах обмежених ресурсів в Україні.

17. Шляхи вдосконалення механізмів державного управління гуманітарною сферою регіону.

18. Умови подолання бідності в регіоні (районі).

19. Механізм реалізації регіональних освітніх програм: шляхи вдосконалення.

20. Шляхи вдосконалення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців.


Вимоги до доповідної записки

1. Назва доповідної записки має відображати актуальну проблему у сфері державного будівництва, соціальної і гуманітарної політики.

2. Доповідна записка має бути набрана 14 Тimes New Roman; інтервал 1,5; верхнє і нижнє поле – 2; ліве – 2,5; праве – 1,5; обсяг не менше 8 сторінок.

3. Структурно має бути титулка, вступ, розділи «Рекомендації», «Аналітична частина» (з фінансовим обґрунтуванням), додатки.

4. Електронний варіант роботи вислати для перевірки на email vmalimon@ukr.net до 15 квітня 2010 р.


Контрольні питання з дисципліни:

 1. Що і як вивчає державне управління?

 2. Які школи управління Ви знаєте? Коли виникла наука управління?

 3. Сутність управління як суспільного явища.

 4. Державне управління як вид соціального управління.

 5. Основні риси державного управління.

 6. Мета і суть державного управління.

 7. Ціннісно-правовий вимір державного управління.

 8. Методи державного управління.

 9. Співвідношення понять «державне управління» і «виконавча влада», «державне управління» і «менеджмент».

 10. Суб’єкт і об’єкт управління.

 11. Держава як суб’єкт управління суспільними процесами.

 12. Зміст та функціональні особливості державної політики.

 13. Молодіжна політика в Україні.

 14. Загальна характеристика принципів державного управління.

 15. Перерахуйте види структурних принципів, дайте їхню характеристику.

 16. Назвіть та охарактеризуйте загальносистемні принципи державного управління.

 17. Охарактеризуйте політико-адміністративні функції державного управління.

 18. Економічні функції державного управління.

 19. Соціальні функції державного управління.

 20. Визначте значення культурно-освітніх функцій державного управління.

 21. Спеціальні функції державного управління.

 22. Допоміжні функції державного управління.

 23. Управління людськими ресурсами як функція державного управління.

 24. Стратегічне планування в державному управлінні.

 25. Функція прийняття управлінських рішень, її характеристика.

 26. Судово-правова функція державного управління.

 27. Документообіг і діловодство як допоміжна функція державного управління.

 28. Конституційно-правові засади державного управління.

 29. Права, свободи і обов’язки людини й громадянина у сфері державного управління.

 30. Легітимність державної влади в Україні.

 31. Основи побудови організаційної структури державного управління.

 32. Дайте характеристику типів організаційних структур державного управління: лінійної, функціональної, дивізіональної, лінійно-функціональної.

 33. Поняття державно-управлінської діяльності.

 34. Стадії управлінської діяльності.

 35. Поняття управлінської технології.

 36. Суть та основні ознаки державно-управлінських рішень.

 37. Поняття оптимального управлінського рішення та його вибір.

 38. Етапи підготовки і прийняття управлінського рішення.

 39. Як проявляються зв’язки (субординаційні, координаційні, реординаційні) організаційної структури державного управління?

 40. Правовий статус державного органу, державної посади.

 41. Проблема відповідальності у державному управлінні.

 42. Поняття та види контролю в державному управлінні.

 43. Методи та форми здійснення контрольної влади.

 44. У чому полягає різниця між внутрішнім і зовнішнім контролем?

 45. Охарактеризуйте види внутрішнього контролю: з боку Президента України, КМУ, МДА.

 46. Охарактеризуйте види зовнішнього контролю: конституційний, парламентський, прокурорський нагляд.

 47. Основні підходи до формування оцінки ефективності державного управління.

 48. Система органів виконавчої влади в Україні: складові, права, компетенції, функції.

 49. Система стримувань і противаг як надійний механізм розподілу влади.

 50. Охарактеризуйте роль Президента України у здійсненні виконавчої влади.

 51. Назвіть противаги Президенту України.

 52. Противаги Верховній Раді України.

 53. Основні повноваження Кабінету Міністрів України.

 54. Назвіть противаги Кабінету Міністрів України.

 55. Роль і місце Конституційного Суду України у системі стримувань і противаг.

 56. Назвіть принципи побудови та функціонування органів виконавчої влади в Україні.

 57. Опишіть структуру Кабінету Міністрів України.

 58. Охарактеризуйте структуру міністерства. Назвіть інші ЦОВВ, її функції і повноваження.

 59. Обласні та районні державні адміністрації, їх статус та повноваження.

 60. Структура місцевих державних адміністрацій та порядок їх формування.

 61. Дайте характеристику повноважень голови обласної та районної державної адміністрації.

 62. Основні повноваження місцевої державної адміністрації.

 63. Процедура формування складу апарату місцевої державної адміністрації.

 64. Розподіл функцій і повноважень місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування.

 65. Муніципальна реформа в Україні.

 66. Перспективи розвитку системи управління комунальною власністю.

 67. Актуальні питання розвитку місцевого самоврядування в Україні.

 68. Труднощі і перспективи проведення адміністративної реформи в Україні.

 69. Основні напрямки проведення адміністративної реформи.

 70. Проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України.

 71. Основні ресурси державної влади.

 72. Стратегічне планування в державному управлінні.

 73. Основні стилі керівництва, їх характеристика.

 74. Основні напрямки інформатизації державного управління.

 75. Проблеми становлення електронного уряду і електронного врядування в Україні.

 76. Переваги і недоліки чинної моделі державної влади в Україні.

 77. Назвіть і дайте оцінку найважливіших моделей громадських зв’язків.

 78. Визначте роль зв’язків з громадськістю в державному управлінні.

 79. Значення ЗМІ в державному управлінні та напрямки роботи з ними.

 80. Проблеми європеїзації державного управління в Україні.^ Структура іспитового білета


Вивчення дисципліни «Державне управління» завершується складанням іспиту. Кожний іспитовий білет містить три питання. Теоретичні питання, які виносяться на іспит, відповідають наведеним вище контрольним питанням.


Зразок іспитового білета

Білет №

1. Дайте характеристику ролі держави в існуванні суспільства.

2. Назвіть противаги і стримування щодо Верховної Ради.

3. Розподіл функцій і повноважень державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.


Відповіді слухачів на іспиті оцінюються за 50-бальною шкалою:

1-е питання – максимально 15 балів;

2-е питання – максимально 15 балів;

3-є питання – максимально 20 балів.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

       1. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії, Албанії. – К.: УАДУ при Президентові України, 1999. – 235 с.

       2. Адміністративна реформа – історія, очікування та перспективи. / Упоряд. В.П. Тимощук. – К.: Факт, 2002. – 100 с.

       3. Адміністративні послуги місцевих органів державної виконавчої влади: Монографія. / А.О. Чемерис, М.Д. Лесечко, А.О. Каляєв, О.В. Поляк та ін.; За заг. ред. А.О. Чемериса. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 152 с.

       4. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. – 2-е изд. доп. – М.: Омега-Л, 2004. – 584 с.

       5. Воронько О.А. Керівні кадри: державна політика та система управління: Навч. посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 156 с.

       6. Гошко А.О. Контури нового управлінського курсу трансформації України. / А.О. Гошко, Г.А. Дмитренко, В.М. Князєв. – К., 2004. – 176 с.

       7. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. – К.: Т-во Знання, КОО, 2001. – 254 с.

       8. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посіб. – К.: Вид-во К.І.С., 2004. – 260 с.

       9. Грицяк І.А. Управління в Європейському Союзі: теоретичні засади: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 238 с.

       10. Гурне Б. Державне управління. / Пер. з франц. В. Шовкуна. – К.: Вид-во Основи, 1993. – 165 с.

       11. Державне управління. / За ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 343 с.

       12. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: Моногр. / Кол. авт.; Відповід. ред. проф. Н.Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 448 с.

       13. Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз:Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 392 с.

       14. Державне управління: Слов.-довід. / Уклад.: В.Д. Бакуменко (кер.творч. кол.), Д. О. Безносенко, І.М. Варзар, В.М. Князєв, С.О. Кравченко, Л.Г. Штика; За заг. ред. В.М. Князєва, В.Д. Бакуменка. – К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.

       15. Державне управління: теорія і практика. / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

       16. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: Монографія. / Кол. авт.; За ред. д-ра філос. наук, проф. В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ; Міленіум, 2003. – 320 с.

       17. Державне управління: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; за ред. А.Ф. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – 342 с.

       18. Дзвінчук Д.І. Підвищення кваліфікації державного службовця як процес і результат розвитку компетентності // Вісник УАДУ. – 1999. – № 1. – С. 190-194.

       19. Дзвінчук Д.І. Психологія ефективного стилю управління // Джерела (науково-методичний вісник ІПОПП). – Івано-Франківськ. – 1999. – № 1-2. – С. 3-7.

       20. Дзвінчук Д.І. Державний службовець сідає за підручник // Віче. – 1999. – № 3. – С. 64-68.

       21. Дзвінчук Д.І. Психологічні основи ефективного управління: Навч. посібник. – К.: ЗАТ НІЧЛАВА, 2000. – 280 с.

       22. Дзвінчук Д.І. Методичні рекомендації з проведення самостійної та індивідуальної роботи з студентами та слухачами магістратури спеціальності «Державна служба» в умовах інтенсифікації навчання. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 92 с.

       23. Дзвінчук Д.І., Мазак А.В. Магістерська робота: написання, оформлення, захист. Методичні рекомендації для слухачів магістратури за спеціальністю 8.150101 «Державна служба». – Івано-Франківськ, 2007. – 36 с.

       24. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні: Навч.-метод.посібник. / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.Р. Нижник. – К.: Ін-Юре, 1999. – 244 с.

       25. Європейські принципи державного управління. / Пер. з англ. О.Ю. Куленкової. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 52 с.

       26. Желюк Т.Л. Державна служба: Навчальний посібник. – К.: ВД Професіонал, 2005. – 576 с.

       27. Журавський В.С. Політична система України: проблеми становлення і розвитку (правовий аспект). – К.: Парламентське вид-во, 1999. – 112 с.

       28. Заветный С.А. Социальное управление и личностное самоуправление: истоки и взаимодействие: Монография. – Харьков: Изд-во Фолио, 1999. – 383 с.

       29. Інтегрування системи менеджменту людських ресурсів у процес реформування державної служби. – К.: Вид-во УАДУ при Президентові України, 1999. – 552 с.

       30. Історія державного управління України: Термінологічний словник, зб. док. і матеріалів (ХІІ-ХХ ст.), схеми та інтернет-довідник: посіб.: навч.-метод. вид. з курсу «Теорія та історія державного управління». / За заг. ред. Н.Р. Нижник; Авт.-уклад.: С.М. Коник, Л.В. Покрова, Р.Б. Воробей, І.І. Тіщенко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2004. – 400 с.

       31. Кальниш Ю.Г. Політична аналітика в державному управлінні: теоретико-методологічні засади: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 272 с.

       32. Класифікатор професій. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

       33. Кнорринг В.И. Основы искусства управления. Учеб. пособие. – М.: Дело, 2003. – 328 с.

       34. Коментар до загальних правил поведінки державного службовця // Вісн. держ. служби України. – 2000. – № 4.

       35. Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України від 5 березня 2004 р. № 278 // Уряд. кур’єр. Орієнтир. – 2004. – № 10. – С. 4-5.

       36. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К.: Центр політ.-прав. реформ, 1998. – 46 с.

       37. Крюков О. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 252 с.

       38. Лазор О.Д. Державна служба в Україні: Навчальний посібник. (Публічна служба). / О.Я. Лазор, О.Д. Лазор. – К: Дакор, КНТ, 2005. – 472 с.

       39. Луговий В.І. Шляхи і засади вдосконалення підготовки керівного персоналу державної служби (аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду). / Підвищення кваліфікації державних службовців: Зб. наук. пр. / Кол. авт.; Кер. – П.С. Назимко. – К.: Вид. УАДУ, 1999. – 232 с.

       40. Луговий В.І. Десять років становлення (досвід досліджень, розробок і впроваджень у сфері державного управління). – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 356 с.

       41. Малімон В.І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця: Навч. посібник. Друге видання. – Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2007. – 328 с.

       42. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – Луцьк: Вежа, 2000. – 558 с.

       43. Мартиненко В.М. Державне управління: шлях до нової парадигми (теорія та методологія): Монографія. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2003. – 220 с.

       44. Нижник Н.Р. Системний підхід в організації державного управління: Навч. посібник. / Н.Р. Нижник, О.А. Машков; За заг. ред. Н.Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 160 с.

       45. Нижник Н.Р. Державний службовець в Україні (пошук моделі). / Н.Р. Нижник, В.В. Цвєтков, Г.І. Леліков та ін. – К.: Ін Юре, 1998. – 272 с.

       46. Оболенський О.Ю. Державна служба: Підручник. – К.: КНЕУ, 2006. – 472 с.

       47. Озірська С.М. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка: Науково-аналітичне дослідження. / С.М. Озірська, Ю.Д. Полянський. – К.:Вид-во УАДУ при Президентові України, 1999.– 168 с.

       48. Олуйко В.М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку: Монографія. – Хмельницький: Вид-во ХУУП, 2005. – 326 с.

       49. Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку Навч. посібник. / Н.Р. Нижник, Д.І. Дзвінчук, С.Д. Дубенко, Н.Г. Плахотнюк та ін. – К.: ЗАТ Нічлава, 2003. – 288 с.

       50. Пахомова Т.І. Державна служба: система і особистість: Монографія. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2002. – 410 с.

       51. Пашко Л.А. Людські ресурси у сфері державного управління: теоретико-методологічні засади оцінювання: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 236 с.

       52. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 р. № 402 «Про затвердження Положення про порядок прийому осіб на навчання за освітньо–професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» в освітній галузі «Державне управління» та працевлаштування випускників» // Урядовий кур’єр. – 2005. – №105. – 8 червня.

       53. Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: Указ Президента України від 30 червня 1995 р. № 398/95. – http: // zakon.rada.gov.ua.

       54. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико-правовий аспект). – Х.: Вид-во Право, 1996. – 164 с.

       55. Цвєтков В.В. Демократія–Управління–Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія. / Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 348 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

       1. Акмеология в системе деятельности государственных служащих. / Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 1999. – 223 с.

       2. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: Пер. с англ.; Под ред. С.К. Мордовина. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 832 с.

       3. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы). Учебное пособие. (Энциклопедия управленческих знаний). – М.: ОАО НПО Экономика, 2000. – 302 с.

       4. ^ Бакуменко В.Д. Формування державно-управлiнських рiшень: проблеми теорiї, методологiї, практики: Монографія. / В.Д. Бакуменко; Редкол.: В.М. Князєв, П.I. Надолiшнiй, М.I. Мельник та iн. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.

       5. Блощинська В.А. Організація праці менеджера: Навчально-методичний посібн. – Івано-Франківськ: ІМЕ Галицька академія, 2007. – 248 с.

       6. Бойетт Джозеф Г. Путеводитель по царству мудрости: лучшие идеи мастеров управления: Пер. с англ. / Г. Бойетт Джозеф, Т. Бойетт Джимми. – 2-е изд., стер. – М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2002. – 416 с.

       7. Боссарт Д. Державна служба у країнах-кандидатах до ЄС: нові тенденції та вплив інтеграційного процесу (пер. з англ. О.М. Шаленко). / Д. Боссарт, К. Деммке. – К.: Міленіум, 2004. – 128 с.

       8. Вагина Л.В. Механизмы реализации гарантий государственных служащих. Учебно-методическое пособие. – М.: РАГС, 2005. – 67 с.

       9. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия: Учебное пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Изд-во Логос, 2000. – С. 127-169.

       10. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.). / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ Перун, 2005. – 1728 с.

       11. Гаврилов Н.И. Мера государственности демократического государства. – К.: Наук. думка, 1997. – 115 с.

       12. Гаврилов Н.И. Феномен государственной власти народа. – Севастополь: Вебер, 2003. – 300 с.

       13. Гаєвський Б.А. Культура державного управління: Організаційний аспект: Монографія. / Б.А. Гаєвський, В.А. Ребкало. – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 144 с.

       14. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224 с.

       15. Геник С. Усе починається з родини. – Івано-Франківськ: Сіверсія ЛТД, 1998.–725 c.

       16. Государственная служба (комплексный поход). / Отв. ред. А.В. Оболонский. – 2-е изд. – М.: Дело, 2000. – 440 с.

       17. Государственное управление: политика в действии. / Ред. кол.: В.В. Русакевич, В.М. Михеев и др. – Мн.: Беларусь, 2000. – 472 с.

       18. Дєгтяр А.О. Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення: Моногр. – X.: Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2004. – 224 с.

       19. Дзвінчук Д.І. Державне управління освітою в Україні: тенденції і законодавство. Навч. посібник для студентів ВНЗ. – К.: ЗАТ Нічлава, 2003. – 240 с.

       20. Дзвінчук Д.І. Освіта в історико-філософському вимірі: тенденції розвитку та управління: Монографія. – К.: Нічлава, 2006. – 378 с.

       21. Дзвінчук Д.І. Менеджмент організацій: Конспект лекцій. / Д.І. Дзвінчук, В.І. Малімон, В.П. Петренко. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 272 с.

       22. Дзьобань О.П. Національна безпека в суспільствах транзитивного типу: Монографія. – Х.: НАУ ім. М.Є. Жуковського ХАІ, 2004. – 291 с.

       23. Дзюндзюк В.Б. Ефективність діяльності публічних організацій: Монографія. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ Магістр, 2003. – 236 с.

       24. Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців. – К.: Соцінформ, 2002. – 111 с.

       25. Доклад о развитии человека 2005. Международное сотрудничество на перепутье: помощь, торговля и безопасность в мире неравенства. / Пер. с англ. – М.: Издательство Весь Мир, 2005. – 416 с.

       26. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и опти-мальные решения. / Пер. с англ. М. Котельниковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 1998. – 288 с.

       27. Литвак Б.Г. Практические занятия по управлению. Мастер-класс: Учеб. пособие. – М.: ЗАО Изд-во Экономика, 2002. – 355 с.

       28. Литвинцева Е.А. Государственная служба в зарубежных странах. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 129 с.

       29. Лобас В.М. Регионализация государственного социального управления: вопросы теории и практики. Монография. – Донецк: МЧП ВИК, 2003. – 250 с.

       30. Луговий В.І. Управління освітою: Навч. посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності «Державне управління». – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 302 с.

       31. Мартиненко В.М. Інноваційна стратегія демократичного розвитку України: від місцевої демократії до демократичної держави: Моногр. – Х.: Константа, 2004. – 231 с.

       32. Махов Е.Н. Инновационная культура в кадровой сфере. – 2-е изд., дополн. и уточн. – М.: Евразия+, 2005. – 268 с.

       33. Менеджмент в державному управлінні: Навч. посіб. / В.П. Пєтков, О.О. Соломенчук, С.В. Пєтков; За заг. ред. д-ра юрид. наук В.П. Пєткова. – Запоріжжя: Юрид. ін-т МВС України, 2001. – 303 с.

       34. Нижник Н.Р. Государственно-управленческие отношения в демократическом обществе: Монографія. – К., 1995. – 206 с.

       35. Райт Г. Державне управління. / Пер. з англ. В. Івашка, О. Коваленка, С. Соколик. – К.: Основи, 1994. – 191 с.

       36. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи / Кол. авт.; Наук. кер. В.В. Цвєтков. – К.: Оріяни, 1998. – 364 с.

       37. Рудакевич М.І. Етика державних службовців: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2003. – 360 с.

       38. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. – К.: Вид-во Соломії Павличко Основи, 2002. – 750 с.

       39. Токовенко В. Політичне керівництво і державне управління: проблеми взаємовідносин та оптимізація взаємодії. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 253 с.

       40. Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. – М.: ООО Изд-во АСТ, 2004. – 669 с.

       41. Управління людськими ресурсами: філософські засади: Навч. посіб. / В.Г. Воронкова, А.Г. Беліченко, О.М. Попов та ін.; За ред. В.Г. Воронкової. – К.: ВД Професіонал, 2006. – 576 с.

       42. Уряди України у ХХ ст.: Наук.-док. вид. / Н.П. Барановська, Т.Б. Бикова, С.Г. Богачук та ін.; Відп. ред. В.М. Литвин; Каб. Міністрів України, НАН України. – К.: Наук. думка, 2001. – 606 с.

       43. Хаджирадєва С.К. Теорія і практика підготовки державних службовців до професійно-мовленнєвої комунікації: Монографія. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – 294 с.

       44. Вісник НАДУ. – 2005-2009; Збірник праць НАДУ. – 2005-2009; Вісник державної служби України. – 2005-2009; Державне управління. – 2008-2009; Актуальні проблеми державного управління. – 2008-2009.


Скачати 329.13 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації10.10.2011
Розмір329.13 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх