Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “ Економіка та підприємництво” спеціальності “Облік І аудит” (навчально-методичний посібник) icon

Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “ Економіка та підприємництво” спеціальності “Облік І аудит” (навчально-методичний посібник)


Схожі
Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б...
Практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “Економіка та...
Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством Освіти І науки України для студентів вищих...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Податковий облік...
Навчально-методичний комплекс дисципліни “ менеджмент персоналу” для підготовки фахівців напряму...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних...
Міністерство освіти І науки України...
Навчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України...
Навчально-методичний комплекс для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
повернутися в початок
скачать


Таблиця 11.18.

^ Структура статутного капіталуАкціонер

Кількість

акцій

Частка

у статутному

фонді, %

Сума,

грн.

1

2

3

4

5

1.

Фізичні особи чисельністю______осіб, у т.ч.:2.

Юридичні особи-власники, у т.ч.:3.

Юридичні особи-номінальні отримувачі, у т.ч.:

Разом:11.3. провести аудит обліку кредитів і позик підприємства-замовника при використанні таблиць наступних форм:

^ Таблиця 11.19.

Аудит одержаних кредитів і позик
Договір

(банк-кредитор,

номер дата)

Сума

кредиту

(грн.)

Дати одержання та погашення згідно договору

Вид кредиту за терміном користування

При-

мітки

За даними підприєм-

ства

За даними аудитора

1

2

3

4

5

6

7Таблиця 11.20.

^ Перелік прострочених кредиторів і позикДоговір

(банк-кредитор,

номер дата)

Сума

кредиту

(грн.)

Термін погашення згідно договору

Період прострочки

Примітки

(пролонгація, на яких умовах)

1

2

3

4

5

6


Таблиця 11.21.

^ Аудит цільового використання кредитів

Договір

Сума

Цільове

призначення згідно договору

Фактичне використання

Сума

Назва та дата платіжного документа

Призначення

1

2

3

4

5

6


^ Таблиця 11.22.

Порівняльна таблиця витрат за користуванням кредитом


Договір

Сума кредиту

(грн.)

Креди-на ставка

( % )

Користування кредитом

Сума відсотків згідно розра-

хунку

Відхи-

лення

(гр..7-гр.8)

Дата одержа

ння

Дата пове-не-

ння

Період користу-

вання (днів)

^ Таблиця 11.23.

Тест відповідності залишків у синтетичних і аналітичних


регістрах обліку кредитів у національній та іноземній валюті

601. “Короткострокові кредити банків у національній валюті”.Показники

Д а т а

31.03

30.06

30.09

31.12

1

2

3

4

5

6

1.

Залишок у виписці банку

2.

Залишок у журналі-ордері

3.

Залишок у головній книзі

4.

Залишок у фінансовій звітності


602. “Короткострокові кредити банків у іноземній валюті”.Показники

Д а т а

31.03

30.06

30.09

31.12

1

2

3

4

5

6

1.

Залишок у виписці банку

2.

Залишок у журналі-ордері

3.

Залишок у головній книзі

4.

Залишок у фінансовій звітності


12. Аудит фінансових результатів діяльності підприємства

12.1. Аудиторська перевірка обліку доходів проводиться за наведеними тестами і схемами таблиць:

^ Таблиця 12.1.

Тест з питань бухгалтерського обліку доходів

^ Зміст питання

Варіанти відповіді

При-

мітка

Так

Ні

Інформація

відсутня

1

2

3

4

5

6

1.

Чи відповідає визначення доходів Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 15:

  • чи передані покупцеві суттєві ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію;

  • підприємство не здійснює подальше управління та контроль за реалізованою продукцією;

  • сума доходу (виручки) може бути достовірно визначена;

  • чи є впевненість, що у результаті операцій відбудеться збільшення економічних вигод підприємства;

  • витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

2.

Чи ведуться книги реєстрації замовлень на продаж готової продукції (товарів)


3.

Наявність затверджених прейскурантів


4.

Ким затверджуються прейскуранти


5.

Чи були виявлені випадки реалізації продукції (товарів) без документів на відвантаження

6.

Чи відвантажувалась продукція (товари) пов’язаним особам


7.

Чи відвантажувалась продукція (товари) бартерним контрактом


8.

Чи здійснюються перевірки визнання доходів згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №№ 3,12,14


9.

Чи перевірялись критерії визнання доходів згідно класифікації доходівТаблиця 12.2.

^ Визначення суттєвості доходів

(питома вага у загальному обсязі доходів)


^ Визначення доходів (Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15)

Класифікація доходів по групах

Істотний дохід

(так, ні)

Причини суттєвості (% відношення від усіх доходів)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Рахунок 70 “Дохід від реалізації”

Субрахунки:

701 “Дохід від реалізації готової продукції”

702 “Дохід від реалізації товарів”

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

704 “Відрахування з доходу”Інші операційні доходи

Рахунок 71. “Інший операційний дохід”

Субрахунки:

711 “Дохід від реалізації іноземної валюти”

712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”

713 “Дохід від операційної оренди активів”

714 “Дохід від операційної курсової різниці”

715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”

716 “Відшкодування раніше списаних активів”

717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості

718 “Одержані гранти та субсидії”

719 “Інші доходи від операційної діяльності””Інші фінансові доходи

Рахунок 73. “Інші фінансові доходи”

Субрахунки:

731 “Дивіденди одержані”

732 “Відсотки одержані”

733 “Інші доходи від фінансових операцій”Інші доходи

Рахунок 74. “Інші доходи”

Субрахунки:

741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”

742 “Дохід від реалізації необоротних активів”

743 “Дохід від реалізації майнових комплексів”

744 “Дохід від не операційної курсової різниці”

745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”Надзвичайні доходи

751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій ”

752 “Інші надзвичайні доходи”
Таблиця 12.3.
залишити коментар
Сторінка5/11
Дата конвертації10.10.2011
Розмір2.05 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх