Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів icon

Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів


1 чел. помогло.
Схожі
Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9)...
Інтегрований курс "Література" Завдання для державної підсумкової атестації.  Історія України...
Перелік збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів...
Завдання третьої частини атестаційної роботи для державної підсумкової атестації з математики в...
Наказ
Відділ освіти
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з біології...
Україна виконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти...
Методичні рекомендації щодо проведення...
Методичні рекомендації з питань проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 9(10)-х...
Для самоосвітньої діяльності учнів 11 класів...
Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
повернутися в початок
скачать

Білет № 10


1. Політика більшовиків в Україні в 1919–1920 pp. «Воєн­ний комунізм».

2. Конституційні традиції в Укра­їні. Прийняття Конституції України в 1996 p. і її історичне значення.

Білет № 11


1. Проголошення Західноук­раїнської Народної Республіки, її внутрішня та зовнішня полі­тика.

2. Сучасна релігійна та між­конфесійна ситуація в Україні.

Білет № 12


1. Внутрішня і зовнішня по­літика Директорії УНР.

2. Ідеологізація і русифікація куль­турного життя в 70 – 80-ті роки. По­літичний курс на «злиття націй».

Білет № 13


1. Історичне значення та уроки боротьби українського народу за незалежність у 1917–1920 pp.

2. Радянізація західних областей України у 40–50-х роках. Репреси­вні акції радянської влади в регіоні.

Білет № 14


1. Українське питання на Пари­зькій мирній конференції у 1919 p.

2. Декларація про державний суверенітет України та її істори­чне значення.

Білет № 15


1. Політика «українізації» у 20-х роках та її наслідки.

2. Загострення екологічних проб­лем у 70–80-х роках. Чорнобильсь­ка катастрофа та її наслідки.

Білет № 16


1. Суспільно-політичне жит­тя українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини в 20–30-х роках.

2. Спроба державного перево­роту в серпні 1991 p. і реакція на неї в Україні.

Білет № 17


1. Проголошення Злуки УНР та ЗУНР, історичне значення цього акта.

2. Вибори Президента Украї­ни у 1999 p.

Білет № 18


1. Культура й духовне життя в Україні у 1917–1920 pp.

2. Спроби реформування еко­номіки України наприкінці 50-х – у першій половині 60-х років.

Білет № 19


1. Політика більшовиків що­до релігії та церкви в Україні у 20–30-ті роки.

2. Розвиток національної культу­ри і спорту в незалежній Україні.

Білет № 20


1. Особливості та наслідки радян­ської індустріалізації в Україні.

2. Культура України в роки Великої Вітчизняної війни.

Білет № 21


1. Голодомори 1921–1923 pp., 1932–1933 pp., 1947 p. в Украї­ні: причини та наслідки.

2. Наш край у роки Великої Вітчизняної війни.

Білет № 22


1. Політика суцільної колективі­зації та розселянювання України, її соціально-економічні наслідки.

2. Опозиційний рух в Україні у другій половині 60-х – першій половині 80-х років, його представ­ники.

Білет № 23


1. Розвиток культури в 30-ті ро­ки. «Розстріляне відродження».

2. Пріоритети зовнішньої політи­ки України на рубежі XX – XXI ст.

Білет № 24


1. Громадсько-політичне жит­тя в Україні у 30-х роках.

2. Здобутки і проблеми сучасної України у сфері науки та освіти.

Білет № 25


1. Неп і особливості його впровадження в Україні.

2. Втрати України в роки Дру­гої світової війни. Внесок украї­нців у перемогу над нацизмом.

^ ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Білет № 1


1. Паризька мирна конфере­нція за підсумками Першої сві­тової війни.

2. США наприкінці XX – на початку XXI ст. Українці у США.

Білет № 2


1. Франція в 20–30-ті pp. Діяль­ність уряду Народного фронту.

2. Розпад Югославії, грома­дянська війна та її наслідки.

Білет № 3


1. «Новий курс» Ф.Рузвельта та його історичне значення.

2. Рух опору в окупованих кра­їнах Європи в роки Другої сві­тової війни.

Білет № 4


1. Причини та початок Пер­шої світової війни.

2. Створення Організації Об'єднаних Націй. Україна – співзасновниця ООН. Роль ООН у повоєнному світі.

Білет № 5


1. Тоталітаризм, ознаки тота­літарних режимів.

2. Розрядка міжнародної на­пруженості у 70-х pp. Гельсінський процес.

Білет № 6


1. Громадянська війна в Іспанії 1936–1939 pp. Ставлення великих держав до цього конфлікту.

2. Процес деколонізації після Другої світової війни, його етапи.

Білет № 7


1. Політика «умиротворення» агресора напередодні Другої сві­тової війни, її наслідки.

2. П'ята республіка у Фран­ції. Політика Ш. де Голля.

Білет № 8


1. Встановлення нацистської диктатури А. Гітлера, наслідки цього для Німеччини та світу.

2. Політика реформ у Китаї у 80–90-х pp. Українсько-китай­ські відносини.

Білет № 9


1. Періодизація світового роз­витку з 1914 до 1939 pp.

2. Створення антигітлерівської ко­аліції в роки Другої світової війни.

Білет № 10


1. Створення та діяльність Лі­ги націй у міжвоєнний період.

2. Японське «економічне диво». Розвиток Японії на сучасному етапі.

Білет № 11


1. Радянсько-німецький пакт про ненапад від 23 серпня 1939 p. і таємний додатковий протокол до нього. Вплив угоди на подальший розвиток подій.

2. Діяльність М.Тетчер. «Тетчеризм», його суть та наслідки для Великої Британії.

Білет № 12


1. Завершення складання Версальсько-Вашингтонської систе­ми, її сильні та слабкі риси.

2. План Маршала, його роль у від­будові повоєнної Західної Європи.

Білет № 13


1. Установлення фашистської диктатури в Італії. Б. Муссоліні.

2. Створення держави Ізраїль. Ви­никнення Палестинської проблеми.

Білет № 14


1. Громадянська війна в Росії: причини, періодизація, наслідки.

2. Об'єднання Німеччини, су­часний стан країни.

Білет № 15


1. Мюнхенська угода і загар­бання Чехословаччини.

2. Міжнародний тероризм на сучасному етапі.

Білет № 16


1. Прийняття та наслідки ре­алізації планів Дауеса та Юнга для Німеччини.

2. Оздоровлення міжнародних відносин на рубежі 80 – 90-х pp. Закінчення «холодної війни».

Білет № 17


1. Відновлення державної незале­жності Польщі. Ю.Пілсудський.

2. Кримська (Ялтинська) та Бе­рлінська (Потсдамська) конфере­нції. Підсумки війни в Європі.
залишити коментар
Сторінка6/23
Дата конвертації26.09.2011
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх