Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів icon

Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів


1 чел. помогло.
Схожі
Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9)...
Інтегрований курс "Література" Завдання для державної підсумкової атестації.  Історія України...
Перелік збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів...
Завдання третьої частини атестаційної роботи для державної підсумкової атестації з математики в...
Наказ
Відділ освіти
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з біології...
Україна виконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти...
Методичні рекомендації щодо проведення...
Методичні рекомендації з питань проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 9(10)-х...
Для самоосвітньої діяльності учнів 11 класів...
Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
повернутися в початок
скачать

Білет № 3


1. Особливості соціальної про­блематики у творах французьких реалістів XIX ст.

2. Трагедія людського буття в новелі Ф. Кафки «Перевтілення».

Білет № 4


1. Причини появи та основні риси декадансу як умонастрою кінця XIX ст.

2. Роль митця у суспільстві, по­шук краси та мистецького ідеалу в реальному світі (за новелою Т.Манна «Смерть у Венеції»).

Білет № 5


1. Естетичні засади поезії пред­ставників «чистого мистецтва».

2. Пошук гармонії між люди­ною і світом, відчуття єдності із Всесвітом у романі Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів».

Білет № 6


1. Школа «чистого мистецтва» в російській поезії. Філософіч­ність та космічне звучання, різноманітність проблематики пое­зій Ф. Тютчева і А. Фета.

2. Проблема самотності в романі Г. Гарсіа Маркеса «Сто років са­мотності», співвідношення фанта­стики та реальності в творі.

Білет № 7


1. Історія задуму та особливо­сті побудови «Людської комедії» Оноре де Бальзака.

2.Чи є переможці та перемо­жені у трагічному коханні-грі в романі К. Гамсуна «Пан»?

Білет № 8


1. Основні тенденції розвитку драматургії XIX ст. (М. Метерлінк, Г. Ібсен, А. Чехов).

2. Провідні теми поезії Р.Рільке.

Білет № 9


1. Загальна характеристика модернізму.

2. Суперечливість образу го­ловного героя повісті О. де Ба­льзака «Гобсек».

Білет № 10


1. Авангардистські течії у ми­стецтві та літературі XX ст.

2. Відображення духовної траге­дії людини і суспільства, відтворен­ня повсякденного життя пересічно­го героя в п'єсі А. Чехова «Чайка».

Білет № 11


1. Особливості модерністської прози XX ст. (на прикладі вивче­них творів).

2. Заглибленість у світ людсь­кої душі; пошуки сенсу буття го­ловними героями роману Л.Толстого «Анна Кареніна».

Білет № 12


1. Характеристика основних напрямів та течій «срібної доби» російської поезії.

2. Розвінчання теорії сильної особистості в романі Ф. Достоевського «Злочин і кара».

Білет № 13


1. Особливості англійського ре­алістичного роману другої поло­вини XIX ст. Моральна спрямо­ваність та розв'язання проблем виховання в творах Ч. Діккенса.

2. Суб'єктивність та метафо­ричність психологічного есе Дж. Джойса «Джакомо Джойс».

Білет № 14


1. Створення нового типу героя в збірці «Листя трави» У.Уїтмена.

2. «В пошуках втраченого ча­су» М. Пруста як «суб'єктивна епопея», проблема часу в творі.

Білет № 15


1. Проблема духовної деградації головного героя в романі О.Уайльда «Портрет Доріана Грея».

2. Життєствердний характер «по­етичного реалізму» Г. Аполлінера.

Білет № 16


1. Світоглядні та естетичні по­гляди Ш. Бодлера, художні осо­бливості збірки «Квіти зла».

2. Наявність життєвих парадо­ксів в п'єсі Б. Шоу «Пігмаліон».

Білет № 17


1. Вплив творчості Ш.Бодлера на подальший розвиток французького символізму та світової літератури.

2. Риси екзистенційної конце­пції людини в романі А. Камю «Чума»: усвідомлення абсурду сві­ту та розвиток філософії буття.

Білет № 18


1. Відображення трагічного світосприйняття епохи в творчо­сті французьких поетів-символі­стів кінця XIX ст.

2. Боротьба сильної людини з життєвими обставинами, внутрішня перемога духу на буденному та сим­волічному рівнях у повісті-притчі Е-Хемінгуея «Старий і море».

Білет № 19


1. Художня своєрідність пое­зії П. Верлена.

2. Фантастичний світ у романі М.Булгакова «Майстер і Маргарита».

Білет № 20


1. Розмаїття відтінків і звуків, створення «шокових стикувань» у символічних поезіях А. Рембо.

2. Особливості сновидницького світу Ф. Кафки (за текстом но­вели «Перевтілення»).

Білет № 21


1. Містичність російського си­мволізму. Сповідницький хара­ктер лірики, культ кохання в по­езіях О. Блока.

2. Філософський підтекст, симво­лічність назви та ключових епізодів п'єси Г.Ібсена «Ляльковий дім».

Білет № 22


1. Філософсько-естетична конце­пція акмеїзму. Естетизація земного і буденного в поезії А Ахматової.

2. Відображення боротьби до­бра і зла (за романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»).

Білет № 23


1. Естетична концепція футу­ризму. Ствердження повної сво­боди митця, епатажність та са­тирична спрямованість поезії В.Маяковського.

2. Образ головної героїні, при­чини її трагедії в романі Г.Флобера «Пані Боварі».

Білет № 24


1. Провідні теми творчості Б. Пастернака, мотив великої загальної єд­ності світу в його поезіях.

2. Хто з героїв в романі Г.Флобера «Пані Боварі» живе у світі ілюзій? По­яснити суть поняття «боваризм».

Білет № 25


1. Тема війни в творах Е.М.Ре­марка, Г. Бьолля, В. Бикова та ін.

2. Розкриття «діалектики душі» у романі «Анна Кареніна» Л. Толстого.


^ ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

(програма 2001 року видання)

Білет № 1


1. «Внутрішнє пекло» і пошуки «сучасної краси» у збірці Ш.Бодлера «Квіти зла». Сенс назви збірки.

2. Іронія, гра з «чужим» текс­том і читачем у романі У.Еко «Ім'я троянди».

Або: Особливості матеріалізації Овідієвих метаморфоз у романі К.Рансмайра «Останній світ».

Або: Проблема влади митця над натовпом, колізія краси і зла в ро­мані П.Зюскінда «Запахи».

Білет № 2


1. «Поетичне мистецтво» П. Вердена як віршований мані­фест символізму.

2. Сутність протистояння Пелегріна і Барона. Проблема мо­жливості людини змінити своє життя (М.Фріш «Санта Крус»).

Або: Проблема цінності життя у конформістському суспільстві (Ф. Дюрренматт «Гостина старої дами»).

Або: Проблема омасовлення у п'єсі Е.Йонеско «Носороги». Сенс центральної метафори.
залишити коментар
Сторінка3/23
Дата конвертації26.09.2011
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх