Цільова довгострокова програма соціального партнерства icon

Цільова довгострокова програма соціального партнерства


Схожі
Зміст пункту програми Цільова група Кількість учасників Звіт про виконання (кількість проведених...
Програма економічного І соціального розвитку лубенського району на 2011 рік...
Програма самостійної роботи студентів до курсу "теорія та історія соціального виховання"...
Програма економічного І соціального розвитку міста миргорода на 2011 рік...
Програма навчальної дисципліни «Технологія роботи соціального гувернера» Спеціальність: 010106...
Цільова програма підвищення кваліфікації працівників освіти Погоджено...
Робоча програма дисципліни „Теорія та історія соціального виховання в Україні” для студентів...
Зміст
Програма економічного та соціального розвитку міста зміст...
Повідомлення про економічний І соціальний розвиток міста у 2008 році та програма економічного І...
Повідомлення про економічний І соціальний розвиток міста у 2008 році та програма економічного І...
Програма економічного І соціального розвитку ямпільського р айону...Загрузка...
скачать


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-Ш СТУПЕНІВ № 36

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ


ЦІЛЬОВА ДОВГОСТРОКОВА ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Харківської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 36 Харківської міської ради Харківської області та обласної дитячої бібліотеки

«ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ ДІТЕЙ»


ХАРКІВ

Схвалено на засіданні педагогічної ради школи № 36.

Протокол №16 від 06.12.2007 року.

Рецензенти

Ричкова Л.В. - директор ХЗШ № 36, канд. пед. наук

Чопікян А.В. - методист інформаційно-методичного центру УО КРР

Трохименко Г.В. - директор обласної дитячої бібліотеки

Анотація

В програмі розглянуто умови соціального партнерства загальноосвітнього навчального закладу та закладу культури.

Запропоновано циклограму спільних дій школи та обласної дитячої бібліотеки.

Структуровано взаємодію, виділено завдання кожного етапу співпраці. Окреслено очікувані результати.

ЗМІСТ

1.Пояснювальна записка.
Передумови програми. Принципи побудови партнерських відносин.

2.Структура програми.


Пріоритетні напрямки. Задачі програми.

3.Зміст програми.
Функції співпраці. Циклограма спільних партнерських заходів.

 1. Додатки.

 2. Список використаної літератури.Механізм реалізації програми .

Механізм реалізації програми розрахований на 2 роки.

На початковому етапі реалізуються напрямки, які направлені:

 • на консолідацію зусиль по домовленості про наповнення блоків програми;

 • строків і графіків проведення заходів;

 • пояснювальна робота з батьками (проведення педагогічної ради і батьківських зборів).

^ Основний етап програми передбачає проведення комплексних заходів.

Заключний етап направлений на узагальнення і розповсюдження досвіду роботи, напрацьованого в ході реалізації програми.

Співпраця передбачає також інформаційно-консультативну та інформаційно-координаційну функції, спрямовані на дитину, вчителя, родину та заклади ! !культури(!) та освіти.

Програма співпраці ведеться в трьох основних напрямках:

 • інформаційно-освітньому;

 • культурно-виховному і дозвілля;(!)

 • читання і грамотність, як основа життєвої стратегії.


Очікувані результати:

2.2. ЗАДАЧІ:

 • сприяти реалізації політики в галузі освіти;???

 • навчити самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі;

 • забезпечити базовий рівень освіти з усіх загальноосвітніх предметів;

 • виховувати в учнів глибоку відповідальність та національну свідомість;

 • формувати в учнів потреби саморозвитку, самоосвіти і самовдосконалення;

 • залучати учнів до участі у виховній роботі школи;???

 • розвивати в учнів уміння та навички конструктивного спілкування та самостійної діяльності.^ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

 1. Забезпечити вільний та необмежений (безкоштовний) доступ до широкого спектру бібліотечних ресурсів на допомогу навчальному процесу.

 2. Надавати допомогу учням та організаторам дитячого читання в отриманні якісної, достовірної і відповідної їхнім потребам інформації. З цією метою щоквартально інформувати їх за темами: „ На допомогу розширенню знань учнів з предметів шкільної програми" та „Методична література педагогіки".

 3. Систематично проводити бібліотечно-бібліографічні заняття з учнями всіх вікових категорій.

 4. Для активного і змістовного дозвілля учнів проводити масові заходи та залучати учнів до участі в різних сферах художньої(???) діяльності.^ ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №36 ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

 1. Спільно з ХОДБ забезпечити необхідні умови проведення бібліотечними працівниками масових та дозвіллєвих заходів, для чого скласти Єдиний план відвідувань бібліотеки різними класами.

 2. Надавати допомогу працівникам бібліотеки у поверненні літератури від читачів- боржників.


- на період складання випускних іспитів учні 9,11 класів зобов'язані надавати адміністрації школи довідки з ХОДБ про те, що вони не є

і

боржниками даної установи.

^ 3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

3.1. Функції співпраці

Програма співпраці обласної дитячої бібліотеки та ХЗШ № 36 включає 7 функцій.

 1. Інформаційно-освітня

 2. Соціальна

 3. Інтелектуальна

 4. Самоосвітня

 5. Культурологічна

 6. Виховна

 7. Комунікативна

^ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЯ ФУНКЦІЯ СПІВПРАЦІ

Мета: Виховання потреби до освіти і розвитку власних здібностей

Задача: Озброїти школярів методами пізнання й аналізу теоретичних положень наук, навичками систематичної роботи з джерелами інформації..

Учасники - учні школи, вчителі, батьки, бібліотекар.

Форми роботи:

 1. групове бібліографічне інформування.

 2. тематичні виставки „Пізнай себе"

 3. бібліографічний огляд „Чи легко бути молодим"

 4. проведення уроків позакласного читання. Бесіди, вікторини, дні інформації.

 5. Літературні вечори, читацькі конференції

 6. Усний журнал „Мистецтво бути собою"

Мета: Адаптація учнів до соціальних умов сучасного суспільства.

Задачі: Допомогти учням адаптуватись і жити в умовах високого динамізму всіх суспільних процесів, вміти зберегти людську особистість, вміти жити в гармонії з суспільством, природою, самим собою.

Учасники: учні школи, вчителі, бібліотекар.


Форми роботи: Книжкові виставки „Пізнай себе", „Мистецтво володіти собою", „На порозі вибору професій".

Усний журнал: „ На шляху до себе", „Здібності і талант людини".

День здоров'я: „Здоровий спосіб життя" (тиждень)

Клуб спілкування: „ Ти і суспільство" „Суспільство, в якому ти живеш".

Мета: Формування високого рівня інтелекту.

Задачі: Сформувати творчу, гуманістично - орієнтовану особистість, здатну реалізувати свої природні здібності і талант, допомогти побудувати перспективу свого інтелектуального життя.

Учасники: учні, вчителі, батьки, бібліотекар.

Форми роботи:

 1. Книжкові виставки „Розвивай свою пам'ять", „Талант та обдарованість"

 2. Інтелектуальний клуб знавців літератури.

 3. Інтелектуальне казино „Ерудит".

 4. Презентація книг, журналів.

 5. Інтелектуальний аукціон ідей.

 6. Виставка-презентація нових надходжень.

 7. Виставка книг „На допомогу батькам".

 8. Бібліотечна гра „Що?, Де? Коли?".

 9. Бесіда „Твої перші книги".

10.Бесіда - гра „ Лоцмани книжкових морів"

11. .День казки.

12.День фантазера.

^ САМООСВІТНЯ ФУНКЦІЯ СПІВПРАЦІ

Мета: Формування умінь самоосвітньої діяльності.

Задачі: Найповніше забезпечити потреби школярів в літературі; формувати практичні вміння та навички аналітико-синтетичної роботи з книгою, вміння вести конспект, запис прочитаного.

Учасники: учні, бібліотекар.

Форми роботи:

 1. Книжкова виставка „Вчись вчитися та пізнавати", „Від самоосвіти до творчості".

 2. Читацька конференція „Шлях пошуку істини"

Мета: Формування високого рівня культури

Задачі: Поглиблювати знання читачів-учнів з історії культури, культури розвитку українського народу, нації, людства. Вміння розуміти історію та культуру своєї держави та інших держав світу.

Учасники: Учні, батьки, вчителі, бібліотекар.

 1. „Червона калина" проект.

 2. Бібліографічний огляд „Світогляд українського народу"

 3. Книжкові виставки „ Духовні скарби українського народу", „ Я. Земля. Всесвіт", „Ой, яка чудова українська мова"

 4. Літературна вітальня „Місто, в якому ми живемо".

Мета: Виховання громадянина - патріота правової держави.

Задачі: Формування громадянина-патріота, прищеплення навичок правової культури та законослухняності(!), поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів.

Учасники: Учні школи. Бібліотекар.

Форми роботи:

 1. Екскурсії з вивчення культурного минулого та сьогодення Харківщини;

 2. Пошукова робота „Видатні письменники і художники Харкова"

 3. Зустрічі з видатними людьми Харківщини.

 4. Робота гуртка „Зеркальная струя".

 5. Робота у МАН..

Мета: Навчити досконалому користуванню сучасними засобами інформації.

Задачі: Повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, інформації батьківської громадськості, систематичне ознайомлення читачів з традиційними і нетрадиційними носіями інформації.

Учасники: Вчителі, бібліотекар. Форми роботи:

 1. Виставка нових надходжень „На хвилину зупинись, нову книгу подивись".

 2. Дні інформації.

 3. Картотека бібліотечно-бібліографічної інформації „Цікаві статті".

 1. Виставка-сюрприз „Книгу берегти - життя її продовжити".

 2. Виставка-перегляд „Цей чудовий світ поезії".

 3. Тиждень інформації.

 4. Предметні тижні.

 5. Свято книги.

 6. Акція „Живи, книго!".

10 .Вікторина „Подорож до казки"

11 .Година творчості „Я хочу прочитати Вам".^ 3.2. ЦИКЛОГРАМА СПІЛЬНИХ ПАРТНЕРСЬКИХ ЗАХОДІВ


СІЧЕ II Ь№№ пп.

Число

Зміст

Учасники

Відповідальні

1.

5

Конкурс малюнків ,.Що несе нам рік Новий"

1-4
2.

7

Різдвяний серпантин3.

22

День Соборності України

„Лише одна на світі Україна".

8-9
4.
Зустріч з поетом, членом Національної спілки письменників України В. Верховенем5.
Краєзнавчий круїз „Моя родина. Моя Україна"

6 кл.

Бібліотекар Батьки

6.
Інформаційна бесіда „Я - нова книга"

Учні, вчителі

бібліотекар

7.
Бесіда «Читай про місто»

1-4 кл

Бібліотекар

8.
Прем'єра електронного підручника „Біологія - 9 кл"

9кл.

Вч. біології Бібліотекар

9.
День інформації „Книги берегти - життя її продовжити"

6 кл.

Бібліотекар

10.
Бесіда „Які книги читають ваші діти"

Батьки

Бібліотекар

11.
Виставка книг „На порозі вибору професії"

Батьки, учні 11 кл.

Кл.кер. Бібліотекар


л ю т и й№№ пп.

Число

Зміст

Учасники

Відповідальні

1.

15

До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Конференція „Доторкнись душею до подвигу"

10 кл.

кл.керівник
2.

21

Міжнародний день рідної мови

Бесіда „0, слово рідне! Золоте зернятко»

Бібліотекар 1 -4 кл.


Вікторина „Цей дивовижний світ казки

1 -4 кл

Бібліотекар

4.
Літературний вечір „День св.Валентина"

9-11 кл

Кл.керівник

5.
Засідання клубу спілкування „Суспільство в кому ти живеш"

10-11 кл

Кл.кер. Бібліотекар

6.
Тиждень бібліотеки6.1.
1 день

- День відкритих дверей

- Бібліотечний урок ,, 3 книгою в дорогу знань"

- Анкетування вчителів і учнів „Кабінет № 1 в школі. Яким він є і яким має бути?"

- Виявлення найактивнішого читача та читаючого класу

- Екскурсія до бібліотеки

Учні 1-11 класів

Учні 1-11 класів

Учні 1-11 класів 1 -4 класи

Бібліотекар

Пси холог

Члени гуртка Бібліотекар

6.2.
2 день

„Як живеш,підручнику?"

Бесіда „Скільки коштує безкоштовно?" „Збережемо підручники -збережемо ліс"

Рейд- перевірка стану підручників

5 клас 7 клас

Учні 1-11 кл.

Бібліотекар

Класні кер. Бібліотекар Члени гуртка

6.3
3 день

- Вчимося бути читачами Бібліотечний урок пропаганди бібліографічних знань

2 клас

Бібліотекар

6.4
4 день

„Живи,бібліотеко!"

Виставка кращих підручників. Вікторина „Як користуватися книгою"

Учні 1-11 кл. 2 клас

Члени гуртка Бібліотекар

7.
Бесіда з батьками „Організація домашнього читання учнів"

Батьки

Бібліотекар

БЕРЕЗЕНЬ№№ пп.

Число

Зміст

Учасники

Відповідальні

1.

6

До міжнародного жіночого дня Свято ..Мамине свято"

1 -4 класи

Батьки

Кл. керівники

2.

7

Етнографічне свято „Тарасова світлиця"

Кн.. виставка „Живе в нас спів святий Тараса"

5-7 класи
3.

21

До всесвітнього дня поезії Літературний вернісаж „Його солов'їна далечінь" (до дня народження українського поета В.Сосюри)

11 класи

Вчителі укр.. мови

Бібліотекар

4.

27

До Міжнародного дня театру Подорож до театру

7-8 класи

Батьки

Кл. керівники

5.
Конкурс читців „Дав я людям Кобзаря"

8-9 класи

Вч.

Укр..мови

6.
Презентація нової книги
Бібліотекар

7.
Літературна вітальня „Місто в якому ти живеш"

6 кл

Вч.географіїІнтелектуальний аукціон ідей. Конференція для вчителів „Проблеми шкільного підручника"

Вчителі

Вчителі Бібліотекар

9.
Конференція з батьками „Створення інформаційного комфорту сім'ї"

Батьки Вчителі

Вчителі бібліотекар

№№ пп.

Число

Зміст

Учасники

Відповідальні

1.

9

До Дня Перемоги

Виставка- реквієм - „Солдати

Перемоги"

Концерт „Музи вели в бій"2.

20

Бесіда „Азбука міської вулиці"

1-4 кл

Кл.керівник

3.

24

„І сонцем слово засіяло!"

1-4 кл
4.

25

Подорож „Ти - пасажир" по місту

Батьки 4 кл.
5.

31

До Міжнародного дня боротьби з

тютюнопалінням.

Бесіда «Дымящий ад.»

Батьки 9-11 кл.
6.
День казки „До нас прийшла казка"

1 кл

Бібліотекар

7.
Бесіда з батьками „Які книги читати влітку?"

Батьки

БібліотекарЧЕРВЕНЬ
Число

Зміст

Учасники

Відповідальні
1

До Міжнародного дня захисту дітей. Світо-розвага „Дитинство - це ти і я"

1-5 кл

Батьки

2.

22

До 67 річниці Великої Вітчизняної війни.

Урок мужності „Попіл знищених стискає душу"

Подорож „Туристичними стежками Харківщини"

7 кл

Батьки

Кл.керівник

3.

26

До Міжнародного дня боротьби з наркоманією.

9-11 кл

Кл.керівник

4.

28

До дня Конституції України Усний журнал „Квітуча, славна Україно, ти наша ненька золота"

8 кл

Заст..з вих. роботі


ЛИПЕНЬ

№№ пп.

Число

Зміст

Учасники

Відповідальні

1.
День казки

Подорож „В країні казкових звірів" до зоопарку

104 кл

Батьки

2.
День фантазера

Свято „Увлекательная страна Фантазерия»

1 -5 кл

Батьки Бібліотекар

3.
Інформаційна година „Народи, які зникли"

7-8 кл

Вч. Історії

4.
Конкурс малюнків „Фантазери м.Харкова"
Вч.малювання

5.
Бесіда - гра „Лоцмани книжкових морів"

5 кл

Бібліотекар

6.
День здоров'я

Учні

Вч.фіз-ри


СЕР ПЕ НЬ

№№ пп.

Число

Зміст

Учасники

Відповідальні

1.

23

До Дня державного прапора України. Засідання інтелектуального клубу „Ерудит"

9кл

Бібліотекар

2.

24

До Дня незалежності України. Бесіда „ Свою Батьківщину любіть". Виставка „Україна! Мій краю рідний"

7-9
3.
Читацька конференція „Шляхи пошуку істини"

11 кл.

Кл.кер. бібліотекар


ВЕРЕСЕНЬ

№№ пп.

Число

Зміст

Учасники

Відповідальні

1.

16

Тиждень інформації „Нові книги"

Бібліотекар
2.

20

День інформації „Що переможе книга чи Інтернет?"

Урок „Культура зовнішнього вигляду"

8 кл 1-4 кл

Бібліотекар

3.

22

До Дня партизанської слави Бесіда „Пам'ятаємо героїв імена"

До Дня визволення Харкова від фашистських Загарбників.

Година інформації. „Не забути нам цю дату".

5-7 кл30

До Всеукраїнського дня бібліотек Свято „Книга найвище творіння"

5-7 кл

Бібліотекар

5.
Акція „Живи, книго!"5.1.
Бесіда „Про відповідальність за збереження книги"

Учні

Батьки

Вчителі

Бібліотекар

5.2.
Бібліотечний урок „Історія книги"

2 кл

Бібліотекар

5.3.
Екскурсія до обласної дитячої бібліотеки

1 кл

Бібліотекар

5.4.
Бесіда „Як користуватися книгою"

1-4 кл

Бібліотекар

5.5.
Засідання гуртка „Живи, книго"6.
Анкетування по змісту інформаційного збірника з предметів на навчальний рік.

Учителі

Бібліотекар


ЖОВТЕНЬ

№№ пп.

Число

Зміст

Учасники

Відповідальні

1.

14

516-РІЧЧЯ Українського козацтва свято „Лицарі народної волі"

6 кл

Кл.керівникиДо річниці голодомору в Україні. Година-спогад „Ще довго пам'яттю болітиме душа"

5-11-кл.

Бібліотекар
4

До Всесвітнього дня захисту тварин. Екологічний круїз „У пошуках синього птаха"

1-4 кл

Вч.біології бібліотекар


Л И С Т О П А Д

№№ пп.

Число

Зміст

Учасники

Відповідальні

1.

9

День української писемності і мови „Плекаймо рідну мову" Бесіда „Рідна мова сонцесяйна"

7-8 кл 1-4 кл
2.

16

До Міжнародного дня толерантності. Бесіда „Добро. Зло. Толерантність" Вих.година „Якщо друг у тебе є. життя радісним стає"

9-10 кл. 1 -4 кл

Бібліотекар

л

20

До Всесвітнього дня прав дитини. Бесіда „Мої права. Мої обов'язки"

Науково-творча конференція Малої академії наук

6-8 кл. 4-11 кл

Вчителі


ГРУДЕНЬ

№№ пп.

Число

Зміст

Учасники

Відповідальні

1.

1

До Міжнародного дня боротьби зі СНІДом. Бесіда-застереження. В капкане белой смерти.

Виховна година „Я обираю здоровий спосіб життя"

9кл

Кл.кер.

2.
До Міжнародного дня інвалідів

Година милосердя „разом усе переможемо"

Бесіда „Доброта - це краса людської душі"

Інформаційна година „Перші кроки до економіки"

5-6 кл

бібліотекар

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Колосай Л.А.

На допомогу шкільному бібліотекарю// Шкільний світ - 2000-2001.

2. Гільманова Л.В..

Спільна робота шкільних і дитячих бібліотек України з інформаційно-бібліографічного забезпечення школярів.// Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук.пр. НБУВ.-Вип.І-К., 1998.

3. Дудіна Н.Г.

Інформаційна робота шкільного бібліотекаря// Шкільн.світ.- 2000 - № 21.

4. Колосай Л.А.

Технології бібліотечно-інформаційної діяльності// Джерело пед.майстерності. Шкіл. Бібліотека: Наук-метод. Бюлетень.-Вип. № 4 (24). - Х.,1999

5. Хімчук О.

Забезпечення інформаційних потреб учнів старших класів бібліотеками шкіл нового типу//Бібліотека. Інформація. Суспільство.-К., 1998.

6. Кратний справочник школьного библиотекаря/ О.Р. Старовойтова. при участии Т.И
Поляковой и Ю.В. Лисовской; Под редакцией Г.И. Поздняковой. - СПб: Профессия
2001.


Скачати 349.2 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації25.09.2011
Розмір349.2 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх