Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором історія України icon

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів шкіл для дітей сліпих та зі зниженим зором історія України


Схожі
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних...
Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних...
Програма історія для 5-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих...
Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8
повернутися в початок
скачать^ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ


(інтегрований курс)

6-й клас

(70 год)

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

ВСТУП
Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу та підручником.
^ Вступ до історії стародавнього свту. Періодизація історії людства. Своєрідність епохи Стародавнього світу як першого періоду в історії людства. Історичні джерела. Відлік часу в історії.

Учень:
називає хронологічні межі історії стародавнього світу, основні види історичних джерел.
Правильно застосовує відлік часу до н. е. та н. е.
Пояснює поняття: “стародавній світ”, “історичне джерело”, “археологічні пам’ятки”.
^ Наводить приклади історичних джерел.
Висловлює судження про своєрідність епохи стародавнього світу.

3

Тема 1. ^ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ
Виникнення людини. Залюднення Європи. Основні теорії походження людини. Поява пралюдей, їх розселення на території Європи і, зокрема, на Україні.
^ Освоєння давньою людиною теренів Європи. Зміни природних умов. Найвідоміші стоянки на території Європи і, зокрема, на Україні.
Поява людини сучасного типу.
“Людина розумна”: розселення, зовнішній вигляд. Життя та заняття.
^ Виникнення рільництва і скотарства. Криза мисливства. Перші землероби та скотарі. Формування суспільства і влади. Зародження ремесла. Найдавніші металурги. Розвиток громади. Первісні системи влади.
^ Перші землероби та скотарі на території України. Трипільська археологічна культура. Господарство, побут і духовне життя носіїв трипільської культури. Скотарі степу.
^ Культура та вірування людей за первісних часів. Поява знань, їх прикладний характер. Поява мистецтва та релігійних вірувань.

Учень:
називає хронологічні межі палеоліту, неоліту, енеоліту та бронзового віку; основні заняття людей за різних періодів первісного суспільства; головні винаходи людства доби пізнього палеоліту, мезоліту, неоліту, енеоліту, характерні риси духовного життя найдавніших мисливців, скотарів і землеробів; найвідоміші стоянки в Україні на різних етапах кам’яного та мідно-кам’яного віку.
^ Показує на карті місця палеолітичних стоянок, напрямки залюднення Європи, зокрема території України, території розселення представників землеробських та скотарських культур.
Застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни: “культурний шар”, “стоянка”, “людина розумна”, “палеоліт”, “мезоліт”, “неоліт”, “енеоліт”, “археологічна культура”, “трипільська культура”, “осілий і кочовий спосіб життя”, “релігія”.
^ Описує життя найдавніших та давніх людей, “людини розумної”, носіїв трипільської культури.
Порівнює основні типи людини, її занять та способу життя за палеоліту; спосіб життя носіїв землеробських та скотарських культур за енеоліту;
^ Висловлює судження про походження людини, культури і релігії.

1

Узагальнення
1

Тематичне оцінювання
5

Тема 2. ^ ДАВНІЙ ЄГИПЕТ
Утворення Єгипетської держави. Природно-географічні умови Єгипту. Ніл. Населення. Об’єднання Єгипту. Влада і культ фараона. Будівництво пірамід.
^ Господарське і повсякденне життя. Суспільство. Зрошувальне землеробство. Повсякденне життя. Ремесла. Структура суспільства. Органiзація виробництва.
^ Розквіт Давньоєгипетської держави. Перетворення Єгипту в могутню державу в середині II тис. до н. е. Реформа Ехнатона. Війни Рамзеса II з хеттами. Занепад Єгипту наприкінці II тис. до н. е.
^ Релігія, міфологія, культура Давнього Єгипту. Давньоєгипетські міфи. Найдавніші культи. “Суд Озіріса”. Релігія в житті єгиптян. Писемність і освіта. Наукові знання. Література. Архiтектура та мистецтво.

Учень:
називає час утворення єдиної держави у Єгипті, правління Тутмоса ІІІ, Ехнатона, Рамзеса ІІ, правильно застосовує відлік років до нашої ери; імена найвідоміших фараонів, головних давньоєгипетських богів, заняття єгиптян, найважливіші досягнення давньоєгипетської культури, господарства, структури суспільства, побуту давніх єгиптян.
Показує на карті долину ріки Ніл, територію Єгипетської держави, район найбільших пірамід, основні столиці Єгипту, напрямки військових походів єгиптян (в Нубію, Палестину, Сирію).
Застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни: “держава”, “цивілізація”, “фараон”, “жрець”, “ієрогліф”, “папірус”, “міф”.
^ Описує умови життя та праці давніх єгиптян, пам’ятники писемності.
Наводить приклади відбиття у міфах та релігії життя єгиптян, розвитку культури.
^ Пояснює вплив природних умов на життя людей у Давньому Єгипті.
Визначає особливості держави у Давньому Єгипті, господарського і духовного життя.

1

Узагальнення
1

Тематичне оцінювання
5

Тема 3. ^ ПЕРЕДНЯ АЗІЯ
Найдавніші держави Дворіччя. Давній Вавилон. Природа і населення Дворіччя. Тигр і Євфрат. “Міста-держави” III тис. до н. е. Піднесення Вавилона. Хаммурапі та його закони. Господарське і повсякденне життя. Суспільство. Міфи.
^ Ассирія. Ассирія в II тис. до н. е. Утворення та розквіт Ассирійської імперії. Загибель Ассирії.
Фінікія. Фінікійські “міста-держави”. Фінiкійські мореплавці. Заснування колоній.
^ Давньоєврейське царство. Заселення євреями Палестини, виникнення Ізраїлю та Іудеї. Царство Давида і Соломона. Рух пророків. Палестина під іноземним пануванням.
^ Халдейське царство. Утворення Халдейського царства. Розбудова Вавилона. Завоювання Вавилонії персами.

Перська держава. Природа та населення Іранського нагір’я. Виникнення Перської держави. Царювання Дарія I. Загибель Перської держави.
^ Кіммерійці та скіфи на території сучасної України. Кіммерійці. Скіфи: розселення, заняття, духовний світ. Скіфо-перські війни. Велика Скіфія.

Учень:
називає час, на який припадає поява та розквіт Вавилона, Ассирії, Фінікії, Давньоєврейського і Халдейського царств, Перської держави, Великої Скіфії, походів Дарія І; найвідоміших правителів держав Дворіччя; заселення кіммерійцями, скіфами Північного Причорномор’я;
культурні здобутки та особливості релігії народів Передньої Азії.
^ Показує на карті територію Дворіччя, Давнього Вавилона, Ассирії, Фінiкії, Давньоєврейського і Халдейського царств, Перської держави, важливі територіальні зміни цих держав, напрями походів ассирійських і перських царів.
Застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни: “клинопис”, “закон”, “імперія”, “місто-держава”, “пектораль”.
^ Описує найзначніші пам’ятки культури народів Передньої Азії.
Порівнює географічні умови Дворіччя та Давнього Єгипту, вірування їх народів, культурні здобутки населення Дворіччя та Давнього Єгипту.

Пояснює вплив природних умов на життя людей та їх релігійні вірування у Дворіччі, причини загибелі держав у Передній Азії.
Визначає внесок держав Передньої Азії у світову культуру, особливості господарювання народів Дворіччя.

1

Узагальнення
4

Тема 4. ^ ДАВНІ ІНДІЯ І КИТАЙ
Давня Індія. Природно-географічні умови Індії. Найдавніша цивілізація в долині Інду. Прихід аріїв. Поява цивілізації в долині Гангу. Господарське та повсякденне життя. Держава Ашоки. Варни і касти.
^ Релігія та культура Давньої Індії
Найдавніші культи. Буддизм. Індуїзм. Культура.
Давній Китай. Природно-географічні умови. Господарське та повсякденне життя. Давньокитайські імперії. Велика китайська стіна.
^ Релігія та культура Давнього Китаю
Міфи та релігійні уявлення. Конфуцій і конфуціанство. Культура.

Учень:
називає час виникнення цивілізації в Індії та Китаї, розквіту Індії за царя Ашоки, появи могутньої держави в Китаї за Цінь Шіхуанді;
найвідоміших правителів Індії та Китаю, засновників буддизму та конфуціанства;
особливості природних умов, основні досягнення культури Індії та Китаю; варни і касти в Індії;
характерні риси господарського та суспільного життя Індії та Китаю.
^ Показує на карті центри індійської та китайської цивілізацій, території держави Мауріїв та імперії Цінь. Великий китайський мур.
Застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни: “буддизм”, “конфуціанство”, “варни”, “касти”.
^ Описує умови життя стародавніх індійців та китайців, пам’ятки культури та писемності.
Наводить приклади розвитку культури в Індії та Китаї, розквіту і занепаду стародавніх держав в Індії та Китаї.
Визначає вплив природних умов на життя людей та їх релігійні вірування у Індії та Китаї, внесок давніх Індії та Китаю у скарбницю світової культури. Пояснює причини виникнення і занепаду держав у Індії та Китаї.

1

Узагальнення
1

^ Тематичне оцінювання до тем 3 та 4
6

Тема 5. ГРЕЦІЯ В II — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ I тис. до н. е.
Природа й населення Давньої Греції
Природа та географічне положення Балканського півострова і островів Егейського моря. Населення Давньої Греції та довколишніх земель.

^ Мінойська палацова цивілізація
Перекази про найдавнішу історію Греції. Археологічне відкриття мінойської цивілізації, її основні центри. Розквіт і занепад мінойської палацової цивілізації.
^ Ахейська палацова цивілізаія
Перекази про ахейців. Археологічне відкриття ахейської цивілізації, її основні центри. Розквіт і занепад ахейської палацової цивілізації.
^ Греція в ХІ—VІ ст. до н. е.
Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера. Господарське життя. Військова організація та організація влади. Поява писаних законів у Греції. Грецька тиранія. Велика грецька колонізація.
^ Давня Спарт
Виникнення спартанської держави. Закони Лiкурга. Соціальний та державний устрій Спарти. Посилення Спарти у другій половині VІ ст. до н. е.
^ Утворення Афінської держви
Міфи про давню історію Аттики. Об’єднання Аттики. Закони Драконта. Реформи Солона. Тиранія в Афінах. Повалення тиранії і завершення формування афінської держави.

Учень:
називає час розквіту Критської та Мікенської цивілізацій, дату Троянської війни, час відкриття археологами Критської та Мікенської цивілізацій; Гомерівський період в історії Греції, час великої грецької колонізації, реформ Солона, основні грецькі міфи Критського та Троянського циклів, їх героїв, основні заняття греків, характерні риси Критської та Мікенської цивілiзацій.
^ Показує на карті території Критської та Ахейської цивілізацій, Пелопоннес, Лаконіку, Аттику, напрями морських походів ахейців та вторгнення дорійців, напрями грецької колонізації.
Застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни: “тиранія”, “громадянин”, “спартанське виховання”, “колонія”, “метрополія”.
^ Наводить приклади культурних досягнень на Криті й у Мікенах, розквіту і занепаду давньогрецьких держав.
Порівнює соціальний та державний устрій Спарти й Афін.
Визначає вплив природних умов на життя людей та їх релігійні вірування на Балканському півострові та островах Егейського моря.

1

Узагальнення
1

^ Тематичне оцінювання до теми 5
5

Тема 6. ГРЕЦІЯ В V—ІV ст. до н. е.
Греко-перські війни
Перське вторгнення в Грецію. Марафонська битва. Похід Ксеркса. Саламінська битва. Перший Афінський морський союз.
^ Розквіт афінської демократії
Утвердження демократії в Афінах за Перікла. Політичний устрій. Афінське суспільство. Основні принципи афінської демократії, права і обов’язки громадянина. Пелопоннеська війна.
^ Побут, традиції і господарювання греків. Грецька культура
Повсякденне життя, звичаї й традиції стародавніх греків. Сім’я та шлюб, виховання дітей.

Грецька економіка. Релігія. Міфи про богів та героїв. Основні релігійні центри. Релігійні свята. Олімпійські ігри. Виникнення науки. Література і театр. Ораторське мистецтво. Архітектура, скульптура.
^ Античні міста-держави у Північному Причорномор’ї. Найголовніші міста-колонії. Суспільне, господарське та духовне життя у колоніях.

Учень:
називає час греко-перських війн, початку Олімпійських ігор, правління Перікла в Афінах, Пелопоннеської війни; утворення античних колоній у Причорномор’ї; характерні риси тиранічного й демократичного правлінь, полiтичного устрою Афін доби Перікла; найзначніших політичних та культурних діячів Греції, архітектурні стилі (дорійський, іонійський, коринфський), головні заняття греків, імена грецьких героїв та міфічних персонажів.
^ Показує на карті перебіг греко-перських війн та місця основних битв, античні колонії Північного Причорномор’я.
Застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни: “демос”, “демократія”, “тиранія”, “громадянин”, “спартанське виховання”, “атлет”, “стратег”, “Олімпійські ігри”, “колонія”, “метрополія”.

Описує умови життя давніх греків, пам’ятки культури та писемності; життя у грецьких містах-колоніях Північного Причорномор’я.
Визначає внесок грецької цивілізації у світову культуру, наслідки греко-перських війн, Пелопоннеської війни.
Пояснює причини створення грецьких колоній у Північному Причорномор’ї.

1

Узагальнення
3

Тема 7. ЕЛЛІНІЗМ
Криза грецької державності та піднесення Македонії
Політична роздробленість Греції і усобиці в середині ІV ст. до н. е. Посилення Македонії за часів Філіппа II. Підкорення Греції Македонією.
^ Східний похід Олександра Македонського
Перебіг Східного походу, основні битви. Створення держави Олександра Македонського.
Елліністичні держави в IV—II ст. до н. е. Елліністична культура
Утворення та розквіт елліністичних держав. Суть еллінізму. Культура і наука.

Учень:
називає час політичної роздробленості Греції, існування імперії Олександра Македонського та елліністичних держав, дати правління Філіппа ІІ та Олександра Македонського;
історичних діячів, пам’ятки культури епохи еллінізму;
характерні риси еллінізму.
^ Показує на карті територію Македонського царства у середині ІV ст. до н. е., імперію Олександра Македонського, елліністичних держав, напрями походів Олександра Македонського, місця головних битв.
Застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни: “еллінізм”, “гегемонія”.
^ Описує пам’ятки культури епохи еллінізму, Олександрію Єгипетську, основні битви Східного походу.
Наводить приклади могутності держави Олександра Македонського, проявів рис характеру Олександра Македонського, розвитку культури епохи еллінізму.
Пояснює причини втрати Елладою незалежності, розпаду держави Олександра Македонського.

1

Узагальнення
1

^ Тематичне оцінювання до тем 6 та 7
3

Тема 8. ДАВНІЙ РИМ У VІІІ—І ст. до н. е.
Природні умови Італії та виникнення Риму
Природа і населення Апеннінського півострова. Виникнення Рима та правління царів.
^ Римська республіка V — середини III ст. до н. е.
Римська республіка: організація влади, суспільство. Господарювання римлян. Боротьба плебеїв і патриціїв у Римі. Завоювання Римом Італії. Боротьба Риму за панування в Середземномор’ї.

^ Римська республіка. ІІ—І ст. до н. е.
Війни Риму в Східному Середземномор’ї. Суспільно-політична боротьба в Римі. Римське суспільство II—I ст. до н. е. Диктатура Сулли. Перший тріумвірат.

Учень:
називає час утворення Римської республіки, завоювання Римом Італії, виникнення Риму, війн Риму з Карфагеном, встановлення диктатури Сулли, повстання Спартака, першого тріумвірату;
історичних осіб цієї доби, головних богів римського пантеону, основні джерела рабства;
характерні риси Римської республіки, римського права.
^ Показує на карті Апеннінський півострів, міста Рим, Карфаген, території, завойовані Римською республікою у ІІ ст. до н. е.

Застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни: “республіка”, “консул”, “народний трибун”, “право”, “вето”, “патриції”, “плебеї”, “сенат”, “легіон”, “тріумф”, “провінція”, “гладіатор”.
Порівнює грецьку і римську системи державного правління, грецьку та римську міфологію, умови життя, господарство та побут греків та римлян.
^ Наводить приклади політики Риму “Розділяй і володарюй”, суспільно-політичної боротьби в Римі у ІІ—І ст. до н. е.
Пояснює причини ліквідації царської влади і встановлення республіки, причини війн Риму з Карфагеном.

1

Узагальнення
5

Тема 9. ^ ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ
Диктатура Гая Юлія Цезаря
Встановлення диктатури Гая Юлія Цезаря. Другий тріумвірат і загибель республіки.
^ Римська імперія в I—II ст. н. е.
Принципат Августа. Правління династії Юліїв-Клавдіїв і Флавіїв. Династія Антонінів.
Римська релігія та культура
Римська релігія. Культура доби республіки. Культура імператорського Риму. Література. Основні архітектурні пам’ятки. Мистецтво.
^ Місто Рим і життя його мешканців
Життя столиці. Побут римських громадян, їхні звичаї та традиції. Римська сім’я та виховання дітей.
Виникнення християнства
Початкова історія християнства. Ісус Христос. Перші християнські громади. Ставлення римських імператорів до християн.

Учень:
називає час громадянської війни у Римі, диктатури Гая Юлія Цезаря, правління Октавіана Августа, життя Ісуса Христа, виникнення християнства;
найзначніших історичних діячів; держави, завойовані Римом, органи влади імперії.
^ Показує на карті напрями походів Гая Юлія Цезаря, територію Римської імперії в І ст. н. е.
Застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни: “імперія”, “імператор”, “диктатор”, “християнство”, “апостол”, “Старий Заповіт”, “Євангеліє”.
^ Описує повсякденне життя римлян, архітектурні пам’ятки.
Порівнює християнство і релігію греків і римлян, побут і традиції римлян і греків.
Пояснює причини громадянських війн у І ст. н. е., вбивства Гая Юлія Цезаря.

1

Узагальнення
1

Тематичне оцінювання до тем 8 та 9
4

Тема 10. ^ ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ
Римська імперія у III ст. н. е.
Кризові явища в Римській імперії. “Солдатські” та “сенатські” імператори. Вторгнення варварів.

^ Пізня Римська імперія IV—V ст. н. е.
Реформи Діоклетіана і Константина. Римська імперія в IV ст. н. е.
Християнська церква
Оформлення церковної організації. Константин I Великий, його політика щодо християнства. Перші собори. Християнство як державна релігія Римської імперії.
^ Падіння Західної Римської імперії
Варвари і Рим. Захоплення Риму варварами. Утворення “варварських королівств”.

Учень:
називає час вторгнення “варварів”, реформ Діоклетіана і Константина, прийняття християнства як державної релігії Римської імперії, вторгнення гунів, дати поділу Римської імперії на Західну і Східну, падіння Західної Римської імперії; “варварські” племена, які поселилися на території Римської імперії, основні реформи Діоклетіана та Константина.
^ Показує на карті територію Римської імперії у ІІІ ст. н. е., м. Константинополь, територію розселення “варварських” племен, напрями вторгнення гунів і вандалів.
Застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни: “Велике переселення народів”, “варвар”, “вандалізм”.
Порівнює становище християнської церкви у І—ІІ та ІV—V ст. н. е.
^ Наводить приклади кризових явищ у Римській імперії, зміни ставлення держави до християнської церкви.
Пояснює причини кризи Римської імперії, її поділу на Західну і Східну, падіння Західної Римської імперії. Визначає місце історії стародавнього світу в історії людства.

1

Узагальнення
3

Тема 11. ^ ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ
Слов’яни напередодні Великого переселення народів
Історичні джерела з історії слов’ян. Прабатьківщина слов’ян. Суспільне, господарське життя і духовний світ давніх слов’ян.
^ Сусіди давніх слов’ян
Римський період грецьких міст-держав Північного Причорномор’я. Боспорське царство. Пізні скіфи на Дніпрі та в Криму. Сармати. Готи та гуни на теренах України.
^ Слов’яни під час Великого переселення народів. Напрямки розселення слов’ян. Витоки українського народу.

Учень:
називає час Великого переселення народів, вторгнення готів, гунів; народи, що населяли територію України у ІІІ ст. до н. е. — VІ ст., особливості речових пам’яток давніх слов’ян; основні історичні джерела з історії давніх слов’ян, заняття давніх слов’ян, головних персонажів слов’янської міфології;
характерні риси суспільного, господарського, духовного життя слов’ян.
^ Показує на карті територію розселення склавинів і антів, напрямки вторгнення готів і гунів; напрями та території розселення слов’ян під час великого переселення народів;
Застосовує та пояснює на прикладах поняття та терміни: “давні слов’яни”, “венеди”, “анти”, “склавини”, “Велике переселення слов’ян”.
^ Наводить приклади взаємин слов’ян з готами і гунами та Візантією.
Визначає вплив Великого переселення слов’ян на формування сучасних східнослов’янських народів.
^ Висловлює судження щодо прабатьківщини слов’ян, витоків українського народу.

1

Узагальнення
1

^ Тематичне оцінювання до тем 10 та 11
2

Узагальнювальне повторення
3

^ Резервний часзалишити коментар
Сторінка2/8
Дата конвертації25.09.2011
Розмір1.82 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8
плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх