Законодавча база icon

Законодавча база


Схожі
Донецький національний медичний університет ім. М.Горького

Бібліотека


ГОЛОДОМОР НА УКРАЇНІ(1931-1933 р.р.)


Рекомендаційний бібліографічний покажчик


Донецьк, 2008

Справжній бібліографічний покажчик літератури містить у собі монографії, збірники статей, матеріали наукових конференцій і з'їздів, автореферати дисертацій, бібліографічні покажчики, статті з періодичних видань, опубліковані в центральних і місцевих видавництвах за період 1990-2008 р.р.

Покажчик складається з 4 розділів:

  1. Законодавча база.

2. Український голокост.

  1. Страшна година: Голодомор на Донеччині.

4. Барва смерті – 33-ій.

Матеріал усередині розділів розташований за абеткою авторів або назв творів.

Бібліографічний опис складений згідно діючих стандартів, але зважаючи на те, що не всі видання є в фондах бібліотеки, в описах можуть бути пропущені деякі бібліографічні елементи. Бібліографічні описи видань, які позначені "зірочкою" не звірені на "de visu" за відсутністю їх у фондах бібліотеки.

Покажчик призначен для використання студентами, викладачами унверситету та усіма зацікавленими особами.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик не претендує на вичерпну інформацію.

Зауваження та побажання просимо повідомляти по телефонах:

95-53-72 - директор бібліотеки

95-91-30 – інформаційно-бібліографічний відділ,

або електронною поштою boss_lib@dsmu.edu.ua

biblio@dsmu.edu.ua


Пекельні цифри та слова

У серце б,`ють неначе молот.

Немов проклятий ожива

Рік тридцять третій.

Голод - голод

У люті сталінській страшній

Тінь смерті шастала по стінах.

Сім мліонів, Боже мій,

Недолічила Україна.

Тарасенко І.Г.

Голодомор 1932-1933 років в Україні назавжди залишиться в пам'яті українців однією з найстрашніших сторінок нашого минулого. Ця сторінка сприймається суспільством передусім на емоційному рівні. Але в той же час Голодомор - це історичне явище, яке відбувалося у конкретний час, у конкретному місці і є наслідком дій конкретних осіб. Саме за менш ніж календарний рік в Україні загинули мільйони безвинних жертв.

За даними вчених, найбільш постраждали від голоду тодішні Харківська і Київська області (теперішні Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська). На них припадає 52,8% загиблих. Смертність населення тут перевищувала середній рівень у 8-9 і більше разів. У нинішніх Вінницькій, Одеській, Дніпропетровській областях рівень смертності був вищий у 5-6 разів, у Донбасі - у 3-4 рази. Фактично голод охопив весь Центр, Південь, Північ та Схід сучасної України.

Українці повинні знайти в собі мужність визнати і переконати інших, що нація стала жертвою страшного злочину, який ніколи не повинен повторитися. Ми маємо усвідомити, що сьогоднішнє населення України є нащадками тих, хто вижив у ті страшні часи. Але нас могло б бути набагато більше...

^ Розділ I. Законодавча база

1.Україна. Закони. Про голодомор 1932-1933 років в Україні: закон України № 376-V: [принят Верхоною Радою 28 листопада 2006 р. ] // Голос України. - 2006. - 1 груд. (№ 228). - С.6.


2.Україна. Президент (2005 -; В.А. Ющенко) Про оголошення в Україні 2008 року Роком пам'яті жертв Голодомору: Указ... 24 листоп. 2007 р. № 1144 // Урядовий кур'єр. - 2007. - 28 листоп. (№223). - С.2.


3.Україна. Президент (2005-; В.А.Ющенко). Про вшанування жертв та постраждалих від голодоморів в Україні : Указ від 08.11.2005 № // Урядовий кур'єр.- 2005. – 8 листоп. ( № 212).- С. 2.


4.Україна. Верховна Рада. Про Звернення до Українськогоо народу учасників спеціального засідання Верховної Ради України щодо вшанування памяті жертв голодомору 1932-1933 років: Постанова... 15 трав. 2003 р. № 789: Звернення до Українського народу... // Голос України. - 2003. - 23 трав. - С.3.


5.Україна. Кабінет Міністрів. Розпорядження, Концепція вiд 27.02.2008 № 364-р. Про схвалення Концепції Загальнодержавної національно-культурної програми дослідження Голодомору 1932-1933 років в Україні та увічнення пам'яті його жертв на період до 2012 року // Офіційний вісник України. – 2008. - № 17.- С. 61.

Розділ II. Український голокост.

1. Т3 (4Укр)

Б 82 Борисенко, В. Свіча пам’яти: усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках / В. Борисенко.- К.: ВД “Стилос”, 2007.- 288 с.


2. *Великий голод в Українi 1932-1933 рокiв : у 4 т. / виконавчий директор Комiсiї Д. Мейс. - К. : Вид. дiм "Києво-Могилян. акад.", 2008. - Т. 1 : Свiдчення очевидцiв для Комiсiї Конгресу США. - 2008. - 838 с.


3. *Великий голод в Українi 1932-1933 рокiв [Текст] : у 4 т. / виконавчий директор Комiсiї Д. Мейс. - К. : Вид. дiм "Києво-Могилян. акад.", 2008. - Т. 2 : Свiдчення очевидцiв для Комiсiї Конгресу США. - 2008. - 814 с.


4. Т 3 (4Укр)

В 38 Веселова, О.М. Голодомори в Україні 1921 - 1923, 1932 - 1933, 1946 - 1947: Злочини проти народу / О.М. Веселова, В.І. Марочко, О.М. Мовчан; Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Ін-т історії НАН України. — К., 2000. — 262 с.


5. *Геноцид українського народу: історична пам'ять та політико-правова оцінка: міжнар. наук.-теорет. конф. (2000; Київ). Матеріали / ред.: В.А. Смолій; НАН України. Ін-т історії України, Центр дослідж. геноциду укр. народу, Асоц. дослідників голодоморів в Україні. — К.: Вид-во М.П.Коць; Нью-Йорк, 2003. — 595 с.


6. *Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / [В.І. Марочко, С.І. Білокінь, О.М. Веселова [та ін.]. — К.: Наук. думка, 2003. — 888 с.


7. Т3(4УКР)

Г61 Голод-геноцид 1933 року в Украiнi: iсторико-полiтологiчний аналiз соцiально-демографiчних та морально-психологiчних наслiдкiв. - К.;Нью-Йорк: Вид-во М.П.Коць, 2000. - 536 с.


8. *Голодомори в підрадянській Україні: Праці членів Асоц. дослідників голодоморів в Україні / ред.: О. Веселова; Асоц. дослідників голодоморів в Україні, Ін-т історії України НАН України. — К.: Вид-во М.П.Коць, 2003. — 724 с.


9. Т3 (4Укр)

Г 61 Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали / [упоряд. Р. Пиріг].- К.: Видавн. Дім “Києво-Могилянська академія”, 2007.- 1128 с.


10. *Голодомор 1932 - 1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму: матеріали V міжнар. наук. конф. ( 2006; Київ) / ред.: В.М. Чирков; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Міжнар. кадр. акад. — К.: МАУП, 2007. — 211 с.


11. *Голодомор 1932 - 1933 років як величезна трагедія українського народу: матеріали Всеукр. наук. конф. (2002; Київ). / Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Міжнар. кадр. акад. — К., 2003. — 280 с.


12. *Голодомор 1932 - 1933 років: основні дійові особи і механізми здійснення: матеріали Другої Міжнар. наук. конф. ( 2003; Київ) / ред.: В.М. Чиряков; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Міжнар. кадр. акад.. — К.: МАУП, 2004. — 320 с.


13. *Голодомор як засіб політичного терору: матеріали наук.-практ. конф., ( 2003; Вінниця). / ред.: С.Д. Гальчак. — Вінниця: Кн.-Вега, 2004. — 155 с.


14. *Задніпровський, О.І. Голод в історії України: короткий нарис (Х - ХХ ст.) / О.І. Задніпровський; Донец. держ. ун-т, Донец. від-ня Наук. т-ва Шевченка. — Донецьк: Укр. культурол. Центр, 1999. — 85 с.


15. *Іваненко, В.В. Біль і звитяга: ХХ століття в українському вимірі / В.В. Іваненко. — Д.: АРТ-ПРЕС, 2003. — 331 с.


16. *Кіндратенко, А.М. Етнічні війни проти українців / А.М. Кіндратенко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2006. — 280 с.


17. *Колективiзацiя i голод на Українi, 1929-1933 : зб. док. i матерiалiв / упоряд.: Г.М. Михайличенко, С.Н. Шаталiна. - К. : Наук. думка, 1992. - 736 с.

18. *Кому був вигідний голодомор?: зб. ст. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом (МАУП). — К., 2003. — 56 с.


19. Т3(4Укр)

К 64 Конквест, Р. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест.- Луцьк: «Терен», 2007.- 456 с.


20. * Костенко, О.О. Здрастуй, голодоморе!: Метафізика насилля 1932-1933 років / О.О. Костенко. — Х.: Основа, 1998. — 64 с.


  1. *Куліш, А.Ф. Геноцид. Голодомор 1932 - 1933. Причини, жертви, злочинці / А.Ф. Куліш; Асоц. дослідників голодоморів в Україні. — К.; Х., 2001. — 88 с.


22. *Кульчицький, С. В. Цiна "великого перелому" / С. В. Кульчицький. - К. : Україна,1991.-431 с.


23. *Кульчицький, С. В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / С. В. Кульчицький. — К.: Наш час, 2007. — 421 с.


24. *Кульчицкий, С. В. Почему он нас уничтожал? : Сталин и украинский Голодомор. / Станислав Кульчицкий. — К.: АОЗТ «Укр. пресс-группа», 2007. — 207 с.


25. *Кульчицький, С.В. Голод 1932 - 1933 рр. в Україні як геноцид = Голод 1923 - 1933 гг. в Украине как геноцид / С.В. Кульчицький; Ін-т історії України НАН України. — К., 2005. — 220 с.


26. *Кульчицький, С.В. Демографічні наслідки голодомору 1933 р. в Україні / С.В. Кульчицький; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2003. — 191 с.


27. *Неживий, О.І. Голодомори в Україні у ХХ столітті: навч. посіб. / О.І. Неживий; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2007. — 328 с.


28. Т3(4Укр)

Р 65 Розсекречена пам’ять: голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД / [ Упоряд.: В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін, О. Стасюк, Ю. Шаповал].- К.: ВД “Стилос”, 2007.- 604 с.


29. *Сергійчук В.І. Як нас морили голодом: 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 / В.І. Сергійчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Центр українознав.. — 2-е вид., доповн. — К.: Укр. Вид. Спілка, 2003. — 251 с.


30. *Смертю смерть подолали. Голодомор в Україні 1932 - 1933 / [П.П. Панченко, М.М. Вівчарик, А.І. Голуб та ін.]. — К.: Україна, 2003. — 352 с.


31. *Соловей, Д.Ф. Сказати правду. Три праці про голодомор 1932 - 1933 років / Д.Ф. Соловей; Ін-т пол. і етнонац. дослідж. НАН України, Центр іст. політол.. — К.; Полтава, 2005. — 299 с.


32. *Старiв, Семен. Страта голодом / С. Старiв. - К. : Українознавство, 1997. - 256 с.


33. *Сторінки пам'яті: трагедія українського народу 1932 - 1933 рр.: матеріали наук.-практ. конф. (2006; Харків) / ред.: В.В. Говоруха; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр.. — Х., 2006. — 132 с.


34. *Три голодомори в Україні в ХХ ст.: погляд із сьогодення: матеріали міжнар. наук. конф. / Ред.: П. Орленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Центр українознавства, Київ. міськ. організація Т-ва "Меморіал" ім. В.Стуса; Благод. фундація ім. В.-Ю. Даниліва (Канада). — К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. — 312 с.


35. *Український голокост 1932-1933 : Свiдчення тих, хто вижив : у 3 т. / За ред. Ю. Мицика. - К. : Вид. дiм."КМ Академiя", 2006. - Т. 3. - 2006. - 429 с.


36. *Український голокост 1932-1933 : Свiдчення тих, хто вижив : у 3 т. / За ред. Ю. Мицика. - К. : Вид. дiм."КМ Академiя", 2004. - Т. 2. - 2004. - 442 с.


37. *Чорна книга України : зб. документiв, архiв. матерiалiв, листiв, доповiдей, статей, дослiджень, есе / Упорядкув., редагування, макетування та коректура книги Ф. Зубанича. - К. : Просвiта, 1998. - 781 с.

*Чорнi жнива: Голод 1932-1933 рр. у Валкiвському та Коломацькому районах Харкiвщини : (Док., спогади, списки померлих) / Упоряд. Т. Полiщук. - К. та iн. : Вид-во М. П. Коць, 1997. - 368 с.

38. *Шитюк, М.М. Південна Україна: колективізація і голод (1929 - 1933 роки) / М.М. Шитюк, А.М. Бахтін. — Миколаїв: Аскел, 2007. — 512 c.


39. *Ящук, Петро Л. Портрет темряви : Свiдчення, док. i матерiали у двох кн. / Авт.-упоряд. П. Ящук. - К. : Вид-во М. П. Коць ; Нью-Йорк, 1999. - Т.1. - 1999. - 705 с.


40. Абакумов, А. Российско-украинско-казахский голодомор 1932-1933 гг. / А. Абакумов // 2000. - 2006. - 17-23 февр. (№ 7). - С.F4-F5.


41. *Бабенко, Л.Л. Радянські спецслужби про українські голодомори 20 - 40-х рр. ХХ ст. / Л.Л. Бабенко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. ст. — К., 2003. — Вип. 22-23. — С. 304-317.


42. Безпалько, П. Вiйна проти народу / П. Безпалько // Науковий свiт . - 2003 . - N 5.- С. 22-23.


43. *Бем, Н. Морально-політичний стан українського селянства в умовах голодомору / Н. Бем // Проблеми історії України: факти, судження, пошук: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2004. — Вип. 10. — С. 250-284.


44. *Біленко, В. Україну нищили голодом: [25 листопада - День Великої Скорботи, День пам'яті жертв Голодомору і політичних репресій. Навіть велика трагедія, усвідомлена нацією, спроможна об'єднати народ] / В. Біленко // Сільські вісті. - 2006. - 23 листоп. (№ 136). - С.1.


45. Білик, С. Закономірний наслідок сталінської політики суцільної колективізації / С. Білик // Освіта. Технікуми. Коледжі . - 2007 . - № 3 (+CD-ROM) . - С. 69-70.


46. Бойко, Н. І був голод... : За матеріалами Музею хліба Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" / Н. Бойко // Українська культура. - 2008 . - № 4 . - С. 34-36.


47. *Васильєв, В.Ю. Голод 1932 - 1933 рр. в Україні: аналіз політики керівництва СРСР в українській історіографії (кінець 1980 - початок 1990 рр.) / В.Ю. Васильєв // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. ст. — К., 2005. — Вип. 32. — С. 307-320.


48. *Васильєв, В.Ю. Голод 1932 - 1933 рр. в Україні: новітні інтерпретації та тенденції у вітчизняній історіографії / В.Ю. Васильєв // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. ст.). — К., 2004. — Вип. 27. — С. 271-301.


49. Васьківська, О. Голодомор 1932 - 1933 рр. в Україні / О. Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2006. — N 11. — С. 40-42.


50. Васьківська, О. Голодомор / О. Васьківська // Вісник книжкової палати. — 2006. — N 10. — С. 48-49.


51. *Веселова, О. Геноцид українського народу голодомором 1932 - 1933 рр.: призвідці та засоби творення / О. Веселова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2004. — Вип. 11. — С. 332-342.


52. *Веселова, О. Пам'ять про жертви голоду-геноциду 1932 - 1933 років в Україні: смертність й ушанування загиблих / О. Веселова // Проблеми історії України: факти, судження, пошук: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2004. — Вип. 10. — С. 430-485.


53. Веселова, О.М. Увічнення пам'яті жертв голоду-геноциду 1932 - 1933 рр. в Україні / О.М. Веселова // Український історічний журнал. — 2004. — N 2. — С. 50-67.


54. Веселова, О.М. Висвітлення голоду 1932 - 1933 рр. у збірниках документів і матеріалів / О.М. Веселова // Український історичний журнал. — 2003. — N 5. — С. 101-125.


55. Веселова, О. Подібність та розрізнення голодоморів в Україні 1932 - 1933 і 1946 - 1947 рр.: до 70-річчя Катастрофи українського народу / О. Веселова // Демократична Україна. - 2002. - 24 груд. - С.3.


56. Веселова, О.М. Мiжнародна науково-теоретична конференцiя "Голод-геноцид 1933 р. в Украiнi: iсторико-полiтологiчний аналiз соцiально-демографiчних наслiдкiв"/ О.М.Веселова //Український icторичний журнал. - 2000 . - N 1.- С. 151-152.


57. Веселова, О.М. Міжнародна науково-теоретична конференція "Голод - геноцид 1933 р. в Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків" / О.М. Веселова // Український історічний журнал. — 2000. — N 1. — С. 151-153.


58. Вронська, Т.В. Участь українських зарубіжних політичних та громадських організацій в акціях протесту 30-х рр. XX ст. проти голодомору в УСРР / Т.В. Вронська, Т.С. Осташко // Український історічний журнал. — 2003. — N 5. — С. 65-81.


59. Гейко, С. Гірка доля куркуля*: Доба колективізації сільського господарствам - одна з найгірших сторінок в історії українського народу/ С. Гейко // 2000. - 2005. - 25 февр - 3 марта. - С. 8.


60. Горіславець, В. З голодомором наодинці / В. Горіславець // Українська культура . - 2006 . - № 11 . - С. 27-28.


61. Граціозі, А. Голод у СРСР 1931 - 1933 рр. та український голодомор: чи можлива нова інтерпретація? / А. Граціозі // Український історічний журнал. — 2005. — N 3. — С. 120-131.


62. *Григор’єва, Т.Ф. Голодоморний синдром: доля української родини під час "великого терору" / Т.Ф. Григор'єва // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. ст. —К., 2005. — Вип. 30. — С. 151-162.


63. Гриневич, Л.В. Сталінська "революція згори" та голод 1933 р. як фактори політизації української спільноти / Л.В. Гриневич // Український історичний журнал. — 2003. — N 5. — С. 50-64.


64. Даниленко, В.М. Науково-педагогічна інтелігенція в роки голоду / В.М. Даниленко, М.М. Кузьменко // Український історічний журнал. — 2003. — N 5. — С. 145-155.


65. *Дзюба, І. Чому мовчала Європа: геополітичний аспект голодомору 1932-1933 років: [Про події світової історії та міжнародних відносин на фоні яких відбувався безоглядний масовий терор більшовицького режиму в Україні] // Сучасність. - 2008. - № 5\6. - С. 37-52.


66. *Євдокимова, В. Голодомор 1932-1933 років з позицій сучасних соціологічних концепцій бідності: [Досліджується політика радянської влади у1932-1933 рр. як причина голоду 1932-1933 років] // Персонал. - 2008. - № 2. - С. 96-101.


67. Єфіменко, Г.Г. Зміна векторів у національній політиці Москви в голодоморний 1933 р. / Г.Г. Єфіменко // Український історічний журнал. — 2003. — N 5. — С. 25-50.


68. *Єфіменко, Г. Роль націонал-комуністів у голодоморі 1932 - 1933 рр. / Г. Єфіменко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 7 (спец.). — С. 276-284.


69. *Заднiпровський, О.I. Український голодомор 1932-1933 рокiв у свiтовому вимiрi / О.I. Заднiпровський // Донецький вiсник Наукового товариства iм. Шевченка. - Донецьк, 2003. - Т.4. - С.213-224.


70. Зімон, Г. Чи був голодомор 1932 - 1933 р. інструментом "ліквідації" українського націоналізму? / Г. Зімон // Український історічний журнал. — 2005. — N 2. — С. 118-131.

71. *Каденюк О.С. Голодомори в Україні / О.С. Каденюк // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: зб. наук. пр. — К., 2002. — Спец. вип. 2. — С. 124-129.


72. Капустян, Г. Передвісники голоду початку 30-х років ХХ ст. в Україні / Г. Капустян // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 7 (спец.). — С. 234-243.


73. Коган, В. Пошуки i знахiдки: першоджерела з питань голодомору в Украiнi 1932-1933рр. : Медичний аспект проблеми / В.Коган // Агапiт . - 1994 . - N 1.- С. 15-16.


74. *Костилєва, С. Висвітлення періодичними виданнями Російської Федерації теми голоду 1933 р. в Україні: больова точка сучасних російсько-українських взаємин / С. Костилєва // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2004. — Вип. 12. — С. 94-102.


75. *Коць, М. Про поминання церквою жертв совєтських голодоморів в Україні (Листи до Папи Івана Павла ІІ у 1983 - 2000 рр.) / М. Коць // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. —К., 2003. — Вип. 7 (спец.). — С. 346-350.


76. Кривоніс, В.М. Соціальні функції органів "правопорядку" в період голодомору 1932 - 33 рр. в Україні / В.М. Кривоніс // Український історичний журнал. — 2004. — N 1. — С. 101-110.


77. *Кульчицький, С. Як влаштували Голодомор: Інформацію про голодний мор в Україні Сталін нейтралізував легендою про саботаж і шкідництво тутешніх куркулів / С. Кульчицький // Україна молода. - 2008. - 13 верес. (№ 171). - С. 8-9.


78. Кульчицький, С.В. Голодомор 1932 - 1933 рр.: механізми сталінського терору / С.В. Кульчицький // Український історичний журнал. — 2007. — N 4. — С. 4-26.


79. Кульчицький, С.В. Голод 1932 р. в затінку голодомору-33 / С.В. Кульчицький // Український історичний журнал. — 2006. — N 6. — С. 77-97.


80. *Кульчицький, С. Голодомор-33: сталінський задум та його виконання / С. Кульчицький // Проблеми історії України: факти, судження, пошук: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2006. — Вип. 15. — С. 190-264.


81. *Кульчицький, С. Голодомор 1932 - 1933 рр. в Україні як геноцид / С. Кульчицький // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. міжвід. зб. наук. пр. — К., 2005. — Вип. 14. — С. 225-300.


82. Кушнеж, Р. Львівська українська преса про голодомор в УСРР / Р. Кушнеж // Український історічний журнал. — 2006. — N 3. — С. 199-209.


83. Кушнеж, Р. Участь української громадськості Польщі в допомогових та протестаційних акціях проти голодомору в Україні / Р. Кушнеж // Український історічний журнал. — 2005. — N 2. — С. 131-141.


84. Лукьяненко, Л. Пам'ятаймо про це: До 70-рiччя голодомору 1932-1933 рр./ Л.Лукьяненко //Украiнська культура . - 2002 . – N 9-10.- С. 18-19.


85. *Марочко, В. Голод-геноцид 1932 - 1933 років в Україні / В. Марочко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 7 (спец.). — С. 272-275.


86. Марочко, В.І. Концептуальні підвалини західноєвропейської та російської історіографії голодомору 1932 - 1933 рр. в Україні / В.І. Марочко // Український історічний журнал. — 2003. — N 5. — С. 125-144.


87. Марочко, В.І. "Торгсин": золота ціна життя українських селян у роки голоду (1932 - 1933) / В.І. Марочко // Укріїнський історічний журнал. — 2003. — N 3. — С. 90-103.


88. Мейс, Д. Штучний голод 1933 р. в радянській Україні: що сталося й чому? / Д. Мейс // Український історічний журнал. — 2007. — N 1. — С. 188-200.


89.*Мейс Дж. Спадщина голодомору: Україна як постгеноцидне суспільство / Дж. Мейс // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 8. — С. 465-468.


90. *Нікольський, В. Голодомор 1932 - 1933 рр. на Україні за матеріалами "окремої папки" політбюро ЦК КП(б)У / В. Нікольський // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2004. — Вип. 12. — С. 84-93.


91. Пиріг, Р.Я. Документи з історії голоду у фондах архівосховищ України / Р.Я. Пиріг // Укріїнський історічний журнал. — 2003. — N 5. — С. 82-101.


92. * Пиріг, Р. Історичні джерела вивчення людських втрат в Україні під час голодомору 1932 - 1933 рр. / Р. Пиріг // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 7 (спец.). — С. 244-249.


93. *Репешко, П. Планування як ознака штучності створення умов для голодомору в 1932 - 1933 рр. / П. Репешко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 7 (спец.). — С. 258-263.


94. *Скоробагатько, С. Свічка Пам'яті, Віри, Надії: [Звернення Президента України В.Ющенка до народу України у день Пам'яті й Скорботи (напередодні 75-х роковин Голодомору 1932-1933 р.)] / С. Скоробогатько // Сільскі вісті. - 2007. - 27 листоп. - С.1, 3.


95. *Степанчук, І. Одна калина за вікном...: Хвилиною мовчання, вогниками свічок та калиновим гаєм Україна завтра згадає жертв голодоморів: [Вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932—1933 рр.] / І.Степанчук // Україна молода. - 2005. - 25 листоп. (№ 221). - С.3.


96. *Суходольська, Н. Трагічні роковини / Н. Суходольська // Народна творчість та етнографія. — 2007. — N 6. — С. 91-93.


97. *Юхновський, І. Відповідь має бути достойною: [геноцид 1932-1933 років в Україні / І. Юхновський // Сучасність. - 2008. - № 5-6. - С.17-23.


98. Ющенко, В. Поминаємо кожну душу, кожну жертву, кожного мученика: Промова Президента України В.Ющенка на Михайлівській площі у День вшанування 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років / В. Ющенко // Урядовий кур'єр. - 2007. - 27 листоп. - С. 1, 2.

Розділ III. Страшна година: Голодомор на Донеччині

1.*Донеччина: голодомор, 1932-1933 рр. : Бібліогр. покажчик. / [Уклад. Кучерява О.В.; Наук. ред. О.В.Башун]; Донец. обл. універсальна наук. б-ка ім. Н.К.Крупської та ін. — Донецьк, 2002. — 10 с.


2. *Історія Донецького басейну другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст.: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / А.М. Михненко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 35 с.


3. *Колективізація сільського господарства і голод на території Півдня України (1929 - 1933 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / А.М. Бахтін; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2006. — 20 с.


4. *Куромія, Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння,1870-1990-і роки / Г. Куромія ; пер. з англ.. Г. Кьорян, В. Агєєв; передм. Г. Немирі.- К.: Вид-во Соломії Павличко Основи, 2002.- 510с.


5. Беспечный, Т. Голод 1932-1933 годов на Донбассе: Страницы истории / Т. Беспечный // Соц. Донбасс. - 1989.- 13 дек.- С. 6,9.


*6.Безпечний Т., Букрєєва Т. Чорні сторінки історії: [Про колективізацію в Донбасі: За док. держарх. Донец, обл.] // Сіл. Донеччина. - 1991. - 24, 26 лип.


7. Беспечный, Т. Красный передел / Т. Беспечный // Жизнь. - 1993. – 19-26 янв.; 2- 9 февр.


8. Беспечный, Т., Букреева Т. Сталинские чистки в Донбассе / Т.Беспечный, Т. Букреева // Жизнь. - 1991. - 9 авг.- С. 2.


9. Беспечный, Т. Те три колоска.. / Т.Беспечный, Т. Букреева. // Вечерний Донецк. - 1991. - 12 февр. - С. 2; 13 февр.- С.2.; 14 февр.- С. 2.


10. Борисенко, В. Голод именем партии / В. Борисенко // Жизнь. - 1999. - 5 нояб.- С. 2.


11. *Гозун, Е. Глазами очевидца / Е. Гозун // Родное Приазовье. - 1993. - 26 авг. - С. 3.


12. *Голод 1932-1933 годов. Украина-Донбасс: Свидетельствуют документы // Путь к коммунизму. - 1990. - 8, 13 дек.


13. *Голод 1933 года в Харцызске: воспоминания очевидца // Городская газета. - 1994.- 18 мая.- С. 3.


14. Голодомор: [Марьинский р-н] // Святые горы. -- 2002. -- 20-26 марта. (No 5). -- С. 12.


15. Документи 1931-1933 років про голод на Донбасі / Вступ. слово Із протоколів страхіть Т. Безпечного // Україна. -- 1991. – N 14. -- С. 26-28.


16. *Заднiпровський, О.I. Про голодомор 1946-1947 рокiв у Донбасi / Задніпрянський О.І. // Рiдний край: Iст.-краєзнав. альманах. - Донецьк, 1997. - Ч.1, № 2-3.-С. 14-22.


17. Заика, В. Неурожай был тогда, внучек... : По материалам арх. док. о 1933-м в Донбассе / В. Заика // Донбасс. - 1998. - 5 февр.- С. 3.


18. Заїка, В. Голод: Правда про 1933 рік на Донеччині / Заїка // Радянська Донеччина. - 1989. - 6 жовт. – С. 2.


19. *Заика, В. Голодомор: 1933 год в Донбассе / В. Заика // Первая линия. - 1991. - 19 июня.- С. 1.


20. Замковий, В. Страшний час / В. Замковий // Донеччина. - 1993. - 12 січ.- С. 2.


21. Иванов, А. «Голодомор» или голод на совесть. История без мифов. Донецкий кряж.- 2006.- 17 февраля.- С. 3.


22. Иванов, А. Не забывая 33-й год… // Донецкий кряж.- 2007.- 01 декабря.- С. 3.


23. *Із довідки Донецького обласного відділу ДПУ Донецького обкому КП(б) У 9 березня 1933 з приводу голоду 1932-1933 років на Україні // Під прапором ленінізму.- 1990. – N 8. - С. 74.


24. Кайзерман, О. Голодомор в Донбасі / О. Кайзерман, Т. Максимова // Донеччина. - 1993. - 20 серп.- С. 3.


25. Кайзерман, О. Страшнее правды ничего нет: Голодомор -33 / О. Кайзерман // Жизнь. - 1993. - 7 мая.


26. Коваленко, Е. Голодомор в Донбассе / Е. Коваленко // Донецкие новости. - 1999. - 4-10 нояб. (N 44). - С. 5.


27. *Кульчицкий, С. В. Коллективизация сельского хозяйства и голод в 1932-1933 гг. / С.В. Кульчицкий, Е.П.Шаталина // Новые страницы в истории Донбасса. - Донецк, 1992. - Вып. 2. - С. 23-50.


28. Левченко, Н. Историю отчизны надо знать: [Відкритий лист секретаря Донецької міськради М.Левченка з приводу рішення Тернопільської міськради про вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.] / Н.Левченко // Вечерний Донецк. - 2008. - 16 янв. - С. 2.


29. Левченко, М. Есть такое мнение!: [Ст. секретаря Донецької міськради М.Левченка щодо історії Голодомору 1932-1933 рр.] / М.Левченко // Вечерний Донецк. - 2007. - 24 нояб. - С. 1.


30. *Магрицька І. Чому на Сході України у Президента так мало однодумців: [з приводу підтримки Президента України Віктора Ющенка громадянами Сходу щодо визнання Голодомору 1932-1933 рр. актом геноциду українського народу] / Ірина Магрицька. // Слово Просвіти. - 2008. - 10-16 лип. (№ 28). - С.5.


31. Метальникова, Н.Б. Голод у Донбасі в 1932-1933 р. по документах Держархіва Донецької області.- Донецьк, 2006.- 32 с. Электр. ресурс.


32. *Михненко, А. Голод 1932 - 1933 років у Донецькій області УСРР / А. Михненко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 7 (спец.). — С. 264-271.

33. Нахименко, Н. Украинский голодомор как исторический урок для человечества / Н.Нахименко // Вечерний Донецк.- 2003.- 22.ноября ( № 72 ).- С. 3.


34. *Невгамовний біль. Історичні дослідження, нариси, свідчення, спогади, документи / упорядн. Блєднов С. Ф. - Донецьк: СПД Блєднов, 2007. - 198 с.


35. О голодоморе и языке: [Зустріч нар. депутата Б.Колесникова з журналістами з приводу позиції фракції Партії регіонів під час голосування за законопроект "Про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні" та надання рос. мові статусу другої державної] // Донбасс. - 2006. - 8 дек. - С. 3.


36. Орел, Т. Голодомор: павшие и живые. Чтобы помнили // Донецкий кряж.- 2007.- 12 января. С. 1.

37. Пономаренко, Г. А кажуть, у Донбасі не було голоду... / Г. Пономаренко // Донеччина. - 2000. - 5 жовт.- С. 2.


38. Седельников, В. Жатва скорби / В. Седельников // Донецкие новости. - 1991. - 29 апр.- 5 мая.- С. 3.


39. Сычев, И. Год сгоревшего урожая // Донецкий кряж.- 2003.- 27 июня.- С. 2.


40. Трагедия народа: Вспоминают очевидцы: [Жители г. Донецка] // Вечерний Донецк. - 1993. - 14 сент.- С. 3.


41. Филатов, В. Голодомор: геноцид или социоцид? / В. Филатов // Город.- 2006.- 24 ноября ( № 43).- С. 3.


42. *Троян, М. Голодомор 1932-1933 років у Донбасі / М. Троян // Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: причини і наслідки: матеріали міжнар. наук. конф. - К., 1995. - С. 132-140.


43. *Харківський, А. М. Реалізація закону про п' ять колосків на Донеччині // Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України: тези доп. та повідомл. 5-ї Всеукр. конф. -- К.; Кам' янець-Подільський, 1991. - С. 281-282.


44. Шелудько, Э. Мор: Как это было в Донбассе?: К 60-летию голодомора в Украине / Э. Шелудько // Взгляд. - 1993. - 15-31 авг. - С. 10-11.

Розділ IV. Барва смерті – 33-ій

(Відображення теми голодомора в художніх творах)
^

Страшне число у нелюдській напрузі


Пропалює світи до глибини.

У тридцять три розіп’ято Ісуса,

У тридцять третім на земному прузі

Розіпято мільйони без віни.

Борис Олійник
^

1. Барка, В. Жовтий князь / В. Барка. - К., 1991.- 266 с.2. *Барва смерті – 33-ій : Статті, спогади, фольклор про голодомор. / авт. і упоряд. Л.Сердунич. — Хмельницький: Б. в., 2004. — 66 с


3. *Бідняк, Григорій Прокопович. Голодомор: Поезії / Г.П.Бідняк — 2-е вид., допов. — Д.: Дніпрокнига, 2007. — 271 с.


4. *Виноградська, Ніна Іванівна. Голодомор: поема. / Ніна Іванівна Виноградська. — Х.: Оригінал, 2007. — 28 с.


5. *Гудима, А. Тече до бога моя сльоза: трилогія / А. Гудима.- Біла церква, 2007.- 719 с.


6. *Клименко, Федір Максимович. Голодомор : Реквієм. На відстані часу. / [Редкол.: Г.Ф.Губанова та ін.; Вступ. ст. Л.М.Маркова; Рос. пер. Л.Ф.Мартенко; Англ. пер. Т.О.Данілевич] — Д.: ВАТ «Дніпрокнига», 2007. — 143 с.


7. *Коломиєць, Iван. Голодомор : cпогади однiєї родини / Iван Коломиєць. - К., 2003. - 68 с.


8. *Конончук, Тетяна Iванiвна. Трагедiя голодомору 1932-1933 рр. у фольклорi України. Проблема художньої трансформацiї iсторичної правди : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. фiлол. наук (10.01.07) / Київ. ун-т iм. Т. Шевченка. - К., 1996. - 21 с.


9. *Ляшко, Александр Павлович. Груз памяти: Трилогия : Воспоминания Александр Павлович Ляшко. - К. : Деловая Украина, 1997. - Кн. 1 : Путь выживания. - 1997. - 400 с.


10. *Моцний, Аркадiй Петрович. Страшна правда голодомору : спогади про голодомор 1932-1933 рр. : Худож.-автобiогр. повiсть / Аркадій Петрович Моцний. - Л. : Вид-во М. Коць, 2000. - 176 с.


11. *Погребник В.Ф. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ століття: трагедія голодомору: моногр. / В.Ф. Погребенник, Н.М. Тимощук. — Вінниця: Аст-конт, 2007. — 208 c.


12. *Пушко, В.Ф. Жанрово-стильові особливості прози Василя Барки: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / В.Ф. Пушко; Київ нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с.


13. *Стасюк, Олеся Олександрiвна. Деформацiя традицiйної культури українцiв в кiнцi 20-х - на початку 30-х рокiв XX ст. : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. iст. наук (07.00.05) / Київ. нац. ун-т iм. Т. Шевченка. - К., 2007. - 20 с.


14. * Тимощук, Н.М. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ століття: проблематика голодомору та особливості її художньої реалізації: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н.М. Тимощук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 16 с.


15. *Томенко, Микола Данилович. Трагічні етюди : Голодомор, геноцид, репресії в Україні (1921-1922, 1932-1933, 1937, 1947, 1949 рр.): Документи, факти, архівні матеріали, свідчення очевидців, листи-відгуки на епічно-психологічну поему народного болю «Трудова книжка матері»: Кн. третя трилогії / Микола Томенко. — К.: Деміур, 2003. — 74 с.


16. * Цюпа I. А. Ненаситнi жорна : Повiсть пам'ятi / Iван Цюпа. - К., 2003. - 255 с.


17. *Білокінь, С. Голодомор і становлення соцреалізму як "творчого методу" / С. Білокінь // Сучасність. - 2003. - №7-8. - С.98-110.


18. *Веселова, О. Пам'ятні знаки і пам'ятники жертвам голоду-геноциду 1932 - 1933 рр. в Україні / О. Веселова // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2005. — Вип. 13. — С. 434-441.


19. *Жулинський, М. Василь Барка - культуролог і літописець долі українського народу / М. Жулинський // Народна творчість та етнографія. — 2003. — N 4. — С. 56-66.


20. *Ілля, В. Розп'яття - 33: [Вірші, присвячені темі голодомору в Україні в 1932-1933 рр.] / В.Ілля // Літ. Україна. - 2004. - 18 берез. (№ 11). - С.5.


21. Йогансен М. Голод / М. Йогансен // Лавріненко Ю. Розстріляне відродження.- К.: Смолоскип, 2002.- С. 162-163.


22. *Костилєва, С. Тема голоду 1932 - 1933 рр. у дзеркалі газети "Літературна Україна" доби Горбачовської гласності / С. Костилєва // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: міжвід. зб. наук. пр. — К., 2003. — Вип. 8. — С. 452-458.


  1. *Кохан, Т. За допомогою мистецтва ми прагнемо донести світовій

спільноті правду про голодомор 1932-1933 років в Україні: [Інтерв'ю заступника міністра культури і туризму України /Записав В.Сидоренко] // Кримська світлиця. - 2008. - 30 трав. - С.7.


24. Лактіонов-Стезенко, М. Смак трави // Дніпро.- 2003.- № 1-2.- С. 117-140.


25. Мочалова, Н. "Очима болю і вустами гніву...": [Відображення подій Голодомору 1932-33 рр. в літературі в трилогії українського письменника Андрія Гудими "Тече до бога моя сльоза"] // Культура і життя. - 2008. - 25 черв. - С. 3.


26. Пахльовська, О. "Мати і антихрист: відлуння голодомору в літературі" / О.Пахловська // Слово Просвіти. - 2003. - 5-11 листоп. (чис. 46). - С.4.


27. *Сокіл, В. Народна проза про голодомор: питання традиції / В. Сокіл // Народна творчість та етнографія. — 2007. — N 6. — С. 87-91.


28. Тичина, П. Голод / П. Тичина // Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: антологія 1917-1933.- К.: Смолоскип, 2002.- С. 52.


29. Шкурупій, Г. Голод / Г. Шкурупій // Лавріненко Ю. Розстріляне відродження.- К.: Смолоскип, 2002.- С. 245-246.


30. Янко, Дмитро. Меморіал народної скорботи і памяті / Дмитро Янко // Дніпро.- 2004.- № 3-4.- С. 88-99.Скачати 216,19 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації25.09.2011
Розмір216,19 Kb.
ТипЗакон, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com


База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх