Ліхтей І. М. Історія середніх віків icon

Ліхтей І. М. Історія середніх віків


2 чел. помогло.
Схожі
Програма фахового вступного випробування на навчання за окр...
Малієнко Ю. Б....
Посада
План Загальні тенденції в архітектурі середньовіччя. Церковна архітектура середніх віків...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Нових надходжень літератури в бібліотеку в лютому 2005 року...
І. В. Козлик Надруковано у виданні: Історія в середніх І вищих навчальних закладах України. К....
5, частина 3
5, частина 3: іслам...
Виконав: ст. Гр. Фн-22 Зімич А...
Історія держави І права зарубіжних країн належить до тих суспільно-політичних наук...
О. Д. Бойко Історія України...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
скачать


ЗОШИТ

ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

^ Пиріжок І. В. Зошит для тематичного оцінювання. Історія України. Всесвітня історія.7 клас – С.57


Рецензенти :


Журавська Н. І. – завідуюча сектором суспільствознавчих дисциплін ХОІППО

^ Саврій С. Г. - завідуюча Віньковецьким РМК


Схвалено науково – методичною радою районного методичного кабінету (протокол № 4 від 14 грудня 2010. року)


Посібник містить завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з курсу «Історія України» та «Всесвітня історія». Усі матеріали дібрано відповідно до чинної програми МОН України та підручників Ю. Ю. Свідерський,Т. В. Ладиченко, Т. В. Романишин. Історія України. 7 клас. - К.: Грамота, 2007. та Ліхтей І.М. Історія середніх віків. - К.:Грамота,2007.

^ Для семикласників, учителів історії, студентів педагогічних навчальних закладів.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА………………………………………………………………………………………………………………………5

Історія України

Тематичний блок І

^ ВСТУП. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ
ВАРІАНТ 1 …….9

ВАРІАНТ 2 …….11

Тематичний блок II

КИЇВСЬКА РУСЬ НАПРИКІНЦІ X - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XI СТ.
ВАРІАНТ 1 ..……13

ВАРІАНТ 2 .……….15

^ Тематичний блок III

КИЇВСЬКА РУСЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XI - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII СТ.
ВАРІАНТ 1 ..………17

ВАРІАНТ 2 ...……..19


Тематичний блок IV
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА
ВАРІАНТ 1 ….…….21

ВАРІАНТ 2 ….…….23

Тематичний блок V

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ

^ ДЕРЖАВ (У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIV - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.)

ВАРІАНТ 1 …..…..25

ВАРІАНТ 2 ..……..27

Всесвітня історія

Тематичний блок І

^ ВСТУП.НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДЬОВІЧНОГО СВІТУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ
ВАРІАНТ 1………………………………………………………………………………………………………………..……..31

ВАРІАНТ 2………………………………………………………………………………………………………………..…… 33

Тематичний блок ІІ

РЕЛІГІЙНЕ І КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

ВАРІАНТ 1 ………………………………………………………………………………………………………………..…….35

ВАРІАНТ 2 ……………………………………………………………………………………………………………..….. 37

^ Тематичний блок ІІІ

ЄВРОПА. ВІЗАНТІЯ. АРАБСЬКИЙ СВІТ

ВАРІАНТ 1 …………………………………………………………………………………………………………….………..39

ВАРІАНТ 2 ……………………………………………………………………………………………….…………….…….. 41

Тематичний блок ІV

СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХ СУСІДИ. ІНДІЯ.КИТАЙ

ВАРІАНТ 1 ……………………………………………………………………………………………….……………………...43

ВАРІАНТ 2……………………………………………………………………………………………….……………………. 45

ДОДАТКИ

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ………………………………………………………………….……………..……47

Історія України .7 клас. …………………………………………………………..……………………....………49

^ Всесвітня історія 7 клас. ………………………………………………….……………….………………..….…….53

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………….…..……………...…. 57


ПЕРЕДМОВА

Пропоновані різнорівневі завдання враховують вимоги чинної програми, вікові особливості школярів, структуровані з урахуванням особистістозорієнтованого підходу до навчання.

За змістом завдання різні за складністю і відповідають 4 рівням засвоєння матеріалу школярами. Завдання для тестової перевірки знань подаються в двох варіантах. Кожен варіант містить 12 завдань , що диференційовані за рівнями складності. Посібник має чітку структуру. Для відповідей зали­шено необхідну кількість рядків, оцінка виставляється вчителем у певну клітинки в кінці кожного варіанту.

Розроблений посібник стане у пригоді вчителеві та учням; забезпечить системний підхід до вимірюван­ня й оцінювання досягнень учнів, а також об'єктивність у визначенні їхнього рівня знань, умінь і навичок.

^ 7 клас

Історія України

Дата ________________ Клас ________________________

Час виконання 45 хвилин

Тематичний блок І

ВСТУП. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Варіант 1

І рівень

1. Вкажіть на території якого племені виникло місто Київ?

А.Полян Б. Деревлян В. Тиверців Г.Уличів

А.

Б.

В.

Г.

2. Визначте, куди князь Святослав збирався перенести столицю своєї держави?

А. Любеч Б.Доростол В. Переяславець Г. Біла Вежа

А.

Б.

В.

Г.

3. Назвіть найбільший торгівельний шлях Київської Русі. ____________________________________________________________________________________

4.Прочитайте вислови і напишіть ім’я їх автора:

«Не посоромимо землі Руської» «Мертві сорому не знають», «Іду на Ви»


ІІ рівень

5.Прочитайте визначення і напишіть поняття, що відповідає змісту:

«Хронологічно послідовний запис історичних подій» _______________________________________

6. Вкажіть , хто із князів загинув під час збору данини з древлян у 945 р.:

А.Аскольд Б. Ігор В.Олег Г. Святослав.

А.

Б.

В.

Г.

7. Дайте визначення термінам:

Дружина - ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Натуральне господарство - __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ рівень

8. Встановіть відповідність між князями та їх діями:

1. Олег А. Здійснив похід на Візантію у 860 р.

2. Ігор Б. Встановлено чіткий збір данини

3.Ольга В. Здійснив вдалі походи на Візантію в 907 і 911 рр.

4.Святослав Г.Підкорив уличів і древлян

Д. Знищив Хозарський каганат
А.

Б.

В.

Г.

1.

2.

3.

4.

9.Знайдіть помилку у реченні. Нижче запишіть правильний варіант речення ,доповнивши його.

У 860 р князь Олег здійснив похід на Візантію.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Поставте події у хронологічній послідовності:

А.Хрещення Ольги Б.Похід Олега на Константинополь

В.Знищення столиці древлян Г. Смерть АскольдаА.

Б.

В.

Г.

1.

2.

3.

4.ІV рівень

11. Розкажіть про життя людей у місті і селі в період виникнення Київської Русі.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


12. Опишіть правління княгині Ольги та її реформи. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Оцінка7 клас

Історія України

Дата ________________ Клас ________________________

Тематичний блок І

^ Час виконання 45 хвилин

ВСТУП. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Варіант 2

І рівень

1. Вкажіть, яку назву мала держава східних слов’ян?

А.Руська держава Б. Українська держава В. Куявія Г. Київська Русь

А.

Б.

В.

Г.

2. Вкажіть, який князь прибив свій щит на воротах Константинополя

А. Аскольд Б.Олег В. Ігор Г. Святослав

А.

Б.

В.

Г.

3. Назвіть місто, звідки прийшов князь, що заснував династію Рюриковичів. _____________________________________________________________________________________

4.Прочитайте слова князя Олега і напишіть назву міста, про яке йдеться в уривку «Хай буде се мати городам руським»_______________________________________________________________


ІІ рівень

5.Прочитайте визначення і напишіть поняття, що відповідає змісту:

«Щорічний об’їзд князем підвладних йому територій для збору данини» _____________________

6. Вкажіть , хто загинув з київських князів внаслідок змови варязьких воїнів на чолі з князем Олегом

А.Аскольд Б. Ігор В.Ольга Г. Святослав.

А.

Б.

В.

Г.

7. Дайте визначення термінам:

Анти - _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Князь - __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ІІІ рівень

8. Встановіть відповідність між іменами князів та роками їх правління

1. Аскольд і Дір А. 964-972 рр..

2. Олег Б. 945-964 рр.

3. Ігор В. 850 – ті рр.-882 рр.

4. Ольга Г. 882-912 рр.

Д. 912-945 рр.
А.

Б.

В.

Г.

1.

2.

3.

4.


9.Знайдіть помилку у реченні. Нижче запишіть правильний варіант речення, доповнивши його.

Перший військовий похід князя Святослава закінчився у 941 р . поразкою, а другий 944 р. - завершився укладенням вигідного для Київської Русі мирного договору.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Поставте події у хронологічній послідовності:

А.Похід Святослава на Болгарію

Б.Заснування міста Києва

В.Запровадження «уроків» - чітких розмірів данини

Г. Похід Ігоря у ЗакавказзяА.

Б.

В.

Г.

1.

2.

3.

4.

ІV рівень

11. Розкажіть про розселення племінних союзів східних слов’ян на території України.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Опишіть правління князя Святослава та його реформи.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка7 клас

Історія України

Дата ________________ Клас ________________________

^ Час виконання 45 хвилин

залишити коментар
Сторінка1/8
Дата конвертації25.09.2011
Розмір0.83 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
плохо
  4
средне
  1
хорошо
  1
отлично
  6
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх