«Қазақ халқының тарихи антропологиясы» icon

«Қазақ халқының тарихи антропологиясы»


4 чел. помогло.
Схожі
Қазақ этнонимдерінің тарихи-лингвомәдени жүйесі...
2010 жылдың сәуір айында Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласының...
Отарбаева гулжан к обеевна ташкент қаласының қазақ халқының саяси-әлеуметтік...
Автореферат диссертации ХІХ-ХХ ғ...
Қазақ фольклорының типологиясы...
Көшпелі өмір-салттағы этностың қоғамдық-әлеуметтік құрылымы міндетті түрде ру-тайпалық жүйеге...
Ш. Р. Елеукенов Ресми оппоненттер...
Н. И. Ишекеев педагогика ғылымдарының...
Қазақстанда тарихи білімнің қалыптасуы мен дамуы: тарихи-теориялық зерттеу (1920-2001 жж.)...
Диссертациямен Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және...
Диссертациямен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің кітапханасында танысуға...
І. Қазақ тілі – мемлекеттік тіл...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6
скачать
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ АҚПАРАТ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРТАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МУЗЕЙІ


УДК 379.4. 5А1

№ госр.0105 РК 00 219 БЕКІТЕМІН:

ҚР ОММ директорының

ғылыми жұмыстар

жөніңндегі орынбасары

Мухтарова Г.Р. «___»________2007 ж.


Мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасы

Тақырыбы: «ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ТАРИХИ АНТРОПОЛОГИЯСЫ»

(ғылыми қолданбалы зерттеу)


Жоба бойынша 2005-2007 жылдың 24 айында істелінген

жұмыстардың толық есебі.


Жобаның ғылыми жетекшісі: Қазақстан Республикасының

Ұлттық ғылым академиясының

академигі Оразақ Смағұлов


Алматы – 2007 ж.


ОРЫНДАУШЫЛАРДЫҢ ТІЗІМІ


Жобаның жетекшісі, ____________________ О.Смағұлов

антропология лабораториясының (кіріспе, жұмыстың негізгі,

меңгерушісі, ҚР ҰҒА академигі, бөлімі, қорытынды)

тарих ғылымының докторы


Орындаушылар:

Жетекші ғылыми қызметкері ___________________ К. Сихымбаева

тарих ғылымының кандидаты (жұмыстың негізгі бөлімі)

Аға ғылыми қызметкері ___________________ А.Смағұлова

ғылыми атағы жоқ (жұмыстың негізгі бөлімі)

Ғылыми қызметкері ___________________ Б. Бекманов

биология ғылымының кандидаты (жұмыстың негізгі бөлімі)


Ғылыми қызметкері ___________________ З.Тукенова

биология ғылымының кандидаты (жұмыстың негізгі бөлімі)


РЕФЕРАТ

«Қазақ халқының тарихи антропологиясы»

жоба бойынша 2005-2007 жылдың 24 айында істелінген

жұмыстардың толық есебі


ІЛІКТІ СӨЗДЕР: АНТРОПОЛОГИЯ, АНТРОПОМЕТРИЯ, АНТРОПОСКОПИЯ, ОДОНТОЛОГИЯ, СОМАТОЛОГИЯ, СЕРОЛОГИЯ, КРАНИОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ ТИП, ДЕНДРОГРАММА, КЛАСТЕРИЗАЦИЯ, ПОЛИГОНДАР.

^ Зерттеу нысаны: Кешенді антропологиялық материалдарды зерттеу арқылы қазақтардың этникалық дамуын және морфологиялық статусын анықтап, олардың өзіндік антропологиялық ерекшеліктерін дәлелдеу.

^ Жобаның мақсаты: Қазақтардың тарихи антропологиясын алғаш рет кешенді бағдарлама бойынша зерттеу арқылы олардың морфологиялық ерекшеліктеріне орай 40 ғасырлық этнотарихи мен расогенездік динамикасының өзегі тек Қазақ даласында ғана болғандығын дәлелдеу болып табылады.

^ Зерттеу әдістемелері: Тарихи, антропологиялық, популяция-генетикалық, анатомиялық, көпөлшемдік статистикалық, картографиялық, т.б. зерттеу әдістері қолданылады.

^ Жобаның қорытындылары мен жаңалығы: Кешенді антропологиялық материалдарды зерттеу арқылы қазақ халқының этникалық тарихының тұтастығын, оның өзіндік геноқоры барлығын, антропологиялық құрылымы осы Қазақстан жерінде төрт мың жыл бойы ұрпақтық жалғастығы үзілмей келе жатқанын дәлелдейді. Сонымен қатар қазақтардың антропологиялық қалыптасқан бір текті монолиттік қауымнан тұратындығы, олардың ішкі құрылымы жағынан ешбір географиялық аймақтарға, немесе субэтникалық (жүздерге) топтарға бөлшектенбейтіндігі кешенді түрде дәлелін тауып отыр. Бұл еңбек алғаш рет ана тілінде зерттеліп арнайы баспадан шығуы әлемдік ғылымда маңызы зор және теңеуі жоқ монографиялық ізденіс болып саналады.

^ Зерттеудің ғылыми және қолданбалы мәні: Бұл еңбектің ең негізгі мәні ол – кешенді және ауқымды антропологиялық материалдардың (соматология, одонтология, дерматоглифика, серология, краниология, т.б.) негізгі нәтижелеріне сүйеніп қазақ халқының тұтастығын, субэтникалық және аймақтық топтарының арасында айырмашылықтың жоқ екендігін, яғни бүгінгі қазақтар гомогенді қалыптасқан этноантропологиялық қауымдығы бар халық ретінде алғаш рет ғылыми дәлелін тауып отыр. Сонымен қатар аталмыш еңбек жалпы білім беру саласында, жоғарғы оқу орындарының тарих, археология, этнология, этнолингвистика, этнопсихология, биология, мәдениеттану салаларында кең пайдалануға және маманданушы студенттерге қажетті оқу құралы мен қолданбалы еңбек бола алады.


РЕФЕРАТ

Отчет по теме: «Историческая антропология казахского народа»

за 2005-2007 г.


КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АНТРОПОЛОГИЯ, АНТРОПОМЕТРИЯ, АНТРОПОСКОПИЯ, ОДОНТОЛОГИЯ, СЕРОЛОГИЯ, СОМАТОЛОГИЯ, КРАНИОЛОГИЯ, МОРФОЛОГИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП, ДЕНДРОГРАММА, КЛАСТЕРИЗАЦИЯ, ПОЛИГОНЫ.

Цель проекта: На основе комплексных антропологических исследований древнего и современного Казахстана впервые демонстрируется непрерывное антропологическое развитие и генетическая преемственность между современными казахами и древними местными насельниками Казахстана на протяжении 40 веков.

Методы исследования: исторические, антропологические, популяционно-генетические, анатомические, статистические (многомерный анализ) и иллюстративные методы.

Результаты и новизна проекта. Комплексное историко- антропологическое изучение физических особенностей древних и современных насельников Казахстана позволяет установить прочную генетическую связь между ними на протяжении 4 тысячелетий. Кроме того, полученные результаты указывают, что среди субэтнических групп (жузов) больше преобладает сходства, чем различий. В целом по данным антропологической исследований суммарная казахская популяция достаточно гомогенная. Следовательно, отсутствуют всякие основания делить современных казахов на жузы и родовые группы.

Научная и практическая значимость работы. Систематизированные собственные результаты изучения всего комплексного антропологического материала по всем изученным разделам (палеоантропологии древних серий, краниологии, соматологии, дерматоглифике, одонтологии, серологии, генетическому полиморфизму современных казахов) и сопоставительный анализ их с аналогичными данными других авторов по народам Евразии станут ценнейшим источником фундаментальных исторических знаний по этногенезу и этнической истории казахского народа. Кроме того, они послужат не только важнейшей базой для написания фундаментальных научных трудов, но и спецкурсов для ВУЗов, разделов для школьных учебников по соответствующей тематике и др.


МАЗМҰНЫ

Бет

ОРЫНДАУШЫЛАРДЫҢ ТІЗІМІ

2

РЕФЕРАТ

3-4

МАЗМҰНЫ

5

КІРІСПЕ

6

ЖҰМЫСТЫҢ НЕГІЗГІ БӨЛІМІ

6 -21

ТАРИХИ АНТРОПОЛОГИЯНЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ

ОНЫҢ МЕТОДОЛОГИЯСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕЛЕРІ

6-10

ТІС МОРФОЛОГИЯСЫН ЗЕРТТЕУ

11

ҚОЛТАҢБАСЫН ЗЕРТТЕУ

11

ҚАН ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН БИОХИМИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР

11-12
ҚОЛА ДӘУІРІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

13

АЛҒАШҚЫ ТЕМІР ДӘУІРІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

13


ТҮРІК ДӘУІРІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

14

МОҢҒОЛ ДӘУІРІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

15

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ЭТНОАНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ ШЫҒУ ТЕГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ШАРТТЫ ПАНОРАМДЫҚ ТАРИХИ ЖҮЙЕЛЕНУІ

16-17

ҚОРЫТЫНДЫ

22

ҚОСЫМША

23-31

А Қолданылған әдебиеттердің тізімі

23-28

Ә Жарияланған мақалалардың тізімі

28-29

Б Халықаралық конференциялардағы жасалған докладтар метеле-радио және газеттер бойынша берілген ақпараттар

30-31

В Халықаралық ғылыми байланыстар

31
залишити коментар
Сторінка1/6
Дата конвертації24.09.2011
Розмір0.69 Mb.
ТипРеферат, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6
плохо
  1
отлично
  7
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх