Методичні рекомендації щодо структури, змісту й обсягів наукових та навчальних видань викладачів І студентів рдгу рівне 2010 icon

Методичні рекомендації щодо структури, змісту й обсягів наукових та навчальних видань викладачів І студентів рдгу рівне 2010


1 чел. помогло.
Схожі
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів дистанційних курсів Київ 2007...
Методичні рекомендації щодо структури...
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів навчально-методичних видань...
Рекомендації щодо змісту та структури магістерських дисертацій Ухвалено...
Рекомендації щодо змісту та структури магістерських дисертацій...
Методичні рекомендації щодо можливого ущільнення та самостійного вивчення змісту програмного...
Методичні рекомендації щодо можливого ущільнення та самостійного вивчення змісту програмного...
Методичні рекомендації щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності...
Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм...
Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм...
Методичні рекомендації для навчальних закладів: загальноосвітніх шкіл...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з...Загрузка...
страницы: 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
повернутися в початок
скачать
^

Додаток Ж
СКОРОЧЕННЯ ДЕЯКИХ СЛІВ
(ВИТЯГ З ДСТУ 3582-97)


Слово (словосполучення)

Скорочення

^ Умова застосування

Автореферат

автореф.
Академік

акад.
Аркуш

арк.

При цифрах і в примітці

Виконавець

викон.

При прізвищі

Відповідальний

відп.
Глава

гл.
Година

год
Гривня

грн
Дивись

див.
Дисертація

дис.
Додаток

дод.
Доктор

д.

У назві вченого ступеня

Доктор архітектури Доктор біологічних наук

Доктор ветеринарних наук

Доктор військових наук

Доктор географічних наук

Доктор геолого-мінералогічних наук Доктор економічних наук

Доктор історичних наук

Доктор медичних наук Доктор мистецтвознавства

Доктор наук з державного управління

Доктор педагогічних наук

Доктор політичних наук

Доктор психологічних наук

Доктор сільськогос-подарських наук

Доктор соціологічних наук

Доктор технічних наук

д.арх.

д.б.н.

д.вет.н.

д.військ.н.

д.геогр.н.

д.геол.н.


д.е.н.

д.і.н.

д.мед.н.

д.мист.

д.держ.упр


д. пед.н

д.політ.н.

д.психол.н.

д.с.-г.н.


д.соц.н.

д.т.н.

У назві вченого ступеня У назві вченого ступеня У назві вченого ступеня У назві вченого ступеня У назві вченого ступеня У назві вченого ступеня


У назві вченого ступеня У назві вченого ступеня У назві вченого ступеня У назві вченого ступеня У назві вченого ступеня


У назві вченого ступеня У назві вченого ступеня У назві вченого ступеня У назві вченого ступеня


У назві вченого ступеня У назві вченого ступеня

^ Слово (словосполучення)

Скорочення

Умова застосування

Доктор фармацевтичних наук

Доктор фізико-математичних наук

Доктор фізичного виховання

Доктор філологічних наук

Доктор філософських наук

Доктор хімічних наук

Доктор юридичних наук

д.фарм.н.


д.ф.-м.н.


д.фіз.вих

д.філол.н. д.філос.н.

д.х.н.

д.ю.н.

У назві вченого ступеня


У назві вченого ступеня


У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

Доцент

доц.

При прізвищі або назві установи

Завідувач (завідуючий)

зав.

При назві установи або посади

Замісник

зам.

При назві посади

Затвердження

затв.
Збірник (збірка)

зб.
Ілюстрація

іл.
Кабінет

каб.
Кандидат

канд.

У назві вченого ступеня

Кандидат біологічних наук

Кандидат географічних наук

Кандидат економічних наук

Кандидат історичних наук

Кандидат медичних наук

Кандидат мистецтвознавства

Кандидат педагогічних наук

Кандидат політичних наук

Кандидат психологічних наук

Кандидат соціологічних наук

Кандидат технічних наук

Кандидат фізико-математичних наук

Кандидат філологічних наук

Кандидат філософських наук

Кандидат хімічних наук

Кандидат юридичних наук

к. б. н.

к. г. н.

к. е. н.

к. і. н.

к. м. н.

к. мист.

к. пед. н.

к. пол. н.

к. психолог. н.

к. соц. н.

к. т. н.

к. ф.-м. н.


к. філ. н.

к. філос. н.

к. х. н.

к. ю. н.

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня


У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

У назві вченого ступеня

Кафедра

каф.
^ Слово (словосполучення)


Скорочення

Умова застосування

Копійка

к.

При цифрах

Креслення

кресл.
Мільйон

млн
Мільярд

млрд
Молодший

мол.
Науковий

наук.
Обліково-видавничий

обл.-вид. арк.
аркушПедагогічний

пед.
Підручник

підр.
Посібник

посіб.
Примірник

пр.

При цифрах

Примітка

прим.
Професор


проф.

При прізвищі або назві установи

Реферат

реф.
Рецензія

рец.
Рисунок

рис.
Розділ

розд.

У значенні «Частина»

Сільськогосподарський

с.-г.
Серія

сер.
Сесія

сес.
Специфікація

специф.
Старший

старш.
Сторінка

с.
Таблиця

табл.
Титульний аркуш

тит. арк.
Том (томи)

т.

При цифрах

Укладач

уклад.

При прізвищі

Український

укр.
Університет

ун-т
Факультет

ф-т
Ціна

ц.

При цифрах

Частина

ч.
Член-коресподент

чл.-кор.

При прізвищі та назві установиДодаток З
^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВИДАННЯМіністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет


Інформаційні технології


Навчально-методичний посібник


Укладач Іваненко І.І.


Рівне – 2010


Додаток И
^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДРУГОЇ СТОРІНКИ


(ЗВОРОТУ ТИТУЛЬНОГО АРКУША) ВИДАННЯУДК

ББК

Розглянуто та рекомендовано до друку Навчально-методичною радою Рівненського державного гуманітарного університету,

протокол № 6 від 29.01.2010 р.


Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики, протокол № 6 від 26.01.2010 р.


Рецензенти:

Сяський А.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики РДГУ;

Сидоренко С.С. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформаційних систем НУВГП.


Інформаційні технології : навчально-методичний посібник / [уклад. І. І. Іваненко] ; – Рівне : РДГУ, 2010. – 152 с.


[Текст анотації українською мовою]

УДК

ББК


© Іваненко І. І., 2010

Додаток К
^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО (ДОЗВІЛЬНОГО)ТИТУЛЬНОГО АРКУША
РОБОТИ З ГРИФОМ МОНУ


Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет


До друку дозволяю


Ректор РДГУ проф. Постоловсткий Р.М.


Іваненко І.І.


Інформаційні технології


Рівне – 2010


Додаток Л
^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША
РОБОТИ З ГРИФОМ МОНУ


Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет


Іваненко І.І.


Інформаційні технології


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для вищих навчальних закладів


Рівне – 2010


Додаток М
^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДРУГОЇ СТОРІНКИ


(ЗВОРОТУ ТИТУЛЬНОГО АРКУША) ВИДАННЯ З ГРИФОМ МОНУУДК

ББК


Рецензенти:

Сяський А.О. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики РДГУ;

^ Сидоренко С.С. – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інформаційних систем НУВГП.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист № від


Рекомендовано до друку Вченою радою РДГУ протокол № 6 від 29.01.2010 р.


Іваненко І. І. Інформаційні технології : Навч. посіб. / І. І. Іваненко– Рівне : РДГУ, 2010. – 152 с.

ISBN


[Текст анотації українською мовою]

УДК

ББК

ISBN

© Іваненко І. І., 2010

Додаток Н
^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША
МОНОГРАФІЇМіністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет


Поніманська Т.І.


Теоретико-методичні засади гуманістичного виховання дітей дошкільного віку


Рівне – 2006


Додаток П
^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДРУГОЇ СТОРІНКИ


(ЗВОРОТУ ТИТУЛЬНОГО АРКУША) МОНОГРАФІЇУДК 372.3 П56

ББК 74.100


Поніманська Т.І. Теоретико-методичні засади гуманістичного виховання дітей дошкільного віку / Поніманська Т.І. - Рівне: РДГУ, 2006. -364 с.


Рецензенти:

Євтух М.Б. - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України; академік-секретар Відділення педагогіки і психології вищої школи АПН України;

^ Карпова Е.Е. - доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри дошкільної педагогіки Південноукраїнського педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського;

^ Козлова С.Я. - доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри дошкільної педагогіки Московського педагогічного університету.

Рекомендовано до друку Вченою радою РДГУ протокол № 6 від 27.01.2006 р.

У монографії обґрунтовано філософські, психологічні, історико-педагогічні засади гуманістичного виховання; у контексті сучасної концепції дитинства представлено систему гуманістичного виховання дітей дошкільного віку; запропоновано сучасні програми підготовки студентів до гуманістичного виховання.

Для науковців, вихователів, викладачів, аспірантів та студентів педагогічних закладів освіти.


УДК 372.3 П56

ББК 74.100

ISBN 5-7763-2674-5

© Поніманська Т.І., 2006
залишити коментар
Сторінка14/14
Дата конвертації23.09.2011
Розмір1.41 Mb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
отлично
  2
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх