Харківської міської ради icon

Харківської міської ради


Схожі
Зборів представників громадськості, жителів мікрорайону, батьків учнів...
Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Харківської загальноосвітньої школи...
Управління освіти адміністрації орджонікідзевсько го район у харкі вської міської ради...
Україна виконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти...
Україна виконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти...
Бібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради...
Андрій Содомора, Віктор Шовкун...
Цільова довгострокова програма соціального партнерства...
Затверджено заступник директора Департаменту- начальник управління комунального майна та...
План роботи гуртка «Пошук» на базі музею Список ради музею...
Управління освіти адміністрації фрунзенського району харківської міської ради...
Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7
скачатьУКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ ДЗЕРЖИНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИНАКАЗ


24.03.2011 № 85


Про порядок організованого закінчення

2010-2011 навчального року та проведення

державної підсумкової атестації

учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів усіх типів і форм

власності Дзержинського району м.Харкова


На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 25.08.2004 № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» (із змінами) та від 31.12.2005 № 1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти» зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1319 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.04 № 1095 і від 31.12.05 № 1312», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842), зі змінами, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 №1237/18532, Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.02.2011 № 141 «Про проведення підсумкових контрольних робіт», згідно з листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.12.2010 № 1/9-950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році», від 17.02.2011 №1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році» та від 04.03.2011 №1/9-151 «Про проведення підсумкових контрольних робіт», наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 14.03.2011 № 147 «Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», Департаменту освіти Харківської міської ради від 15.03.2011 № 52 « Про порядок організованого закінчення 2010-2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м.Харкова», з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах району, які забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2010/2011 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, встановленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, освітніх програм та навчальних курсів, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти


НАКАЗУЮ:


1. Заступнику начальника управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради Животченко А.Б.:


1.1. Вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2010/2011 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х,9-х,11(12)-х класів.

Березень-червень 2011 року

1.2. Встановити неухильний контроль за дотриманням чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти Харківської міської ради з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Березень-червень 2011 року

1.3. Здійснювати особистий контроль за роботою загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з питань повного та якісного виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

До 18.06.2011

1.4. Встановити контроль за роботою загальноосвітніх навчальних закладів з питань своєчасного та об’єктивного виставлення випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію і річне оцінювання з української мови (мова та читання) та математики. Під час річного оцінювання врахувати бали за державну підсумкову атестацію.

До 21.05.2011

1.5. Встановити контроль за організацією проведення перевірки підсумкових контрольних робіт учнів 5-8 класів у загальноосвітніх навчальних закладах та узагальнення їх результатів.

До 25.05.2011


1.6. Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності від державної підсумкової атестації.

До 27.05.2011

1.7. Забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності організоване закінчення навчальних занять та виконання у повному обсязі навчальних планів та програм.

До 18.05.2011 (11(12)-і класи),

до 26.05.2011 (1-10 класи)

1.8. Здійснити контроль за організацією роботи керівників ЗНЗ усіх типів і форм власності щодо проведення навчальних екскурсій та навчальної практики:

- для учнів 1-4-х класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин.

з 30.05 по 02.06.2011;

  • для учнів 5-6-х класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин;

  • для учнів 7-8-х класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин;

  • для учнів 10-х класів по 5 академічних годин на день, але всього не більше 50 годин.

з 30.05. по 10.06.2011

1.9. Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і пропозицій з питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася у письмовій формі.

З 20.05. по 28.05.2011 (11 (12) клас),

з 31.05. по 18.06.2011 (9 клас)


1.10. Встановити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

- 24-х класів початкової школи,

до 21.05.2011

- 510-х класів основної школи,

до 26.05.2011

- 11(12)-х класів старшої школи

до 18.05.2011

1.11. Забезпечити здійснення контролю за дотриманням загальноосвітніми навчальними закладами вимог щодо розрахунків середнього балу атестата випускників 11(12)-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту та шкільній документації (лист Міністерства освіти і науки України від 08.02.2010 № 1/9-67).

До 28.05.2011

1.12. Забезпечити здійснення контролю за роботою адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів до отриманих ними підсумкових балів (річне оцінювання, державна підсумкова атестація, для 11(12)-х класів – середній бал атестата), до тих, що отримані та зазначені у шкільній документації.

До 28.05.2011 (11(12)-і класи),

до 18.06.2011 (9 класи)

1.13. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення школи випускниками 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів і вручення їм атестатів про повну загальну середню освіту державного зразка.

28.05.2011

1.14. Встановити контроль за роботою керівників загальноосвітніх навчальних закладів та педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень - червень 2011

1.15. Провести вивчення стану управлінської діяльності адміністрацій навчальних закладів №29, №109, №125 щодо організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

З 10.05.2011 до 18.06.2011

2. Керівникам ЗНЗ усіх типів і форм власності:

2.1. Забезпечити організоване закінчення навчальних занять та виконання у повному обсязі навчальних планів та програм з предметів робочих навчальних планів; вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2010/2011 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Березень-червень 2011 року

2.2. Забезпечити дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

- 24-х класів початкової школи,

до 21.05.2011

- 510-х класів основної школи,

до 26.05.2011

- 11(12)-х класів старшої школи

до 18.05.2011

2.3. Затвердити в установленому порядку розклад проведення державної підсумкової атестації (підсумкових контрольних робіт) учнів 4-х класів початкової школи відповідно до календарно-тематичного планування.

До 20.04.2011

2.4. Вжити дієвих заходів з недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної підсумкової атестації

2.5. Провести підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах у письмовій формі у такі терміни:

  • українська мова: 5-6 класи – 11 травня 2011 року, 7-8 класи – 13 травня 2011 року;

  • історія України: 5-6 класи – 13 травня 2011 року, 7-8 класи – 11 травня 2011 року;

  • математика: 5-6 класи – 16 травня 2011 року, 7-8 класи – 18 травня 2011 року;

  • іноземна мова: 5-6 класи – 18 травня 2011 року, 7-8 класи – 16 травня 2011 року;

  • російська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання) – 20 травня 2011 року.

2.6. У разі необхідності внести зміни до режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу у дні проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8-х класах та державної підсумкової атестації в 11-х класах.
залишити коментар
Сторінка1/7
Дата конвертації23.09.2011
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх