Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області icon

Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області


Схожі
Методичні рекомендації щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів...
Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних...
Рекомендації щодо розроблення навчальних та робочих навчальних планів...
Відповідно до наказу Міністерства освіти України №131 від 03. 04. 98 р...
Навчальна програма факультативного курсу «Харківщинознавство» (автори Кононенко О.Є....
Ти, хто вчив нас, прости, що я вчу, що ношу звання вчителя яке...
Наказ
Методичні рекомендації щодо можливого ущільнення та самостійного вивчення змісту програмного...
Методичні рекомендації щодо можливого ущільнення та самостійного вивчення змісту програмного...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення...
Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5
повернутися в початок
скачать

^ Факультативний курс «Психологія особистості»

Для практичних психологів рекомендується особистісно орієнтований факультативний курс «Психологія особистості» (автор Бобик С.М.) для роботи з учнями 9-11 класів і складається з 3 спецкурсів: у 9 класі – «Психологія людини» (34 години на рік, з них 26 теоретичних та 6 практичних) і у 10 класі – «Психологія спілкування» (34 години на рік, з них 18 теоретичних та 16 практичних); у 11 класі – «Самовдосконалення особистості» (34 години на рік, з них 20 теоретичних та 14 практичних). Факультативний курс допомагає забезпечити якісний психологічний супровід навчально-виховного процесу старшокласників.

Програма курсу спрямована на формування гармонійної саморозвивальної особистості, допомагає визначити індивідуально-типологічні особливості, професійну спрямованість та розвинути культуру життєвого самовизначення.

Факультативний курс можна впроваджувати цілісно у всіх класах, а можна –окремими спецкурсами у окремих класах. Методичне забезпечення викладання курсу: «Психологічний інструментарій» та «Бібліотека шкільного психолога» видавництва «Шкільний світ».


Факультативний курс «Основи психології особистості»

Для практичних психологів загальноосвітніх закладів рекомендується факультативний курс «Основи психології особистості» (автор Талаєва Ю.М.) для роботи з учнями 15-17 років.

Програма курсу розрахована на 34 години та складається зі вступу (1 година) та 3-х розділів: «Особистість у сучасній психології» (11 годин), «Міжособистісне спілкування» (8 годин), «Самопізнання та саморозвиток» (14 годин).

Кожен розділ включає в себе лекційні, семінарські та практичні заняття.

Всього програмою передбачено 16 занять, побудованих у формі інтерактивної лекції, 6 семінарських занять, 6 практичних занять (психологічних практикумів, тренінгових занять) та 3 контрольно-оцінних підсумкових заняття в кінці кожного розділу.

Метою факультативного курсу - є розвиток соціально-психологічної компетентності та формування психологічної культури учнівської молоді.


Факультатив «Здоровий спосіб життя»

МОН України рекомендується запровадження факультативного тренінг-курсу «Здоровий спосіб життя», який розроблено в рамках Програми «Освітня політика та освіта «рівний-рівному».

Тренінг-курс складається з п’яти модулів:

  1. Методика освіти «рівний-рівному»;

  2. Спілкуємось та діємо;

  3. Твоє життя – твій вибір;

  4. Прояви турботу та обачливість;

  5. Знаємо та реалізуємо свої права.

Його рекомендується запровадити в 6-11 класах (34 год.) базових шкіл, що працюють за програмою «рівний-рівному» і мають підготовлених педагогів-тренерів. Тривалість одного тренінгового заняття – 1,5 год. Курс забезпечений навчально-методичними посібниками, рекомендованими МОН України у 2002 році.


Основи здоров'я

Відповідно до наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 25.06.2010 №322 «Про виконання загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД щодо підготовки педагогів та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок» навчальні заклади зобов’язані запроваджувати у 10-11 класах факультативний курс «Школа проти СНІДУ». Програма курсу розміщена в посібнику для вчителя (автори Т.В. Воронова, В.С. Пономаренко). Даний посібник наявний у всіх педагогів, які пройшли навчання за спеціальним курсом «Школа проти СНІДУ» при Інституті ІППО Чернівецької області.


Екологія

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України передбачено напрямки диференціації освіти, які конкретизуються у формі поглибленого вивчення екології. Методичне забезпечення курсу екології розроблено Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України Програма для кожного класу розрахована на 34, 17 годин. У робочому навчальному плані в рамках варіативної складової визначається кількість годин, яка реально фінансується (але не менше 17 годин на рік). За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватись на окремих сторінках класного журналу або в окремих журналах. Зміст пропонованих курсів за вибором і факультативів включено до рекомендованого Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України (наказ МОН від 28.10.2010 №2021) збірника спецкурсів та навчальних програм для 11-річної школи «Географія», м. Київ, 2010р. Вчитель, якому доручається викладання курсу, має право вносити необхідні корективи до програми за умови збереження її цілісності та послідовності вивчення розділів та тем.

Рекомендований перелік окремих програм курсів за вибором та факультативів:

«Рідний край», 8-9 клас (17 год), ^ Андрусяк Г.В, Гільберг Т.Г.;

«Всесвіт і ми», 9 клас (9год), СолодюкВ., ФрапчукІ., Даншьчук Н., Фурманчук Л., Охота І., Пашко М.;

«Подорож екзотичними островами», 8 клас (17 год), ^ Бабич Н., Грабовська О., Мельник 3., Макстмчук В., Іващук В., Нестер В., Шведа Т., Янишена С.;

«Зелений пакет», 8-9 клас (34 год);

«В похід, юні туристи!», 8 клас (17 год) ^ Сшриковська Г., Сидоренко С, Чорна Н.;

«Роз'язування географічних задач», 9 клас (17год), Пасічник А.;

«Здоров'я людини - основа здорового суспільства», 9 клас (17год), ^ Гільберг Т., Мирна Л., Гварадзе Л.;

«Місто як урбоекосистема», 8 (9) клас (17год), Мирна Л., Віркун В., Калінська Н., Гварадзе Л, Бітюк М.;

«Екологія води», 8 клас (17год), Мирна Л.А., Віркун В. О., Калінська H.P.;

«Озеленення населених територій», 8(9) клас (17год);

«Основи зеленого дизайну», 8(9) (17 год), Арчишевська Л. П.,
О. М. Ліхньовська О. В.Крім того факультативи та курси за вибором пропонується у збірниках навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології та хімії для до профільної підготовки та профільного навчання, рекомендованих для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 288с., Тернопіль: Мандрівець 2010р.


«Світ кімнатних рослин» - курс для учнів 7-х, 8-х, 9-х класів загальноосвітніх шкіл (17 год), Випівська Г.П., Матущенко Т.А.;

«Аптека природи» (I частина) - курс для учнів 7-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год, з них 2 год резервні), Шендрик О.В.;

«Охорона тварин» - для учнів 8-х (9-х) класів (35 год, з них 1 год резервна), Буца О.Й., Гнідець О.Є., Ковальчук Т.І., Новикова Н.І., Чувашко О.О., Щербань О.В., Шушкевич Н.Д., Юрович В.В.;

«Біологія і комп’ютер» - для учнів 7-го класу загальноосвітніх шкіл (35 год, з них 4 год резервні), Міронець Л.П.

«Екологія (аутекологія) рослин» - для учнів 8-х (9-х) класів загальноосвітніх шкіл (35 год, з них 1 год резервна), Драган Г.І.;

«Організм людини очима біофізика» - для учнів 10-х (11-х) класів (35 год), Яковлєва Є.В.;

«Методи наукових досліджень» - для учнів 9-х (10-х) класів (35 год), Коваленко С.О.;

«Математичне обґрунтування наукових досліджень» - для учнів 10-х (11-х) класів (17 год, з них 1 год резервна), Задорожний К.М.;

«Біохімічні основи життя» - для учнів 10-11-х класів (35 год), Яковлєва Є.В.;

«Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія» - учнів 10-11-х класів (70 год, з них 2 год резервні), Ковалюк В.Г., Боднарюк О.М.;

«Адаптаційна фізіологія людини і тварин» - для учнів 11-х класів (35 год, з них 4 год резервні), Ягенська Г.В.;

«Основи популяційної генетики людини» - для учнів 11-х (12-х) класів (17 год, з них 1 год резервна), Матяш Н.Ю., Сябро С.А.

«Безпека Харчування», курс за вибором (10 (11) класи), Г. Гупалешко;

«Хімія живих організмів», факультатив (курс 9 кл.), І. Стеценко вчит. хім. ЗОШ № 15 м. Черкаси


Також пропонуються факультативні курси, схвалені Вченою радою ІППОЧО:

„Основи екологічних знань” (5-9 кл.), Лазарєва С.В., Кучережко Ю.С., Програма розрахована на 34 год. на рік (2009 р.);

Авторська програма спецкурсу „Юний еколог – краєзнавець” (7-8 кл.), В.М. Дрогомирецька (2006р.);

Програма спецкурсу «Основи екології та охорони природи» Москалик Г.Г., Лазарєва С.В. (2009 р.)»;

Програма спецкурсу „Основні аспекти сталого розвитку” (9-10 кл.), С.В. Лазарєва, програма розрахована на 34 год. (2005р.);

Програма з основ сільського господарства, (8 кл.) З.І. Перчик (2007р.);

«Екологія та профілактика йодної недостатності» (1-4 кл.) Г.І. Андроник, Н.А.

Денисик (2007р.), видано посібник.

Шкільний курс за вибором “Екологія” забезпечується посібником. В.М. Бровдій “Охорона природи” (8-9 кл.). – К.: Генеза, 1997р. та підручником автор Г.О. Білявський та ін. “Основи екологічних знань”(10-11кл.). – К.: Либідь, 1995, 2000 – однак кількість цієї навчальної літератури у фондах шкільних бібліотек є обмеженою. Суттєва інформація для вчителів розміщена у спецвипусках газети “Біологія, хімія” (“Шкільний світ”), де опубліковані творчі доробки Т.М. Руснак – передового вчителя біології нашої області та інших вчителів біології України.

Колонькова О.О. Екологія для дітей. Посібник для навчання та природоохоронної роботи. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2004. – 156с.

Руденко С.С., Лазарєва С.В. Уроки екології. Урок перший: кислотні дощі. – Чернівці, 2004. – 24 с.

Руденко С.С., Лазарєва С.В. Уроки екології. Урок другий: парниковий ефект. – Чернівці, 2009. – 24 с.

Бурбело В., Сваткова Т., Соломарська О., Філіпоненко Н. Досвід впровадження в Україні міжнародних педагогічних проектів: роздуми та перспективи. Практична радіологічна культура в українських школах.

Пруцакова О.Л. Дім, в якому ти живеш. Метод посібник для вчителів. – К,: Б.в, – 2006–28с.

Пустовіт Н.А. Натисни на сміття! Навч. посібник для учнів 6-9 класів. – К.:

«Імідж-прінт», 2005.–36с.

Пустовіт Н.А. Неперервна екологічна освіта в Україні (концептуальні засади)

// Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – К.:

Пед. думка. – с.64-71

залишити коментар
Сторінка5/5
Дата конвертації26.09.2011
Розмір0.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх