Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання Затверджено Міністерством освіти І науки України icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання Затверджено Міністерством освіти І науки України


Схожі
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання Затверджено...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. „Трудове навчання” 5-11...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Перелік програм, підручників та навчально-методичних посібників...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-9...
Ж. О. Кошкіна У45 Українська мова: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчаль­них...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика 10-11...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6
повернутися в початок
скачать^ СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Зміст соціокультурного блоку програми


Проблематика

Конкретизація проблематики

у змістовому наповненні підручника

Україна – європейська держава. Державна мова України. Національ­на символіка.

Україна – наш спільний дім.

Україна – морська держава.

Міста України. Київ – столиця України.

Міста України.

Київська Русь. Київські князі. Витоки української ментальності.

Іноземці про Україну.

За що київського князя Ярослава назвали Мудрим.

Діти Ярослава Мудрого.

Звичаї давніх слов’ян.

Славне Військо Запорозьке.

Про запорожців.

Українське мистецтво. Народні ремесла.

Слава українських майстрів.

Мистецтво гончарів.

Осанна дереву.

Картини Катерини Білокур.

Картини Миколи Пимоненка.

Духовна культура українців.

Українська народна творчість.

Святкування в Україні.

Новий рік.

Родина. Рід. Родинні зв’язки. Традиційна пошана до старших членів родини.

Всі люди – брати і сестри.

Який ти син і онук?

Школа. Учитель. Навчання. Дружба.

“Школа – святиня і надія народу”

(В. Сухомлинський).

Чим я завдячую своїй першій учи­тельці.

Дружби дружбою шукають.

Риси характеру. Загальнолюдські норми моралі.

Стосунки між дорослими й дітьми, між ровесниками.

Що означає бути справжньою людиною.

Правда яскравіша за сонце.

Добра людина – як сонечко, всяк біля неї зігріється.

“Добро твориться просто – ні за так”

(І. Драч).

Все добре переймай, а зла уникай.

Ким бути і ким не бути.

Світ не без добрих людей.

Як живеться скупому серед людей.

Чужим добром не забагатієш.

Здоров’я і спорт.

Чому я займаюсь ранковою зарядкою.

Природа України в різні пори року. Різноманітність рослинного і тваринного світу. Цікаве про рослини (тварин). Причини природних явищ. Охорона природи.

Яку пору року я найбільше люблю і чому.

Природні багатства України.

Українські ліси.

Квіти України.

Мій улюбленець зі світу тварин.

Яке воно було, те лисенятко?

Що мене здивувало в зоопарку.

Птахи України.

Краса лебедина.

Як допомагати тваринам.

До побачення, ластівочки!

Ти завжди відповідальний за тих, кого приручив.

Рости, ялинко!

Річчина хвороба.

Покинуте гніздо.

Що таке падаючі зірки.

Загадки блискавки.

Кольорові дощі.

Хай б’ється завжди зелене серце природи!

Праця. Цікаві професії.

Збудуймо храм!

Робота в космосі.

Як будують кораблі.

Чим приваблюють дороги.

Диво оживлення малюнків.

“Із степу ми возили сонце...”

(В. Чухліб).

Чому люди різних професій не можуть обійтися один без одного?

Біографія звичних речей.

Конверт. Авторучка. Дзеркало.

Кнопка, що співає.

Для чого потрібні ґудзики.Відкриття. Пошуки. Знахідки.

Як було винайдено ліфт.

Перший трамвай.

Транспорт у минулому і сьогодні.

Сучасне телебачення.

Яким буде ХХІ століття?

Учень:

 • встановлює нетривалі соціальні контакти, використовуючи повсякденні
  ввічливі форми привітання і звертання; відповідає на запрошення, пропозицію, вибачення;

 • вчиться ефективно спілкуватись у межах визначеної соціокультурної тематики, використовуючи вивчені мовні засоби, різні мнемонічні прийоми (жести, вираз обличчя, поза) та виконуючи необхідні супровідні дії.^ ДІЯЛЬНІСНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

Організовуючи навчальну діяльність, учень:

 • виконує правила гігієни навчальної праці;

 • самостійно визначає режим навчальної роботи з урахуванням ступеня складності предметів;

 • розуміє поставлене вчителем навчальне завдання і діє відповідно до нього;

 • сприймає, осмислює, засвоює навчальну інформацію і відтворює її на прохання вчителя;

 • за безпосередньої допомоги вчителя визначає стратегію власної пізна-
  вальної діяльності: мотив, мету і завдання навчальної роботи, планує основні етапи її виконання, контролює перебіг, відбирає необхідні засоби для розв’язання завдань; використовує найраціональніші способи, запропоновані вчителем; виконує мисленнєві операції – аналіз, синтез, порівняння; опановує окремі форми систематизації й узагальнення навчального матеріалу; вчиться моделювати, наводити докази на підтвердження тез (у нескладних випадках); освоює різні способи контролю; порівнює досягнуті результати з поставленою метою, оцінює якість виконаної роботи (власної і товариша) відповідно до прийнятих вимог;

 • вчиться працювати самостійно, у парі та в групі, надавати необхідну допомогу однокласникам;

 • дотримується заданого темпу роботи.


Працюючи з книжкою та іншими джерелами знань, учень:

 • орієнтується в змісті підручника; самостійно ознайомлюється з його змістом; звертається до запитань і завдань підручника, використовує зразки у навчальній діяльності; користується схемами, таблицями, інструкціями і додатками;

 • орієнтується в порядку розміщення книжок у бібліотеці, знаходить потрібну книжку, користуючись вільним доступом до книжкових полиць, рекомендаційним списком, картотекою, тематичним каталогом, книжково-ілюстративними виставками; визначає орієнтовний зміст незнайомої книжки за її елементами: обкладинкою, титульною сторінкою; вчиться орієнтуватись у каталожній картці, записувати дані про книжку з титульної сторінки в каталожну карточку;

 • вчиться працювати з комп’ютером та іншими ТЗН з метою ефективного засвоєння навчального матеріалу.


6 клас

(105 год., 3 год. на тиждень; резервний час – 3 год.)


^ МОВЛЕННЄВА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ


(24 год.)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів


Відомості про мовлення

Повторення вивченого про
спілкування і мовлення; види мов­леннєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Загаль­не уявлення про ситуацію спілкування: той, хто говорить (пише), адресат мовлення, тема й основна думка висловлювання, мета і місце спілкування (практично). Засоби спілкування (мовленнєві та немовленнєві). Умови успішного спілкування (деякі правила
спілкування).

Учень:

 • аналізує умови спілкування, співвідно­сить своє мовлення (вибір мовних засобів) з умовами спілкування;

 • вибудовує свою мовленнєву поведінку відповідно до ситуації та правил спілку­вання;

 • розпізнає мовленнєві та немовленнєві засоби спілкування, вчиться використову­вати їх задля досягнення комунікативної мети;

 • опановує прийоми успішного спілку­вання;

Повторення вивченого про текст. Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка. Складний план готового тексту. Види зв’язку речень у тексті (практично). ”Дане” (“відоме”) і “нове” у реченнях тексту. Мовні засоби організації тексту. Основні прийоми поширення тексту (практично). Трансформація особо­вого, часового і модального планів тексту (практично).


Основні джерела, прийоми добору матеріалу для твору і його систематизація (практично). Простий план власного висловлювання (практично).


Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль мовлення.


Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення і природи. Поєднання в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису, розповіді з елементами роздуму).


Аудіювання

Аудіювання розповідей, пояснень учителя (чи іншої особи), відповідей учнів; доступних текстів вивчених стилів, типів і жанрів мовлення; мовлення співрозмовника за запланованою соціокультурною тематикою; радіо- і телепередач, аудіозапису.

Усунення мовних труднощів аудіотексту (контроль розуміння складніших речень, з’ясування значень незнайомих слів і виразів, стиснення чи поширення речень тощо).

Вибіркове аудіювання окремих фрагментів (речень) тексту із завданням (сформулювати відповідь на запитання, відтворити контекст уживання слова).

Постановка запитань до окремих речень і фрагментів аудіотексту.

Формулювання основної думки прослуханого тексту.

Вичленування смислової ін-
формації.

Перефразування.

З’ясування фактичного змісту, причинно-наслідкових зв’язків, основної думки аудіотексту, формування в уяві зорових образів, сприймання емоційно-оцінної інформації та образної мови художнього (науково-популярного) тексту.

Контроль розуміння фактичного змісту аудіотексту (вибір правильної відповіді на запитання з кількох даних).

Докладний переказ прослуханого тексту.

Прогнозування змісту (розширення і продовження аудіотексту).

Аналіз уживання мовних засобів.

Читання

Читання невеликих за обсягом нескладних текстів вивчених стилів, типів і жанрів мовлення.

Формування читацького інтересу і потреби читати книжки.

Вдосконалення умінь читати вго­лос і мовчки, користуватись вив­чаль­ним та ознайомлювальним вида­ми читання. Вибіркове читання.

З’ясування значень незнайомих слів і виразів. Розширення словникового запасу. Користування словниками різних видів.

З’ясування фактичного змісту, причинно-наслідкових зв’язків, про­відної думки тексту.

Постановка запитань до тексту.

Виділення смислових опор (клю­чових слів, речень) у тексті.

Визначення засобів зв’язності в тексті.

Поділ тексту на смислові частини.

Складання складного плану прочитаного тексту.

Перефразування. Еквівалентна заміна.

Трансформація часового і модального планів тексту.

Переказ тексту зі зміною особи (заміна 1-ї особи 3-ю або переказ від імені одного з героїв).

Поширення тексту.

Прогнозування змісту на основі заголовка, прочитаного фрагмента тексту.

Розвиток умінь висловлювати оцінні судження про прочитане.

Аналіз уживання мовних засобів.

Розвиток умінь сприймати емоційне забарвлення та образну мову художнього (науково-попу-
лярного) тексту, уявляти в образах прочитане.

Контроль розуміння фактичного змісту (вибір правильної відповіді з кількох даних).

Розвиток характеристик, які стосуються техніки читання.


Говоріння

Діалог. Розігрування готового діалогу з опорою на текст.

Відтворення озвученого діалогу.

Розігрування діалогу на основі ілюстрації, яка відображує кон-
кретну ситуацію спілкування.

Самостійне розширення реплік діалогу (за рахунок уведення слів певної граматичної категорії, пояснення причин відмови тощо).

Поширення діалогу на основі набору обов’язкових реплік.

Складання діалогу з використанням даних про ситуацію, початок і кінець діалогу.

Конструювання діалогу на основі тексту.

Складання діалогу відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями, спостереженнями, життєвим досвідом учнів.

Постановка запитань до тексту; відповіді на запитання за змістом тексту.

Характеристика дійових осіб, оцінка їхніх вчинків.

Доповнення викладеної в тек­сті інформації власними приклада­ми.

Докладний і вибірковий переказ (за простим і складним планом) художніх текстів розповідного характеру з елементами опису приміщення, природи та роздуму.

Створення монологічного висловлювання – розповіді, опису, роздуму за поданим планом і без нього, за опорними словами, словосполученнями, за картиною.

Усне оповідання на основі побаченого і за жанровою картиною.

Усний опис (за простим планом) приміщення, природи на основі особистих вражень і за картиною.

Усний роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і особистих вражень.


Письмо

Написання переказів (за простим і складним планом).

Докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису (приміщення, природи) та роздуму.

Вибірковий переказ наукового тексту.

Написання творів (за простим планом).

Твір-оповідання на основі побаченого.

Твір-опис (приміщення, природи) на основі особистих вражень і за картиною.

Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і особистих вражень.

Допис у газету інформаційного характеру (зі шкільного життя).


Ділові папери

Правила поведінки в школі і в громадських місцях.

Оголошення.


Переклад

Переклад з російської мови речень із вивченими частинами мови, діалогів, невеликих розпо-
відних текстів (у тому числі з елементами опису приміщення і природи) та роздумів.

 • аналізує структуру тексту, будову абзаців, виділяє мікротеми; знаходить “відоме” і “нове” у змісті речень тексту;

 • складає простий план тексту; переказує текст за складним планом;

 • визначає смислові та мовні засоби зв’язку між частинами тексту та реченнями в тексті; опановує прийоми поширення тексту вивченими частинами мови, прийоми трансформації особового, часового і модального планів тексту;

 • будує текст з урахуванням знань про його структуру, смислові та мовні засоби зв’язку, “відоме” і “нове”;

 • знаходить недоліки в тексті; вчиться удосконалювати текст з погляду його змісту і структури;

 • створює тексти відповідно до визначених вимог;
 • самостійно добирає для висловлювань матеріал на основі різних джерел, систематизує його;

 • складає простий план власного висловлювання;
 • розпізнає офіційно-діловий стиль серед інших відомих стилів мовлення; знаходить мовні засоби, характерні для цього стилю;

 • використовує вивчене про стилі мовлення під час побудови і вдосконалення власних висловлювань;
 • розпізнає в одному тексті різні вивчені типи мовлення;

 • використовує знання про типи мовлення під час побудови і вдосконалення власних висловлювань; • уважно слухає; сприймає на слух і розуміє мовлення вчителя, однокласників, співрозмовника у межах доступної тематики і засвоєного мовного матеріалу, текстів вивчених стилів, типів і жанрів мовлення;

 • осмислює і в разі потреби запам’ятовує почуте; фіксує в пам’яті найважливіше;

 • з’ясовує значення незнайомих слів;

 • розуміє фактичний зміст, причинно-наслідкові зв’язки, основну думку аудіотексту;

 • вчиться вичленовувати смислову інформацію;

 • складає простий план прослуханого;

 • дає оцінку почутому;

 • докладно переказує прослуханий текст;

 • прогнозує зміст озвученого тексту;

 • створює в уяві зорові образи;

 • сприймає емоційно-оцінну інформацію та образну мову художнього (науково-популярного) тексту;

 • аналізує вживання мовних засобів;

 • помічає і виправляє орфоепічні по-
  милки в чужому мовленні;

 • розуміє основний зміст українськомов-
  них радіо- і телепередач, аудіозапису, використовує здобуту інформацію у навчальній діяльності;
 • читає тексти вивчених стилів, типів і жанрів мовлення відповідно до норм української літературної мови та вимог “Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів...”

 • прогресує в техніці читання;

 • вдосконалює читання вголос і мовчки, навички вивчального та ознайомлювального, а також вибіркового читання;

 • систематично збагачує словниковий запас, з’ясовує значення незнайомих слів, уточнює значення відомих за допомогою різних способів семантизації; користується словниками різних видів;

 • аналізує структуру тексту, виділяє в ньому мікротеми;

 • з’ясовує фактичний зміст, причинно-наслідкові зв’язки, основну думку тек­сту;

 • підтверджує свою думку уривками з тексту, пов’язує зміст тексту з життєвими ситуаціями;

 • прогнозує зміст, характеризує дійових осіб, оцінює прочитане;

 • складає складний план тексту;

 • переказує прочитане за планом докладно і вибірково;

 • переказує прочитане, змінюючи особу, часовий і модальний плани тексту; • відтворює озвучений діалог;

 • складає діалог певного обсягу відповідно до запропонованої ситуації в межах визначеної соціокультурної тематики; досягає комунікативної мети; дотримується правил спілкування та норм української літературної мови; ініціює, підтримує розмову і реагує на репліки співрозмовника в не­складних ситуаціях спілкування: вітає і відповідає на привітання, нагадує про щось, обмінюється думками та інформацією, доповнює інформацію, висловлює інтерес до чогось, бажання (небажання), намір щось зробити, пропонує послуги, висловлює сумнів, упевненість (невпевненість), ставить зустрічне запитання, уточнює зміст фрази тощо;

 • спілкується у передбачуваних повсякденних ситуаціях, доречно використовуючи вивчені мовні засоби;

 • опановує етику телефонної розмови;

 • помічає типові помилки і вчиться свідомо контролювати власне мовлення з метою їх уникнення;

 • ставить запитання і відповідає на запитання за змістом тексту;

 • характеризує дійових осіб, оцінює їхні вчинки;

 • доповнює викладену в тексті інформацію власними прикладами;

 • переказує зміст прочитаного (прослуханого) тексту докладно і вибірково, за простим і складним планом;

 • складає підготовлені усні висловлювання з урахуванням умов спілкування, мети й адресата мовлення; самостійно добирає для висловлювання матеріал на основі різних джерел, систематизує його; складає простий план власного висловлювання; підпорядковує висловлювання темі й
  основній думці; вживає різні типи мовлення (в т. ч. опис приміщення і природи), вибирає відповідно до умов спілкування стиль мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий);

 • дотримується орфоепічних та інтонаційних норм української літературної мови; • аналізує зміст і мовне оформлення вихідного тексту;

 • відтворює текст з урахуванням виду переказу (докладно чи вибірково) і комунікативного завдання за самостійно складеним простим і складним планом;

 • удосконалює написане;

 • самостійно добирає матеріал для висловлювання на основі різних джерел, спостережень, особистих вражень, систематизує його; складає простий план; вибирає відповідно до ситуації спілкування стиль мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий), уживає різні типи мовлення (у т. ч. опис приміщення і природи); добирає мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення;

 • вдосконалює написане (у межах вивченого матеріалу);
 • добирає і систематизує матеріал; складає простий план висловлювання; наводить докази на підтвердження висунутої тези; формулює логічний висновок; вибирає мовні засоби відповідно до задуму висловлювання і стилю мовлення;

 • вдосконалює написане;
 • пише допис у газету із дотриманням вимог до цього жанру мовлення; • складає правила поведінки за зразком, оголошення; добирає мовні засоби відповідно до стилю мовлення; • перекладає з російської мови речення з вивченими частинами мови, діалоги, невеликі розповідні тексти (у тому чис­лі з елементами опису приміщення і природи) та роздуми.

Міжпредметні зв’язки

Інтер’єр і пейзаж у літературному творі. Усна характеристика літературного героя; письмовий відгук про невеликий твір (література).
залишити коментар
Сторінка3/6
Дата конвертації22.09.2011
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх