18. 05. 2010 №31/183 icon

18. 05. 2010 №31/183


1 чел. помогло.
Схожі
18. 05. 2010 №31/183...
Розпорядження
«Танысыңыз – бізде жаңа кітаптар»...
Проспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк»...
На перший курс університету у 2003 році ” від 31. 03. 2003 р...
Спецвипуск присвячено 45-річчю ду нді ств київ 2011 Луганськ 2011 ббк 65. 5-183...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів Ікурсу геологічного факультету напряму 040103...
Раїни інститут педагогіки І психології професійної освіти сучасна вища школа: психолого...
ҚАзақстан республикасы эко номика және бюджеттік жоспарлау министрлігі мемлекеттік органдардағы...
Рситеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до...
17. 09. 2010 року м. Горлівка №584 Про проведення діагностичного...
Зв іт про роботу уаіб за 4 квартал 2010 року...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7
скачать18.05.201031/183Начальникам управління освіти Чернівецької та відділу освіти Новодністровської міських рад, управління освіти Кельменецької райдержадміністрації,

відділів освіти райдержадміністрацій

Про формування варіативної складової

робочих навчальних планів

закладів освіти області на 2010/2011 н.р.


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 р. № 357 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 р. № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття.

У 2010/2011 навчальному році відбувається перехід старшої школи (10-12 класи) на профільність навчання. Тому доцільно години варіативної складової робочих навчальних планів спрямовувати на підсилене та поглиблене вивчення профільних предметів, факультативні заняття, курси за вибором, спецкурси, що дасть можливість учням глибше опанувати зміст окремих дисциплін.

Згідно із Концепцією профільного навчання у 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що передбачає поглиблене вивчення загальноосвітніх дисциплін через їхнє підсилення, елективність курсів, факультативів.

Предмети та курси за вибором визначаються загальноосвітніми навчальними закладами у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу, обговорюються на засіданні педагогічної ради і затверджуються наказом по школі.

Головне управління освіти і науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо ефективного використання варіативної складової робочих навчальних планів у 2010/2011 навчальному році.

Просимо довести їх до відома педагогічних колективів ЗНЗ області.


Начальник

Головного управління освіти і науки М.Й. Бауер


вик. Палійчук Н.Й.

52-23-43

Методичні рекомендації

щодо змісту варіативної складової робочих навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів області

на 2010/2011 н.р.


Початкова школа

У 2010/2011 н.р. робочі навчальні плани для початкової школи складаються за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005р. № 682. Додаткові години на предмети варіативної складової, курси за вибором індивідуальні та групові заняття рекомендуємо розподілити так:


І варіант

1 клас – 2 години (1 година – українознавство, 1 година – за вибором навчального закладу);


ІІ варіант

1 клас – 2 години (0,5 години –українознавство; 0,5 години – індивідуальна робота з дітьми; 1 година – за вибором навчального закладу);


І варіант

2 клас – 3 години (0,5 години – українознавство; 0,5 години – індивідуальна робота з дітьми; 1 година – підсилення предметів інваріативної складової; 1 година – за вибором навчального закладу);


ІІ варіант

2 клас – 3 години (1 година – українознавство; 1 година – підсилення предметів інваріативної складової; 1 година – за вибором навчального закладу);


І варіант

3-4 класи – 3 години (1 година – українознавство, 1 година – підсилення предметів інваріативної складової; 1 година – за вибором навчального закладу);


ІІ варіант

3-4 класи – 3 години (0,5 години – українознавство; 0,5 години – індивідуальна робота з дітьми; 1 година – підсилення предметів інваріативної складової; 1 година – за вибором навчального закладу).

Години варіативної складової робочого навчального плану, що використовуються за вибором загальноосвітнього навчального закладу на вивчення курсів, реалізуються навчальними програмами, які мають гриф Міністерства освіти і науки України (лист МОН України від 07.07.2008 р. № 1/9-433 «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2008/2009 навчальному році»):

 • «Українознавство», 1-4 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ, 2008. – Українське агентство інформації та друку «Рада».

 • «Християнська етика в українській культурі», 1-4 роки навчання, авт. Чернуха В.Г., Бєлкіна Е.В. (КМПУ ім. Б. Грінченка, 2007 p.);

 • «Розмаїття релігій і культур світу», 1-12 роки навчан­ня (експериментальна програма), авт. Вільченко Є.В. (гімназія № 18 м. Луцька Волинської обл.);

 • «Зарубіжна література», 2-4 класи, авт. Мовчун А.І. (В-во АВДІ, 2007 p.);

 • «Поетика», 2-4 класи, авт. Петровська Т.В. (В-во «Генеза», 2007 p.);

 • «Логіка», 2, 3, 4 класи, авт. Митник О.Я. (В-во «Початкова школа», 2002, 2003, 2004 pp.);

 • «Логіка», 1-4 класи, авт. Гісь О. (В-во «Світ», 2002 p.);

 • «Комп'ютерна азбука. Основи комп'ютерної гра­мотності та ознайомлення з навколишнім світом», 1 клас, авт. Бєлкіна Е.В., Коваленко О.Т. (КМПУ ім. Б. Грінченка, 2005 p.);

 • «Сходинки до інформатики», 2-4 клас, авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Й.Я. (КМПУ ім. Б. Грінченка, 2005 p.);

 • «Хореографія», 1-4 класи, авт. Тараканова О.П. (Ж-л «Початкова школа», № 12, 2003 р.);

 • «Азбука споживача», 1-2 роки навчання, авт. Бородачова Н.В., Лаврентьева Г.І. (Інститут споживчих програм, 2008 p.).

 • «Основи споживчих знань», 1-12 роки навчання, авт. Гільберг Т.Г., Довгань А.П., Капіруліна Т.Л. та ін. (ТОВ «Навчальна книга», 2008 p.);

Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи відповідно до методичних рекомендацій щодо змісту регіонального компонента варіативної складової навчальних планів на 2010/2011 н.р.


Школи з румунською мовою навчання

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», основних змін до Державного стандарту початкової загальної освіти, затверджених рішенням колегії Міністерства освіти і науки України «Про перехід початкової школи на новий зміст та структуру навчання» від 20 жовтня 2005 року, на виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти України» від 20 березня 2008 року № 244/2008, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів, загальноосвітні навчальні заклади з румунською мовою навчання складають робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової. Варіативною складовою Типового навчального плану початкової школи з навчанням російською чи іншою мовою національних меншин (додаток № 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 р. № 682) для учнів 1-4 класів передбачено від одного до 2 додаткових годин.

При вивченні державної мови вважаємо за необхідне з 2010/2011 навчального року збільшити кількість тижневих годин з української мови у 2-4 класах за рахунок варіативної складової робочого навчального плану шкіл.

Програмний матеріал додаткових годин з державної мови у 2-4 класах включається до тематичного планування з цього предмету.

Записи у журналі здійснюються в розділі «Українська мова» – 2-4 класи, а не виносяться на окрему сторінку.

^ Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття:


п/п

Додаткові години на предмети

^ Кількість годин на тиждень у класах

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

1 год.

2 год.

2 год.

2 год.

1.

Українська мова2

2

2

2.

Українознавство

0,5

-

3.

Християнська етика в українській культурі

0,5

-


З метою створення сприятливих умов для оволодіння учнями шкіл з румунською мовою навчання державною мовою рекомендуємо один день щотижня вважати днем української мови. У цей день бажано усі навчальні предмети, крім румунської мови та читання, іноземної мови, у 2-4 класах викладати державною мовою; проводити виховні заходи (радіо-вікторини, святкові ранки, диспути, зустрічі з українськими письменниками Буковини); учителям та учням на перервах спілкуватися державною мовою.

З метою збереження наступності викладання української мови у початковій та основній школі доцільно проводити спільні засідання методичних об’єднань вчителів української мови 5-7 класів та вчителів 4 класів.


Українська мова і література

Допрофільне навчання як вид диференційованого навчання передбачає врахування нахилів, здібностей учнів і створення умов для навчання в старшій школі за обраним профілем. Здійснюється допрофільна підготовка у формі введення курсів за вибором, поглибленого вивчення окремих предметів, зокрема мови і літератури на диференційованій основі, що дає змогу максимально врахувати індивідуальні розумові особливості учнів, виявити їхні інтереси і нахили до цих предметів з метою профорієнтації. Поступова активізація різних видів диференційованого навчання (внутрішньокласна, курси за вибором, факультативи, класи з поглибленим вивченням предметів) забезпечує реалізацію особистісно зорієнтованого навчання, усвідомлення учнями своїх інтересів і пізнавальних потреб, а також спробу виявити себе в різних видах діяльності.

Одним з основних компонентів допрофільної підготовки є курси за вибором і факультативи. Набір пропонованих курсів має мати варіативний характер, кількість їх повинна бути достатньою, навіть надлишковою, щоб в учнів була можливість реального вибору. Курси за вибором, які обирають учні, бажано визначити заздалегідь на основі анкетування, опитування учнів, співбесід із ними тощо. Необхідно створити такі умови в організації навчального процесу, які дали б змогу учням замінити заповнення індивідуального навчального плану курсами за вибором.

Додаткові курси допрофільної підготовки, зокрема для філологічного напряму (профіль – українська філологія), можна умовно розділити на два основні види: предметно орієнтований і міжпредметний. Завдання предметно орієнтованих кусів – надати учневі можливість максимально реалізувати свій інтерес до української мови та літератури, з’ясувати готовність і здатність учня засвоїти матеріал на підвищеному рівні. Таким чином, курси цього виду є пропедевтичними щодо профільних курсів за вибором, їх наявність у навчальному плані збільшує вірогідність того, що випускник основної школи зробить самостійний усвідомлений вибір профілю. Завдання другого виду курсів – розширити кругозір в учнів, знання про світову літературу, критику, мистецтвознавство тощо, які доповнюють уявлення про майбутню професію; підтримувати мотивацію учня, сприяючи внутріпрофільній спеціалізації (журналістика, редагування, риторика, різного роду практикуми, тренінги тощо). Отже, сутність допрофільного освітнього процесу у 8-9 класах полягає у формуванні готовності учнів до навчання у старшій школі в умовах профілізації.

Серед проблем, пов’язаних із впровадженням філологічного профільного навчання, особливої актуальності набуває проблема визначення ролі, функцій та методичного забезпечення варіативної частини навчального плану. У Концепції профільного навчання велика увага приділяється курсам за вибором. Для учня головне – усвідомити себе суб’єктом самостійного вибору профілю навчання, тобто учень має одержати реальну можливість визначити для себе той чи інший курс за вибором, зокрема з української мови чи літератури. Але для цього мають бути створені спеціальні умови, враховуватися вимоги до повноцінного забезпечення інваріантного компонента навчання. Курси за вибором, які є обов’язковими для відвідування, доповнюють, поглиблюють зміст певного навчального курсу чи предмета державного освітнього компонента, що визначає спеціалізацію профілю. Їх вибирають учні з кількох запропонованих. Зазначаємо також, що літературні курси за вибором призначені для класів гуманітарного напряму. Але їх можна вивчати в класах зі спеціалізацією не тільки української, а й іноземної філології та комбінованими спеціалізаціями.

^ Факультативні курси – це навчальний матеріал певного обсягу й структурно завершеного змісту, що за бажанням учнів вивчається протягом певного періоду. Вони можуть бути різноманітної тематики й не пов’язуватися з вибраним ухилом навчання, а задовольняти схильність учнів до інших видів діяльності (для математичного, наприклад, це – курси з мов, мистецтва, спортивні тощо).

Факультативи можна пропонувати не тільки учням класів філологічного профілю, але й профілів нефілологічних та негуманітарних. На відміну від спеціальних курсів, зміст факультативів безпосередньо не пов’язаний із загальнообов’язковим навчальним змістом, їх учень має вибирати для розширення свого світогляду, ознайомлення з новими сферами знань і людської діяльності.

^ Програми курсів за вибором та факультативів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, вміщено у збірниках:

Програми спецкурсів та факультативів з української мови / Упоряд. В. Федоренко, Г. Федяй. – К.: Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – 120 с.

Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. Вип. 1. – К.: Ред. журн. «Дивослово», 2007. – 252 с.

Українська мова й література. Програми факультативних курсів: 8-11 класи. Вип. 2. – К.: Видавництво «Дивослово», 2008. – 176 с.

Сприятимуть піднесенню рівня мовної і літературної освіти школярів програми курсів за вибором та факультативів, схвалені Вченою радою Чернівецького ОІППО:

 • «Абетка ввічливості», 5 кл. (укладач Л.Д. Бубряк);

 • «Основи виразного читання», 5-6 класи (укладач С.Я. Міцек);

 • «Орфоепія сучасної української літературної мови», 6-7 кл. (укладач І.М. Білобрицька);

 • «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія», 6-7 класи (укладач С.Я. Міцек);

 • «Стилістичне використання художньо-експресивних засобів мови», 8-9 кл. (укладач І.М. Матковський);

 • «Торкнутися краси», 8(9) кл. (укладач М.Б. Тимчук);

 • «Крок до грамотності», 8(9) кл. (укладач О.Д. Кизима);

 • «Літературна Новоселиччина», 9 кл. (укладач М.І. Стаднічук);

 • «Літературна Глибоччина», 9 кл. (укладач О.О. Бабина);

 • «Література рідного краю (Кіцманщини)», 9 кл. (укладач С.І. Деревенко);

 • «Літературна Вижниччина», 9 кл. (укладач Г.Т. Луцик);

 • «Літературна Заставнівщина», 9 кл. (укладач Л.І. Фуштей);

 • «Фольклор та література Гуцульщини», 5-9 кл. (укладач М.М. Козубовська);

 • «Біблія і українська література», 10 клас (укладач Т.Т. Євстафієвич);

 • «Українська діалектологія», 10 (11) кл. (укладачі: Л.О. Фарус, В.О. Фарус);

 • «Морфологія сучасної української мови», 10-12 класи (укладач Т.П. Бебик);

 • «Версифікація», філологічний та суспільно-гуманітарний профілі, 10 клас (укладач Г.М. Роман);

 • «Фразеологія української мови», філологічний профіль, 11 клас (укладач М.В. Фреюк);

 • «Українська термінологія з історії та правознавства» (для ЗНЗ з румунською мовою навчання, 10-11 класи) (укладач М.К. Товарницька);

 • «Українська термінологія з математики, інформатики та фізики» (для ЗНЗ з румунською мовою навчання, 10-11 класи) (укладач М.К. Товарницька);

 • «Українська термінологія з хімії та біології» (для ЗНЗ з румунською мовою навчання, 10-11 класи) (укладач Д.Т. Унгурян).


Іноземні мови

Іноземна мова вивчається у класах різних профілів як обов’язковий предмет. Кількість навчальних годин є диференційованою і визначається Типовими навчальними планами та чинними програмами, які рекомендовані МОНУ.
залишити коментар
Сторінка1/7
Дата конвертації26.09.2011
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7
хорошо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх