Україна виконавчий комітет харківськ ої міськ ої рад и харківської області управління освіти адміністрації орджонікідзевського району харківської міської ради icon

Україна виконавчий комітет харківськ ої міськ ої рад и харківської області управління освіти адміністрації орджонікідзевського району харківської міської ради


Схожі
Україна виконавчий комітет харківськ ої міськ ої рад и харківської області управління освіти...
Україна виконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти...
Україна виконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти...
Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Зборів представників громадськості, жителів мікрорайону, батьків учнів...
Харківської міської ради...
Управління освіти адміністрації фрунзенського району харківської міської ради...
Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет департамент з гуманітарних...
Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет департамент з гуманітарних...
Управління освіти адміністрації орджонікідзевсько го район у харкі вської міської ради...
Управління освіти адміністрації фрунзенського району харківської міської ради...
НаказЗагрузка...
страницы:   1   2   3
скачать


Т

УКРАЇНА


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

АДМІНІСТРАЦІЇ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО

РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

17.06.2011 № 167


Про підсумки методичної

роботи з педагогічними

працівниками навчальних

закладів району в 2010/2011 н.р.


Згідно з планом роботи управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради на 2011 рік уся науково-методична робота була спрямована на різнорівневу реалізацію основних положень Національної доктрини розвитку освіти, виконання вимог Конституції та Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», завдань державної освітньої політики, реалізацію Державних, обласних, міських та районних програм в галузі «Освіта» та освоєння методичної проблеми «Створення умов для якісної освіти за рахунок сучасного науково-методичного забезпечення обґрунтованої системи компетентністно - зорієнтованого навчання».

Пріоритетні напрями роботи методичного центру з педагогічними працівниками і керівниками навчальних закладів були визначені та спрямовані на вирішення методичної проблеми. Саме цим визначився зміст науково-методичної діяльності, особливості організаційних форм і методів роботи, вимоги до вчителів, керівників навчальних закладів.

Методичне забезпечення здійснювалось шляхом надання письмових рекомендацій, пам’яток, методичних порад, зразків документації, пакетів документів під час проведення семінарів з різними категоріями педагогічних працівників.

Важливим напрямком діяльності методичної роботи є підвищення професійного рівня, ділової кваліфікації освітян, відповідального ставлення до праці. У поточному навчальному році було проведено атестацію 268 педагогічних працівників району

У всіх навчальних закладах своєчасно й об’єктивно висвітлювався хід атестації в методичних кабінетах на відповідних стендах, проводились методичні декади, тижні ефективного педагогічного досвіду, творчі звіти учителів. Адміністрації всіх закладів відвідували уроки та позакласні заходи вчителів, які атестувалися.

У більшості загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів з розумінням підійшли до проблем підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, раціонально розподілили навантаження вчителів та вихователів на період курсів підвищення кваліфікації. Усі педпрацівники, які атестувалися у 2011 році, пройшли попередньо курси підвищення кваліфікації.

Педагогічні працівники району відвідали 24 навчальні семінари та різноманітні заняття спецкурсів, які проводилися КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників дали певні позитивні результати:

 • педагогічні працівники оволодівають новими педагогічними технологіями, прогресивними методиками, передовим досвідом;

 • впроваджуються ефективні елементи технології управління школою;

 • поновлюється зміст уроків на основі використання наукових розробок і педагогічного досвіду;

 • педагогічні працівники опановують нові технології в роботі з обдарованими учнями.

Однак були й певні недоліки: педагогічні працівники деяких шкіл, яких було подано у заявках, не пройшли курси підвищення кваліфікації з різних причин;

 • педагогічні працівники: Зінченко О.В. – ХНВК № 15, Квартник Т.О. – ХЗОШ № 26, Приходько А.М. – ХЗОШ № 26, Гринько І.І. – ХЗОШ № 70, Гончарова О.А. – ХСШ № 75, Степаненко А.П. – ХСШ № 80, Мельникова Т.В. – ХЗОШ № 88, Літвінова В.В. – ХЗОШ № 118, Лабок Л.С. – ХСШ № 119, Солоха Н.М. – ХЗОШ № 121, Головко С.О. – ХЗОШ № 157, Єрмоленко Л.В. – ХЗОШ № 157 у зв’язку зі звільненням;

 • педагогічні працівники: Полуніна О.О. – ХСШ № 75 у зв’язку із хворобою;

 • учитель Суярко Г.С. – ХСШ № 75 відмовилася від проходження курсів у зв’язку з перенесенням терміну атестації;

 • вчителі: Яковенко Л.М. – ХНВК № 15, Крець І.О. – ХЗОШ № 40, Ковальчук І.А. – ХЗОШ № 113, Вискребець Л.М. – ХЗОШ № 121 у зв’язку з виходом у декретну відпустку та відпустку по догляду за дитиною.

У 2010/2011 н.р. у районі працювало 26 методичних об'єднань.

Плідно працювали всі, але найкращими були:

- учитель основ економіки, керівник – Кретініна Т.І.

 • учителів історії, керівник – Ніколаєва Т.М.

 • учителів географії, керівник – Антонюк В.Г.

 • учителів фізики – Бєлкіна Л.Д.

 • учителів української мови та літератури , керівник – Топчий Т.А.

Протягом 2010/2011 н.р. у районі працювало 19 педагогічних ательє, робота яких була спрямована на вирішення актуальних проблем сучасної освіти, впровадження інтерактивних методів навчання у навчально-виховний процес за темою «Сучасний урок. Проектні технології навчання». Було проведено 31 районний науково-практичний семінар для всіх категорій педагогічних працівників.

Всі семінари були проведені на достатньому та високому організаційному та науково-методичному рівнях, мали практичну спрямованість.

Протягом 2010/2011 н.р. на базі навчальних закладів району відбувалися засідання творчих груп учителів. Засідання творчих груп відвідували 108 учителів та 19 вихователів – методистів дошкільних навчальних закладів освіти району.

Для педагогів, які почали педагогічну діяльність у 2010/2011 н.р., проводились заняття шкіл молодих спеціалістів.

У березні 2011 року було проведено районний методичний тиждень, в рамках якого було проведено районну вчительсько-батьківську конференцію «Психологічна культура педагогів та батьків як запорука успішної самореалізації учнів».

Покращенню якості освіти сприяє інноваційна робота, в якій беруть участь майже всі ЗНЗ району, крім ЗНЗ №№ 26, 121, 16.

З метою створення умов для оновлення змісту освіти, впровадження в практику шкіл сучасних якісних підручників у навчальних закладах проходить апробацію навчальна література та електронні засоби навчального призначення.

У 2010/2011 н.р. навчальні заклади району продовжили участь у експериментально-дослідницькій роботі, учасниками якої є ЗНЗ №№ 40, 75, 85, 104, 155, 157, 168 та ДНЗ №№150, 280, 453, ХНВК № 15.

У 2010/2011 н.р. продовжено практику проведення професійних конкурсів «Учитель року», «Вихователь року» з метою виявлення творчих педагогів. У районному етапі брали участь 19 вчителів загальноосвітніх навчальних закладів району.

Фіналістом міського конкурсу «Учитель року-2011» стала Пашкова К.В. – ХЗОШ № 88.

Лауреатом обласного конкурсу визначено Дейко І.О. – ХГ № 163.

Педагоги району щорічно беруть участь в обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій. У 2010/2011 навчальному році на ярмарок було надано 99 робіт. За результатами участі район посів загальне ІІІ місце в загальному рейтингу учасників виставки.

Процес удосконалення професійної компетентності педагогів дошкільних навчальних закладів було спрямовано на підвищення їх фахового рівня, формування готовності до впровадження освітніх інновацій та мотивації до самоосвіти. Враховуючи результати діагностики, інтереси і запити педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів району, організовано діяльність районних методичних об’єднань вихователів груп раннього віку на базі ДНЗ №439; молодшого дошкільного віку (4 р.ж.) на базі ДНЗ №150; молодшого дошкільного віку (5 р.ж.) на базі ДНЗ №268; старшого дошкільного віку на базі ДНЗ №378.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів-методистів забезпечив інтелектуальний тренінг для вихователів – методистів ДНЗ за темою: «Планування та організація життєдіяльності дітей дошкільного віку відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»».

Методична робота в районі та у педагогічних колективах дошкільних навчальних закладів спрямована на вирішення проблемного питання: «Підвищення інноваційного потенціалу науково-методичної роботи з педагогічними кадрами та посилення їх впливу на становлення, розвиток і саморозвиток педагога і дитини».

З метою підвищення педагогічної майстерності та професіоналізму вихователів було проведено районний конкурс «Вихователь року-2011». У 2011 році брали участь у обласному професійному фестивалі «Вихователь року» вихователі: Кнорозова Є.О. – ДНЗ № 93; Хащина О.Ч. – ДНЗ № 453. Кнорозова Є.О. стала переможцем у номінації «Молодий вихователь дошкільного навчального закладу».

Діяльність психологічної служби закладів освіти Орджонікідзевського району забезпечується 36 практичними психологами, 19 соціальними педагогами та методистом методичного центру управління освіти з психологічної служби. Станом на травень 2011 року повністю фахівцями психологічної служби забезпечені 35 навчальних закладів, що складає 90 % відносно потреби. На вакансії - ставки практичних психологів у ХСШ №75, ХЗОШ №№ 71, 113; ДНЗ №193. Соціальними педагогами забезпечені всі школи.

Одним з важливих розділів методичної роботи є організація роботи шкільних бібліотеках навчальних закладів району. У наявності в загальних фондах шкіл 283014 примірників художньої, довідкової літератури. Вони допомагають вирішувати проблеми щодо отримання інформації, яка їм необхідна.

Аналіз роботи за минулий навчальний рік показав, що методичний центр управління освіти та навчальні заклади району створювали всі необхідні умови для підвищення педагогічної майстерності та розвитку інноваційної діяльності педагогів району.

Довідка про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів району в 2010/2011 н.р. додається (Додаток).

Зважаючи на викладене вище


Н А К А З У Ю: 1. Завідувачу методичного центру УО Куртовій О.Я.:

  1. 1.1. Спланувати заходи щодо усунення недоліків в її організації та змісті.

До 01.09.2011

  1. 1.2. Провести інструктивно-методичну нараду керівників РМО щодо планування роботи на 2011/2012 н.р. з врахуванням вищезазначених недоліків.

До 01.09.2011

  1. 1.3. Спланувати роботу педагогічних ательє з предметів базового компонента.

До 01.09.2011

  1. 1.4. Розробити заходи щодо підвищення кваліфікації педпрацівників в 2011/2012 н.р.

До 01.09.2011

 1. Керівникам навчальних закладів:

  1. 2.1. Проаналізувати наказ про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками навчальних закладів району в 2010-2011 н.р.

До 25.08.2011

  1. 2.2. Обговорити на педагогічній раді школи підсумки методичної роботи в 2010/2011 н.р. та спланувати конкретні заходи щодо усунення недоліків в її організації та змісті.

До 01.09.2011

  1. 2.3. Посилити увагу щодо проведення атестації педагогічних працівників:

Протягом року

  1. 2.5. Контролювати стан підвищення фахового рівня педагогічних працівників у всіх формах методичної роботи .

Протягом року.

  1. 2.6. Проводити психолого-педагогічні консиліуми з питання адаптації учнів 1 та 5 класів.

Протягом року

 1. Керівникам РМО вчителів-предметників:

  1. 3.1. Проаналізувати роботу районних методичних об’єднань за 2010/2011 н.р. на засіданні секцій районної конференції.

До 31.08.2011

  1. 3.2. Опрацювати інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо викладання навчальних дисциплін у 2011/2012 н.р. та вимоги Державного стандарту.

До 31.08.2011

  1. 3.3. Удосконалити роботу щодо залучення педагогів до науково-дослід-ницької діяльності.

Постійно

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача МЦ Кур- тову О.Я.Начальник управління освіти О.О.Ткачова


З наказом ознайомлені:


№ з.п.

Назва посади

ПІБ

Підпис

Дата ознайомлення

1.

Завідувач МЦ

Куртова Олена Яківна2.

Директор ХНВК № 15

Корнєєв Володимир Ігорович3.

Директор ХЗОШ № 26

Золотоверха Олена Едуардівна4.

Директор ХЗОШ № 40

Веремко Костянтин Іванович5.

Директор ХЗОШ № 70

Сікан Людмила Миколаївна6.

Директор ХЗОШ № 71

Воробйова Ольга Іванівна7.

Директор

ХСШ № 75

Каптан Тетяна Миколаївна8.

Директор

ХСШ № 80

Черномаз Ірина Іванівна9.

Директор

ХСШ № 85

Кутнякова Наталія Вячеславівна10.

Директор ХЗОШ № 88

Пухлій Валентина Андріївна11.

Директор ХЗОШ № 104

Тесленко Оксана Валеріївна12.

Директор ХЗОШ № 113

Музика Лариса Григорівна13.

Директор ХЗОШ № 118

Заковоротня Валентина Анатоліївна14.

Директор

ХСШ № 119

Борисенко Галина Петрівна15.

Директор ХЗОШ № 121

Терещенко Володимир Іванович16.

Директор

ХСШ № 155

Возний Ігор Васильович17.

Директор ХЗОШ № 157

Неласов Сергій Геннадійович18.

Директор

ХГ № 163

Соловйова Людмила Михайлівна19.

Директор ХЗОШ № 168

Корнійчук Любов Миколаївна20.

Директор

ХВ(З)Ш № 16

Кузьменко Наталія Іллівна21.

Завідувач

ДНЗ № 93

Стрельнікова Надія Іванівна22.

Завідувач

ДНЗ № 150

Миронюк Тетяна Петрівна23.

Завідувач

ДНЗ № 193

Шляпіна Ольга Вікторівна24.

Завідувач

ДНЗ № 232

Купіна Олена Володимирівна25.

Завідувач

ДНЗ № 240

Шейка Ірина Вікторівна26.

Завідувач

ДНЗ № 268

Олейник Зоя Миколаївна27.

Завідувач

ДНЗ № 280

Качура Олена Сергіївна28.

Завідувач

ДНЗ № 307

Строй Тетяна Петрівна29.

Завідувач

ДНЗ № 322

Ріпа Алла Володимирівна30

Завідувач

ДНЗ № 376

Клебанівська Валентина Юріївна31.

Завідувач

ДНЗ № 378

Терентьєва Наталя Миколаївна32.

Завідувач

ДНЗ № 400

Фоміна Любов Сергіївна33.

Завідувач

ДНЗ № 407

Дмитренко Олена Володимирівна34.

Завідувач

ДНЗ № 427

Карачова Світлана Вікторівна35.

Завідувач

ДНЗ № 438

Чеботар Антоніна Василівна36.

Завідувач

ДНЗ № 439

Фоміна Олена Миколаївна37.

Завідувач

ДНЗ № 453

Олійник Тетяна Петрівна38.

Завідувач

ДНЗ № 457

Велика Галина Іванівна39.

Завідувач

ДНЗ № 463

Соляник Галина Володимирівна40ю

Директор ДЮСШ № 11

Марухненко Олександр Володимирович

Куртова .933190


Додаток

до наказу управління освіти

адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради

17.06.2011 № 167

залишити коментар
Сторінка1/3
Дата конвертації19.09.2011
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх