Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей icon

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей


3 чел. помогло.
Схожі
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу...
Програми з методичними рекомендаціями для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних...
Програма історія для 5-10 класів спеціальної загальноосвітньої школи для дітей зі зниженим...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих...
Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації ознайомлення дітей з державними символами України та національними...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
повернутися в початок
скачать^ Для вивчення напам’ять

1. Г. Гейне (вірш за вибором вчителя).

2. Дж. Байрон (вірш за вибором вчителя).

3. А. Міцкевич (вірш за вибором вчителя).

4. О. Пушкін. Вірш або уривок із “Євгенія Онєгіна” (за вибором учителя).

5. М. Лермонтов (вірш за вибором учня).

6. Ф. Петрарка (сонет за вибором вчителя).

7. В. Шекспір. Сонет або монолог Гамлета “Бути чи не бути…” (за вибором вчителя).


10-й клас

(70 год., 2 год. на тиждень)

(8 год. — тематична атестація; резервний час — 8 год.)п/п

К-ть год

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

1.

11


6

^ ВСТУП. ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ХУШ СТОЛІТТЯ. ПРОСВІТНИЦТВО

Просвітництво як літературна епоха.

Повторення та закріплення навчального матеріалу попереднього року навчання.

^ Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749—1832). “Фауст” (І частина), останній монолог Фауста (ІІ частина)
Трагедія “Фауст” — вершина творчості Ґете і один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення, композиція та проблематика. Образ Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини. Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Фауст і Маргарита.

Учень:

розповідає про Просвітництво як літературну епоху, називає основні ідеї, художні напрями та жанри.


наводить найвідоміші факти з творчої історії “Фауста”, зокрема, про прообраз головного героя, мага-чорнокнижника; про те, що цей твір Ґете писав протягом майже всього свого життя і дав у ньому художнє втілення проблем, які його хвилювали;
розкриває головну тему трагедії — пошуки людиною сенсу буття і свого призначення;
характеризує трагічний конфлікт “Фауст — Маргарита”, висловлює своє особисте ставлення до обох героїв, аргументує свої думки цитатами з тексту;
тлумачить сенс опозиції Фауст — Мефістофель (з одного боку, спокуса людини таємними знаннями, з другого — перемога людяності над темними силами (абсолютний фінал трагедії);
характеризує образ Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації (героєві притаманний постійний творчий неспокій, схильність до пошуків нових знань, проникнення в глибинну суть життя тощо);
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в трагедії, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
5

^ Йоганн Крíстоф Фрíдріх Шíллер (1759— 1805). “Вільгельм Телль”
Народна драма “Вільгельм Телль”, поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості. Символічний сенс сцени на Рютлі. Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння. Особливості драматичного конфлікту в творі та його художнього втілення.

Учень:
пояснює, в чому полягає зв’язок народної драми “Вільгельм Телль” з ідеологією Просвітництва: у творі втілені ідея рівності австрійців і швейцарців, а також природного права останніх на самовизначення і державну самостійність; ідея неприпустимості порушення природних прав людини (Геслер не мав права наказувати Теллю збивати яблуко з голови сина) і т. д.;
пояснює символічний сенс сцени на Рютлі, де швейцарці різних кантонів об’єднуються для боротьби за незалежність своєї батьківщини, як заклик до національного об’єднання;
пояснює протистояння Геслера і Телля як втілення драматичного конфлікту твору: непримиренного конфлікту вільнолюбства і тиранії, природних прав і несправедливих суспільних законів, вільної особистості й тиранічної влади;
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в драмі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;
аргументує твердження про те, що німецький поет Шіллер є виразником просвітницьких ідей свободи і справедливості.

2.

22^ ІЗ ЛІТЕРАТУРИ РОМАНТИЗМУ
Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфiка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники.

Учень:
визначає романтизм як великий художній напрям у Європі та США межі XVIII—ХІХ ст. і називає його характерні ознаки: а) заперечення раціоналізму, який переважав у добу Просвітництва, культ почуттів людини; б) увага до особистості, її індивідуальних рис; в) неприйняття буденності та звеличення “життя духу”; в) провідні мотиви самотності, світової скорботи (національної туги) і романтичного бунту, нескореності; г) історизм творів і захоплення фольклором;
5

^ Ернст Теодор Амадей Гофман (1776— 1822). “Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер”
“Крихітка Цахес” — шедевр романтичної казки-новели. Протистояння митця та фiлістера — основний її конфлікт. Сатирико-метафоричний зміст твору. Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного. Іронія і гротеск у творі.

характеризує Гофмана як багатогранного митця-романтика;
переказує зміст повісті-казки Гофмана, знаходить у ній характерні риси романтизму: а) визначає основний конфлікт твору (протистояння митця Балтазара та філістера Цахеса) як втілення неприйняття романтиками буденності реального життя і звеличення “життя духу”; б) відзначає переплетіння реальності та нестримної фантазії; в) пояснює контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного у творі як конкретне втiлення антитези: з одного боку — недосяжного романтичного ідеалу, з другого — ницої буденної реальності;
визначає наявність у “Крихітці Цахесі” іронії та гротеску як важливу рису індивідуального стилю Гофмана;

висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в казці, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
^ ТЛ Дає визначення поняття гротеск, знаходить гротеск у творі (образи Цахеса і філістерів; описи князівства Керепес тощо).
ТЛ Дає визначення поняття романтизм.
5

^ Гéнріх Гéйне (1797—1856). Із “Книги пiсень” (“Чому троянди немов неживі”, “Коли розлучаються двоє”, “Не знаю, що стало зо мною...”, “Вечірні промені ясні”, “Вмирають люди і роки”, “Хотів би я в слово єдине...”)
Гейне — німецький поет-романтик. “Книга пісень” — видатне явище німецького романтизму. Любов — першооснова життя. Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі.

Учень:
знаходить приклади конкретного втілення ознак романтизму в поезіях Г. Гейне та ілюструє їх цитатами з тексту;
пояснює, що поезія “Не знаю, що стало зо мною...” має фольклорні витоки (німецька народна легенда про Лореляй);
виразно читає (одну — напам’ять) і аналізує поезії Гейне.
6

^ Джордж Нóел Гóрдон Бáйрон (1788—1824).
“Мій дух як ніч...”, “Прометей”, “Мазепа”
Байрон — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості.
Байронічний герой і настрої “світової скорботи” у віршах поета.
Поема “Мазепа”, історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи.

Учень:
характеризує Байрона як видатного англійського поета-романтика, фундатора течії байронізму в літературі романтизму;
називає провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості: “світова скорбота” і самотність (“Мій дух як ніч...”); нескореність, романтичний бунт (“Прометей”) тощо;
визначає характерні риси байронічного героя (самотнього нескореного вільнолюбного бунтаря зі страдницькою душею) і настрої “світової скорботи” у віршах поета;
переказує зміст поеми “Мазепа”, визначає її історичну основу (розгром шведів російськими військами, втеча Мазепи з почтом Карла ХІІ) та романтичний міф (про прив’язаного до коня молодого Мазепу);
називає риси романтичного героя в образі Мазепи (похмурість, трагічна нескореність і т. д.);
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в поемі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;
виразно читає (одну — напам’ять) і аналізує поезії Байрона.
^ ТЛ Дає визначення поняття байронічний герой.
5

Адам Міцкевич (1798—1855). “Кримські сонети” (№ 4 “Буря”, № 6 “Бахчисарай”, № 8 “Гробниця Потоцької”, № 14 “Пiлiгрим”), “Дзяди”, монолог Конрада (сцена ІІ, Імпровізація)

Творчість Адама Міцкевича — апогей польського романтизму. Перебування в Росії й Україні, відбиття вражень в його поезії (цикл “Кримські сонети”). Мотив єдності природи й людини. Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій “Кримських сонетів”.

Учень:
визначає творчість А. Міцкевича як апогей, найяскравіший вияв польського романтизму;
знаходить приклади конкретного втілення рис романтизму в поезіях А. Міцкевича та ілюструє їх цитатами з тексту;

наводить приклади втілення теми патріотизму як однієї з провідних у творчості А. Міцкевича;
виразно читає (одну — напам’ять) і аналізує поезії Міцкевича;
виразно читає монолог Конрада (“Дзяди”), визначає в ньому риси романтизму.

3.

21
7

^ ВІД РОМАНТИЗМУ ДО РЕАЛІЗМУ
Олександр Пушкін (1799—1837). “Євгеній Онєгін”, “До моря”, “Я вас любив...”, “Я мить чудову пам’ятаю...”, “Я пам’ятник собі поставив незотлінний...”
О. С. Пушкін — великий російський поет. “Євгеній Онєгін” — соціально-психологічний роман у віршах. Духовний світ його головних героїв.
Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна.

Учень:
характеризує творчість Пушкіна як злет російської поезії;
доводить, що “Євгеній Онєгін” — соціально-психологічний роман (соціальний: є описи життя різних верств суспільства, соціуму; психологічний: зображено психологію, внутрішній світ героїв) у віршах;
характеризує головних героїв роману, їхній духовний світ;
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в романі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;
виразно читає напам’ять один із віршів Пушкіна або уривок із роману “Євгеній Онєгін” (за вибором учителя);
виділяє з опорою на текст романтичні та реалістичні елементи в романі.
ТЛ Дає визначення понять онєгінська строфа, роман у віршах, соціально-психологічний роман.
7

^ Михáйло Лéрмонтов (1814—1841). “І нудно і сумно...”, “На дорогу йду я в самотині...”; “Герой нашого часу”
Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова.
“Герой нашого часу” — морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабризму. Особливості композиції та її роль у розкритті характеру Печоріна. Печорін і байронічний герой. Печорін і Онєгін. Жіночі персонажі роману. Максим Максимович — образ “маленької людини”. Романтичні й реалістичні елементи в поетиці твору.

Учень:
знаходить приклади конкретного втілення ознак романтизму в поезіях М. Лермонтова та ілюструє їх цитатами з тексту.
виразно читає (одну — напам’ять) і аналізує поезії Лермонтова;
переказує зміст роману М. Лермонтова “Герой нашого часу”;
називає особливості композиції “Героя нашого часу” та її роль у розкритті характеру Печоріна (невідповідність хронології розгортання подій та їх відтворення автором як засіб підкреслення певних рис характеру головного героя);
називає риси байронічного героя в образі Печоріна (самотність, гордість і т. ін.);
визначає спільні риси образів Печоріна і Онєгіна;
характеризує образи роману: Максима Максимовича, Бели, княжни Мері, Грушницького та ін.;
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в романі, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;

дає розгорнуту характеристику образу Печоріна;
виділяє з опорою на текст романтичні та реалістичні елементи в романі.
^ ТЛ Дає визначення понять реалізм та морально-психологічний роман.
7

^ Микoла Гоголь (1809—1852). “Шинель”
Гоголь — російський і український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.
Високий гуманізм письменника у зображенні в повісті “Шинель” трагічної долі “маленької людини”. Поєднання у творі елементів романтизму і реалізму.

Учень:
висловлює судження щодо трагічної долі героя повісті, “маленької людини” Акакія Акакійовича Башмачкіна;
порівнює образи “маленьких людей”: Максима Максимовича (“Герой нашого часу”) і Акакія Акакійовича (“Шинель”);
знаходить реалістичні (опис служби героя, його приготування до пошиття шинелі тощо) та романтичні (поява привиду у фіналі твору) елементи в тексті;
висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту.
^ ТЛ Дає визначення літературознавчого поняття “маленька людина”.

4.
^ Основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець навчального року.

Учень повинен знати:

- основні відомості про літературні напрями;

- авторів, назви та зміст вивчених протягом року творів;

- характерні особливості епохи, відображеної у творі;

- ідейно-тематичну основу вивчених творів;

- зміст важливих ліричних, публіцистичних відступів і їх

ідейно-художнє значення;

- головних героїв вивчених творів, їх роль і місце в

системі образів-персонажів;

 • конкретно-історичне і загальнолюдське значення

 • героїв вивчених творів;

 • особливості сюжету і композиції художніх творів, систему образів;

 • жанрову своєрідність вивчених творів;

 • тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам’ять;

вміти:

 • виразно читати твори або уривки з них (за визначенням вчителя або вибором учня), а також вивчені напам’ять;

 • розкривати ідейно-тематичний зміст вивчених творів;

 • визначати характерні риси персонажів та їх місце в художньому творі;

 • визначати у вивчених творах ідейно-художню роль елементів композиції, сюжету, зображувальних засобів мови в їх єдності;

 • аналізувати і узагальнювати засвоєні протягом навчального року відомості про особливості перебігу світового лiтературного процесу (бароко, Просвітництво, романтизм, витоки реалізму);

 • ТЛ давати визначення поняттям: байронічний герой, бароко, гротеск, класицизм, роман у віршах, філософська повість.Для вивчення напам’ять

 1. Г.Гейне (вірш за вибором учня).

 2. Дж. Байрон (вірш за вибором учня).

 3. А.Міцкевич (вірш за вибором учня)

 4. О.Пушкін. Вірш або уривок із «Євгенія Онєгіна» (за вибором учителя).

 5. М.Лермонтов (вірш за вибором учня).

Додаток 1


Критерії оцінювання навчальних досягнень
учнів із зарубіжної літератури^ Головним завданням викладання предмета є літературна освіта, розвиток гуманітарної культури та творчих здібностей учнів, виховання в них національних світоглядних орієнтацій, вироблення вмінь самостійно ознайомлюватися з творами мистецтва слова та свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності.

^ Об’єктом вивчення літератури є художній твір, його естетична природа та духовно-етична сутність.

Такий спектр завдань потребує цілісного підходу до вивчення кожного літературного твору, організації його аналізу в єдності змісту й форми. Під час вивчення літератури вчитель має чітко визначити основні та другорядні знання, дібрати аналогічні факти в інших видах мистецтва, застосувати такі засоби і прийоми роботи, які найефективніше розкрили б художню своєрідність твору.

Теоретичні аспекти вивчення твору при цьому слід розглядати не як самоціль, а лише як один із засобів визначення своєрідності авторської поетики. Аналіз художнього твору має опиратися на текст та докладний розгляд основних епізодів, виразне читання уривків, окремих творів тощо.


Навчальні досягнення учнів 5-6 класів із зарубіжної літератури оцінюються за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів для дітей зі зниженим слухом, з урахуванням основних вимог до знань і вмінь учнів (5-6 класів) на кінець навчального року.


^ Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 7-10 класів із зарубіжної літератури.


Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учень відтворює матеріал, називаючи окремий факт.

2

Учень розуміє навчальний матеріал і може відтворити фрагмент з нього окремим реченням.

3

Учень розуміє навчальний матеріал і за допомогою вчителя дає відповідь у формі висловлювання.

II. Середній

4

Учень має уявлення про зміст твору, здатний переказати незначну його частину та з допомогою вчителя визначити основні сюжетні елементи.

5

Учень знає зміст твору, переказує окрему його частину, з допомогою вчителя знаходить приклади у тексті.

6

Учень знає зміст твору, здатний переказати значну його частину, з допомогою вчителя виділяє головні епізоди.

ІІІ. Достатній

7

Учень володіє матеріалом і навичками аналізу літературного твору за поданим учителем зразком, наводить окремі приклади з тексту.

8

Учень володіє матеріалом, під керівництвом учителя аналізує текст, виправляє допущені помилки й добирає докази на підтвердження висловленої думки.

9

Учень володіє матеріалом та навичками аналізу лiтературного твору, оцінює окремі літературні явища, добирає аргументи на підтвердження власних міркувань.

ІV. Високий

10

Учень володіє матеріалом та навичками аналізу лiтературного твору, систематизує набуті знання, знаходить і виправляє допущені помилки.

11

Учень володіє матеріалом, вміннями та навичками аналізу художнього твору, висловлює свої думки, самостійно оцінює літературні явища.

12

Учень вільно володіє матеріалом та навичками аналізу літературного твору, оригінально розв’язує різноманітні навчальні завдання.


На уроках літератури домінуючою формою навчання і здійснення контролю за досягнутими результатами є діалог, який відбувається на всіх етапах навчальної діяльності і до якого учнів залучає вчитель, спонукаючи розмірковувати, робити узагальнення і висновки, висловлювати власні думки, оцінювати. При цьому й відбувається перевірка та оцінювання навчальних досягнень учнів і рівня їхньої компетентності, тобто поточне оцінювання знань та вмінь. Під час такого оцінювання обов’язковим має стати контроль за прочитанням кожним учнем програмових творів, визначення рівня засвоєння їхнього змісту, перевірка виконання зазначених у програмі видів усних та письмових робіт.

Основною структурною одиницею кожного навчального предмета є тема, передбачена навчальною програмою.

Під час тематичного оцінювання кількість балів, яку отримує учень, має визначати рівень опанування ним кожної конкретної теми.

Тематичне оцінювання є обов’язковим, і результати його проведення фіксуються в журналі в окремій колонці (За тему ...).

За згодою учня відповідні бали за тему можуть бути виставлені й на підставі поточного оцінювання.

Знання напам’ять визначених програмою творів та виразне читання їх оцінюється 12 балами.

Тематичну атестацію у процесі вивчення літератури краще проводити за певними блоками (розділами) курсу, зважаючи на те, що на вивчення більшості літературних творів визначено невелику кількість годин.

Підсумкове оцінювання проводиться наприкінці семестру та навчального року. ^ Підсумкова оцінка за семестр визначається результатами тематичного оцінювання.

Семестрові бали виставляються за умови проходження учнем усіх запланованих тематичних атестацій, так само виставляються й підсумкові бали за рік.


Додаток 2


Додаткова література для читання

5 клас

Андерсен Г. К. Вибрані казки; Біанкі В. Оповідання про тварин; Гауф В. Казки; Гофман Е. Т. А. Лускунчик; Грімм Я. і В. Вибрані казки; Даррелл Дж. Моя родина та інші звірі; Іскандер Ф. Дідусь; Кіплінг Р. Рікі-Тікі-Таві. Як і чому; Коллоді К. Пригоди Піноккіо; Корчак Януш. Король Матіуш Перший; Лагерлеф С. Дивовижна подорож Нільса Хольгерсона з дикими гусками по Швеції; Ліндгрен А. Расмус-волоцюга. Пеппі Довгапанчоха; Олеша Ю. Три товстуни; Паустовський К. Оповідання про природу; Перро Ш. Казки; Пушкін О. Казки; Распе Р. Е. Дивовижні пригоди, подорожі й бойові подвиги барона Мюнхгаузена; Родарі Дж. Казки по телефону.


6 клас

Ролінґ Дж. К. Гаррі Поттер і філософський камінь. Гаррі Поттер і таємна кімната. Гаррі Поттер і в’язень Азкабана. Гаррі Поттер і келих вогню. Гаррі Поттер і Орден Фенікса; Роні-Старший Ж. Печерний лев. Боротьба за вогонь; Сетон-Томпсон Е. Оповідання про тварин; Толкін Д. Р. Гоббіт, або Мандрівка за Імлисті гори. Володар кілець. Братство кільця; Топеліус Ц. Вибрані казки. Арський Ф. В країні міфів; Беляєв О. Людина-амфібія; Бічер-Стоу Г. Хатина дядька Тома; Бредбері Р. Марсіанські хроніки; Буссенар Л. А. Викрадачі діамантів; Верн Ж. Таємничий острів; Гловацька К. Міфи Стародавньої Греції; Голдінг В. Володар мух; Дюма А. Три мушкетери; Езоп. Байки; Керролл Л. Аліса в країні чудес; Крилов І. Байки; Крюс Дж. Тім Талер, або Проданий сміх; Кун М. Легенди та міфи Стародавньої Греції.


7 клас

Купрін О. Білий пудель; Лондон Джек. Біле ікло. Поклик предків; Носов М. Вибрані оповідання; Островський О. Снігуронька; Парандовський Я. Мiфологія; Паустовський К. Теплий хліб; Пушкін О. Дубровський; Сенкевич Г. Янко-музикант; Стівенсон Р. Л. Острів скарбів. Чорна стріла; Твен Марк. Принц і злидар; Троєпольський Г. Білий Бім Чорне Вухо; Уеллс Г. Війна світів; Хаггард Г. Р. Рудники царя Соломона; Харріс Дж.Ч. Казки дядечка Рімуса. Бредбері Р. Канікули; Вазов І. Під ігом; Васильєв Б. А зорі тут тихі. У списках не значився; Верн Ж. Діти капітана Гранта. 20 000 льє під водою; Грін О. Пурпурові вітрила. Та, що біжить по хвилях; Джованьйолі Р. Спартак; Діккенс Ч. Пригоди Олівера Твіста;

8 клас


Дюма А. Граф Монте-Крісто; Конан-Дойль А. Пригоди Шерлока Холмса; Костер Ш. Легенда про Тіля Уленшпігеля; Купер Ф. Звіробій. Останній з могікан; О. Генрі. Новели (за вибором); Пушкін О. Капітанська дочка; Рід М. Оцеола, вождь семінолів; Сабатіні Р. Одіссея капітана Блада; Скотт В. Роб Рой. Квентін Дорвард; Толстой Л. Дитинство; Уеллс Г. Невидимець; Чапек К. Оповідання; Чехов А. Гумористичні оповідання; Шеклі Р. Запах думки. Биков В. Знак біди; Боккаччо Дж. Декамерон; Геродот. Історія; Гоголь М. Вечори на хуторі біля Диканьки; Гофман Е. Т. А. Золотий горнець. Життєва філософія кота Мурра; Еврипід. Медея; Ібн Сіна. Вибрані вірші.


9 клас

Корнель П. Сид; Мелвілл Г. Мобі Дік, або Білий Кит; Пісня про мого Сида; Пісня про Нібелунгів; Плутарх. Порівняльні життєписи; Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюель; Роттердамський Еразм. Похвала Глупоті; Румі. Вибрані вірші; Сааді. Вибрані вірші; Софокл. Едіп-цар; Чосер Дж. Кентерберійські оповідання; Шекспір В. Сон літньої ночі. Венеційський купець. Король Лір. Байрон Дж. Корсар. Манфред; Бомарше П. Весілля Фігаро; Вольтер. Кандід, або Оптимізм; Гоголь М. Ревізор. Мертві душі; Гофман Е. Т. А. Золотий горнець.


10 клас

Грибоєдов О. Лихо з розуму; Гюго В. Знедолені; Ґете Й. В. Вибрані поезії; Лермонтов М. Демон. Маскарад; Міцкевич А. Пан Тадеуш; Петефі Ш. Витязь Янош; По Е. А. Вибрані новели; Пушкін О. Цигани. Борис Годунов; Санд Жорж. Консуело; Словацький Ю. Мазепа; Філдінг Г. Історія Тома Джонса, знайди; Фонвізін Д. Недоросток; Шеллі П. Б. Звільнений Прометей. З лірики; Шіллер Ф. Дон Карлос. Підступність і кохання.На розсуд учителя, можна вивчати іншу трагедію В. Шекспіра (наприклад,
“Ромео і Джульєтта”).


залишити коментар
Сторінка9/9
Дата конвертації19.09.2011
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
плохо
  4
хорошо
  1
отлично
  2
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх