Робоча програма дисципліни: “Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” Спеціальність icon

Робоча програма дисципліни: “Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” Спеціальність


Схожі
Робоча програма дисципліни: “Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)” для...
Робоча навчальна програма для студентів 1 курсу геологічного факультету напрямку 040103 Геологiя...
Робоча навчальна програма для студентів 2 курсу геологічного факультету напрямку 040103 Геологiя...
Програма навчальної дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням» Мелітополь, 2010...
Програма вступних випробувань з предмета «Англійська мова за професійним спрямуванням» для...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Англійська мова» за напрямом підготовки...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Англійська мова» за напрямом підготовки...
Робоча навчальна програма з навчальної дисципліни «Англійська мова» за напрямом підготовки...
Робоча програма...
Програма вступних випробувань та критерії оцінки знань І вмінь з предмета „Іноземна мова за...
Робоча навчальна програма з дисципліни Українська мова (за професійним спрямуванням) для базових...
Програма в c тупного іспиту з іноземної мови...Загрузка...
скачать
Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького


РОБОЧА ПРОГРАМА
Дисципліни: “Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)”


Спеціальність: Дошкільне виховання –початкове навчання

1 курсФорма навчання

Вид занять (години)

Всього годин/

кредит

лекції

семінари

самостійні

денна

-

68

40

108/3Мелітополь, 2010 р.


Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни: «Англійська мова за професійним спрямуванням», затверджено вченою радою (протокол № 1 , від 31.08. 2010 року)


Матеріали наукової літератури: Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. В.К. Шпака; Курс английского языка для продолжающих, Токарева Н. Д., Богданова И.М.; Довідник з граматики англійської мови, Верба Г.В., Верба Л.Г.


Розробник робочої програми: асистент предметної комісії з іноземних мов кафедри початкової освіти Казьміна Н.О.


Робоча програма ухвалена на засіданні предметної комісії з іноземних мов кафедри початкової освіти (протокол № 1 , від 31.08. 2010 року)


Голова предметної комісії з іноземних мов

кафедри початкової освіти к.п.н., доцент Молодиченко Н.А. ________

^ ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
п/п

Теми курсу


^ Види занять

Література

.

Наочність

Види контролю

Дати

Практ.

Сам.

Модуль

1

Вступний фонетико-орфографічний курс

4

2

-

Підручник: Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Картки,

граматичні таблиці

Фонетичне та інтонаційне читання

1

тиждень

вересень

2

Урок 1 (Шпак)

Лексика. Elements of conversation

Текст “Introducing people”

4

2

-

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Фонетичні таблиці, картки, підручник


Словниковий диктант, читання, переказ та переклад діалогів

2, 3

тиждень

вересень

3

Граматика The Article

4

2

-

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник, граматичні таблиці, граматичні картки.

Лексико-граматичні вправи

4 тиждень

вересень

4

Урок 2. Лексика. We study English. Тексти “I study English as a means of international communication”, “How to use a dictionary”

4

2

-

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник, картки, аудіо записи, магнітофон.

Словниковий диктант, читання, переказ, складання розмовної теми ”I study English”, складання діалогів, драматизація.

5, 6

тиждень

вересень,

жовтень


5


Граматика The Plural of nouns

4

2

2

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник, граматичні таблиці, граматичні картки.

Лексико-граматичні вправи

Модуль 1

7

тиждень

жовтень

6


Урок 3. Лексика. Biography, Family.

Текст “About my family and myself”

4

2

-

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник, картки, аудіо записи, магнітофон.

Словниковий диктант, читання, переказ та складання розмовної теми “About my family and myself”, складання діалогів, драматизація.

8

тиждень

жовтень

7

Граматика The Pronoun

4

2

-

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник, граматичні таблиці, граматичні картки.

Лексико-граматичні вправи

9

тиждень

жовтень


8

Урок 4. Лексика по темі: Person’s character and appearance

4

2

-

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник, граматичні таблиці, граматичні картки.

Словниковий диктант, складання розмовної теми

10, 11, 12

тиждень

листопад


9

Граматика. Degrees of comparison of adjectives and adverbs

4
2

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник картки граматичні таблиці

Лексико-граматичні вправи

Модуль 2

13

тиждень

листопад

10

Урок 5.Лексика.Time and Dates.Тексти”Time”;”Months of the year”

4

2

-

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник, картки , наочні посібники.

Словниковий диктант,читання, переказ, складання діалогів, драматизація.

14, 15

тиждень

грудень

11

Граматика.The Present Indefinite Tense. The Passive Voice (Present)

^ Лексико-граматична контрольна робота за 1 семестр

4

2

-

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник, картки, аудіо записи магнітофон.

Лексико-граматичні вправи.

16, 17

тиждень

грудень

12

Урок 6.ЛексикаWeather and Seasons; On Climate and Weather; Weather Forecast/

4

2

-

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник, граматичні таблиці, граматичні картки.

Словниковий диктант.Читання текстів.Складання розмовної теми”My favourite season”.

1, 2, 3, 4

тиждень

січень,

лютий

13

Граматика.The Past Indefinite Tense. The Passive Voice(Past)

4

2

2

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник картки граматичні таблиці

Лексико-граматичні вправи.Модуль 3

5, 6

тиждень

березень

14

Урок 7.Лексика. House. Flat. Тексти “My Hostel”,”A Naughty Boy”.

4

-

-

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник, картки , наочні посібники.

Словниковий диктант. Читання, переказ. Складання розмовної теми “My house”. Складання діалогів, драматизація.

7, 8, 9 тиждень

березень

15

Граматика The Future Indefinite Tense. The Future –in-the-Past

2

2

-

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник, картки, аудіо записи магнітофон.

Лексико-граматичні вправи.

10

тиждень

квітень


16

Урок 8.Лексика. “At the Hotel “. Текст “The Hotel”


2

2

-

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник, граматичні таблиці, граматичні картки.

Словниковий диктант. Читання, переказ. Складання діалогів, драматизація.

11

тиждень

квітень

17

Граматика.The Present Continious Tense: to be going+Infinitive.

Post-Office.

The Future Continuous Tense.

4

2

-

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник картки граматичні таблиці

Лексико-граматичні вправи.

12, 13

тиждень

квітень

18

Урок 9. Лексика. ”In the

town“. ^ Лексико-граматична контрольна робота

2

2

-

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник, граматичні таблиці, граматичні картки.

Словниковий диктант. Складання діалогів, драматизація.

14, 15,16

тиждень

травень


19

Граматика.The Past Continuous Tense.

2

2

-

Англійська мова для повсякденного спілкування за ред. Шпака В.

Підручник картки граматичні таблиці

Лексико-граматичні вправи. Модуль 4.

17, 18, 19

тиждень

червень

20

ВСЬОГО: 108

68

34

6


36 тижнів


^ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
п/п

Назви тем

Форма

Кількість

годин

Дата

1 семестр

1.


Вступний фонетико-орфоепічний курс. Фонетичне та інтонаційне читання. Елементи діалогу. Граматика: The Article.

Практичне заняття


4


І, ІІ тиждень


2.

Лексичні одиниці за темою. Читання та переклад тексту: “Introducing people”.

Практичне заняття

2

ІІІ тиждень


3.

Робота з діалогами за темою: “Introducing people”.

Практичне заняття

4

ІV тиждень


4.

Розмовна тема: «English as a means of international communication», «I study English»

Практичне заняття

2

V тиждень


5.

Лексичні одиниці за темою: «We study English».

Практичне заняття

2

VI тиждень


6.

Граматика: The Noun.

Практичне заняття

2

VII тиждень

7.

Biography. Family. Читання та переклад тексту: «About my family and myself». Розмовна тема: «My family»

Практичне заняття

2

VIII тиждень

8.

Граматика: The Pronoun.

Практичне заняття

2

IX тиждень

9.

Лексичні одиниці за темою: “Person’s character and appearance”.

Практичне заняття

2

X тиждень

10.

Закріплення лексичних одиниць в монологічному та діалогічному мовленні.

Практичне заняття

2

XI тиждень

11.

Тестове читання та переклад тексту.

Практичне заняття

2

XII тиждень

12.

Граматика: The Degrees of comparison of Adjectives and Adverbs.

Практичне заняття

2

XIII тиждень

13.

Лексичні одиниці за темою: “Time and dates”. Читання та переклад тексту: «Time».

Практичне заняття

2

XIV тиждень

14.

Тестове читання тексту: «Month of the year». Комунікативні ситуації.

Практичне заняття

2

XV тиждень

15.

Граматика: The Present Indefinite Tense.

Практичне заняття

2

XVI, XVII тиждень

16.

Лексико-граматична контрольна робота

Практичне заняття

2

XVIII тиждень

2 семестр

17.

Лексичні одиниці за темою: “Seasons and weather”.

Практичне заняття

2

I тиждень

18.

Розмовна тема: ”My favourite season”. Ознайомлення з текстом: «Seasons».

Практичне заняття

2

II тиждень

19.

Читання та переклад текстів: “Weather forecast”, “On climate and weather”. Діалоги.

Практичне заняття

2

III тиждень

20.

Seasons and weather. Закріплення лексичного матеріалу в монологічному та діалогічному мовленні. Topic: “My favourite season”.

Практичне заняття

2

IV тиждень

21.

Граматика: The Past Indefinite Tense. (Active and Passive voice). Граматичні вправи. Комунікативні ситуації. Закріплення лексики.

Практичне заняття

2

V, VI тиждень

22.

Лексичні одиниці за темою: “House and flat”.

Практичне заняття

2

VII тиждень

23.

Читання та переклад текстів: “My hostel”, “A naughty boy”.

Практичне заняття

2

VIII тиждень

24.

Розмовна тема: “The house of my dream”.

Практичне заняття

2

IX тиждень

25.

Робота з текстом: “At the hotel”.

Практичне заняття

2

X тиждень

26.

The Future Indefinite Tense. The Future-in-the-Past. Граматичні вправи. Комунікативні ситуації.

Практичне заняття

2

XI тиждень

27.

Граматика: The Present Continuous Tense. Закріплення лексики.

Практичне заняття

2

XII, XIII

тиждень

28.

Лексичні одиниці за темою: «In the town».

Практичне заняття

2

XIV тиждень

29.

Опрацювання діалогів за темою: «In the town».

Практичне заняття

2

XV тиждень

30.

Розмовна тема: «My native town». Робота з текстом. Граматика: The Past Continuous Tense.

Практичне заняття

2

XVI тиждень

31.

Лексичні одиниці за темою: “The Post-Office”. Граматика: The Future Continuous Tense. Граматичні вправи. Комунікативні ситуації. Закріплення лексики.

Практичне заняття

4

XVII, XVIII тиждень

32.

Лексико-граматична контрольна робота.

Практичне заняття

2

XIX

тиждень

33.2

Залік
Всього: 72


^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
п/п

Тема

Питання до семінару

Методи і засоби

Література

1


Вступний фонетико-орфоепічний курс

Elements of conversation.

 1. Що таке артикль?

 2. Який артикль є неозначеним, у яких випадках він вживається?

 3. Який артикль є означеним, у яких випадках він вживається?

 4. Чи вживається артикль з числівниками? З якими саме?

 5. Який артикль вживається з власними назвами? У яких випадках?

Виконання фонетичних вправ, формування фонетичних навичок, повторення правил читання та вимови голосних приголосних, читання та переклад текстів. Розвиток навичок діалогічного мовлення.

Токарева Н. Д. “Курс английского языка для продолжающих”. “Англійська мова за редакцією Шпака”.

2


We study English.


 1. What English – speaking countries do you know?

 2. Why is English called one of the world’s most important languages?

 3. What must we remember using English dictionary?
Словниковий диктант, усне, фронтальне опитування. Усний – індивідуальний: переказ тексту, драматизація діалогів.

Англійська мова за ред. В.К. Шпака

Токарева Н. Д. “Курс английского языка для продолжающих”.

3

The Plural of Nouns.

 1. Що таке іменник?

 2. Як утворюється множина іменників?

 3. Правила додавання закінчень у множині.
Закріплення лексичного матеріалу в монологічному та діалогічному мовленні. Автоматизація дій з новими ЛО.


Англійська мова за ред. В.К. Шпака.

Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. К.: Освіта; 1993.

4

Biography, family.

 1. Як утворюється множина іменників в англійській мові?

 2. Які іменники утворюють множину за допомогою зміни кореневої голосної?

 3. Які іменники вживаються лише в однині, множинні.Словниковий диктант, індивідуальний монолог”I study English. Драматизація діалогів. Виконання вправ на картках.

Англійська мова за ред. В.К. Шпака.

Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. К.: Освіта; 1993.

5

Biography, family.

 1. Is your family big or small?

 2. How many people are there in your family?

 3. What is your father (mother)?

 4. Have you got any brothers and sisters?

 5. Who looks after your house?

Тести. Закріплення лексичного матеріалу в монологічному та діалогічному мовленні. Розвиток навичок аудіювання.


Англійська мова за ред. В.К. Шпака.


6

Biography, family.

 1. What is your name?

 2. What is your address?

 3. What is your occupation?

 4. Where were you born?

 5. What is your nationality?

Словниковий диктант, усний індивідуальний монолог “About my family and myself”. Драматизація діалогів. Виконання вправ на картках.

Англійська мова за ед.. В.К. Шпака.

7

The Pronoun.

 1. Особові займенники.

 2. Називний та об’єктний відмінки займенників.

 3. Присвійні займенники.

 4. Вказівні займенники.

Вправи на картках. Формування граматичних навичок про особові, присвійні та вказівні займенники. Закріплення граматичних навичок. Повторення лексичного матеріалу.

Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. К.: Освіта; 1993.

8

The Pronoun.


 1. На які групи підрозділяються займенники в англійській мові?

 2. Наведіть приклади речень, у яких вживаються особові (присвійні, вказівні) займенники.
Словниковий диктант. Актуалізація отриманих граматичних знань та навичок, повторення граматичних правил, виконування граматичних вправ. Розвиток монологічного мовлення.

Англійська мова за ред. В.К. Шпака.

9

Person’s character and appearance.

 1. Які займенники називають зворотними (неозначеними, заперечними, питальними)?

 2. Наведіть приклади речень, в яких вживаються вищезазначені займенники.
Виконання вправ на картках. Тести. Введення нової лексики. Закріплення фонетичних навичок, повторення правил читання, драматизація діалогів.

Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. К.: Освіта; 1993.

10

Person’s character and appearance.

 1. What is the meaning of the expression “She has a bee in her bonnet” (“He is fit as a fiddle”)?

 2. Can you explain the expression “He is as cool as a cucumber”?
Словниковий диктант.

Усне індивідуальне опитування – опис свого друга. Драматизація діалогів

Виконання вправ на картках.

Англійська мова за ред. В.К. Шпака.

11

Degrees of comparison of adjectives and adverbs.

 1. Прикметник.

 2. Як змінюється прикметник?

 3. Назвіть порядок прикметників перед означу вальним іменником.

 4. Які є три ступені порівняння прикметників?

 5. За допомогою яких суфіксів утворюється вищий та найвищий ступені?

Формування граматичних навичок. Виконання вправ на картках. Закріплення лексики. Опис картинки. ^ Лексично-граматична контрольна робота.


Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. К.: Освіта; 1993.

12

Time and dates.

 1. Як утворюються ступені порівняння прикметників та прислівників односкладових, двоскладових, багатоскладових.

 2. Наведіть приклади прикметників та прислівників, що утворюють ступені порівняння не за правилами.

 3. Які порівняльні конструкції ви знаєте?

Словниковий диктант.

Усний індивідуальне опитування – монолог “Місяці року”. Драматизація діалогів

Виконання вправ у підручнику. Читання та переклад текстів.

Англійська мова за ред. В.К. Шпака.

13

Weather and seasons.

 1. Для вираження якої дії вживається The Present Indefinite Tense?

 2. Як утворюється стверджувальна форма дієслова в Present Indefinite (питальна, заперечна)?

 3. Як утворюється заперечний Present Indefinite?
Усне індивідуальне опитування – вірш.

Драматизація діалогів

Введення нової лексики. Автоматизація дій з новими ЛО. Виконання вправ у підручнику. Розвиток монологічного мовлення.

Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. К.: Освіта; 1993.

14

“On climate and weather”, “Weather forecast”.


 1. What is the weather today?

 2. What kind of weather do you like?

 3. What is the meaning of the expression “It’s raining cats and dogs”, (“I am wet to the skin”)?

Фронтальне опитування, читання та переклад текстів, розвиток вміння самостійно висловлювати свої думки на запропоновані теми, виконання вправ на картках

Англійська мова за ред. В.К. Шпака.

15

Weather and seasons.

 1. What jokes about English climate do you know?

 2. What are three main features of Britain climate?

 3. What is the weather like in autumn and winter in Britain?

 4. Why are the British ports free of ice in winter?

Словниковий диктант.

Усне індивідуальне опитування – монолог “My favourite season”,.

Драматизація діалогів

Виконання вправ у підручнику.

Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. К.: Освіта; 1993.

16

The Past Indefinite Tense.

The Past Indefinite Passive.


 1. Утворення та вживання The Past Indefinite Tense. The Past Indefinite Passive.

 2. Стверджувальна форма The Past Indefinite Tense. The Past Indefinite Passive.

 3. Питальна та заперечна форми The Past Indefinite Tense. The Past Indefinite Passive.

 4. Приклади вживання The Past Indefinite Tense. The Past Indefinite Passive.

Вправи на картках. Формування граматичних навичок. Закріплення граматичних навичок. Повторення лексичного матеріалу.

Англійська мова за ред. В.К. Шпака.

17

House. Flat.

 1. Для вираження якої дії вживається The Past Indefinite Tense?

 2. Як утворюється стверджувальна форма дієслова в Past Indefinite (питальна, заперечна)?

 3. Як утворюється стверджувальна форма пасивного стану Past Indefinite (питальна, заперечна)?

Словниковий диктант

Усне та індивідуальне опитування. Монолог - опис

“My house”. Драматизація діалогів. Виконання вправ у підручнику. Повторення граматичних правил.


Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. К.: Освіта; 1993.

18

House. Flat.

 1. Where do you live?

 2. What is your address?

 3. What floor do you live on?

 4. How many rooms are there in your flat?

 5. Is your room large?

Словниковий диктант

Переказ тексту.

Драматизація діалогів. Виконання вправ на картках.

Англійська мова за ред. В.К. Шпака.

19

At the Hotel.

The Future Indefinite Tense.

The Future Indefinite Passive.

The Future Indefinite Past.


 1. Для вираження якої дії вживається The Future Indefinite Tense?

 2. Як утворюється стверджувальна форма дієслова в The Future Indefinite Tense (питальна, заперечна?

 3. Наведіть приклади речень, в яких дієслово вжито в The Future Indefinite Past.

Семантизація нових ЛО. Автоматизація дій з новими ЛО Читання та драматизація діалогів Тексти ” The Hotel” “A naughty boy”. Читання з повним розумінням змісту.

Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. К.: Освіта; 1993.

20

At the Hotel.

The Present Continuous Tense.

The Present Continuous Passive.

To be going + Infinitive.


 1. Have you ever stayed at the hotel?

 2. What does receptionist do in a hotel (porter laundress)?

 3. What facilities do you generally find in a hotel?

 4. Для вираження якої дії вживається The Present Continuous Tense.

 5. The Present Continuous Passive.

 6. To be going + Infinitive?

 7. Як утворюється стверджувальна форма дієслова в The Present Continuous Tense?

 8. Як утворюється стверджувальна форма пасивного стану The Present Continuous Passive?

Повторення лексики. Фронтальне опитування ЛО.

Читання та драматизація діалогів. Розвиток монологічного мовлення.

Лексично-граматична контрольна робота.


Англійська мова за ред. В.К. Шпака.

Скачати 270.09 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації16.09.2011
Розмір270.09 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх