Методичні вказівки icon

Методичні вказівки


Загрузка...
страницы: 1   2   3   4
повернутися в початок
скачать
^

Семінарське заняття 1

Тема. Планування як загальна функція управління


Мета заняття – з`ясувати сутність планування як функції управління.

^ Навчальні завдання

 1. Чи може організація мати більш ніж одну місію?

 2. Що Ви розумієте під процесом “оптимізація мети”?

 3. Чи погоджуєтеся Ви з твердженням, що планування та визначення мети - це аналогічні процеси? Поясніть свою точку зору.

 4. Що визначає вибір організацією стратегії контролю над витратами?

 5. З якими ризиками пов`язаний вибір стратегії диференціації?

 6. Сформулюйте ключові фактори успіху для організації з ремонту телевізійної техніки для населення (4-5 факторів).

 7. Проаналізуйте наведені приклади місії фірми на відповідність вимогам до слушно сформульованої місії:

а) місія фірми AVIS, що займається прокатом автомобілів:

“Стати швидко зростаючою компанією з найбільш високим

рівнем прибутку серед всіх компаній, які займаються про-

катом та орендою транспортних засобів без водіїв”;

б) місія невеликого рекламного агентства: “Стати найавторитетнішою компанією у своєму географічному регіоні, яка пропонує вичерпний асортимент рекламних послуг у справі забезпечення творчих контактів виробників продукції або послуг з їх клієнтами”.

 1. Наведіть приклади вітчизняних підприємств (організацій), які вибрали: або стратегію контролю за витратами, або стратегію диференціації, або стратегію фокусування.^

Семінарське заняття 2

Тема. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту


Мета заняття – з`ясувати сутність та зміст функції організації.


^ Навчальні завдання

 1. За результатами самостійного вивчення теми заповніть подану нижче таблицю.


Таблиця вибору організаційних рішень

Організаційні рішення

Сильні сторони

Коли використовувати? (умови)

ЛінійнаЛінійно-функціональнаДивізіональнаМатрична


 1. Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті таких проблемних запитань:

2.1. Чому лінійний тип організаційної структури не використовують великі організації?

2.2. Чим пояснюється значне поширення лінійно-функціональної структури на вітчизняних підприємствах?

2.3. Як Ви гадаєте, якому типові організаційної структури віддають перевагу більшість робітників в організації? Чому?


^

Семінарське заняття 3


Тема. Мотивування як загальна функція менеджменту

Мета заняття – усвідомити сутність категорії “мотивація”, розкрити зміст основних теорій процесу мотивації.

^ Навчальні завдання

 1. Порівняйте між собою групи потреб, які були виділені у теоріях А.Маслоу, К.Альдерфера, Д.МакКлелланда, Ф.Герцберга. Охарактеризуйте графічно співвідношення груп потреб у зазначених теоріях мотивації.

 2. Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті таких проблемних запитань:

  1. Чому знання логіки процесу мотивації ще не дає менеджеру достатніх підстав для ефективного управління цим процесом ? Які фактори не дозволяють формалізувати процес мотивації ?

  2. Яку роль відіграє заробітна плата у теоріях змісту мотивації ? Чи можна вважати заробітну плату дійсним мотиватором ? Поясніть.

  3. Які загальні висновки можна зробити на основі порівняльного аналізу основних теорій змісту мотивації?

  4. В управлінській практиці має місце уявлення, що нерівність підштовхує людей до підвищення результатів діяльності. Згідно з теорією справедливості, навпаки, людина відчуває задоволення в ситуації справедливості (рівності). Яка з цих альтернатив, на вашу думку, відповідає дійсності ? Поясніть.

  5. Які нові проблеми мотивації можна виділити, узагальнюючи практику діяльності сучасних компаній ?^

Семінарське заняття 4


Тема. Керівництво та лідерство

Мета заняття – зясувати природу керівництва та лідерства. Ідентифікувати різні підходи до вивчення керівництва та лідерства.

^ Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. За результатами самостійного вивчення програмних питань теми заповніть таблицю за наведеною формою і дайте порівняльну характеристику традиційного (з позиції особистих якостей лідера), поведінкового і ситуаційного підходів до вивчення лідерства.Порівняльна характеристика підходів до вивчення лідерства

 1. Параметр оцінки

  Підхід до вивчення лідерства

  з позиції особистих якостей лідера

  з позиції поведінки лідера

  з позиції врахування ситуаційних факторів

  1. Основна ідея

  2. Основні завдання (спрямування) досліджень

  3. Основні результати досліджень

  4. Внесок у розвиток теорії лідерства

  Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті таких проблемних запитань:

  1. Як повязані між собою і чим відрізняються категорії “мотивація” і “лідерство” ?

  2. “Усі менеджери мають бути лідерами, але не всі лідери повинні бути менеджерами”. Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням ? Обгрунтуйте свою позицію.

  3. Чи може менеджер самостійно вибирати свій стиль лідерства ?

  4. Які із теорій лідерства мають найбільше практичне застосування ? Поясніть.^ 4 СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ


Завдання 1

У 1932 році була заснована японська компанія “Мацусіта Електронік Індустріал Ко, Лтд”, що є одним із всесвітніх лідерів у виробництві електроніки і електротехніки. В Україні, як і в інших країнах, відомі торгові марки цієї компанії: “Техніка” і “Панасонік”. Засновник компанії Комоксе Мацусіта сформував мету основних положень менеджменту:

 • не хитруй, будь чесним;

 • будь господарем на своєму місці;

 • не живи вчорашнім днем, постійно вдосконалюй знання;

 • стався з повагою і розумінням до оточуючих;

 • весь час пам’ятай про зовнішній світ, пристосовуйся до законів його розвитку;

 • з подякою стався до того, що маєм і стримуєм, тому що ми все беремо у суспільства в борг;

 • не переставай ставити собі запитання: “На кого я працюю?”

Відповідь тільки одна - на суспільство.

Питання

 1. У чому міститься соціальна спрямованість менеджменту?

 2. Яким чином можна сумістити розумно в менеджменті особистий і суспільний початок?

 3. Спробуйте продовжити формулювання основних положень менеджменту Комоксе Мацусіта, доводячи їх кількість до 10.Завдання 2

Класика менеджменту має приклади містких виразів, що коротко характеризують суть менеджменту і його значення для бізнесу. Це, по суті, принцип ефективного менеджменту. Ось деякі приклади принципів діяльності американських фірм “Дженерал Моторз” та “ІВМ”.

^ Керівник може дозволити собі розкіш вчитися на помилках.

Ви можете “скорчити дурня” в чому завгодно і вам дадуть шанс виправитися, але якщо ви схалтурите в тому, що стосується управління людьми, - вам кінець.

^ Тут все просто - або найвищий рівень роботи, або нам доведеться розійтись.

Успіх нашого бізнесу тісно пов’язаний з обдаруванням і відданістю наших менеджерів. Прибуток йде туди, де є мозок.

Запитання

 1. Чи згодні ви з наведеними вище висловлюваннями?

 2. Постарайтесь сформулювати особисту оригінальну інтерпритацію аналогічного вислову з урахуванням української практики менеджменту.Завдання 3

У наш час приділяється багато уваги вивченню етики ділових відносин з метою підвищення рівня культури в організаціях. На відміну від кодексів юридичних норм етика грунтується на культурі, суспільній думці, традиціях та звичках. Норми етики виражаються в загальних фінансових уявленнях (заповідях, принципах) про те, як слід діяти. Слід пам’ятати, що етика - це принципи, які відділяють правильну поведінку від неправильної.

Ще в 1912 році російськими підприємцями було вироблено сім принципів ведення справ в Росії:

^ 1. Поважай владу. Влада - необхідна умова для ефективного ведення справи. В усьому повинен бути порядок. У зв’язку з цим проявляй повагу до правоохоронців в узаконених ешелонах влади.

^ 2. Будь чесним і правдивим. Чесність і правдивість - фундамент підприємництва, передумова “здорового” прибутку і гармонічних стосунків у справах.

3. Поважай право приватної власності. Вільне підприємництво - основа благополуччя держави. Російський підприємець зобов’язаний “в поті лиця” працювати на благо своєї Батьківщини. Таке завзяття можна проявити тільки спираючись на приватну власність.

^ 4. Люби і поважай людину. Любов і повага до людини праці з боку підприємця породжує відповідну любов і повагу. В таких умовах виникає гармонія інтересів, що створюють атмосферу для розвитку у людей найбільш різноманітних здібностей, спонукає їх проявити себе з кращого боку.

^ 5. Будь вірним своєму слову. Ділова людина повинна відповідати за свої слова. Успіх у справі багато залежить від того, в якій мірі оточуючі вірять тобі.

6. Живи за коштами. Не заривайся. Вибирай справу для себе. Завжди оцінюй свої можливості. Дій відповідно до своїх коштів.

^ 7. Будь цілеспрямованим. Завжди май перед собою чітку ціль. Підприємцю така ціль потрібна, як повітря. Не відволікайся на інші цілі. Служіння “двом панам” неприроднє. У прагненні досягти заповітної мети не переходь межі дозволеного. Ніяка мета не може замінити моральні якості або цінності.

Мораль і етика бізнеса, що зародився в Росії, знайшла відображення в документах, які були розроблені деякими російськими фірмами. Є приклади заповідей ділової людини, при розробленні яких був використаний Кодекс. Зупинимося на деяких заповідях ділової людини.


^ Заповідь перша. Поважай владу, тому що в усьому повинен бути порядок. В умовах успішного бізнесу одним із найважливіших елементів є повага до влади. Це означає - поважати закони країни, де ви маєте ділові стосунки, і поважати своїх колег, своїх ділових партнерів.

^ Заповідь друг. Будь цілеспрямованим, адже для досягнення поставленої мети потрібно зосередитись на своїх силах. Щоб бути цілеспрямованим, бізнесмен повинен уміти раціонально використовувати час, кошти, талант.

^ Заповідь трет. Будь вірний своєму слову, не поділяй слово і діло. Бізнесмен повинен уміти виконувати свої обіцянки і запоруки, дотримуватись слова. Крім того, відомо, що ефектив-ність ділового спілкування визначається також тим, щоб вас правильно зрозуміли, правильно тлумачили ваші слова. Промова ділової людини не повинна бути незрозумілою, а тим більше грубою.

^ Заповідь четверт. Приділяй час відпочинку та роздумам про своє життя, тому що відпочинок - необхідність для творчої та ефективної роботи.

Заповідь п’ята. Поважай старших, тому що майбутнє і теперішнє базується на минулому.

Заповідь шоста. Поважай людське життя, людську гідність і права людини.

Заповідь сьома. Будь постійним у сексуальних відносинах та шлюбі, бо сім’я є фундаментом будь-якого суспільства і будь-якої культури. Гарна, міцна сім’я - основа успіху бізнесмена і його компанії.

^ Заповідь восьм. Правильно розраховуй свої кошти, бо відмінними якостями успішного бізнесмена є :

1) оптимальне використання ресурсів і засобів виробництва;

2) розумне керівництво людьми.

^ Заповідь дев’ят. Будь чесним і правдивим, бо добра репутація - це не лише недопустимість нечесності і брехні, але й допомога іншим людям, щоб уникнути омани.

^ Заповідь десят. Поважай право приватної власності.

Запитання

 1. Які із наведених принципів 1912 року повною міріою зберегли свою актуальність і в теперішній час, а які відійшли на другий план ?

 2. Які нові принципи бізнесу повинні бути впроваджені в практику підприємницької діяльності в Україні сьогодні ?

 3. Які принципи бізнесу вважаються сьогодні пріоритетними ?

 4. Порівняйте принципи ділової людини, розроблені в 1912 році, і заповіді сьогодення.

 5. Поясніть причину створення нових заповідей.

 6. Розкрийте сутність розглянутих норм поведінки, їх вплив на успішну діяльність бізнесмена або фірми.

 7. Проаналізуйте запропоновані принципи і заповіді та визначте:

- які з них ви вважали б доцільно застосовувати для своєї майбутньої фірми?

- щоб ви могли додати ?

- як ви виконуєте в своїй роботі та житті розглянуті етичні норми ?


Завдання 4

Є ситуації, коли менеджер може відчути себе в тяжкому становищі з приводу того, що прийняття рішення в таких ситуаціях у деяких випадках не будуть відповідати поняттям “справедливість” і “етика” в моральних традиціях суспільства, але будуть цілком допустимими у сфері підприємницької діяльності.

Прийміть рішення за кожною ситуацією і обгрунтуйте його.

1. Ви - головний менеджер на великій фірмі з виробництва всесвітньо відомих сигарет. У фірми є численні фабрики по всьому світу. Вона досягла великого обсягу продажу. З’явилась можливість відкрити ще одну фабрику в одній із країн СНД і від вас залежить рішення - підписати новий контракт чи ні. З одного боку, будівництво даної фабрики забезпечить новими робочими місцями цей регіон, тим самим вирішується актуальна для цього регіону проблема безробіття; з іншого - це принесе великий прибуток вашій фірмі. Однак ви, займаючись виробництвом і збутом великих партій сигарет, до цих пір не були переконані в тому, що паління викликає рак. Недавно вам у руки потрапив звіт про обстеження, в якому було встановлено прямий зв’язок між палінням і онкологічними захворюваннями.

^ Яке буде ваше рішення щодо підписання нового контракту? Чому?

2. Ви - менеджер з маркетингу на фірмі, яка випускає побутову техніку. Фірма за допомогою досліджень, які дорого коштують, спробувала удосконалити один із товарів, які випускають, а саме пилосос. Пилосос не іонізує повітря, хоча саме до такого результату намагались прийти при проведенні випробувань. Тому новий тип пилососа не став по-справжньому удосконаленою новинкою. Ви знаєте, що поява напису “Удосконалена новинка” на упаковці і в рекламі засобів масової інформації значно підвищить збут такого товару.

^ Яке рішення ви приймете? Зробите такий напис чи ні? Чому?

3. Ви менеджер на фірмі, яка виготовляє програмні продукти для ПЕОМ. На одній із презентацій ви познайомились з молодою людиною, яка нещодавно була керівником на фірмі-конкуренті. З невідомої причини вона була звільнена і тепер злиться на цю фірму. Ви можете почати залицятися до цієї людини або можете взяти її на роботу. Крім цього, ви можете просто пообіцяти взяти її на роботу. Зло цієї людини на колишніх роботодавців таке сильне, що вона із задоволенням розкаже про всі плани конкурента.

^ Підете ви на той чи інший крок? Чому?

4. Ви - менеджер із великої компанії з продажу автомобілів. Компанія має широку мережу дилерів. Нещодавно в одного із них, працюючого на важкій збутовій території, почались нега-разди у сім’ї. Справа йде до розлучення, але ділер пробує призупинити і змінити рішення, прийняте його дружиною. В недалекому минулому це був один із найдосвідчених і результативних продавців вашої фірми і мав торгівельну привілегію. Чи пощастить йому зберегти свою сім’ю, як швидко внормується його життя? Зараз же обсяги продажу зменшаться. Ви, як менеджер, маєте юридичну змогу ліквідувати видану цьому дилеру торгівельну привілегію або взагалі замінити дилера.

^ Як ви учините? Чому?

5. Ви - менеджер на фірмі, яка випускає холодильники. Нещодавно ви дізнались, що конкуруюча фірма надала своїм холодильникам властивостей, які у ваших холодильниках відсутні. Відсутність таких властивостей має великий вплив на збут. Наприклад, у холодильниках “NOFROST” тепер можна зберігати продукти без висихання не тільки у вакуумній упаковці, але й звичайні. На щорічній спеціалізованій виставці фірми-конкурента буде офіс для гостей і на одному із прийомів для своїх дилерів керівник фірми розповість їм про ці нові властивості і про те, яким чином це було досягнене. Ви маєте можливість відрядити свого співробітника на цей прийом під виглядом нового дилера цієї фірми для того, щоб дізнатись про нововведення.

^ Підете ви на цей крок? Чому?

6. Ви - головний менеджер відомої фірми, з усіх сил намагаєтесь домогтися підписання вигідного контракту на більшу суму продажів з однією компанією. В ході переговорів дізнаєтесь, що представник споживача підшукує собі більш вигідну роботу. У вас немає бажання брати його до себе на роботу, але якщо ви натякнете йому про цю можливість, то скоріш за все передасть замовлення лише вам.

^ Як ви поступите? Чому?

7. Ви - менеджер з маркетингу і хочете зробити вибіркове опитуваня споживачів про їх реакцію на товар конкурента. Для цього ви повинні провести опитування нібито від особи, яка не існує “Інститута маркетингу і кон’юктури ринку”.

^ Чи зробите це опитування? Чому?

8. Ви - менеджер по персоналу. У вашу фірму прийшла молода здібна жінка, яка бажає стати торговим агентом. Рівень її кваліфікації значно вищий, ніж у претендентів-чоловіків на цю посаду. Але прийом її на роботу неминуче викличе негативну реакцію зі сторони ваших торгових агентів фірми.

^ Чи візьмете ви цю жінку на роботу? Чому?

9. Ви - менеджер туристичної фірми. До вас прийшла жінка, яка бажає відпочити у Греції. У вас же тур, що "згоряє" на Мертве море до Ізраїлю. У жінки явні проблеми з тиском, задишка. Вам відомо, що гіпертонікам на Мертве море їхати заборонено.

^ Як ви учините?

10. Ви - менеджер фірми, яка випускає засоби по догляду за волоссям. Фірма розпочала випуск нового шампуняю, який перешкоджає появі лупи і єфективний навіть при разовому використанні. Але спеціаліст по маркетингу вашої фірми пропонує в інструкції на етикетці зазначити, що шампунь слід застосовувати двічі при кожному митті голови. Додаткового ефекту споживач не отримає, але шампунь буде витрачатися в два рази швидше і відповідно збільшиться обсяг продажу.

^ Що ви зробите? Чому?


Завдання 5

Японська система менеджменту - одна з найефективніших у світі. При цьому головна її перевага - вміння працювати з людьми. Тут використовується механізм колективної відповідальності за довірену справу.

Саме так реалізується політика організації і управління виробництвом і людьми на всесвітньо відомій фірмі “Соні”. До основних її напрямків відносять:

 • свідому відмову від жорстких планів та контролю за ходом їх виконання. Прийнято вважати, що менеджер повинен діяти за обставинами. В той самий час механічна відповідальність цілком терпима при рутинних роботах може призвести тільки до провалу справи;

 • антибюрократичний стиль керівництва. В організаційній структурі компанії за необхідності можуть бути створені на деякий період підрозділи, які мають майже повну адмністративно-господарську самостійність;

 • доручення найбільш важливих проектів новаторам. На думку адміністрації фірми, найбільш обдарований співробітник, який “горить на роботі”, може найбільш ефективно та швидко виконувати будь-яке найважче завдання;

 • право молодшого за посадою не згоджуватись зі старшими. Мова не іде про пряме непідкорення керівництву. Цей принцип означає, що інтереси справи мають на фірмі вищий пріорітет та заради них менеджеру необхідно поступитись не тільки особистими амбіціями, але інколи і давніми традиціями поваги старших молодшими;

 • виховання у співробітників почуття належності до однієї сім’ї під назвою “Соні”. Для цього, як і на інших японських підприємствах, існує ефективно працююча система довічного найма, організуються колективні форми відпочинку і ін.

Запитання

 1. Сформулюйте ваше відношення до принципів менеджменту фірми “Соні”. На вашу думку, що заслуговує на увагу, з чим ви не згодні?

 2. З урахуванням української специфіки можна використовувати досвід менеджменту фірми “Соні” в практиці українських компаній.

 3. Які труднощі у роботі з людьми можуть виникнути в українського менеджера і як ви рекомендували б їх долати?Завдання 6

Ефективність японського менеджменту важко взяти під сумнів. Вважається, що він може використовуватися тільки на японських підприємствах, оскільки в Японії самопобутові культурні та національні традиції. Але це не так. Один з прикладів - використання прийомів японського менеджменту в Індії.

В умовах кризи в автомобільній промисловості Індії в 80 - 92 рр. ХХ ст. (низькі рівні використання потужностей та продуктивності праці, високі ціни, низька якість продукції) урядом було прийнято рішення звернутися до досвіду японських менеджерів. Для цього було обране збиткове підприємство “Маруті ЛТД”, перед керівництвом якого поставлені завдання модернізації виробництва та організації випуску сучасних автомобілів за доступними цінами.

Виробництво продукції орієнтувалося на кооперацію з провідними компаніями розвинутих країн: США, Франції, ФРН та ін.

У результаті спільної діяльності зі спеціалістами японської компанії “Сузукі”, використання прийомів організації праці та виробництва кращих японських підприємств, обліку умов праці індивідуального підприємства “Маруті ЛТД” та характеру взаємовідносин між людьми індійським менеджерам вдалося розробити ефективну систему управління. Її основні положення такі:

 1. Менеджер є втіленням культури організації. Саме від нього в кінцевому підсумку залежить вміння створювати в колективі обставини ентузіазму. Таким чином, менеджер повинен бути лідером у своїй галузі.

 2. Умови творчого зацікавленого відношення працівників до праці - виконання принципу рівноцінності в колективі. Для цього менеджерам та співробітникам доцільно на підприємстві носити однакову уніформу, харчуватися в загальній їдальні, користуватися службовим транспортом, працювати в загальному приміщенні (без окремих кабінетів) і т.ін.

 3. Для постійного обміну інформацією (думками) та обговорення проблем, що виникають, створюється постійно діючий комітет, який об’єднує представників підприємства, підрозділів і служб, що належать до структури. Виробітки в результаті вільного обміну поглядами, рекомендації реалізуются керівництвом.

 4. Робітники вникають у винахідницьку та раціоналізаторську діяльність. Для цього створюються “гуртки якості”. Всі пропозиції, що надходять, реєструються та впроваджуються у виробництво або відхиляються, причини відхилень обов’язково повідомляються автору. Раціоналізаторів та винахідників заохочують морально та матеріально.

У результаті виконання наведених основних положень організації і управління виробництвом підприємству “Маруті ЛТД” вдалося менше ніж через два роки випустити перші автомобілі марки “Маруті-Сузукі”, а через чотири роки - контролювати 60% національного автомобільного ринку та експортувати продукцію в ряд країн, не дивлячись на високий рівень конкуренції на світовому автомобільному ринку.

Запитання

 1. Які висновки можна зробити з досвіду роботи компанії “Маруті ЛТД”?

 2. Чи можливе використання японського досвіду менеджменту на українських підприємствах? Що для цього потрібно українським менеджерам?


залишити коментар
Сторінка3/4
Дата конвертації16.09.2011
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх